• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Artikel Terbaru 083821513356

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,265,705 hits

kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus perkosaan – kasus free seks

kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus perkosaan – kasus free seks
—————————————–

Kakak Iparpun Berguna

Adam, 35 tahun, sebagai lelaki memang sangatlah luwes pembawaannya. Hidup dijalani dengan santai, mengacu prinsip: mana yang ada sajalah. Ketika pengin kelon sedang istri tak ada, bersama kakak iparpun jadilah. Sebab lelaki dari Subang (Jabar) ini setia pada pepatah lama: tak ada rotan akar pun berguna, tak ada pamajikan (istri), kakak ipar pun berguna…..!

Terus terang saja, sebetulnya Adam cukup lama mendendam asmara rindu pada Watik, 30 tahun. Ketika sama-masa masih lajang, Adam pernah naksir gadis tetangganya di desa Kaliaren Kecamatan Sukamandi itu. Tapi belum sampai aspirasi arus bawah itu dideklarasikan, Watik keburu dikawin lelaki lain. “Tapi enteu nanaon da masih loba piliheun di didituna oge (tapi nggak apalah, toh persediaan masih banyak di sana),” hibur Adam ketika itu.

Itu memang kenyataannya. Keluarga Watik cantik-cantik, putih-putih lagi. Jadi banyak alternatif. Lolos dari incaran pertama, anak ke-4 Pak Mahmud masih demikian menjanjikan. Putri idola bernama Dewi yang terpaut 10 tahun dengannya pun ditempel. Di sore hari naik mobil berdua, baju warna jingga sangat indahnya. Wahai adik cantik siapa punya, pastilah bangga yang jadi suaminya; begitu pantun rayuan Adam.

Kalimat pantun tersebut asal bunyi, tapi cukup menggambarkan aspirasi Adam. Nyatanya, Dewi langsung tahu ke mana arahnya. Setelah melalui pedekate (pendekatan) yang lumayan ulet, gadis bungsu itu jadi juga sebagai istri Adam. “Sagala rupa anu dipiboga hasil kujerih payah bakal meunang kabagjaan (segala sesuatu yang diperoleh lewat perjuangan memang indah dinikmati),” begitu kata Adam setelah sukses “mbelah duren ” di malam pertama bersama Dewi.

Akan tetapi, stok cinta Adam pada istri tak sebanding dengan stok rejeki yang diberikan Tuhan untuknya. Baru 5 tahun berumahtangga, ekonominya goyah lantaran pekerjaan seharinya hanya di PT. Tempo. Maksudnya, tempo-tempo bekerja, tempo-tempo nganggur. Padahal jadwal nganggurnya lebih banyak, sehingga untuk ngempani anak bini Adam sangat kerepotan, kalau tak mau disebut nyenen-kemis.

Habislah sudah barang-barang berharga di rumah, sementara neraca pinjaman di luar juga makin meningkat. Untungnya Dewi sebagai istri tidak hanya bisa mamah dan mlumah. Untuk membenahi ekonominya, dia ingin jadi TKW luar negeri, memburu ringgit di Malaysia . “Meunang ya kang kuring ninggaleun akang salila dua taun moal bakal paeh ieuh (boleh ya bang, “puasa wanita” selama dua tahun kan takkan mati),” kata Dewi saat memberi pengertian pada suaminya.

Jika ingat anaknya yang sering nangis kelaparan, Adam memang tak tega menolak usulan istri. Tapi jika ingat nasib “anak kandung” di dalam sarung, pusing juga sebenarnya Adam berlama-lama jauh dari istri. Jangankan 2 tahun, semalam tidur misah saja dia sudah tak bisa merem. Adam memang begitu cinta dan sayang pada bininya. Maklumlah, bersama Dewi semuanya bisa! Dan Dewi memang bisa diajak gaya apa saja.

Enak nggak enak, Adam terpaksa meluluskan istrinya berangkat jadi TKW. Dan sejak itulah, “kiamat kecil” terjadi. Biasanya, malam hari ada acara yang ditunggu-tunggu, kini bengong macam sapi ompong. Seminggu dua minggu Adam masih tahan, tapi ketika sebulan masih juga menjalani puasa panjang, kepalanya jadi kliyengan. “Sabulan kawas kieu komodeui salila dua taun nahan kahayang lila-lila jadi menyan (sebulan saja begini, dua tahun menahan rindu apa nggak jadi kemenyan)” keluh Adam.

Lalu otak kotornya pun berkecamuk. Adam ingat “obsesi”-nya dulu, yakni Watik yang kini jadi kakak iparnya. Kebetulan suaminya jarang di rumah karena kerjanya malam hari. Diam-diam dia mendekati wanita beranak tiga tersebut, dan terus terang saja dia minta “jatah” karena masa peceklik di rumah. Celakanya, Watik mengijinkan juga, karena suami juga jarang memasok. Jadilah program “simbiosis mutualis” (saling menguntungkan) itu berlangsung.

Ipar yang bernama Watik ini ternyata jago selingkuh juga. Buktinya, dia yang kemudian sering mengambil inisiatip. Beberapa hari lalu dia diajak suami ke rumah mertua, tapi sengaja pulang duluan. Jadi sementara suami ngobrol bersama orangtua, Watik di rumah indehoi bersama adik iparnya. Cuma kali ini sial, ketika keduanya sedang berpacu dalam birahi, diintip tetangga. “Lho lho adam naha nimpang helipad lain anu pernahna (lho lho, Adam kok mendarat di helipad yang bukan semestinya),” gumam si pengintip yang anti Bush juga.

Tak ayal lagi keduanya digerebek dan dibawa ke balai desa. Celana dalam dan kolor yang berantakan di ranjang dijadikan barang bukti. Ketika diperiksa Pak Kades, Adam mengaku sudah dua bulan selingkuh karena kesepian. Sedangkan Watik mau jadi “helipad” adik ipar karena apa ya, karena apa ya…..?

Alah ngaku saja, …… karena doyan, begitu!

kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus perkosaan – kasus free seks
—————————————–

About these ads

9 Responses

 1. Dakwah Kami:

  Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih

  Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam.

  Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni.

  Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi).

  Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah.

  Motto kami

  Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih,

  Hindari Fanatisme Golongan & Partai.

  Wujudkan Persatuan Umat Islam

  Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat).

  http://www.ainuamri.blogsome.com

  situs2 yg kurekomendasikan;

  http://www.muslim.or.id

  http://www.muslimah.or.id

  http://www.almanhaj.or.id

 2. http://www.ainuamri.blogsome.com

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..)

  PROMO..GRATIS..!!!

  daftarkan diri anda dan bergabung segera ke dalam ISLAM
  karena ISLAM adalah jalan keselamatan..DIJAMIN..!!

  cepetan..JANGAN TUNDA lagi..karena waktu anda TERBATAS..!!!

  keuntungan yang anda peroleh jika bergabung dengan ISLAM:
  1. Hati tenang
  2. Kesempatan menjadi saudara kaum muslimin di seluruh dunia.
  3. Anda akan dibimbing langsung oleh ALLAH dan Rasulullah melalui buku panduan yang ada (Al-Qur’an dan hadis)
  4. dan masih banyak keuntungan lainnya yang akan anda ketahui setelah register..

  TIDAK HANYA ITU..!!
  anda juga akan mendapatkan BONUS..
  1. BONUS tiket ke syurga bersama kawan-kawan muslim seluruh dunia. (ketentuan berlaku-bisa dibaca di buku panduan “AL-Quran dan Hadis”)
  2. BONUS reseller..jika anda mendapatkan downline melalui anda, maka anda akan memperoleh pahala yang luar biasa BESAR..senilai “Unta Merah” (lambang kekayaan orang ARAB) semakin banyak downline semakin besar BONUS pahala yang akan anda terima

  cukup dengan mengajak 2 orang teman anda bergabung..tidak sulit kan??
  kemudian 2 orang teman anda masing2 mengajak 2 orang lagi untuk bergabung,,kemudian begitu seterusnya..

  BAYANGKAN berapa BONUS yang akan anda terima???
  luar biasa bukan??
  rekening pahala anda bisa anda lihat NANTI di PADANG MASYHAR

  simak testimonial dari orang2 yang telah bergabung bersama ISLAM. bisa dibaca di

  Buku : Saya Memilih Islam (Kisah Orang-orang yang Kembali ke Jalan
  Allah)
  Penyusun : Abdul Baqir Zein
  Penerbit : Gema Insani Press Jakarta 1999

  dan buku sejenis lainnya

  INGAT..WAKTU ANDA TERBATAS..karena promo ini berlaku sampai matahari terbit dari barat (mungkin tak lama lagi).. dan anda akan trus diberi kesempatan seumur hidup..

  WARNING..!!
  PROMO INI TIDAK BERLAKU BUAT ANDA YANG NAFASNYA SUDAH DI KERONGKONGAN..!!

  jadi,,jangan tunda lagi
  GRATIS dan caranya sangatlah MUDAH..
  anda tidak perlu menghabiskan waktu 1 jam di depan komputer..dimanapun anda berada(selama masih di dunia)..anda bisa bergabung bersama kami..

  caranya :
  klik (ketuk) pintu hati anda, kemudian akan muncul kotak kecil yang berisi pertanyaan “anda yakin ingin register” jagan ragu untuk klik “YAKIN” kemudian ucapkanlah “ASYHADU ALLA ILAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH”

  dan dalam waktu kurang dari 1 detik pesan akan masuk ke hati anda..periksa di kotak masuk dan buka,,insyaALLAH hati anda akan tenang…
  langkah selanjutnya bisa di baca di buku panduan..(AL-QUr’an dan Hadis) yang bisa anda peroleh di toko buku terdekat..atau hubungi kami

  KABAR GEMBIRA..
  masih ada BONUS buat anda
  ANDA akan mendapatkan bonus produk PENGHAPUS DOSA sekali pakai..yang secara otomatis akan bekerja setelah anda selesai register..dan secara otomatis dosa-dosa anda yang telah lalu TERHAPUS..
  LUAR BIASA..!!

  INGAT..hanya sekali pakai..jika anda masih ingin memiliki produk tersebut..anda bisa download gratis dari AL-QUR’AN dan HADIS..temukan caranya di sana.

  JANGAN remehkan buku panduan..karena tanpa buku panduan anda tidak akan bisa menjalani program ini dengan benar..dan bonus2 yang telah dijanjikan bisa hangus.

  BUKU PANDUAN SANGAT PENTING..
  karena berisi :
  1. petunjuk ke arah kebenaran
  2. kisah2 orang2 terdahulu yang telah sukses menjalankan program ni..n kita bisa petik pelajaran darinya.
  3. gambaran tentang kejadian hari akhir
  4. gambaran tentang indahnya SYURGA dan DAHSYATnya NERAKA
  5. do’a-do’a yang bisa anda panjatkan kepada ALLAH jika anda mengalami kesulitan dalam menjalani program kehidupan ini..
  6. dan lain-lain

  ARE YOU READY??
  jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan..anda bisa add di alternative_id_18@yahoo.com

  atau email ke bismillah_bpp@yahoo. com

  terimakasih,,,n semoga sukses dunia akhirat.

  AMIN

  siapa saya??
  Kenalin nama saya Hary Kurniawan, klo siang dipanggil Hary, klo malam dipanggil Hary..Aq terlahir ke dunia ini dengan membawa banyak sifat buruk…n aku pun menyadari tapi gak taubat-taubat…Tapi klo masalah penampilan fisik Insya Allah buruk juga sih…ups..iya ya ..gak boleh terlalu merendah…ntar malah jadinya Kufur Nikmat..klo gitu Insya Allah aq orangnya ga buruk-buruk amat kok..(tapi itu menurutku)…klo mo lebih kenal dengan aku …add aja di

  Alternative_ID_18@yahoo.com

  and

  Hary_akper@plasa.com

  atau liat di blog

  http://www.my-balikpapan.blogspot.com

  sumber: http://profiles.friendster.com/30868852

  my blog:

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/09/

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/08/

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/04/

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/03/

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/02/

  -

 3. kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus perkosaan – kasus free seks
  ====================================================

  Wahai yang mencari kebahagiaan dan berusaha menuju surga

  Ukhti Muslimah !!

  Semoga Allah menjagamu dan menghiasimu dengan taqwa!. Laluilah jalan keselamatan! Bangkitlah dari tidurmu! Jauhilah apa yang dapat menggiringmu kepada kehancuran dan membawamu kepada kehinaan. Diantara jalan keselamatan adalah sebagai berikut:

  1.Tidak berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, selamanya…, baik di rumah, di mobil, di toko, di pesawat dan di tempat lainnya. Jadilah satu umat yang taat kepada Allah azza wa jalla dan Rasul-Nya. Maka janganlah dengan mudah melanggar perintah keduanya. Rasulullah bersabda: Tidaklah seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah syaitan

  2.Tidak sering keluar rumah kecuali sebatas keperluan penting, dan beribadahlah kepada Allah dengan tetap tinggal dirumah, dengan mengikuti perintah Allah azza wa jalla: Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian(Al-Ahzab:33)

  Abdullah bin Mas’ud berkata: Tidak ada taqarub seorang wanita kepada Allah melebihi tinggalnya di rumah. (taqarub: pendekatan diri)

  Dan ketika keluar, hendaklah bersama muhrimmu atau wanita yang dapat dipercaya dari keluargamu. Dan janganlah merendahkan suara dan berlemah lembut dalam bertutur kata kepada penjual. Tidak apa anda rugi beberapa rupiah dari pada kerugian menimpa agamamu, na’udzu billahi min dzalik

  3.Hindarilah Tabarruj (berhias diri) dan Sufur (tidak menutup aurat) ketika keluar rumah, karena itu menyebabkan fitnah dan menarik perhatian. Rasulullah bersabda: Ada 2 golongan penghuni neraka -dan disebutkan salah satu diantaranya- wanita yang berpakaian tapi telanjang dan berjalan miring berlenggak-lenggok.

  Dan pakaian yang paling dianjurkan adalah ‘abaa yang sederhana (pakaian berwarna hitam yang menutupi seluruh tubuh), menutup kedua tangan dan kaki, serta tidak menggunakan wangi-wangian. Hendaklah anda mencontoh Ummahatul Mu’minin dan Shahabiyat, bila keluar rumah mereka itu bagaikan burung gagak karena memakai pakaian hitam, tidak sesuatupun dari tubuh mereka yang terlihat.

  4.Hindarilah wahai ukhti muslimah! Membaca majalah-majalah yang merusak dan menonton film-film yang terdapat adegan porno, karena itu akan membangkitkan nafsu seks dan meremehkan perbuatan keji dengan menamakannya sebagai cinta dan persahabatan, dan menampakkan perbuatan zina dengan menamakannya hubungan kasih sayang yang matang antara seorang laki-laki dan wanita. Janganlah merusak rumahmu, hatimu dan akalmu dengan hubungan-hubungan yang diharamkan.

  5.Allah azza wa jalla berfirman: Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu bahan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan (Lukman:6)

  Maka hindarilah mendengarkan lagu-lagu dan musik, hiasilah pendengaranmu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an, rutinlah membaca dzikir dan istighfar, perbanyaklah dzikrul maut (mengingat mati) dan Muhasabtun Nafs (evaluasi diri). Ketahuilah bahwa ketika anda berbuat maksiat kepada Allah, maka sesungguhnya anda bermaksiat kepada-Nya dengan nikmat yang Ia berikan kepadamu, maka hati-hatilah, jangan sampai nikmat itu dicabut dari diri Anda.

  6.Takutlah kepada Allah Yang Maha Tinggi, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Ini adalah rasa takut yang paling tinggi yang menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Anggaplah bahwa suatu ketika anda tergelincir pada seperseribu perbuatan zina. Maka bagaimana jika seandainya hal itu diketahui oleh bapakmu, ibumu, saudara-saudaramu, kerabatmu atau suamimu? Dalam pandangan dan buah bibir mereka ketika anda meninggal, mereka akan menganggap anda sebagai seorang pezina, na’udzu billahi min dzalik

  7.Hendaklah Anda memiliki temah shalehah yang menolong dan membantu Anda, karena manusia itu lemah sementara syaitan siap menerkam dimana saja. Hindarilah teman yang jelek moralnya, karena ia akan datang kepada Anda bagaikan seorang pencuri yang masuk secara sembunyi-sembunyi mencari kesempatan hingga ia menggelincirkanmu pada sesuatu yang diharamkan. Ingatlah paman Nabi saw, ia adalah lelaki tua dan memiliki akal yang lurus, tetapi walaupun demikian karena adanya teman yang jelek yaitu Abu Jahal yang hadir di sampingnya ketika wafat, menjadi penyebab meninggalnya ia dalam keadaan syirik.

  8.Perbanyaklah berdoa, karena Nabi umat ini termasuk orang yang senantiasa membaca doa dan banyak istighfar

  9.Janganlah dibiarkan waktu senggang berlalu kecuali anda membaca Al-Qur’an. Berusahalah menghafal apa yang mudah dari Al-Qur’an. Kalau Anda memiliki semangat yang tinggi, maka bergabunglah dengan kelompok Tahfidzul Qur’an khusus wanita, karena jika diri Anda tidak disibukkan dengan ketaatan dan ibadah, maka anda akan disibukkan oleh kebathilan

  10.Sesungguhnya apa yang kalian cari dalam hubungan-hubungan yang diharamkan untuk mengisi waktu atau memenuhi rasa kasih sayang pada hakekatnya adalah akibat dari kekosongan rohani dan hati, serta kesempitan dada yang bersumber dari jauhnya seseorang dari ketaatan dan ibadah. Allah azza wa jalla berfirman: Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (Thaha:124)

  11.Ingatlah bahwa Anda akan meninggalkan dunia ini dengan lembaran-lembaran yang Anda tulis sepanjang hari-hari kehidupan Anda, bila lembaran-lembaran itu penuh dengan ketaatan dan ibadah, maka bergembiralah. Dan bila sebaliknya maka segeralah bertaubat sebelum meninggal. Karena hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Allah berfirman: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. (Maryam:39)

  Yaitu hari dibukanya (segala hal yang tersembunyi) dan lembaran-lembaran yang beterbangan. Hari dimana seorang ibu yang menyusui melupakan anaknya yang sedang ia susui.

  Ingatlah wahai ukhti muslimah!, hari dimana anda terbaring di dalam kubur sendirian

  12.Ukhti Muslimah !! Telepon telah menjerumuskan banyak wanita, maka janganlah Anda menjadi salah satu dari mereka. Bila Anda diuji oleh seekor serigala berwajah manusia dan anda telah memulai hubungan yang diharamkan dengannya, maka hendaklah segera memutuskan hubungan itu sebelum berlanjut. Dan ketahuilah bahwa Allah akan memberikan anda jalan keluar dan keselamatan dari padanya.

  13.Ingatlah ! Wahai yang mencari kebahagiaan dan berusaha menuju surga, bahwa itu semua dalam rangka taat kepada Allah dan menjalani perintah-perintah-Nya. Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (An-Nahl:97)

  Ingatlah bahwa meninggalkan maksiat lebih ringan dari pada meminta taubat. Saya mengingatkan Anda dengan hadits Rasulullah saw: Bila seorang wanita shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan memasuki pintu-pintu surga mana saja yang ia kehendaki

  Semoga Allah memberimu petunjuk yang dapat memberikan petunjuk kepada orang lain, menjadikanmu wanita mulia, bertakwa dan suci, menghiasi dirimu dengan iman dan menjadikanmu wanita shalehah dan taat serta termasuk orang-orang yang diseru nanti pada hari kiamat: Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak (pula) kamu bersedih hati. (Al-A’raaf:49)

  (Diambil dari buletin Daar Al-Gasem, For Publishing & Distribution, Saudi Arabia. Penyusun Abdul Malik Al-Qosim)

  [ustadz Puji Hartono, 07 Juli 2002 ]

  dikutip dari: http://www.perpustakaan-islam.com

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus perkosaan – kasus free seks
  ====================================================

 4. ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah! )|(”

  ==========================

  Dari semua muslim yang ada, hanya sedikit yang sadar. dari sedikit yang sadar itu, lebih sedikit lagi yang berdakwah, dari yang berdakwah itu, lebih sedikit lagi yang berjuang. dan dari sedikit yang berjuang lebih sedikit lagi yang bersabar. dan dari yang bersabar itu, lebih sedikit lagi yang sampai pada akhir perjalanan

  =============================

  “” Ya Allah…. Tenangkanlah pikiranku sabarkanlah langkahku…Tetapkan lah hatiku dalam mengharap Ridho_Mu, demi tegaknya Agama_Mu “”

  ==============================

  “Biar semua berjalan alami. Hingga kita rasa bosan. Lalu ada bagian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang membawa kita ke dunia baru, dan mendewasakan diri ini…”

  =============================

  “you have deep feelings for someone, so why fight them? act on your desires instead of running from them you may not get the result you wanted,but at least you won’t be left wondering what could have been -NN-”

  =============================

  “Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian/musibah yang menimpamu.(HR. Al-Imam At-Tirmidzi dari shahabat Anas radhiyallahu ‘anhu)”

  ============================

  “”fOrGive mE,i LoVe hiM,i FoNd hiM.. “hE wHo nEvEr aSk aNythiNg abOut mY dEePeSt fEeLing.. “hE wHo nEvEr tRy tO uNdErstAnd aBouT mE.. “hE wHo tAkE mY dReAms aWay.. “hE wHo aLwaYs mAke mE thiNk aBouT hiM.. AND HE IS YOU….””

  ================================

  Sesungguhnya seorang mukmin adalah penanggungjawab atas dirinya karena hendaknya ia senantiasa mengintrospeksi diri karena Allah semata

  Adalah hisab di yaumil qiyamah nanti akan terasa lebih ringan bagi suatu kaum yang terbiasa mengintrospeksi diri mereka selama masih didunia, dan sungguh hisab tersebut akan menjadi perkara yang sangat memberatkan bagi kaum yang menjadikan masalah ini sesuatu yang tidak diperhitungkan

  Sesungguhnya seorang mukmin adalah suatu kaum yang berpegang teguh kepada alquran dan memaksa amalan-amalannya agar sesuai dengan alquran serta berpaling dari hal-hal yang membahagiakan mereka.

  Sesungguhnya seorang mukmin didunia ini bagaikan tawanan yang selalu berusaha untuk terlepas dari perbudakan. Dia tidak merasa aman dari sesuatupun hingga dia menghadap Allah karena dirinya mengetahui akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu.

  Seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan selama dia memiliki penasihat dari dalam dirinya sendiri.

  (Mawa’izh lil Imam Al hasan Al bashri)

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  Ibnu Wahb (wafat th. 197 H) rahimahullaah berkata, “Aku mendengar Sufyan ats-Tsauri rahimahullaah berkata, ‘Kebaikan di dunia adalah rizki yang baik dan ilmu, sedangkan kebaikan di akhirat adalah Surga.’” (Jaami’ Bayaanil ‘Ilmi wa Fadhlihi (I/230, no. 254))

  ====================================

  “jGn juAl ni’mat akhirat QiTa,,jk hny uTk mNdpTkn dUniA,, aRtinYa dunia ini gK aDa aPa2ny bilA diBanDinGkn jAnJi ALLAH uTk Qt jK qT mnGejaR ktaQwaan kpd-Nya. ssunGGuhnya ALLAH tdk pRnah meNginGkari jANji & Maha menepati janji.”

  ===================================

  “BERUSAHALAH AGAR UMAT INI LAYAK DI TOLONG OLEH ALLAH. DAN TIDAK AKAN DATANG PERTOLONGAN ALLAH, KECUALI KITA KEMBALI KE AGAMA KITA DENGAN SEBENAR-BENARNYA”

  ==================================

  Ya Allah..
  jadikanlah kami berteman hanya karena ridho-Mu
  yang saling menyayangi
  yang saling menghormati
  yang saling mengerti
  yang saling berbagi
  yang saling menghibur di kala duka
  mengingatkan di kala bahagia
  mendo’akan dalam kebaikan,dalam kearifan,serta saling menyempurnakan dalam ketaqwaan
  amiin ya Robbal’alamiin..

  ===============================

  “Ohh ALLAH bless us with Al-Qur’an, Make it our leader our light our guide and blessing.. ALLAH..remind us of what we forget ‘n teach us, what we don’t know ohh My beloved ALLAH, do Al-Qur’an has our reading all night and all day,..”

  ==============================

  Usah gelisah apabila dibenci manusia karena masih banyak yang menyayangimu di dunia, tapi gelisahlah apabila dibenci Allah karena tiada lagi yang mengasihmu di akhirat

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  Berusaha mencari jalan kembali.. Setelah jauh melangkah.. Meski harus tertatih..

  ============================

  Dan sabarkanlah dirimu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Dan janganlah kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia.._18:28

  ===========================

  Umar bin Khaththab ra berkata:” Hisablah dirimu sebelum dihisab! Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang! Sesungguhnya berintrospeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan daripada hisab di hari kemudian. Begitu juga dg hari ‘aradl

  ==============================

  “Semua yang ada dalam hidup AKU adalah anugrah terindah yang pernah ALLAH berikan buat AKU dan belum tentu semua orang dapat merasakan indahnya jaln hidup Q”

  ============================

  “Setetes air mata cinta ini, hanya untuk mu yang telah aku mencintainya karena Alloh. Arti cinta yang sesungguhnya hanyalah pada Dia yang telah memberikan rasa cinta pada hati ini, Alloh Azza Wajalla semata.”

  ==============================

  “Waktu terus bergulir… Dunia melangkah pergi, Akhirat kian menghampiri, dan kematian sewaktu-waktu menjemput.. Sungguh beruntung pribadi yang memanfaatkan waktunya untuk selalu beramal shalih…”

  ===============================

  kesedihan bisa mempengaruhi suasana hati,tapi ketahuilah hati akan bersinar bila dirundung kesedihan karena meratapi habisnya umur dengan mengisi kehidupan di dunia yang tidak bermanfaat. sahabatku, bangkitkan diri kita untuk istiqamah taat pada perintah ALLAH SWT.

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  Hubaib berkata pada sahabatnya pada malam hari : “Bangunlah sahabatku!! Karena perjalanan kita masih panjang, sementara bekal kita hanya sedikit. Sedangkan orang2 sholih sudah berjalanmeninggalkan kita, sementara kita masih di sini.

  Mufadhdhol ibn Yunus ketika pagi tiba ia berkata : “Genap sudah semalam umurku. Satu malam dari umurku sudah berlalu, sedangkan aku belum berbuat apa2 untuk diriku, akankah siang ini berlalu begitu saja???

  ============================

  dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan kekal. _Thaahaa:131

  ===========================

  1 pohöN bs jd HuTAN.

  1 seNyumaN bs jd /HATiAN.

  1 seNtuhAN bs jd Hal yg TAk TrlupAkAN

  1 orANg sprTimu
  bs jd rebutAN
  ==========================

  “Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu berkata, carilah kekayaan di dalam pernikahan, karena Allah berfirman “jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dari karunia-Nya (An-Nur:32)””

  ===========================

  “Dan tidaklah Kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah-Ku”(Q.S. Adz-Dzaariyat ayat 56)

  ========================

  “Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan aku (Rasulullah) adalah sebaik-baik Salaf bagimu.” (H.R Muslim)

  “Tidaklah menjadi baik akhir umat ini, melainkan dengan apa yang telah memperbaiki dengannya generasi pertama umat ini. Maka setiap apa yang pada hari itu (zaman shahabat) tidak dikatakan sebagai agama, maka tidak pula hari ini (zaman sekarang) dikatakan sebagai agama.”

  Ulama kita terdahulu selalu mengatakan : “Berpegang dengan Assunnah adalah keselamatan.” (Al-Lalikai 1/94 no.136)

  Adalah mengagumkan ada seseorang pada hari ini yang mendakwahkan As-Sunnah . Dan lebih mengagumkan lagi adalah orang yang menerima dakwah As-Sunnah. (Irsyadus Sari Fi Syarhis Sunnah lil Barbahari,hal 248)

  Pelajarilah Ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah khasyah, Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya adalah Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah Shadaqah, menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian.

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “”ketahuilah bahwa musuh tauhid a/ orang yg punya ilmu,pandai berdalil&pandai bicara. akan tetapi 1 orang awam yg mengerti tauhid akan mampu mengalahkan sekian banyak tokoh ahli syirik.” (syaikhul islam Muhammad bin ‘Abdul Wahhab)”

  ============================

  Hati yg bersih akan peka terhadap ilmu. apapun yg dilihat, didengar, dan dirasa akan menjadi samudera ilmu yg membuatnya kian bijak, arif dan tepat dalam menyikapi hidup ini…

  Salam Ukhuwah …

  Barang siapa yg menjadikan akhirat sebagai harapanya Allah memberikan kepuasn dalam hatinya, menghimpunkan segala impiannya, dan dunia pun akan mendatanginya dengan merunduk… ( HR.Tarmidzi)

  =============================

  Mari ngaji Islam dengan manhaj Salaf…..

  Kenapa ? Karena Islam lebih difahami dengan benar oleh mereka para Sahabat, kemudian generasi setelahnya (Tabi’in) dan kemudian generasi setelahnya (Tabi’ut Tabi’in). Jadi menimba ilmu dari mereka para Salafus Sholih adalah The Best Choice….

  Para Salaful Ummah (ummat terdahulu) lebih mengerti dan lebih faham tentang Agama ini karena mereka lebih dekat kurun waktunya dengan Rasulullah SAW dan Rasul pun menyebut kurun mereka dengan : sebaik-baik kurun (sebaik-baiknnya generasi)

  Jadi berusaha untuk belajar dan mendalami Islam dari para Salafus Sholih adalah salah satu bentuk Jihad yang Utama.

  ======================================

  “Barangsiapa yang dihendaki Allah kebaikan,maka Allah berikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama.”(Muttafaqun’alaihi)

  “begitu banyak orang yang menyeru agar bertakwa kepada Allah ta’ala namun begitu sediktnya yang melakukannya”

  Ku hanya bisa kasih nasehat tuk semua saudaraku dan diriku sendiri bahwa,

  bertakwalah kepada Allah ta’ala,
  Janganlah melihat besar kecilnya dosa dan kedurhakaan,…
  tapi lihatlah siapa dan keagungan Dzat yang kita durhakai…
  Dan..
  Senantiasa berhati2lah mengarungi kehidupan ini
  yg penuh ranjau yg menggiring seorang insan menuju lembah kehancuran baik dunia maupun akhirat
  krn syeitan dan bala tentaranya tak akan pernah putus asa menggoda anak adam sampai ia menjadi teman bagi dia di dalam api neraka…

  Bertobatlah dengan sejujurnya kepadaNYA….
  Ketika pintu-pintu telah ditutup,
  ketuklah pintu sang pencipta
  yang senantiasa menyambut keluhan dan doa seorang hamba, ketahuilah..
  seandainya Allah ta’ala mengabulkan semua permohonan semua makhluknya maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah ta’ala sedikitpun.

  Dialah yang Maha Kaya…

  http://profiles.friendster.com/37707749

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

 5. ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  ““Seseorang akan terhalang untuk memperoleh rezeki karena dosa-dosa yang ditanggungnya” (Shahih Ibnu Majah, hadits hasan, nomor 3248)”

  ============================

  Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (Al-Hadiid : 20)

  ============================

  “ASSLMLKM,kulon nuwon,punten,mangga, semoga dengan ini kita dapat pererat tali silaturahmi diantara umat muslimin wal muslimat,kita hancurkan setiap kaum kafir laknattullah hingga tak ada kata didunia ini selain kalimat tayyibah.”

  ============================

  “Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan, “Kami mendengar dan kami taat”. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia.”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  betapa durhakanya seorang manusia, ia tak bermaksiat ketika bersama manusia namun terang-terangan melakukannya ketika bersama Rabb-Nya

  ==========================

  “ketentraman dan hidayah… keduanya adalah mata air kebahagiaan…”

  ===========================

  “Satukan ummat di atas al qur’an dan as sunnah yang shohih dengan pemahaman salafus sholih.”

  ===========================

  Rasulullah bersabda “Akan ada sekelompok dari umatku yang akan menghalalkan (padahal hukum asalnya HARAM) zina, khamr, sutra, dan musik (HR.Bukhari)

  ==============================

  “(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati” ( Al-Furqan : 63 ) “ Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” ( Al Furqan : 63)”

  ===============================

  Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan minder dengan kekurangan kita. dan jangan iri dengan kelebihan orang. HARGAILAH DIRIMU APA ADANYA!!!\ — AW

  =========================

  Berbicara cinta sejati, ketahuilah sesungguhnya segala ni’mat ini adalah dari Allah SWT, termasuk ni’mat mencintai lawan jenis, untuk itu gunakanlah bingkai yang dibenarkan oleh syariat, dan bingkai itu adalah pernikahan. Itulah sunnah yang sesungguhnya,

  ===============================

  Imam Al-Qurthubi rahimahullah berkata :”Manfaat bersyukur tidak akan dirasakan, kecuali oleh pelakunya sendiri. Dengan itu, ia berhak mendapatkan kesempurnaan dari nikmat yang telah ia dapatkan, dan nikmat tersebut akan kekal dan bertambah. Sebagaimana syukur, juga berfungsi untuk mengikat kenikmatan yang telah didapat serta menggapai kenikmatan yang belum dicapai” Tafsir Al-qurthubi, 13/206

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN!

  Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam……
  …….!
  Oleh sebab itu Ibnul Qayyim mengatakan di dalam sebuah kitabnya, “Asas segala kebaikan adalah pengetahuan yang kamu miliki bahwa apa pun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Dengan demikian maka pastilah bahwasanya segala kebaikan adalah berkat dari nikmat-Nya, sehingga kamu pun wajib mensyukurinya dan merendahkan diri untuk memohon kepada-Nya agar Dia tidak memutus kenikmatan itu darimu. Dan juga menjadi terang bahwasanya segala keburukan itu timbul akibat tidak mendapatkan bantuan dari-Nya dan tertimpa hukuman-Nya. Oleh sebab itu segeralah kamu memohon kepada-Nya agar Dia menghalangimu supaya tidak terperosok ke sana. Dan juga mintalah kepada-Nya agar tidak membiarkan dirimu sendirian dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Semua orang yang mengenal Allah pun telah sepakat bahwa segala kebaikan maka sumbernya adalah karena taufik dari Allah kepada hamba. Dan mereka pun sepakat bahwa segala keburukan merupakan akibat hamba tidak mendapatkan pertolongan dari-Nya…” (Al Fawa’id, hal. 94).

  ===============================

  ===========================

  “Dari Imran ibnu Hushain radhiyallahu ‘anhu berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali sesuatu yang baik.” (HR. Al-Bukhari no. 5652 Muslim no. 53)”

  http://profiles.friendster.com/28542234

  ===============

  “Ingatlah bahwa salah satu sifat muslim sejati adalah bersabar ketika ditimpa musibah dan bersyukur ketika mendapat nikmat.Subhanallah.. …”

  http://profiles.friendster.com/29792576

  ====================

  ““Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama muslim.” (HR. Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash, Riyadhus Sholihin No. 222)”

  ============================

  “saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku dizinahi oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu”

  http://profiles.friendster.com/29514909

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “”Ya Robbii, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi Karunia” ( QS. Ali ‘Imron : 8)”

  http://profiles.friendster.com/30048519

  =======================

  “ambil pelita yang menerangi bukan api yang membakar”

  http://profiles.friendster.com/30472558

  ===========================

  “”sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian ( al hujurat:13)”

  http://profiles.friendster.com/31604071

  ========================

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..)

  ======================

  “Iman seseoRang dapat naik dan dapat turun. jaGaLAh imAn kita agar seLALu baGus!!!”

  http://profiles.friendster.com/31871367

  ===================

  “jENgGoT yES!!! iSbaL No!!!”

  ======================

  “Biar semua berjalan alami. Hingga kita rasa bosan. Lalu ada bagian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang membawa kita ke dunia baru, dan mendewasakan diri ini…”

  http://profiles.friendster.com/31234572

  =====================

  Keberuntungan ialah bertemunya persiapan dengan kesempatan

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “jlnilah hidup ini penuh dgn takwa&tawakal wahai manusia, karena bumi ini hanya titipan ALLAH SWT semata. Jihad fi Sabilillah dgn keridhoan ALLAH SWT dimuka bumi ini,jgn ada p’pecahan shg b’cerai berai antar saudara muslim.

  http://profiles.friendster.com/33834873

  ======================

  “Ya Allah tunjukkanlah kebenaran kepada orang-orang yang tersesat itu . . . Amin”

  =====================

  “jangan pernah mengeluh atas apa yg terjadi,,tp berpikirlah untuk merubah n menikmati yg sedang terjadi….”

  http://profiles.friendster.com/33563188

  ==========================

  “Friends are : Those who think and care about u…when u r far away from them”

  =======================

  ==========================

  “bukan dari tulang ubun ia dicipta sebab bahaya menjadikanya dalam sanjung dan puja, tak juga dari tulang kaki sebab nista menjadikannya diinjak dan diperbudak..tapi dari tulang rusuk kiri..dekat ke hati untuk dicintai dekat ke lengan untuk dilindungi”

  ==============================

  “Have the courage to try it and then have the faith to believe.. you can do it!!”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Semua OraNg IngIn MeNjaDi SemPurNa…Tapi MeNjadi SempurNa Itu MELELAHKAN!!!!!!!!! Hanya deNgan BersYukur atas Apa YaNg TeLah DiaNugerahKan pada Diri QtLah… Qt Bisa Mencapai KesemPurNaan…=)”

  ==========================

  “” Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: ‘Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi? ” Al-Ankabut [29:2]“

  ==========================

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ==========================

  “” Untungnya orang mukmin, semakin banyak masalah, semakin mustajab doanya, bukan perjuangan tanpa kesulitan, tapi dalam kesulitan ada ketenangan, memugar kekuatan.. kita tidak sendirian..”

  =======================

  “Biar semua berjalan alami. Hingga kita rasa bosan. Lalu ada bagian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang membawa kita ke dunia baru, dan mendewasakan diri ini…”

  http://profiles.friendster.com/user.php?uid=31234572

  ==========================

  “”Lidah yg kenal akan Tuhannya.. tak sempat dia melukai makhluq Tuhannya dan membangga2kan manusia yang ditempelinya.. Otak yang tahu siapa Tuhannya.. tak sempat dia memikirkan cara m’jatuhkn org lain dan memulia2kn tmpurung yang ditumpanginya..””

  http://profiles.friendster.com/user.php?uid=69349868

  ============================

  Assalamu’alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Segala Puji hanya untuk Allah Rabbul ‘Alamin, Salawat dan Salam semoga tercurah pada Rasulullah, istri-istrinya dan Ahlul Baitnya serta sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga Hari Yang Ditentukan”

  ===========================

  “jadilah engkau makhluk yang kucintai hingga akhirat nanti….”

  =====================

  ““Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau (musafir) yang melalui suatu jalan.” (HR. al-Bukhari)”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

 6. ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Dunia t`bagi manjadi 3 hari saja. Pertama, hari kemarin, sudah kita lalui dengan segala apa yg terjadi dan tdk bisa terulang kembali. Kedua, esok hari, yg mungkin tdk akan kita temui. Ketiga, hari ini, milik kita. Kerjakanlah sesuatu yang kita mampu”

  =====================

  “kesederhanaan membawa kewibawaan, kesombongan menjadikan kepenatan dan kehinaan…adigang, adigung, adiguno.”

  http://profiles.friendster.com/10310098

  =========================

  “Bila kamu mampu berbuat demi Allah dengan ridha dalam keyakinan, maka lakukanlah. Dan bila kamu tidak mampu, sesungguhnya dalam kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci terdapat banyak kebaikan…

  http://profiles.friendster.com/12899248

  ===============================

  “Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan. Maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat? (HR. Muslim no. 7126)”

  ==========================

  “Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan. Maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat? (HR. Muslim no. 7126)”

  ============================\

  “”Barang siapa yang bersyukur kepada KU niscaya akan kutambah nikmatnya…””

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Salam Ukhuwah… Perjuangan memerlukan keikhlasan.. ISLAM pasti bangkit…TAKBIR!!!! …4UI AKBAR!!!”

  =====================

  “Hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk orang lain bukanlah membagikan kekayaan Anda, tetapi membantu ia untuk memiliki kekayaannya sendiri”

  =======================

  “Sungguh, berhati-hatilah terhadap segala pujian atau sanjungan. Terlebih lagi jika pujian itu diucapkan di depan banyak orang. Di balik pujian itu, tersembunyi sebilah pedang yang bisa memenggal leher orang yang gemar dipuji.”

  http://profiles.friendster.com/13562955

  ============================

  “T’senyumlah..dan sebarkan kebahagiaan dlm hatimu.. Lakukanlah tanggungjawabmu dg lapang dada..tanpa keluh kesah.. Ihrisiy! Ishbiriy! Laa ta’jaziy!!!”
  http://profiles.friendster.com/13180662

  ============================

  “Teman seribu masih sedikit. Musuh satu kebanyakan (Ali r.a). Ingat!! senyum, salam, sapa.”

  ============================

  “Ya Allah sesungguhnya aku memohon cinta kepada-Mu dan orang-orang yang mencintaimu serta cinta yang dapat mendekatkan aku kepada Cinta-Mu Ya Allah hidupkanlah hatiku dengan Cintamu dan jadikanlah aku bagi-Mu seperti yang engkau Cintai dan Ridhoi”

  =====================

  “emas tak akan ada harganya bila disandingkan dengan cinta..”

  ======================

  “HAYALAN YG TERBAIK IALAH INGAT DOSA DAN TAUBAT”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Tiada hal yang terindah, selain mendengar suara murattal Alquran. Mendukung pembubaran Ahmadiyah”

  =========================

  “yesterday is yesterday… today is a gift… tomorrow is a mystery…”

  =========================

  “Petunjuk itu milik Allah. Barang siapa yang di beri petunjuk, maka tidak ada sesiapapun yang akan dapat memberi kesesatan padanya. Dan barangsiapa yang di sesatkan olehNya, maka tidak ada sesiapapun yang akan dapat memberinya petunjuk”

  http://profiles.friendster.com/79725269

  ======================

  “Ali bin Abi Thalib Radhiallaahu anhu berwasiat: ‘Dunia akan pergi berlalu, dan akhirat akan datang menjelang, dan keduanya mempunyai anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia..’(HR. Al-Bukhari)”

  http://profiles.friendster.com/17395040

  ======================

  “”When I look at you, I can’t deny there is a God, cause only God could have created someone as wonderful and beautiful as you.””

  http://profiles.friendster.com/17742699

  ==================

  “Allah adlh tujuan q,Muhammad adlh utusan Allah,Al-quran pedoman q,mati di jalan Allah adlh cita2 q لاعزّة الاّ بالجهاد!!!!!”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “ya Alloh smoga engkau tidak menghukumku karena apa yg mereka katakan.Ampunilah aku atas apa yg mereka tidak ketahui.Dan jadikanlah aku lebih baik dari pada yg mereka perkirakan.HR.bukhori…”

  =====================

  “”sesuatu yg tdk klhtn it bkn berarti dy tdk ad. biarlah dy ttp tersmbunyi n bersemayam dsna. krn suatu saat dy akn mncl d saat yg tpt.””

  http://profiles.friendster.com/17259129

  =====================

  ““Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak pula amal yang besar menjadi kecil hanya karena niat.””

  ====================

  “Jika kau mendidik seorang laki2 maka kau hanya mendidik seorang manusia, Jika kau mendidik seorang wanita maka kau telah mendidik seluruh manusia. SUBHANALLAH..”

  =====================

  “An Abu Huroiroh, Rasululloh bersabda “Barangsiapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan (agama), Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Bukhory)”

  ========================

  “”Dan bertaubatlah kalian semua orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung.”(An-Nuur: 31)”

  ======================

  “nuntut ilmu kuliah aj bisa serius, jd nuntut ilmu agama yg lbh penting harusny bisa merasa lebih haus lagi..”

  http://profiles.friendster.com/18851662

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  ya Rabb..aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku, dari kejelekan amal perbuatan-ku, dan hanya kepadaMu lah aku akan dikembalikan”

  =================

  “”Libas jadiid, wa ‘isy hamiid, wa mut syahiid” (berpakaianlah yang baru, hiduplah yang terpuji dan matilah dalam keadaan syahid)”

  =====================

  “”Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Q.S. Al Luqman: 13)”

  ========================

  orang yang paling bebas di dunia,bahagia,ringan ,kuat,tinggi derajatnya diantara manusia,ahlussunnah yang luas ilmunya dan mengamalkannya secara keseluruhan sehingga bertakwa pada Allah ‘Azza wa Jalla dan mentauhidkan-Nya,kuj amin omongan ini.”
  http://profiles.friendster.com/19332763

  =======================

  “Barangsiapa yang berjalan yang menuntut ilmu syar’I, Alloh akan mudahkan jalannya ke surga”

  ========================

  “”karena itu aku pesan kepadamu bagaimanapun cintailah negara ini, sebab negara ini bukan hasil daripada perjuangan 1 atau 2 hari , bukan hasil perjuangan yang enteng TIDAK, tetapi dengan pengorbanan-pengorba nan, sekali lagi dengan pengorbanan!!!””

  ======================

  “Amat merugi apabila matahari terbit sedang aku tidak menambah ilmu.”

  ========================

  “hold d`Qur’an n Sunnah propet Muhammad SAW&shahabah`s thought tightly. Don’t b blind with fanatician of ulama’.Check ur reading book with atsar shahabah n books from great imams, like imam bukhori,muslim,ahmad ,abdullah bin mubarok (tabi’in).”

  http://profiles.friendster.com/20589890

  =====================

  “Ibnu Al-Mu’taz: “Tinggalkanlah dosa-dosa, yang kecil maupun yang besar, karena itulah takwa. Berlakulah seperti pejalan pada tanah berduri;ia hati-hati terhadap apa yang dilihatnya. Jangan meremehkan hal kecil. Sesungguhnya gunung itu asalnya kerikil”

  http://profiles.friendster.com/20224689

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  Dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu bahwasanya beliau apabila melihat para pemuda giat mencari ilmu, beliau berkata: “Selamat datang wahai sumber-sumber hikmah dan para penerang kegelapan. Walaupun pakaian kalian telah usang akan tetapi hati-hati kalian tetap baru. Kalian tinggal di rumah-rumah (untuk mempelajari ilmu), kalian adalah kebanggaan setiap kabilah.” [Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlih, karya Al-Imam Ibnu 'Abdil Barr,1/52]

  ==================================

  ======================

  Dunia fana penuh cinta semu Apa dicinta kan berpisah darimu Walau t’lah lama bersatu Seiring bergulirnya waktu Dunia fana kosong cinta sejati Cinta kepada Yang Mahasuci Menghunjam dalam di lubuk hati Tetap abadi di hati yang suci

  ================================

  “Jika aku jatuh cinta.. Cintakanlah wahai Allah pada seseorang yang melabuhkan cintanya pada-Mu.. Agar bertambah kekuatan untuk mencintai-Mu.. Dan jagalah cintaku padanya.. Agar tidak melebihi cintaku pada-Mu.. Amiin..”

  ====================================

  “Allah itu Tujuan kami… Rasulullah tauladan kami., Alquran Undang2 kami.. Jihad itu jalan hDp kami… Mati d Jalan Allah Cita2 kami t’Tinggi..”

  ====================

  “Hidup itu atas khendak yg MahaMenghidupkan..Hi dup itu tiada hidup tanpa mnghidupi khendak yg MahaMenghidupkn..Hid uplah dlm khdpn para pnghidup khendak YgMahaMnghidupkan..H iduplah hidupmu dmi khidupan di hr yg akn di hidupkn oleh Yg Maha Menghdupkan..”

  ========================

  “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh.”

  ===========================

  “”Aku tidak akan keberatan bila aku terbunuh sebagai seorang muslim, dan kematianku hanya untuk Allah semata, dan jika Allah mengijinkan, Dia akan memberkahi badanku bilapun hancur berkeping-keping..””

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “~~~Segalanya adalah pinjaman daripada Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani… Jika sudah tiba masanya kenikmatan itu ditarik semula maka redha dan bersangka baiklah terhadap Allah S.W.T.~~~ Disebalik kepahitan itu pasti akan ada kemanisannya…(,”

  ==========================

  “Smile..laugh..and be happy!! Coz a brand new day has come… The rainbow has appeared after the violent storm, the flowers has bloom after the freezing winter, and the wounded heart has healed after it broken.”

  ===========================

  “Orang yg sukses adlh mereka yg berhasil mengenali, menggali, & memompa seluruh potensi Diri, shg mampu menggagas karya2 & ide2 terbaik demi kemaslahatan Ummat.. Salam Ukhuwah dan Silaturahim… Keep Hamasah !!!”
  ===============================

  “”Telah dkat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka,sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling(darinya)” (QS Al Anbiyá;1)”

  =============================

  “Always welcome the new morning with a new spirit, a smile on u’r face, love in u’r heart n good thoughts in u’r mind.. “Sebaik-baik manusia adalah yg paling bermanfaat bagi manusia lainnya (HR Bukhari-Muslim)””

  =======================

  “BukaN Tali AtaU CinCiN PeNGiKaT, BuKaN MemoRY YanG KuKeNanG,HanYa KeLeMbuTaN KaTa CiNtA DaN JaNjI SetIaMu,MeNeGUkaN HaTiKu HanYa UnTuKMU, KuSaYaNG PaDaMu KaRNa ♥♥♥ ALLAH SWT ♥♥♥”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Cantikku, jika cintaku padamu adalah cinta buta, campakkan aku dengan kata-kata terketus yang bisa kau ucapkan.

  Cantikku, jika cintaku padamu menjauhkan aku dari Alloh maka hinakan aku dengan hinaan yang paling hina yang bisa kau lontarkan.

  Cantikku, jika cintaku padamu tidak bisa membawamu pada perbaikan kualitas diri maka tutuplah hatimu untukku serapat mungkin yang kau bisa.

  Namun………….

  Jika cintaku karena pengabdianku pada Alloh

  Jika cintaku karena ingin membawamu pada kedekatan dengan Alloh

  Jika cintaku karena ingin menjadikan dirimu sebagai bidadariku kelak di hari nanti

  Jangan kau palingkan wajahmu,

  Jangan kau tutup hatimu,

  Jangan kau campakkan diriku

  Karena walaupun kualitas cintaku belum sempurna namun kala dekatmu hasrat menyempurnakan rasa cinta senantiasa ada.

  Cantikku ……..

  Aku cinta padamu.

  Dedicated to : my pretty swetty little angel.

  sumber:

  http://beranibaca.wordpress.com/2008/09/17/jatuh-cinta-dan-cinta/

  by arie prasetya

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

 7. ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “¤¤¤ hidup tak akan berarti tanpa petunjuk dan bimbingan dari sang pencipta ¤¤¤”

  ========================

  “Senantiasalah tersenyum karena segala sesuatunya begitu bermakna… ^_^”

  =========================

  “Ya Allah, jadikan hati ini sebagai hati yang senantiasa bersyukur kepadaMu dan bergetar ketika namaMu di-sebut2 dan kebesaranMu di-Agung2kan…”

  ===========================

  “..pada akhirnya, yang akan kita ingat bukanlah kata-kata musuh kita. melainkan diamnya sahabat kita..”

  ===========================

  “Seperti kita semua, setiap pejuang adalah anak zaman. Tetapi mereka menguak celah dinding sejarah, tepat di saat matahari meninggi. Dan peradaban pun menjadi lebih cerah ^_^”

  ============================

  Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Fawaid : “Carilah hatimu ditiga tempat yakni : 1) ketika membaca Al-Qur’an 2) Ketika berada dalam Majlis Ilmu/Zikir 3) Pada saat menyendiri (khulwah).. Jika tidak menemukannya dalam 3 tempat tersebut.. maka mintalah kepada Allah supaya memberikan hati, karena sesungguhnya diri kita tidak memiliki hati”

  ===============================

  “Mencari syurga tanpa amalan adalah 1 dOsa daripada segala dOsa”

  “Tanda faham hakikat ilmu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan,bukan meninggalkan amalan”

  “Siapa yang menyangka tanpa usaha bOleh masuk syurga maka Orang itu hanya berangan-angan sahaja,dan siapa yang menyangka dengan usahanya dia dapat masuk syurga maka Orang itu telah merasa lebih kaya daripada rahmat ALLAH”

  “Orang yang bijak ialah Orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan Orang bOdOh ialah Orang yang selalu memperturutkan kehendak nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan ALLAH TAALA”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  Cintaku begitu Menyiksaku. Betapa sulit Aq Melepasmu walau Kutahu Km Slalu Menyakiti Hatiku”

  ==========================

  “”ALLAH is my LORD. Prophet Muhammad PBUH is his Messenger. JIHAD is my WAY. SHAHADAT is my LIFE. Allahu Akbar !!! LAA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADARRASULULLAH”

  =============================

  Demi ALLAH,
  Aku tak tahu apa
  harus kukecam
  hawa nafsuku,
  Atas cinta
  Atau mataku yg
  menggoda, ataukAh hati ini.

  Jika kukecam hati, ia berkata:
  ” Gara – gara mata yg memandang! ” Dan jika kuhardik mata, ia berdalih:
  “Ini kesalahan hati!”

  Mata dan hati telah dialiri darah,
  Maka wahai Ya Robbi, jadilah Penolongku atas mata & hati ini.

  =================================

  “Azab yang paling ringan di neraka pada hri kiamat ialah 2 butir bara api di kedua telapak kaki yang dapat merebus otak. (HR. Tirmidzi)”

  ==========================

  “Segala musibah baik berupa kesenangan maupun yang menyusahkan bagi Qta adalah hal yang tebaik yang diberikan Allah pd Qta agar Qta menjadi manusia yang lebih baik lagi dan siap untuk menghadapi segala tantangan hidup

  ==========================

  “”Jalan dakwah ini tidak mudah, berbagai macam rintangan dan cobaan akan selalu menanti di hadapan kita. Persiapkan Ruhiyah kita, Fikriyah dan Jasadiyah kita. KEEP FIGHT!!!!Allahuakbar”

  ======================

  “sukses bagiku adl jika aq selalu berpikir,berbuat dan berusaha bagaimana hari ini bs lbh baik dr hr kemarin dan hari esok hrs lbh baik dari hri ini,terutama dlm hub terhdp sang khalik sehingga bisa diaplikasikan dlm kehidupan”

  =========================

  Ya Allah, dimana lagikah dapat aku temui cinta sejati kecuali pada cintaMu. kemana lagikah hati ini harus berlabuh kecuali pada kasihMu. jadikan hati yang lemah ini ya Allah, tertambat kukuh hanya pada Mu.
  Aku mohon Ridha atas segenap keputusanMu
  Kesejukan setelah matiku
  kenikmatan memandang wajahMu
  dan kerinduan untuk berjumpa denganMu
  Ampuni diri yang tak berharga ini ya Allah
  penuhilah kehinaanya dengan keindahan magfirahMu

  Ni’mah

  ===========================

  Hai saudara-saudaraku umat muslim, mari kita kuatkan barisan kita. Kita tingkatkan keimanan kita. Kita tegakkan kalimat Allah dimuka bumi ini. Insya Allah, kita akan mendapat ridha-Nya.

  Allahuakbar!!

  agungx_ikhwan@yahoo.com

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  jangan pernah mengaku cinta bila kau mendusta,jangan pernah ucapkan janji bila kau ingkari,dan jangan pernah kau lukai hati seorang wanita karna hanya akan membuat luka dalam jiwa…!!!!!!!!

  either_clor@yahoo.co.id

  ===========================

  Sehari tanpamu hatiku resah, aku telah jatuh hati kepadamu dan tak kan bisa melupakanmu, apalagi lembut belaianmu : LUX PILIHANKU.

  RENNY@YAHOO.COM

  =========================

  “Alangkah tingginya kualitas Cinta Insan Kepada Alloh SWT apabila Cinta kepada Nya melebihi cinta kepada apapun seperti cinta Qois kepada Laila”

  ======================

  “”When I look at you, I can’t deny there is a God, cause only God could have created someone as wonderful and beautiful as you.””

  =====================

  ya ALLAH………
  jagalah saudari ku…….
  dikala penjagaanku tak sampai padanya.
  sayangi ia………
  dikala rasa sayangku tak mampu
  merengkuhnya dalam dekapan yang nyata.
  muliakan ia……..
  dikala penghargaanku tak terangkum dalam kata yang sahaja
  karena KAU punya yang ku tak punya.
  semoga kami dapat bertemu nanti disurgaMU, amin.

  ===============================

  “Ciptakan Kebahagiaan Serta Kesuksesan dalam hidup ini dengan kata-kata ini”…

  - GANTI KATA-KATA “SAYA TIDAK BISA” MENJADI “SAYA BELUM BISA”

  - GANTI KATA-KATA “ANDAIKAN SAYA” MENJADI “KETIKA SAYA”

  - GANTI KATA-KATA “SAYA AKAN MENCOBANYA” MENJADI “SAYA AKAN MELAKUKANNYA”

  - GANTI KATA-KATA “INI AKAN JADI MASALAH” MENJADI “INI AKAN JADI TANTANGAN”

  - GANTI KATA-KATA “SAYA TIDAK TAHU” MENJADI “SAYA AKAN TAHU”

  KITA RAIH SUKSES ITU DENGAN SEMANGAT..BE A STRONGER MOESLIM

  =============================

  NASIHAT SALAF :

  “Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika kau tidak mencintai mereka, janganlah engkau benci mereka.” (Umar bin Abdul Aziz)

  ===============================

  ___________________

  Akan kuatkah kaki yang melangkah
  Bila disapa duri yang menanti
  Akan kaburkah mata yang meratap
  Pada debu yang pastikan hinggap

  Mengharap senang dalam berjuang
  Bagai merindu rembulan di tengah siang
  Jalannya tak seindah sentuhan mata
  Pangkalnya jauh hujungnya belum tiba

  http://profiles.friendster.com/75239899

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “”Nani Ga Atte Mo Omae No Shinjiru Michi O Yuke, Omae No Kako O Ukate Iru… (Apapun Yang Terjadi Melangkahlah Menuju Jalan Yang Kau Percayai, Dan Terimalah Masa Lalumu…)””

  http://profiles.friendster.com/28421204

  ========================

  “Orang yg sukses adlh mereka yg berhasil mengenali, menggali, & memompa seluruh potensi Diri, shg mampu menggagas karya2 & ide2 terbaik demi kemaslahatan Ummat.. Salam Ukhuwah dan Silaturahim… Keep Hamasah !!!”

  http://profiles.friendster.com/22595039

  ============================

  “Jujur,istiqomah di atas sunnah itu susah, banyak sekali hambatannya, rintangannya,.tapi tolong slalu bantu aku Ya Alloh..semoga ku bisa istiqomah selalu di atas manhaj salaf yg mulia ini hingga akhir hayatku..Ampuni diri ini yg masih sangat jahil….”

  http://profiles.friendster.com/27565462

  =============================

  “Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian/musibah yang menimpamu.(HR. Al-Imam At-Tirmidzi dari shahabat Anas radhiyallahu ‘anhu)”

  ===============================

  “belum terlambat, memilih bukan sok pilih. Ada baiknya meneliti siapa yang menjadi sahabat, pandai menjaga belum tentu konsisten dengan keadaan. BERSAMA MERENUNGKAN!!!!!”

  =========================

  “diDaLAM kEhIdUpAN iNI qtA PaSti MemPuNyAi iMpIaN tetAPi tAk S’LalU tErJadI tErkAdANg SaAt Aq MeRaSA iMPiAn itU diAMbANg NYATA…SaNg WaktU MeMbUAtkU tErJaGA dAn dISaAt ENgkAu PeRgI kU RaSA hAtIkU ReMUk RedAM,,!!!”

  http://profiles.friendster.com/26804241

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Yaa 4WI teguhkanlah hatiku atas agamaMu… Yaa 4WI teguhkanlah hatiku untuk taat kepadaMu… Yaa 4WI teguhkanlah hatiku untuk da’wah kepadaMu… Yaa 4WI teguhkanlah hatiku untuk berjuang dijalanMu…”

  http://profiles.friendster.com/27882899

  =============================

  “Ya Allah…tambahkanlah Hidayah kepada hamba.Tunjukilah hamba jalan-Mu yg Lurus.Jalan yg telah dilalui oleh generasi terbaik umat ini.”

  http://profiles.friendster.com/26239104

  =============================

  “There are many ships, like big ships, red ships, good ships, but the best ships is FRIENDSHIPS… Terimakasih sahabatku, untuk selalu menemaniku di hari-hari yang berat ini… Thx B4… Thx 4 All..”

  ===============================

  “Don’t Give Up!!! Because we will never know, what will happen tomorrow…”

  http://profiles.friendster.com/26768399

  ================================

  “”Hening itu berarti diam. namun hening itu tak hanya terdiam dan tak dapat melakukan sesuatu .coba pejamkan matamu,lalu lihatlah dalam batinmu,apa yang ada disekelilingmu…… ”

  http://profiles.friendster.com/25373924

  ================================

  “ya Allah, aku meminta perlindungan-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusu’, jiwa yang tidak pernah merasa puas dan do’a yang tidak dikabulkan. (HR. Muslim 4/2088)”

  http://profiles.friendster.com/25684633

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu berkata, carilah kekayaan di dalam pernikahan, karena Allah berfirman “jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dari karunia-Nya (An-Nur:32)””

  ============================

  “ikutilah orang karena kebenaran, jangan ikuti kebenaran karena orang, pelajarilah yang benar, agar engkau tau siapa yang benar”

  http://profiles.friendster.com/23793187

  ==============================

  “Bahkan sehelai daun yang jatuh ke permukaan bumi, tak lepas dari kehendak-Nya.. Maknai hidup dengan kesejukkan-Nya..”

  http://profiles.friendster.com/24113623

  ===========================

  “jadikanlah Al-qur’an sbg penawar hati…dzikir sbg penghibur hati…sholat sbg pelindung diri…dan taqwa sbg bunga dalam taman hati…”

  http://profiles.friendster.com/23674339

  =========================

  “in the world, our hand grasp the gun, tomorrow our soul embrace each other beside Allah..”

  http://profiles.friendster.com/44168742

  ===============================

  ““Di antara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya.” (HR. Ahmad) dan “Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.” (HR. Abu Dawud)”

  http://profiles.friendster.com/22652687

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM ADALAH TUAN YANG SEBENARNYA DARI SEMUA MAKHLUK! MANUSIA YANG MEMERINTAH DAN MENGATUR SEMUA URUSAN BERDASARKAN SURAT ILLAHI (SYARIAT)! MANUSIA BUKAN MAKHLUK YANG TERLAKNAT DAN TERBELENGGU OLEH DOSA WARISAN!! SUBHANALLAH..”

  http://profiles.friendster.com/43250041

  ===========================

  “Barangsiapa yang melakukan amal shaleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman maka Kami akan memberikan kehidupan yang baik dan membalas mereka dengan ganjaran pahala yang lebih baik dikarenakan apa yang telah dilakukan”

  =============================

  “We must be a Pioneer to Bring ISLAM to everyone.Allah has Commanded us to Take Precautions against the Enemies, by being Prepared with Ammunitions.We should not be Grieve by the Kuffar who Rush with Haste to Disbelieve.We must Abandon the Mushrikeen!”

  http://profiles.friendster.com/23890259

  ==============================

  “Terkadang seseorang yang memiliki hati yang sakit dapat merasakan penyakitnya, namun ia tidak tahan menelan pahitnya obat penawar sehingga ia pun lebih memilih menderita penyakit untuk selamanya…(naudzub illahimindzalik)”

  =======================

  “Berilmu lah sebelum berbicara, bersikap, dan bertindak. Diam adalah kehati hatian. Perhatikan darimana kamu ambil kabar berita..periksa siapa yang berbicara, dan telitilah mana yang benar dan salah!”

  ======================

  “Kegelisahan yang paling dahsyat adalah gelisahnya orang yang akan bertemu Kekasih”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Membenci seseorang ibarat meminum racun & bharap org yg kita benci mnjd mati karenanya. pdhal racun tsb justru membunuh tubuh & keimanan kita scr perlahan-lahan. So… yu mendingan tmenan sbnyak-bnyaknya, jd nmbah tali slturahim… [^_^]”

  http://profiles.friendster.com/58969464

  =============================

  TaHAnLaH EmOSi DaRi SeMUa PerBuaTanMu…”

  =========================

  “Islam tidak pernah mengecewakan manusia. Tetapi manusia yang selalu mengecewakan Islam.[hafizmujahid]“

  ===========================

  “” Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: ‘Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi? ” Al-Ankabut [29:2]“

  ============================

  “..returning ummah to it’s dignity..n hope further generation don’t have to suffer like us now ‘life without daulatul khilafah’”

  ===========================

  “Semua OraNg IngIn MeNjaDi SemPurNa…Tapi MeNjadi SempurNa Itu MELELAHKAN!!!!!!!!! Hanya deNgan BersYukur atas Apa YaNg TeLah DiaNugerahKan pada Diri QtLah… Qt Bisa Mencapai KesemPurNaan…=)”

  ==============================

  “tErkaDang SeSuaTu YanG Qta iNgiNkan beLum tEnTu bisA terCapai,baHagiaLah mEreKa yaNg biSa meNcinTai daN diCinTai…

  by: lala_imut16@yahoo.com

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “bukan dari tulang ubun ia dicipta sebab bahaya menjadikanya dalam sanjung dan puja, tak juga dari tulang kaki sebab nista menjadikannya diinjak dan diperbudak..tapi dari tulang rusuk kiri..dekat ke hati untuk dicintai dekat ke lengan untuk dilindungi”

  ======================

  Sesungguhnya aku ini memberikan hiburan bagi batinku dengan sedikit permainan, supaya hatiku itu lebih tegar berdiri diatas kebenaran.

  [Abu Dardaa' r.a.]

  =======================

  “To be silent is the biggest art in a conversation”

  ========================

  “hAdaPi OraNg LaiN dgN rAsa n HadaPi diRi N’dRi Dgn aKaL”

  =======================

  “Barangsiapa yang sabar (disakiti orang)dan suka memaafkan, yang demikian itu benar-benar perbuatan yang dituntut oleh agama”(Asy-Syuraa 43)”

  =========================

  “…… You have to endure caterpillars if you want to see butterflies …… Anda harus tahan terhadap ulat jika ingin dapat melihat kupu-kupu ……”

  ========================

  ‘Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS:7:52)’

  ======================

  I still wait another suprise in my life… Thanks God for everything You have give to me…”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

 8. ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  seperti rinai hujan saat guntur menggemuruh… laksana oase di padang gurun… sebagaimana tegukan pertama saat aku berpuasa… melegakan…menenang kan… sebelum segalanya, senyum dan sabar adalah lebih utama…

  =======================

  “JaDiLaH oRaNG SHoLeH!! RaDiKaL!! PRoGReSiF!! aGeN PeRuBaH!! PeRBaNYaK ToBaT HiNDaRi MaKSiaT!!”

  ====================

  “Sesungguhnya sepandai-pandai orang ialah menyiapkan diri untuk perjalanannya yang tak pernah henti. Ia mengambil bekal dari dunianya untuk kehausan tak tersegarkan (Atha bin Maisarah)”

  =========================

  “Kepada yang Maha Hidup di dalam hidupku . . . Rasa Terimakasihku yang tanpa henti Untuk-Mu dan hanya Untuk-Mu Semata. You are my Greates Guide & Protector . . . ^_^”

  ====================

  “Merasa tenang dalam kehidupan untuk mulai mencintai Allah SWT, Rasulullah SAW, Orang Tua dan mencintai sesamanya.”

  =================

  “Cintai Allah dulu baru cintai diriku”

  =============================

  “HIDUP ITU BERPROSES, MAKA NIKMATILAH.. KRN ALLAH SWT MENILAINYA”

  ============================

  “Jgn pRnh tkt akn GaGal, oRg sUcces adlh org yG pRnh mRasakan K’Ga2Lan, K’gGalan & k’SUcCesan adlh 1 paket yG tak dpt d pisahkan,,,c0z hdp ini G ada yg pRaktis/instant” sUcCes or die”

  ============================

  “”Gelombang ini terlalu ganas KAWAN…Berjalanlah. ……Percayalah kaWan, kamu tidak sendiri. Karena pertarungan ini hanyalah antara HIDUP dan MATI””

  =============================

  gula jawa jgn di rebus
  klo di rebus mnis rasanya
  cnta pertama jgan di putus
  klo di ptus sakit rsanya

  milasr@yahoo.co.id

  =

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  Sabda Rasulullah :
  “ Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya Khulafaurrasyidin yang mendapatkan petunjuk, gigitlah (genggamlah dengan kuat) dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid’ah adalah sesat “ (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi” hasan shahih”)

  Sabda Rasulullah :
  “ Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya”. (Hadits Hasan riwayat Tirmidzi)

  ==============================

  “”Barang siapa ingin mendapatkan manisnya iman, maka hendaklah ia mencintai orang lain karena Allah.” (HR Hakim dari Abu Hurairah).”

  =============================

  “Bergegaslah kalian untuk beramal, (karena akan datang) fitnah-fitnah ibarat potongan-potongan malam. (Disebabkan fitnah tersebut) di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman dan sore harinya dalam keadaan kafir, di sore hari dalam keadaan beriman dan keesokan harinya dalam keadaan kafir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari (gemerlapnya) dunia ini.” (HR. Muslim no. 118, dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

  =========================

  Assalaamu’alaikum…
  Ridhalah terhadap keputusan Allah SWT yang ada pada semua tindakan-NYA kepadamu. Sesungguhnya DIA tidak mencegah pemberian-NYA untukmu melainkan untuk memberikanmu. DIA tidak mengujimi kecuali untuk mengampunimu, tidak memberi penyakit kecuali untuk menyembuhkanmu, tidak mematikanmu kecuali untuk menghidupkanmu. dan jangan sampai ketetapan-NYA membuatmu tidak ridha meski sekejap. karena yang demikian akan menyebebkanmu jatuh dari pandangan-NYA. Semoga ALLAh SWT mencintaimu! UNTUKMU YANG SEDANG MERINDUKAN PERTEMUAN DENGAN-NYA DAN SEDANG MENERIMA KASIH SAYANG-NYA DENGAN UJIAN. JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIIR!!

  ==================================

  Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata :

  “Bukan suatu aib bagi seseorang untuk menampakkan manhaj Salafus Shalih, menisbatkan diri dan bersandar kepadanya bahkan wajib menerimanya dengan (menurut) kesepakatan para ulama karena sesungguhnya manhaj Salafus Shalih itu tidak lain hanyalah kebenaran.” (Al Fatawa 4/149)

  ================================

  “Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan-jalan keselamatan dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizin-Nya serta menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (Al-Ma`idah: 15-16)

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda : الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذ كر الله وما والاه و عالما ومتعلما “Dunia ini terlaknat dan dilaknat apa-apa yang ada padanya, kecuali dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, ketaatan kepadaNya, orang yang berilmu, dan orang yang belajar ilmu”. (HR At Tirmidzi dan Ibnu Majah dari shahabat Abu Hurairah Radhiallahu anhu

  =============================

  Kau hadir dalam kenangan,Mengisi relung hatiku walau hanya semalam.Kau sosok lembut yang kukenal dari alam maya….Telah membuat diriku terpana akan cinta yang kau tancapkan…………….”

  ==============================

  “ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. namun seringkali kita hanya menyesali pintu yang tertutup sehingga tidak menyadari pintu yang terbuka untuk kita”

  =============================

  Aku minta maaf….
  Kalau selama ini aku ga bisa jadi kekasih yang baik buat kamu
  Mungkin kamu akan merasa lebih tenang
  kalau aku ga bersama kamu lagi
  Mungkin kamu akan merasa lebih tentram
  kalau aku ga mengusik kehidupan kamu lagi
  Tapi asal kamu tahu…
  Sampai kata-kata ini ditulis,
  bahkan sampai berkali-kali dibaca
  Cinta itu masih ada untuk kamu !!!

  adebang_o@yahoo.co.id

  ===========================

  “Assalamu’alaykum. “Allah Maha Mengetahui isi hati hambanya” “Ya Allah, Aku mengharap Cinta-Mu dan Cinta hamba-hamba yang Mencintai-Mu dan Aku Mencintai amal perbuatan yang dapat menghantarkan aku kpd Cinta-Mu”.(doa Nabi Muhammad SAW) Amienn….”

  =======================

  “”Perjalanan satu mil d mulai satu langkah. Pastikan langkah pertama itu adalah menuju kesuksesan…

  ==========================

  “”Bertekadlah untuk melakukan apa yang harus dilakukan tanpa ketakutan dan keraguan. Bersikaplah berani dan penuh pengharapan. Percayalah kepada Alloh SWT dan kepada semangat keberanianmu sendiri…”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “sholat laksana nafas, dzikir laksana denyut nadi, munajah laksana detak jantung, izinkan aku dalam jalan menujuMu.—- mohon maaf lahir dan batin, salam Aidil Fitri”

  ===========================

  “Seorang wanita dinikahi karena EMPAT hal. Karena HARTANYA, KETURUNANNYA, KECANTIKANNYA & AGAMANYA. Maka hendaklah kamu PILIH WANITA yang TAAT AGAMA (keislamannya) niscaya KAMU AKAN BERUNTUNG…”

  ===========================

  “Wahai Mujahid&mujahida h ayo bangkitlh Maju serentak Kumandangkn suara kebenarn tegakkn keadilan Ayo smua padukan langkahny dlm naungn Alloh yg kuasa Teguhkn hati buang rasa ragu hancurkn kedzolimn ddunia Tebarkn rahmat bg smesta. Agar Islam Mulia…”

  ==========================

  “Wahai keturunan orang-orang yang pernah Kami selamatkan (dalam perahu) bersama Nuh. Ketahuilah sesungguhnya Nuh itu hamba Allah yang bersyukur (Q.S Al Isra(17):3)”

  =====================

  “Tujuan Itu Tidak Berarti Menghalalkan Segala Cara”

  ======================

  “Biarknlah hri2 b’bwt semaux & bwtlh hti ni rela ketika tkdir tiba.. Jngn gelish cz kelamx malam, cz peristiwa d dunia ni tk ad yg abadi… Ganbatte!!!!!”

  =======================

  “Aku telah ditinggalkan???…Sa mpai malaikat maut menjemput, aku sama sekali tidak akan menyesal, moga Allah meneguhkan ku atas jalan dien ini, saksikanlah bahwa aku adalah dikalangan orang2 yg berserah(muslimin) dan redha dgn segala suratannya…”

  =====================

  “Ya Allah.. Jikalau cinta ini adalah ketertawanan,tawanla h hatiku dengan cinta kepada-Mu,agar tidak ada lagi yg dapat menawan hatiku.. Jikalau rindu ini adalah rasa sakit,penuhilah rasa sakit ini dengan rindu kepada-Mu….”

  ===================

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “CINTA”

  “Satu kata Berjuta Makna..
  “Yank bisa membuat manusia menjadi GILA…
  “Kadank Menangis,Kadank juga Tertawa..
  “Suntuk tanpa Musuh..
  “Senyum Tanpa Teman…
  “Marah Tanpa CeLa..
  “Benci tanpa Arti..
  “Gelisah Tanpa Masalah…
  “Berfikir Tanpa akhir…
  “Sedih Tanpa Bahagia..
  “Benci tapi Rindu..
  “Marah tapi Cayank..
  “Tertawa dalam Tangis..
  “Menagis karana SUka..
  “Inilah Penyakit “HATI…
  “Tapi disukai oleh umat Manusia…
  yg SLalu dicari hingga k ujung Dunia…
  “Tiada prna jera ……
  “Walau DERA,…LUKA…& SIKSA SLALU DATANG
  MENJELMA.””””””””

  ADI.keren@ymail.com
  =============================

  Saat malam datang ……

  bulan tersenyum ……

  seperti dirimu …….

  yang menyejukkan hati ……….

  saat pagi datang …….

  mentari bersinar …….

  seperti cintamu ………

  yang menerangi hati ku ………..

  i LOve U 4 eVer my girl friends
  joeina73@yahoo.co.id
  ===========================

  cinta itu memang indah tapi apakah adil cinta itu hanya untuk menusia saja, sementara manusia itu tidak seberapa pengorbanan nya pada kita, apakah pantas cinta untuk sang pencipta kita taruh pada bagian kedua, jikalau tidak karna Nya, apakah mungkin kita bisa merasakan kenikmatan dunia ini,?? janganlah kita terlalu cinta pada manusia yang membuat kita lupa akan kecintaan allah pada kita,, nau’uzubillah

  rizaljihad@rocketmail.com
  ==============================

  Fitrohnya laki-laki suka PKS ( Perempuan Kerudungan Sholehah )…
  Wanita sukanya PKS ( Pria Kaya Sholeh )…
  Sudah nikah harapannya PKS ( Pastikan Keluarganya Sakinah )…
  Punya anak berharap PKS ( Pintar Kreatif dan Sholeh )…
  Sudah tua maunya PKS ( Punya Keturunan yang Sukses )…
  Untuk akhirat mohon PKS ( Pertemuan Kembalidi Syurga )…PKS ( Pastikan Kamu Suka..?? )…
  Untuk Indonesia harapan itu ada di nomer 8, PKS ( Partai Kita Semua )…
  PKS ( Partai Keadilan Sejahtera )…..Allohu Akbar

  sugeng.sugiharto@pln.co.id

  ===============================
  Qu Bhagia

  Km Twu Knp?

  Krna 4JJI Mncntaiqu

  Mw Bukti ??

  4JJI Mngirimkn seorg y9 spcial u / qu

  km tw cpa dya?

  Dya adalh…KAMU
  add FS qw Pribadiadhi@yahoo.com

  ==========================

  wahai sabab….. jalin ukhuwah…
  ada kata bijak & patriotik dari SOEKARNO :
  ” beri aku seribu orang tua yang bersemangat….
  aku bersama mereka akan dapat memindahkan
  gunung semeru,
  TAPI berilah aku sepuluh orang PEMUDA yang
  semangatnya berapi-api kepada tanah airnya,
  AKU BERSAMA MEREKA AKAN DAPAT
  MENGGUNCANG DUNIA ”
  ayooo bersama PKS….
  kita guncang dunia
  tedited72@yahoo.com

  =

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  SAudaraku semua, yang penting sekarang mari kita menjaga persatuan ummat islam dan demi kejayaan Umat Islam, yakinlah bahwa tidak ada yang benar kecuali Islam dan tidak ada kemulyaan kecuali dengan ISlam. jangan terkecoh oleh dajjal mengatakan “teroris” tapi sebenarnya adalh “jihad” supaya orang Islam mati satu demi satu dan mudah dihancurkan. Orang kafir selamanya tidak akn Rela Terhadap Orang Islam sampai kapan pun.

  ip@telkom.net

  ================================

  Hai orang-orang yang beriman,
  jauhilah kebanyakan dari prasangka,
  sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa
  dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain
  dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.
  Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?
  Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
  Dan bertakwalah kepada Allah .
  Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. [Al-Hujurat: 12]

  http://profiles.friendster.com/71198205

  ==================================

  jalan-jalan kePasar malam
  Jangan lupa bawain aku oleh-oleh

  habis pulang dari pasar malam
  caPe dech……

  goThic

  ============================

  knapa yach cmua orank clalu blang q gila…???
  tiap q melangkah clalu bnyak org bilang ku gila…???
  pqo’ny tiap yg ku lakuin d blang gila…/???
  GILA GANTENG BANGETZ TU CWO
  g_ndy
  ====================

  inna lillahi,,

  telah terjadi di madura,,,
  hari ini

  pemnggalan besar-besaran!!!
  penusukan bertubi-tubi,hingga tersayat keci-kecil!!!

  lalu mereka berteriak…

  teeee…..saaaaatteee!!!!
  ramadhani_s@rocketmail.com

  ==============================

  AKU PERCAYA KAMU .
  Kamu pzty bsa . !
  DAN KAMU cri yg laen ja .
  pzty quu ngrsa DI ANTARA KALIAN .
  sbnerna quu TAK BSA HIDUP TANPAMU .
  wlopun CINTA INI MEMBUNUHKU .
  akuu slalu MERINDUKANMU dsni .
  wlopun akuu hruz DILEMA .
  Slama ni quu ngrsa slalu dipandang SEBELAH MATA ma km .
  LUKA KU ni ga akn pnah ilang .
  and sbnerna akuu TAK PNAH RELA tuk brpsah ma kmu .
  tapy ,
  kmu slalu bkin akuu ILFIL .
  jdy ,
  quu rsa qta hruz jlani CINTA SAMPAI DI SINI sajjah .
  mskipun akuu msii da rsa ma kmu .
  kmu tau . ?
  prtma kli ku tau kmu ,
  kmu DIAM TANPA KATA .

  Lagu dmasive.nyah komplit khand yank . ??
  (yang pake huruf2 besar diatas adalah judul lagu2 dmasiv)

  sukka_begaiiah@yahoo.com

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  maafkanlah daku kekasihku, dengan terpaksa kita harus berpisah, karena kutak sanggup memenuhi hasrat belanjamu yang luar biasa itu

  http://endangkristi.cjb.net

  ============================

  Tak mungkin kubisa melupakanmu, dimanapun juga selalu terbayang kamu, apalagi ketika kuingat, motorku melayang kujual untuk membayar utangmu.

  http://endangkristi.cjb.net

  ===============================

  andai kumati nanti, silakan mengotopsi jasadku. Maka akan kau dapatkan, namamu terukir di dinnding jantungku dan di tulang igaku ada tercetak beribu kata cinta, semua untukmu

  http://endangkristi.cjb.net

  =============================

  melihat bunga kuingat kamu, melihat rembulan ku ingat kamu, mendengar indahnya suara burung nuri kuingat kamu, melihat ATM di depanku, kuingin melupakanmu !!! .

  http://endangkristi.cjb.net

  ==========================

  Seblum kawin………………

  he = si cowo
  she = si cewe

  he = akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama
  she = apakah kau rela klo aku pergi???
  he = tntu tidak!! jgn perna kmu bpikiran spt itu
  she = apkah kmu mncintaiku?
  he = tentu!! slamanya akan tetap bgitu!!
  she=ap kau perna selingkuh??
  he=aku tak akn perna mlakukan hal seburuk itu
  she=maukah kau menciumku
  he = ya
  she = sayangku…..
  sesudah 5 taon kawin…

  Mo tau lanjutan ceritany???
  baca dr bawah keatas dr she pling bwah

  Bayu Ajhe

  ==============================

  *PROKLAMASI*

  kami bangsa jomblo2 lucu dg ini menyatakan kemerdekaan bercinta. hal2 ygmengenai ditolak, kecewa n sakit hati ditanggapi dg cuek2 aj n mencari target baru dlm tempo yg sesingkat2ny…….

  Bayu Ajhe

  ======================================

  hati berbisik mendongak impian
  tatkala relung hati bernyanyi hiba
  menyisip kasih tak mengenang waktu
  hamparan rindu kering terasa
  engkau melangkah meninggalkanku
  hanya rintik tangisan pengubat lara..
  apo nak dikato..

  sakura_84yg@yahoo.com

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  Kar3na apz ada bata………
  Klw bkn Krn TuKang…….

  Kar3na apz ada CinTa….
  klw Bkn kRn Cayank…..
  dwiexrahmawati@yahoo.co.id

  ========================

  Nelpon ke semua operator cuma Rp. 100,-/jam mulai jam 06:00 sampai dengan 23:59.
  Promo ini berlaku jika TELKOMSEL punya NENEKMU

  anax_emouw@yahoo.com

  ============================

  makan apel sambil minum
  keselek donk?
  menyelam sambil minum air
  kembung donk?
  berjalan sambil menoleh
  nabrak donk?

  aas

  ============================

  “Betapa bahagianya dia!…Yaitu orang yang mengingat kuburnya, kemudian ingat kepada RabbNya, orang yang selalu mengoreksi diri, mensucikan hatinya, berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang suka menangis meneteskan air matanya (karena takut kepada Allah) dan dilanjutkan dengan sujud (orang yang memelihara shalatnya), ia bersegera menuju masjid, rajin shalat malam, selalu memaafkan saudara-saudaranya dan mendo’akan untuk mereka kebaikan serta menyalahkan dirinya, ia tidak lupa dengan wiridnya (sesuai dengan tuntunan Rasulullah), maka betapa bahagianya dia…Hendaklah kita semua menjadi orang itu.”

  (Majalah Qiblati, rubrik Kisah, vol.01 No. 09 1427H)

  =================================

  eh klo mau putus jngan bilng putus nanti pcarnya nangis disngka klo ad yg putus misalnya tangan,kaki,kepala dan sebagainya

  opi

  =================================

  mr :how are u desi?
  desi : oh aku emg ayu mr, baru tau ya?
  mr : honey, I miss u
  desi : apa? kamu bilang aku bau amis? kurang
  ajar banget sich km
  mr : no no,I am sorry
  desi : sari? tu nama cewek mana lagi tu? kamu
  selingkuh ya?
  mr : no u misunderstand
  desi : kurang ajar ternyata kamu playboy,
  selingkuh sama sari ya? kita putus!!!
  mr : desi, I love u
  desi : gak usah pake lap lapan, lap aja tu
  ban mobilmu,km jahat jahat

  kuda lumping

  ===============================

  =========================

  “”Siapakah yang sombong kepada Allah?? padahal dia akan mati, lihat dan buktikan saja setelah kita mati, bahwa janji Allah adalah benar””

  ====================

  “” Wahai anak adam kan sudah dijanjikan kepada mu jangan lah engkau ikut akan setan karna setan itu Musuh yang nyata ” ( Surah Yasin* )”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

 9. ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “”Jangan mengukur kebijaksanaan seseorang hanya kerana kepandaiannya berkata-kata tetapi juga perlu dinilai buah fikiran serta tingkah lakunya.””

  ============================

  “”cinta datang dari hati yang suci bukan sekadar dari pandangan mata yang hakiki…..”

  =============================

  “Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan, “Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya.”

  ============================

  “RoePa BoekaNlah segalanya,,, tapi AKHLAQ lah penentu nilaimu menjadi baik.,, ……Indah sungguh indah menjadi bidadari surga… Subhanallah :)”

  =============================

  “”Dan janganlah kamu mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil,dan janganlah kamu sembunyikan yang haq,sedang kamu mengetahui”( al-baqarah:42)

  ===============================

  “SENYUMMU ADALAH SENYUMKU..SEDIHMU ADALAH SEDIHKU..BAHAGIAMU ADALAH BAHAGIAKU

  ===========================

  “Tawakkal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Ta’ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat.”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Ssngguh’a sbnar-bnar prkataan adl Kitabullah&sbaik -baik ptnjuk adl ptnjuk Muhammad shallallahu ‘Alaihi Wasallam & sburuk-bruk prkara adl yg d ada2kan(dlm ibdah) krn stiap yg d ada2kan adl bid’ah & stiap bid’ah adl ssat & stiap kssatan brada d neraka”

  ==========================

  “Seandainya hari ini adalah hari terakhir engkau hidup di dunia, Hari terakhir bertemu dengan orang-orang yang engkau cintai, Seandainya hari ini adalah benar-benar hari terakhirmu, apakah yang akan engkau lakukan? Renungkanlah!”

  ===============================

  Ya Rabb, dekatkan Aku dengan Rahmat Mu, Cintai Aku dengan Rahim Mu, Peluk aku Dengan Ridha Mu, Ikhlaskan hati ku dengan Nikmat Mu, Takutkan aku dengan azab Mu, Khusyukan ibadahku dengan Jannah Mu dan Syahid kan aku di Jalan Mu….Amin”

  ==============================

  “Setiap dari umatku akan masuk syurga kecuali sesiapa yang engkar.Sesiapa yg mentaati aku akan masuK syurga dan sesiapa yang menderhakai aku telah engkar(Hadis)”

  ============================

  “Hanya kepada-Mu ya Rabb aku menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Rabb aku memohon pertolongan…(al-fa tihah:5)”

  ==============================

  Semakin tinggi kita mendaki, semakin luas pandangan kita. Kalau kita berpikir tentang masa depan kita, temukan dulu gambaran yang jelas dengan mendekatinyadari sudut pandang yang seluas mungkin””

  =============================

  “tiada satu bangsa yang meninggalkan pengorbanan ke jalan Allah swt. melainkan bangsa itu mendapat kehinaan ..

  =========================

  “Jadikn keGEMBIRAan sbg ungkapan SYUKUR, SABAR sbg wujud keSEDIHan, DIAM sbg bentuk TAFAKUR, menyikapi MASALAH sbg pemBELAJARan, UCAPAN dipenuhi DZIKIR, HIDUP sbg LADANG ‘AMAL & SYUHADA sbg CITA2… SUCIkan HATI, JERNIHkan JIWA, RAIH MARDLOTILLAAH…”

  http://profiles.friendster.com/53766983

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Hai manusia,sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa.49:13″

  ============================

  “Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sementara dan kepada Rabbul ‘Alamin, Allah Tabaraka Wa Ta’ala, kita semua akan kembali. Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian istiqamahlah!”

  ===============================

  “””Aku memohon cinta-Mu (ya Allah), mencintai siapapun yang mencintai Engkau dan mencintai amal yang membawa aku dekat kepada Engkau”. (Hadits Riwayat At-Tirmidzi)””

  ===============================

  “As Sam’ani dlm Al Ansab (3/273) mngatakan: ” As Salafi dgn memfathah sin dan lam, kemudian yg trakhir fa’ adl nisbah kpd as salaf, menganut ajran mazhab mreka sbgmana qm dngar dr mreka””

  ===================================

  “Ijinkan Hamba Mu ini berubah TOTAL hanya kepada Mu dan segala perbuatanku di Bumi hanya ikhlas karna MU yaaa ALLAH…”

  ==============================

  “hidup adalah perjuangan perjuangan menuntut kemenangan, kemenangan adalah mati dengan indah Jagalah Allah,niscaya Allah akan menjagamu”

  ============================

  “”Sebaik-baik pakaian wanita adalah bila keluar dia akan berada dalam kondisi seperti di rumahnya/ tidak terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya”(abu ibrahim)”

  ==========================

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  =============================

  “”Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memperse-kutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Ar-Ruum: 31-32)”

  =============================

  “”Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika kau tidak mencintai mereka, janganlah engkau benci mereka.””

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Take time to think,it’s the source of power. Take time to read, it’s the foundation of wisdom. Take time to quiet, it’s the opportunity to seek god. Take time to pray, it’s the greatest power on earth.”

  =============================

  “Jangan membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi apa yg kamu sukai,ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

  =========================

  “لا ينبغي لمسلمٍ أن يذلّ نفْسه
  Tidak selayaknya seorang mukmin menghinakan dirinya.(HR Ahmad)”

  ===================================

  “syaik Bakr Abu Zaid berkata: Hiasilah dirimu dengan etika etika jiwa berupa menjaga kehormatan diri, santun,sabar,rendah hati dalam menerima kebenaran, berprilaku tenamg dalam bersikap dan berwibawa,teguh serta tawadhu””

  ======================================

  “””AkU mEnCiNtaI Mu Kerna AgAmA YanG AdA PaDa mU,JiKa kaU hiLanGkaN aGaMa YaNg Ada PadaMu MaKa HiLangLah CinTaku PaDa Mu…””(Imam An-Nawawi Rahimullahuanhu)”

  ==============================

  “Engkau berharap keselamatan akan tetapi engkau tidak berjalan di jalurnya. Sesungguhnya kapal itu tidak bisa berjalan di atas tanah yang kering”

  http://profiles.friendster.com/44484853

  ================================

  “”bukan kematian yang aku takutkan,namun yang aku takutkan adalah bagaimana keadaan aku nanti pd saat mati,mudah2xn suatu saat nanti aku meninggal dgn khusnul khotimah,,amien..””

  http://profiles.friendster.com/44717045

  ==================================

  “Imam asy-Syafi’i (wafat th. 204 H) rahimahullaah mengatakan, “Tidak ada sesuatu pun yang lebih baik setelah berbagai kewajiban syari’at daripada menuntut ilmu syar’i.”….

  http://profiles.friendster.com/43997435

  =================================

  “”Hati yg plg Allah kasihi ialah hati yg plg lembut t’hdp saudaranya, plg bersih dlm keykinannya & plg baik dlm agama” “salam ukhuwah untuk semua sahabatku… add me: gemini_85k@yahoo.com.my

  ============================

  “K’imanan tlh mngetuk hti nuraniku yg t’dlam.akupun m’nyambut kdtangnnya dg pnuh cinta.Spt s’seorng yg tlh lma mnanti kdtangn tamu yg dnanti llu mngatkn, “Sdh lma aku mnantimu dg pnuh rndu.Duhai jamaah langitku…..para pecinta Qur’an dan Hadits…”

  http://profiles.friendster.com/43887108

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan as-sunnah serta mulia dengan manhaj salaf”

  ============================

  “kita telah bertekad tuk’ memilih jalan ini.Akankah kita membiarkan diri ini tertinggal dari kereta yang membawa kita menggapai mimpi tuk berjumpa dengan-Nya???…”

  http://profiles.friendster.com/42995363

  ==============================

  “Kelezatan dunia seperti budak hitam yang terlihat mahal bagimu. Sementara bidadari surga merasa heran dengan pilihanmu yang buruk. Hanya saja hawa nafsu apabila menggelora akan membuta-tulikan mata hati sehingga jalan menjadi gelap [Imam Ibnu Qoyyim]”

  http://profiles.friendster.com/42483330

  =================================

  “Hai 0rAnG Y9 sGt b0d0h Lg LaLAi,seandainyA aNdA dPt mEndEnGar jEritan suara gesekAn QoLam kTiKa b’GeRak diLaUh MaHfUzH meNuLis TeNtaNg aNdA NiScAyA aNdA aKn MaTi TeRKeJut”

  http://profiles.friendster.com/42363663

  ================================

  “”janganlah melihat besar kecilnya kemaksiatan yang engkau lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat….””

  ============================

  “Ya Alloh kerinduanku menyempurnakan separuh agamaMU,Menjaga kehormatan ini sebgai seorang wanita, menjauhkan diri dari fitnah. Berikanlah hambamu ini pendamping hidup yg dapat membimbing di dunia dan akhirat ya Rabb,,,aamiin T_T,siapakah dia?¿?”

  http://profiles.friendster.com/41579266

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Akan lahir dari ilmu: kemuliaan walaupun orangnya hina, kekuatan walaupun orangnya lemah, kedekatan walaupun orangnya jauh, kekayaan walaupun orangnya fakir, dan kewibawaan walaupun orangnya tawadhu’…p^o^q”

  http://profiles.friendster.com/41822526

  ===========================

  “DENGAN CINTA, HIDUP JADI INDAH… DENGAN ILMU, HIDUP JADI MUDAH… DENGAN AGAMA, HIDUP JADI TERARAH.”

  ===========================

  “Biarlah seluruh dunia kafir menuduh kita sebagai teroris dan ekstrimis. Bukankah seluruh dunia merasa terganggu oleh teror mereka? Tetapi jika kita mengangkat senjata untk membela islam.Qta di tuduh teroris,maka ketahuilah,bahwa kami memang teroris”

  http://profiles.friendster.com/41804515

  =============================

  “there’s no true God but Allah and Prophet Muhammad is the the last and final messenger of Allah”

  =================================

  “Dan di antara manusia ada orang2 yg menyembah selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang2 yg beriman amat sangat cintanya kpd Allah.. (2: 165)”

  ===============================

  “”Ya Rabb, tdk ada yg mudah kecuali apa yg Engkau menjadikannya mudah. Dan Engkau dpt mengubah yg sulit menjadi mudah bila Engkau menghendaki.””

  http://profiles.friendster.com/40706563

  =================================

  “Yaa Rabb… Engakaulah Yang Maha Berkehendak atas Segala sesuatu… Hanya kepadaMu lah kami Kembali… Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billah… Yaa Muqollibal Quluub,,, Tsabit Qolbi ‘Ala Diinik… Jagalah Hati ini….”

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “melakukan sesuatu yang baik akan terasa sulit banyak dibutuhkan pengorbanan”

  ===============================

  “seorang mu’min itu jika dia melihat, maka dia mengambil pelajaran, jika dia diam maka dia berfikir, jika dia bicara maka dia mengingat, jika dia diberi sesuatu maka dia bersyukur dan jika dia dicoba maka dia bersabar.”

  ===============================

  “Kita harus megetahui dan memahami tujuan sebenarnya kita diciptakan oleh Robbul ‘Alamin ke alam dunia ini. Jadi janganlah pernah menyia-nyiakan hidup kita untuk hal yang kurang bermanfaat. Jadi jalani kehidupan ini dengan Penuh SEMANGAT. CAYOOOOOOO..”

  =================================

  “Isa putra Maryam ‘alaihissalam adalah seorang sahabat dan seorang Nabi, karena pernah melihat Nabi saw pada malam isra’ dan mengucapkan salam kepadanya. Maka dia adalah sahabat yang paling akhir meninggalnya.” [Tajriidu Asmaaish-Shahabah 1: 432]

  ==============================

  No matTer WhaT… BerLakulah ‘Hormat’ pd dri kita sndri,Then….Liat ap yg tjd… ‘n pAndanglah diri kita dr seberapa besar diri kita ‘bermanfaat’ bg orang lain…”

  ===============================

  “”… ThE OnE is LoViNg yOu … cAriNg fOr yOu … wAtcHiNg oVeR yOu … pRoTeCtiNg yOu … gueSs wHo??? … “ALLAH SWT” …”

  ===========================

  “Tetaplah tegar!! Krna 4WI akn slalu mjaga&mLindungim u..jgn gentar,sdih,atau tkt jk km org b’iman..! Ktakan kbenaran wlw bnyk d hujat org..krn ssngghny bpegang pd islm d hr ini spt mmegang bara api..”

  http://profiles.friendster.com/27109984

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

  “Sesuatu akan lebih terasa berharga ketika kita sudah tidak memilikinya,,maka hargai dan jagalah segala yg kita miliki…

  ====================================

  “Hanya lelaki yang soleh untuk wanita yang solehah…..wanita yang baik untuk lelaki yang baik(24:26)..Mari izzahkan Islam..Islam Is The Way Of Life…”

  ==============================

  “”Kerana itu ingatlah kamu kepadaKU, nescaya AKU ingat pula kepadamu”. (Al Baqarah 151)”

  ===============================

  “BERCINTA sblum nikah(couple/tunang) ialah MAKSIAT..jika kita tlibat mka kita adalah AHLI MAKSIAT..DEMI ALLAH,lelaki penzina hanya layak utk wanita penzina dan sebaliknya pula..maka JAGA lah diri(iman dan amal),allah pasti jga diri pasangan kita.(^.^)”

  =============================

  “Ketika hidup memberiku seratus alasan untuk menangis, kau datang membawa seribu alasan untuk tersenyum.”

  =========================

  ==========================================================
  kumpulan cerita perkosaan – kisah perkosaan – cerita-cerita hubungan seks bebas – kisah-kisah hubungan perkosaan – kasus-kasus
  ====================================================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: