• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Artikel Terbaru 083821513356

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,253,863 hits

Anak Muda Nyalakan Semangatmu!, Nasihat Penggugah Jiwa Bagi Pemuda Pendamba Syurga,

Anak Muda Nyalakan Semangatmu!, Nasihat Penggugah Jiwa Bagi Pemuda Pendamba Syurga,

“ Terdakwa Menggugat Bahaya Televisi “

Oleh: Abu Hanifah Muhammad Faishal alBantani al-Jawy

Orang yang beriman mengetahui bahwa ia akan berdiri di hadapan Alloh Azza wa Jalla dan akan diminta pertanggungjawabannya mengenai apa yang dilihatnya dengan kehendaknya dan apa yang didengarnya dengan ikhtiarnya. Alloh Azza wa Jalla berfirman: “ Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya “. (QS. Al-Isra’: 36). Wahai kaum muslimin yang mulia, kita pada kali ini akan membicarakan tentang suatu “ Fitnah “ (Bencana) yang telah memasuki setiap rumah, kecuali orang yang diberi rahmat Alloh dan mereka itu sangat jarang, pembicaraan yang akan kami kemukakan kepada kalian pada kali ini tidak akan kekurangan kejujuran dan akan sangat jelas: “ Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata “. (QS. Al-Anfal: 42).

Dan Pembahasan kami kali ini berjudul: “ Terdakwa Utama “. Itulah terdakwa yang senantiasa berada di sebagian besar rumah kaum muslimin, bahkan berada dalam majlis-majlis mereka dan kamar-kamar tidur mereka. Ia bukan terdakwa karena mencuri harta dan perabotan. Ia terdakwa karena mencuri kehormatan dan kesucian. Ia terdakwa karena mencuri nilai-nilai dan moral. Supaya kita tidak mengada-ada atasnya, mari kita membuka lembaran kasus dan dakwaan.

Televisi terdakwa dengan dua puluh satu kasus, setiap kasus mampu menghancurkan aspek besar dari masyarakat:

# Ia terdakwa melatih pemuda untuk melakukan kekerasan.

# Ia terdakwa memotivasi untuk berbuat kekejian dan menyebarkan kenistaan di tengah para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan.

# Terdakwa melatih para penjahat dengan seni terbaru untuk mencuri, menggeledah rumah dan membuka kunci.

# Terdakwa memotivasi kaum wanita/akhwat untuk durhaka kepada suaminya sehingga menyebabkan terjadinya banyak perceraian dan keretakan rumah tangga.

# Terdakwa melenyapkan akhlak yang mulia dan menyebarkan akhlak yang rendah seperti dusta, khianat, kefasikan, kesia-siaan dan lain sebagainya.

# Mengingkari nilai-nilai dan tradisi-tradisi Islam serta menggambarkannya dengan image yang terbelakang.

# Melalaikan para pelajar&mahasiswa dari pelajaran mereka dan menyia-nyiakan waktu mereka.

# Membuat para pelajar&mahasiswa akan jauh dari norma-norma agama Islam dan menghancurkan nilai-nilai keislaman, yang malah ditelevisi yang menjadi trend para pemuda adalah mode-mode budaya orang kufar (kafir).

# Upaya menghancurkan ekonomi umat (islam).

# Mencemari Aqidah Tauhid anak-anak serta Kaum Muslim.

# Membunuh Ghirah (Kecemburuan) laki-laki terhadap istri mereka dan mahram mereka.

# Melemahkan Aqidah Al-Wala’ wal Bara’ (loyalitas dan benci) yang dimiliki kaum muslimin.

# Mencemari sejarah Islam melalui cara apa yang dinamakan dengan “ Serial Agama”.

# Kedua Orang tua tidak lagi memperhatikan putra-putri mereka, karena sibuk dengan acara televisi.

# Menyia-nyiakan kekayaan bangsa untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

# Memotivasi untuk merokok, memakai kondom, meminum miras, memakai obat-obatan (Napza)

# Membuat/mengajarkan para pemuda&pemudi cinta kepada sang kekasih/pacar disbanding kecintaannya kepada Alloh dan Orang tua.

# Propaganda kepada nasioanalisme, komunisme&imperialisme dan memporak-porandakan persatuan Islam.

# Menyebabkan kaum muslimin malas/lalai untuk beribadah.

# Menumbangkan bahasa Arab/Indonesia dan menyebarkan lughah ‘ammiyyah (bahasa pasaran/bahasa gaul) di tengah-tengah manusia.

# Mempropagandakan bahwa Islam adalah agama Terorisme dan agama yang tidak cinta damai.

Maka waspadalah wahai umat Islam atas propaganda yang dilakukan oleh Televisi terhadap umat Islam. Maka ingatlah, “ Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): ‘Sembahlah Alloh (saja), dan jauhilah thaghut “. (QS. An-Nahl: 36). Jadi tayangan yang telah ada di Televisi semua acaranya sangatlah sia-sia karena dapat melalaikan kita untuk beribadah hanya kepada Alloh dan malah menyembah thaghut sang TV bukan kepada Alloh sang pencipta Dunia yang mulia ini. Sebagaimana yang dikatakan Syaikh kami yang mulia al-Baro’ al-Faqih Prof. DR. Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan Hafidzhahulloh (Anggota Al-Lajnah Ad-Da’imah juga Ha’iah Kibarul Ulama) berkata: “ Dunia ini penuh fatarmogana marilah kita raih kejayaan Islam dengan mempelajari ilmu Syar’i (Agama) yang merujuk kepada pemahaman Ahlusunnah wal Jama’ah dengan Manhaj (pemahaman) Rasululloh dan para Salafush Ash-Shalih yang Robbani yang dijamin masuk syurga dibanding kita sia-sia dalam menonton TV berlama-lama yang tidak ada manfaatnya dan banyak mudharatnya juga dibandingkan dengan kita membaca Al-Qur’an dan mempelajari Sunnah-sunnah/hadist-hadist Rasululloh ya Saudaraku yang mulia “ ?.

Maka wahai Saudaraku yang dicintai Alloh sungguh mengikuti jalan para Rasul juga para Salafush Ash-Shalih adalah keharusan setiap muslim, sebagaimana firman Alloh: “ Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) “. (QS. Al-An’am: 153). Maka bukanlah kecintaan kita kepada sang idola yang ada di TV itu adalah perbuatan yang haram dan dimurkai yang dilaknat Alloh sungguh sang panutan idola kaum muslim adalah Rasululloh Muhammad Ibnu Abdillah Shallallahu’ Alaihi wa Sallam bukanlah yang ada di TV yang mencari ketenaran dan popularitas semata?.

Diriwayatkan dari Mu’awiyah bin Haidah bahwa Rasululloh Shallallahu’ Alaihi wa Sallam bersabda: “ Celaka bagi orang yang berbicara, sedangkan ia dusta (dalam pembicaraannya) supaya suatu kaum tertawa. Celaka bagi dia, celaka bagi dia “. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim), jadi kami peringatkan kepada pengelola TV agr acara tayangan yang seharusnya itu mendidik kepada kemashlahatan umat bukan tayangan Gosip sana Gosip sini apalagi kemusrikan atau hal-hal yang berbau mistik yang telh dilaknat Alloh?. Firman Alloh yang mulia: “ Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan (yang berhak diibadahi) melainkan Alloh “. (QS. Muhammad: 19). Jadi sesungguhnya acara-acara yng perlu ditayangkn oleh pihak pengelola TV itu harus mengajarkan kebaikan bukanlah yang dilaknat Alloh seperti acara-acara yang telah ditayangkan sekarang ini?, yakni banyaknya kemudharatan seperti acaranya yakni berbau Mistik dan Khurafat, Tahayul atau Kebid’ahan, serta kami mohon kepada anda wahai saudaraku yang dicintai Alloh kami mohon acara TV itu janganlah pula banyak Gosip serta tentang Percintaan/Pacaran, dan hal-hal yang dimurkai Alloh….!!!!.

Karena sungguh Pacaran itu adalah perbuatan Syaithan Laknatulloh yang menggiring umat kepada Neraka maka lebih baik Nikah saja daripada terkena laknat Alloh!, Sesungguhnya Islam ini Agama yang Mulia dan Tinggi bukanlah agama yang sulit tetapi Agama Islam adalah agama yang mudah dan ringan sekali, lihat dan rujuk Kitab Ad-Dhiyaul’ Laami Minal Kutabil Jawami’ Oleh: Al-Allamah Syaikh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin Rahimahulloh. Kami menghimbau sekali lagi kepada anda para penjaja/pengelola TV agar menayangkan acara yang mendidik umat, serta untuk tidak menjajakan tontonan yang tidak bermanfaat, seperti acara-acara yang telah kami sebutkan tadi contohnya, Sinetron, Film-film Mistik, Gosip, Percintaan ataupun pacaran juga acara-acara yang tidak diridhoi Alloh Azza wa Jalla. Sekian. Barakallohu’ fiik.

Maraji’/Rujukan:

# Kitab At-Tauhid Awwalan Ya Du’atal Islam, Karya: Syaikh Al-Allamah Muhadist Muhammad Nashiruddin Al-Albani Rahimahulloh.

# Kitab Al-Muttaham al-Awwal, Karya: Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Wahid Abdus Salam Bali Hafidzhahulloh

# Kitab Kalimat illal Murobbi wal Murobbiyat, Karya: Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Jamil Zainu Hafidzhahulloh

# Kitab At-Tamtsill, Karya: Guru Kami Syaikh Al-Allamah Al-Faqih DR. Bakr’ bin Abdillah Abu Zayd Hafidzhahulloh

# Kitab Mukhalafat taqa’u fiha an-Nisa’, Karya: Guru Kami Syaikh Al-Allamah Al-Faqih DR. Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin Hafidzhahulloh

# Kitab Tadabbur Al-Qur’an, Karya: Guru Kami Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Prof. DR. Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan Hafidzhahulloh

# Kitab Mas’uliyah Al-Mar’ah al-Muslimah, Karya: Guru Kami Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Jarulloh bin Ibrahim al-Jarulloh Rahimahulloh.

PT.MIM, Cimanglid-Bogor, 13-3-2007 Masehi diedit Ulang Bekasi, 09-09-2008

About these ads

3 Responses

 1. Dakwah Kami:

  Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih

  Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam.

  Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni.

  Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi).

  Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah.

  Motto kami

  Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih,

  Hindari Fanatisme Golongan & Partai.

  Wujudkan Persatuan Umat Islam

  Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat).

  http://www.ainuamri.blogsome.com

  situs2 yg kurekomendasikan;

  http://www.muslim.or.id

  http://www.muslimah.or.id

  http://www.almanhaj.or.id

 2. Selamat dan terus berkarya saya puas dengan sgala tulisannya

 3. Semoga bsa mem0tivasi q dan yg laen. .amien

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: