• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,238,849 hits

kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress

kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Anak Saya Menelan Bolpen

Ambulans,cepat datang! Anak saya menelan bolpen!

“Kami akan segera datang! Tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan sebelum kami tiba?”

“Tentu saja, saya harus menulis dengan pensil”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Bapak Dan Ibu Monyet

Dua orang suami isteri saling bertengkar, yang disaksikan oleh anak
lelaki berumur 5 tahun dari suami isteri tsb dan juga oleh kakeknya.

Dalam pertengkaran tersebut si isteri memaki suaminya.

“Dasar lelaki Monyet !!”

Dengan tidak mau kalah sang suami juga memaki:

“Kamu juga monyet!!”

Mendengar hal tersebut, si anak sambil menangis mendatangi si Kakek, lalu bertanya:

“Kek, kalo ayah dan ibu monyet lalu saya apa?”

Si kakek menjawab,

“Kita senasib cucuku…kau anak monyet dan saya Bapaknya monyet-monyet”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Harus Kenalan Dulu Sama Istrinya

Istri :”Mas… Lihat deh tetangga baru kita, mesra sekali yah sama istrinya. Kalo mas bisa gak seperti itu???”

Suami :”Tentu bisa, Tapi sayakan harus kenalan dulu sama istrinya itu”

Istri :??!!!

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Penyakit Cinta

Cinta itu gampang – gampang susah.

Jatuh cintanya gampang … mengungkapkannya yang susah.
Bahkan, mau bilang I love you aja susahnya bisa ngalah – ngalahin
ujian masuk perguruan tinggi negeri.
Pokoknya mulut terasa kaku , lidah jadi kelu. Pokoknya ngga kuku dech
kalau udah begitu , maka dipendamlah cinta dalam kalbu, hanya Tuhan
dan rumput bergoyang yang tau… Nah pernahkah kamu memendam cinta ? Kalau pernah don’t worry… kamu bukan seorang psycho …

HATI – HATI jangan suka memendam cinta …klo ngga penyakit -
penyakit cinta siap mengancam. ( berikut daftar penyakit cinta berbahaya )

1. HIV Hanya Impian Velaka ( maksudnya seeh belaaka )
2. AIDS Akibat Impian Dipendam Setahun
3. PMS Pedihnya Menanti Sentuhanmu
4. SARS Sakit Akibat Rasa Suka
5. TBC Tekanan Bathin Cinta
6. SAKAW SAkit KArena engkaW
7. KOLERA KOk LoE ngga ngeRAsa sih ?
8. FLU Feeling Lonely, Uuuhh …..
9. PUSING Ya minum obat dong !

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Menikmati Liburan dan Bulan Madu

Saat liburan musim panas, segrombolan TV kru datang ke pantai untuk
meliput suasana musim panas di pantai untuk berita cuaca. Reporter
bertanya kepada salah satu pengunjung :

Reporter: “Apa yang anda lakukan di sini?”

pengujung: “Saya sedang liburan !”

Reporter : “Apakah anda menikmatinya?”

pengujung : “Ya, tentu. Saya menikmati setiap menitnya”

Kemudian reporter bertanya kepada wanita muda dengan pertanyaan yang sama jawabnya ….

Wanita : “Saya sedang bulan madu !”

Reporter : “Oh yesss, apakah anda menikmatinya ?”

Wanita : “Ya, saya menimati setiap inchinya”

Reporter: “?????

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Mendapat Wasiat Warisan Tanah

Di rumah sakit,ketika seorang bapak yg udah sakit sekarat alias nunggu ajal Berpesan pada tiga orang anaknya…..sambil batuk2..

Bapak : sebelum bapak mati.., bapak ingin ngasih kalian wasiat..wahai

Anak2ku..

Anak 1,2,3 : “Terimakasih pak..”

Bapak : “Untuk anakku yg ke-1, bapak wasiatkan tanah 2 hektar yg
disebelah timur rumah kita, untuk anakku yg Kedua tanah yg sebelah
selatan, untuk anakku yg ketiga bapak wasiatkan tanah Juga yg sebelah
utara…”

Tapi.., kalian jangan pernah ngutak ngatik tanah yg sebelah barat sana yaa?.

Anak 1,2,3 : “Emangnya kenapa pak…?”

Bapak : “Itu tanah orang…”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Formulir

Rojali Betawi asli, untuk pertamakali keluar negeri naik pesawat.
Setengah jam sebelum mendarat, pramugari membagikan formulir isian
deklarasi penumpang.

Setelah dilihat ternyata dalam bahasa inggris tapi Rojali stel yakin, keciiil…

Pertama pada kolom ” Name “,Rojali membatin : “Bahase Inggris kagak beda juge ame bahase gue” Lalu dengan mantap diisi :

“Rojali bin Malih”

Tiba dikolom “Sex”, maksudnya male apa female,

Rojali agak bingung : “Bujubuneng, macem ginian ape kudu ditulis juge ?”

Tapi karena sudah peraturan, tanpa ragu ditulisnya :

“Seminggu 3 sampai 4 kali, ame bini sendiri”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Takut Isteri

Kopral Jono baru rujuk kembali dengan isterinya setelah cerai 2 tahun, karena dia sangat mencintai isterinya.

Pagi itu setelah apel pagi di kesatuannya, komandan memerintahkan agar
dibentuk dua barisan, barisan sebelah kiri adalah untuk suami yang
takut sama isteri dan barisan sebelah kanan untuk suami yang tidak
takut sama isteri.

Beberapa saat setelah terbentuk dua barisan, ternyata barisan sebelah kanan cuman ada kopral Jono.

Komandan : “Kopral, jadi cuman kamu suami yang tidak takut isteri ?”

Kopral Jono : “Siaaap komandan, saya baris disebelah kanan karena disuruh isteri !”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Malam Pertama Malam Terindah

Sang suami yang baru menikah merasa heran melihat tingkah laku istrinya, yang pada malam pertama membuka jendela dan menatap ke langit melihat bintang-bintang.
Dengan jengkel suaminya berkata
“Ada apa gerangan kau menatap langit di malam pertama kita ini?” Jawab sang istri,
“Menurut ibu saya, malam ini akan menjadi malam terindah selama hidup saya. Jadi saya tak akan melewatkan sedetikpun keindahan malam ini, aku akan menatapnya sampai pagi.”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Berfikir Dengan Otak

Suatu hari di rumah sakit jiwa ada pengetesan orang-orang gila. Orang
gila yg lulus tes ini diperbolehkan pulang. Tercatatlah tiga kandidat
orang gila yang mungkin lulus.

Dokter: “Orgil 1 tunjukkan letak hidung!”

Orgil 1: “Ini!” serunya sambil menunjuk matanya.

Dokter: “Sorry salah, Orgil 2 tunjukkan letak kuping!”

Orgil 2: “Ini!” serunya sambil menunjuk bibir.

Dokter: “Ah kamu juga masih gila. Orgil 3 tunjukkan letak mata!”

Orgil 3: “Gampang Dok, ini!” serunya sambil menunjuk mata.

Dokter: “Betul, tapi coba lagi, siapa tahu yang tadi tuh kebetulan. Sekarang tunjukkan letak gigi!”

Orgil 3: “Yah… itu sih gampang. Ini!” serunya sambil menunjuk gigi.

Dokter: “Ternyata kamu sudah sembuh, jadi kamu boleh pulang.”

Akhirnya ke-3 orgil tadi meninggalkan ruang dokter. Di luar Orgil 1 dan Orgil 2 bertanya ke si Orgil 3:

“Kamu kok bisa sih ngejawab pertanyaan dokter tadi?”

“Ha… ha… ha… makanya kalo mikir pake otak dong!” jawab si Orgil 3 sambil menunjuk perutnya.

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Memecat Istri Sendiri

Seorang lelaki baru saja menang undian berhadiah 1 milyar. Segera dia bergegas pulang ke rumah & berteriak pada istrinya,

“Ma, papa baru menang undian 1 milyar. Cepat kamu berkemas ya!”

“Mama mendingan bawa baju musim dingin apa musim panas, pa?” “Bawa semuanya. Kamu dipecat!!!”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Memanggil Pasien Berikutnya

Seorang pria datang ke tempat praktik seorang psikiater. Setelah duduk di ruang
praktik dan si psikiater bertanya tentang keluhannya, pria itu berkata, “Tidak ada
seorang pun yang mau mendengarkan saya!” Selesai mendengarkan keluhan pasiennya
barusan, si psikiater berkata, “Berikutnya…”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Bapak Dari 2 Anak

Seorang lelaki mendatangi peramal. Setelah memandang kartu tarotnya, peramal itu berkata,

“Saya tahu Anda adalah bapak dari dua anak.”

“Ah, itu kan dugaanmu saja…,” protes lelaki itu. “Yang benar adalah saya bapak dari tiga anak.”

Peramal itu mengangguk dan tersenyum sambil menyahut, “Ah, itu kan dugaanmu saja…”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Apa yang Dimaksud Dengan Globalisasi

Apakah Anda tahu arti globalisasi? Globalisasi adalah:

Seorang putri bangsawan INGGRIS (Lady Diana) bersama pacarnya yg
berkebangsaan MESIR mengalami kecelakaan di sebuah terowongan di
PERANCIS. Mobilnya yang buatan JERMAN dengan mesin BELANDA menabrak
tembok di terowongan tsb. Mobil tersebut disopiri oleh pemuda
berkebangsaan BELGIA yang lulus SMU di SCOTLANDIA. Mereka sedang
menghindari kejaran papparazi ITALIA yang mengendarai motor buatan
JEPANG. Mobil mereka hancur termasuk HP canggih mereka yg keluaran
SWEDIA. Seorang dokter dari AMERIKA berusaha menolong dibantu oleh
staf-staf medik dari FILIPINA dengan menggunakan obat2an dari BRAZIL,
namun sayang… tidak berhasil.

…dan beberapa orang INDONESIA sedang membaca tulisan ini.. itulah GLOBALISASI!

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Salesman Sejati

Taufik melamar pekerjaan sebagai pegawai bagian penjualan di sebuah
Toko Serba Ada (salah satu anak perusahaan dari sebuah perusahaan
konglomerat)di Super Mall yang sangat besar.

Ketika tes wawancara, Pak Agus, kepala bagian penjualan,sedang banyak
pekerjaan sehingga tidak ingin berlama-lama wawancara. “Kamu masuk saja
besok dan kita lihat ketrampilanmu dalam menjual barang”, kata Pak Agus.

Keesokan harinya waktu berlalu sangat lambat bagi Taufik. Ketika jam
kerjanya berakhir, dengan semangat dia pergi menemui bosnya di ruangan
kantornya.

“Bagaimana?. Kamu berhasil menjual barang kepada berapa orang”, tanya Pak Agus.

“Satu”, jawab Taufik.

“Satu…???. Semua pegawai di sini biasa menjual kepada 10-20 orang. Berapa nilai transaksinya?”

“Dua setengah milyar rupiah secara total group perusahaan”, jawab Taufik.

“Hah, bagaimana mungkin?” tanya Pak Agus.

“Seorang lelaki setengah baya masuk, kemudian saya menawarinya mata kail.

Dia membeli ketiga macam ukuran ; kecil, medium dan besar, karena itu
dia membutuhkan tiga kail juga. Ketika saya tanya mau ke mana
mancingnya, dia bilang di laut, berarti dia butuh perahu boat.
Kebetulan di Super Mall kita sedang mengadakan PAMERAN TRANSPORTASI,
maka saya bawa dia ke bagian penjualan perahu dari Marine Division grup
kita dan dia memilih boat besar dengan dua mesin. Dia berkata bahwa
mobilnya tak akan mampu membawa boat tersebut ke pantai. Jadi saya bawa
dia ke bagian penjualan dari Automotive Division dan dia membeli Deluxe
Cruiser model terbaru”.

“Gila!. Kamu menjual semua itu kepada orang yang mulanya hanya ingin membeli mata kail?”

“Nggak juga sih, Bos. Pada awalnya dia mau beli pembalut wanita buat
istrinya…. Lalu saya bilang, ‘Malam Minggu Anda pasti menyebalkan,
kenapa enggak pergi memancing saja?’…”

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress
——————————–

Biaya Untuk Pernikahan

Anak : “Ayah berapa sih biaya kalau mau menikah?”

Ayah : Sambil memperhatikan wajah anak laki-lakinya yang polos itu.
“Entahlah nak, karena sampai sekarang Ayah masih bayar terus kepada
ibumu.”

http://indolucu.blogspot.com/

www,ketawa.com

——————————-
kumpulan cerita humor lucu segar penghilang stress – kisah humor lucu segar obat anti stress – cerita-cerita humor lucu pelepas lelah anti stress – kisah-kisah lucu obat anti stress

About these ads

6 Responses

 1. http://www.ainuamri.blogsome.com

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..)

  PROMO..GRATIS..!!!

  daftarkan diri anda dan bergabung segera ke dalam ISLAM
  karena ISLAM adalah jalan keselamatan..DIJAMIN..!!

  cepetan..JANGAN TUNDA lagi..karena waktu anda TERBATAS..!!!

  keuntungan yang anda peroleh jika bergabung dengan ISLAM:
  1. Hati tenang
  2. Kesempatan menjadi saudara kaum muslimin di seluruh dunia.
  3. Anda akan dibimbing langsung oleh ALLAH dan Rasulullah melalui buku panduan yang ada (Al-Qur’an dan hadis)
  4. dan masih banyak keuntungan lainnya yang akan anda ketahui setelah register..

  TIDAK HANYA ITU..!!
  anda juga akan mendapatkan BONUS..
  1. BONUS tiket ke syurga bersama kawan-kawan muslim seluruh dunia. (ketentuan berlaku-bisa dibaca di buku panduan “AL-Quran dan Hadis”)
  2. BONUS reseller..jika anda mendapatkan downline melalui anda, maka anda akan memperoleh pahala yang luar biasa BESAR..senilai “Unta Merah” (lambang kekayaan orang ARAB) semakin banyak downline semakin besar BONUS pahala yang akan anda terima

  cukup dengan mengajak 2 orang teman anda bergabung..tidak sulit kan??
  kemudian 2 orang teman anda masing2 mengajak 2 orang lagi untuk bergabung,,kemudian begitu seterusnya..

  BAYANGKAN berapa BONUS yang akan anda terima???
  luar biasa bukan??
  rekening pahala anda bisa anda lihat NANTI di PADANG MASYHAR

  simak testimonial dari orang2 yang telah bergabung bersama ISLAM. bisa dibaca di

  Buku : Saya Memilih Islam (Kisah Orang-orang yang Kembali ke Jalan
  Allah)
  Penyusun : Abdul Baqir Zein
  Penerbit : Gema Insani Press Jakarta 1999

  dan buku sejenis lainnya

  INGAT..WAKTU ANDA TERBATAS..karena promo ini berlaku sampai matahari terbit dari barat (mungkin tak lama lagi).. dan anda akan trus diberi kesempatan seumur hidup..

  WARNING..!!
  PROMO INI TIDAK BERLAKU BUAT ANDA YANG NAFASNYA SUDAH DI KERONGKONGAN..!!

  jadi,,jangan tunda lagi
  GRATIS dan caranya sangatlah MUDAH..
  anda tidak perlu menghabiskan waktu 1 jam di depan komputer..dimanapun anda berada(selama masih di dunia)..anda bisa bergabung bersama kami..

  caranya :
  klik (ketuk) pintu hati anda, kemudian akan muncul kotak kecil yang berisi pertanyaan “anda yakin ingin register” jagan ragu untuk klik “YAKIN” kemudian ucapkanlah “ASYHADU ALLA ILAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH”

  dan dalam waktu kurang dari 1 detik pesan akan masuk ke hati anda..periksa di kotak masuk dan buka,,insyaALLAH hati anda akan tenang…
  langkah selanjutnya bisa di baca di buku panduan..(AL-QUr’an dan Hadis) yang bisa anda peroleh di toko buku terdekat..atau hubungi kami

  KABAR GEMBIRA..
  masih ada BONUS buat anda
  ANDA akan mendapatkan bonus produk PENGHAPUS DOSA sekali pakai..yang secara otomatis akan bekerja setelah anda selesai register..dan secara otomatis dosa-dosa anda yang telah lalu TERHAPUS..
  LUAR BIASA..!!

  INGAT..hanya sekali pakai..jika anda masih ingin memiliki produk tersebut..anda bisa download gratis dari AL-QUR’AN dan HADIS..temukan caranya di sana.

  JANGAN remehkan buku panduan..karena tanpa buku panduan anda tidak akan bisa menjalani program ini dengan benar..dan bonus2 yang telah dijanjikan bisa hangus.

  BUKU PANDUAN SANGAT PENTING..
  karena berisi :
  1. petunjuk ke arah kebenaran
  2. kisah2 orang2 terdahulu yang telah sukses menjalankan program ni..n kita bisa petik pelajaran darinya.
  3. gambaran tentang kejadian hari akhir
  4. gambaran tentang indahnya SYURGA dan DAHSYATnya NERAKA
  5. do’a-do’a yang bisa anda panjatkan kepada ALLAH jika anda mengalami kesulitan dalam menjalani program kehidupan ini..
  6. dan lain-lain

  ARE YOU READY??
  jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan..anda bisa add di alternative_id_18@yahoo.com

  atau email ke bismillah_bpp@yahoo. com

  terimakasih,,,n semoga sukses dunia akhirat.

  AMIN

  siapa saya??
  Kenalin nama saya Hary Kurniawan, klo siang dipanggil Hary, klo malam dipanggil Hary..Aq terlahir ke dunia ini dengan membawa banyak sifat buruk…n aku pun menyadari tapi gak taubat-taubat…Tapi klo masalah penampilan fisik Insya Allah buruk juga sih…ups..iya ya ..gak boleh terlalu merendah…ntar malah jadinya Kufur Nikmat..klo gitu Insya Allah aq orangnya ga buruk-buruk amat kok..(tapi itu menurutku)…klo mo lebih kenal dengan aku …add aja di

  Alternative_ID_18@yahoo.com

  and

  Hary_akper@plasa.com

  atau liat di blog

  http://www.my-balikpapan.blogspot.com

  sumber: http://profiles.friendster.com/30868852

  my blog:
  http://ainuamri.blogsome.com/2009/08/

  -

 2. mantap, kocak abis

 3. wadededede…………………………………… kata-katanya bagus banget. sampaike hati kata-katanya mas,moga-moga kita semua masuk surga

 4. K-E-R-E-N

 5. kocakkkk

  wkwkwkwkkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: