• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,227,072 hits

kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat

kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

sumber: http://www.eramuslim.com – ustadz budi azhari

Anak Saya Punya Teman Ghaib

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, anak saya menurut beberapa orang yang punya kelebihan untuk melihat mahluk ghaib, mempunyai teman main berupa mahluk halus. Bahkan ada yang bilang kalau temannya itu menempel di kepalanya, dan menyebabkan transfer perintah dari otak yang merupakan pusat syaraf terganggu. Perlu ustadz ketahui sampai saat ini, anak saya belum lancar berbicara dan sulit sekali untuk diberitahu, bahkan cenderung hiperaktif. Apakah temannya itu yang menyebabkan hal tersebut? Bisakah hal tersebut terjadi dan jika benar apakah yang harus saya lakukan? Terima kasih atas jawabannya.

Wassalam

Meita

Jawaban
Wa’alaikumsalaam wr. wb.

Saudari Meita, mudah-mudahan masalah yang menimpa anak anda, bukan merupakan gangguan ghaib, tapi merupakan ciri anak yang cerdas atau merupakan kenakalan yang biasa. Sekarang tinggal bagaimana kita mengarahkan dan mendidiknya.

Saran saya, jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang yang tidak mempunyai landasan syariat. Kalau hanya berdasarkan pengamat saja, sebaiknya jangan dimasukan ke dalam hati. Tapi, anda perlu waspada dan hati-hati, amati saja. Kalau memang ada yang janggal pada diri anak anda, misalnya suka bicara sendiri, tertawa sendiri dan asik bermain dengan sesuatu yang tidak terlihat.

Seorang anak kecil mungkin saja diganggu atau memiliki teman main dari dunia ghaib, seperti yang sering kami jumpai di lapangan. Itu akan berdampak negatif pada anak tersebut. Dampaknya bermacam-macam, seperti yang dialami oleh anak anda yaitu susah bicara, cenderung menyendiri atau ketakutan bermain dengan teman-temannya, memiliki kemampuan meramal dan melihat, bahkan hiperaktif. Mudah-mudahan ini bukan merupakan faktor dari jin.

Tidak ada salahnya anda mencoba melakukan ruqyah pada anak anda, kalau penyebabnya karena gangguan jin, mudah-mudahan dengan ruqyah dapat segera hilang dan anak anda dapat kembali normal, bisa bicara dengan lancar dan menjadi anak yang sholeh.

Demikian jawaban dari saya, semoga anak anda selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Wassalaam,

Budi Ashari, Lc.

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

Tidak Bisa Melupakan Gadis yang Pernah Saya Pikat dengan Doa

Assalaamu’alaikum wr. wb.

Dahulu saya adalah seorang santri di sebuah pesantren, sekarang saya kuliah di negara Arab. Saya dulu sering mempelajari ilmu khodam, ilmu kebal anti peluru dan ilmu kedigdayaan lainnya.

Setelah saya berangkat keluar negeri, saya jarang mengamalkan lagi. Saya pernah punya doa yang dapat memikat hati orang, tapi saya orangnya termasuk pengamal yang teliti dan spesifik, yang tidak menerima amalan kecuali yang bersifat al-Quran atau zikir kepada Allah. Kemudian, saya pernah mencintai wanita sampai orang tuanya dan wanita itu minta tunangan. Tetapi, bapak saya menolak karena saya masih belajar.

Saya sudah berusaha melupakannya, namun bayangan wanita itu selalu menghantui saya, memang dia pernah aku doakan menggunakan ayat Al-Quran dari guru saya, Meskipun peristiwa itu terjadi beberapa tahun yang lalu, namun saya sangat susah untuk melupakannya. Yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan apa yang terjadi pada saya? Bagaimana jalan keluarnya?

Wassalaam

Areyzey

Jawaban
Wa’alaikumsalaam wr. wb.

Saudara Areyzey, sayangnya di sebagian pesantren-pesantren itu masih diajarkan ilmu-ilmu yang bersumber pada hal-hal yang sesat sifatnya, atau bekerjasama dengan jin. Citra pesantren di masyarakat kita terlanjur terbentuk, bahwa pesantren yang hebat adalah pesantren yang mempunyai kelebihan supranatural, padahal kelebihan seperti itu ternyata banyak yang menggunakan kerjasama dengan jin.

Jadi dengan apapun dalihnya dan dengan apapun ritualnya yang nampak Islami di awal, ilmu yang anda miliki dimasa lalu itu harus dibuang, Walaupun anda tipe orang yang teliti dalam mengambil amalan atau melakukan ritual yang hanya dari Al-Quran, tapi anda telah menyalahgunakan Al-Quran. Karena kalau kita mau jujur, bahwa yang paling hebat dalam urusan Al-Quran adalah Rasulallah saw.

Meskipun Rasulallah saw membaca Al-Quran, tetapi Raulallah saw tidak mempunyai ilmu kebal, padahal Rasulallah saw adalah manusia yang paling hebat bacaan Al-Qurannya dan memiliki efek yang paling kuat bacaannya. Artinya, kalau anda mempunyai ilmu kebal, karena anda membaca dzikir atau ayat tertentu, berarti anda telah menyalahgunakan Al-Quran.

Kalau memang hal tersebut baik, pasti Nabi akan mengajarkannya terutama kepada para sahabat, apalagi dahulu sering terjadi peperangan. Nabi saw sangat penyayang pada umatnya, tentu Nabi tidak ingin umatnya terluka. tapi kenyataannya Nabi saw tidak mengajarkan ilmu kebal, dan Nabi sendiri tetap terluka pada perang Uhud.

Sebenarnya, dari beberapa hal yang kita ketahui di lapangan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu kebal, sebenarnya mencampuradukan Al-Quran dengan ritualnya yang lainnya, seperti ilmu kebal, ilmu pelet atau pemikat wanita dan lainnya. Itu semua merupakan satu kesalahan yang harus segera ditaubati dan dihilangkan dari diri anda.

Mengenai anda susah melupakan wanita yang pernah anda pikat, ini seperti terbalik. Karena biasanya yang susah melupakan adalah orang yang terkena ilmu pikat atau pelet. Bisa jadi ini karena faktor anda benar-benar suka sama dia, sehingga anda menggunakan ilmu pemikat.

Mungkin karena dia merasa tergila-gila pada anda, akhirnya wanita itu menggunakan ilmu pemikat juga, seperti yang sekarang anda rasakan. Tapi kita tidak boleh menuduh dulu, sebab bisa jadi apa yang anda alami merupakan teguran dari Allah SWT, bahwa wanita yang anda pikat dulu, akan terluka perasaannya. Karena begitu wanita itu mengharapkan anda, tapi anda meninggalkannya begitu saja.

Sebaiknya, jika memang anda sudah mantap dengannya, maka bertawakalah kepada Allah SWT. Kemudian minta secara baik-baik kepada orangtuanya serta lakukanlah komunikasi yang baik kepada Bapak anda yang tidak setuju, selain itu juga lakukan istikharah. Demikian jawaban dari saya, semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk anda.

Wassalaamu’alaikum wr. wb.

Budi Ashari, Lc.

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

Sering Sakit Kepala Sebelah, Apakah karena Belajar Tenaga Dalam?

Assalamu’alaikum wr. wb.

Kepala saya sering sakit sebelah, dan ini telah berlangsung lama. Di masa SMA dulu saya pernah belajar ilmu bathin, dan saya juga pernah belajar ilmu pernafasan tenaga dalam. Apakah karena hal tersebut yang membuat kepala saya sering sakit, dan apakah bisa diobati melalui ruqyah? Apakah belajar tenaga dalam dibolehkan dalam agama Islam? Terima kasih.

Wassaalam,

Dasrizal

Jawaban
Wa’alaikumsalaam wr. wb.

Saudara Dasrizal, di kita ada beberapa kasus yang menunjukan bahwa ilmu yang dipelajari orang di masa lalu itu ternyata berefek. Efeknya bermacam-macam di antaranya sakit kepala sebelah (migren) sekian puluh tahun. Dan setelah si penderita sakit kepala melakukan ruqyah, maka sembuhlah penyakitnya. Ternyata, sakit kepalanya itu, akibat gangguan jin atau memang karena dia mempelajari ilmu-ilmu tenaga dalam. Oleh karena itu, jangan coba-coba mempelajari ilmu seperti itu.

Sekarang anda telah mengetahui bahwa ilmu yang anda pelajari menimbulkan efek sakit kepala pada diri anda. Jika ditanya apakah mungkin dilakukan ruqyah? Jawabannya adalah sangat mungkin. Apalagi bila anda sudah tidak menggunakan ilmu tersebut. Biasanya, setan yang sudah terlanjur suka, karena sering anda mintai bantuan dengan menggunakan tenaga dalam. Tapi, sekarang setan itu anda lupakan begitu saja, maka setan itu akan marah dan membuat ulah sehingga anda sakit.

Ini bisa dijadikan tolak ukur, bahwa ilmu-ilmu tenaga dalam tersebut merupakan ilmu yang tidak perlu kita pelajari. Dari kasus yang kita pelajari dilapangan, namun kita belum bisa mengeneralisir, tapi orang-orang yang datang kepada kita, yang mengatakan mempunyai ilmu tenaga dalam dan sebagainya. Ternyata, semuanya atas bantuan setan. Untuk itu, lakukanlah ruqyah beberapa kali. Insyaallah sakit kepala anda akan hilang.

Demikian jawaban dari saya, mudahan-mudahan penyakit anda cepat sembuh.

Wassalaamu’alaikum wr. wb.

Ustadz Budi Ashari

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

Apakah Makhluk Halus Dapat Membantu Menjaga Rumah atau Gudang?

Assalammu’alaikum wr. wb.

Pak Ustadz, saya mau tanya apakah ada mahluk ghaib yang dapat membatu kita menjaga rumah atau gudang? Perlu Pak Ustadz ketahui, gudang milik keluarga saya yang sedang dibangun sering kecurian, dalam 1 bulan sudah 4 kali kecurian.

Dan ada saran dari kenalan dekat yang mengatakan, agar meminta bantuan pada orang yang dapat menyimpan mahluk ghaib untuk menjaganya, dengan cara menanamkan sesuatu di setiap sudut gudang (jika ada orang yang berniat jahat mahluk ghaib tersebut akan menampakan dirinya).

Yang ingin saya tanyakan, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam agama Islam? Kalau tidak boleh, apakah ada cara lain yang lebih baik selain itu? Demikian Pak Ustadz pertanyaan dari saya, terima kasih.

Wassalammu’alaikum wr. wb.

Sulistiono

Jawaban
Wa’alaikumsalaam wr wb

Saudara Sulis, dalam Islam untuk menjaga gudang atau rumah ada dua jenis yaitu penjagaan yang sifatnya manusiawi, atau yang bisa terlihat seperti adanya Satpam sehingga tidak ada pencurian yang dapat dilakukan oleh manusia.

Adapun untuk menjaga gudang atau rumah dari pencurian yang dilakukan oleh manusia, yaitu dijaga dengan menggunakn makhluk halus, maka itu termasuk dalam tema kerjasama antara manusia dan jin. Kerjasama antara manusia dan jin sangat dilarang oleh Allah SWT, karena hanya akan menambah dosa dan kesesatan.

Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jinn ayat 6: Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

Jadi, untuk menjaga kehilangan yang disebabkan oleh manusia harus dilakukan usaha penjagaan oleh manusia juga. Tidak boleh dilakukan dengan menggunakan jin, karena selain tidak diizinkan, juga akan berefek pada diri kita di kemudian hari. Seperti yang pernah terjadi pada zaman Abu Hurairah, Setan itulah yang justru mencuri harta di gudang yang digunakan untuk menyimpan harta zakat.

Jika kita menggunakan jin untuk menjaga gudang atau rumah, maka setan atau jin tersebut biasanya akan meminta sesuatu pada kita, dan itu harus dipenuhi, agar mereka mau menjaga harta kita. Dan biasanya akan mengarahkan kita pada perbuatan yang syirik.

Penjagaan yang sifatnya ghaib dalam Islam juga ada ajarannya, biasanya ajaran ini untuk menghalangi setan atau jin yang ingin mencuri. Kalau pencurinya makhluk halus, maka Satpam yang menjaga tidak dapat menghalangi. Kecuali jin itu menampakan diri seperti di zaman Abu Hurairah, dan jin itu bisa ditangkap olehnya. Oleh karena itu, ada penjagaan-penjagaan yang sifatnya ghaib, untuk menangkal hal-hal seperti itu.

Karena sifatnya ghaib, seperti yang disebutkan oleh Rasulallah saw adalah menutup pintu atau menutup apa saja dengan Basmallah. Nabi saw pernah bersabda bahwa tempat yang ditutup dengan Bismillah, maka tidak akan bisa dibuka oleh setan. Untuk itu, tutuplah gudang atau rumah anda dengan Bismillah, maka dapat menjaga dari usaha pencurian yang dilakukan oleh jin atau setan.

Saya sarankan juga, bahwa sesungguhnya yang dapat membersihkan harta kita adalah zakat. Artinya, hal ini bisa dijadikan pelajaran, siapa tahu kita lupa untuk menzakatkan harta kita, sebab sesungguhnya ada hak orang lain pada harta kita, Jadi, lakukanlah zakat. Semoga Allah SWT melindungi keluarga anda.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

Mengapa Akhir-Akhir Ini Banyak Terjadi Kesurupan Massal?

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, mengapa dewasa ini sering terjadi kesurupan massal seperti diberitakan oleh TV dan surat kabar, fenomena apakah ini? Apakah para setan sekarang ini sedang ber-unjuk gigi dan memamerkan kehebatannya?

Adakah cara-cara bagi kami orang awam yang sederhana namun efektif untuk mencegah maupun mengobati sendiri seandainya keluarga kita mengalami kesurupan sedangkan kami jauh dari alim ulama (misal sedang berada di hutan atau gunung). Apakah bahaya jika kesurupan tersebut tidak segera diobati? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Heri Setyadi

Jawaban
Wa’alaikumsalaam wr. wb.

Saudara Adi, fenomena yang beberapa kali muncul di media televisi terutama tentang kesurupan massal, sesungguhnya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa jadi sesungguhnya kesurupan itu, bukan hanya terjadi sekarang, dahulu pun pernah terjadi kesurupan massal di sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik atau di manapun. Tetapi, baru sekarang ini kesurupan masal itu diekspos oleh media massa.

Majalah Gahib pernah turun ke lapangan dan menanyakan kepada salah satu sekolah yang siswanya pernah kesurupan massal. Mereka mengatakan bahwa kesurupan masal, sesungguhnya pernah terjadi juga seblumnya. Artinya, dieksposnya baru-baru ini saja.

Masalah kesurupan masal itu menjadi membesar, karena mungkin ini merupakan suatu peringatan, bahwa sesungguhnya kalau masyarakat kita terlalu mudah kesurupan. Sebab dari beberapa kasus yang kita lihat, anak-anak SMA yang memegangi temannya kesurupan, malah ikut kesurupan seperti yang terjadi di salah satu sekolah, padahal ia hanya memegangi kakinya, tapi tiba-tiba ia juga ikut kesurupan.

Ini artinya, begitu mudahnya generasi muda kesurupan. Hal ini menandakan bahwa benteng ibadah dan iman mereka perlu dipertebal kembali. Karena bila kita memiliki benteng iman dan ibadah yang kuat, dapat melindungi kita dari kesurupan. Kalau kita lihat para sahabat di zaman Rasullah saw, hampir tidak ada yang kesurupan, bahkan belum pernah ada yang kesurupan massal. Memang tingkat keimanan mereka sangat kuat, inilah yang menjadi benteng yang sangat kuat.

Oleh karena itu, kita harus prihatin dengan tingkat keimanan generasi muda saat ini. Salah satu contoh konkrit, yaitu banyak anak-anak SMA yang sudah melakukan kemaksiatan, untuk itu negeri ini harus benar-benar dibentengi. Di generasi muda kita, walaupun ada UU yang melarang menggunakan narkoba, tapi kenyataannya perkembangan narkoba di sekolah juga sangat laur biasa.

Demikian juga dengan kasus aksi pornografi dan pornoaksi saat ini, tapi coba anda lihat perkembangannya di sekolah-sekolah, apalagi jika tidak ada UU nya dan tidak ada peraturannya. Bisa kita bayangkan betapa akan hancurnya generasi muda kita. Untuk itu, ini merupakan peringatan bagi kita semua. Dan generasi muda kita harus dibenahi, segala segi kehidupan harus dibenahi, diciptakan lingkungan dan negara yang Islami. Itu akan membuat mereka hidup dalam lingkungan yang beragama dan memiliki keimanan yang kuat.

Kemungkinan lainnya, dengan maraknya tema ruqyah saat ini, yang di mana-mana hampir ada ruqyah dengan syariat Islam. Kemudian ini membuat beberapa setan berulah. Sebagaimana yang kita ketahui, setan yang biasa disembah itu, jika tidak diberikan sesajian lagi, maka si setan akan menunjukan ekspresinya. Salah satunya dengan membuat gara-gara, sebagaimana yang dikatakan salah seorang Ulama yang bernama Iqrima mengatakan, “Kalau kita takut pada setan, maka dia akan membuat ulah.”

Masyarakat yang mulai sadar dan mereka mulai membuang jimat serta menghapus keyakinan terhadap tempat-tempat keramat, kemudian setan berulah agar masyarakat kembali lagi percaya terhadap hal-hal yang syirik atau kembali minta tolong kepada para dukun. Jadi ini merupakan reaksi dari setan, ketika mulai muncul kesadaran dari masyarakat.

Pengobatan terhadap orang yang kesurupan? Sesungguhnya setiap manusia harus bisa mengobati dengan cara yang Islami yaitu membacakan ayat-ayat Al-Qur’an pada telinga orang yang kesurupan berulang-ulang, kemudian suruhlah setan atau jin tersebut keluar.. Selain itu, perintahkan orang-orang yang berada di sekeliling orang yang kesurupan untuk berwudhu, jangan bengong, dan membaca ayat-ayat Al-qur’an yang bisa mereka baca. Hal ini untuk tidak menambah keruh suasana atau merembetnya kesurupan. Setelah itu, baru tanganilah orang yang kesurupan.

Orang yang kesurupan harus segera diobati, karena orang yang mengalami kesurupan akan merasa tidak nyaman. Sebab bila jin terlalu lama dalam tubuh dan ia sudah menikmati tubuh orang tersebut, maka jin itu akan semakin sulit untuk keluar. Keberadaan jin dalam tubuh manusia, akan menimbulkan efek yang negatif baik secara fisik maupun non fisik.

Demikian jawaban dari saya, semoga Allah melindungi anda dan keluarga.

Wassalaamu’alaikum wr. wb.

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

Dapatkah Saya Melihat Makhluk Ghaib?

Assalaamu’alaikum wr wb

Pak ustad Budi, bolehkan saya mengharapkan dapat melihat mahluk ghaib ciptaan Allah selain manusia? 10 tahun yang lalu, saya sering sekali diganggu hal-hal gaib saat akan tidur. Dan saya sempat berdoa pada Allah, untuk meminta dibukakan mata agar dapat melihat fisik mereka (makhluk ghaib), tetapi sepertinya Allah tidak mengabulkan, yang pasti itulah yang terbaik bagi Saya.

Bagaimana supaya kita bisa melihat makhluk ghaib? Tapi, saya tidak mau belajar ataupun berilmu kepada orang lain yang tidak jelas jalannya, misalnya dukun atau paranormal. Saya hanya ingin mendapatkannya langsung dari Allah. Adakah ayat atau doa khusus (kalau Allah mengizinkan).

Persiapan fisik apa saja yang diperlukan? Misalnya apakah perlu sholat sunat, puasa atau amalan apa. Maaf apabila keinginan saya tidak wajar, segala sesuatunya saya serahkan kembali kepada Allah berkenan atau tidaknya. terima kasih pak ustadz.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Aina

Jawaban
Wa’alaikumsalaam wr. wb.

Saudari Aina, jika anda berdoa meminta kepada Allah SWT, agar bisa melihat makhluk ghaib, dan tidak dikabuilkan. Memang begitulah, karena Allah tidak mungkin mengabulkan sesuatu yang salah dalam berdoa. Padahal doa orang beriman itu pasti dikabulkan. Yang perlu diketahui adalah di dalam Al-Qur’an, dalam hadis Nabi saw dan dalam contoh kehidupan Rasulallah saw serta para sahabat, tidak ada ajaran yang mengajarkan agar manusia bisa melihat makhluk halus atau melihat barang yang ghaib.

Dinamakan ghaib itu, karena sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Artinya kehidupan manusia itu terpisah, dengan terpisahnya itu, Allah tidak memberikan amalan apapun yang bisa membuat kita melihat makhluk gahib. Ilmu-ilmu yang digunakan untuk melihat yang ghaib adalah ilmu yang bukan berasal dari Allah dan Rasulnya.

Ilmu tersebut bisa berasal dari dukun dan bisa juga berasal dari setan, walaupun dalam persaratan ilmu tersebut adalah dengan melakukan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Namun, ibadah-ibadah itu bukan dilakukan karena Allah, tapi karena ingin mengabdi kepada setan,untuk membantu manusia agar bisa melihat makhluk ghaib.

Para sahabat tidak ada yang bersusah payah menuntut ilmu,untuk melihat makhluk ghaib. Kalau hal ini merupakan kebaikan, pasti para sahabat sibuk untuk mencari ilmu tersebut. Tapi, karena ini bukan suatu kebaikan, maka para sahabat tidak ada yang mencari ilmu tersebut. Pengalaman kita di lapangan, orang-orang yang dapat melihat makhluk ghaib dengan cara belajar, pasti pembelajarannya bertentangan dengan syariat Islam.

Jadi yang terpenting untuk anda, sebaiknya menuntut ilmu Islam yang benar. Karena itu merupakan benteng yang kuat, agar anda tidak lagi diganggu oleh setan. “Toh tidak ada manfaatnya, kita mempunyai kemampuan melihat setan. Yang ada anda malah ketakutan, bahkan anda bisa sombong, atau anda bisa disetir menjadi orang yang sesat. “

Yang terpenting sekarang adalah bagaiman menuntut ilmu Islam yang benar, lakukanlah sholat dengan benar dan berdoalah kepada Allah, minta apa saja yang baik-baik dan bermanfaat untuk masa depan Islam. Jadi itulah yang harus kita lakukan, dan jauhkanlah segala niat yang tidak baik seperti itu.

Demikianlah jawaban dari saya, semoga Allah SWT melindungi anda dari hal-hal yang ghaib.

Wassalaamu’alaikum wr. wb.

Ustadz Budi Ashari

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

Sering Mual dan Pusing Kalau Membaca Al-Quran

Assalamu’alaikum Wr Wb, Ustadz Budi

Saya mempunyai satu permasalahan yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya juga sempat mengirimkan pertanyaan yang sama, hanya sampai saat ini belum terjawab juga. Oleh karena itu saya ingin mengajukan pertanyaan itu lagi, karena sampai saat ini saya belum tahu solusinya.

Begini Ustadz, kenapa yah saya itu sering merasa mual, pusing dan merasa gerah ketika saya membaca Al-Qur’an. Dan saya juga sering merasa malas untuk melaksanakan sholat Isya, sehingga waktu sholat Isya pun saya tunda-tunda. Sebenarnya saya merasa berdosa sekali, dan yang pernah saya baca pun, “Barang siapa yang merasa kesulitan (malas ) saat melakukan sholat subuh dan Isya, berarti di hatinya telah tersemai bibit kemunafikan. (Naudzubillah ) “

Pertanyaannya, bagaimana solusi permasalahan saya tersebut dan perlukah saya melakukan ruqyah, jikalau perlu, di mana saya bisa melakukan ruqyah tersebut? Saya mohon jawabannya, jazakillah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Akhwat

Jawaban
Wa’alaikumsalaam wr. wb.

Akhwat yang penyabar, maaf ya baru sekarang saya menjawab pertanyaan anda, karena begitu banyaknya pertanyaan yang masuk ke redaksi kami.

Alhamdulillah kalau anda telah mengetahui, bahwa sholat yang sangat berat untuk melaksanakannya dan juga dapat menimbulkan kemunafikan itu adalah sholat isa. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari kemunafikan, maka janganlah menunda-nunda sholat isa karena kemalasan.

Seluruh sholat lima waktu, yang paling utama adalah mengerjakannya diawal waktu sebagaimana yang disabdakan Nabi saw. Tetapi, khusu untuk sholat isa memang ada hadis yang lain, di mana yang lebih utama mengerjakan sholat isa yakni di tengah malam. Seperti yang disabdakan oleh Nabi saw, “Kalaulah tidak memberatkan umat Ku, maka Aku akan menyuruh mereka untuk mengakhirkan sholat isa sampai sampai separoh setengah malam.”

Artinya ini utama, tapi syaratnya anda harus sholat dengan semangat, kalau orang itu malas, maka sholatnya akan mengganggu kekhusyuannya. Jadi orang yang sholat di tengah malam dengan semangat yang tinggi dan berjamaah, maka ini lebih baik daripada orang yang berjamaah sholat isa diawal waktu, begitu seperti yang disabdakan Rasulallah.

Hanya saja, kalau masalahnya seperti yang anda hadapi sekarang. Maka saya sarankan anda untuk tidak mengerjakan sholat isa di tengah malam. Jadi begitu azan terdengar atau sebelum azan terdengar, anda sudah siap berwudhu dan bersiap melakukan sholat Isya, jadi jangan ditunda, sebagus apapun aktivitas kita saat itu. Hal ini dalam rangka terapi, agar kita dapat mengerjakan sholat Isya dengan segera, dan lakukanlah secara berjamaah.

Banyaklah berdoa, dan ingat-ingatlah bahwa mengakhirkan atau bermalas-malasan mengerjakan sholat merupakan kebiasaan orang munafik. Untuk itu, hal ini jangan sampai terjadi pada kita, karena kita tentu tidak ingin menjadi orang yang munafik. Tetapi, saya sarankan dari kasus yang anda ceritakan, sebaiknya anda ikut ruqyah. Kalau anda tinggal di Bandung, ada cabang ghaib ruqyah syar’iiyah, jl. Kartika I No. 202 B KPAD – Gegerkalong, Bandung telp. 022 – 702 69 655.

Perasaan mual, pusing, gerah dan sebagainya ketika anda membaca Al-quran, merupakan indikasi tidak wajar dan tidak benar. Seorang yang beriman, ketika dibacakan atau membaca Al-quran, maka hatinya akan bergetar bahkan begitu tunduknya hati ini maka akan menimbulkan kedamaian saat dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Oleh karena itu, anda harus melakukan terapi ruqyah, mudah-mudahan masalah anda segera selesai, dan mudah-mudahan rasa malas yang ada pada anda segera hilang.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Ustadz Budi Ashari

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

Setelah Diruqyah Jadi Bisa Melihat Makhluk Ghaib dan Sering Mimpi Buruk

Assalamualaikum wr. wb.

Ustadz, teman saya mempunyai masalah. Pada tahun 2001, teman saya tersebut disengat oleh tawon tanah di hutan Kalimantan Barat dan telah berobat medis bahkan alternatif. Ada yang mengusulkan untuk diruqyah saja, karena secara medis tidak ada masalah, tetapi sepertinya dia diganggu oleh jin.

Namun, setelah diruqyah lebih dari 10 kali hasilnya malah menjadi sensitif terhadap makhluk gaib, misalnya dia katanya bisa melihat makhluk gaib lain, sering kesurupan dan sering mimpi dikejar binatang buas. Sering lupa bacaan shalat, tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran, tidak kuat bertemu dengan ustadz dan takut ke masjid. Menurut ustadz yang meruqyah, jin yang ada di dalam diri teman saya tersebut belum semuanya bisa dikeluarkan, terutama jin kafir.

Teman saya tersebut menikah pada tahun 2001 setelah kejadian disengat tawon. dan sampai saat ini belum dikaruniai anak. Padahal secara medis sistem reproduksinya tidak bermasalah.

Yang ingin saya tanyakan, apakah seseorang yang sudah diruqyah bisa melihat makhluk gaib.? Minimal harus berapa kali diruqyah agar bisa sembuh? Apa yang harus saya lakukan untuk pemulihan teman saya tersebut? Seandainya tidak bisa pulih, apakah teman saya akan semakin menjauhi ajaran agama Islam? Apakah teman saya bisa mempunyai keturunan? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalaam,

Nofrita

Jawaban
Wa’alaikumsalaam

Saudari Nofrita, setelah teman anda berada di hutan Kalimantan Barat, entah disengat tawon atau karena keberadaannya pada waktu itu di hutan, di mana hutan merupakan tempat yang disukai oleh jin, karena hutan adalah lahan yang kosong. Namun, dari semua gejala yang anda sebutkan, menunjukkan bahwa teman anda memang mengalami gangguan jin. Oleh karena itu, harus terus dilakukan ruqyah sebagi satu-satunya solusi yang benar.

Saya jadi bertanya-tanya, bagaiman mungkin orang yang diruqyah malah bisa melihat makhluk ghaib/jin. Karena sesungguhnya orang yang memiliki kemampuan dapat melihat jin setelah diruqyah adalah merupakan kemampuan yang salah, sedangkan ruqyah berfungsi untuk menghilangkan kemampuan-kemampuan yang salah tersebut. Jadi tidak mungkin ruqyah semakin membuat orang bisa melihat makhluk ghaib. Sayangnya anda tidak menjelaskan ruqyah macam apa yang dilakukan oleh teman anda. Jangan-jangan hanya mengatasnamakan ruqyah, tetapi ruqyahnya tidak benar, atau memang belum selesai ruqyahnya.

Apa yang dikatakan si peruqyah, yang mengatakan bahwa ada jin kafir yang belum keluar dari tubuh teman anda? Kalau hal itu diketahui melalui penglihatan si peruqyah, hal tersebut mustahil. Sebab peruqyah tidak mungkin dapat melihat makhluk ghaib, kalau ada peruqyah mampu melihat makhluk ghaib, maka dia bukan peruqyah yang benar. Artinya dia sendiri bermasalah. Tapi kalau berdasarkan pengakuan jin saat diruqyah, yang mengatakan bahwa ada jin kafir yang belum keluar, hal itu mungkin saja. Namun semua itu tidak terlalu penting, yang terpenting adalah seluruh jin harus keluar.

Berapa kali harus diruqyah? Yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan, apakah ruqyah yang teman anda lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, bacaan yang dibaca tidak ada campuran yang salah, tidak mengandung ritual-ritual yang aneh dan yang tidak diajarkan oleh Nabi saw. Maka, lakukanlah ruqyah syar’iiyah. Ghaib sudah membuka cabang ruqyah syar’iiyah di Pontianak yaitu di jalan Uray Bawadi Gang Muhibah No. 5 Pontianak. Telp. (0561) 7086191.

Sekarang ini, mulai banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pada ruqyah atau memang ada orang yang sengaja mengotori ruqyah yaitu orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui bagaimana ruqyah syar’iiyah yang benar, tapi pura-pura mengetahuinya. Berapa kali diruqyah? Ada kasus yang sekali ruqyah langsung sembuh dengan izin Allah SWT.

Begitu juga dengan yang Nabi saw lakukan ketika meruqyah seorang sahabat, sekali tepuk sembuh. Bahkan ada anak yang gila, begitu ditepuk Nabi, langsung sembuh. Tapi itu Nabi yang melakukannya. Jadi batas berapa kali di ruqyah, tidak ada batasnya, seperti pengobatan medis. Semuanya butuh kesabaran, jangan berpindah pada pengobatan yang salah, yang kesannya menawarkan sesuatu yang lebih cepat dan praktis, namun sesungguhnya kita telah menggadaikan iman.

Apa yang dialami teman anda, mungkin juga menjadi salah satu penyebab dari belum hadirnya keturunan. Hal itu sangat mungkin, sebab ada orang-orang yang mengalami gangguan jin pada alat reproduksinya. Untuk itu segeralah lakukan ruqyah syar’iiyah, mudah-mudahan Allah SWT mempermudah mendapatkan keturunan. Jangan berputus asa, apalagi dokter mengatakan tidak ada masalah pada reproduksinya.

Demikian jawaban dari saya, semoga teman anda cepat mendapatkan keturunan.

Wassalaamu’alaikum wr. wb.

Ustadz Budi Ashari

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat
———————————————————–

Bingung dengan Kiai yang Bisa Mengusir Jin dan Mengobati dengan Media Telur

Assalamu’alaikum wr. wb.

Ustadz, mohon penjelasannya karena saat ini saya sedang bingung, keluarga saya biasa meminta doa atau minta petunjuk kepada kiai/ustadz yang ibadahnya tidak diragukan lagi, tetapi ada di antaranya yang menggunakan media, seperti tulisan ayat Al-Quran di kertas dan harus ditanam/dikubur di rumah, selain memberi petunjuk untuk mengamalkan wirid tertentu (dalam kasus ini alfatihah/salah satu ayat dari al-fatihah).

Beliau juga bisa mengusir jin yang mengganggu, mengobati keluarga yang diganggu dengan media telur untuk menunjukkan benda apa yang ada di dalam tubuh tadi. Yang ingin saya tanyakan apakah hal ini menjurus syirik/dukun? Lalu bagaimana mungkin bila hal tersebut menggunakan jin, sedangkan pasien mengamalkan wirid/ayat Al-Quran dengan ikhlas dan khusyuk, apa tidak bertentangan. Terus terang saya ragu bila harus mengamalkan hal tersebut, dan harus bagaimana untuk meyakinkan keluarga. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Jasmine Azya

Jawaban
Wa’alaikumsalaam wr. wb.

Saudari Jasmine, yang menjadi masalah di kita, ibadah itu sering sekali dijadikan satu-satunya ukuran untuk kesholehan seseorang. Padahal di atas itu semua ada standar nomor satu yaitu standar akidah/keimanan, yang artinya berapa banyak orang ibadahnya terlihat rajin dan terlihat bagus oleh kita, tetapi semua itu bisa menjadi nihil di sisi Allah SWT, karena keimanan dan akidah orang tersebut yang tidak benar.

Oleh karena itu, berbicara masalah standar kesholehan dimulai dengan melihat seperti apa sih keyakinan, keimanannya? Apakah tercampur dengan kemusyrikan atau tidak? Baru kemudian, efek dari itu semua adalah ibadah, setelah itu baru dapat dilihat akhlaknya. Di kita ada kecenderungan asal sudah menjalankan ibadah adalah segala-galanya, apalagi kalau dia adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat. Sementara hal itu bukan jaminan, contohnya di zaman Nabi saw, seorang bernama Abdul bin Ubay bin Sanul ketika sholat dia selalu berada di belakang Nabi saw, ini suatu yang luar biasa.Tetapi dia sendiri adalah termasuk orang munafik yang dijamin masuk di dasar neraka.

Nabi saw ketika berbicara tentang kelompok Khawarij, yang oleh Nabi saw disebut sebagai penghuni neraka. Nabi mengatakan, “Kalian akan merasa minder secara ibadah dengan mereka.” Artinya mereka itu adalah kelompok yang dilihat secara ibadah luar biasa, misalnya cara sholatnya, baca Al-Qur’annya. Tapi sayang, semua itu bukan jaminan. Maka Nabi saw mengatakan bahwa mereka adalah penghuni neraka.

Jadi apa yang anda sampaikan, tentang apa yang dilakukan oleh Ustadz yang anda bilang ibadahnya banyak dan bisa menyembuhkan penyakit lewat telur, serta memberikan kertas dengan bertuliskan ayat al-Qur’an untuk ditanam, itu semua tidak dicontohkan oleh Nabi saw. Justru inilah yang biasa dilakukan oleh para dukun. Seperti dia memindahkan penyakit ke telur, secara logika hal itu tidak masuk akal. Kalau secara logika tidak masuk, maka akan timbul tanda tanya siapa yang membantu dia memindahkan penyakit ke telur secara ghaib. Kalau manusia normal tidak mungkin membantunya, sementara itu tidak ada ajarannya dari Nabi saw, jika hal itu baik pasti diajarkan oleh Nabi saw.

Untuk itu, jangan datang lagi ke dia untuk meminta pertolongan secara pengobatan tersebut, tapi carilah pengobatan yang benar dan jangan tertipu oleh sekedar wirid dari Al-Fatihah, karena jin terkadang juga menggunakan ayat-ayat yang lain sebagai mantra, jadi bukan sekedar surat Al-Fatihah. Biasanya pasti ada pelanggaran-pelanggaran pada wirid seperti itu. Kalau anda mau membaca Al-Fatihah, itu bagus. Itu merupakan ayat-ayat untuk meruqyah, tetapi jangan salah dalam berwirid. Apa yang dilakukan oleh Ustadz tersebut secara syariat Islam adalah salah. Lebih baik lakukanlah dzikir sebanyak-banyaknya. Kita khawatir, apa yang diajarkan oleh Ustadz itu menjurus ke syirik, karena benda yang ditanam bisa menjadi jimat serta akan menimbulkan keyakinan terhadap benda itu atau memindahkan penyakit ke telur menggunakan bantuan jin dan hal itu adalah sesat. Oleh karena itu harus dihindari.

Untuk meyakinkan keluarga anda bahwa apa yang dilakukan Ustadz atau kiai tersebut adalah salah, maka anda harus mempunyai landasan yang kuat tentang ilmu ini. Karena memang sulit, apalagi yang dimintai tolong oleh keluarga anda adalah seorang Ustadz dan keluarga anda mentaatinya, sangat tidak mudah bagi anda. Anda harus berikan betul-betul penjelasan yang meyakinan tentang ilmukajian Islam yang berlandaskan dalil yang menyebutkan bahwa hal tersebut tidak diajarkan dalam ajaran Islam.

Lakukan dialog yang baik tanpa menggurui dalam suasana yang baik pula. Mudah-mudahan dengan demikian orang tua anda akan mulai berfikir, tapi yang lebih baik lagi yaitu anda memberikan solusi pengganti, seperti solusi menyembuhkan penyakit yang datangnya dari makhluk ghaib, maka datanglah ke tempat ruqyah syar’iiyah. Jika butuh keperluan lainnya, selesaikanlah dengan cara yang Islami seperti yang diajarkan oleh Rasulallah saw. Jangan lupa banyak berdoa, karena hanya Allah yang merubah hati manusia dan memiliki hati manusia. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat.

———————————————————–
kumpulan tanya jawab konsultasi islam cara mengatasi seputar masalah gangguan kesurupan – pelet – guna-guna – klenik – tolak bala – buang sial – kerasukan jin – setan – hantu – makhluk halus – jimat – ajian – benda keramat

About these ads

20 Responses

 1. assalamualaikum..
  saya punya pacar. kami sudah 3 tahun lebih berjalan.
  namun,ada orang ketigadiantara kami
  sayamempunyai temanyang mempunyai sedikit kemampuan magis,dia berkata pacar saya telah kena dengan semacam ilmu pelet.
  namun jenis pelet yang digunakan oleh orang itu menggunakan bisa dibilang dengan ajaran2 islam karena menggunakan ayat-ayat Allah.
  apa yang harus saya lakukan??

 2. AsSaLaMu ‘AlAiKuM,,,,,,,,

  Apa Yang harus saya lakukan jika temen saya telah melet saya bahkan telah mendarah daging? saya pingin terlepas tapi apa salah jika saya ingin berteman dengannya, terus doa apa agar saya terlepas dari belenggu pelet ini.

  • Tata Cara Menangkal Dan Menanggulangi Sihir

   Tata Cara Menangkal Dan Menanggulangi Sihir

   Allah telah mensyari’atkan kepada hamba-hambaNya supaya mereka menjauhkan diri dari kejahatan sihir sebelum terjadi pada diri mereka. Allah juga menjelaskan tentang bagaimana cara pengobatan sihir bila telah terjadi. Ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah, kebaikan dan kesempurnaan nikmatNya kepada mereka.

   Berikut ini beberapa penjelasan tentang usaha menjaga diri dari bahaya sihir sebelum terjadi, begitu pula usaha dan cara pengobatannya bila terkena sihir, yakni cara-cara yang dibolehkan menurut hukum syara’:

   Pertama: Tindakan preventif, yakni usaha menjauhkan diri dari bahaya sihir sebelum terjadi. Cara yang paling penting dan bermanfaat ialah penjagaan dengan melakukan dzikir yang disyari’atkan, membaca do’a dan ta’awwudz sesuai dengan tuntunan Rasulullah ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antaranya seperti di bawah ini:

   A. Membaca ayat Kursi setiap selesai shalat lima waktu, sesudah membaca wirid yang disyari’atkan setelah salam, atau dibaca ketika akan tidur. Karena ayat Kursi termasuk ayat yang paling besar nilainya di dalam Al-Qur’an. Rasulullah ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam salah satu hadits shahihnya :

   “Barangsiapa membaca ayat Kursi pada malam hari, Allah senantiasa menjaganya dan syetan tidak mendekatinya sampai Shubuh.”

   Ayat Kursi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang bunyinya :

   “Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhlukNya), tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaanNya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

   B. Membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Naas pada setiap selesai shalat lima waktu, dan membaca ketiga surat tersebut sebanyak tiga kali pada pagi hari sesudah shalat Shubuh, dan menjelang malam sesudah shalat Maghrib, sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i.

   C. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yaitu ayat 285-286 pada permulaan malam, sebagaimana sabda Rasulullah :

   “Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka cukuplah baginya.”

   Adapun bacaan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

   “Rasul telah beriman kepada Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan), ‘Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya’. (Mereka berdo’a): ‘Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.”

   “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kewajiban) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo’a), ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.”

   D. Banyak berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna.

   Hendaklah dibaca pada malam hari dan siang hari ketika berada di suatu tempat, ketika masuk ke dalam suatu bangunan, ketika berada di tengah padang pasir, di udara atau di laut. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

   “Barangsiapa singgah di suatu tempat dan dia mengucapkan: ‘A’uudzu bi kalimaatillahi attaammaati min syarri maa khalaq’ (aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaanNya), maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai ia pergi dari tempat itu.”

   E. Membaca do’a di bawah ini masing-masing tiga kali pada pagi hari dan menjelang malam :

   “Dengan nama Allah, yang bersama namaNya, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

   Bacaan-bacaan dzikir dan ta’awwudz ini merupakan sebab-sebab yang besar untuk memperoleh keselamatan dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan sihir atau kejahatan lainnya. Yaitu bagi mereka yang selalu mengamalkannya secara benar disertai keyakinan yang penuh kepada Allah, bertumpu dan pasrah kepadaNya dengan lapang dada dan hati yang khusyu’.

   Kedua: Bacaan-bacaan seperti ini juga merupakan senjata ampuh untuk menghilangkan sihir yang sedang menimpa seseorang, dibaca dengan hati yang khusyu’, tunduk dan merendahkan diri, seraya memohon kepada Allah agar dihilangkan bahaya dan malapetaka yang dihadapi. Do’a-do’a berdasarkan riwayat yang kuat dari Rasulullah untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh sihir dan lain sebagainya adalah sebagai berikut:

   1. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam me-ruqyah (mengobati dengan membaca ayat-ayat Al-Qur’an atau do’a-do’a) sahabat-sahabatnya dengan bacaan :

   Artinya: “Ya Allah, Tuhan segenap manusia….! Hilangkanlah sakit dan sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan dariMu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.” (HR. Al-Bukhari).

   2. Do’a yang dibaca Jibril , ketika meruqyah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

   “Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitkanmu, dan dari kejahatan setiap diri atau dari pandangan mata yang penuh kedengkian, semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu.” Bacaan ini hendaknya diulang tiga kali.

   3. Pengobatan sihir cara lainnya, terutama bagi laki-laki yang tidak dapat berjimak dengan istrinya karena terkena sihir. Yaitu, ambillah tujuh lembar daun bidara yang masih hijau, ditumbuk atau digerus dengan batu atau alat tumbuk lainnya, sesudah itu dimasukkan ke dalam bejana secukupnya untuk mandi; bacakan ayat Kursi pada bejana tersebut; bacakan pula surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas, dan ayat-ayat sihir dalam surat Al-A’raf ayat 117-119, surat Yunus ayat 79-82 dan surat Thaha ayat 65-69.

   Surat Al-A’raf ayat 117-119 yang bunyinya:

   “Dan Kami wahyukan kepada Musa: ‘Lemparkanlah tongkatmu!’ Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu, nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka orang-orang yang hina.”

   Surat Yunus ayat 79-82:

   “Fir’aun berkata (kepada pemuka kaumnya): ‘Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai’. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka: ‘Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan’. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: ‘Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenaran mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapanNya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya).“

   Surat Thaha ayat 65-69 yang bunyinya :

   “Mereka bertanya,’Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamilah yang mula-mula melemparkan?’ Musa menjawab,’Silahkan kamu sekalian melemparkan’. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman: ‘Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat, sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang.”

   Setelah selesai membaca ayat-ayat tersebut di atas hendaklah diminum sedikit airnya dan sisanya dipakai untuk mandi.)

   Dengan cara ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta’ala menghilangkan penyakit yang sedang dideritanya.

   4. Cara pengobatan lainnya, sebagai cara yang paling bermanfaat ialah berupaya mengerahkan tenaga dan daya untuk mengetahui di mana tempat sihir terjadi, di atas gunung atau di tempat manapun ia berada, dan bila sudah diketahui tempatnya, diambil dan dimusnahkan sehingga lenyaplah sihir tersebut.

   Inilah beberapa penjelasan tentang perkara-perkara yang dapat menjaga diri dari sihir dan usaha pengobatan atau cara penyembuhannya, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

   Adapun pengobatan dengan cara-cara yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir, yaitu dengan mendekatkan diri kepada jin disertai dengan penyembelihan hewan, atau cara-cara mendekatkan diri lainnya, maka semua ini tidak dibenarkan karena termasuk perbuatan syirik paling besar yang wajib dihindari.

   Demikian pula pengobatan dengan cara bertanya kepada dukun,’arraaf (tukang ramal) dan menggunakan petunjuk sesuai dengan apa yang mereka katakan. Semua ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena dukun-dukun tersebut tidak beriman kepada Allah; mereka adalah pendusta dan pembohong yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib, dan kemudian menipu manusia.

   Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memperingatkan orang-orang yang mendatangi mereka, menanyakan dan membenarkan apa yang mereka katakan, sebagaimana telah dijelaskan hukum-hukumnya di awal tulisan ini.

   Kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala kita memohon, agar seluruh kaum muslimin dilimpahkan kesejahteraan dan keselamatan dari segala kejahatan, dan semoga Allah melindungi mereka, agama mereka, dan menganugerahkan kepada mereka pemahaman dan agamaNya, serta memelihara mereka dari segala sesuatu yang menyalahi syari’atNya.

   (Dikutip dari tulisan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dikirim : oleh al Akh Hari Nasution. Diterbitkan oleh Depar-temen Urusan KeIslaman, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam, Saudi Arabia)

   Dikutip dari Salafy.or.id offline Penulis: Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Judul: Hukum tentang Sihir dan Perdukunan/Paranormal

 3. ass.
  saya mau nanya adakah penjelasan ciri-ciri orang yg terkena pelet di dalam alquran?????
  karena tnte sya menurut pengakuan dari nenek(ibu tante saya) dy berubh sikap dan terkana pelet oleh pacarnya
  tapi menurut sya tnte sya murni syang sma pacarnya tanpa diksh pelet,
  sya mergukan prnyataan nenek sya karena sy msh melihat tnte sya solat, dan mau mendengrkan suara ngaji,
  tolong bntu sya…
  sy ingin mmbrkn bukti kpd nenek sya scra nyata dgn menunjkkn ayt2 alqurn yang mmbhs ttg ilmu pelet itu

 4. pak ustad say mau tanya kapan jodoh saya datang.kata orang sy diikat pake ilmu biar dak nikah.padahal byk cowok yang mau tp nikah dak jadi2dulu sy pernah disembunyiin jin dan sekarang2 ini sy sering mimpi2 buruk.umur sy skrg 34 th.sy mohon solusi pak ustad biar sy cpt dpt jodoh

 5. Assalamu’alaikum wr.wb
  Pak ustadz, mohon bantuannya bagaimana cara yang sesuai dgn syariat untuk ayah mertua saya yg sudah terkena pelet oleh perempuan lain yg kira2 udh berjalan 8 thn.

  Sampai saat ini, ayah mertua saya sdh lupa dgn keluarganya selama ini dan menurut info sdh menikah lagi dgn perempuan tersebut. Yang paling kasihan, beliau tidak dirawat sam sekali oleh istri barunya tersebut sampai terlihat lusuh .

  saya sangat mengharapkan bantuan pak ustadz berhubung kami sebagai anak-anaknya saling berjauh-jauhan. makasih sebelumnya.
  Wassalam

 6. assalamualaikum..ustadz saya seorang istri. dikantor tempat saya bekerja partner saya adalah laki-laki beristri. setelah satu bulan saya merasa tergila-gila padanya, selalu memikirkannya sampai-sampai saya tidak punya semangat untuk melakukan aktivitas. sy lihat setiap dia bertemu wanita dia selalu ingin berjabat tangan, begitu juga kepada sy. ditangan sebelah kanan terdapat cincin. apakah saya terkena pelet ustadz? bagai mana jalan keluarnya?terimakasih.

 7. Assalamualiakum wr wb.
  Pak ustad, saya mau menanyakan yang selama ini mengganjal pikiran dan jiwa saya.
  Suami saya sudah berkali-kali melakukan sikap / perbuatan yang nyaris2 ke arah maksiat namun sebelum hal itu terlaksana saya sudah mengetahuinya lebih dulu atas seizin Allah.

  beberapa kali saya tanyakan ke suami apa kekurangan saya dan mengapa dia tidak jera2 juga melakukan perbuatan2 dibelakang saya yang membuat saya sakit hati. Tapi sampai detik ini dia tidak pernah bisa menjawab apalagi menjelaskan sepatah katapuntak pernah keluar dari bibirnya.

  Seperti yang sudah2, setiap tertangkap basah atau saya menanyakannya dia sudah marah duluan atau mendiamkan saya berhari-hari.. karena saya tidak enak terhadap anak2 dan pembantu seta mertua akhirnya saya lagi2 yang harus mengalah.

  Pak Ustad, suami saya sering berbohong dan antara ucapan dan sikap perbuatannya selalu berbeda…

  Pak Ustad yang saya ingin tanyakan, bagaimana membuat dia “jera” dan tidak pernah melakukannya lagi??

  Perlu diketahui, saya sebagai istri sudah elaksanakan kewajiban saya sebagai IBU dan ISTRI

  Jawaban Pak Ustad sangat saya harapkan.

  Terima kasih

 8. assalamualaikum , wr. wb

  saya mau menanyakan, bagaimana cara menghilangkan pelet dari seseorang ?

  jadi begini ceritanya, saya kan sedang dekat dengan seorang cowok, dan dy juga suka dgn saya, tapi dy hanya memainkan saja . saya kesal,marah, dan muak lah sama dy tp sya tdk bisa benci , malah saya takluk dgn cowok itu . ingin melupakannya itu sulit sekali .
  bgaimana cara menghilangkan rasa suka itu dari diri saya?

  terimakasih .
  wassalam

 9. Assalamu’alaikum Ustadz.
  Saya dulu pernah disuwuk ilmu kebal dan saya menyesal setelahnya. Kemudian saya berniat tidak akan percaya dan mau menggunakan kekebalan itu karena sadar bahwa ternyata itu syirik. Saya gundah, karena seorang teman yang mampu ‘melihat’ saya masih memiliki aura kekebalan. Saya bingung. Bagaimana caranya agar saya bisa membuang seluruh ilmu itu Ustads? Atau kemana saya harus menghubungi jika saya harus datang? Syukuron.

 10. apakah termasuk murtad jika orang islam memakai kalung salib karena terdesak..

 11. kenapa setelah kesurupan,kok setiap oranya sendiri selalu menangis

 12. assalam mualaikum wr wb
  Pak Ustad kami ingin bertanya mengenai bagaimana cara membersihkan gangguan2 makluk halus.dirumah .Awal mula crita yang saya alami berawal dari putra kami yang masih usia 1 tahun kalao malam sering menangis ketakutan.kami mohon pak ustad memberikan jawaban karna kami kasihan pada putra kami.
  Joko sutrisno

 13. Pak Ustad dalam kata kata talak dan yang jelas dan ada yang kiasan bagaimana kalau kata kata talak tersebut berbunyi “aku ceraikan engkau nanti” tidak kata kata ” aku ceraikan engkau (tanpa kata kata nanti) bukan maksud menceraikan hanya mengancam dalam keadaan marah.

 14. asalamualaikum .wr.wb
  begini pak sudah beberapa bulan ini aku dan istri dapat anceman dari (ya orang deket si)dia pernah sms ke aku dan juga istri aku kalo dia mau bikin kami sekeluarga menderita dan sudah beberapa bulan ini juga kami terutama istri sering dapat kiriman berupa jarum yang di bungkus kain kafan dan terakhir yang kami dapat itu berupa ulat di makanan yang akan kami makan tadi .yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menghindari atau mengakhiri ini semua selama ini aku tetep minta perlindungan kepada ALLAH S.W.T tapi kiriman itu tetep datang terus dan kami sekeluarga tetep ga habis2 nya memohon kepada-NYA dan maaf orang pinter juga

 15. ass wr wb p.ustaz yg sya ingin tanyakan apakah wajib dan harus kita lakukan jika sudah berhubungan badan dengan suami qita hrus melakukan mandi bersih atau junub?apakah jika kita tidak mandi junub sholat kita tdak syah ? tolong jawabannya p. ustaz makasih bnyak sebelumnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: