• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,322,382 hits

kumpulan kata-kata TIDAK BIJAK tentang cinta dan perkawinan

Saya senang dikawini. Betapa hebat menemukan bahwa dialah seorang istimewa yang akan menjengkelkan Anda selama sisa hidupmu. (Rita Rudner)

Perkawinan adalah sebuah buku yang bab pertamanya ditulis dalam puisi dan bab-bab sisanya dalam prosa – Beverley Nichols

Pastilah saraf seseorang akan rusak jika setiap hari ia ramah kepada manusia yang sama.  ~Benjamin Disraeli

Cinta ibarat mata pisau; semakin sering diasah semakin kuat daya magnetnya, dan semakin kuat daya magnetnya semakin banyak logam kecil yang dapat ditarik. (S.Belen)

Jangan pernah berbicara tentang hutang di tempat tidur. (S.Belen)

Dalam perkawinan tak ada cara-cara untuk bertahan, dan di balik tuduhan terkeras sebenarnya tak ada kritik nyata. Tiap pihak sudah mengenal “anak purba” pada pihak lain yang mungkin meledak lagi…. Kita tidak menertawakan diri kita sendiri. Kita sebenarnya tak berumur. Itulah kemewahan cincin perkawinan. (Enid Bagnold, 1969)

Sebuah perkawinan sebenarnya seperti acara penguburan, kecuali saat ini Anda dapat mencium sendiri aroma bunga-bunga. (Grace Hansen)

Banyak perkawinan hanyalah sekadar kemitraan kerja antara seorang pebisnis pria dengan seorang ibu pengurus rumah tangga. (Mignon McLaughlin, The Neurotic’s Notebook, 1960)

Cinta itu buta, tetapi perkawinan memulihkan penglihatannya. (Samuel Lichtenberg)

Tetap buka matamu sebelum perkawinan; tutuplah separuh sesudahnya.

Alasan utama mengapa perkawinan jarang sekali sukses adalah karena waktu kontrak dilakukan oleh kedua partner tidak waras. (Joseph Collins)

Sebuah perkawinan yang bahagia adalah  sebuah percakapan panjang yang selalu terasa amat singkat. (Andre Maurois)

Kesulitan dengan perkawinan adalah karena kita jatuh cinta kepada sebuah kepribadian, tetapi harus hidup dengan sebuah watak (karakter). (Peter Devries)

Sebuah perkawinan yang sukses menuntut jatuh cinta banyak kali, selalu kepada orang  yang sama. (Mignon McLaughlin, The Second Neurotic’s Notebook, 1966)

Dapatkah Anda bayangkan sebuah dunia tanpa laki-laki? Tak ada kejahatan dan banyak wanita gemuk yang bahagia.  (Attributed to both Marion Smith & Nicole Hollander)

Cinta adalah api. Tetapi apakah ia akan menghangatkan hatimu atau membakar rumahmu, Anda tak pernah dapat mengatakannya. (Joan Crawford)

Jika cinta adalah jawabannya, dapatkah Anda rumuskan pertanyaan-pertanyaannya? (Lily Tomlin)

Cinta adalah berbagi popcorn Anda. (Charles Schultz)

Cinta tidak datang kepada Anda secara tak terduga; Anda harus mengatur signal, seperti yang dilakukan seorang operator radio amatir. (Helen Gurley Brown)

Jika sepasang orang muda yang benar-benar saling menyerahkan diri mulai memakan bawang merah, amanlah mengumumkan bahwa mereka  telah bertunangan. (James Montgomery Bailey)

Tak ada yang lebih baik bagi semangat atau tubuh daripada sebuah love affair. Ia mengangkat pikiran dan mengecilkan perut. (Barbara Hower)

Gravitasi tidak dapat diminta bertanggung jawab atas orang-orang yang sedang jatuh cinta. (Albert Einstein)

Remaja belasan tahun tidak tahu apa itu cinta. Mereka memiliki gagasan campur aduk. Mereka pergi berkendaraan dan sang anak lelaki tiba-tiba kentut, lalu mereka berciuman sejenak dan sang anak wanita mengatakan ia mencintainya. Itu bukan cinta. Cinta adalah jika kalian telah kawin selama duapuluh lima tahun, berciuman di kamar tidurmu dan sang suami tiba-tiba kentut dan sang istri berkata ia masih mencintainya. Itulah cinta. (Norm Crosby)

Istriku benar-benar sentimental. Pada suatu Valentine’s Day saya memberinya sebuah cincin dan sampai hari ini ia tak pernah lupa tiga kata singkat yang dipateri di dalamnya — Made in Taiwan! (Leopold Fetchner)

Jika Anda mencintai istrimu di pagi hari ketika matanya penuh dengan tahi mata; jika Anda mencintai istrimu di malam hari ketika rambutnya penuh dengan penggulung rambut, kemungkinannya adalah Anda sedang jatuh cinta. (Miles Davis)

Jika Anda sedang jatuh cinta, itulah dua setengah hari yang paling gemilang dalam hidupmu. (Richard Lewis)

Betapa pun kawinlah. Jika mendapatkan istri yang baik, Anda akan bahagia. Jika mendapatkan yang buruk, Anda akan menjadi seorang filsuf. (Socrates)

Perkawinan ibarat memainkan tongkat komando / tongkat dirigen, memainkan bola-bola kayu yang dilempar ke udara dan menangkap secara bergantian, atau makan dengan chopsticks; ia tampak mudah sampai Anda mencobanya. (Marriage is like twirling a baton, turning a handspring or eating with chopsticks; it looks easy until you try it.) (Helen Rowland)

Perkawinan ibarat sebuah rekening bank. Anda memasukkan uang ke dalam rekening, Anda menarik uang dari rekening, dan Anda kehilangan bunganya. (Irwin Corey)

Wanita berharap laki-laki akan berubah setelah perkawinan, tetapi mereka tidak berubah; laki-laki berharap wanita tidak akan berubah, tetapi ternyata mereka berubah. (Bettina Arndt)

Apa perbedaan antara seorang pacar pria dan seorang suami? Kira-kira 30 pounds (15 kg) (Cindy Garner)

Cinta romantis adalah penyakit mental. Tetapi penyakit itu menyenangkan. (Fran Lebowitz)

Sebuah ciuman tanpa kumis ibarat sebuah telur tanpa garam. (Pepatah Spanyol)

Dalam bercinta, hati seorang lelaki selalu atau melewati batas kecepatan, atau memarkir kendaraan di tempat yang salah. (Rowland)

Cinta adalah mimpi yang indah dan perkawinan adalah alarm clock. (Pepatah Yahudi)

Jika rumput dapat tumbuh melewati semen, cinta dapat menemui Anda pada setiap waktu dalam hidupmu. (Cher)

Sumber: wisesayings365.wordpress.com; http://www.vanillamist.com;
efl.htmlplanet.com; http://www.brownielocks.com)

About these ads

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: