• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,229,255 hits

kumpulan kata-kata mutiara – kalimat bijak – kata-kata bijaksana

kumpulan kata-kata mutiara – kalimat bijak – kata-kata bijaksana

kumpulan status Muhammad agung

Janganlah kita miliki hati yg sempit, menyatakan KAWAN kpd siapa yg memuji, dan menyatakan MUSUH kpd siapa yg mencela ataupun mengkritik..

Silaturrahim..jaga dan peliharalah.. karena ia akan melemahkan rasa marah.. membunuh rasa benci.. melenyapkan permusuhan.. iri hati.. dengki.. hingga pd akhirnya akan menumbuhkan rasa cinta.. kasih sayang.. kepedulian.. pada keluarga dan sesama dalam kebaikan.. Subhanallah.

Setiap manusia seperti bulan…dibalik keindahan yg ditampakannya, selalu ada sisi gelap yg tersembunyi di belakang sana… “sekiranya dosa itu mengeluarkan bau, niscaya tdk ada seorangpun yg mau dekat dgn ku…tdk seorang pun…”

Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani)

Ada seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. ”(HR. Bukhari)

“Surga itu ditopang dgn hal2 yg dibenci manusia, sementara neraka ditopang dgn nafsu syahwat” (HR Muslim 2822)

Nilai dasar seseorang hanya bisa dikenali pada tiga keadaan: Pemaaf tidak bisa di ketahui tingkat pemaafnya, kecuali ketika ia sedang terbakar kemarahan. Seorang pemberani tidak bisa dikenali keberaniannya, kecuali saat ia berada di medan perang. Seorang saudara tidak bisa diketahui tingkat persaudaraannya, kecuali jika ia sedang dalam keperluan mendesak.~

~Fungsi Dzikir bagi hati bagaikan fungsi air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan itu apabila diangkat dari air ? Begitu pula halnya dengan hati bila dilalaikan dari Dzikrullah.~

~Selalu ada pengalaman pahit untuk di jadikan pelajaran. Sebagaimana selalu ada pengalaman manis untuk di jadikan penyemangat perjalanan. Hidup sekali, selalulah bersama kebenaran di jalanNya.~

Jangan berjalan di depanku, aku mungkin tidak akan mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, aku mungkin tidak akan memimpinmu. Tapi berjalanlah di sampingku, dan jadilah sahabatku.

‎~Hidup adalah samudera ilmu tiada bertepi, samudera hikmah tiada terputus. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan semasa hidup, semoga bisa menciptakan suasana indah saat kepulangan kita nanti, saat kematian itu tiba.~

‎~Wanita shalihah ibarat bintang yang mampu menerangi alam sekitar. Senyumnya menyejukkan ibarat sepoi basah yg segar dan menyegarkan. Sorot matanya sarat ketawadhuan cermin dari hatinya yang bening. Langkahnya lurus tak tergoyahkan kencangnya angin zaman. Dia tercipta bagi laki-laki sejati yang selalu haus akan cinta illahi.~

ALLAH-lah sebaik sahabat, sebab dalam keadaan apapun Dia tetap berjabat. Kebaikan dan keburukan yang hadir bergilir dalam diri kita, tidak membuatNya berpaling dari kita. Kitalah yang sering berpaling dariNya. Apakah ini sebanding?~

~ Begitu mudah dan indah bila kita hidup terus berserah. Tak ada cemar, tak ada hati jadi “memar”, bila kepada Yang Maha Benar kita bersandar. Sungguh, semua pengabulan telah tersedia di hadapan kita. Bila kita berdo’a, itu semata tegur sapa akrab seorang hamba kepada TuhanNya.~

‎~ Milikilah cinta yang tak bersyarat, maka tak akan mudah berkarat. Dalam cinta jangan hanya berusaha merengkuh, sebab bisa timbul sikap angkuh. Mulailah mencintai dengan keluasan memberi, sebab engkau akan temukan kepuasan dalam diri. Jangan mencintai dengan pamrih, sebab hanya akan membuat hatimu perih. Belajarlah dari cinta-Nya.~

~ Beramal karena manusia adalah syirik, meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan dengan ikhlaslah niscaya Allah menjaga dari keduanya.~
( Jalil Abi ‘Ali al-Fudhail bin ‘iyadh )

Ramadhan akan pergi meninggalkan kita. Benarkah Ramadhan telah membekas dalam jiwa kita? Akankah kita menangis ketika Ramdhan pamit meninggalkan kita di malam lebaran? Mampukah kita melakukan shalat malam seperti Ramadhan bersama kita? Ya Allah… Pertemukan kami kembali dengan RamadhanMu tahun depan. Izinkan kami bertemu dengannya tahun depan? Ya Allah… Amin.

Dari Abu Hurairah r.a behwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “seandainya manusia mengetahui keutamaan sholat Isya’ dan sholat Shubuh dgn berjamaah niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dgn merangkak” [HR. Bukhori dan Muslim]

“(Pembatas) antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim no. 257).

Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: ‘’ Shalat tanpa kekhusyu’an dan kehadiran hati sama dengan jasad yang mati tanpa ruh ‘’

“Akan datang waktunya umatku akan mencintai lima lupa kepada yang lima :
‎1. Mereka cinta kepada dunia. Tetapi mereka lupa kepada akhirat.
2. Mereka cinta kepada harta benda. Tetapi mereka lupa kepada hisab.
3. Mereka cinta kepada makhluk. Tetapi mereka lupa kepada al-Khaliq.
4. Mereka cinta kepada dosa. Tetapi mereka lupa untuk bertaubat.
5. Mereka cinta kepada gedung-gedung mewah. Tetapi mereka lupa kepada kubur.”

Tanda Tidak Ikhlas.. Diantaranya; Dipuji, Tambah Semangat.. Tidak Dipuji, Kurang Semangat.. Dicela, Patah Semangat..

Orang Yang Paling Merugi Adalah Orang Yang Tersesat Tapi Menyangka Berbuat Baik.. “Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” (QS 18 Al-Kahfi : 103-104)

Dokter Agama dan Penyakit Agama.. Sufyan Ats-Tsauri –Rahimahullah berkata: “Ulama’ adalah dokter agama dan dirham (harta) adalah penyakit agama. Apabila dokter telah berani memasukkan penyakit ke dalam dirinya, maka kapan lagi dia akan bisa mengobati orang lain?.” (Raudhatul ‘Uqalaa’ Wa Nuzhatul Fudhalaa’ karya Abu Hat…im Muhammad Ibn Hibban Al-Busti (Wafat 354 H) hlm 27 )

Tiada Waktu Untuk Gelisah… Berbahagialah Orang Yang Tidak Mempunyai Waktu Untuk Gelisah Di Siang Hari Dan Terlalu Ngantuk Untuk Gelisah Di Malam Hari..

Berdoa Untuk Kebaikan Orang lain..
Berdoalah untuk kebaikan orang lain terutama orang yang selalu memusuhi dan menyakiti Anda.
Ini adalah cermin keikhlasan dan kunci kesuksesan.

”Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya”. [Al-Mukminun : 1-2]

‘Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikir sekali”. [An-Nisaa' : 142]

“Jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu-nunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu-nunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu” (HR. Bukhari no. 6416).

Imam Asy Syaafi’i rahimahullah menyatakan, “Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat.” ( Hilyatul Awliya’, Abu Nu’aim, Darul Kutub Al ‘Arobi, 1405, 9/115.)

“Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Ali ‘Imran: 85)

Jika kita menempatkan akal, logika dan perasaan dan kebiasaan di urutan teratas dlm menilai suatu perkara (terutama yg berkaitan dgn perkara agama), lalu dimana kita tempatkan kitabullah was sunnah dlm menimbang perkara tsb?

“Pencari kebenaran cukup baginya satu dalil. sementara pengikut hawa wa bida’ tidak cukup baginya sekalipun seribu dalil. seorang yang jahil akan belajar, akan tetapi pengikut hawa wa bida’ tak ada yang bisa kita perbuat terhadapnya, kecuali berdoa semoga Allah memberikan hidayah kpd mereka”.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maa’idah: 2)

Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau (lebih baik) diam.” (Riwayat Bukhari no. 6475 dan Muslim no. 74)

Syaikhul Islam Ibnu Taimi menjelaskan bahwa salafus shalih adalah orang-orang yang tidak menyukai debat dan perselisihan dalam agama, namun demikian terkadang mereka mau berdebat dan adu hujjah, jika memang dibutuhkan dan terpaksa atau dalam rangka mengenyahkan kerusakan dan kebathilan.

“Barangsiapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Bila engkau tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah kebaikan untuknya hingga engkau merasa telah cukup membalas kebaikannya tersebut.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh al-Albani)

Ibnul Jauzi mengatakan, ”Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi tidak sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa mal…as dalam melakukan amalan ketaatan. Itulah manusia yang telah tertipu (terperdaya).”

“Umar bin Abdil Aziz mengatakan: Barangsiapa beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada perbaikan yang dilakukan.” (Al Amru bil Maruf, Ibnu Taimiyah, 15)

Berobatlah kalian, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu kematian.” (HR.Abu Dawud, At-tirmidzy, dan Ibnu Majah, dan dishahihkan Syeikh Al-Albany)

Siapapun yang memperhatikan kebanyakan manusia saat ini, niscaya melihat banyak perkara yang sangat mengherankan. Yakni, kebanyakan manusia menaruh perhatian yang berlebihan kepada penampilan lahiriah saja.”

Harta yang paling menguntungkan ialah SABAR. Teman yang paling akrab adalah AMAL. Pengawal pribadi yang paling waspada DIAM. Bahasa yang paling manis SENYUM. Dan ibadah yang paling indah tentunya KHUSYUK.Selamat beraktifitas kembali sahabt2ku…

Ketika segala upaya, segala ikhtiar telah kita lakukan, namun terasa oleh kita karir tidak juga beranjak naik, kehidupan tidak juga semakin membaik, maka periksalah hati kita, adakah apa yg kita lakukan berselisih dgn kehendakNya, adakah niat kita tidak untukNya ataukah kita melupan berserah diri dan berdoa kepadaNya. …Ingatlah, Di tangan Allahlah segala kebajikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sahabat, sudahkah anda berfikir untuk memberikan kebaikan kepada orang lain hari ini?… sudahkah anda melaksanakan?… hmm, saya yakin sudah. Mari tebarkan kebaikan kemanfaatan bagi orang lain. Buanglah sifat egois diri kita, yang selalu memikirkan kebaikan diri sendiri saja… Saatnya berbagi sobat, walau sekedar kata-kata dan senyuman… ^_^

“Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang menghapusnya dan pergauli manusia dengan etika yang mulia” (HR Al Tirmidzi dan Ahmad dan dishohihkan Al Albani dalam Shohih Al Jaami’ no. 97.)

“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Sungguh Aku bila menguji seorang hambaKu yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya” (HR Ahmad, dan dihasankan Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Al Shohihah no. 144).

“Shadaqah menghapus dosa seperti air memadamkan api” (HR Ahmad, Al Tirmidzi dan selainnya dan di-shahih-kan Al Al Bani dalam Takhrij Musykilat Al faqr no. 117)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Perempuan itu dinikahi karena empat faktor yaitu agama, martabat, harta dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Apakah yang menjerumuskanmu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab: kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.” (QS Al Mudatsir:42-43).

osululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kepada Abdulloh bin Khubaib: “Bacalah Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, di waktu pagi dan sore, sebanyak 3 kali! Itu cukup bagimu untuk mencegah semua marabahaya” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, di-shohih-kan oleh Albani)

Allah Ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah cukupkan keperluannya.” (QS. at-Thalaq: 3)

“Sesungguhnya,yg terbaik di antara kalian ialah, yg terbaik akhlak budi pekertinya”. (HR.Bukhari&Muslim)

Dermawan Ilmu.. Kebanyakan manusia apabila mendengar kata dermawan pikiran mereka langsung tertuju kepada harta. Padahal ada kedermawanan yang lebih tinggi dan bahkan para ulama’ menempatkannya di nomor urut satu, yaitu dermawan ilmu. Berbagi ilmu yang bermanfaat, memberikannya dan menyebarkannya dengan setulus hati.. Mari Menjadi Manusia Dermawan!

Cara Supaya Tidak Takut Kehilangan.. Memahami hakikat kehidupan dunia. Tidak ada yg kekal di dunia. Semua hanya titipan. Selalu siap dg kenyataan. Tidak takut menghadapi yg belum terjadi. Menikmati yg ada dan mensyukurinya. Berprasangka baik terhadap semua keputusan Allah. Banyak berdoa, berdzikir dan berusaha. Kehidupan yg sebenarnya adlh nnti di akhirat.

“Belajarlah diam sebagaimana kamu belajar berbicara! Jika bicara itu memberikan petunjuk kepadamu sesungguhnya diam itu menjaga dirimu. Dalam diam kamu mendapatkan dua hal, yaitu dengan diam kamu dapat mengambil ilmu dari orang yang lebih tahu dari pada kamu, dan dengan diam kamu dapat menolak kebodohan orang yang lebi…h bodoh daripada kamu.”
[Jami’ al-Ulum wa al-Hikam, Ibnu Abd al-Barr 167]

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang mencari satu jalan menuntut ilmu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga.” (HR. Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang berkesinambungan, meskipun sedikit.” [Hadits Riwayat Bukhary : I/109 dan Muslim no.782 dari Aiysah]

ebaikan bukanlah bertambah banyaknya harta dan anak…akan tetapi bertambahnya ilmu…bertambahnya kesabaran…Jika berbuat baik mk pujilah Allah…itulah tanda perbuatan baikmu hanya krn Allah…Jika berbuat buruk mk segeralah beristighfar kpd Allah…itulah tanda engkau adlh se baik2 hamba…Kebaikan yg tdk ada kebu…rukan di dlm nya adlh bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah…

“Waktu terus bergulir… Dunia melangkah pergi, Akhirat kian menghampiri, dan kematian sewaktu-waktu menjemput.. Sungguh beruntung pribadi yang memanfaatkan waktunya untuk selalu mendkatkan diri pada-Mu Ya Robbi …”

“Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”.(HR Muslim No.145)

Perkataan Waraqah bin Naufal kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidak ada seorang pun yang datang dengan mengemban ajaranmu kecuali akan dimusuhi.”

Cintailah seseorang karena Allah Swt, niscaya engkau tidak akan pernah merasa kecewa…! Karena bagaimanapun memberi itu lebih indah, berharga dan mulia (di mata Allah) daripada menerima…!!!

Allah sangat menyayangimu…., Dia akan menjagamu jika engkau semua selalu mengingat-Nya dalam setiap detak jantung, denyut nadi, dan hembusan nafasmu…..Insya Allah.

kumpulan kata-kata mutiara – kalimat bijak – kata-kata bijaksana

About these ads

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: