• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,233,020 hits

Kumpulan Teka-Teki Lucu

Kumpulan Teka-Teki Lucu

Ada ayam jantan, kepalanya ada di Amerika, ekornya di Afrika, sayapnya di Jakarta,
matanya ada di Brazil, telurnya ada di mana..?

Kebo apa yang bikin orang capek?
Kebogor jalan kaki

Kenapa kucing kalo dikejar anjing selalu menoleh ke belakang?
Soalnya nggak punya kaca spion

Lubang apa yang paling kecil di dunia?
Lubang pantat… angin aja kalo mau lewat mesti menjerit

Apaan yang naik turun dibawah puser?
Resleting

Monyet apa yang nyebelin ?
Monyetelin tv kagak bisa, monyetelin radio kagak bisa juga

Luarnya mulus dalamnya amburadul ?
Nenek naek mercy

Jauh dimata dekat di hati……apa’ an……?
Usus!!!

Buah semangka, dilubangin, dikasih es batu, dikocok-kocok terus digelindingin. Jadi apa?
Jadi jauh

Kalo kamu di tempat gelap dan dingin dan kamu punya satu korek api.disitu ada obor, lilin, dan kayu bakar. apa yg pertama-tama kamu hidupin?
Korek api dong

Kalo ditutup dia akan mengintip,tapi kalo dibuka dia akan marah-marah?
Orang naik becak pada waktu hujan

Kera apa yang bisa menyiarkan berita ?
Kerabat kerja TVRI

Kapan sebaiknya kita membuka pintu ?
Kalo pintu tertutup

Becak apa yang tidak bisa di cat ?
Becak hilang

Apa yang bulet kecil item, tapi kalo dipencet keluar orangnya?
Bel rumah

Nyarinya susah, setelah dapet, langsung dibuang.apaan?
Ngupil

Kenapa robin jadi pembasmi kejahatan?
Soalnya dia ketemu sama batman..kalo ketemunya sama baskin dia bakalan buka toko eskrim

Apa bedanya sepatu sama jengkol ?
Kalo sepatu disemir, kalo jengkol di semur

Bulan apa orang mengkonsumsi makanan paling sedikit ?
Bulan Puasa

Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang ?
Soalnya kalo dicabut berat

Kenapa orang mati di bungkus dgn kain kafan?
Kalau dikasih kain batik ntar dia ke kondangan… .!!

Saya memiliki tiga kepala, tiga kaki, tiga tangan dan tiga jari. Siapakah saya?
Pembohong

Jam apa yg jarum jamnya muter ke kiri?
Jam kidal

Pintu apa yg di dorong2 sama 10 orang nggak bakal terbuka ?
Pintu yang ada tulisannya “TARIK”

Ayam apa yang tidak bisa mundur ?
mana ada ayam yang bisa mundur

Orang bungkuk tidurnya gimana ?
Merem

Kenapa waktu lampu merah menyala semua kendaraan pada berenti?
Karena di rem

Ayam apa yang bisa bertelur di gunung, di lembah, di kandang macan, pokoknya di semua sempat?
Ayam betina dong

Burung apa yang kepalanya dua kakinya lima?
Burung ajaib

Orang apa yang berenang tapi rambutnya tidak basah ?
Orang botak

Ular apa yang tak bisa melilit ?
Ular abis nelen linggis

Kecil, putih, tinggi, apa hayooo?
Nasi nempel dikapal terbang

Kalau tidur berdiri, tapi kalau berdiri dia tidur?
Jempol kaki

Ayam apa yg ditabrak mobil gak bisa mati?
Ayam panjang umur

Tol-tol mana yang kagak bayar ?
Tolol..gitu aja di pikirin

Kecil item dipencet nendang….. ?
Tahi lalat di idung komandan Kamra……

Apa yang dipunyai kucing tapi tidak dipunyai hewan laen?
Anak kucing

Lampu apa yang kalau dipecahin keluar orangnya?
Lampu tetangga. coba elo pecahin, kan keluar orangnya

Kenapa manusia hidungnya didepan?
Soalnya kalo diatas, orang enggak bisa pake topi

Kenapa genjot sepeda pake kaki?
Kalau pake tangan, sirkus nggak ada yang nonton

Apa bedanya kacang panjang dengan celana panjang?
Kacang panjang bila dipotong namanya tetap kancang panjang
Celana panjang bila dipotong namanya menjadi celana pendek

Mengapa turun dari kendaraan harus kaki kiri dulu?
Kalau kepala dulu namanya nyungsep.

Siapa yang menemukan dompet kulit ?
Yang menemukan dompet kulit tersebut tolong pulangkan kepada saya.

Burung apa yang bikin seneng cewek ?
Burungkali aku katakan aku cinta kamu

Tulang apa nyang biru ??
TULANGIT BIRU

Orang naek kelapa keliatan apanye hayoo ??
Keliatan begonye… mana ada orang naek kelapa, kalo naek poon kelapa baru ada.

Per apa yg sopan?
Permisi pak!

Kayu apa yang renyahh??
Kayupuk

Buah apa yang suka dipake perang ?
Jambu runcing

Kuda apa yang bikin girang ?
Kudapat rejeki nomplok

Lampu apa yang di pecahin keluar orang?
Lampu Tetangga..

Tivi apa yang bisa berenang?
Tivikir-vikir sih ikan

Belut apa yang paling berbahaya?
Belut-ang banyak ental bangklut

Apa bedanya orang kurus dan orang gemuk?
Orang kurus makan hati, orang gemuk makan tempat

Hewan apa yg paling panjang?
Ular ngantre beras

5 orang berjalan di bawah satu payung kecil tapi kenapa tidak ada satupun orang yang kehujanan ?
Karena tidak hujan

Bulan apa yang tidak ada dalam kalender ?
Bu Lani………..

Pocong apa yang disenengin ibu-ibu?
Pocongan harga!

Kera apa yg bikin heboh jg bikin repot?
KERAcunan makanan.

Hijau, Luas dan Panjang serta lebar, asin apa hayo ??
Lapangan bola di kasih garam

Mengapa film Koboy pasti lebih gaya kalo ngerokok sambil naek kuda?
Soalnya kalo sambil ngupil susah betul.

Knapa “Dukun” selalu bakar kemenyan??
Karena kalo bakar sate, pasiennya pada ikut laper.

Kera apa yang paling mengerikan.?
Kerasukan jin yang lagi kena darah tinggi.

Apa perbedaan semut dgn orang?
Kalo orang bisa kesemutan, tapi kalo semut ga bisa keorangan.

Apa yang menyebabkan jakarta sering KEBANJIRAN…???
AIR

Ikan apa yg nggak bisa berenang?
Ikan goblok

Lemari apa yg bisa masuk kantong..??
LEMARIBUAN..!!

Hewan apa yg bisa kaya..??
HE WAN to be Millionare..

Kakek Apa yang bisa terbang?
Kakeknya nyamuk, Lalat, Dll,

Kecoa apa yang masuk rumah sakit?
Kecoalakaan

Bensin campur apa, yang 1 liter bisa dipake keliling pulau jawa ?
Bensin campur dorong

Bandara mana yang disukai pria playboy?
Juanda (apalagi juanda kembang)

Apa nama penyakit terkenal di cina?
Kung Flu

Ikan apa yang matanya paling kecil sedunia?
Ikan teri cina

Apa yang tidak enak dari sop buntut?
Buntutnya………., Harus BAYAR!!

Mengapa bahasa Inggris wanita disebut WOMEN?
Karena disaat Adam melihat perempuan pertama yaitu Hawa ia mengatakan wou……….man…!!!

Apa persamaan tukang sate dan tukang soto?
Sama2 nggak jual bakso!

Merah, kuning, hijau, coklat muda & coklat tua jadi satu, apaan tuh..??
Bob Marley masuk pramuka

Sabun apa yang bisa ngebuat orang sebel banget sama kita ??
Sabuntar sabuntar kentut

Gimana caranya supaya telor berubah jadi nanas??
telornya di rebus, ketika masih panas langsung kasihin ke anak kecil, ntar dibilang, “NANAS, NANAS”

Kuda apa yg paling capek..??
kudaki gunung sambil jongkok

Sate apa yg dari jepang..??
Sateria Baja Hitam..

Kenapa Lebah Berdengung?
Karena ga bisa bersiul

Apa Persamaan KTP sama Telor asin?
Sama-sama di cap stempel

Siapa anak bali yg gemar merantau ?
Made, buktinya di mana-mana ada Made in japan, made in USA, made in china, dst.

Lubang apa yang bikin kita seger ?
Lubangun pagi, lalu senam, mandi & sarapan pagi.

Hewan apa yang suka berkelahi…?
Hewan Perwakiran Rakyat.

Bebek apa yg jalannya selalu muter ke kiri terus?
Bebek dikunci stang

Kenapa Bebek goreng enak rasanya?
Karena ada huruf ‘B’ nya, coba kalo nggak ada, berani makan?

Ada bebek 10 di kali 2 jadi berapa?
8, soalnya yg 2 lagi maen di kali, kan?

Hewan apa yg bersaudara?
Katak beradik

Kenapa anak kodok suka loncat-loncat?
Biasalah… namanya juga anak-anak. Suka iseng…

Hewan apa yg paling aneh?
Belalang dan kupu-kupu. Soalnya kalo siang makan nasi kalo malam minum susu

Hewan apa yang namanya 2 huruf?
U dan g

Apa yang mempunyai kaki enam dan bisa terbang?
Tiga ekor burung!

Bagaimana caranya mencegah anjing supaya tidak kencing di jok belakang?
Pindahkan ke jok depan!

Punya delapan kaki tapi yang dipakai cuma empat?
Seekor kuda yang sedang ditunggangi dua orang!

Siapa yang selalu jadi korban pemerasan?
Sapi perah

Bagaimana Membedakan Zebra Jantan Dengan Betina?
Zebra Jantan Aslinya Berwarna Hitam Garis – Garisnya Putih, Zebra Betina Aslinya Berwarna Putih Garis – Garis Hitam

Kalau dipukul yang mukul malah kesakitan?
Nyamuk yang lagi nempel di hidung!

Tikus kalo ulang taon minta hadiah apa?
Sepeda (bodo!! yang ulang taon khan dia… jadi terserah dong…)

Gimana caranya tau di dalam kulkas ada tikus?
Liat dulu… di luar kulkas ada sepeda ga?

Berapa jumlah kaki seekor kerbau?
Delapan (8) yaitu: dua kaki kiri, dua kaki kanan, dua kaki depan, dan dua kaki belakang

Hitam, putih, merah, apakah itu?
Zebra abis dikerokin

Monyet apa yang rambutnya panjang?
Monyet gondrong

Binatang apa yang kalau lagi pilek paling menderita?
Gajah (bayangin aja sendiri)

Gajah apa yang belalainya pendek?
Gajah pesek

Apa persamaannya gajah dan tiang listrik?
Sama-sama nggak bisa terbang

Gimana caranya 5 ekor gajah naek sedan?
2 di depan 3 di belakang

Binatang yang paling dibenci anjing laut?
Kucing laut

Apa bedanya kucing ama kucring?
Kalo kucing kakinya empat, kalo kucring kakinya emprat

Bola apa yang mirip kucing?
Bola emon

Kenapa ayam kalo berkokok matanya merem?
Karena udah hapal teksnya

Ayam apa yang besar?
Ayam semesta

Ada ngga ayam yang berkokok siang-siang?
Nggak ada, yang ada berkokok ku… ku… ruyuuuukk.

Barang apa yang lebih berguna setelah pecah?
Telur

Ada ayam jantan, kepalanya ada di Amerika, ekornya di Afrika, sayapnya di Jakarta, matanya ada di Brazil, telurnya ada di mana?
Ayam jantan mana ada sih yang Bertelor…

Ayam apa yang bertelur di mana aja?
Ayam betina

Telor apa yang paling enak?
Telor yang lagi gatel trus digaruk-garuk

Telor apa yang sangar?
Telor asin, soalnya ada tatonya

Telor asin takut ama sapa?
Ama telor puyuh, sebab tatonya lebih banyak

Telor puyuh takut ama sapa?
Ama telormu, abis punyamu bawa pistol seeh!

Kenapa anak babi kalo jalan nunduk?
Karena malu punya ibu seekor babi

Kenapa anak kelinci kalo jalan suka lompat-lompat?
Soalnya dia seneng ibunya bukan babi

Apa beda unta dengan kangkung?
Kalo unta di arab, kalo kangkung di urap

Apa bedanya pemurung dengan pemulung?
Pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pelnah melasa gembila

Kenapa mayat dibungkus kain putih?
Pake hitam…??? Siapa takut!!!!

Kenapa Afrika negaranya miskin?
Karena terlalu sibuk ngeriting rambut

Olah raga apa yang paling berat?
Catur. Masa kuda ama benteng diangkat-angkat

Siapakah presiden RI yang terseksi?
Pa ha Bibi

Kenapa stir mobil letaknya kalau ‘nggak di kanan ya di kiri. Kok’nggak di tengah?
Biar gampang kalau mau ngeludah

Kenapa Sri Rama memilih Sinta?
Karena kulit Santi tak seputih kulit Sinta

Kenapa Superman celana dalamnya merah?
Karena lupa pake pembalut

Kenapa Superman bajunya pake huruf S?
Karena kalau pake M atau XL kegedean

Kenapa superman gak kawin ama wonderwoman?
Ya emang nggak jodoh

Kenapa Batman lambangnya bukan B?
Karena udah dipake sama Bobo…

Batman kalo tidur di mana hayo?
Bedcover

Kenapa suku Irian memakai koteka?
Karena kalau pakai daun pisang ntar dikira lontong

Kenapa kijang memang tiada duanya?
Karena indosiar memang untuk anda

Kenapa di dalam bajaj nggak ada nyamuk?
Karena nyamuk sini cuma takut tiga roda

Siapa wanita Indonesia yang paling kuat?
Nyonya Meneer, berdiri sejak tahun 1918

Kenapa kalo lagi mikir orang suka megang jidatnya?
Ya iyalah, masa megang jidat orang laen!

Benda apa yang paling matre’?
Telepon umum, khan kalo dikasih uang baru mau kerja

Apa bedanya sarung dan kotak?
Kalau sarung itu bisa kotak-kotak kalau kotak tidak bisa sarung-sarung

Pohon apa yang paling banyak pada hari lebaran?
Pohon maaf lahir dan batin

Benda apa yang besar putih bersayap dan rasanya asin?
Pesawat terbang jatuh ke laut donk…!!!

Dewa apa yang kesepian?
Dewakto sendere

Ada berapa hurufkah dalam abjad?
Ada 5 (lima) a-b-j-a-d

Apa bedanya wayang, sepatu, dan jengkol?
Kalo wayang ada yang namanya semar, kalo sepatu disemir, kalo jengkol disemur

Kentang apa yang bisa bikin bayi ketawa?
Kentangtingtungtingtangtingtung

Saya ada jeruk lima kamu minta minta satu, sisanya berapa?
Ya tetap lima soalnya kamu nggak dikasih…

Apa yang kalo naik turun, kalo turun naik?
Tukang Beca, kalo jalannya naik dia turun buat dorong, kalo jalannya turun dia naik lagi

Orang sibuk paling sabar duduk di mana?
Di jamban

Ban apa yang bisa makan, joget, nyanyi, dan ngomong?
Banci

Uang kalau dilempar jadi apa?
Jadi rebutan

Sepatu biru kecebur di Laut Merah jadi apa?
Jadi luntur

Kenapa batu kalau dimasukkan ke air tenggelam?
Soalnya batu enggak bisa berenang!

Ada nggak buah rambutan yang berbahaya kalau kita makan?
Ada, kalau makannya di tengah jalan tol!

Bagaimana orang cadel tertawa?
Teltawa telkekeh kekeh

Sebutkan perbedaan segelas es campur dengan segelas air putih?
Kira-kira lima ratus rupiah!

Bagaimana cara yang paling cepat menggemukkan badan?
Masuk ke sarang lebah!

Kalau hitam dibilang bersih, kalau putih dibilang kotor?
Papan tulis!

Apa persamaan uang dan rahasia?
Dua-duanya susah dipegang!

Selalu diam di pojok tapi selalu keliling dunia?
Perangko!

Bagaimana cara melipatgandakan uang dengan cepat?
Taruh di depan kaca!

Polisi melihat sopir truk berhenti di Rambu larangan tetapi tidak menangkapnya. Kenapa?
Karena sopir truk itu sedang berjalan kaki!

Apa namanya orang yang membawa 3 ekor kelinci di kepalanya?
Orang enggak ada kerjaan!

Siapa yang potong rambut tiap hari tapi tidak botak?
Tukang pangkas!

Yang membuat tidak membutuhkannya. Yang membeli tidak memakainya. Yang memakai tidak memesannya? Apa itu?
Batu Nisan!

Yang jual enggak doyan, yang doyan enggak beli, yang beli enggak doyan?
Rumput (makanan sapi).

Apa beda matahari sama bulan?
Matahari ada diskon, bulan enggak ada

Kenapa Bumi makin panas?
Karena Matahari buka cabang di mana-mana

Gimana cara terbang ke matahari tanpa kepanasan?
Perginya malam hari

Apa yang dikatakan orang bisu pertama kali bisa ngomong?
Tes… tes… 1 2 3 dicoba…, Sound Check, Sound Check…!

Buah apa yang berakhiran huruf “K”?
Mangga busuk, pepaya busuk, apel busuk…

Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang, kalo rambut hijau namanya apa?
Rambutan belum mateng

sms tebakan lucu sms tebakan sms teka teki lucu teka teki lucu beserta jawabannya teka teki lucu dan jawabannya teka-teki lucu beserta jawabannya sms tebak-tebakan lucu teka-teki humor beserta jawabannya sms tebak tebakan lucu tebakan sms lucu kumpulan tebakan lucu teka-teki lucu dan jawabannya tebak tebakan lucu dan jawabannya tebakan lucu jawa kumpulan teka teki sulit sms paling lucu teka teki lucu beserta jawaban kumpulan teka-teki lucu dan jawabannya teka teki sulit Teka teki lucu teka teki lucu terbaru dan jawabannya sms tebak-tebakan tebakan lucu kumpulan teka teki lucu teka teki sulit beserta jawaban tebak tebakan sms kumpulan teka teki susah kumpulan tebakkan heboh sms tebakan paling lucu sms tebak lucu tebakan lucu sms sms tebakan lucu banget sate yang paling panjang tebakan jawa lucu teka teki lucu blog sms bola lucu tebakan yang paling sulit teka teki ayam apa yang paling besar sedunia teka teki kalo kerja tidur tapi kalo nggak kerja malah berdiri teka teki apa bedanya makanan sama pulau perbedaan ayam jantan betina mutiara Teka teki sulit tapi lucu sms teka teki orang paling tinggi tebak lucu kumpulan teka teki lucu dan jawabannya Orang apa yang kalo berenang rambutnya tidak basah kumpulan teka teki makanan sms lucu dan tebak-tebakan teka teki sulit dan ada jawabannya kenapa orang irian pake koteka tekateki Share
Categories: Notes
Tags: kumpulan tebak tebakan lucu – kumpulan tebakan lucu – kumpulan teka teki lucu – sms tebakan – sms tebakan lucu – sms teka teki lucu – tebak tebakan lucu – tebakan lucu – tebakan tebakan lucu – teka teki humor – teka teki lucu – teka teki lucu banget – teka teki lucu beserta jawabannya – teka teki lucu dan jawaban – teka teki lucu terbaru – teka teki paling lucu

http://blog.isdaryanto.com/kumpulan-teka-teki-lucu

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: