• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,270,438 hits

kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah islam – kristen

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Malam Ke 8 : Perselisihan Ayat-ayat Dalam Bibel

Kyai : Pada pertemuan kemarin malam saya telah terangkan ayat yang berlawanan dalam Bibel. Pada pertemuan sekarang apakah masih ada pertanyaan saudara yang akan disampaikan kepada saya.

Antonius : Kalau masih ada ayat-ayat dalam Bibel yang berlawanan antara satu ayat dengan yang lain, saya minta diterangkan untuk menambah keyakinan saya sampai dimanakah kesucian kitab Bibel itu ada dicampuri oleh tangan manusia.

Kyai : Kemarin malam saudara mengakui sudah puas. Apakah tidak lebih baik, kita bicarakan saja pasal-pasal yang saudara pandang terpenting.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Ya, tetapi keterangan bapak mengenai ayat-ayat yang berlawanan di kitab Bibel itu baru sedikit membuka hati saya. Karena itulah saya bawa lagi kitab Bibel ini.

Kyai : baiklah, saya akan tunjukkan, demi kepuasan saudara

Antonius : Terima kasih. Harapan, Bapak sudi tunjukkan lagi bukti-bukti ayat-ayat yang berlawanan. Saya ingin mengetahui lebih banyak lagi.

Kyai : Silahkan saudara periksa di Yahya pasal 1 ayat 18

Antonius : Dipasal dan ayat ini menyebutkan: “Maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang juapun, tetapi Anak yang tunggal yang diatas pengakuan Bapa, ialah yang sudah menyatakan Dia”.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Bagaimanakah menurut tafsiran saudara susunan ayat ini.

Antonius : Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah dilihat oleh siapapun juga, melainkan hanya Yesus saja yang pernah melihatnya.

Kyai : Kalau begitu silahkan saudara periksa di kitab Kejadian pasal 18 ayat 1

Antonius : Disini menyebutkan: “Hatta, maka kemudian dari pada itu kelihatanlah Tuhan kepada Ibrahim hampir dengan pohon jati mamre tatkala duduklah di pintu kemahnya ketika hari panas”.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Nah, disini saudara membuktikan sendiri perselisihan di dua ayat ini, disatu ayat menyebutkan Tuhan hanya dinyatakan oleh Yesus saja, tidak seorang juapun melihatnya. Sedang di ayat yang lain ada menyebutkan bahwa Ibrahim juga melihat Tuhan. Bukankah dua ayat ini berlawanan. Yang manakah yang benar di dua ayat ini.

Antonius : Ya, saya mengakui memang tidak cocok.

Kyai : Saya lanjutkan. Silahkan periksa lagi di kitaAntonius : “Kejadian pasal 32 ayat 30″

Antonius : Ya, di sini menyebutkan: “Maka dinamai oleh Yakub akan tempat itu peniel karena katanyKyai : “Sudah kulihat Allah muka dengan muka, maka nyawaku selamatlah”.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Perhatikan: disatu ayat menyebutkan, tidak seorangpun melihat Tuhan, melainkan Yesus. Di ayat yang lain menyebutkan bahwa Ibrahim melihat Tuhan. Di ayat yang lain lagi ada menyebutkan Yakub melihat Tuhan malah bertemu muka dengan muka. Yang manakah yang benar diantara tiga ayat tersebut? Mustahillah benar semuanya, karena jelas sekali susunan ayatnya yang nyata-nyata mengandung ayat yang berselisih antara yang baru dengan yang lain. Kalau dikatakan salah satu dari pada ayat-ayat itu yang benar, maka yang dua ayat tentunya salah semuanya. Pantaskah suatu kitab suci mengandung ayat yang salah? Dan kalau dikatakan salah semuanya, maka apakah kitab itu dapat dipertahankan kesuciannya, kalau ayat-ayatnya terdapat berlawanan.

Antonius : Ya, saya mengakui ayat-ayat tersebut tidak cocok antara yang satu dengan yang lain.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Pengakuan saudara itu memang penting, tetapi lebih utama kalau diikuti dengan kesadaran.

Antonius : Saya harap tunjukkan lagi ayat-ayat di kitab Injil yang berselisih

Kyai : Baiklah, silahkan periksa di kitab Samuel yang ke-II pasal 8 ayat 9, 10.

Antonius : Di pasal dan ayat ini menyebutkan: “Bermula, maka setelah kedengaranlah kabar kepada TOI, raja Hamat, mengatakan Daud sudah mengalahkan segenap balatentara Hadar Ezar, disuruhkan TOI akan YORAM anaknya menghadap raja Daud akan bertanyakan selamat baginda dan menyampaikan berkat selamat kepada baginda……”.

Kyai : Cukup dibaca sampai disitu, bagaimana menurut pendapat saudara maksud ayat itu, siapakah nama raja Hamat?

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Menurut ayat ini, raja Hamat bernama “Toi”

Kyai : Sekarang silahkan periksa kitaAntonius : “Tawarikh yang pertama”, pasal 18 ayat 9

Antonius : Di sini menyebutkan: “Hatta apabila kedengaranlah kabar kepada TOHU, raja Hamat, mengatakan Daud sudah mengalahkan segenap balatentara Hadar Ezar raja Zoba itu”

Kyai : Di ayat ini siapakah nama raja Hamat

Antonius : Menurut ayat ini, nama raja Hamat ialah “Tohu”

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Nah, perhatikanlah : disuatu ayat menyebutkan nama Raja Hamat ialah “Toi” sedangkan di ayat lain menyebutkan “Tohu”. Yang manakah namanya benar Tohukah atau Toi.

Antonius : Ya, namanya memang berselisih. Akan tetapi hanya selisih tentang nama saja. Jadi hanya perselisihan yang kecil saja.

Kyai : Kalau kesalahan dari manusia biasa, tentu kita tidak keberatan, akan tetapi ini adalah kesalahan “Wahyu” atau “Ilham”.

Antonius : Betul juga pendapat bapak, Ini adalah kesalahan wahyu atau ilham. Mustahil wahyu atau ilham dari Tuhan terdapat kesalahan walaupun kesalahan yang sedikit dan sekecil-kecilnya.

>(pada halaman ini terdapat footnote: Al Kitab edisi 1994, kata Tohu diganti Tou. Mungkin pada
>tahun berikutnya kata Tou akan diganti dengan Toi)

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Bukan itu saja, Silahkan periksa lagi kitab Samuel yang kedua pasal 8 ayat 9 dan 10

Antonius : Di sini menyebutkan: “Bermula, maka setelah kedengaranlah kabar kepada TOI, raja Hamat, mengatakan Daud sudah mengalahkan segenap balatentara Hadar Ezar, disuruhkan TOI akan YORAM anaknya menghadap raja Daud ……”

Kyai : Cukup dibaca sampai disitu dulu, di ayat itu ada tersebut seseorang bernama Yoram, siapakah Yoram menurut ayat tersebut?

Antonius : Menurut ayat tersebut Yoram itu anaknya Toi, raja Hamat.

Kyai : Betul, sekarang lanjutkan periksa di kitaAntonius : Tawarikh yang pertama pasal 18 ayat 9 dan 10.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Di sini ada menyebutkan : “Hatta apabila kedengaranlah kabar kepada TOHU, raja Hamat, mengatakan Daud sudah mengalahkan segenap balatentara Hadar Ezar raja Zoba itu”. “Disuruhnyalah Hadoram puteranya pergi menghadap baginda raja Daud……”

Kyai : Cukup dibaca sampai disitu. Diayat itu ada disebutkan seorang bernama Hadoram, Siapakah Hadoram itu menurut susunan ayat tersebut?.

Antonius : Menurut susunan ayat tersebut orang yang bernama Hadoram itu adalah anak Tohu, raja hamat

Kyai : Buktikan, disatu ayat menyebutkan bahwa Yoram itu anaknya Toi, sedangkan di ayat lain menyebutkan anaknya Toi itu bukan Yoram, melainkan Hadoram.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Saya tidak tahu

Kyai : Saya bertanya bukan tentang tahu atau tidaknya, melainkan tentang kebenaran di dua ayat itu.

Antonius : Saya tidak tahu yang mana yang benar.

Kyai : Bukan saudara saja yang tidak mengetahui kebenarannya, malah yang menulis ayat itupun tidak bisa menunjukkan yang tepat tentang kebenarannya nama anaknya Toi itu; padahal yang dinamakan kitab suci pasti benar isinya, bersih dari segala macam kesalahan, sampai kepada kesalahan yang sekecil-kecilnya, sesuai dengan pengakuan saudara tadi.

Antonius : Mestinya begitu.

Kyai : Tetapi kenyataannya tidak begitu. Buktinya, silahkan saudara periksa lagi di kitab Samuel ke II pasal 8 ayat 8.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Baik, di pasal dan ayat ini menyebutkan: “Maka dari dalam Betach dan dari dalam Berotai, dua buah negeri Hadar Ezar, diambil raja Daud akan banyak Tembaga.

Kyai : Bagaimana maksud ayat ini menurut tafsiran saudara.

Antonius : Maksudnya ialah raja Daud mengambil banyak tembaga dari dua tempat bernama Betach dan Berotai.

Kyai : Silahkan periksa di Kitab Tawarich yang pertama pasal 18 ayat 8

Antonius : Baik disini ada menyebutkan: “Maka dari dalam Tibchat dan dari dalam Chun, negeri Hadar Ezar itu diambil Daud amat banyak tembaga.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Buktikan disatu ayat menyebutkan dua tempat yang diambil tembaganya oleh Daud ialah Betach dan Berotai, sedangkan di ayat lain menyebutkan dua tempat itu ialah Tibchat dan Chun. Di dua ayat itu tempat manakah yang sebenarnya diambil tembaganya oleh Daud. Kalau betul kitab Injil itu mestinya suci dari pada kesalahan dan perselisihan atau berlawanan tentang ayat-ayatnya.

Antonius : Betul, dua ayat ini memang tidak cocok, yang satu dengan yang lain bertentangan.

Kyai : Apakah saudara masih memerlukan lagi ayat-ayat yang berlawanan didalam Bibel.

B Saya merasa beruntung kalau bapak masih bersedia menunjukkan demi untuk meningkatkan kesadaran saya.

Kyai : Baiklah saya ikuti kehendak saudara. Silahkan periksa lagi di Kitab Raja-raja kedua pasal 8 ayat 26.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Baik, dipasal dan ayat ini menyebutkan: “Adapun umur raja Ahazia pada masa ia naik raja itu dua puluh dua tahun, maka kerajaanlah ia Jerusalem setahun lamanya, adapun nama bunda-bunda baginda itu Atalia anak Omri raja orang Israil”.

Kyai : Menurut susunan ayat ini, berapakah umur raja Ahazia pada waktu ia menjadi raja.

Antonius : Berdasarkan ayat ini diwaktu umur 22 tahun.

Kyai : Silahkan saudara periksa lagi di kitaAntonius : Tawarikh ke II pasal 22 ayat 2

Antonius : Di pasal dan ayat ini menyebutkan: “Adapun pada masa ia naik raja itu empat puluh dua tahun, dan kerajaanlah ia di Jerusalem setahun lamanya, maka nama bunda baginda itu Atalia anak Omri”

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Di ayat ini menyebutkan berapakah umur Ahazia diwaktu menjadi raja.

Antonius : Di ayat ini menyebutkan diwaktu berumur 42 tahun.

Kyai : Nah Di dua ayat ini yang manakah yang benar, diwaktu berumur 22 tahunkah atau berumur 42 tahun. Di satu ayat menyebutkan Ahazia menjadi raja di waktu berumur 22 tahun, dan di ayat yang lain menyebutkan pada waktu berumur 42 tahun. Bukankah ini menunjukkan perselisihan yang menyolok sekali di kitab Injil yang dikatakan suci itu.

Antonius : Ya, perselisihan di dua ayat ini tak dapat dipungkiri lagi.

Kyai : Supaya makin bertambah tak dapat dipungkiri lagi oleh saudara tentang ayat-ayat yang berlawanan di kitab Bibel itu. Silahkan saudara periksa lagi di kitab Raja-raja II pasal 24 ayat 8.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Baik, disini ada menyebutkan : “Jojachin pada masa ia naik raja itu delapan belas tahun, maka kerajaanlah ia di Jerusalem tiga tahun lamanya dan nama bunda baginda itu Nehusta anak Elmatan dari Jerusalem”

Kyai : Siapakah nama raja di ayat ini

Antonius : Namanya Jojachin

Kyai : Silahkan saudara periksa di kitaAntonius : Tawarikh yang kedua pasal 36 ayat 9

Antonius : Di sini ada menyebutkan: “Adapun umur Jehojachin pada masa ia naik raja itu delapan belas tahun, maka kerajaanlah ia di Jerusalem tiga bulan dan sepuluh hari lamanya, maka diperbuatnya barang yang jahat kepada pemandangan Tuhan”.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Buktikan perselisihan yang menyolok pada dua ayat ini; di satu ayat menyebutkan Jojachin dan di ayat yang lain menyebutkan Jehojachin. Selanjutnya di satu ayat menyebutkan kerajaan Jojachin di Jerusalem tiga tahun lamanya dan diayat yang lain menyebutkan 3 bulan 10 hari. Yang manakah yang benar di dua ayat ini, Jojachinkah atau Jehojachin, dan kerajaan Jerusalem selama 3 tahunkah atau 3 bulan 10 hari? Harap saudara periksa lagi dengan teliti susunan dua ayat yang saudara baca tadi.

Antonius : Betul, memang tidak cocok antara dua ayat ini.

>Catatan kaki: Al Kitab yang diterbitkan tahun 1994, Kata “Yehoyakhin” diganti dengan “Yoyakhin”
>dan di Alkitab edisi tahun 1994, kata “tiga tahun” diganti “tiga bulan”.

Kyai : Aneh, lagi-lagi tidak cocok dan memang tidak cocok.

Antonius : Memang mustahil dikitab suci mengandung ayat-ayat yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Supaya lebih nyata kemustahilannya, teruskan saudara periksa di kitab Saul yang kedua pasal 23 ayat 8

Antonius : Di ayat ini tersusun sebagai berikut: “Bermula, maka inikah nama segala pahlawan yang mengiringi Daud, Josech Basjebet bin Tachkemoni, kepala segala penghulu iapun bergelar penyucuk dan penikam lembing, sebab ditikamnya akan kedelapan ratus orang dalam sekali saja berperang”.

Kyai : Berdasarkan ayat ini saya ingin bertanya pada saudarKyai : “Siapakah nama pahlawan yang mengiringi Daud menurut ayat ini

Antonius : Namanya Josech Basjebet bin Tachkemoni

Kyai : Menjabat apakah ia

Antonius : Kepala segala penghulu

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Berapa orangkah yang ditikamnya dalam sekali berperang.

Antonius : Delapan ratus orang

Kyai : Kalau begitu, silahkan saudara periksa di Kitab Tawarikh yang pertama pasal 11 ayat 11

Antonius : Di ayat ini susunan kalimatnya seperti berikut: “Maka inilah bilangan segala pahlawan yang mengiringi Daud, Yasobam bin Hachmoni, kepala orang tiga puluh, yang melayangkan lembingnya kepada orang tiga ratus, ditikamnya akan mereka itu sekalian dalam sekali berperang”.

Kyai : Berdasarkan ayat ini saya ingin bertanya pada saudarKyai : “Siapakah nama pahlawan yang mengiringi Daud menurut ayat ini

Antonius : Namanya Yasobam bin Hachmoni

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Menjabat apakah ia

Antonius : Kepala dari orang tiga puluh

Kyai : Berapa orangkah yang ditikamnya dalam sekali berperang.

Antonius : Sebanyak Tiga ratus orang

Kyai : Cocokkan dua ayat ini antara yang satu dengan yang lain.

Antonius : Terlalu tidak cocok malah dalam dua ayat ini terdapat 3 macam selisih yang jelas sekali.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Memang. Di satu ayat menyebutkan pahlawan yang mengiringi Daud bernama Josech Basjebet bin Tachkemoni dan di ayat yang lain bernama Yasobam bin Hachmoni. Di ayat inipun menyebutkan Kepala orang tiga puluh. Di ayat itupun ada menyebutkan lagi Menikam 800 (delapan ratus) orang dalam sekali berperang dan di ayat yang lain menyebutkan menikam 300 (tiga ratus) orang dalam sekali berperang.

Antonius : Intermezzo sedikit pak Kyai.

Kyai : Ya, boleh intermezzo jenis apa

Antonius : Saya merasa sungguh kagum, karena Bapak Kyai hapal diluar kepala tentang ayat-ayat Bibel. Padahal kalau tidak salah ayat-ayat dikitab Bibel itu ada ribuan. Dengan cara bagaimana Bapak menghafalnya.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Lain waktu saya bisa terangkan pada saudara.

Antonius : Menghafalkannya saja tentu amat berat, Yang betul-betul mengherankan saya, dapat bapak menunjukkan dengan tepat letaknya ayat-ayat di Bibel dan tambah mengherankan lagi hafalnya ayat-ayat Bibel yang berlawanan antara satu dengan yang lain. Baik tentang nama-nama suratnya, pasalnya, maupun ayat-ayatnya, kesemuanya dengan tepat sekali bapak menunjukkannya. Betul saya bertanya; malah diantara saudara-saudara yang hadir kemarin malam ada yang membisikkan pada telinga saya, memberikan dorongan supaya menanyakan kepada bapak.

Kyai : Supaya tidak banyak makan waktu, saya jawab dengan singkat saja, saya kalau menghafalkan sesuatu tidak hanya menggunakan alat pancaindera lahir (sensus exterior) semata-mata, akan tetapi juga alat-alat pancaindera bathin (sensus interior). Keterangan mengenai soal ini cukup panjang, membutuhkan antara dan waktu tersendiri. Kalau saudara ada hasrat, lain waktu akan saya jelaskan.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Baiklah kalu begitu, sekarang kita lanjutkan

Kyai : Sebagai bukti, bahwa alat pancaindera bathin itu dapat menembus, maka saya tembuskan pandangan bathin saya ke dalam kitab Bibel, untuk saya tunjukkan lagi pada saudara ayat-ayat di Bibel yang berlawanan.

Antonius : Terima kasih

Kyai : Silahkan saudara periksa lagi di kitab Samuel yang kedua pasal 24 ayat 1

Antonius : Di pasal dan ayat ini ada menyebutkan: “Bermula maka kembali pula bangkitlah murka Tuhan akan orang Israil, diajaknya Daud akan lawan mereka itu katanyKyai : Bilangkanlah olehmu akan orang Israil dan akan orang Jehuda””

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Menurut ayat ini, siapakah yang mengajak Daud membilang dan melawan orang Israil.

Antonius : Menurut susunan ayat ini yang mengajak Daud ialah Tuhan.

Kyai : Betul, sekarang silahkan saudara periksa di kitab Tawarikh yang pertama pasal 21 ayat 1.

Antonius : Baik, dipasal dan ayat ini ada menyebutkan: “Sebermula, maka pada masa itu, berbangkitlah syetan akan celaka orang Israil, diajaknya Daud supaya dia membilang banyak orang Israil”

Kyai : Menurut ayat ini siapakah yang mengajak Daud membilang orang Israil.

Antonius : Berdasarkan ayat ini yang mengajak Daud, ialah Syetan.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Nah, perhatikan; disatu ayat menyebutkan yang mengajak Daud adalah Tuhan. Kemudian di satu ayat yang lain menyebutkan, yang mengajak Daud adalah Syetan. Yang manakah yang benar diantara dua ayat ini, Tuhankah atau syetan.

Antonius : Ya, betul; ini adalah suatu perselisihan yang menyolok sekali.

Kyai : Kalau demikian tentunya saudara dapat membayangkan, apakah Bibel yang sekarang ini masih tetap dikatakan sucikah atau sudah dicampuri oleh tangan manusia.

Antonius : Kalau sudah terang-terangan begini, tentunya sulit untuk dipertahankan kesuciannya.

Kyai : Apakah saudara masih belum merasa puas bukti-bukti yang saya tunjukkan tentang ayat-ayat Bibel yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain itu.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Sudah cukup jelas.

Kyai : Jangankan di kitab suci itu sampai terdapat beberapa ayat yang berlawanan malah satu ayat saja terdapat ayat yang berselisih dengan ayat lain, sudah cukup alasan untuk tidak dapatnya dipertahankan dan diyakinkan tentang kesuciannya.

Antonius : Kalau begitu kitab Bibel yang dianggap suci oleh penganutnya itu lantas bagaimana.

Kyai : Sebetulnya pertanyaan saudara itu harus dijawab oleh saudara sendiri karena saudara saudara sendiri masih mempunyai kitab itu. Tetapi saya tolong menjawabnya. Setiap agama mempunyai kitab suci. Akan tetapi kalau di kitab sucinya itu ternyata terdapat beberapa ayatnya yang berselisih atau berlawanan dan tidak cocok antara yang satu denganyang lain, apakah penganut-penganut agama itu masih berkeyakinan bahwa kitab sucinya itu tetap suci. Padahal yang dinamai kitab suci adalah wahyu, ilham dari tuhan. Mustahil sekali kalau wahyu Tuhan itu tidak cocok. Di satu ayat Tuhan berkata YA lalu diayat yang lain lagi menyatakan TIDAK. Di satu ayat Tuhan berkata “A” lalu diayat lain Tuhan berkata lagi bukan “A” tetapi “B”. Kalau sampai terjadi demikian, tidak mustahil bahwa tangan manusia sudah ikut campur di dalamnya.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Betul begitu, Tetapi maaf. Kalau Bapak tidak berkeberatan, saya minta lagi.

Kyai : Minta yang mana lagi yang dimaksudkan oleh saudara.

Antonius : Minta satu ayat lagi yang berselisih di Bibel

Kyai : Agaknya saudara akan menguji saya tentang Bibel.

Antonius : Tidak, betul-betul tidak. Hanya minta satu saja. Betul-betul saya hanya minta satu ayat saja lagi.

Kyai : Saudara minta satu ayat lagi atau lebih, saya bisa tunjukkan. Tetapi waktunya sudah jauh malah. Kecuali kalau saudara suka menerima sampai pagi.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Tidak, betul-betul hanya minta satu ayat lagi. Setelah itu kita lanjutkan pasal-pasal yang lain.

YANG HADIR: Teruskan sampai waktu subuh, kita setuju dan akan tetap tenang.

Kyai : Baiklah saya penuhi pengharapan saudara Antonius. Silahkan saudara periksa di kitab Samuel yang kedua pasal 10 ayat 18.

Antonius : Baik, di pasal dan ayat ini ada menyebutkan: “Tetapi kemudian, larilah segala orang syam itu dari hadapan orang Israil, maka daripada orang Syam itu dibinasakan Daud tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang berkuda, tambahan pula dikalahkannya Sobach, panglima perang mereka itu, sehingga matilah ia disana…..”

Kyai : Cukup dibaca sampai disitu dulu, saya akan bertanya pada saudara, diayat ini ada berapakah jumlahnya kuda kereta yang dibinasakan oleh Daud.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Di ayat ini menyebutkan 700 (tujuh ratus) banyaknya yang dibinasakan oleh Daud.

Kyai : Di ayat itu juga ada berapakah jumlahnya orang berkuda yang dibinasakan oleh Daud.

Antonius : Menurut ayat ini ada 40.000 (empat puluh ribu) orang berkuda yang dibinasakan oleh Daud.

Kyai : Dan di ayat itu juga, siapakah namanya panglima perang yang dibunuh

Antonius : Menurut ayat ini panglima perang yang dibunuh bernama Sobach

Kyai : Betulkah semuanya itu, silahkan periksa lagi.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Betul demikian jawaban-jawaban saya berdasarkan ayat ini.

Kyai : Kalau begitu silahkan saudara periksa di Kitab Tawarikh yang pertama pasal 19 ayat 18.

Antonius : Di sini ada menyebutkan: “Maka larilah segala orang Syam dari hadapan orang Israil, maka dibinasakan Daud daripada orang Syam itu tujuh ribu ekor kuda kereta, dan empat puluh ribu orang yang berjalan kaki, tambahan pula dibunuhnya Sofach panglima perang itu…”

Kyai : Saya akan bertanya; Ada berapakah jumlah kuda kereta yang dibinasakan oleh Daud menurut ayat ini

Antonius : Menurut ayat ini, menyebutkan ada 7000 (tujuh ribu).

Kyai : Di ayat ini juga yang dibinasakan oleh Daud apakah 40.000 orang yang berkuda atau 40.000 orang yang berjalan kaki

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Di ayat ini yang dibinasakan oleh Daud ada menyebutkan 40.000 yang berjalan kaki, bukan orang berkuda.

Kyai : Pun di ayat ini juga, disebutkan siapakah namanya panglima perang, apakah bernama Sobach-kah atau Sofach

Antonius : Di ayat ini disebutkan bernama Sofach.

Kyai : Coba saudara perhatikan dengan seksama perselisihan di dua ayat ini. Satu ayat saja sudah terdapat 3 macam selisih. Di kitab Samuel yang kedua pasal 10 ayat 18 menyebutkan; yang dibinasakan oleh Daud sebanyak 700 (tujuh ratus) kuda kereta, sedangkan di kitab Tawarikh yang pertama pasal 19 ayat 18 menyebutkan 7.000 (tujuh ribu) kuda kereta. Yang manakah yang benar di dua ayat itu. Di kitab Samuel yang kedua itu juga ada menyebutkan 40.000 (empat puluh ribu) orang berkuda, sedangkan di kitab Tawarikh I, 40.000 orang berjalan kaki. Yang manakah yang benar, 40.000 orang berkudakah yang dibinasakan oleh Daud atau 40.000 orang berjalan kaki. Di kitab Samuel yang kedua itu juga ada menyebutkan panglima perangnya bernama Sobach sedangkan dikitab Tawarikh yang pertama menyebutkan panglimanya bernama Sofach. Yang manakah yang benar, Sobach-kah atau bernama Sofach.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Sudah cukup puas; saya sudah menyadari dan saya sudah mulai insyaf

Kyai : Mulai sadar dan insyaf yang bagaimana yang saudara maksudkan

Antonius : Jiwa dan kesadaran saya mulai terbuka. Besok malam saya akan lukiskan kandungan hati saya, setelah saya menerima jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan saya yang lain pada Bapak.

Kyai : Baiklah saya persilahkan

Antonius : Apakah sebabnya orang-orang pandai (sarjana) dinegeri Barat banyak yang memeluk agama Kristen? Kalau agama Islam suatu agama yang benar dan ajran-ajarannya sesuai dengan Ilmu pengetahuan dan modern, tentunya mereka masuk Islam.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Sebelumnya saya memberikan jawaban, saya akan bertanya, saudara sendiri termasuk sarjana. Mengapa saudara memeluk (tertarik pada, red) agama Islam.

Antonius : Ya, karena hasil diskusi ini yang membawa saya lebih menyelami dan memilih ajaran-ajaran agama Islam.

Kyai : Sekiranya tanpa diskusi yang menghasilkan tambahnya meneliti ajaran-ajaran Islam, apakah mungkin saudara menjadi pemeluk agama Islam yang sadar.

Antonius : Menurut pikiran saya tidak mungkin.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Orang-orang di negeri barat yang saudara sebut itu sekiranya seperti saudara pula dalam menganut suatu agama.

Antonius : Ya, betul

Kyai : Memang betul, Karena di zaman ini dari mereka ada banyak yang sudah memeluk agama Islam atas hasil penyelidikan dan penelitian yang mendalam.

Antonius : Akan tetapi ada orang-orang Islam yang berpindah agama menjadi pemeluk agama Kristen.

Kyai : Dari manakah saudara ketahui.

Antonius : Di negeri kita sendiri. Buktinya dengan bertambahnya pembangunan Gereja, sekolah Kristen nampaknya sementara senantiasa bertambah jumlahnya.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Kyai : Apakah orang-orang Islam yang masuk agama Kristen itu terdiri dari sarjana-sarjana Islam.

Antonius : Saya tidak mengetahuinya, hanya dari kata-kata saja. Akan tetapi saya sendiri sampai saat ini belum menemukan malah belum mendengar sarjana-sarjana Islam masuk Kristen.

Kyai : Kalau begitu orang-orang Islam di Indonesia yang berpindah agama bukan dari hasil penelitian; jadi masuknya bukan karena keyakinannya.

Antonius : Mengapa bapak berpendapat demikian

Kyai : Saudara membuktikan sendiri bahwa orang-orang Islam di Indonesia ada banyak sekali, yang miskin, melarat dan menderita dalam hidupnya. Mereka butuh uang, makan, pakaian dan obat-obatan, Kesempatan ini dipergunakan oleh beberapa orang penganut Kristen untuk mempengaruhi mereka dengan jalan membagi-bagikan makanan, pakaian, obat-obatan dan lainnya kalau tidak keliru.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : Ya, saya pernah baca di majalah Kiblat.

Kyai : Di zaman ini ada beberapa orang dinegeri barat yang mulanya beragama Kristen setelah menyelidiki dan meneliti ajaran-ajaran Islam, yang menunjukkan kebenaran ajaran Islam mereka berterusterang berpindah menjadi penganut Islam; mereka itu golongan sarjana, malah diantaranya terdapat pendeta Kristen yang menjadi pemeluk agama Islam.

Antonius : Betul, saya sendiri pernah membaca di Majalah Kiblat.

Kyai : Jadi sudah jelas, bahwa orang-orang di negeri yang beragama Kristen lalu berpindah menjadi pemeluk Islam disebabkan dari hasil penelitiannya tentang kebenaran ajaran-ajaran Islam, umumnya orang-orang yang di negeri barat kalau melakukan sesuatu penelitian dan penyelidikan menggunakan kecerdasan otaknya secara ilmiah. Mereka menjadi penganut Islam dengan kesadaran dan keyakinannya.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

Antonius : saya menerima keterangan bapak.

Kyai : Sedangkan orang-orang Islam di Indonesia yang berpindah agama menjadi pemeluk agama Kristen umumnya bukan dari hasil penyelidikan dan penelitiannya yang tentunya bukan di atas dasar kesadaran dan keyakinannya, melainkan karena perut lapar, karena hidupnya yang Senin Kamis, butuh makan, uang, pakaian, maupun obat-obatan. Dengan keterangan saya ini Saudara bia bandingkan sendiri sebab musababnya orang-orang Kristen di negeri Barat yang masuk Islam dan orang-orang Islam di Indonesia yang masuk agama Kristen.

Antonius : tetapi tentu ada juga orang-orang Indonesia yang tidak miskin masuk agama Kristen

Kyai : Tetapi tentu itu umumnya bukan berasal dari penganut agama Islam, mungkin dari agama yang lain lagi. Jadi masih ada yang akan ditanyakan lagi.

Antonius : Ya, sedikit, besok malam saja. Sekarang sudah jauh malam.

Kyai : Baiklah, besok malam, agar lebih sempurna.

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

——————————————————-

SEMBILAN MALAM
DIALOG MASALAH KETUHANAN YESUS
KH. BAHAUDIN MUDHARY

Penerbit Kiblat Centre Jakarta 1981 Disadur dari Isnet

Kompilasi ke format chm: pakdenono
download dalam bentuk seperti di:
http://www.pakdenono.com

=================================
kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah  islam – kristen
=================================

About these ads

One Response

 1. kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah islam – kristen

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://news.google.co.id/
  http://maps.google.com/

  kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah islam – kristen

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://news.google.co.id/
  http://maps.google.com/

  kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah islam – kristen

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://news.google.co.id/
  http://maps.google.com/

  kumpulan debat islam vs kristen – kumpulan dialog islam vs kristen – kumpulan diskusi ilmiah islam – kristen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: