• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,319,448 hits

komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri -

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ditegaskan oleh Imam Ats Tsauri Rahimahullah : “Malaikat adalah penjaga-penjaga langit dan Ashabul Hadits adalah penjaga-penjaga dunia.” Ibnu Zura’i juga mengatakan : “Setiap Dien memiliki pasukan berkuda. Maka pasukan berkuda dalam Dien ini adalah Ashabul Asanid (Ashabul Hadits).”

Mereka memang benar. Ashabul Hadits adalah pasukan inti dalam Dien ini. Mereka membela dan menjaga Dien dari penyelewengan, kesesatan dan kedustaan orang-orang munafiqin dan Ahlul Bid’ah. Hampir semua Ashabul Hadits menulis kitab-kitab Ahlus Sunnah serta membantah aqidah dan pemahaman-pemahaman bid’ah yang dan sesat, baik itu fuqaha’ (ahli fikih) mereka, mufassir (ahli tafsir) mereka maupun seluruh ulama-ulama dari kalangan mereka (Ahlul Hadits). Semoga Allah memberi pahala bagi mereka dengan amalan-amalan mereka, dan memberi pahala atas usaha mereka yang sampai hari ini dirasakan manfaatnya oleh kaum Muslimin dengan ilmu-ilmu yang mereka tulis, riwayat-riwayat yang mereka kumpulkan dan hadits-hadits yang mereka periksa.

Akhirnya, marilah kita simak perkataan Imam Syafi’i rahimahullah ini : “Jika aku melihat seseorang dari Ashabul Hadits, maka seakan-akan aku melihat Nabi hidup kembali.” (Syaraf Ashabul Hadits hal. 26)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari
ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak!

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang
mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha
Allah!

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Yazid bin Al-Walid berkata, “Wahai Bani Umayyah! Waspadalah kalian dari nyanyian, karena ia bisa mengurangi rasa malu, menghancurkan kepribadian, dan ia adalah pengganti khamar, sehingga membuat orang berbuat seperti orang mabuk, jika engkau terpaksa harus melakukannya maka jauhilah wanita, karena nyanyian mendorong kepada zina.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Muhammad bin Al-Fadhl Al-Azdi berkata, “Suatu kali Al-Huthai’ah bersama seorang puterinya menginap di suatu rumah orang Arab gunung. Ketika malam telah larut, ia mendengar suara nyanyian, maka ia pun berkata kepada pemilik rumah, ‘Hentikan nyanyian itu!’ Pemilik rumah pun terperanjat, ‘Kenapa engkau membenci nyanyian?’ Al-Huthai’ah menjawab, ‘Nyanyian adalah pendorong kepada perbuatan keji, dan aku tidak suka jika puteriku mendengarnya. Hentikan nyanyian itu, jika tidak aku akan keluar dari rumahmu sekarang juga!”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Suatu kali, Umar bin Abdul Azis menulis kepada guru akhlak dari puteranya, “Hendaknya yang pertama kali mereka yakini dari akhlak (yang engkau ajarkan) yaitu membenci berbagai bentuk nyanyian, yang awalnya adalah dari syetan dan berakhir dengan murka Ar-Rahman (Yang Maha Penyayang). Sungguh telah sampai padaku dari orang-orang ahli ilmu terpercaya bahwa suara alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian juga keterpengaruhan dengannya bisa menumbuhkan nifaq di hati sebagaimana rumput tumbuh setelah disirami air.”*

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ayyub As-Sikhtiyaani berkata: Seorang hamba tidak dikatakan berlaku jujur jika
ia masih suka popularitas.

Yahya bin Muadz berkata: Tidak akan beruntung orang yang memiliki sifat gila kedudukan.

Abu Utsman Sa`id bin Al-Haddad berkata:
Tidak ada perkara yang memalingkan seseorang dari Allah melebihi gila pujian
dan gila sanjungan.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ar-Rabi` bin Shabih menuturkan: Suatu ketika, kami hadir dalam
majelis Al-Hasan Al-Bashri, kala itu beliau tengah memberi wejangan. Tiba-tiba
salah seorang hadirin menangis tersedu-sedu. Al-Hasan berkata kepadanya: Demi
Allah, pada Hari Kiamat Allah akan menanyakan apa tujuan anda menangis pada
saat ini!

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

`Aisyah berkata: Beruntunglah bagi orang yang buku catatan amalnya banyak
diisi dengan istighfar. Al-Hasan Al-Bashri pernah berpesan: Perbanyaklah
istighfar di rumah kalian, di depan hidangan kalian, di jalan, di pasar dan
dalam majelis-majelis kalian dan dimana saja kalian berada! Karena kalian
tidak tahu kapan turunnya ampunan!

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ketika membaca firman Allah: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu (QS. Al-
Ahzab : 33) `Aisyah menangis tersedu-sedu hingga basahlah pakaiannya.

Demikian pula Ibnu Umar , ketika membaca ayat yang artinya: Belumkah datang
waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat
Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka). (QS. Al-Hadid :
16) Beliau menangis hingga tiada kuasa menahan tangisnya.

Ketika beliau membaca surat Al-Muthaffifin setelah sampai pada ayat yang
artinya: Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri
menghadap Rabb semesta alam. (QS. Al-Muthaffifiin : 5-6) Beliau menangis dan
bertambah keras tangis beliau sehingga tidak mampu meneruskan bacaannya.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pernah disebut-sebut tentang tawadhu` di hadapan Al-Hasan Al-Bashri, namun
beliau diam saja. Ketika orang-orang mendesaknya berbicara ia berkata kepada
mereka: saya lihat kalian banyak bercerita tentang tawadhu`! Mereka berkata:
Apa itu tawadhu` wahai Abu Sa`id? Beliau menjawab: Yaitu setiap kali ia keluar
rumah dan bertemu seorang muslim ia selalu menyangka bahwa orang itu lebih
baik daripada dirinya.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ibnul Mubarak pernah ditanya tentang sebuah masalah di hadapan Sufyan bin
Uyainah, ia berkata: Kami dilarang berbicara di hadapan orang-orang yang lebih
senior dari kami.

Al-Fudhail bin Iyadh pernah ditanya: Apa itu tawadhu`? Ia menjawab: Yaitu
engkau tunduk kepada kebenaran!

Mutharrif bin Abdillah berkata: Tidak ada seorangpun yang memujiku kecuali
diriku merasa semakin kecil.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pada suatu malam yang gelap Umar bin Abdul Aziz memasuki masjid. Ia melewati
seorang lelaki yang tengah tidur nyenyak. Lelaki itu terbangun dan berkata:
Apakah engkau gila! Umar menjawab: Tidak Namun para pengawal berusaha
meringkus lelaki itu. Namun Umar bin Abdul Aziz mencegah mereka seraya
berkata: Dia hanya bertanya: Apakah engkau gila! dan saya jawab: Tidak.

Seorang lelaki melapor kepada Wahab bin Munabbih: Sesungguhnya Fulan telah
mencaci engkau! Ia menjawab: Kelihatannya setan tidak menemukan kurir selain
engkau!

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Yusuf bin Asbath pernah mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata: Aku tidak pernah
melihat kezuhudan yang lebih sulit daripada kezuhudan terhadap kekuasaan. Kita
banyak menemui orang-orang yang zuhud dalam masalah makanan, minuman, harta
dan pakaian. Namun ketika diberikan kekuasaan kepadanya maka iapun akan
mempertahankan dan berani bermusuhan demi membelanya.

Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki seribu dinar
apakah termasuk zuhud? Beliau menjawab: Bisa saja, asalkan ia tidak terlalu
gembira bila bertambah dan tidak terlalu bersedih jika berkurang.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ibnul Qayyim berkata :
“Sesungguhnya yang mendapatkan kesulitan dalam meninggalkan maksiat yang disukainya dan yang sering dilakukannya adalah seseorang yang meninggalkannya bukan karena Allah. Adapun seseorang yang meninggalkan hal tersebut dengan jujur, ikhlas dari hatinya karena Allah, ia hanya merasakan kesulitan di awal kali ia meninggalkannya. Ini semua untuk mengujinya, apakah ia jujur dalam meninggalkannya ataukah hanya berdusta, jika ia sabar dalam menghadapi kesulitan ini sebentar saja, ia akan memperoleh kelezatannya”. (Al-Fawaid : 99)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Salah seorang murid Imam Ahmad bernama Abu Thalib mengatakan: “Saya mendengar Imam Ahmad ditanya tentang sebuah kaum yang meninggalkan hadits dan cenderung kepada pendapat Sufyan (salah seorang ulama kala itu).” Maka Imam Ahmad berkata: “Saya meresa heran terhadap sebuah kaum yang tahu hadits dan tahu sanad hadits serta keshahihannya lalu meninggalkannya, lantas pergi kepada pendapat Sufyan dan yang lainnya padahal Allah berfirman: “Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul-Nya untuk tertimpa fitnah atau tertimpa adzab yang pedih.” (An-Nur: 63). Tahukah kalian apa arti fitnah? Fitnah adalah kufur. Allah berfirman . “Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan.” (Fathul Majid: 466)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Abdurrahman bin Harmalah mengisahkan, seseorang datang kepada Said bin Al Musayyib mengucapkan salam perpisahan untuk haji atau umrah, lalu Said mengatakan kepadanya: “Jangan kamu pergi hingga kamu shalat dulu karena Rasulullah bersabda: ‘Tidaklah ada yang keluar dari masjid setelah adzan kecuali seorang munafik, kecuali seorang yang terdorong keluar karena kebutuhannya dan ingin kembali ke masjid.’ Kemudian orang itu menjawab: “Sesungguhnya teman-temanku berada di Harrah,” lalu keluarlah dia dari masjid, maka Said terus terbayang-bayang mengingatnya sampai beliau dikabari bahwa orang tersebut jatuh dari kendaraannya dan patah pahanya. (Sunan Ad Darimi 1/119, Ta’dhimus Sunnah hal. 31, Miftahul Jannah hal.134)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At Taimi mengatakan, dirinya membaca pada sebagian kisah-kisah bahwa sebagian ahlul bid’ah ketika mendengar sabda Nabi:
“Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka janganlah ia celupkan tangannya ke bejana sebelum mencucinya terlebih dahulu karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya barmalam.” (Shahih, HR Al Bukhari dan Muslim)

Maka ahlul bid’ah tersebut mengatakan dengan nada mengejek: “Saya tahu di mana tanganku bermalam, tanganku bermalam di kasur.” Lalu paginya dia bangun dari tidurnya dalam keadaan tangannya sudah masuk ke dalam duburnya sampai ke lengannya.

At Taimy lalu berkata: “Maka berhati-hatilah seseorang untuk menganggap remeh Sunnah dan sesuatu yang bersifat mengikut perintah agama. Lihatlah bagaimana akibat jeleknya menyampaikan kepadanya.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Al Qadhi Abu Tayyib menceritakan kejadian yang ia alami, katanya: “Kami berada di sebuah majlis kajian di masjid Al Manshur. Datanglah seorang pemuda dari daerah Khurasan, ia bertanya tentang masalah musharat lalu dia minta dalilnya sehingga disebutkan dalilnya dari hadits Abu Hurairah yang menjelaskan masalah itu. Dia -orang itu bermadzhab Hanafi – mengatakan: ‘Abu Hurairah tidak bisa diterima haditsnya…’ Maka belum sampai ia tuntaskan ucapannya tiba-tiba jatuh seekor ular besar dari atap masjid sehingga orang-orang loncat karenanya dan pemuda itu lari darinya. Ular itupun terus mengikutinya. Ada orang mengatakan: ‘Taubatlah engkau! Taubatlah engkau!’ Kemudian dia mengatakan ‘Saya bertaubat.’ Maka pergilah ular itu dan tidak terlihat lagi bekasnya.” Adz Dzahabi berkata bahwa sanad kisah ini adalah para imam.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Berkata Abu Ja’far Muhammad bin Ali, pencatat Abu Zur’ah : “Kami mendatangi Abu Zur’ah di Ma’ Syahran (sebuah nama tempat) saat dia menghadapi sakratul maut, sementara disisinya terdapat Abu Hatim, Ibnu Warih dan Munzir bin Syazan serta yang lainnya. Lalu mereka menyebut-nyebut hadits tentang talqin :

“Talqinlah (tuntunlan) orang yang sedang menghadapi kematiannya dengan bacaan Laa ilaaha illallah “

Akan tetapi mereka agak sungkan untuk mentalqinkan Abu Zur’ah. Akhirnya mereka sepakat untuk meriwayatkan hadits tersebut. Maka berkatalah Ibnu Warih: “ telah meriwayatkan kepada kami Abu ‘Ashim, dari Abdul Hamid bin Ja’far dari Shalih…. dan tatkala menyebut Ibnu Abi….., dia tidak dapat meneruskannya-, maka berkatalah Abu Hatim: “telah meriwayatkan kepada kami Bundaar dari Abu ‘Ashim dari Abdul Hamid bin Ja’far dari Shalih, kemudian dia tidak dapat meneruskannya juga, sementara yang lainnya terdiam saja, maka berkatalah Abu Zur’ah yang sedang dalam sakaratul maut seraya membuka matanya, : Telah meriwayatkan kepada kami Bundaar, dari Abu ‘Ashim, dari Abdul Hamid, dari Shalih Ibnu Abi Uraib dari Katsir bin Murroh dari Mu’az bin Jabal dia berkata : Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “Siapa yang akhir perkataannya La ilaaha illallah, maka dia akan masuk syurga”  setelah itu ruhnya keluar dari dirinya. Semoga Allah merahmatinya

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu juga mengatakan: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315]

Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Muhammad bin Sirin rahimahullah (wafat th. 110 H) berkata: “Mereka mengatakan: ‘Jika ada seseorang berada di atas atsar (sunnah), maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus.” [HR. Ad-Darimy I/54, Ibnu Baththah dalam al-Ibanah ‘an Syari’atil Firqatin Najiyah I/356 no. 242. Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/98 no. 109]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu: “Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah sebaik-baik hati manusia, maka Allah pilih Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai utusan-Nya. Allah memberikan risalah kepadanya, kemudian Allah melihat dari seluruh hati hamba-hamba-Nya setelah Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka didapati bahwa hati para Shahabat merupakan hati yang paling baik sesudahnya, maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mereka berperang atas agama-Nya. Apa yang dipandang kaum Muslimin (para Shahabat Rasul) itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah dan apa yang mereka (para Shahabat Rasul) pandang jelek, maka jelek di sisi Allah” [HR. Ahmad (I/379), dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir (no. 3600). Lihat Majma’-uz Zawaa-id (I/177-178)]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

“Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241), al-Aajury dalam asy-Asyari’ah, al-Laalikaa-iy dalam as-Sunnah (I/113 no.150). Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan hadits ini shahih masyhur. Di-shahih-kan oleh Syaikh al-Albany. Lihat Silsilatul Ahaadits Shahihah (no. 203 dan 204)]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Khalifah berkata, “Wahai Abu Hazim, mengapa kita membenci kematian?!”
“(Itu) karena kita telah memakmurkan dunia kita dan menghancurkan akhirat kita, sehingga kita benci untuk keluar dari kemakmuran menuju kehancuran”, jawabnya.

“Engkau benar”, kata khalifah…kemudian beliau menyambung perkataannya, “Wahai Abu Hazim –seandainya aku tahu- apakah yang akan kita dapatkan di sisi Allah di hari esok (kiamat)?”
Abu Hazim menjawab, “Paparkanlah amalan engkau kepada Kitab Allah AWJ, niscaya engkau akan menemukan jawabannya.”

“Dimanakah aku bisa menemukannya dalam Kitab Allah ta’ala?” tanya khalifah.
Abu Hazim menjawab, “Engkau bisa menemukannya dalam firman-Nya yang maha tinggi, “Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka” (Surat al-Infithaar: 13-14).

“Kalau demikian, dimanakah rahmat Allah?” tanya khalifah lagi.
Abu Hazim menjawab, “Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan”( Surat al-A’raf: 56).

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Khalifah berkata, “Seandainya aku tahu, bagaimanakah kita besok akan menghadap Allah AWJ?.”
Abu Hazim menjawab, “Adapun orang yang berbuat baik, ia bagaikan orang yang pulang dari bepergian jauh mendatangi keluarganya (dipenuhi kerinduan untuk berjumpa, penj.)…Adapun orang yang berbuat jahat, Ia bagaikan budak yang kabur yang diseret menghadap tuannya dengan paksa (sehingga ia merasa ketakutan).”

Serta merta khalifah menangis, suara tangisannya meninggi dan bertambah keras. Kemudian beliau berkata, “Wahai Abu Hazim, bagaimana (caranya) agar kita menjadi baik?.”
“Tinggalkan takabbur dan berhiaslah dengan maruah (sopan santun)”, jawabnya.

Khalifah berkata lagi, “Adapun dengan harta ini, bagaimana jalan menuju takwa kepada Allah padanya?.”
Abu Hazim menjawab, “(Yaitu) apabila engkau mengambilnya dengan cara yang haq…menyerahkannya kepada yang berhak…engkau bagi secara merata dan engkau berbuat adil di antara rakyatmu.”

Khalifah berkata, “Wahai Abu Hazim, beritahukan kepadaku siapakah manusia yang paling mulia?.”
“Mereka adalah orang yang memiliki maruah dan ketakwaan” jawabnya.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Khalifah berkata, “Wahai Abu Hazim, perkataan apakah yang paling adil?”
“Yaitu kalimatul haq yang diucapkan oleh seseorang dihadapan orang yang ia takuti (keburukannya) dan dihadapan orang yang ia harapkan (kebaikannya)” jawabnya.

Khalifah bertanya, “Doa apakah yang paling cepat dikabulkan wahai Abu Hazim?”
“Yaitu doa orang baik untuk orang-orang baik” jawabnya.

Khalifah berkata, “Shadaqah apakah yang paling utama?.”
Ia menjawab, “(Yaitu) hasil kerja keras orang yang memiliki sedikit harta yang ia letakkan (shadaqahkan) pada tangan orang yang fakir miskin tanpa diiringi dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti (perasaannya).”

Khalifah bertanya, “Siapakah orang yang paling cerdik dan berakal, wahai Abu Hazim?.”
“Yaitu seseorang yang mendapatkan (amal) berupa ketaatan kepada Allah ta’ala sehingga ia mengamalkanya, kemudian ia membimbing manusia kepadanya”, jawabnya.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

“Dan siapakah orang yang paling tolol?” tanya khalifah lagi.
“Yaitu seseorang yang tunduk bersama hawa nafsu temannya sedangkan temannya adalah orang zalim, sehingga ia menjual akhiratnya dengan dunia orang lain” jawabnya.

Khalifah berkata, “Maukah kamu menemani kami –wahai Abu Hazim- sehingga kamu bisa mengambil (upah) dari kami dan kami bisa mengambil (nasehat) darimu.”
Ia menjawab, “Tidak, wahai Amirul Mukminin.”

“Mengapa?” tanya khalifah.
Ia manjawab, “Saya khawatirkan akan sedikit menyandarkan diri kepadamu, sehingga Allah akan menimpakan kepayahan dunia dan adzab akhirat kepadaku.”

Khalifah berkata, “Sampaikan hajatmu kepada kami wahai Abu Hazim.”
Ia terdiam dan tidak menjawab.

Khalifah lantas mengulang perkataannya “Sampaikan hajatmu kepada kami wahai Abu Hazim, niscaya kami akan menunaikannya untukmu, seberapa pun besarnya.”
Ia menjawab, “Hajatku adalah agar engkau menyelamatkan saya dari neraka dan memasukkan saya ke dalam surga.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

“Itu bukan wewenangku wahai Abu Hazim” kata khalifah.
Abu Hazim berkata, “Saya tidak memiliki hajat selain itu wahai Amirul Mukminin.”

Maka khalifah berkata, “Doakanlah aku wahai Abu Hazim.”
Ia pun berdoa, “Ya Allah, apabila hambamu Sulaiman termasuk wali-waliMu, maka permudahkanlah ia untuk (mengerjakan) kebaikan dunia dan akhirat…Namun, apabila ia termasuk musuh-musuhMu, maka perbaikilah ia dan tunjukilah ia kepada apa yang Engkau cintai dan ridlai.”

Maka, seseorang dikalangan para hadirin ada yang berkata, “Alangkah buruknya apa yang kamu katakan sejak kamu masuk menemui Amirul Mukminin…Kamu telah menjadikan khalifah muslimin termasuk musuh-musuh Allah dan kamu telah menyakitinya.”
Abu Hazim berkata, “Bahkan, alangkah buruknya apa yang kamu katakan, sungguh Allah telah mengambil janji dari para ulama agar mereka selalu mengatakan kalimatul haq, Allah berfirman, “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya.” (Surat Ali Imran: 187)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

“Tidaklah di dunia ini ada orang yang lebih menderita dari pecinta
meski ia mendapatkan cinta itu manis rasanya.
Engkau lihat ia selalu menangis pada setiap keadaan, karena takut berpisah atau karena rindu dendam.
Ia menangis jika mereka jauh, sebab didera kerinduan.
Ia menangis pula saat berdekatan, sebab takut perpisahan.
Air matanya mengalir saat bertemu.
Air matanya mengalir saat berpisah.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ibnu Syuja’ Al-Kirman berkata, “Siapa yang memakmurkan lahiriahnya dengan mengikuti Sunnah, memakmurkan batiniah-nya dengan muraqabah (penjagaan kepada Allah), menahan nafsunya dari syahwat dan menahan pandangannya dari apa yang diharamkan, serta ia membiasakan diri makan yang halal, niscaya firasatnya tidak akan salah.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Disebutkan apa yang dilakukan oleh sebagian ahli ilmu di negeri Afrika, “Bahwasanya di pinggir negeri itu terdapat mata air yang disebut dengan mata air penyembuhan. Orang-orang awam terkena fitnah olehnya, sehingga mereka berduyun-duyun dari berbagai negeri mendatanginya. Orang yang belum menikah, belum mempunyai anak akan dikatakan padanya, ‘Ikutlah aku ke mata air penyembuhan.’ Dari sini Al-Hafizh Abu Muhammad mengetahui bahwa di dalamnya ada fitnah. Maka beliau keluar di pagi buta dan melenyapkannya, lalu beliau adzan subuh di atasnya, selanjutnya berkata, ‘Sesungguhnya aku melenyapkan ini karena-Mu, karena itu janganlah Engkau jadikan ada orang yang masih memuliakannya’.” Dan memang setelah itu tidak ada lagi orang yang memuliakannya hingga sekarang.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Alkisah suatu saat Ismail Al-Qadhi masuk kepada khalifah Abbasiyyah waktu itu, lalu disuguhkan padanya sebuah kitab yang berisi tentang keringanan dan ketergelinciran para ulama. Setelah membacanya dia berkomentar : “Penulis buku ini adalah zindiq, sebab orang yang membolehkan minuman memabukkan tidaklah membolehkan nikah mut’ah, dan orang yang membolehkan nikah mut’ah tidaklah membolehkan nyanyian, tidak ada seorang alim pun kecuali memiliki ketergelinciran. Barangsiapa memungut semua kesalahan ulama niscaya akan hilang agamanya”. Akhirnya, buku itu diperintahkan supaya dibakar. [Siyar A’lam Nubala 13/465,Adz-Dzahabi]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Diceritakan ada lelaki yang sangat durhaka kepada sang ayah sampai tega menyeret ayahnya ke pintu depan untuk mengusirnya dari rumah. Sang lelaki ini dikarunia anak yang lebih durhaka darinya. Anak itu menyeret bapaknya sampai kejalanan untuk mengusirnya dari rumahnya. Maka sang lelaki berkata : “Cukup… Dulu aku hanya menyeret ayahku sampai pintu depan”. Anak dari lelaki itu menimpali : “Itulah balasanmu. Adapun tambahan ini sebagai sedekah dariku!”.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Dzaadzan berkata :

“Saya adalah seorang pemuda yang bersuara merdu, pandai memukul gendang, ketika saya bersama teman-teman sedang minum minuman keras, lewatlah Ibnu Mas’ud, maka ia pun memasuki (tempat kami), kemudian ia pukul tempat (yang berisikan minuman keras) dan membuangnya, dan ia pecahkan gendang (kami), lalu ia (Ibnu Mas’ud) berkata : “Kalaulah yang terdengar dari suaramu yang bagus adalah Al-Qur’an maka engkau adalah engkau… engkau”.

Setelah itu pergilah Ibnu Mas’ud. Maka aku bertanya kepada temanku : “Siapa orang ini ?” mereka berkata : “Ini adalah Abdullah bin Mas’ud (sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam)”.

Maka dengan kejadian itu (dimasukkan) dalam jiwaku perasaan taubat. Setelah itu aku berusaha mengejar Abdullah bin Mas’ud sambil menangis, (setelah mendapatinya) aku tarik baju Abdullah bin Mas’ud.

Maka Ibnu Mas’ud pun menghadap kearahku dan memelukku menangis. Dan ia berkata : “Marhaban (selamat datang) orang yang Allah mencintainya”. Duduklah! lalu Ibnu Mas’ud pun masuk dan menghidangkan kurma untukku [Siyar ‘Alamun Nubala 4/28]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Adalah Al-Hasan Al-Basri duduk dalam majelisnya dimana setiap hari ia mengadakan majelis ditempat itu. Adapun Habib Al-Ajami duduk dalam majelisnya dimana ahli dunia dan perdagangan mendatanginya. Dan ia lalai dengan menjelis Al-Hasan Al-Basri, dan tidak menoleh sedikitpun dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Hingga suatu hari ia ingin mengetahui apa yang disampaikan Al-Hasan Al-Basri, maka dikatakan kepadanya : “Dalam majelis Al-Hasan Al-Basri diceritakan tentang surga, neraka dan manusia diberi semangat untuk mendapatkan akhirat, dan ditanamkan sikap zuhud terhadap dunia (memfokuskan segala karunia Allah untuk akhirat). Maka perkataan ini menancap dalah hatinya, lalu ia pun berkata : “Mari kita mendatangi majelis Al-Hasan Al-Basri!”, maka berkatalah orang-orang yang duduk dalam majelis kepada Al-Hasan Al-Basri : “Wahai Abu Said ini adalah Habih Al-Ajami menghadap kepadamu nasehatilah ia. Lalu Habib Al-Ajami menghadap Hasan Al-Basri dan Hasan Al-Basri menghadap kepadanya, lalu ia nasehati Habib Al-Ajami, ia ingatkan dengan syurga, ia takut-takuti dengan neraka, ia hasung untuk melakukan kebaikan, ia ingatkan untuk berlaku zuhud di dunia. Maka Habib Al-Ajami pun terpengaruh dengan nasehat itu, lalu bersedekah 40 ribu dinar. Dan iapun berlaku qona’ah (menerima) dengan hal sedikit, dan ia terus beribadah kepada Allah hingga meninggal dunia” [Hilyatul Aulia 6/149 dengan sedikit perubahan, dan lihat Siyar ‘Alamun Nubala 6/144]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Abu Nu’aim mengutip dalam kitab “Al-Hilyah” dengan sanadnya kepada Ibrahim bin Sulaiman Az-Zayyat, dimana ia berkata :

“Adalah kami berada disisi Sufyan Ats-Tsauri, lalu datanglah seorang wanita dan mengeluhkan anak laki-lakinya, wanita itu berkata : “Wahai Abu Abdullah saya mendatangimu agar engkau menasehatinya? Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata : Ya, datangkan anakmu itu”. Kemudian perempuan itu datang bersama anaknya, maka Sufyan Ats-Tsauri pun menasehati anak itu, setelah selesai berpalinglah anak itu pergi. Maka kembalillah wanita tadi sesudah beberapa waktu dan berkata : “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai Abu Abdullah (Sufyan Ats-Tsauri)”, dan ia pun menceritakan perilaku anaknya yang ia sukai setelah mendapat nasehat Sufyan Ats-Tsauri.

Setelah beberapa lama, datanglah kembali wanita itu dan berkata : “Wahai Abu Abdullah, annakku tidak pernah tidur dimalam hari, dan pada siang hari ia berpuasa, tidak makan dan tidak pula minum. Maka berkatalah Sufyan Ats-Tsauri : “Celaka anda, mengapa ia berbuat demikian ?” Wanita itu menjawab : “Untuk mencari hadits”. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata : “Harapkanlah dirimu darinya pahala dari sisi Allah” [Hilyatul Aulia 4/65,66]

Sufyan Ats-Tsauri adalah salah seorang ulama terkemuka, dan seorang yang banyak menyuruh kebaikan, tidaklah ia takut celaan orang yang suka mencela dijalan Allah, hingga berkata salah seorang diantara mereka ; “Adalah saya keluar bersama Sufyan Ats-Tsauri, maka hampir-hampir lisannya tidak putus dari menyuruh kebaikan dan melarang dari kemungkaran baik ketika pergi atau pulang” [Hilayatul Aulia]

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ada sebuah kisah menarik tentang kematian Imam ash-Shan’ani (w 1182H), yaitu beliau tertimpa sakit perut (mencret) yang menguras isi perut beliau .Keluarga beliau mencarikan obat tetapi tidak berguna sedikitpun.

Kemudian dibawakan 2 buah buku kepada beliau, yaitu Al-Insan Al Kamil karya Al Jili, dan al-Madhnun Bihi ‘Ala Ahlihi karya Al-Ghazali, yang beliau pernah berkomentar : “Aku tidak menganggapnya sebagai karya beliau. Buku ini hanyalah dinisbatkan secara dusta.” Kemudian imam Ash-Shan’ani berkata : “Kemudian aku menelaah buku tersebut, maka aku temukan buku tersebut berisi kekufuran yang nyata, maka aku perintahkan supaya kedua buku itu dibakar dengan api dan apinya digunakan untuk membuat roti untukku.” Kemudian beliau makan roti dengan niat sebagai obat,setelah itu beliau tidaklah merasa sakit.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pada biografi Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Ala Al Hamdani (w.248) ,Muthayan berkata :”Abu Kuraib berwasiat agar buku-buku karyanya dipendam, maka dilaksanakan wasiat beliau.”

Kemudian Adz-Dzahabi didalam Siyar 11/397 memberikan komentar : “Beberapa ahli hadits telah mewasiatkan agar buku-bukunya dipendam, dibakar, atau dicuci (dilunturkan tintanya), karena takut buku tersebut dipegang oleh muhaddits yang kurang agamanya, kemudian ia akan merubah-rubah dan menambahinya, kemudian hal itu dinisbatkan kepada Al-Hafidz (ahli hadits pemilik kitab). Atau didalam kitab itu terdapat riwayat yang putus atau lemah yang tidak pernah ia ceritakan, sedangkan yang telah ia riwayatkan adalah hal-hal yang telah dipilih. Maka ia pada akhirnya membenci hasil tulisannya, dan tidak ada jalan lain kecuali harus dimusnahkan.Karena hal ini dan lainnya ia memendam buku-bukunya.”

Syaikh Masyhur berkata : “Buku-buku yang penuh dengan racun kalajengking dan ular (yang berisi kejelakan dan kemungkaran) lebih layak untuk dipendam, dimusnahkan dan dibakar.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Seseorang dari Afrika berkata : “Ada seorang syaikh, di antara syaikh Thariqah Sufi. Setiap selesai melakukan shalat, dia mengangkat tangannya dan mendo’akan kecelakaan untuk Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia memohon kepada Allah, agar Allah menimpakan kerburukan kepadanya …dan seterusnya”. Do’a yang menjadikan bergidik hati orang-orang yang bertauhid.

Seorang Afrika tadi berkata : “Suatu kali aku mendatanginya, aku membawa kitab tauhid, tetapi aku melepaskan sampulnya dan aku buang judulnya. Aku menemuinya, duduk bersamanya, dan mulai mengobrol. Dia (syaikh Sufi) berkata kepadaku : ‘Kitab apa ini ?’. Aku jawab : ‘Kitab yang berisi ayat dan hadits, ditulis oleh seorang ulama’. Dia berkata : ‘Bolehkah aku membacanya?’. Maka seolah-olah aku berharap agar dia tambah meminta dan penasaran. Aku lalu memberikannya, dan berkata : “Tetapi aku ingin engkau meringkaskan kitab ini untukku, karena aku tidaklah seperti anda, seorang alim yang agung, sehingga aku mendapatkan manfaat”.

Maka besoknya dia kembali, lalu syaikh itu mengatakan : “Kitab ini sangat bagus, kitab ini menjelaskan berdasarkan ayat dan hadits, bahwa kita berada di atas kesesatan, kebodohan, dan penyimpangan. Didalamnya hanya ada firman Allah dan sabda Rasul. Siapakah yang menyusunnya ?” Dia menjawab : “Inilah penyusunnya, orang yang selalu engkau do’akan kecelakaan pada waktu malam dan siang”. Maka syaikh itu bertaubat kepada Allah saat itu juga. Dahulu dia selalu mendo’akan kecelakaan untuknya, kemudian dia lalu mendo’akan kebaikan untuknya. Inilah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ibnu Abil ‘Izz rahimahullah berkata: “Ketinggian Allah di samping ditetapkan melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah ditetapkan pula melalui akal dan fitrah. Adapun tetapnya ketinggian Allah melalui akal dapat ditunjukkan dari sifat kesempurnaan-Nya. Sedangkan tetapnya ketinggian Allah secara fitrah, maka perhatikanlah setiap orang yang berdo’a kepada Allah Azza wa Jalla pastilah hatinya mengarah ke atas dan kedua tangannya menengadah, bahkan barangkali pandangannya tertuju ke arah yang tinggi. Perkara ini terjadi pada siapa saja, yang besar maupun yang kecil, orang yang berilmu maupun orang yang bodoh, sampai-sampai di dalam sujud pun seseorang mendapat kecenderungan hatinya ke arah itu. Tidak seorang pun dapat memungkiri hal ini, dengan mengatakan bahwa hatinya itu berpaling ke arah kiri dan kanan atau ke bawah.”

Ini adalah penjelasan bahwa allah berada di atas langit, dan bantahan bagi yang menganggap allah ada dimana-mana, atau yang menganggap Allah tidak bertempat.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Anas bin Malik meriwayatkan dari Aisyah Radhiallaahu anha, bahwa ada seorang miskin meminta-minta kepadanya padahal dia sedang berpuasa, sementara di rumahnya tidak ada makanan selain sekerat roti kering, berkata Aisyah kepada pembantunya, “Berikan roti itu kepadanya,” si pembantu menyahut, “Anda nanti tidak memiliki apa-apa untuk berbuka puasa. Maka beliau berkata lagi, “Berikan roti itu kepadanya.” Perawi mengatakan, “Maka pembantu itu melakukannya, dan dia berkata, “Belum menjelang sore ada salah satu dari keluarga Nabi, atau seseorang yang pernah memberi hadiah mengantarkan daging kambing (masak) yang telah ia bungkus. Maka beliau memanggilku dan berkata, “Makanlah engkau, ini lebih baik daripada rotimu tadi.”
(HR Malik dalam al Muwaththa’ 2/997)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Al-Haitsam bin Jamil meriwayatkan bahwa Fudhail bin Marzuq datang kepada al Hasan bin Huyaiy karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan dia tidak punya apa-apa. Maka al Hasan memberikan enam dirham dan dia memberitahukan, bahwa ia tidak memiliki selain itu. Maka Fudhail berkata, “Subhanallah, Saya mengambil semuanya sedangkan engkau tidak punya yang lain?” Namun al Hasan enggan mengambil semuanya, dan Fudhail juga enggan. Akhirnya dinar itu dibagi dua, dia ambil tiga dinar dan dia tinggalkan tiga dinar.(Tahdzib al Kamal 23/308)

1 dinar sama dengan kira-kira 4,25 gram emas murni, sekitar 500ribu rupiah
1 dirham sama dengan kira-kira 3,3 gram perak, sekitar 10ribu rupiah

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Diriwayatkan dari Yahya bin Hilal al Warraq dia berkata,”Saya datang kepada Muhammad bin Abdullah bin Numair untuk mengadukan sesuatu kepadanya, maka dia mengeluarkan empat atau lima dirham seraya berkata, “Ini separuh harta yang ku miliki. Dan dalam kesempatan lain aku mendatangi Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, dia mengeluarkan empat dirham dan berkata, “Ini keseluruhan yang aku miliki.” (riwayat Ibnul Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad hal 320)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Dari Aun bin Abdullah dia berkata, “Seseorang yang sedang berpuasa berteduh, ketika menjelang berbuka seorang pengemis datang kepadanya, ketika itu dia memiliki dua potong kue. Maka salah satunya diberikan kepada si pengemis, namun sejenak ia berkata, “Sepotong tidaklah membuatnya kenyang, dan sepotong lagi tidak membuatku kenyang, maka kenyang salah satu lebih baik daripada kedua-duanya lapar.” Akhirnya ia berikan yang sepotong lagi kepada si pengemis. Kemudian ketika tidur dia bermimpi didatangi seseorang dan berkata, “Min-talah apa saja yang kau kehendaki.” Dia menjawab, “Aku minta ampunan. Orang tersebut berkata, “Allah telah melakukan itu untukmu, mintalah yang lain lagi!” Dia berkata, “Aku memohon agar orang-orang mendapatkan pertolongan.” (riwayat ad Dainuri dalam al Mujalasah 3/47)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Imam Syafi’i rahimahullah pernah ditanya, “Bagaimana hasrat tuan terhadap ilmu?”Beliau manjawab, “Saya seperti mendengar kata-kata yang tidak pernah saya dengar. Saya bahkan ingin agar saya punya banyak pendengaran, supaya bisa menikmati seperti yang dinikmati oleh kedua telinga saya”. “Bagaimana kerakusan anda terhadap ilmu?” Beliau menjawab,“Seperti rakusnya pencari harta yang mencapai puncak kenikmatan karena hartanya.’ ‘Bagaimana tuan mencari ilmu?’ beliau menjawab ‘Seperti seorang ibu yang bingung mencari anaknya, yang semata wayang’. Ibnu Asakir dalam menceritakan Abu Manshur Muhammad bin Husain An-Naisaburi berkata, ‘Beliau terus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, meski dalam kondisi fakir. Bahkan beliau mengulangi dan menulis pelajarannya di bawah sinar rembulan, karena tidak mampu membeli minyak lampu.’

Ibnu Katsir berkata, ‘Ilmu tidak bisa diperoleh dengan leha-leha.’ Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi berkata, ‘Untuk menuntut ilmu hadits, saya mengalami kencing darah dua kali, pertama di Baghdad dan kedua di Makkah. Hal itu karena saya berjalan dengan kaki telanjang di tengah sengatan terik matahari. Saya tidak pernah naik kendaraan saat mencari hadits kecuali sekali, dan saya selalu membawa kitab-kitab di punggung saya.’ Sementara Imam Baqi bin Mukhallad Al-Andalusi pada tahun 221H berjalan kaki dari Andalus (Spanyol) ke Baghdad untuk menemui dan belajar kepada Imam Ahmad.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ahmad bin Ibrahim Al-Abbas berkata, ‘Ketika sampai berita wafatnya Imam Muhammad Ar-Razi, saya masuk kamar dan menangis. Keluargaku mengerumuniku dan bertanya, ‘Apa yang menimpamu?’ ‘Imam Muhammad Ar-Razi telah wafat, kalian melarangku ke sana untuk menuntut ilmu,’ jawab-ku. Akhirnya mereka mengizinkanku mencari ilmu kepada Syaikh Hasan bin Sinan.’

Abu Ali Al-Farisi berkata: ‘Terjadi kebakaran besar di Baghdad, semua kitabku terbakar, padahal saya menulisnya dengan kedua tanganku. Selama dua bulan saya tidak kuasa berbicara dengan seorang pun, karena kesedihan dan duka yang dalam, bahkan beberapa saat saya dalam keadaan linglung.’ Imam Syu’bah bin Al-Hajjaj berkata, ‘Saya ingat, saya pernah ketinggalan tidak mendengar satu hadits dari Syaikh saya, sehingga saya sakit (karena sangat menyesal dan sedih akibat ketinggalan tersebut).

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Dikisahkan, Imam Asad bin Al-Furat melakukan perjalanan ke Iraq untuk belajar kepada Syaikh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Rahimahullaah. Imam Asad berkata, “Saya orang asing dan bekalku hanya sedikit, bagaimana agar saya bisa belajar lebih dari sekedar mengikuti kajian tuan?” Syaikh Asy-Syaibani menjawab, “Tetaplah ikut kajian pada siang hari, dan saya khususkan waktu malam untuk mengajarimu sendirian. Menginaplah di rumahku dan kamu akan saya ajari ilmu’. Imam Asad berkata, “Maka saya pun menginap di rumah beliau, beliau mendatangiku dengan membawa seember air. Beliau lalu membacakan ilmu untukku, jika malam telah larut dan aku mengantuk, beliau mengambil air dan memercikkannya ke mukaku, sehingga saya bersemangat lagi. Demikian terus berlalu, sehingga saya selesai belajar ilmu apa saja yang saya inginkan.”

Abul Qasim Al-Muqri’ berkata, Imam Al-Hazimi senantiasa menelaah kitab dan mengarang hingga terbit fajar. Seseorang kemudian berkata kepada pembantunya, ‘Jangan kamu berikan minyak untuk pelitanya, barangkali beliau istirahat malam itu.’ Ketika malam tiba, Imam Al-Hazimi meminta minyak kepada pembantunya. Lalu dijawab, minyaknya telah habis. Imam Al-Hazimi lalu masuk ke rumahnya dan shalat di dalam kegelapan malam sampai terbit fajar.’

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Shilah ibn Asyam pernah keluar ke daratan di tanah Bashrah untuk khalwah (menyepi) dan beribadah…

Lalu sekelompok pemuda yang akan bersenang-senang melewatinya…
Mereka bermain-main…bersendau gurau dan bergembira…
Ia (Shilah) menyalami mereka dengan halus…

Dan dengan lembut ia berkata kepada mereka, “Apa yang kalian katakan tentang suatu kaum yang ber’azm (bertekad)  untuk safar (bepergian) karena suatu urusan besar, hanya saja mereka di waktu siang berbelok dari jalan untuk berbuat sia-sia dan bermain-main….dan di waktu malam mereka tidur untuk istirahat. Maka kapankah kalian melihat mereka menyelesaikan perjalanannya dan sampai di tempat tujuan?!”

Dan ia terbiasa mengucapkan kalimat tersebut di saat itu dan pada saat yang lain…
Pada suatu ketika ia bertemu dengan mereka dan ia mengucapkan kata-katanya tersebut kepada mereka…

Maka, salah seorang pemuda dari mereka bangkit dan berkata, “Sesungguhnya dia –demi Allah- tidak memaksudkan perkataannya kepada siapapun selain kita. Kita di siang hari bermain-main….dan di malam hari tidur…”

Kemudian pemuda tersebut memisahkan diri dari teman-temannya dan mengikuti Shilah ibn Asyam sejak hari itu. Ia terus menemaninya hingga kematian menjemputnya.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pada suatu siang Shilah ibn Asyam pernah pergi bersama sekelompok sahabatnya kepada suatu tujuan. Lalu lewatlah di depan mereka seorang pemuda yang menakjubkan dan bagus penampilannya….

Pemuda tersebut memanjangkan kain celananya sampai dibawah mata kaki hingga ia menyeretnya di tanah seperti orang sombong…

Para sahabat Shilah lalu bermaksud (melakukan tindakan) terhadap pemuda tersebut, mereka ingin mencemoohnya dengan perkataan dan memukulnya dengan keras…

Maka Shilah berkata kepada mereka, “Biarkan aku, yang akan menyelesaikan urusannya.”

Ia mendekati pemuda tersebut dan berkata dengan kelembutan seorang ayah yang penuh sayang…dan bahasa seorang sahabat yang jujur, “Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku punya hajat kepadamu.”

Pemuda itu berhenti, dan berkata, “Apa itu wahai paman?”
Ia berkata, “Hendaklah kamu mengangkat kainmu, sesungguhnya yang demikian itu lebih suci untuk pakaianmu…lebih bertakwa kepada Rabbmu…dan lebih dekat dengan sunnah Nabimu.”

Dengan rasa malu pemuda itu berkata, “Ya, dengan senang hati…”
Kemudian ia segera mengangkat kainnya.

Shilah berkata kepada sahabatnya, “Sesungguhnya yang seperti ini lebih baik daripada apa yang kalian inginkan…kalau seandainya kalian memukulnya dan mencemoohnya niscaya ia akan memukul dan mencemooh kalian…dan tetap membiarkan kainnya menjulur menyapu tanah.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pada suatu kali seorang pemuda dari Bashrah mendatangai Shilah ibn Asyam dan berkata, “Wahai Abu ash-Shahbaa, ajari aku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.”

Maka Shilah tersenyum dan berseri wajahnya, dan ia berkata, “Sungguh kamu telah mengingatkan aku -wahai anak saudaraku- tentang kenangan lama yang tidak aku lupakan…dimana pada saat itu aku seorang pemuda sepertimu…Aku mendatangi orang yang tersisa dari sahabat Rasulullah SAW, dan aku berkata kepada mereka, “Ajarilah aku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian.” Mereka berkata, “Jadikanlah al-Qur’an sebagai penjaga jiwamu dan kebun hatimu. Dengarkan nasehatnya dan nasehatilah kaum muslimin dengannya. Perbanyaklah berdoa kepada Allah semampumu.”

Anak muda itu berkata, “Berdoalah untukku, semoga engkau dibalasi dengan kebaikan.”

Ia menjawab, “Semoga Allah menjadikanmu senang (antusias) untuk memperoleh yang kekal (akhirat)…dan menjadikanmu zuhud terhadap yang fana (dunia)…dan menganugrahkan keyakinan kepadamu yang mana jiwa menjadi tenang kepadanya, dan dibutuhkan kepadanya dalam agama.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Suatu kali AL-QASIM IBN MUHAMMAD IBN ABI BAKAR pernah terlihat di Mina. Dan para penduduk negeri dari orang-orang yang berhaji ke baitullah mengerumuninya dari segala sisi dan menanyainya.

Ia menjawabi mereka dengan apa yang ia tahu, dan pada apa yang ia tidak tahu, ia mengatakan, “Aku tidak tahu…aku tidak mengerti…aku tidak faham.” Mereka pun dibuat heran dengannya.

Ia lalu berkata, “Aku tidak tahu seluruh apa yang kalian tanyakan…kalau aku mengetahuinya, niscaya aku tidak akan menyembunyikannya…dan tidak halal bagiku untuk menyembunyikannya. Dan (ketahuilah) seseorang hidup dalam keadaan bodoh –setelah mengetahui hak Allah atasnya- adalah lebih baik baginya daripada ia mengatakan apa yang ia tidak mengetahuinya.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Al-Qasim ibn Muhammad telah diberi umur hingga lebih dari tujuh puluh dua tahun. Akan tetapi matanya menjadi buta di saat ia berusia lanjut.
Pada akhir tahun dari kehidupannya, ia menuju ke Mekkah menginginkan haji…dan di tengah perjalanan kematian menjemputnya.

Ketika ajalnya sudah dekat, ia menoleh kepada anaknya dan berkata, “Bila aku mati, kafanilah aku dengan pakaianku yang aku shalat dengannya, yaitu gamisku…sarungku…dan kainku…itu adalah kafan kakekmu Abu Bakar. Kemudian ratakan kuburanku dan pulanglah kepada keluargamu. Dan hati-hatilah (janganlah kamu) berdiri di atas kuburanku dan berkata, “Dahulu ia begini…dan dulu ia begitu….”, karena aku bukanlah siapa-siapa”.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Maslamah bin Abdul Malik bersama pasukannya mengepung salah satu benteng Romawi. Sementara tidak ada jalan masuk ke dalam benteng kecuali satu pintu. Setelah pengepungan berlalu sekian lama, Maslamah berseru di tengah pasukannya, “Siapa yang berani menerobos pintu, maka jika dia mati saat menerobosnya, maka dia akan mendapatkan surga, insya Allah. Jika dia selamat, maka tanah yang ada di balik pintu itu patut diserahkan kepadanya, lalu dia harus membuka pintu itu agar pasukan Islam dapat masuk ke dalam benteng sebagai pemenang.”

Ada seorang prajurit berdiri, yang mukanya ditutup kain, seraya berkata,”Aku akan melakukannya wahai Amir.”
Akhirnya umat islam memenangkan peperangan itu.

Selama tiga hari Maslamah bin Abdul Malik bertanya-tanya, “Siapakah orang yang mengenakan tutup muka? Siapakah yang telah membuka pintu benteng?” Tak seorang pun yang bangkit.
Pada hari ketiga dia berkata, “Aku bersumpah agar orang yang mengenakan tutup muka menemui aku, kapan pun waktunya, siang atau malam.”

Maka pada tengah malam ada yang mengetuk pintu tendanya. Maslamah bertanya,”Engkaukah orang yang mengenakan tutup muka?”Orang itu menjawab, “Dia meminta tiga syarat sebelum engkau melihatnya.””Apa itu?” tanya Maslamah.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

“Engkau tidak boleh mengumumkan namanya kepada orang-orang, engkau tidak boleh memberinya imbalan apa pun dan engkau tidak boleh melihatnya sebagai orang yang memiliki keistimewaan,” kata orang itu. Dengan kata lain, dia tidak menginginkan apa-apa.”Aku terima,” kata Maslamah. Orang itu berkata, “Memang akulah orang yang mengenakan tutup muka itu.”

Maka Maslamah langsung menghampiri dan memeluknya. Maka di antara doa Maslamah, “Ya Allah, himpunkan aku bersama orang yang mengenakan tutup muka. Ya Allah, himpunkan aku bersama orang yang mengenakan tutup muka.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Amr bin Qais Al Mala’y berpuasa selama dua puluh tahun, sementara keluarganya tidak mengetahuinya. Dia mengambil makan siangnya lalu pergi ke tokonya, lalu dia menshadaqahkan makan siangnya itu dan dia sendiri berpuasa, sementara keluarganya tidak mengetahui hal itu.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Dari Abu Hamzah Ats Tsumaly, bahwa Ali bin Al Husain membawa roti di atas punggungnya pada malam hari lalu mencari orang-orang miskin di kegelapan malam. Dia berkata, “Sesungguhnya shadaqah yang diberikan pada kegelapan malam dapat memadamkan kemurkaan Allah.”
Dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, “Penduduk Madinah hidup dengan makanan itu, sementara mereka tidak tahu siapa yang telah memberi makanan itu kepada mereka. Setelah Ali bin Husain meninggal dunia, maka mereka tidak lagi mendapatkan makanan pada malam hari.”

Dari Amr bin Tsabit, dia berkata, “Setelah Ali bin Al Husain meninggal dunia, orang-orang melihat bekas punggungnya, yaitu bekas kantong makanan yang biasa dia panggul untuk diberikan kepada para wanita janda.”

Syaibah bin Nu’amah berkata, “Setelah Ali bin Al Husain meninggal dunia, orang-orang mendapatkan seratus keluarga yang dia santuni. Karena itulah dia dianggap orang bakhil. Pasalnya, dia menyalurkan infaq secara rahasia, sementara keluarganya mengira dia menumpuk dirham. Sebagian diantara mereka berkata, “Kami tidak pernah kehilangan shadaqah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi hingga Ali meninggal dunia.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Al Hasan al Bashri bila datang ke pasar dan mendengar hiruk pikuk orang orang di sana, ia berkata, “Aku mengira malam mereka adalah malam yang buruk (karena tidur nyenyak dan tidak bertahajjud), mengapa mereka tidak tidur tengah hari?”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Al Mughirah berkata, “Aku pernah keluar pada suatu malam setelah orang orang benar benar telah tertidur, lalu aku melintasi Malik bin Anas, aku melihatnya tengah berdiri melakukan shalat. Tatkala dia selesai dari bacaan al Faatihah, dia mulai membaca surat at Takaatsur:

‘Bermegah megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatan itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar benar akan melihat Neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah megahkan di dunia itu).’

Lalu dia menangis cukup lama dan kemudian dia pun mengulangi ayat ini dan kembali menangis. Apa yang aku dengar dan aku lihat dari sosok Malik ini telah membuatku melupakan keperluanku yang membuatku keluar untuknya. Tiada henti hentinya aku berdiri, sedangkan dia tetap mengulang ulang ayat tersebut dan menangis hingga terbit fajar. Tatkala dia melihat fajar telah jelas, barulah dia ruku’. Kemudian aku pulang ke rumahku, lalu aku berwudhu’ dan kemudian pergi ke masjid, tiba tiba Malik sudah berada di tempatnya (di masjid) dan jama’ah ada di sekelilingnya. Tatkala memasuki waktu Shubuh, aku melihat pada wajahnya tampak cahaya dan keindahan darinya.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Dihikayatkan dari imam asy-Syafi’i dan Muhammad bin al-Hasan bahwa keduanya melihat seorang laki-laki sedang berjalan ke arah mereka, lalu masing-masing mereka menebak pekerjaan orang tersebut. Kata imam asy-Syafi’i, “Dia itu seorang tukang kayu.” Muhammad bin al-Hasan berkata, “Dia itu seorang pandai besi.” Begitu orang itu mendekat, keduanya bertanya kepadanya mengenai pekerjaannya, maka ia menjawab, “Dulu profesiku pandai besi tapi sekarang sudah berprofesi sebagai tukang kayu.”

2. Seorang laki-laki yang dulunya pandai baca al-Qur’an bertanya kepada sebagian ulama, lalu mereka berkata kepadanya, “Duduklah, sebab aku mencium dari ucapanmu bau ‘kekufuran’.” Tak berapa lama setelah itu, orang tersebut muncul lagi, tapi sudah masuk agama Nasrani, wal ‘iyaadzu billah. Lalu ia ditanya, “Adakah ayat al-Qur’an yang masih kamu hafal?.” Ia menjawab, “Aku tidak hafal kecuali satu ayat saja, ‘Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang Muslim.’” (al-Hijr:2)

3. Abu Sa’id al-Kharraz berkata, “Di Masjid Haram Mekkah, aku melihat seorang laki-laki miskin yang tidak memiliki apa-apa dan hanya mengenakan pakaian yang menutup auratnya saja. Karena kondisinya itu, aku menghindarinya dan diriku jijik terhadapnya. Lalu ia memfirastiku seraya melantunkan firman Allah, “Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya.” (al-Baqarah:235) Maka aku pun menyesali atas sikapku tersebut dan memohon ampun kepada Allah. Lalu ia melantunkan ayat lagi, “Dan Dia-lah Yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan mema’afkan kesalahan-kesalahan…” (asy-Syura:25)

(SUMBER: Mi’ah Qishshah Wa Qishshah karya Muhammad Amin al-Jundi, juz II, hal.71-72)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Qadhi Abu ath-Thayyib berkata, “Suatu hari kami mengikuti pengajian di Jami’ al-Manshur. Lalu datanglah seorang pemuda dari Khurasan yang mengetengahkan salah satu hadits shahih yang diriwayatkan Abu Hurairah. Setelah membacanya, ia mengomentari, “Hadits ini tidak dapat diterima…” Maka, belum lagi ia selesai bicara, tiba-tiba dari atas atap jatuh seeokor ular sehingga orang-orang bangun dan berhamburan ke luar, tak terkecuali pemuda tersebut namun anehnya, ular itu hanya membuntutinya. Ketika itu, ada orang yang menasehatinya, “Ayo, bertobatlah, bertobatlah.!!!” Maka anak muda itu pun mengatakan, “Aku bertobat kepada Allah.” Seketika, ular itu pun menghilang entah ke mana.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Kisah ini diceritakan oleh Syaikh ‘Abdullah al-Mathruud, Imam masjid Haram, Mekkah, di dalam sebuah kaset berjudul, “Penghuni Rumah Angkat Bicara” tepatnya, sehabis berziarah ke Daar an-Naqaahah yang menangani perawatan kondisi-kondisi parah, di sebuah propinsi di Kerajaan Arab Saudi.

Seorang pemuda berusia 27 tahun yang kondisinya tidak dapat lagi duduk untuk selama-lamanya berkisah, “Suatu ketika ibuku berkata kepadaku, ‘Tolong antarkan ibu ke rumah salah seorang kerabat kita.”

Mendengar itu, aku jadi kesal lalu berbicara kasar terhadapnya. Namun beliau mengulangi lagi, “Aku mohon padamu, wahai anakku, tolong antarkan aku ke rumah mereka sebab ada hak mereka yang harus aku berikan. Itulah tujuanku mengunjungi mereka.”

Lalu aku berkata padanya, “Baiklah, tapi ada syaratnya; aku akan mengantarkan ibu ke sana lalu pulang dan akan datang lagi tepat setelah setengah jam kemudian. Nanti aku akan membunyikan klakson mobil satu kali, kalau ibu tidak keluar, maka aku akan pergi dan meninggalkan ibu di sini.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Akhirnya sang ibu naik dan jadi pergi ke rumah kerabatnya bersama sang anak. Dan setelah berlangsung setengah jam tepat, sang anak pun datang dan membunyikan klakson mobilnya satu kali namun sang ibu tidak keluar-keluar. Maka, ia pun pergi dan meninggalkan sang ibu.

Dalam perjalanannya tersebut, mobil dilarikan dengan kecepatan tinggi hingga terjadilah kecelakaan atas dirinya. Akibat kejadian itu, ia kini tidak bisa lagi duduk untuk selama-lamanya. Ia hanya bisa berbaring terlentang atau telungkup dan tidak dapat menggerak-gerakkan anggota badannya selain kepala saja.

Komentar Penulis Buku:
Inilah balasan yang didapat oleh sang anak yang durhaka akibat perbuatannya sendiri. Kita berdoa semoga ia cepat sembuh dan dapat belas kasih Allah.

(SUMBER: Abnaa` Yu’adzdzibuun Aabaa`ahum karya Ahmad Muhammad Sinan, Bag.II, h.25-26)

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Kisah Abu Hazim Salamah ibn Dinar

Abdurrahman bertanya, “Bagaimanakah trik mendapatkan hati yang selalu terjaga wahai Abu Hazim?.
Ia menjawab, “Ketika hati diperbaiki maka dosa-dosa besar terampuni… dan jika seoang hamba bertekad meninggalkan dosa, maka ia akan diliputi hati yang selalu terjaga. Jangan lupa wahai Abdurrahman bahwa kemewahan dunia akan menyibukkan hati dari kenikmatan akhirat… setiap nikmat yang tidak menjadikanmu dekat dengan Allah maka itu adalah bencana.”

Anak Abdurrahman berkata, “Sesungguhnya syaikh kami banyak dan kepada siapakah kami berteladan.”
Abdurrahman menjawab, “Wahai anakku, teladanilah syaikh yang paling takut kepada Allah secara sembunyi-sembunyi dan menahan diri dari mengumbar aib… memperbaiki dirinya sejak masa muda dan hal itu tetap berlangsung hingga masa tua. Ketahuilah wahai anakku, tidaklah mentari bersinar di pagi hari melainkan pada hari itu nafsu dan ilmu akan menghampiri penuntut ilmu, lalu keduanya saling bertarung dalam dadanya dengan dahsyatnya… jika ilmunya mengalahkan nafsunya maka hari itu adalah hari keberuntungannya… tetapi jika nafsunya yang mengalahkan ilmunya maka hari itu adalah hari kerugiannya. “

Abdurrahman berkata, “Seringkali anda menasihati kami untuk bersyukur wahai Abu Hazim, apa sebenarnya hakikat syukur itu?.”
Ia mengatakan, “Tiap-tiap anggota dari tubuh kita, punya hak untuk kita syukuri.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Abdurrahman berkata, “Bagaimana (cara) bersyukurnya kedua mata?.”
Ia menjawab, “(Yaitu) bila kamu melihat kebaikan dengan keduanya maka kamu mengumumkannya, dan bila kamu melihat keburukan maka kamu menutupinya.”

Abdurrahman berkata lagi, “Bagaiman (cara) bersyukurnya kedua telinga?.”
Ia menjawab, “Bila kamu mendengar kebaikan dengannya maka kamu memahaminya, dan bila kamu mendengar keburukan maka kamu menimbunnya.”

“Bagaimana (cara) bersyukurnya kedua tangan?” kata Abdurrahman lagi.
Ia menjawab, “Hendaklah kamu tidak mengambil apa yang bukan milikmu dengannya…hendaklah kamu tidak melarang hak dari hak-hak Allah dengannya…dan janganlah terlewatkan olehmu wahai Abdurrahman, bahwa orang yang hanya bersyukur dengan lisannya dan tidak mengikut sertakan seluruh anggota badan dan hatinya bersamanya…maka perumpamaannya adalah sama dengan orang yang memiliki kain (baju), tetapi ia hanya memegang ujungnya dan tidak mengenakannya…Maka yang demikian itu tidaklah melindunginya dari panas dan tidak pula membentenginya dari dingin.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pada suatu tahun, Salamah ibn Dinar berangkat bersama pasukan muslimin menuju negeri Romawi mengharapkan jihad fisabilillah bersama para mujahid.
Tatkala pasukan telah sampai di akhir perjalanan, maka ia memilih untuk beristirahat sebelum menghadapi musuh dan masuk ke medan pertempuran.

Di tengah-tengah pasukan ada seorang amir (pemimpin) dari umara Bani Umayyah, kemudian ia mengirim seorang utusan kepada Abu Hazim dan berkata kepadanya, “Sesungguhnya pemimpin kita mengundangmu untuk menemuinya agar kamu menceramahinya dan memahamkannya (tentang agama).”

Kemudian ia pun menulis surat yang ditujukan kepada amir tersebut yang berbunyi, “Wahai amir, sungguh aku telah menjumpai ahlul ilmi sedangkan mereka tidak membawa agama ini kepada ahli dunia. Dan aku tidak berprasangka anda ingin agar aku menjadi orang yang pertama kali melakukan hal tersebut. Apabila engkau punya hajat kepada kami, maka datangilah kami, dan semoga keselamatan tercurahkan kepadamu dan orang-orang yang bersamamu.”

Ketika amir (selesai) membaca suratnya, ia lantas pergi menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya serta mendoakannya. Ia berkata, “Wahai Abu Hazim, sungguh kami telah membaca apa yang kamu tulis untuk kami, sehingga bertambahlah kemuliaanmu dan ‘izzahmu di sisi kami. Berilah peringatan kepada kami dan nasehatilah kami, semoga kamu diberi balasan atas kami dengan sebaik-baik balasan.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Maka mulailah Abu Hazim menasehati dan mengingatkannya. Dan di antara apa ia katakan kepadanya (yaitu) “Lihatlah kepada apa yang engkau sukai untuk bisa menemanimu di akhirat, maka bersungguh-sungguhlah agar engkau mendapatkannya di dunia…Lihatlah kepada apa yang engkau benci untuk menjadi temanmu di akhirat, maka zuhudlah terhadapnya ketika engkau di dunia…Ketahuilah wahai amir, sesungguhnya apabila kebathilah telah dibuat menarik dan menjadi laku (laris) di sisimu, niscaya ahli kebathilan dan orang-orang munafik akan menemuimu dan berkumpul di sekitarmu. Dan apabila al-haq telah dibuat menarik dan ia menjadi laku (laris) di sisimu, niscaya ahlul khair akan berkumpul di sekelilingmu, dan mereka akan menolongmu untuk memenangkannya. Maka pilihlah apa yang kau sukai untuk dirimu.”

Tatkala kematian menjemput Abu Hazim al-A’raj, para sahabatnya berkata kepadanya, “Bagaimana keadaanmu wahai Abu Hazim?”
Ia menjawab, “Andaikan kita selamat dari keburukan apa yang kita dapatkan dari dunia, maka tidaklah akan membahayakan kita sesuatu yang kita dihindarkan darinya”, kemudian ia membaca sebuah ayat yang mulia, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.” (Surat Maryam: 96)…ia terus saja mengulang-ulangi ayat tersebut hingga ajal menjemputnya

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Kabar tentang kedermawanan Abu Hanifah telah tersebar di timur dan barat, khususnya di kalangan para sahabat dan teman dekatnya. Sebagai suatu contoh, pada suatu hari seorang temannya pergi ke tokonya dan berkata,
“Sesungguhnya aku membutuhkan pakaian dari bahan al-Khizz, wahai Abu Hanifah.”
Abu Hanifah bertanya,”Apa warnanya?”
Orang itu menjawab, “Begini dan begini.”
“Sabar dan tunggulah sampai aku mendapatkan pakaian tersebut,” kata Abu Hanifah.
Seminggu kemudian pakaian yang dipesan telah jadi, maka tatkala temannya itu melewati toko, Abu Hanifah memanggilnya dan berkata,
“Aku punya pakaian yang kamu pesan.”
Temannya merasa gembira dan bertanya kepada Abu Hanifah,
“Berapa aku harus membayar pegawaimu?”
“Satu dirham,” jawab Abu Hanifah.
Ia merasa heran dan bertanya lagi, “Cuma satu dirham?”
“Ya,” kata Abu Hanifah
Temannya berkata, “Wahai Abu Hanifah, engkau tidak sedang bergurau bukan?”

Abu Hanifah manjawab, “Aku tidaklah bergurau, karena aku telah membeli pakaian ini dan yang satunya lagi dengan harga dua puluh dinar emas plus satu dirham perak, kemudian aku menjual salah satunya dengan dua puluh dinar emas sehingga tersisa satu dirham. Dan aku tidak akan mengambil untung dari teman dekatku sendiri.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pada waktu yang lain ada seorang perempuan tua datang ke tokonya dan memesan sebuah baju dari bahan al-Khizz, tatkala Abu Hanifah memberikan baju pesanannya, perempuan tua tadi berkata, “Sungguh aku adalah seorang perempuan yang sudah tua dan aku tidak tahu harga barang sedangkan baju pesananku adalah amanah seseorang. Maka juallah baju itu dengan harga belinya kemudian tambahkan sedikit laba atasnya, karena sesungguhnya aku orang miskin.”

Abu Hanifah menjawab, “Sesungguhnya aku telah membeli dua jenis pakaian dengan satu akad (transaksi), kemudian aku jual salah satunya kurang empat dirham dari harga modal, maka ambillah pakaian itu dengan harga empat dirham itu dan aku tidak akan meminta laba darimu.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pada suatu hari, Abu Hanifah melihat baju yang sudah usang sedang dipakai oleh salah seorang teman dekatnya. Ketika orang-orang-orang telah pergi dan tidak ada seorangpun di tempat itu kecuali mereka berdua, Abu Hanifah berkata kepadanya, “Angkat sajadah ini dan ambillah apa yang ada di bawahnya.” Maka temannya mengangkat sajadah tersebut, tiba-tiba ia menemukan di bawahnya seribu dirham. Kemudian Abu Hanifah berkata, “Ambil dan perbaikilah kondisi dan penampilanmu.” Akan tetapi temannya kemudian berkata, “Sesungguhnya aku seorang yang mampu (berkecukupan) dan sungguh Allah telah memberiku nikmat-Nya sehingga aku tidak membutuhkan uang tersebut.”

Berkata Abu Hanifah, “Jika Allah telah memberimu nikmat, maka di mana bekas dan tanda nikmata-Nya itu? Tidakkah sampai kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat-Nya pada diri hamba-Nya.” Karena itu, seyogyanya kamu memperbaiki penampilanmu agar temanmu ini tidak sedih melihatnya.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Hafsh bin Abdur Rahman merupakan relasi dagang Abu Hanifah dalam sebagian perniagaannya. Ia menyiapkan barang-barang dagangan berupa al-Khizz dan mengirimnya bersamanya (Hafsh) ke sebgian kota yang ada di Iraq. Pada suatu waktu beliau menyiapkan untuk dibawa Hafsh barang dagangan yang banyak dan memberi tahu kepadanya bahwa di antara barang-barang tersebut ada yang cacat, ia berkata, “Apabila kamu mau menjualnya maka terangkanlah kepada pembeli tentang cacat yang ada pada barang tersebut.”

Maka kemudian Hafsh menjual semua barang yang dititipkan dan ia lupa untuk memberi tahu sebagian barang yang ada cacatnya kepada para pembeli. Ia telah berupaya mngingat-ingat orang-orang yang telah membeli barang yang ada cacatnya tersebut, tetapi tidak berhasil. Maka tatkala Abu Hanifah tahu akan hal itu dan tidak mungkinnya mengenali orang-orang yang telah membeli barang yang cacat itu, hatinya tidak tenang sampai ia bersedekah dengan harga semua barang yang diperdagangkan oleh Hafsh.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Di samping semua sifat yang telah disebutkan di atas, ia juga seorang yang baik dalam bergaul dengan orang lain, teman dekatnya akan merasa bahagia bila bersamanya dan orang yang jauh darinya tidak akan merasa tersakiti bahkan musuhnya sekalipun. Salah seorang sahabatnya pernah berkata, aku telah mendengar Abdullah bin al-Mubarak berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, “Wahai Abu Abdillah, betapa jauhnya Abu Hanifah dari sifat menggunjing, aku sama sekali tidak pernah mendengar ia berkata tentang kejelekan musuhnya.” Maka Sufyan berkata, “Sesungguhnya Abu Hanifah sangat waras sekali sehingga tidak mungkin melakukan hal yang dapat menghapus kebaikan-kebaikannya.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Alkisah suatu hari Rasulullah melihat seorang lelaki memakai cincin emas. Seketika, Rasulullah mencabut cincin tersebut dari jari lelaki tersebut, dan melemparkannya sambil bersabda, “Seseorang dari kalian sengaja mengenakan batu neraka pada tangannya”.

Ketika Rasulullah telah pergi, salah seorang sahabat menyuruh lelaki pemakai cincin tadi untuk mengambil cincinnya kembali. Ia menyarankan agar bisa menggunakan untuk keperluan lain, atau menjualnya. Tetapi lelaki itu menolak. “Demi Allah, aku tidak akan mengambil, karena cincin itu telah dibuang Rasulullah”.

Padahal, Rasulullah tidak melarang lelaki tersebut untuk memanfaatkan cincin tersebut pada kepentingan lain. Ia hanya melarang memakainya. Tetapi, si lelaki tersebut enggan mengambil cincin itu kembali, atas dasar cintanya kepada Rasulullah dan keinginan untuk menambah ketaatan dirinya kepada Rasulullah.

Sebenarnya cincin itu bisa digunakan untuk keperluan lain. Yang dilarang, hanyalah pemakaian cincin tersebut di kalangan lelaki. Sementara bagi wanita, cincin tersebut halal dipakai sebagai sarana berhias dan mempercantik diri.

Ket: tapi syaikh albani mengharamkan pemakaian emas melingkar bagi wanita

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ali bin Fudhail berkata kepada ayahnya, “Wahai ayahku, betapa manisnya perkataan para Sahabat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam.”

Ayahnya berkata, “Wahai anakku, apakah kamu mengetahui apakah yang menyebabkan perkataan mereka menjadi manis?”

Ali menjawab, “Tidak wahai ayahku.”

Ayahnya berkata, “Karena dengan perkataan tersebut mereka menginginkan Alloh.”

Abdullah bin Muhammad bin Munazzil bercerita, bahwa Hamdun bin Ahmad pernah ditanya : “Kenapa perkataan salaf lebih bermanfaat daripada perkataan kita?”

Hamdun menjawab, “Karena mereka berbicara demi kemuliaan Islam, keselamatan jiwa-jiwa dan keridhaan ar-Rahman. Sedangkan kita berbicara demi kemuliaan diri sendiri, mencari dunia dan ketenaran di hadapan manusia.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Suatu hari Abdullah bin Rawahah hendak pergi ke masjid. Beberapa meter sebelum sampai di masjid, ia mendengar Rasulullah dalam khutbahnya memerintah, “Duduklah kalian semua!”.  Serta-merta, Abdullah bin Rawahah duduk, saking taatnya kepada perintah Rasulullah. Padahal, waktu itu ia belum sampai di masjid. Abdullah tetap duduk, sampai Rasulullah selesai berkhutbah.

Adapun sebab Rasulullah memerintahkan duduk, karena beliau melihat beberapa sahabat berdiri sewaktu beliau berkhotbah.

Lalu dikatakan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, lihatlah Abdullah bin Rawahah. Ia mendengar engkau memerintah duduk, lalu seketika ia duduk di tempatnya”.

Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Rawahah, “Semoga Allah menambah semangatmu untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya”.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Alkisah ada dua orang bersaudara yang terkenal jago syair, Ka’ab bin Zuhair dan Bujair, mendengar risalah baru yang didakwahkan oleh Nabi. Bujair berkata kepada saudaranya, “Tunggulah. Aku akan pergi menemui orang itu (Nabi), untuk mendengar apa yang dikatakannya”.

Ketika sampai di hadapan Nabi dan mendengar apa yang diucapkan, Allah memberikan hidayah padanya. Bujair masuk Islam. Mengetahui saudaranya masuk Islam, Ka’ab marah, lalu merangkai syair yang isinya menghujat Nabi. Isi syair itu sampai ke telinga Nabi, yang kemudian membolehkan Ka’ab untuk dibunuh. Bujair memberitahu ancaman Nabi, sambil berusaha menasehatinya untuk meminta maaf kepada Nabi, dan masuk Islam. Namun semuanya ditolak Ka’ab. Ia kemudian melarikan diri.
Hari-hari pun berlalu. Dalam pelariannya, Allah membuka hati Ka’ab, untuk menerima Islam.  Ia lalu datang menemui Nabi, dan berbaiat kepadanya untuk masuk Islam, sekaligus meminta maaf. Ia merangkai syair yang isinya memuji Nabi,

Inilah Rasul yang datang membawa cahaya,

Mengasah pedang-pedang Allah yang terhunus

Aku dengar Rasulullah telah mengancamku,

Namun ampunan darinya, tetap kuharap

Selesai mengucapkan syair itu, Nabi mengalungkan selendangnya kepada Ka’ab, dan mengampuninya.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Yazid bin Al-Walid berkata, “Wahai Bani Umayyah! Waspadalah kalian dari nyanyian, karena ia bisa mengurangi rasa malu, menghancurkan kepribadian, dan ia adalah pengganti khamar, sehingga membuat orang berbuat seperti orang mabuk, jika engkau terpaksa harus melakukannya maka jauhilah wanita, karena nyanyian mendorong kepada zina.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Muhammad bin Al-Fadhl Al-Azdi berkata, “Suatu kali Al-Huthai’ah bersama seorang puterinya menginap di suatu rumah orang Arab gunung. Ketika malam telah larut, ia mendengar suara nyanyian, maka ia pun berkata kepada pemilik rumah, ‘Hentikan nyanyian itu!’ Pemilik rumah pun terperanjat, ‘Kenapa engkau membenci nyanyian?’ Al-Huthai’ah menjawab, ‘Nyanyian adalah pendorong kepada perbuatan keji, dan aku tidak suka jika puteriku mendengarnya. Hentikan nyanyian itu, jika tidak aku akan keluar dari rumahmu sekarang juga!”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Suatu kali, Umar bin Abdul Azis menulis kepada guru akhlak dari puteranya, “Hendaknya yang pertama kali mereka yakini dari akhlak (yang engkau ajarkan) yaitu membenci berbagai bentuk nyanyian, yang awalnya adalah dari syetan dan berakhir dengan murka Ar-Rahman (Yang Maha Penyayang). Sungguh telah sampai padaku dari orang-orang ahli ilmu terpercaya bahwa suara alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian juga keterpengaruhan dengannya bisa menumbuhkan nifaq di hati sebagaimana rumput tumbuh setelah disirami air.”*

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ayub As-Sakhtiyani berkata, “Jika orang-orang shalih disebut maka aku adalah orang yang terasing.”

===============================================

Ketika Sufyan Ats-Tsauri dalam sakaratul maut, Abul Asyhab dan Hammad bin Salamah masuk kepadanya. Hammad berkata kepada Sufyan, “Wahai Abu Abdillah, bukankah engkau sudah merasa aman dari sesuatu yang engkau takuti? Dan engkau telah melakukan apa yang engkau harapkan, sedangkan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.” Sufyan menjawab, “Wahai Abu Salamah, apakah engkau mengharapkan orang seperti aku ini bisa selamat dari neraka?” Ia menjawab, “Ya, demi Allah, sungguh aku mengharapkanmu demikian.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Yunus bin Ubaid berkata, “Sesungguhnya aku mendapatkan seratus ciri kebaikan, aku tidak tahu apakah dalam diriku terdapat satu daripadanya.”

===============================================

Muhammad bin Wasi’ berkata, “Seandainya dosa memiliki aroma, tentu tak seorang pun yang kuat duduk bersamaku.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Pernah suatu ketika Daud Ath-Tha’i diceritakan di hadapan sebagian para raja, sehingga mereka pun memujinya, maka ia berkata, “Seandainya manusia mengetahui sebagian apa yang ada pada kami, tentu tak sepatah pun lisan yang menyebutkan kebaikan kami selamanya.”

===============================================

Al-Marwazi berkata, “Aku membantu Abu Abdillah berwudhu saat bersama orang banyak, tetapi aku menutupinya dari orang-orang agar mereka tidak mengatakan, ‘la tidak membaikkan wudhunya karena sedikitnya air yang dituangkan.’ Dan jika Imam Ahmad berwudhu, hampir saja (air bekasnya) tidak sampai membasahi tanah.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

“Abul Faraj Al-Jauzi* menyebutkan kisah dari Abil Wafa’ bin Uqail, ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, ‘Saya menyelam dalam air berkali-kali tetapi saya ragu-ragu, apakah mandi saya telah sah atau belum, bagaimana menurut pendapatmu?”

Maka Syaikh menjawab, “Pergilah, kamu sudah tidak berkewajiban lagi menunaikan shalat.”

Ia bertanya, “Bagaimana bisa begitu?” Syaikh menjawab, “Karena Nabi ShallallahuAlaihi wa Sallam bersabda, ‘Pena (catat-an amal) diangkat dari tiga jenis manusia: Orang gila hingga sembuh dari kegilaannya, orang yang tidur hingga bangun dan anak kecil sampai ia baligh.’ (Hadits shahih). Dan siapa yang menyelam dalam air berkali-kali lalu ia ragu-ragu, apakah ia telah kena air atau belum, maka dia adalah orang gila!”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

“Tidaklah di dunia ini ada orang yang lebih menderita dari pecinta
meski ia mendapatkan cinta itu manis rasanya.
Engkau lihat ia selalu menangis pada setiap keadaan, karena takut berpisah atau karena rindu dendam.
Ia menangis jika mereka jauh, sebab didera kerinduan.
Ia menangis pula saat berdekatan, sebab takut perpisahan.
Air matanya mengalir saat bertemu.
Air matanya mengalir saat berpisah.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ibnu Syuja’ Al-Kirman berkata, “Siapa yang memakmurkan lahiriahnya dengan mengikuti Sunnah, memakmurkan batiniah-nya dengan muraqabah (penjagaan kepada Allah), menahan nafsunya dari syahwat dan menahan pandangannya dari apa yang diharamkan, serta ia membiasakan diri makan yang halal, niscaya firasatnya tidak akan salah.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Disebutkan apa yang dilakukan oleh sebagian ahli ilmu di negeri Afrika, “Bahwasanya di pinggir negeri itu terdapat mata air yang disebut dengan mata air penyembuhan. Orang-orang awam terkena fitnah olehnya, sehingga mereka berduyun-duyun dari berbagai negeri mendatanginya. Orang yang belum menikah, belum mempunyai anak akan dikatakan padanya, ‘Ikutlah aku ke mata air penyembuhan.’ Dari sini Al-Hafizh Abu Muhammad mengetahui bahwa di dalamnya ada fitnah. Maka beliau keluar di pagi buta dan melenyapkannya, lalu beliau adzan subuh di atasnya, selanjutnya berkata, ‘Sesungguhnya aku melenyapkan ini karena-Mu, karena itu janganlah Engkau jadikan ada orang yang masih memuliakannya’.” Dan memang setelah itu tidak ada lagi orang yang memuliakannya hingga sekarang.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

diriwayatkan al-Khathib dan Abu Na’im serta selainnya dari Mu’adz bin Jabal r.a. yang berkata, “Pelajarilah ilmu, sebab mempelajarinya karena Allah adalah ketakwaan, mencarinya ibadah, mengulanginya tasbih, mengkajinya jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu sedekah, mengorbankannya kepada yang berhak adalah kurban (kedekatan kepada Allah). Dengan ilmu, Allah dikenal dan disembah serta diesakan, dengan ilmu halal dan haram diketahui, dan dengan ilmu hubungan rahim disambung.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Imam Malik berkata, “Suatu ketika Abu Hurairah diundang ke sebuah walimah. Ia datang, tapi tak diizinkan masuk. Akhirnya beliau pulang dan mengganti baju. Ia datang lagi, dan kali ini diizinkan masuk. Ketika makanan dihidangkan, ia memasukkan lengan bajunya ke hidangan tersebut. Orang-orang serentak menyalahkan. Tapi beliau menjawab, ‘Baju inilah yang diizinkan masuk, makanya dialah yang seharusnya makan.”‘ Ini diceritakan Ibnu Mazin at-Thalithaly dalam kitabnya.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Al-Muzany bercerita, ‘Aku mendengar Imam Syafi’i mengatakan bahwa siapa yang belajar Al-Qur’ an, maka nilai dirinya tinggi. Siapa yang mempelajari masalah fikih, maka martabatnya menjadi mulia. Siapa yang mempelajari bahasa, maka perasaannya menjadi halus. Siapa yang mempelajari ilmu hitung, maka pandangannya luas. Siapa yang menulis hadits maka hujahnya akan kuat. Dan siapa yang tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak berguna baginya.” Ucapan ini diriwayatkan dari Imam Syafi’i dengan versi yang berbeda-beda.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Mu’awiyah bertutur bahwa ia dengar al-A’masy berkata, “Barangsiapa tidak menuntut ilmu hadits, aku gemas untuk menamparnya dengan sandalku.” Hisyam bin Ali bertutur bahwa ia mendengar al-’Amasy berkata, “Jika kamu lihat seorang tua yang tidak membaca Al-Qur’an dan tidak menulis hadits, maka tamparlah dia karena dia termasuk syuyuukhul-qamraa \” Abu Shalih bertanya kepada Abu Jakfar, “Apa maksud syuyuukhul-qamraa  itu?” Jawabnya, “Orang-orang tua yang lanjut usia yang berkumpul pada malam-malam terang bulan, mengobrol tentang orang lain sedang tak satu pun dari mereka dapat wudhu dengan baik.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Al-Muzany berkata, “Imam Syafii bila melihat seorang tua maka ia menanyainya tentang hadits dan fikih. Kalau dia tahu sesuatu, maka dipujinya. Tapi bila tidak, maka ia berkata kepadanya,’ Semoga Allah SWT tidak memberimu ganjaran kebaikan atas dirimu dan Islam. Engkau telah menyia-nyiakan dirimu dan menyia-nyiakan Islam.’

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Alkisah seorang khalifah Bani Abbas sedang bermain catur. Ketika pamannya meminta izin masuk, ia mengizinkannya setelah menutup meja catur. Begitu sang paman duduk, ia bertanya, “Paman, apakah engkau telah membaca Al-Qur”an?”
Jawabnya, “Tidak.”

Ia bertanya lagi, “Apakah engkau telah menulis sebuah hadits?”
“Tidak,” jawabnya.

“Apakah engkau telah membaca fikih dan perbedaan pendapat para ulama?” tanyanya.
Kembali ia menjawab, “Tidak.”

Sang khalifah bertanya lagi, “Apakah engkau telah mempelajari bahasa Arab dan sejarah?”
Ia menjawab, “Tidak.”

Setelah mendengar semua jawaban ini, sang khalifah berkata, “Bukalah meja ini dan lanjutkan permainan!”

Di sini sopan santunnya dan rasa malunya kepada sang paman hilang. Teman bermainnya bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, engkau membuka meja catur itu di hadapan orang yang patut kau hormati?”
Sang khalifah berkata, “Diamlah! Di sini tak ada siapa-siapa.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ru’bah Ibnul ‘Ajjaj bercerita, “Pernah aku mendatangi an-Nassabah al-Bakry, lalu ia bertanya kepadaku, ‘Siapa kamu?’ Jawabku, ‘Aku Ibnul ‘Ajjaj.’

la berkata, ‘Aku tahu. Mungkin kamu seperti orang-orang yang bila aku diam mereka tidak menanyaiku, dan bila aku berbicara mereka tidak paham.’ Aku berkata, ‘Semoga aku tidak seperti itu.’

Ia bertanya, ‘Siapa musuh-musuh muru “ah,( ‘kewibawaan’)?’
Aku berkata, ‘Beritahukanlah kepadaku!’

Ia menjawab, ‘Teman-teman yang jahat. Bila melihat kebaikan temannya, mereka menutup-nutupinya. Tapi bila melihat keburukan, mereka menyebarkannya.’

Ia melanjutkan, ‘Ilmu itu punya aib, kemalangan, dan cacat. Aibnya adalah melupakannya, kemalangannya adalah berdusta dengannya, dan cacatnya adalah menyebarkannya kepada orang yang tidak layak.’”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ibnu Wahb berkisah, “Saat itu aku sedang berada bersama Imam Malik bin Anas, membaca buku di hadapannya dan mempelajari ilmu. Ketika tiba waktu shalat Zuhur atau Asar, aku kumpulkan buku-bukuku dan aku bangkit untuk shalat sunah. Imam Malik bertanya, Apa yang kamu lakukan ini?’ Aku menjawab, Aku hendak shalat.’ la berkata, Aneh sekali! Shalat yang hendak kamu lakukan itu tidaklah lebih afdhal daripada pelajaran itu, jika niatnya benar.’”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ar-Rabi’ mendengar Imam Syafi’i berkata, “Menuntut ilmu lebih afdhal daripada shalat sunah.”

Sufyan ats-Tsaury berkata, “Tidak ada amal yang lebih afdhal daripada menuntut ilmu agama selama niatnya lurus.”

Seorang pria bertanya kepada al-Mu’afy bin Imran, “Mana yang lebih kamu sukai, aku shalat sepanjang malam atau aku menulis hadits?” la menjawab, “Kamu menulis hadits lebih aku sukai daripada kamu shalat dari awal sampai akhir malam.”

la berkata juga, “Menulis satu hadits lebih aku sukai daripada shalat satu malam.”

Ibnu Abbas berkata, “Menelaah ilmu beberapa saat lebih aku senangi daripada shalat sepanjang malam.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Dalam Masa ‘il-nya, Ishaq bin Manshur bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang maksud perkataan Ibnu Abbas di atas, “Ilmu apa yang dimaksudnya?” Ahmad menjawab, “Ilmu yang bermanfaat bagi manusia dalam agama mereka.” Ishaq bertanya lagi, “Tentang wudhu, shalat, puasa, haji, talak, dan sejenisnyakah?” la menjawab, “Benar.”

Ishaq berkata lagi, “Ishaq bin Rahawaih berkata kepadaku, ‘Maksudnya memang seperti yang dikatakan Ahmad itu.’”

Abu Hurairah berkata, “Aku lebih senang duduk sesaat untuk memperdalam ilmu agamaku daripada menghidupkan malam dengan tahajjud sampai pagi.”

Ibnu Abdil Barr menyebutkan dari hadits Abu Hurairah, “Segala sesuatu punya pilar. Dan pilar agama ini adalah ilmu. Allah SWT tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdhal dari memperdalam ilmu agama.”

Muhammad bin Ali al-Baqir berkata, “Seorang ulama yang ilmunya bermanfaat lebih baik dari seribu abid/orang yang gemar beribadah.” la berkata juga, “Meriwayatkan hadits dan menyebarkannya di tengah manusia lebih afdhal daripada ibadahnya seribu abid.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

dikatakan seorang penyair,

“Sungguh aneh aku rindu kepada mereka
Dan kutanya orang yang kutemui tentang mereka padahal mereka bersamaku
Mataku mencarinya padahal mereka berada di bagian hitamnya
Sedang hatiku merindukan mereka padahal mereka ada di antara tulang
rusukku.”

Yang lain berkata,

“Sungguh aneh seseorang mengadu kejauhan kekasihnya
apakah seorang kekasih itu dapat hilang dari hati kekasihnya?
Bayanganmu di mataku dan sebutanmu di bibirku
tempat tinggalmu di hatiku, maka bagaimana mungkin kamu akan hilang dariku.”

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Umar bin Qais al-Malaiy (wafat tahun 143
H) berkata, “Apabila anda melihat seorang
pemuda yang tumbuh dewasa bersama
Ahlussunnah maka peliharalah, dan kalau besar
bersama pelaku bid’ah maka jagalah dirimu
darinya. Karena sifat seorang akan tumbuh
dewasa sesuai dengan masa kanaknya”.

Dalam kitab kitab yang sama ditambahkan,
“Sesungguhnya pemuda apabila bergaul dengan
orang alim maka akan selamat, tetapi apabila
bergaul dengan yang lainnya maka akan
terpengaruh

Ibnu Syaudzab (wafat tahun 120 H)
berkata, “Termasuk nikmat Allah kepada pemuda
apabila dewasa diberikan taufik untuk bergaul
dengan pelaku sunnah”

Demikian juga yang dikatakan oleh as-
Sahityani (wafat tahun 131 H), “Termasuk
kebahagiaan bagi seorang apabila diperkenankan
oleh Allah untuk bergaul dengan Ahlussunnah”

======

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

Ahlus Sunnah memandang bahwa khalifah
setelah Rasulullah secara berurutan adalah Abu
Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali
bin Abi Thalib Radhiyallahu anhumajma’in.
Barangsiapa yang mencela salah satu di antara
mereka, maka dia lebih sesat daripada keledai
karena bertentangan dengan nash dan ijma atas
kekhalifahan mereka .Berbeda dengan sikap ahlul
bid’ah dari kalangan Rafidhoh maupun Khawarij
yang mencela dan meremehkan keutamaan para
sahabat.

=====================================
komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri – kisah-kisah sekkisah-kisah seks hubungan suami i- kisah seks suami istri
=====================================

About these ads

5 Responses

 1. komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri -

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri -

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri -

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri -

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  komik dewasa seks hubungan suami isteri – kumpulan komik dewasa-komik dewasa seks dewasa hubungan suami istri -

 2. kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Download Gratis Artikel Seks, Cerita Seks, Humor dan Ebook lainnya.

  Senin, 14 Februari 2011
  Mengapa wanita ngentot bikin pria kecanduan

  Tweet

  VIVAnews – Melihat wanita bertubuh sintal seperti Beyonce atau Kim Kardashian ternyata efeknya pada pria sama dengan mengonsumsi alkohol atau narkoba. Hal itu menurut penelitian yang dilakukan tim dari Georgia Gwinnett College, Amerika Serikat.

  Tim peneliti tersebut melakukan pemindaian pada 14 orang pria muda. Mereka diberikan gambar wanita tanpa busana yang sudah dioperasi plastik pada bagian pinggul dan bokong. Hasilnya, bagian otak yang aktif sama dengan ketika seseorang mengonsumsi alkhol dan obat-obatan yang bisa membuat kecanduan.

  “Hal ini bisa menjelaskan mengapa seorang pria bisa kecanduan pornografi dan ngentot, serta kecenderungan melakukan pencabulan atau memiliki kelainan ngentot,” kata Dr. Steven Platek, salah satu peneliti
  seperti VIVAnews kutip dari Daily Mail.

  Dari penelitian diketahui bagian tubuh wanita yang paling menstimulasi otak pria dan berisiko membuat pria kecanduan untuk membicarakan atau melihatnya adalah pinggul dan pinggang. Kedua bagian tubuh tersebut adalah kunci bentuk tubuh wanita seperti jam pasir yang sangat disukai pria.

  Menurut Dr. Platek, hal itu kemungkinan disebabkan karena pinggul dan pinggang lebar serta kencang menandakan kemampuan wanita melahirkan bayi yang sehat. Selain pinggul, pria juga sangat menyukai bokong wanita yang berisi.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: kecanduan ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  4 Sinyal pasangan anda kecanduan ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Kecanduan ngentot adalah kecanduan yang sulit diketahui, tetapi bukan berarti tidak bisa dikenali. Meskipun ada sebagian orang yang menganggap bahwa kecanduan ngentot adalah “pembenaran” dari perselingkuhan, sebenarnya kecanduan tersebut harus segera diatasi. Jika dibiarkan, tentu saja akan berdampak negatif baik secara fisik maupun psikis baik bagi yang mengalaminya maupun pasangan.

  Ketahui 4 tanda seseorang kecanduan ngentot agar segera bisa menjalani terapi yang tepat.

  1. Berjam-jam di internet

  Berlama-lama di depan internet memang tidak selalu menjadi pertanda bahwa seseorang kecanduan ngentot. Bisa jadi malah kecanduan internet atau gila kerja. Untuk membedakannya adalah dengan melihat situs-situs apa yang dibukanya. Jika pasangan sering membuka situs porno berjam-jam dan mengacuhkan Anda, sebaiknya hati-hati. Membuka situs porno adalah hal
  wajar tetapi jika terlalu sering bisa merusak hubungan.

  2. Tidak bisa mengontrol

  Saat berhubungan atau melihat film porno, ia sulit berhenti. Meskipun mata dan tubuhnya sudah tampak lelah. Ketidakmampuan untuk mengontrol sebuah keinginan adalah gejala dasar dari sebuah kecanduan.

  3. Hasrat yang berlebihan

  Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol keinginannya untuk berhubungan ngentot membuat hasratnya terlihat berlebihan. Hal ini bisa dilihat saat Anda menghabiskan waktu bersamanya di tempat ramai, tiba-tiba hasrat ngentotnya muncul. Hal ini terjadi berkali-kali.

  4. Berselingkuh berkali-kali

  Perselingkuhan yang dilakukannya bisa menjadi pertanda. Tetapi, bedakan dengan dia memang tidak setia dengan kecanduan ngentot. Jika pasangan berselingkuh berkali-kali dan hanya untuk alasan ngentot, sebaiknya segera anjurkan dia untuk berkonsultasi dengan ngentotolog.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: kecanduan ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Komentar pria tentang pelecehan ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Selama ini, wanita kerapkali menjadi korban pelecehan ngentot. Namun, tidak semua pria memperlakukan wanita dengan cara tidak sopan.

  Ingin tahu komentar pria seputar pelecehan ngentot? Berikut pendapat 4 pria!

  “Biasanya, pria itu suka iseng menggoda wanita untuk menghibur diri. Dan, kadangkala saya dan teman-teman pria justru menikmati reaksi kesal dari wanita yang digoda. Kami pun hanya mengomentari, lalu tertawa bareng. Kami tidak punya niat melecehkan. Tapi, jika merasa ucapan atau tindakan teman-teman mulai kebangetan, saya akan menengur, kok.”
  Dion, 29, karyawan swasta, lajang

  “Saya paling tidak tahan melihat wanita dilecehkan. Saya menganggap semua wanita itu ibarat ibu atau istri saya. Biasanya, jika menangkap basah pria iseng melecehkan wanita di tempat umum, tidak tanggung-tanggung saya langsung mendatangi orang tersebut, dan menegurnya. Biar dia tahu rasa!”
  Firman, 30, wiraswasta, menikah

  “Saya pernah punya pengalaman dituduh melecehkan wanita. Ketika melihat wanita ngentot di sebuah cafe, tak sengaja saya berkomentar, Wow, badan kamu montok banget! Tak berapa lama, tiba-tiba tangan wanita itu melayang ke pipi saya. Saya kaget, dan merasa malu dilihat banyak orang. Padahal kan, saya hanya bermaksud memuji.”
  Heri Zachary, 22, mahasiswa, lajang.

  “Sebetulnya, saya beberapa kali melihat wanita dilecehkan di tempat umum. Tapi, biasanya, saya diam saja. Masalahnya, saya tidak mau cari gara-gara. Lagi pula, tampaknya, sudah banyak wanita yang bisa bertindak dan melawan sendiri. Kan, lebih bagus bila wanita dapat menunjukkan kekuatan mereka agar tak lagi dilecehkan pria.”
  Mahdi, 31, event organizer, menikah

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: pelecehan ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Berapa durasi ngentot yang normal?

  Tweet

  VIVAnews – Stamina menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat baik dalam mental, fisik atau hubungan ngentot. Baik pria maupun wanita percaya adanya fantasi mengenai ukuran Mr. P, dan kemampuannya bertahan sepanjang malam. Namun apakah hal itu benar?

  Sebuah studi bertujuan mencari berapa lama waktu ngentot yang dianggap ideal dalam hubungan ngentot. Apakah durasi ngentot yang ada saat ini kurang, cukup, atau terlalu banyak?

  Berdasarkan tanggapan yang diterima dari ribuan pasien, survei yang melibatkan 50 psikolog, pekerja sosial, dokter, perawat dan terapis perkawinan menemukan terdapat empat durasi persetubuhan yaitu terlalu panjang, terlalu pendek, memadai dan diinginkan.

  Jangka waktu satu sampai dua menit dianggap “terlalu pendek” dan tiga sampai tujuh menit dianggap “memadai”. Tetapi yang mengejutkan, sebagian besar responden mengaku durasi ngentot yang “diinginkan” berlangsung selama 7-13 menit. Sedangkan lama ngentot yang 10-30 menit dianggap “terlalu panjang”.

  Temuan survei memberi peluang terhapusnya fantasi ngentot yang tidak realistis dan durasi hubungan ngentot yang dapat diterima.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: durasi ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Alami pelecehan ngentot? kemana harus mengadu?

  Tweet

  VIVAnews – Umumnya, wanita akan merasa malu dan direndahkan ketika mengalami perlakuan tidak senonoh dari pria iseng. Misalnya, bagian tubuh tertentu dicolek di kendaraan umum, penampilan dikomentari di jalan raya, atau diajak ke hotel saat berada di suatu cafe.

  Sayangnya, karena sulit mendapatkan bukti fisik yang bisa membawa kasus ini diperkarakan, akhirnya banyak wanita yang tidak melapor pada pihak berwajib. Tapi, jika Anda sudah tidak tahan menghadapi perlakuan pelecehan ngentot sebaiknya jangan didiamkan.

  Jika mengalami pelecehan ngentot di tempat umum, Anda bisa melaporkan kasus ini ke Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Metro Jaya. RPK yang dinaungi divisi Renakta (Remaja, anak-anak, dan wanita), memang khusus menangani perkara yang menimpa wanita dan anak-anak.

  Masih sedikitnya laporan yang masuk, tampaknya karena dalam kasus pelecehan ngentot di tempat umum, biasanya pelaku yang melakukan pelecehan adalah orang tidak dikenal, dan bisa siapa saja. Jadi, sulit dijadikan tersangka. Apalagi, menurut hukum, perkara yang dapat diproses ke penegak hukum harus disertai bukti dan saksi minimal dua orang.

  Meski belum ada Undang-Undang yang jelas untuk menangani masalah ini, tapi jika Anda sudah datang melapor dengan bukti serta saksi, tentunya akan segera ditindaklanjuti. Misalnya, jika kasus yang dibawa tanpa bukti dan saksi mata, tapi pelaku dikenali, polisi akan mendatangkan saksi ahli, seorang antropolog dari Universitas Indonesia untuk membantu menangani masalah yang Anda hadapi. Dari situ, dapat ditentukan apakah perlakuan yang dialami termasuk kategori pelecehan ngentot atau tidak.

  Umumnya, karena belum ada UU yang jelas untuk tindakan pelecehan di muka umum, penegak hukum akan mengacu pada UU perlakuan tidak menyenangkan atau asusila, yaitu pasal 281 dan 282.

  Jadi, jika mengalami perlakuan melecehkan di tempat umum, Anda jangan diam saja. Anda bisa melawan, kok. Dari mulai menegur, membentak, atau berteriak tegas.

  Tindakan itu tidak hanya mencegah pelaku berbuat lebih jauh, dan menghindari pelaku mencari korban lain, tapi juga membuat Anda memiliki saksi mata, karena biasanya penumpang lain akan menoleh. Siapa tahu, jika mesti melaporkan ke polisi, Anda memiliki saksi mata yang bisa menguatkan laporan Anda.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: pelecehan ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Bentuk pelecehan ngentot yang perlu anda ketahui

  Tweet

  VIVAnews – Mencuatnya kasus dugaan pelecehan ngentot yang dilakukan pakar terapi ‘self healing’, Anand Krishna, mungkin bisa jadi peringatan bagi kaum wanita. Pasalnya, kebanyakan korban pelecehan ngentot adalah wanita.

  Pelecehan ngentot atau perlakuan tidak sopan yang bisa menimbulkan perasan marah, tersingggung dan malu memang sebaiknya tidak didiamkan. Tapi, yang perlu Anda tahu, banyak bentuk pelecehan ngentot yang bisa terjadi di tempat umum, atau di kantor.

  Agar Anda tidak terjebak dalam perlakuan pelecehan ngentot, kenali bentuk dan macamnya berikut ini!

  Macam atau bentuk pelecehan ngentot ini sangat luas. Mulai dari, main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi ngentot, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat ngentot, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan ngentot sampai perkosaan. Pelecehan juga dapat berupa komentar/perlakuan negatif.

  Selain itu, menurut laman wikipedia, macam-macam perilaku yang digolongkan dalam pelecehan ngentot, yang terutama terjadi di perkantoran, antara lain:

  - Lelucon ngentot, menggoda secara terus menerus akan hal-hal yang berkaitan dengan ngentot baik secara langsung maupun melalui media seperti surat, SMS, maupun surat elektronik.

  - Penyiksaan secara verbal akan hal-hal yang terkait dengan ngentot.

  - Memegang ataupun menyentuh dengan tujuan ngentot.

  - Secara berulang berdiri dengan dekat sekali atau hingga bersentuhan badan dan badan antar orang.

  - Memberikan hadiah atau meninggalkan barang-barang yang dapat merujuk pada ngentot.

  - Secara berulang menunjukkan perilaku yang mengarah pada hasrat ngentot.

  - Membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun, atau material lainnya yang terkait dengan ngentot dan dirasa melanggar etika/ batas.

  - Di luar jam kerja memaksakan ajakan-ajakan yang terkait dengan ngentot yang berpengaruh pada lingkup kerja.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: pelecehan ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  5 Pertanyaan pria tentang ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Kebanyakan pria berharap memiliki kemampuan untuk memuaskan pasangan di ranjang. Karena itu kaum Adam kerapkali bertanya-tanya, apakah pasangannya benar-benar menikmati ‘aksi’ nakalnya. Simak 5 pertanyaan yang kerap menghantui pikiran pria seputar kehidupan ngentotnya, seperti yang dikutip dari laman shineyahoo.com.

  1. Apakah ukuran penting?

  Kebanyakan wanita mengatakan ukuran ideal akan lebih baik. Yaitu, tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Namun, topik ini kerap menghantui pikiran pria, yang akhirnya justru bisa berefek negatif pada kehidupan ngentotnya.

  2. Apakah waktu pendek bisa menjadi masalah?

  Seperti halnya ukuran, lamanya waktu hubungan ngentot mesti ideal. Bagi pria, lebih lama lebih baik. Tapi, perlu pria tahu, bagi wanita waktu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah cara pria memperlakukan wanita saat ngentot hingga mencapai kepuasan, tanpa tergantung waktu.

  3. Apakah foreplay penting?

  Banyak pria berasumsi, kebanyakan wanita menyukai foreplay. Namun, tak semua gaya foreplay disukai wanita. Sebaiknya, pria mencari tahu, ‘menu pembuka’ seperti apa yang disukai pasangannya, dengan begitu kedunya mendapatkan kenikmatan yang diinginkan.

  4. Apakah wanita merasa puas tanpa klimaks?

  Para pria berharap wanita selalu terpuaskan ketika pria telah mencapai kepuasan. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas sebaiknya pria tidak menebak-nebak apa yang dirasakan pasangannya saat ngentot. Ajak pasangan untuk sesekali berdiskusi soal kehidupan ngentot Anda.

  5. Apakah oral ngentot lebih baik dari ngentot?

  Banyak wanita enggan melakukan oral ngentot. Jika pria ingin mengetahui apa perasaan wanita tentang hal ini, lagi-lagi tak ada salahnya menanyakan pada pasangan. Siapa tahu, jawabannya justru mengejutkan Anda!

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: daya tarik ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Efek terlalu sering masturbasi

  Tweet

  VIVAnews – Umumnya, menurut ngentot terapis Ian Kerner, PhD, penulis buku ‘She Comes First’, ada dua alasan pria melakukan masturbasi. “Pertama, ekonomi yang buruk meninggalkan banyak orang tanpa pekerjaan. Sehingga mereka duduk di rumah, bosan, dan mulai menjalani aktivitas ini lebih sering.”

  Sedangkan alasan yang kedua, Kerner menjelaskan, video porno saat ini sangat mudah diakses. Akibatnya, timbul suatu keharusan bahwa pria perlu bermasturbasi. Namun, tahukah Anda, aktivitas ‘solo’ ngentot ini dapat membahayakan hubungan Anda dan pasangan?

  Kerner juga mengungkapkan, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang ketergantungan masturbasi. Namun, ketika pria lebih sering melakukan masturbasi, kondisi ini bisa mengganggu kehidupan ngentot yang sehat.

  “Ada konsekuensi serius jika frekuensi masturbasi berlebihan. Salah satu bahayanya adalah sulitnya mencapai kepuasan saat ngentot dengan lawan jenis,” kata Kerner menambahkan.

  Apa solusinya? Jika Anda menyadari, pasangan memerlukan waktu lama untuk mencapai klimaks saat berhubungan ngentot atau jika dia tidak bisa menyelesaikan sama sekali, salah satu caranya adalah dengan mengetahui frekuensi aktivitas ‘solo’ ngentotnya.

  “Jika ternyata jawabannya sesuai dengan kecurigaan Anda, yaitu pasangan terlalu sering masturabasi, Anda bisa mengajaknya membahas masalah ini. Beri pengertian padanya bahwa ada efek buruk jika frekuensi masturbasi pria berlebihan. Salah satunya, mengurangi kenikmatan ngentot dengan pasangan.

  Berikan motivasi padanya bahwa ngentot normal lebih baik efeknya pada dirinya, dan hubungannya dengan Anda. “Jika pria tak mampu mengatasi masalah ini, sebaiknya ajak dia untuk berkonsultasi dengan ngentotolog atau psikiater,” ujar Kerner.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: masturbasi

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Trik ngentot di masa menopause

  Tweet

  VIVAnews – Masa menopause boleh jadi merupakan masa yang tidak mengenakkan bagi wanita. Tubuh yang tidak lagi memproduksi hormon estrogen membuat hubungan ngentot terasa menyakitkan dan membuat wanita rentan terkena berbagai macam penyakit berbahaya.

  Seorang wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron yang mengontrol produksi sel telur sejak tahap embrio di dalam kandungan. Seiring waktu, jumlah sel telur akan mati sejak dalam kandungan, lahir, kanak-kanak hingga mengalami menstruasi.

  Menurut Obstetrik dan Ginekolog RS Siloam d Lippo Karawaci dr Hendro Sudarpo, setelah masuk masa remaja dan mengalami mentruasi, sel telur yang luluh setiap bulan hanya satu. Siklus meluluhnya sel telur lewat mentruasi akan dialami wanita hingga memasuki masa menopause.

  Saat menopause, produksi hormon estrogen wanita terhenti. Saat inilah berbagai masalah terjadi. Mulai dari peruabahan suasana hati hingga hubungan ngentot. Dalam hubungan ngentot misalnya, wanita sering merasakan sakit akibat organ ngentot menjadi kering. Akibatnya hubungan ngentot dengan suami menimbulkan rasa sakit dan luka.

  Untuk mengatasi hal itu, menurut dr. Hendro ada tiga cara yang umumnya dilakukan. Pertama, menggunakan krim atau jelly saat melakukan hubungan ngentot dengan pasangan. “Krim atau jelly sifatnya lokal namun pasangan mengeluhkan karena cukup merepotkan,” katanya di Senayan City, Kamis, 18 Februari 2010.

  Cara lain yang umum digunakan menurut dr. Hendro dengan melakukan Terapi Sulih Hormon (HRT). Terapi ini dilakukan dengan menyuntikkan sejumlah hormon estrogen ke dalam tubuh wanita yang telah menopause.

  “Di kalangan dokter HRT masih menimbulkan kontroversi, karena diduga suntikan estrogen merupakan penyebab terjadinya kanker endometrium dan payudara,” ungkapnya. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya wanita yang akan mendapatkan HRT harus membeberkan riwayat kesehatan keluarga dan dirinya. “Apabila ada keluarga atau wanita tersebut memiliki riwayat kista atau tumor, HRT tidak dianjurkan,” katanya.

  Pasalnya, estrogen diduga meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara dan indung telur. Dia juga menyebutkan selama menjalani terapi sulih hormon estrogen, wanita perlu mendapat asupan kalsium yang cukup. Sebab di masa manopause, hilangnya estrogen akan mempengaruhi penyerapan kalsium oleh tubuh.

  Menurut dr. Hendro, ada satu cara efektif dan murah agar wanita dapat menikmati hubungan ngentot tanpa risiko gangguan kesehatan. “Penelitian membuktikan foreplay yang baik dan cukup sebelum hubungan ngentot dengan wanita yang telah memasuki masa menopause terbukti paling efektif,” katanya.

  Dia menganjurkan selain melakukan foreplay yang cukup, hubungan ngentot bisa dibantu dengan krim atau jelly.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: menopause, trik ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Robot ngentot picu alergi

 3. Robot ngentot picu alergi

  Tweet

  VIVAnews – Robot ngentot pertama di dunia memang sudah mulai dijual. Sebelum produk tersebut dipasarkan di Indonesia, ada baiknya Anda mengetahui efek samping dari boneka robot tersebut.

  Ternyata, menggunakan robot ngentot (sex robot) yang dilengkapi dengan lapisan hymen (selaput dara) buatan serta penggunaan alat ngentot berpotensi menimbulkan gangguan pada alat kelamin.

  Ginekolog-Obstetrik dari Siloam Hospital Lippo Karawaci, dr. Hendro Sudarpo, SpOG, mengungkapkan bahan dasar hymen pada obot ngentot mengandung silikon. “Sehingga bila pria yang pernah menggunakan robot ngentot berpotensi menimbulkan reaksi alergi jika berhubungan dengan pasangan wanitanya,” katanya di Jakarta, Kamis, 18 Februari 2010.

  Pada pria yang pernah menggunakan robot ngentot, menurut dr. Hendro, bisa jadi membawa sisa-sisa bahan hymen yang kemudian menempel pada organ kelamin serta bisa memasukkan pada organ pasangan wanitanya. “Alat kelamin bisa iritasi, gatal dan alergi,” kata dr. Hendro.

  dr. hendro menjelaskan, bagi wanita yang menggunakan alat-alat ngentot seperti vibrator dapat menimbulkan gangguan pada alat kelamin wanita bagian dalam. “Lama-kelamaan, kondisi bagian dalam kelamin rusak,” ujarnya mengungkapkan.

  Namun, yang lebih memprihatinkan penggunaan sex toys, selain menimbulkan gangguan pada fisik akan mempengaruhi perubahan perilaku ngentot. “Kalau dilakukan secara terus menerus tanpa diobati atau tidak mencari solusinya, perilaku ngentot seperti ini bisa berubah menjadi prilaku ngentot menyimpang,” katanya.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: disfungsi ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  5 Cara bikin ngentot lebih hot

  Tweet

  VIVAnews – Salah satu cara membuat hubungan semakin dekat dengan pasangan adalah dengan hubungan ngentot. Untuk membuat hubungan ngentot lebih menarik, tidak memerlukan cambuk atau alat bantu. Cukup dengan beberapa trik yang dapat membuat hubungan ngentot Anda dan pasangan semakin menarik.

  Lakukan dengan lampu menyala

  Tidak perlu melakukannya dengan lampu yang sangat terang. Ruangan dengan lampu lembut atau remang-remang dapat memperindah pengalaman ngentot, seperti berada dalam sebuah restoran yang romantis. Dengan begitu, Anda tetap dapat melihat pasangan yang dapat menambahkan komponen visual. Anda dapat melihat tubuhnya dan melihat bagaimana dia menyentuh dan menanggapi Anda.

  Lakukan selain di tempat tidur

  Tidak ada alasan yang membuat Anda hanya boleh melakukan ngentot di kamar tidur sebelum tidur. Saat mendapat dorongan untuk melakukan hubungan ngentot, lakukan saat itu juga. Jangan menahan keinginan itu hingga waktu tidur. Seks menjadi sangat baik ketika kita benar-benar menginginkannya.

  Lakukan tanpa ciuman bibir

  Berhubungan ngentot tanpa ciuman bibir bisa membuat pengalaman ngentot menjadi lebih erotis. Jika tidak mencium bibir saat berhubungan, Anda harus membayarnya dengan mencium bagian tubuh lain satu sama lain, seperti leher, dada, serta lengan.

  Ambil alih

  Kebanyakan pria menganggap wanita lebih hot jika mengambil alih saat di kamar tidur. Hal ini menuntut si wanita berada di atas, dari awal hingga akhir dengan mengatur kecepatan sehingga dia akan merasa dirinya yang terbaik bagi Anda. Dengan mengambil alih menunjukkan ngentot ini untuk Anda dan dia hanya objek.

  Merasa ngentot

  Ini tidak wajib, namun meluangkan waktu untuk membuat diri Anda merasa ngentot perlu dilakukan. Misalnya dengan mengecat kuku dengan kuteks warna merah, membeli bra baru yang ngentot atau hanya mengambil alih beberapa waktu untuk bersantai dan fokus pada diri sendiri. Untuk menikmati ngentot, sebagian besar yang diperlukan adalah mental. Semakin merasa santai dan ngentot, semakin ingin melakukan ngentot, maka semakin baik hubungan ngentot Anda.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: gairah ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Berjemur tingkatkan libido ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Sinar matahari pagi yang kaya vitamin D tidak hanya baik untuk kesehatan tulang, tetapi juga bermanfaat meningkatkan libido dan produksi sperma kaum adam.

  Tim peneliti dari Medical University of Graz di Austria menemukan berjemur sinar matahari pagi meningkatkan produksi hormon tertosteron pada pria.Testosteron bertanggung jawab untuk pengembangan dan mempertahankan karakter ngentot, seperti produksi sperma dan pengendalian libido.

  Penelitian menemukan orang-orang yang mendapatkan cukup vitamin D sepanjang tahun cenderung memiliki hasrat ngentot yang baik dan kadar testosteron yang memadai. Satu jam berjemur sinar matahari meningkatkan kadar testosteron sebanyak 69 persen.

  Para peneliti juga mengadakan jajak pendapat untuk mengetahui apakah ada kaitan antara berhubungan ngentot dan malam hari. Dari 500 responden dalam kelompok kontrol, peneliti menemukan bahwa tetap terjaga di malam hari dapat menyebabkan perubahan dalam dorongan ngentot.

  Peneliti mengklaim cahaya ultra violet (UV) mempengaruhi kelenjar sekresi internal dan meningkatkan produksi hormon ngentot. Sinar UV membuat kelenjar adrenal melepaskan banyak androgen, sebuah hormon ngentot yang bertanggung jawab atas gairah ngentot.

  Selain itu sinar UV meningkatkan produksi oksitosin dalam hypophysis (kelenjar otak), sehingga menimbulkan gelombang yang memicu rasa bahagia. Sinar matahari juga meningkatkan kadar adrenalin darah yang mendorong petualangan ngentot.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: libido

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Wanita usia diatas 35 Tahun jarang ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Benarkah sekitar seperempat wanita diatas 35 tahun tidak pernah berhubungan ngentot?

  Berdasarkan sebuah penelitian, lebih dari seperempat wanita usia 35 tahun ke atas menyatakan tidak pernah berhubungan ngentot dengan pasangannya. Negara Skotlandia menduduki peringkat teratas, dimana 38 persen penduduk wanita usia di atas 35 tahun, terbilang jarang dan bahkan tidak pernah melakukan ritual ngentot. Sedangkan 28 persennya lagi menyatakan abstain.

  Sementara berdasarkan penelitian, wanita di Midlands paling mungkin untuk ngentot secara teratur, dengan persentase 32 persen mengatakan mereka berhubungan ngentot setiap minggu.

  Pasangan terapis Paula Hall, seperti VIVAnews kutip dari laman MailOnline menyatakan bahwa banyak wanita merasa tertekan sehingga berakibat buruk pada kehidupan ngentotnya. Hal ini pada gilirannya dapat menuntun mereka untuk meremehkan kehidupan ngentot mereka, katanya.

  Miss Hall menambahkan, idealnya setiap pasangan melakukan hubungan ngentot tiga atau empat kali dalam sepekan, itu baru normal.

  Survei, yang dirilis oleh Sky Real Lives dalam peluncuran buku seri berjudul “The Secret Guide To Women’s Health”, melihat ada efek dari hormon yang membuat kehidupan ngentot wanita tidak bergairah, hal inilah yang membuat banyak wanita merasa ketakutan.

  Selain itu banyak juga ditemukan menurunnya kehidupan ngentot pada wanita karena kebanyakan dari mereka merasakan adanya suasana hati yang tidak enak atau merasa tertekan pada waktu-waktu tertentu. Rata-rata 35 persen wanita menyatakan perasaan ini timbul ketika memasuki usia 35-44 tahun.

  Berdasarkan jajak pendapat lain dari 745 responden wanita ditemukan, 42 persen dari mereka yang berusia 35-64 tahun telah mencari bantuan medis untuk mengobati masalah depresinya dan melakukan konsultasi untuk masalah kehidupan ngentotnya.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: frekuensi ngentot
  Sabtu, 12 Februari 2011

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Manfaat ngentot bagi pikiran dan tubuh

  Tweet

  VIVAnews – Hubungan ngentot menciptakan sejuta rasa. Hubungan ngentot itu bisa menciptakan perasaan damai, tenang, bahkan mengusir tekanan hidup secara instan.

  Seorang pakar ngentotolog dari Georgia, Dr Gloria G. Bramer, mengatakan, ngentot sangat baik bagi pikiran, tubuh dan jiwa. “Hubungan ngentot membuat Anda merasa ngentot, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan sejumlah manfaat kesehatan lainnya. . Dan itu hadiah terbaik untuk diri sendiri,” katanya.

  Berikut sejumlah manfaat yang bisa Anda petik:

  1. Seks membuat mengantuk

  Hubungan ngentot memicu puncak gelombang oksitosin yang akan membuat Anda tertidur lebih mudah dan lebih cepat. “Berhubungan ngentot sebenarnya membantu tidur lebih nyenyak di malam hari,” kata Dr Yvonne Fulbright, pengarang ‘The Better Sex Guide’.

  2. Seks membuat bahagia

  Ini mungkin penemuan medis yang ajaib. Biasanya wanita yang bahagia adalah mereka yang aktif secara ngentot. Fulbright mengatakan berdasar studi terbaru terhadap 4.000 wanita di Amerika. Mereka yang memiliki kebahagiaan tingkat rendah, umumnya adalah wanita yang mengalami stres. Sementara mereka yang mengalami kesejahteraan mental atau bahagia umumnya sering melakukan hubungan ngentot.

  3. Tidak berhubungan ngentot menyebabkan depresi

  Fulbright mengatakan bahwa sebagian pria dan wanita tua memiliki potensi lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri. Mereka yang bunuh diri biasanya menunjukkan gejala depresi setelah mengalami penurunan gairah ngentot.

  4. Seks menyebabkan ‘orgasmik kehamilan’

  Fulbright mengatakan bahwa melakukan hubungan ngentot dan menyebabkan hamil disebut dengan istilah ‘orgasmik kehamilan’. “Wanita paling tertarik untuk berhubungan ngentot saat hamil karena mereka terlihat benar-benar ngentot! Mereka merasa percaya diri meski penampilan barunya merubah bentuk tubuhnya secara keseluruhan.

  5. Seks meningkatkan harga diri

  Fulbright mengatakan bahwa melakukan hubungan ngentot meningkatkan seluruh harga diri. Pengalaman ngentot dengan seseorang, bisa meningkatkan self-esteem Anda.

  6. Seks melepaskan oksitosin dan endorfin.

  Endorfin membuat Anda bahagia! Tapi bagaimana dengan misteri hormon oksitosin? Oksitosin sering disebut sebagai ‘hormon cinta’ karena mengarah pada perasaan kengentotan, kedekatan, dan hubungan sosial yang kuat dengan orang lain. Ini adalah hormon yang sama yang akan membuat Anda merasa langsung melekat pada bayi Anda.

  7. Orgasme membantu kesehatan mental

  “Setelah Anda mencapai orgasme atau klimaks, Anda melepaskan oksitosin alam ke otak, yang bisa menghilangkan stress. Inbi baik untuk pikiran dan tubuh Anda, kata Bramer.

  8. Seks menghilangkan kram

  Bramer mengatakan bahwa melakukan hubungan ngentot mungkin merupakan cara terbaik untuk menghilangkan kram menstruasi. Banyak wanita mengatakan bahwa dengan melakukan hubungan ngentot, mereka tidak hanya mendapatkan bantuan langsung menghilangkan rasa kram tapi juga dari gejala yang berhubungan dengan PMS.

  9. Sebagai obat mujarab

  Seks dapat membantu meringankan sakit punggung kronis dan infeksi jamur.

  10. Seks membuah semangat dan bergairah

  Bramer mengatakan bahwa ketika Anda merasa stres, libido Anda akan menderita. Jika libido menurun, nafsu ngentot juga akan terganggu dan bisa bersiko mengalami depresi. Berhubungan ngentot secara intens bisa memperbaiki suasana hati.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: manfaat ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Hal-hal yang menghilangkan mood berciuman

  Tweet

  VIVAnews – Ada beberapa hal-hal buruk yang akan menghilangkan mood saat berciuman dengan pasangan. Baik orang yang akan melakukan ciuman untuk pertama kali maupun yang memiliki pengalaman, sebaiknya hindari beberapa tindakan yang tidak layak selama mencium pasangan.

  - Bau Mulut

  Jangan mencium pasangan dengan bau tak sedap di mulut. Ciuman memungkinkan seseorang merasa dekat dengan pasangan, sehingga dapat bertukar napas satu sama lain.

  Bau tidak sedap dari mulut dapat menghancurkan mood berciuman. Sebelum berciuman, sebaiknya hindari makan makanan yang memicu bau mulut seperti bawang dan petai. Untuk menjaga nafas tetap segar selain menggosok gigi, ada baiknya mengunyah permen karet beraroma mint.

  Hal-hal lain yang harus dihindari saat berciuman adalah mengeluarkan angin atau menggaruk bagian tubuh yang gatal. Ciuman seharusnya membuat Anda dan pasangan tenggelam dalam sebuah momen yang menarik dan layak dikenang.

  - Flu dan Batuk

  Keinginan mencium pasangan saat menderita flu dan batuk bukanlah saat yang tepat. Walaupun dalam keadaan sehat, bersin atau batuk dapat menghilangkan mood kalian berdua. Bila sedang sakit, sebaiknya tunda keinginan itu hingga sembuh. Anda tentu tak ingin menularkan penyakit kepada orang yang Anda cintai.

  - Bersikap agresif

  Bersikap terlalu agresif kepada pasangan saat berciuman dapat dengan mudah menurunkan gairah pasangan. Mungkin Anda ingin menggigit bibir pasangan dengan lembut, tapi jangan berlebihan hingga menyakitinya.

  - Menjawab Telepon

  Sebuah sesi berciuman yang menyenangkan bisa saja berubah menjadi sangat hambar saat salah satu pasangan menerima panggilan telepon. Jika lupa mematikan atau mendiamkan telepon saat sedang berciuman, acuhkan saja kebisingan itu. Jangan angkat telepon untuk sementara waktu, walaupun yang menelepon adalah atasan Anda.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: teknik ciuman

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  5 Makanan pembangkit gairah

  Tweet

  VIVAnews – Makanan memiliki banyak kegunaan. Bukan hanya memenuhi asupan nutrisi yang Anda butuhkan, sejumlah makanan bahkan dapat meningkatkan gairah kehidupan ngentot Anda.

  “Penelitian menunjukkan beberapa vitamin dan kandungan dalam makanan dapat meningkatkan fungsi ngentot,” ujar Direktur Pusat Kesehatan Perempuan Berman, Jennifer R. Berman seperti dikutip laman Health.

  Berikut sejumlah makanan yang dapat membuat hubungan Anda dan pasangan kembali hangat:

  Alpukat

  Alpukat dikenal sebagai afrodisiak yang baik untuk jantung karena kaya lemak tak jenuh. Makanan apa pun yang dapat menjaga jantung berdetak dengan baik membantu darah mengalir ke tempat yang tepat. Riset memperlihatkan bahwa pria yang menderita kelainan jantung memiliki risiko disfungsi ereksi dibanding dengan pria dengan jantung sehat.

  Kacang almond

  Almond telah lama dikenal dapat meningkatkan gairah, stimulasi ngentot, dan juga kerap dikaitkan dengan kesuburan. Almond sangat kaya nutrisi dan mengandung mineral yang penting bagi kesehatan ngentot dan reproduksi seperti zinc, selenium, dan vitamin E. “Zinc menambah libido dan hasrat ngentot,” kata Berman.

  Stroberi

  Warnanya yang merah membantu membakar gairah. Selain itu, stroberi juga merupakan sumber asam folat, salah satu jenis vitamin B yang membantu mengurangi risiko saat melahirkan pada perempuan. Sementara bagi pria, asam folat meningkatkan jumlah sperma.

  Makanan laut

  Selain kerang yang sudah terkenal sebagai afrodisiak, makanan dari laut lainnya juga banyak mengandung zinc. Selain itu, ikan kaya akan omega-3 yang baik untuk jantung.

  Sitrus/jeruk

  Jeruk jenis apa pun memiliki asam folat, vitamin C, dan aktioksidan yang penting bagi kesehatan reproduksi pria. Anda dapat mendapat manfaatnya dengan mengonsumsi jeruk mandarin, atau mencampurkan jeruk nipis atau lemon ke masakan Anda.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: nutrisi makanan

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Menjaga gairah ngentot usai melahirkan

  Tweet

  VIVAnews – Setelah melahirkan, wanita memang cenderung menempatkan aktivitas ngentot dalam daftar terakhir. Pemicunya bisa jadi kesibukan mengurus anak dan ketidakpercayaan diri dengan bentuk tubuh yang membesar. Padahal, sebenarnya, setelah masa nifas berakhir, sebaiknya Anda langsung ngentot dengan pasangan.

  Menjaga gairah ngentot setelah melahirkan memang sangat penting untuk hubungan Anda dan pasangan. Banyak pria cemburu karena pasangannya kurang perhatian setelah memiliki anak. Agar aktivitas ngentot Anda tetap lancar dan gairah ngentot tetap menyala, lakukan trik berikut.

  1. Habiskan waktu bersama

  Jangan biarkan diri Anda terjebak dengan kesibukan mengurus anak. Sesekali habiskan waktu bersama dengan pasangan saat si kecil tidur. Sebaiknya hindari membicarakan hal tentang si kecil. Buatlah suasana romantis dan ngentot untuk menyalakan kembali gairah ngentot Anda. Pasangan juga pasti akan sangat menyukainya.

  2. Berbagi tugas

  Jangan terobsesi menjadi ibu yang sempurna. Berbagilah tugas dengan suami dalam hal mengurus anak. Hal ini akan membuat suasana yang harmonis dalam hubungan Anda dengan pasangan. Wanita juga cenderung akan bergairah saat melihat pasangannya telaten membantu mengurus anak.

  3. Mandi bersama

  Jika memang suasana kamar berantakan karena penuh dengan barang-barang si kecil, ngentotlah di kamar mandi. Anda bisa mengawalinya dengan mandi bersama. Hal itu membantu meningkatkan kepercayaan diri dengan bentuk tubuh yang berubah setelah melahirkan. Ingatlah, wanita akan selalu tampak ngentot saat berada dibawah pancuran air! Jadi, ajaklah pasangaan untuk mandi bersama, pasti dia tidak akan menolaknya.

  4. Jangan menunda

  Setelah melahirkan tentunya Anda akan melewati masa nifas. Setelah masa nifas selesai segeralah ngentot dan jangan menundanya. Hal itu agar gairah ngentot Anda tetap terjaga. Jangan biarkan rasa malas membuat Anda menunda ngentot, karena tidak baik untuk kondisi psikolgis Anda dan pasangan.

  5. Saling menyentuh

  Sentuhan dari pasangan sangat Anda butuhkan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan membuat gairah ngentot tetap menyala. Cobalah lebih dulu berikan sentuhan lembut pada pasangan. Anda bisa mengungkapkan jika memang tidak percaya diri dengan bentuk tubuh berubah. Meskipun sebenarnya pasangan, tidak memusingkan hal itu. Saling menyentuh bisa membuat Anda lebih relaks dan pasangan juga pasti akan dengan senang hati melakukannya. Sentuhan merupakan hal yang sangat ngentot sekaligus menenangkan, gairah ngentot pun akan menyala.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: gairah ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Alasan wanita kehilangan hasrat ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Sebuah survey melaporkan bahwa antara 20 hingga 52% wanita mengatakan ingin sesekali tidak melakukan kegiatan ngentot bersama pasangannya.

  Survey paling komprehensif pun dilakukan, kalau sampai saat ini ditemukan 33%wanita antara usia 18 sampai 59 tahun menderita kehilangan hasrat ngentot.

  Studi lain menemukan bahwa sepertiga dari usia 50-70 tahun wanita berpasangan memiliki sedikit atau tidak ada dorongan ngentot. Hal ini menunjukkan bahwa satu dari tiga wanita tidak lagi merasa tertarik pada kegiatan ngentot.

  Hanya dasar alasan medis yang tahu mengapa wanita bisa merasa kehilangan gairah untuk ngentot. Tak heran jika banyak wanita melontarkan alasan lelah untuk menolak ajakan ngentot pasangannya.

  Stres adalah pendorong kuat yang menyebabkan wanita jadi merasa lelah ketika diajak ngentot. Stres serius, seperti kehilangan pekerjaan atau memiliki pasangan yang sakit, tentu saja dapat mempngaruhi dorongan ngentot.

  Faktor stres akan mengganggu Anda baik secara psikologis maupun fisiologis. Ketika stres, Anda akan terganggu dan tidak bisa rileks saat melakukan aktivitas ngentot.

  Bahkan, jika Anda melakukannya dalam kondisi tidak fokus, kemungkinan saat aksi ngentot berlangsung, pikiran Anda sedang berada di tempat lain. Pikiran yang berkelana pasti menimbulkan ketidakpuasan bagi pasangan. Stres juga berkontribusi akibat insomnia yang Anda derita, penyebab kurang tidur bisa mempengaruhi suasana hati.

  Stres melepaskan hormon yang membantu meningkatkan libido, yang disebut kortisol. Jika hormon kortisol meningkat, testosteron yang bertanggung jawab untuk meningkatkan gairah ngentot bisa menurun.

  Faktanya, laki-laki memiliki sekitar sepuluh kali lebih banyak testosteron daripada perempuan. Fakta ini membantu menjelaskan mengapa dorongan ngentot perempuan lebih dipengaruhi oleh stres daripada laki-laki. Kortisol dapat mengambil cadangan testosteron wanita, sementara testosteron juga berada pada jumlah yang rendah ketika malam hari. Itulah sebabnya mengapa wanita terkadang merasa tak bergairah saat diajak ngentot.

  Solusi untuk mengatasi masalah ngentot pada wanita yang dijabarkan dalam buku “A Tired Woman’s Guide for Passionate Sex” mungkin bisa menjadi strategi jitu untuk mengatasi masalah Anda.

  Mencari waktu yang tepat untuk ngentot bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki mood ngentot pada wanita. Buku ini menceritakan kisah penulis Laurie B. Mintz, Ph.D yang merasakan hilangnya gairah ngentot dalam kehidupan ngentotnya. Namun ada 6 langkah jitu yang ia dapatkan untuk meraih kembali gairahnya yang hilang.

  Program ini disebut “5 T dan Little Spice.” Lima T mencakup: Thinking (pikiran), Talk (bicara), Time (waktu), Touch (sentuhan), dan Trysts (janji untuk bertemu). Ramaikan pula kehidupan ngentot Anda, dengan bantuan ‘mainan’ dan film-film erotis. “Saya punya banyak energi untuk melakukan ngentot setelah menerapkan langkah-langkah itu!” kata Laurie seperti dikutip dari laman YourTango.com.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: hasrat ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Percantik kulit dengan ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Tidak perlu suntik botoks atau menggunakan serum mahal untuk mencegah keriput dan mempercantik kulit. Menurut dr. Gloria G. Bramer, seorang ngentotolog, orgasme bisa membuat kulit menjadi lebih cantik dan mencegah penuaan.

  “Orgasme adalah salah satu hal penting bagi kesehatan tubuh dan kecantikan kulit. Dari sudut pandang seorang ngentotolog, orgasme sebaiknya dimasukan dalam kegiatan rutin seperti sikat gigi dan mandi,” kata dr. Gloria Bramer dikutip dari laman Real Beauty.

  Bramer mengungkapkan, ngentot melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Artinya kulit mendapat asupan oksigen dengan baik melalui aliran darah. Itulah yang membuat kulit terlihat segar dan bersinar. Bahkan, jerawat pun sirna.

  Produksi kolagen, protein alami yang berperan dalam elastisitas kulit, juga dapat ditingkatkan dengan ngentot. Dengan begitu, Anda bisa menunda munculnya keriput dan noda hitam yang sering muncul karena penuaan. Dan, wajah pun terlihat awet muda.

  Fungsi ngentot seperti olahraga yaitu melatih otot, mengurangi level hormon stres dan menyimbangkannya. Hasilnya adalah tubuh lebih sehat karena asupan oksigen yang cukup dalam darah juga mampu meluruhkan racun tubuh.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: manfaat ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Kondom gel khusus wanita

  Tweet

  VIVAnews – Kondom merupakan alat kesehatan yang difungsikan untuk mencegah kehamilan tak diinginkan dan penularan penyakit kelamin. Jika selama ini kondom banyak digunakan pria, kini kondom mulai dipopulerkan untuk dikenakan kaum wanita.

  Seperti dikutip dari laman newscientist.com, para peneliti dari Universitas Utah di Salt Lake City Amerika baru-baru mengembangkan kondom gel khusus untuk wanita. Bahan gel diyakini mampu memerangkap zat asing dalam vagina termasuk sperma, dan virus berbahaya seperti HIV, herpes, dan papilloma virus, penyebab kanker serviks.

  Para peneliti ingin menciptakan cara mudah dan murah untuk melindungi wanita dari kehamilan tak diinginkan dan penyakit menular ngentot. Sebab, selama ini banyak pria menolak mengenakan kondom yang dianggap dapat mengurangi kenikmatan ngentot. Penggunaan kondom gel cukup dengan mengoleskannya ke lubang vagina sebelum melakukan hubungan ngentot.

  Kondom gel dibuat tak hanya sebagai alat kontrasepsi, namun juga perlindungan tubuh dari penyakit ngentot menular. “Kami mengembangkan teknologi untuk melindungi para wanita dari penyakit menular ngentot tanpa harus meminta persetujuan pasangannya,” kata Patrick Kiser, salah satu peneliti.

  Kiser mengungkap bahwa penelitian dilakukan sejak sekitar lima tahun lalu. Penelitian dimulai dengan uji coba menyuntikkan obat-obatan antivirus HIV untuk mematikan virus yang terperangkap dalam gel. Namun, uji coba beberapa kali mengalami kegagalan. Pada mulanya, gel yang berhasil memerangkap virus jahat justru memicu infeksi vagina.

  Meski yakin telah aman digunakan, hingga kini para pakar belum melakukan uji coba klinis kepada manusia. Uji coba masih dilakukan di dalam laboratorium. Namun, mereka berjanji segera melakukan uji coba klinis sebelum memasarkannya.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: kondom

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  4 Tips lakukan ngentot lewat telepon

  Tweet

  VIVAnews – Apakah Anda berada dalam hubungan jarak jauh, atau hidup bersama, namun suami Anda sibuk dan selalu ada diluar kota, mungkin Anda bisa coba cara telepon ngentot untuk membumbui kehidupan cinta Anda.

  Bagi banyak wanita, gagasan mendengarkan suara nakal yang menggoda lewat telepon sambil berpura-pura orgasme mungkin jadi sesuatu yang menarik. Tapi bagi pasangan dalam hubungan jarak jauh, ngentot lewat telepon sering kali merupakan satu-satunya cara untuk menjaga unsur ngentot dalam hubungan ketika Anda berdua terpisah.

  Agar kegiatan telepon ngentot bikin Anda dan dia merasa terangsang, berikut tips yang bisa jadi panduan Anda:

  1. Kirimkan SMS ‘Nakal’

  Melakukan sex by phone cukup sederhana. Tapi sebagai pemanasan coba memulainya dengan mengirimkan sms nakal yang menggoda. Ini bisa dilakukan sebagai tahap pengujian dan lihat bagaimana dia menanggapinya. Jika dia menulis sesuatu yang ngentot kembali pada Anda, itu tandanya Anda sudah mendapat lampu hijau. Jika dia tidak merespon, atau bertanya, mungkin berterus terang bahwa Anda menginginkan sesuatu darinya akan menjadi cara yang lebih jitu untuk mengajaknya melakukan ‘hubungan’ lewat telepon.

  2. Lakukan Persiapan

  Jika ini adalah sesuatu yang baru dalam hubungan Anda, luangkan waktu Anda untuk menemukan zona yang nyaman. Mulailah dengan bertukar pesan teks ngentot. Dengan sex texting Anda punya waktu untuk berpikir tentang tanggapannya. Biasakan melontarkan kata-kata nakal yang ngentot dan menggoda. Anda harus mempersiapkan diri mengungkapkan kata-kata yang bisa membuatnya terangsang. Pilih kata-kata yang mudah dipahami untuk Anda dan dia. Gunakan sebutan bagian tubuh sebagai nama panggilan yang akrab untuk organ ngentot Anda dan pasangan.

  3. Foreplay (Pemanasan)

  Melakukan ngentot lewat telepon harus lebih agresif ketimbang ngentot biasa. Lakukan foreplay yang bisa membuat fantasinya melayang membayangkan seolah-olah Anda benar-benar berada disampingnya. Yang terbaik untuk memulainya, coba goda dari hal yang kecil. Mulailah dengan pakaian. Tanyakan padanya, pakaian apa yang sedang dia pakai, dan katakan padanya Anda ingin melihatnya tanpa busana, atau bertanya apa yang akan dia lakukan jika Anda membuka bajunya. Pikirkan tentang bagaimana ngentot biasanya dimulai, dan berbicara tentang segala hal yang bisa membuat gairahnya terbakar, mulai dari kegiatan berciuman, melepas pakaian, menyentuh bagian vitalnya, dan lain-lain. Karena kenikmatan terbesar tentang ngentot lewat telepon adalah Anda harus menggambarkan seolah-olah ngentot benar-benar terjadi.

  4. Membawanya ke tingkat berikutnya

  Pasangan yang berteknologi maju, mungkin akan memanfaatkan fasilitas yang ada dalam fitur ponselnya. Seperti menggunakan 3G, atau melakukan aksi nakal lewat webcam. Ini bisa menambah real time elemen visual. Beberapa wanita menemukan bahwa webcam telepon ngentot membuat aktivitas ngentot jarak jauh lebih memuaskan. ]Dengan video yang Anda miliki, pilihan untuk tidak hanya bicara dengan orang tentang apa yang akan dilakukannya, tapi benar-benar menunjukkan kepadanya apa yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: phone sex

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas

 4. kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  4 Hal yang membuat anda malas ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Datangnya rasa malas untuk ngentot bisa terjadi setiap saat. Jika sudah begini, saat pasangan mengajak ngentot, biasanya Anda akan mengungkapkan beribu alasan untuk menolaknya. Ketahui empat hal yang bisa memicu rasa malas ngentot.

  1. Ruang tidur tidak nyaman

  Ruang tidur yang sumpek dan berantakan berpengaruh besar pada hasrat ngentot Anda. Saat melihat ruang tidur penuh dengan tumpukan kertas, laptop dan berbagai alat elektronik, Anda cenderung “ilfil” dan malas ngentot. Jangan biarkan runag tidur Anda juga menjadi ruang kerja. Jaga selalu kerapihan dan kebersihannya. Ingatlah, ruang tidur hanya untuk tidur dan ngentot.

  2. Konsumsi obat-obatan

  Saat Anda mengonsumsi obat pengntrol kehamilan, hasrat ngentot memang cenderung menurun. Pil kontrasepsi mengandung estrogen, yang bisa meningkatkan produksi protein yang disebut sex hormone binding globulin (SHBG). SHBG dapat menahan testosteron, yang mempengaruhi hasrat ngentot Anda. Obat lain anti depresi juga bisa membuat gairah ngentot Anda menurun. Konsultasikan dengan dokter jika Anda mengonsumsi obat tertentu dan mengakibatkan gairah ngentot menurun.

  3. Kesibukan

  Anda menghabiskan setiap hari dengan kesibukan. Mulai dari bekerja, mengurus anak, memasak hingga membersihkan rumah. Kesibukan Anda membuat rasa lelah yang luar biasa dan memicu stres. Kondisi demikian membuat Anda cenderung memilih tidur dibandingkan ngentot dengan pasangan.

  Kesibukan juga bisa membuat terjadinya perubahan siklus hormon. Sebaiknya, sesekali berliburlah dengan pasangan. Jangan biarkan kesibukan membuat Anda malas ngentot.

  4. Anda tidak menyukai bentuk tubuh sendiri

  Banyak wanita yang tidak menyukai bentuk tubuhnya dan tidak percaya diri. Hal itu bisa membuat wanita malas ngentot. Cobalah untuk lebih berpikiran positif bahwa pasangan menerima Anda apa adanya. Ajaklah pasangan untuk berolahraga agar Anda semangat membentuk tubuh dan menjadi lebih percaya diri.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: malas ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Cari tahu ciri-ciri pria jantan

  Tweet

  VIVAnews – Banyak tanda untuk mengetahui kejantanan seorang pria. Hal ini bisa dilihat mulai dari besar perut, bentuk tubuh, perilaku hingga ‘ukuran’ organ vital tubuhnya.

  Ingin tahu ciri pria pejantan tangguh, berikut informasinya:

  Perut Ramping Lebih Baik

  Anda pasti tahu, pria yang memiliki perut besar lebih rentan terkena serangan jantung di kemudian hari. Bagi pria, memiliki perut besar juga menjadi pertanda buruk dalam kehidupan ngentot. Karena testosteron bisa dipecah lebih cepat dalam lemak perut.

  “Testosteron seperti gas yang menggerakkan mobil,” kata ahli Urologi Dr Fisch. “Jika jumlahnya rendah, maka ia tidak akan bisa bertahan lama saat melakukan hubungan. Dia akan mudah lelah, pria seperti ini cenderung tidak bersemangat melakukan hubungan ngentot. Tingkat kesuburannya juga akan lebih rendah karena jumlah testosteronnya rendah sehingga cenderung memproduksi sperma dengan jumlah yang rendah pula.

  Begitu juga dengan ukuran pinggang pria yang menjadi suatu kekhawatiran, terutama jika Anda adalah pria yang memiliki ukuran pinggang lebih dari 30 cm. Hal ini bisa memperlambat metabolisme dan menurunkan kadar testosteron sekitar 1 persen setiap tahun.

  Si Dia Pekerja Keras

  Jika ngentot menjadi prioritas dalam daftar hidup Anda, berarti Anda harus menemukan pria yang ramping dan ulet dalam bekerja. “Seseorang yang bekerja secara teratur dan tetap memiliki berat tubuh ideal cenderung memiliki libido lebih tinggi,” kata Dr Fisch. Ini bisa menghasilkan testosteron sesuai kebutuhan tubuh, ini penting untuk membangun massa otot. Seperti halnya binaragawan yang memiliki otot besar, biasanya akan memproduksi lebih banyak hormon.

  Jika dibandingkan dengan pria lebih kurus, tentunya akan jauh berbeda. “Kalau dia terlalu kurus, dia tidak akan memiliki banyak testosteron atau dorongan ngentot yang kuat,” kata Dr Fisch. “Sayangnya, bekerja di luar hanya bisa mendorong seorang pria untuk memacu kadar testosteronnya, dan beberapa orang tidak akan pernah membangun otot besar karena mereka tidak memiliki tingkat testosteron cukup tinggi.”

  Si Dia Tidak Mengonsumsi Minuman Beralkohol

  Merokok dan minuman beralkohol memiliki efek yang buruk bukan hanya untuk kesehatan tetapi juga untuk kehidupan ngentot pria. “Merokok mengkonstriksi pembuluh darah, yang berarti hanya ada sedikit darah mengalir ke penis,” kata Dr Fisch. Ini dapat menyebabkan gangguan saat ereksi. Pria perokok dan peminum akan sulit melakukan dan mempertahankan ereksi. Menenggak lebih dari tiga minuman juga bisa menyebabkan pria lemas, karena alkohol adalah pusat-depresan sistem saraf yang bisa membatasi mengalirnya darah ke penis. Jadi seorang pria yang lebih menyukai mengonsumsi koktail akan memiliki kehidupan ngentot lebih baik di atas ranjang.

  Cek Ukuran Organ Vital Tubuhnya

  Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang seorang lelaki yang memiliki potensi aktif dalam ngentot. Pertama, periksa testisnya. “Masing-masing harus seukuran kenari,” kata Dr Fisch. Ukuran keduanya harus hampir sama, meskipun ada perbedaan kecil, ini masih normal. Jika seseorang memiliki testis lebih kecil, seperti ukuran ceri, maka bisa dipastikan tingkat kesuburannya memiliki ‘rambu-rambu merah’. Karena, sekitar 95% dari testis terdiri atas sel-sel yang memproduksi sperma, dan 5 % adalah terdiri dari sel-sel yang memproduksi testosteron. Testis yang lebih kecil punya peluang memproduksi sperma dengan jumlah yang sedikit pula.

  Jika Anda sedang melakukan hubungan ngentot, coba rasakan suhunya. “Jika testisnya terasa panas, bisa disebabkan adanya sekelompok pembuluh darah di dalam skrotum, yang disebut Varikokel,” kata Dr Fisch. “Ini vena hangat penuh dengan darah, dan mengurangi panas tambahan sperma,” lanjutnya. Sebuah Varikokel dapat datar atau dibesarkan dan dapat terlihat seperti sekelompok varises pada kaki. Untuk mengetahui secara pasti bagaimana permukaannya dengan jelas, coba jalankan ibu jari Anda di sepanjang kulit skrotum, berhati-hati untuk memeriksa dan mengangkatnya saat mengecek benjolan tersebut.

  Cek Kualitas Spermanya

  Kejantanan pria bisa diketahui lewat volume, kejelasan dan rasa dari air spermanya. Seorang pria yang berejakulasi harus menghasilkan sedikitnya setengah sendok teh sperma. “Jika ia menghasilkan lebih sedikit, ini bisa berarti dia sudah berejakulasi banyak dari ngentot atau masturbasi, atau bisa jadi ia memiliki infeksi atau penyumbatan dari saluran ejakulasi,” kata Dr Fisch.

  Jika pria menghasilkan sperma yang encer tidak seperti krim kental, pria tersebut cenderung memiliki kualitas sperma yang rendah dan mungkin akan mengalami kesulitan untuk berproduksi. “Sedangkan rasa air mani pria adalah campuran dari cairan yang mengandung gula – fruktosa – dari vesikula seminalis dan rasa asin dari prostat,” kata Dr Fisch. Jika seorang pria sering berhubungan ngentot atau masturbasi, minimal setiap hari atau beberapa kali sehari, dia akan menguras cairan yang mengandung fruktosa, sehingga air mani akan terasa lebih asin. Jika ia tidak ejakulasi dalam beberapa saat, itu akan menjadi lebih manis.

  Ejakulasi Dini Merusak Gairah Seks

  Anda tidak perlu gelar PhD untuk mengetahui bahwa seorang pria yang mengalami ejakulasi kurang dari 2 menit dianggap mengalami ejakulasi dini. Ini bisa terjadi akibat terlalu seringnya melakukan masturbasi.

  “Beberapa pria yang sering melakukan masturbasi bisa memicu menurunnya gairah saat berhubungan langsung dengan wanita,” kata Dr Fisch. Dan terjadinya ejakulasi dini bisa juga menunjukkan bahwa dia telah mengonsumsi banyak antidepresan atau obat anti-kecemasan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan ejakulasi.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: pria jantan

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Mitos seputar ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Banyak sekali mitos seputar hubungan ngentot yang berkembang di masyarakat. Mitos itu diinformasikan secara berantai tanpa jelas asal mulanya.

  Ada baiknya Anda mengetahui fakta-fakta di balik mitos itu agar tak terjebak informasi salah.

  Mitos: tidak akan mengidap penyakit menular ngentot (PMS) jika berhubungan dengan orang dikenal
  Fakta: siapapun yang melakukan hubungan ngentot, baik dengan orang dikenal maupun tidak, masing-masing memiliki risiko terjangkit PMS. Bahkan saat menggunakan kondom, meski risikonya sangat kecil.

  Mitos: dorongan ngentot pria lebih besar

  Fakta: secara umum, setiap orang usia 17-25 tahun mempunyai dorongan ngentot yang cukup tinggi. “Bukan hanya pada pria, wanita pun demikian. Tapi pada umumnya memang pria selalu menginginkan ngentot lebih dari pada wanita. Namun jangan khawatir jika dorongan ngentot wanita lebih tinggi dari pada pria, karena itu wajar dan sah-sah saja, kata pakar ngentot, Dr Davidson.

  Mitos: lebih besar lebih baik

  Fakta: ukuran organ vital pria tidak menjamin kualitas. Psikoterapis asal New York , Jonathan Alpert, mengungkap, banyak pasien wanitanya yang mengeluhkan ukuran organ vital pasangannya yang terlampau besar sehingga menyakiti leher rahim mereka. “Ini membuktikan bahwa ukuran besar belum tentu memuaskan,” ujarnya.

  Mitos: tidak mungkin hamil saat sperma dikeluarkan di luar

  Fakta: ngentot seperti permainan bola basket, ada sesi menggiring bola sebelum menembak. Jadi, sangat mungkin pria sudah meninggalkan sejumlah sperma dalam pre-cum, sebelum mengeluarkannya di luar. Sperma yang tercecer itulah yang dapat membuat pasangannya hamil. Namun memang, kemungkinannya sangat kecil.

  Mitos: meludah lebih aman daripada menelan.

  Fakta: wanita tetap berisiko terkena penyakit menular ngentot ketika sperma masuk ke mulut.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: mitos ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Manfaat ngentot 2 Kali seminggu

  Tweet

  VIVAnews – Berhubungan ngentot dengan pasangan ternyata tak hanya memberikan kepuasan ngentot. Sebuah penelitian baru-baru ini mengungkap bahwa berhubungan ngentot memiliki manfaat positif terhadap kesehatan jantung pria.

  Seperti dikutip dari laman The Telegraph, pria yang melakukan hubungan ngentot dua kali seminggu memiliki risiko penyakit jantung 45 persen lebih kecil, dibandingkan pria yang hanya melakukannya sekali dalam seminggu atau kurang dari itu.

  Penelitian dilakukan oleh para pakar di Massachusetts terhadap 1.000 pria dewasa sejak 1987. Penelitian dilakukan dengan mendata frekuensi ngentot mereka secara periodik. Pendataan frekuensi ngentot selalu disertai dengan hasil tes kesehatan jantung.

  Selama 16 tahun, para peneliti mempelajari hubungan frekuensi ngentot dengan kondisi kesehatan jantung. Tentunya, dilakukan tanpa mengabaikan faktor penting lain yang mempengaruhi kesehatan jantung, seperti berat badan, usia, tekanan darah, dan kadar kolestrol.

  Para peneliti memaparkan bahwa ‘ngentot’ memadukan fisik dan emosi untuk mencapai orgasme. Aktivitas itulah yang kemudian mendorong pelepasan hormon endorfin, yang bekerja mencegah stres. Tanpa stres, seseorang akan memiliki kondisi jantung yang lebih baik.

  Dalam sejumlah penelitian, stres memicu semburan adrenalin dan zat katekolamin yang dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah serta peningkatan denyut jantung. Kondisi ini memicu gangguan suplai darah ke jantung. Studi yang dipaparkan Archives of Internal Medicine menyebut bahwa penderita stres memiliki risiko terserang penyakit jantung sebanyak 34 persen.

  Para peneliti kemudian berkesimpulan bahwa kenikmatan yang dihasilkan saat berhubungan ngentot dapat membuat seseorang lebih sehat. Tak hanya memperkecil risiko terserang penyakit jantung, ngentot juga bermanfaat menekan gangguan tubuh akibat hormon stres.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: manfaat ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Makanan pemicu libido pria

  Tweet

  VIVAnews – Kondisi fisik dan psikologis yang kurang baik pada pria bisa mengurangi hasrat ngentotnya. Untuk memperbaikinya, sebaiknya jangan langsung mengonsumsi obat-obatan atau suplemen yang banyak dijual di pasaran. Ada beberapa makanan yang cukup efektif meningkatkan hasrat ngentot pria. Mengonsumsi makanan yang alami tentu lebih baik dibandingkan dengan mengonsumsi obat-obatan.

  1. Pisang

  Pisang mengandung potasium dan serat yang tinggi, sangat bagus untuk kesehatan dan stamina pria. Selain itu, pisang juga mengandung bromelain yang bisa meningkatkan hasrat ngentot.

  2. Avokad

  Selain pisang, perbanyak juga konsumsi avokad. Kandungan asam lemak tak jenuh dan vitamin B6nya yang tinggi bisa meningkatkat hasrat ngentot pada kaum pria.

  3. Kerang

  Konsumsi kerang juga bisa meningkatkan hasrat ngentot pria. Kandungan zincnya bisa membantu meningkatkan produksi hormon testosteron yang bisa meningkatkan hasrat ngentot pria. Selain itu, kerang juga merangsang produksi dopamin, yang bisa menndorong libido.

  4. Kacang almond

  Asam lemak pada kacang almond sangat penting untuk memenuhi kebutuhan lemak yang tidak bisa dipenuhi tubuh. Kandungan lemaknya juga bisa meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria.

  5. Bawang putih

  Meskipun menimbulkan aroma nafas yang kurang sedang, bawang putih memiliki dampak positif bagi hasrat ngentot pria. Yaitu meningkatkan aliran darah ke organ vital pria. Aliran darah yang lebih lancar bisa membuat pria lebih bergairah.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: libido

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Mengapa pria lebih suka Video Games daripada Seks?

  Tweet

  VIVAnews – Sebuah majalah game populer di Inggris telah merilis sebuah penelitian baru yang menemukan, sepertiga pria lebih memilih bermain video game daripada menikmati ngentot dengan pasangan.

  Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada 1130 pria saat meluncurkan permainan video game baru, Play Station 3 (PS3). Jajak pendapat ini hanya diperuntukkan untuk kaum pria yang sudah menikah.

  Yang lebih mengejutkan, saat dilontarkan pertanyaan kedua: “Mana yang akan dipilih melakukan aksi di atas ranjang atau mencoba tantangan seru bermain game baru. Sebuah hasil mengejutkan, 72% responden menyatakan, mereka akan lebih memilih kesempatan mencoba permainan baru dibandingkan menghabiskan malam dengan pasangan mereka, kata peneliti Mike Elsmore.

  Namun, hasil jajak pendapat ini sempat menimbulkan perdebatan, karena pertanyaan yang dilontarkan kurang spesifik. Sayangnya, jajak pendapat ini tidak bisa diisi kaum hawa. Alasannya, wanita kurang menggandrungi video games. Tidak seperti pria yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam bermain video games.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: daya tarik ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Negara dengan pecandu pornografi terbanyak

  Tweet

  VIVAnews – Dua penelitian terbaru yang merekam jejak konsumsi pornografi warga dunia menemukan beberapa angka mengejutkan.

  Sebuah studi menemukan posisi tiga besar negara pengonsumsi pornografi terbesar adalah Cina sebesar 28 persen dari pasar, Korea Selatan 27 persen dan Jepang 21 persen. Warga Amerika Serikat menempati urutan keempat dengan konsumsi pornografi 14 persen. Temuan tersebut cukup unik, sebab konsumen AS menganggap konservatif benda dan konten yang menempati urutan teratas daftar pembelian pornografi dunia.

  Sebagai contoh, UU Militer Korea Selatan tidak membedakan antara konsensus dan non-konsensus ngentot, karena dinilai sama-sama merupakan perbuatan. Konsensus ngentot dewasa seperti homongentot di negara itu dianggap sebagai tindakan perkosaan yang berulang (reciprocal rape).

  Pada studi lain, peneliti Ben Edelman dari Sekolah Bisnis Harvard menemukan bahwa negara-negara dengan aturan perundang-undangan lebih konservatif terhadap homongentottas cenderung memiliki tingkat konsumsi pornografi lebih tinggi.

  Di antara negara bagian dengan tingkat konsumsi tertinggi di AS, delapan negara bagian memilih McCain pada pemilu 2008, sementara enam negara lainnya terobsesi pada Obama.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: pornografi

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Gen pengaruhi usia hilangnya keperawanan

  Tweet

  VIVAnews – Faktor genetik mempengaruhi kapan seseorang akan melakukan hubungan ngentot yang pertama kali atau kehilangan keperawanan. Peneliti dari Universitas California menyimpulkan “dewasa secara ngentot” merupakan ciri kepribadian yang diturunkan dari orangtua. Gen inilah yang mempengaruhi apakah seseorang kehilangan keperawanan di usia 14, 18, 19 atau 25 tahun.

  Nancy Segal, kepala peneliti mengakui bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat meramalkan kapan seseorang akan kehilangan keperawanan secara pasti. Pemeriksaan yang dilakukan jauh lebih rumit daripada menebak tinggi atau berat badan. Menurut peneliti, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi usia seseorang melakukan hubungan ngentot pertama kali.

  Pertama, promiskuitas atau ngentot di usia dini dipengaruhi oleh lingkungan.

  Selanjutnya, setelah mempelajari 48 pasang gen dari 23 pasang saudara kembar yang dipisahkan sejak lahir, peneliti menemukan gen mempengaruhi sepertiga alasan orang kehilangan keperawanan pada usia tertentu. Secara genetik, gen DDR4 mempengaruhi keinginan seseorang merasakan pengalaman ngentot mereka pertama kali.

  Selain itu, norma kemasyarakatan berkaitan dengan budaya ngentot usia dini. Para ilmuwan mencatat, sebagian anak perempuan menggunakan ngentot sebagai bentuk pemberontakan karena merasa tidak bahagia dan tidak puas di rumah.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: keperawanan

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Pria lebih sering menolak ngentot daripada wanita

  Tweet

  VIVAnews – Kunci keharmonisan rumah tangga diantaranya kengentotan dan gairah antara suami-istri. Jika tidak, kehidupan rumah tangga menjadi hambar. Sebuah penelitian menemukan satu dari lima orang yang telah menikah menghindari hubungan ngentot dengan pasangan. Alasan paling utama para suami dan istri adalah mereka kehilangan rasa cinta terhadap pasangan.

  Berdasarkan penelitian terhadap 4.000 pria dan wanita menikah, tim riset menemukan alasan sakit kepala paling sering dipakai untuk menghindari hubungan ngentot dengan pasangan. Selain sakit kepala, ajakan melakukannya di lain waktu dan kecapekan paling banyak digunakan.

  Para peneliti menemukan budaya di tempat kerja dan pekerjaan yang memberi efek negatif terhadap pernikahan dan hubungan ngentot. Sebagian besar pasangan mengkhawatirkan tekanan pekerjaan dan perhatian pada jenjang karier sehingga mengabaikan aspek kehidupan lainnya, termasuk hubungan dengan pasangan.

  10 Alasan pasangan menikah menghindari ngentot:

  1. Kecapekan
  2. Tidak sedang mood ngentot
  3. Sakit kepala
  4. Harus bangun pagi
  5. Khawatir akan pekerjaan
  6. Marah pada pasangan
  7. Khawatir anak-anak mendengar
  8. Pasangan belum mandi
  9. Badan pegal-pegal
  10. Terlalu pagi untuk ngentot

  Bukan hanya wanita yang menolak melakukan hubungan ngentot dengan pasangan. Pria yang dikenal memiliki dorongan ngentot yang lebih besar ternyata lebih banyak menolak dibandingkan wanita. Dari hasil pengamatan, 28 persen pria dan 18 persen wanita menolak melakukan ngentot. Namun pria mengajukan alasan yang lebih meyakinkan dan lebih banyak berbohong.

  Survei menunjukkan satu dari tiga pria tidak ingin ngentot dengan istri mereka karena tidak memiliki rasa cinta dan gairah lagi pada pasangan. Namun mereka memilih tidak membicarakannya demi kelangsungan keluarga dan anak-anak. Sementara di kalangan wanita, satu diantara lima orang istri tidak mengharapkan hubungan ngentot dengan pasangan karena tidak memiliki perasaan cintalagi.

  Sebagian besar pasangan menghindari topik ngentot dalam pembicaraan atau buka-bukaan soal masalah kamar tidur mereka. Survei membuktikan setengah dari pasangan berpura-pura tidur saat suami atau istri bersiap-siap tidur. Itulah sebabnya, 40 persen istri dan 20 persen suami menghindari tidur di saat bersamaan dengan pasangan mereka. Para pasangan lebih memilih diam dan menghindari memperbaiki kehidupan ngentot mereka.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: daya tarik ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Keinginan pria saat ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Sama halnya dengan wanita, pria juga mendambakan kehidupan ngentot yang menggairahkan dengan pasangan. Namun pria kerap sulit mengungkapkan keinginnya terhadap pasangan.

  Berikut beberapa ‘rahasia’ yang sering diinginkan pria saat bersama pasangan,

  # Antusiame

  Inisiatif ngentot lebih sering muncul dari pria. Sebelum permintaan dilontarkan, keluarkan sinyal-sinyal ajakan ngentot dari Anda. Ajakan ngentot dari Anda akan membuatnya merasa dicintai. Pria yang merasa dicintai istrinya akan lebih menggebu-gebu dan lebih intens dalam sesi percintaan.

  # Variasi

  Pria suka dengan variasi saat ngentot. Sifat pria cenderung cepat bosan. Jadi, kreatiflah mencari posisi berbeda yang kalian suka. Sesekali datangi tempat yang mampu menimbulkan kenangan indah. Suasana hati yang bahagia akan mengubah kebosanan menjadi gairah yang menyala-nyala.

  # Petualangan

  Pria suka dengan petualangan dan tantangan. Salah satu yang bisa kalian coba adalah ngentot di area publik seperti toilet umum mal, bandara, atau kendaraan pribadi yang terparkir di parkiran umum. Jadikan pengalaman ini untuk bersenang-senang dan lakukan dengan spontan.

  # Memberi dan Menerima

  Mayoritas pria menyukai oral ngentot bersama pasangan. Mereka biasanya dengan senang hati memberi dan menerima layanan oral. Saling bergantian melakukan oral membuat hubungan bersama pasangan kian hangat. Oral ngentot bisa dilakukan saat foreplay. Yang terpenting, bicarakan dengan jujur apa yang Anda inginkan selama bersamanya.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: gairah ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Tips menggoda dia di tempat tidur

  Tweet

  VIVAnews – Apakah Anda memiliki koleksi pakaian ngentot? Sebagai perempuan dewasa, Anda perlu memilikinya. Dan, sesekali kenakanlah sebagai kejutan untuk suami di kamar tidur.

  Berikut beberapa pakaian ngentot yang bisa menggugah gelora asmara pria,

  - Lingerie

  Busana tidur nan ngentot ini bisa menjadi alat untuk menggoda pasangan. Pilih lingerie berenda atau menerawang untuk menambah daya tarik ngentot Anda. Dijamin pasangan tak akan berkedip melihat penampilan ngentot Anda. Atau jika ingin ‘diterkam’ pasangan, kenakan lingerie bermotif macan.

  - Thong atau G-string

  Adalah jenis celana dalam yang biasa dipilih untuk menciptakan kesan ngentot. Permukaan mengerucut seperti tali tanpa penutup bokong. Cari posisi yang tepat saat akan melepas baju, biarkan pasangan Anda melihat bentuk g-string Anda. Dan, goda pasangan Anda dengan menjentikkan tali g-string.

  - Sutera dan kasmir

  Sesekali kenakan gaun berbahan licin mengkilap seperti sutera dan kasmir. Bahan semacam itu akan menampilkan siluet tubuh lebih ngentot dan menggoda. Jangan kaget jika si dia sulit untuk melepaskan belaiannya dari tubuh Anda.

  Selain busana ngentot, perhatikan juga hal-hal kecil lainnya di tubuh Anda. Seperti riasan wajah, kulit tubuh, kuku, pilihan warna baju, dan atribut yang menempel di tubuh Anda.

  Untuk riasan wajah, sesekali pulas mata Anda dengan eyeliner hitam, dan buat lengkungan ngentot di ujung mata. Riasan semacam ini akan mengesankan karakter liar dan ngentot. Sementara itu pastikan kuku tangan dan kaki Anda dalam kondisi rapi. Jangan lupa cukup bulu kaki atau ketiak jika pasangan tak menyukainya.

  Sedangkan warna merah biasanya menjadi pilihan untuk menciptakan kesan ngentot. Warna ini bisa diimplementasikan untuk baju atau sepatu hak tinggi. Jadi segera sambut si dia dengan penampilan ngentot Anda.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: tips ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Mengapa wanita tidak suka kondom?

  Tweet

  VIVAnews – Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di The Kinsey Institute di Indiana, AS, menemukan bahwa tidak hanya pria yang merasa kenikmatan ngentot menurun akibat menggunakan kondom, tapi wanita juga mengakuinya.

  Pada kuisoner yang menanyakan, apakah kondom mempengaruhi aktivitas ngentot, sebagian besar (50%) dari responden wanita menjawab alat KB berbahan lateks ini menyulitkan mereka untuk mencapai klimaks.

  Sebagian besar wanita mengakui lebih nyaman ngentot dengan suami tanpa menggunakan kondom. Akhirnya menurut para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menguntungkan wanita atau pria dalam aktivitas ngentot.

  “Jika wanita mengakui kondom bisa mengurangi kenikmatan ngentot, mungkin pria bisa diminta pengertian untuk memakai alat KB lain. Misalnya, suntik KB untuk pria. Dengan begitu, pria dan wanita sama-sama melakukan pencegahan terjadinya kehamilan atau penularan penyakit menular ngentot,” kata Stephanie Sanders, salah seorang peneliti di The Kinsey Institute, AS.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: kondom

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  5 Tanda saat wanita ingin ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Saat muncul hasrat ngentot, terjadi perubahan penampilan yang mungkin tidak Anda sadari. Mulai dari pemilihan jenis pakaian dalam, warna pakaian hingga riasan. Perubahan ini justru lebih disadari pasangan. Berikut, perubahan yang terjadi saat wanita ingin ngentot.

  - Menggunakan pakaian dalam warna hitam

  Saat Anda cenderung menggunakan pakaian dalam hitam atau berwarna gelap, sebenarnya didasari hasrat ingin tampil ngentot. Bisa dikatakan pakaian dalam ngentot dan elegan adalah ajakan ngentot wanita pada pasangannya.

  - Menggunakan pakaian berbahan lembut

  Saat Anda sangat menyukai pakaian berbahan lembut, seperti, sutra, kasmir, atau selendah berkain halus, tandanya Anda ingin dimanjakan. Biasanya saat menggunakan pakaian berbahan lembut Anda memang tampil lebih cantik dan ngentot. Pasangan pasti menyadari kalau Anda sedang ingin dimanjakan.

  - Eyeliner menggoda

  Eyeliner hitam menggoda menggambarkan hasrat ngentot yang membara. Tandanya Anda ingin tampil ngentot dan menggoda pasangan melalui riasan.

  - Merawat kuku

  Perawatan kuku yang Anda lakukan merupakan pertanda Anda ingin merayu pasangan dengan belaian lembut. Gerakan jari-jari Anda akan menjadi lebih sensual dengan kuku yang bersih dan lembut.

  - Menggunakan pakaian dan aksesoris bernuansa merah

  Merah memang merupakan warna untuk menggoda. Kesan ngentot dan sensual akan muncul saat menggunakan barang dan pakaian berwarna merah. Jadi, saat Anda menggunakan aksesoris atau pakaian bernuansa merah, bisa jadi hasrat ngentot Anda sedang tinggi.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: gairah ngentot, wanita

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Rasakan sensasi ngentot tantra

 5. ot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Rasakan sensasi ngentot tantra

  Tweet

  VIVAnews – Margot Anand, pengajar ngentot Tantra dan pengarang buku The Art of Everyday Ecstasy, mengungkapkan, ngentot tantra adalah seni ngentot yang melibatkan kesatuan tubuh, jiwa, dan perasaan.

  Untuk mempraktekkan ngentot Tantra, butuh pernapasan, kontraksi otot, sensasi, visualisasi, serta meditasi. Teknik ini ditujukan untuk spiritualitas sehingga harus ada kemauan bersama dari pasangan.

  Pada prinsipnya, ngentot Tantra mengajak Anda agar lebih memahami dimensi energi ngentot dalam tubuh yang akan meningkatkan kehidupan ngentot. Berikut ini, enam langkah mudah mempraktekkan Tantra:

  1. Ciptakan aura sensual

  Anda bisa memulainya dengan membersihkan dan menghiasi kamar dengan bunga atau benda lain yang bisa memperindah kamar. Nyalakan lilin aromaterapi, atau redupkan lampu. Lalu, pilih musik easy listening, yang ritmenya bisa membangkitkan gairah.

  2. Temukan daerah sensitif

  Rangsanglah pasangan Anda secara visual dengan berdansa. Untuk meningkatkan sensasi dan kepekaan, cobalah mengoleskan parfum atau minyak aromaterapi ke bawah hidungnya. Temukan pula zona erotis pasangan dengan menjelajahi seluruh tubuhnya dengan jari Anda mulai dari leher, dada, lalu lanjutkan hingga ke kaki. Rasakan getaran tubuhnya sebelum Anda berdua siap beraksi.

  3. Seni pernapasan

  Melakukan pernapasan adalah kunci kesuksesan ngentot Tantra. Saat beraksi, sinkronkan napas Anda dengan dia. Buka mulut Anda dan kemudian embuskan napas Anda ketika dia menarik napas. Lakukan ini secara bergantian beberapa waktu.

  4. Beri si dia sentuhan erotis

  Fokuskan diri pada hal-hal menyenangkan yang pernah dilakukan bersama suami. Rasakan kembali kehangatan, dan kengentotan saat bersamanya. Selanjutnya, mulailah foreplay dengan memberi sentuhan erotis pada bagian tubuh favorit Anda berdua. Lakukan sentuhan-sentuhan sensual untuk beberapa saat, sebelum ngentot.

  5.Kenikmatan puncak

  Ketika gairah ngentot mulai naik, undanglah suami memulai aksinya. Rasakanlah jiwa pasangan menyatu dengan tubuh Anda. Klimaks dalam Tantra berarti juga pencerahan, pembentukan siklus energi pria-wanita yang membawa Anda menuju puncak kenikmatan.

  Lakukan relaksasi setelah Anda merasakan semua itu. Ketika energi mengalir ke dalam diri terdalam Anda, energi itu akan menghubungkan Anda pada pencipta. Inilah penyatuan energi yang dimaksud dalam Tantra.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: sensasi ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  10 Alasan menolak ajakan ngentot pasangan

  Tweet

  VIVAnews – Menurut survei yang dilakukan sosiolog Inggris pada 4.000 pria dan wanita, satu dari lima orang yang menikah, sering mengungkapkan alasan agar bisa menolak untuk berhubungan ngentot dengan pasangannya. Alasan yang diungkapkan bisa bermacam-macam dan lelah adalah alasan yang paling sering digunakan.

  Banyak alasan lain yang sering digunakan para wanita untuk menolak ajakan ngentot pasangannya. Seperti viavanews kutip dari Daily Mail, alasan mood yang sedang tidak baik, sakit kepala, dan harus bangun pagi juga sering dijadikan alasan. Berikut sepuluh alasan yang sering diungkapkan pria dan wanita saat menolak ajaan ngentot.

  1. “Aku merasa lelah”
  2. “Aku sedang tidak mood”
  3. “Aku sakit kepala”
  4. “Aku harus bangun pagi”
  5. “Aku sedang merasa khawatir dengan pekerjaan”
  6. “Aku sedang marah dengan kamu”
  7. “Anak-anak bisa mendengar”
  8. “Kamu harus mandi dulu”
  9. “Punggung ku sakit”
  10. “Waktunya terlalu awal”

  Sosiolog mengungkapkan gaya hidup modern para pekerja kantoran membawa efek negatif pada kehidupan pernikahan. Rasa takut gagal pada pekerjaan, mendorong para pekerja lebih berorientasi karier dan mengabaikan kehidupan pernikahannya.

  Pria yang selama ini memiliki streotype “siap kapan saja”, ternyata lebih sering menolak ajakan ngentot dibandingkan wanita. Dari survei diketahui sebanyak 28 persen pria dan 18 persen wanita, mengakui bahwa mereka sering mencoba untuk menghindari “kewajiban”.

  Survei juga menunjukkan,satu dari tiga pria tidak ingin berhubungan ngentot dengan istri karena mereka tidak mencintainya lagi. Pria juga cenderung tidak ingin membicarakan kehidupan ngentotnya pada anggota keluarga lain dan anak-anak. Alasan yang sama juga diungkapkan satu dari lima wanita, yaitu tidak lagi berhubungan ngentot dengan suaminya karena tidak ada perasaan lagi.

  Sebagian besar orang, menghindari membicarakan permasalahan ngentot yang dialaminya. Hal ini terlihat bahwa kamar tidur adalah tempat yang tepat untuk pasangan agar saling berbicara dengan tulus tentang kehidupan ngentot mereka. Namun, pembicaraan tersebut tidak terjadi karena banyak pasangan pura-pura tidur ketika mereka berada di tempat tidur. Alasan yang sama juga menjelaskan mengapa 40 persen pria dan 20 persen wanita menghindari tidur bersama dengan pasangan mereka

  Krisis keuangan dan kehidupan ngentot
  Survei juga menunjukkan bahwa krisis keuangan dan masalah-masalah yang terkait kondisi keuangan mempengaruhi kehidupan ngentot. Menurut perwakilan dari sebuah agensi pemasaran, OnePoll yang juga mengambil bagian dalam survei, dampak krisis keuangan juga masuk ke dalam kamar tidur. Para pekerja juga cenderung selalu sibuk mengkhawatirkan kekayaan dan kesuksesan mereka.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: alasan ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Pancing gairah ngentot lewat makanan

  Tweet

  VIVAnews – Libido mulai menurun? Jangan diam saja, coba santap 10 makanan ini. 10 makanan ini diyakini tak hanya bisa meningkatkan energi, menajamkan energi dan membakar timbunan lemak, tapi juga dapat membangkitkan gairah Anda dan pasangan.

  1. Tiram

  Seperti kita ketahui, tiram atau kerang bisa bekerja sebagai afrodisiak alias makanan yang bisa meningkatkan libido. Meski terdengar klise, namun khasiatnya benar-benar bisa dirasakan. Kerang merupakan makanan kaya kandungan zinc, yaitu mineral yang bisa membantu produksi testosteron, sehingga libido meningkat.

  2. Delima

  Buah ini dipercaya bisa menghasilkan zat antioksidan yang berfungsi melindungi lapisan pembuluh darah. Dengan begitu, produksi darah dalam tubuh akan bekerja dengan baik. Hasilnya, area ngentot akan makin sensitif dengan sentuhan.

  3. Wine atau anggur Merah

  Khasiat wine bisa lebih cepat membakar gairah Anda dibandingkan foreplay. Anggur merah mengandung resveratrol, sebuah antioksidan yang membantu meningkatkan aliran darah dan meningkatkan sirkulasi sebelum dan selama hubungan ngentot.

  4. Salmon dan Walnut

  Dua makanan ini penuh dengan asam lemak omega-3. Zat makanan ini menjaga produksi hormon ngentot pada puncaknya. Biji labu dan biji rami juga mengandung hal-hal baik yang bisa membangkitkan gairah ngentot.

  5. Vanila

  Saat makan malam, melahap es krim rasa vanila mampu memberikan sensasi dahsyat. Aroma vanila bisa merangsang saraf, membuat aktivitas ngentot makin sensual.

  6. Semangka

  Buah yang mengandung banyak air ini berisi phytonutrisi citrulline, yang mampu meningkatkan jumlah oksidanitrat dalam tubuh Anda. Bahan makanan ini bisa membuat sirkulasi darah menjadi lancar karena tubuh akan terasa lebih rileks. Hasilnya, Anda akan lebih mudah terangsang dalam waktu singkat.

  7. Paprika Merah

  Capsaicin, suatu bahan kimia yang ditemukan pada paprika merah bisa meningkatkan sirkulasi untuk memompa darah dan merangsang saraf sehingga Anda akan merasa lebih aktif dan bersemangat.

  8. Asparagus dan Avokad

  Vitamin E dalam makan hijau ini membantu tubuh Anda lebih cepat menghasilkan hormon, seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. Ketika hormon ini beredar dalam aliran darah, respons ngentot akan lebih cepat.

  9. Pisang

  Buah ini mengandung kalium sebagai kunci nutrisi yang bisa memberikan kekutan pada otot. Anda dan suami akan merasakan efek dasyat dari buah ini saat klimaks.

  10. Cokelat

  Kakao mengandung Phenylethylamine, sebuah stimulan yang bisa membangkitkan perasaan nyaman sehingga gairah ngentot menggebu-gebu.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: gairah ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  1 dari 4 Remaja Indonesia melakukan ngentot bebas

  Tweet

  VIVAnews – Hasil berbagai survei yang dilakukan di Indonesia menyatakan, satu dari empat remaja Indonesia melakukan hubungan ngentot pranikah.

  Namun, baru-baru ini Kotex BodyLife Knowledge pun melakukan riset di enam negara (Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina dan India) di Asia. Melalui riset tersebut terungkap, terjadinya hubungan ngentot pranikah akibat masih minimnya pengetahuan remaja wanita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaannya.

  Riset yang dilakukan pada 1800 responden usia 16-24 tahun ini pun menghasilkan beberapa fakta mencengangkan. Di antaranya, ditemukan fakta bahwa seluruh responden di Asia khususnya Asia Selatan, hanya 3 persen dari mereka yang dapat menjawab seluruh pertanyaan seputar pengetahuan tubuhnya dengan benar. Fakta lainnya 8 dari 10 responden perempuan tidak mengetahui jumlah lubang pada organ ngentotnya.

  Bahkan di era globalisasi ini ditemukan, sebesar 70 persen dari perempuan masih percaya pada mitos yang berlaku. Contohnya, 21 persen percaya, wanita bisa kehilangan keperawanan karena mengayuh sepeda, kata Andy Iskandar, marketing Manager Feminine Care PT Kimberly-Clark Indonesia dalam acara ‘I Know Campaign Koteks’, di Djakarta Theater, Senin 18 Januari 2010.

  Sementara itu, seorang Ginekolog, dr. Boy Abidin dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading mengatakan, remaja di Indonesia sudah berani bereksplorasi dengan ngentottas mereka. Fakta ini ditemukan pada remaja SMP dan SMU di Jawa Barat. Hasil penelitiannya 42,3 persen melakukan hubungan ngentot pertama kali saat di bangku sekolah menengah. Mereka juga mengaku melakukannya berdasarkan rasa saling suka dan tanpa paksaan, ujarnya menerangkan.

  Bahkan lanjutnya, berdasarkan survei yang dilakukan BKKBN pada akhir 2008 menyatakan, 63 persen remaja di beberapa kota besar di Indonesia melakukan ngentot pranikah. Dan, para pelaku ngentot dini itu menyakini, berhubungan ngentot satu kali tidak menyebabkan kehamilan.

  Ini merupakan pengetahuan yang salah. Bahaya melakukan hubungan ngentot dini, selain menyebabkan kehamilan bisa juga menyebabkan kanker serviks, kata Boy.

  Untuk itu dr. Boy berpendapat bahwa menjadi hal penting untuk memberikan pembekalan tentang ngentot kepada remaja sedini mungkin, agar para remaja perempuan memiliki pengetahuan yang benar dan akurat mengenai tubuh dan aspek-aspek kehidupannya, sehingga tak menjadi salah arah dalam membuat keputusan dalam hidupnya.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: ngentot bebas

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  4 Hal yang membuat pria gugup saat ngentot

  Tweet

  VIVAnews – Meski ada anggapan pria memikirkan ngentot tiap 30 menit, namun ada ada hal-hal tertentu yang membuat pria merasa gugup ketika ngentot. Berikut empat alasan pria merasa gugup dan tidak nyaman saat berhubungan ngentot:

  1. Salah posisi

  Pada posisi ngentot tertentu, cedera pada organ vital pria bisa terjadi. Salah satunya, posisi ‘woman on top’. Pada dasarnya, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Posisi yang salah bisa membuat Mr. P terkilir. Karena itu, tidak terjadi cedera, berhati-hatilah saat beraksi di ranjang.

  2. Foreplay

  Ternyata banyak pria yang tidak suka melakukan foreplay atau pemanasan ngentot terlalu lama. Bagi pria, pemanasan terlalu lama bisa mengganggu konsentrasi. Masalanya, tidak sedikit wanita yang menyadari hal ini. Jika tak ingin pria tak nyaman saat ngentot, ajak si dia melakukan foreplay yang disukainya.

  3. Kondom

  Saat menggunakan kondom, pria merasa tidak sepenuhnya merasakan sensasi ngentot. Bagi mereka, kondom justru membuat gerak Mr.P tidak bebas. Akibatnya, suami jadi tidak bersemangat saat ngentot.

  4. Ditolak istri

  Mengalami penolakan merupakan bagian yang paling dibenci para pria dalam kehidupan ngentotnya. Biasanya para wanita menolak dengan alasan tidak mood, lelah atau bukan waktu yang tepat. Tak hanya membuat kesal, tapi hal ini juga memalukan bagi pria. Bisa jadi, saat sang istri mengajak ngentot, giliran pria justru menolak permintaan itu.

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: aturan ngentot
  Kamis, 10 Februari 2011

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Trik membuatnya melayang di ranjang

  Tweet

  VIVAnews – Setiap wanita tentu ingin memberikan terbaik untuk pria yang dicintainya. Termasuk saat melakukan hubungan ngentot di kamar tidur.

  Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk membuat si dia bertekuk lutut di hadapan Anda. Berikut cara ampuh untuk membuatnya ‘melayang’ di kamar tidur, seperti dikutip dari laman Betty Confidential.

  Obrolan Seksi

  Banyak studi mengungkap bahwa zona paling erotis pria adalah otaknya. Memancing obrolan ngentot seputar ngentot bisa menjadi cara tercepat untuk membangkitkan gairahnya. Anda bisa memulainya dengan pertanyaan terbuka tentang sentuhan seperti apa yang dia inginkan dari Anda, atau sebaliknya. Jangan ragu menceritakan fantasi paling pribadi yang Anda simpan.

  Menggodanya

  Dalam hubungan ngentot, semakin lama menunggu, maka semakin menyenangkan. Seks kadang-kadang dirasakan seperti sesuatu yang bergegas ketimbang sesuatu yang santai dan dinikmati. Luangkan waktu menciumnya, menyentuhnya sedikit, dan kemudian menciumnya lagi. Diamkan dia sejenak, hingga dia menginginkannya lagi, dan kembali bersemangat untuk membalasnya.

  Mendominasi

  Sebagian besar pria sangat bergairah jika sesekali pasangannya mendominasi saat ngentot. Mengambil alih permainan membuat wanita harus mengatur kecepatan dan sudut ngentot yang terbaik dari awal hingga akhir. Jadikan pria sebagai objek hasrat ngentot seperti membuatnya tak berdaya dengan mengikat kedua tangannya. Dijamin, kalian akan mendapat kejutan istimewa.

  Variasi Gaya

  Tidak ada salahnya mencoba gaya baru. Sesekali lakukan petualangan ngentot saat pasangan mulai menunjukkan tanda-tanda kebosanan. Jadilah wanita yang selalu hadir dengan penuh kejutan.(np)

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: gaya ngentot, kepuasan ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Pendengarannya hilang usai ciuman mesra

  Tweet

  VIVAnews – Ketika cinta hadir, ciuman bibir seringkali menjadi elemen penting untuk mengungkap rasa. Semua terjadi begitu alamiah saat dua pasang bibir sudah terkunci. Namun, tetap perlu kontrol diri agar tak celaka.

  Jangan sampai kenikmatan ngentot yang diraih berbuah petaka. Seperti yang dialami seorang wanita asal China belum lama ini. Sang wanita kehilangan fungsi pendengarannya usai berciuman mesra dengan kekasihnya.

  Seperti dikutip dari laman Your Tango, fungsi pendengarannya baru pulih setelah dua bulan menjalani pengobatan di dokter THT. “Mencium dapat mengurangi tekanan di dalam mulut, menarik gendang telinga dan menyebabkan kerusakan telinga,” kata dokter yang menangani pengobatan wanita tersebut.

  Para dokter memeringatkan agar ciuman bibir dilakukan dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Menurut penelitian di Inggris, ciuman yang merupakan bagian kehidupan romantis juga bisa menyebarkan kuman dan mengganggu kekebalan pasangannya. Kita tak pernah tahu apakah air liur pasangan mengandung virus atau tidak.

  Namun, bukan berarti ciuman itu buruk. Dengan teknik yang tepat, ciuman justru memiliki daya efektif untuk melawan sejumlah penyakit. Ciuman berperan mencegah penyakit jantung, paru-paru, juga mencegah karang gigi dan stres.

  Berbagai ekspresi cinta antarpasangan membuat rasa melayang. Jangan biarkan kecelakaan terjadi. Tidak hanya saat ciuman, kontrol diri juga diperlukan saat orgasme agar pembuluh darah mata tak pecah, juga saat ngentot dengan kondom, jangan sampai karet kontrasepsi itu tertelan atau tertinggal di rahim. (sj)

  Sumber : http://www.vivanews.com

  , 0 komentar Label: ciuman, mesra

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Benarkah Pil KB membuat libido menguap?

  Tweet

  VIVAnews – Pernah merasa gairah ngentot menurun? Bukan hanya gangguan fisik dan psikologis yang bisa membuat libido menguap. Konsumsi obat-obatan tertentu, seperti pil KB, juga bisa memicu penurunan gairah ngentot.

  Penelitian Boston University yang dipimpin Direktur San Diego Sexual Medicine, Irwin Goldstein, mengungkap, penggunaan pil KB dalam jangka panjang bisa memengaruhi libido pada wanita.

  Alat kontrasepsi hormonal bisa meningkatkan level sex-hormone-binding globulin (SHBG) pada wanita, yang bisa menyebabkan penurunan kadar hormon testosteron dalam darah. Padahal hormon laki-laki inilah yang memicu gairah ngentot pada wanita.

  Profesor obgin dari Columbia University, Hilda Hutcherson menemukan bahwa pil KB mengandung progestin yang memberi efek hormon androgen yang bisa menurunkan gairah ngentot.

  Konsumsi obat antidepresi jenis selective serotonin-reuptake inhibitors (SSRIs) seperti Prozac juga memicu wanita sulit mencapai orgasme. Pada pria, obat penenang menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi.

  Obat-obatan lain yang mengancam kehidupan ngentot pada banyak pasangan adalah obat diabetes. Selain sulit mencapai orgasme, konsumsi obat diabetes juga bisa menyebabkan pria impoten.(np)

  Sumber : http://www.vivanews.com

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Blog Archive
  ▼ 2011 (320)
  ▼ 13 Februari – 20 Februari (39)
  8 Mitos seputar mainan ngentot
  Swiss mulai pasarkan kondom khusus anak
  Gairah ngentot menurun? Bagaimana membangkitkannya?
  Bercinta lebih panas dengan 4 latihan
  Internet lebih menarik daripada ngentot
  Aroma tubuh pembangkit gairah ngentot
  Tips aman memakai kondom
  Pilih mana, tidur atau ngentot?
  Alat test kesuburan pria
  Diet untuk menjaga libido menggebu-gebu
  Frekuensi ngentot ideal 2 kali seminggu
  6 dari 10 anak laki-laki pernah lihat film porno
  Berapa kali pria pikirkan ngentot dalam sehari?
  Anggur merah dan hasrat ngentot wanita
  Mengapa pria tidak suka pakai kondom?
  Daftar isi artikel ngentot – 15
  Daftar isi artikel ngentot – 14
  Daftar isi artikel ngentot – 13
  Daftar isi artikel ngentot – 12
  Daftar isi artikel ngentot – 11
  Daftar isi artikel ngentot – 10
  Daftar isi artikel ngentot – 09
  Daftar isi artikel ngentot – 08
  Daftar isi artikel ngentot – 07
  7 Cara bangkitkan gairah ngentot wanita
  Bersin dapat dipicu oleh fantasi ngentot
  Mengapa wanita ngentot bikin pria kecanduan
  4 Sinyal pasangan anda kecanduan ngentot
  Komentar pria tentang pelecehan ngentot
  Berapa durasi ngentot yang normal?
  Alami pelecehan ngentot? kemana harus mengadu?
  Bentuk pelecehan ngentot yang perlu anda ketahui
  5 Pertanyaan pria tentang ngentot
  Efek terlalu sering masturbasi
  Trik ngentot di masa menopause
  Robot ngentot picu alergi
  5 Cara bikin ngentot lebih hot
  Berjemur tingkatkan libido ngentot
  Wanita usia diatas 35 Tahun jarang ngentot
  ► 6 Februari – 13 Februari (61)
  Manfaat ngentot bagi pikiran dan tubuh
  Hal-hal yang menghilangkan mood berciuman
  5 Makanan pembangkit gairah
  Menjaga gairah ngentot usai melahirkan
  Alasan wanita kehilangan hasrat ngentot
  Percantik kulit dengan ngentot
  Kondom gel khusus wanita
  4 Tips lakukan ngentot lewat telepon
  4 Hal yang membuat anda malas ngentot
  Cari tahu ciri-ciri pria jantan
  Mitos seputar ngentot

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas
  =================

  Daftar Isi
  Artikel Seks – 050
  Artikel Seks – 100
  Artikel Seks – 150
  Artikel Seks – 200
  Artikel Seks – 250
  Artikel Seks – 300
  Artikel Seks – 350
  Artikel Seks – 400
  Artikel Seks – 450
  Artikel Seks – 500
  Artikel Seks – 550
  Artikel Seks – 600
  Artikel Seks – 650
  Artikel Seks – 700
  Artikel Seks – 750
  Banner Ads

  ArtikelSeks.Com. Copyright 2010 All Rights Reserved Merapi Media. Professional Template Modified by Axl Torvald. Powered by Blogger.

  =================
  kumpulan artikel tips ngentot – trik ngentot – tehnik dan teknik ngentot – gaya ngentot dewasa panas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: