• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,224,993 hits

gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Arsip Artikel Tokoh Islam (Sahabat) :

Abu Ayub Al-Anshari
Jumat, 04 Juni 04

“PEJUANG DI WAKTU SENANG ATAU PUN SUSAH”

Rasulullah memasuki kota Madinah, dan dengan demikian berarti beliau telah mengakhiri perjalanan hijrahnya dengan gemilang, dan memulai hari-harinya yang penuh berkah di kampung hijrah, untuk mendapatkan apa yang telah disediakan qadar nahi baginya, yakni sesuatu yang tidak disediakannya bagi manusia-manusia lainnya….

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dengan mengendauai untanya Rasulullah berjalan di tengah-tengah barisan manusia yang penuh sesak, dengan luapan semangat dari kalbu yang penuh cinta dan rindu …,berdesak-desakan berebut memegang kekang untanya, karena masing-masingnya menginginkan untuk menerima Rasul sebagai tamunya.

Rombongan Nabi itu mula-mula sampai ke perkampungan Bani Salim bin Auf; mereka mencegat jalan unta sembari berkata:
“Wahai Rasul Allah tinggallah anda pada kami, bilangan kami banyak, persediaan cukup, serta keamanan terjamin … !”
Tawaran mereka yang telah mencegat dan memegang tali kekang unta itu, dijawab oleh Rasulullah: “Biarkanlah, jangan halangi jalannya, karena ia hanyalah melaksanahan perintah … !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Kendaraan Nabi terus melewati perumahan Bani Bayadhah, lain ke kampung Bani Sa’idah, teuus ke kampung Bani Harits ibnul Khazraj, kemudian sampai di kampung Bani ‘Adi bin Najjar …. Setiap suku atau kabilah itu mencoba mencegat jalan unta Nabi, dan tak henti-hentinya meminta dengan gigih agar Nabi shallallahu alaihi wasalam sudi membahagiakan mereka dengan menetap di kampung mereka. Sedang Nabi menjawab tawaran mereka sambil tersenyum syukur di bibirnya ujarnya: “Lapangkan jalannya, harena ia terperintah … !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Nabi sebenamya telah menyerahkan memilih tempat tinggalnya kepada qadar Ilahi, karena dari tempat inilah kelak kemasyhuran dan kebesarannya …. Di atas tanahnya bakal muncul suatu masjid yang akan memancarkan kalimat-kalimat Allah dan nur-Nya ke seantero dunia …. Dan di sampingnya akan berdiri satu atau beberapa bilik dari tanah dan bata kasar …,tidak terdapat di sana harta kemewahan dunia selain barang-barang bersahaja dan seadanya … !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Tempat ini akan dihuni oleh seorang Mahaguru dan Rasul yang akan meniupkan ruh kebangkitan pada kehidupan yang sudah padam, dan yang akan memberikan kemuliaan dan keselamatan bagi mereka yang berkata: -

“Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap di atas pendirian … bagi mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan keaniayaan …,bagi mereka yang mengikhlaskan Agama mereka semata-mata untuk Allah …dan bagi mereka yang berbuat kebaikan di muka bumi dan tidak berbuat binasa….

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Benarlah …. Rasul telah menyerahkan sepenuhnya pemilihan ini kepada qadar Ilahi yang akan memimpin langkah perjuangannya kelak …. Oleh karena inilah ia membiarkan saja tali kekang untanya terlepas bebas, tidak ditepuknya kuduk unta itu tidak pula dihentikan langkahnya … hanya dihadapkan hatinya kepada Allah, serta diserahkan dirinya kepada-Nya dengan berdo’a: -
“Ya Allah, tunjukkan tempat tinggalku, pilihhanlah untukhu… !”

Di muka rumah Bani Malik bin Najjar unta itu bersimpuh kemudian ia bangkit dan berkeliling di tempat itu, lain pergi ke tempat ia bersimpuh tadi dan kembali bersimpuh lalu tetap dan tidak beranjak dari tempatnya. Maka turunlah Rasul dari atasnya dengan penuh harapan dan kegembiraan ….

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Salah seorang Muslimin tampil dengan wajah berseri-seri karena sukacitanya … ia maju lalu membawa barang muatan dan memasukkannya ke rumahnya kemudian mempersilakan Rasul masuk …. Rasul pun mengikutinya dengan diliputi oleh hikmat dan berkat.

Maka tahukah anda sekalian siapa orang yang berbahagia ini, yang telah dipilih taqdir bahwa unta Nabi akan berlutut di muka rumahnya, hingga Rasul menjadi tamunya, dan semua penduduk Madinah akan sama merasa iri atas nasib mujurnya

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Nah, ia adalah pahlawan yang jadi pembicaraan kita sekarang ini …, Abu Aiyub al-Anshari Khalid bin Zaid, cucu Malik bin Najjar.
Pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertamanya dengan Rasulullah …. Sebelum ini, yakni sewaktu perutusan Madinah pergi ke Mekah untuk mengangkat sumpah setia atau bai’at, yaitu bai’at yang diberkati dan terkenal dengan nama “Bai’at Aqabah kedua”, maka Abu Aiyub ai-Anshari termasuk di antara tujuh puluh orang Mu’min yang mengulurkan tangan kanan mereka ke tangan kanan Rasulullah serta menjabatnya dengan kuat, berjanji setia dan siap menjadi pembela.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dan sekarang ketika Rasululah sudah bermukim di Madinah dan menjadikan kota itu sebagai pusat bagi Agama Allah, maka nasib mujur yang sebesar-besamya telah melimpah kepada Abu Aiyub, karena rumahnya telah dijadikan rumah pertama yang didiami muhajir agung, Rasul yang mulia.

Rasul telah memilih untuk menempati ruangan rumahnya tingkat pertama ….Tetapi begitu Abu Aiyub naik ke kamarnya di tingkat atas ia pun jadi menggigil, dan ia tak kuasa membayangkan dirinya akan tidur atau berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri dan tidurnya Rasulullah itu.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Ia lalu mendesak Nabi dengan gigih dan mengharapkan beliau agar pindah ke tingkat atas, hingga Nabi pun memperkenankannya pengharapannya itu ….

Nabi akan berdiam di sana sampai selesai pembangunan masjid dan pembangunan biliknya di sampingnya …. Dan semenjak orang-orang Quraisy bermaksud jahat terhadap Islam dan berencana menyerang tempat hijrahnya di Madinah, menghasut kabilah-kabilah lain serta mengerahkan tentaranya untuk memadamkan nur Ilahi semenjak itulah Abu Aiyub mengalihkan aktifitasnya kepada berjihad pada jalan Allah. Maka dimulainya dengan perang Badar, lalu Uhud dan Khandaq, pendeknya di semua medan tempur dan medan laga, ia tampil sebagai pahlawan yang sedia mengurbankan nyawa dan harta bendanya untukAllah Rabul ‘alamin …. Bahkan sesudah Rasul wafat pun, tak pernah ia ketinggalan menyertai pertempuran yang diwajibkan atas Muslimin sekalipun jauh jaraknya yang akan ditempuh dan berat beban yang akan dihadapi … !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Semboyan yang selalu diulang-ulangnya, baik malam ataupun siang … dengan suara keras ataupun perlahan … adalah firman Allah Ta’ala:
“Berjuanglah kalian, baik di waktu lapang, maupun di waktu sempit … !” (Q·S.At-Taubat: 41)

Satu kali saja … ia absen tidak menyertai balatentara Islam, karena sebagai komandannya khalifah mengangkat salah seorang dari pemuda Muslimin, sedang Abu Aiyub tidak puas dengan kepemimpinannya. Hanya sekali saja, tidak lebih… ! Sekalipun demikian, bukan main menyesalnya atas sikapnya yang selalu menggoncangkan jiwanya itu, katanya: -

“Tak jadi soal lagi bagiku, siapa orang yang akan jadi atasanku … !” Kemudian tak pernah lagi ia ketinggalan dalam peperangan. Keinginannya hanyalah untuk hidup sebagai prajurit dalam tentara Islam, berperang di bawah benderanya dan membela kehormatannya… !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Sewaktu terjadi pertikaian antara Ali dan Mu’awiyah, ia berdiri di pihak Ali tanpa ragu-ragu, karena ialah Imam yang telah dibai’at oleh Kaum Muslimin …. Dan tatkala Ali syahid karena dibunuh, dan khilafat berpindah kepada Mu’awiyah,(Q.S.: At-Taubat: 41)

Abi Aiyub menyendiri dalam kezuhudan, bertawakkal lagi bertaqwa. Tak ada yang diharapkannya dari dunia hanyalah tersedianya suatu tempat yang lowong untuk berjuang dalam barisan para pejuang ….

Demikianlah, sewaktu diketahuinya bala tentara Islam bergerak ke arah Konstantinopel, segeralah ia memegang kuda dengan membawa pedangnya, terus maju mencari syahid yang sudah lama didambakan dan dirindukannya … !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dalam pertempuran inilah ia ditimpa luka berat. Ketika komandannya pergi menjenguknya, nafasnya sedang berlomba dengan keinginannya hendak menemui Allah …. Maka bertanyalah panglima pasukan yang waktu itu Yazid bin Mu’awiyah:
“Apa keinginan anda, wahai Abu Aiyub?”

Aneh, adakah di antara kita yang dapat membayangkan atau mengkhayalkan apa keinginan Abu Aiyub itu…? Tidak sama sekali! Keinginannya sewaktu nyawa hendak berpindah dari tubuhnya ialah sesuatu yang sukar atau hampir tak kuasa manusia membayangkan atau mengkhayalkannya … !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Sungguh, ia telah meminta kepada Yazid, bila ia telah meninggal, agar jasadnya dibawa dengan kudanya sejauh-jauh jarak yang dapat ditempuh ke arab musuh, dan di sanalah ia akan dikebumikan. Kemudian hendaklah Yazid berangkat dengan balatentaranya sepanjang jalan itu, hingga terdengar olehnya bunyi telapak kuda Muslimin di atas kuburnya dan diketahuinyalab bahwa mereka telah berhasil mencapai kemenangan dan keuntungan yang mereka cari … !

Apakah anda kira ini hanya lamunan belaka… ?Tidak;dan ini bukan khayalan, tetapi kejadian nyata, kebenaran yang akan disaksikan dunia di suatu hari kelak, di mana ia menajamkan pandangan dan memasang telinganya, hampir-hampir tak percaya terhadap apa yang didengar dan dilihatnya … !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dan sungguh, wasiat Abu Aiyub itu telah dilaksanakan oleh Yazid! Di jantung kota Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul, di sanalah terdapat pandam pekuburan laki-laki besar, sungguh besar itu … !

Hingga sebelum tempat itu dikuasai oleh orang-orang Islam, orang-orang Romawi penduduk Konstantinopel memandang Abu Aiyub di makamnya itu sebagai orang kudus suci ….Dan anda akan tercengang jika mendapati semua ahli sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa itu berkata: “Orang-orang Romawi sering mengunjungi dan berziarah ke kuburnya dan meminta hujan dengan perantaraannya, bila mereka mengalami kekeringan… “

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Sekalipun perang dan pertempuran sarat memenuhi kehidupannya, hingga tak pernah membiarkan pedangnya terletak beristirahat, namun corak kehidupannya adalah tenang tenteram laksana desiran bayu di kala fajar datang menjelma ….

Sebabnya ia pernah mendengar ucapan Rasulullah shallallahu alaihi wasalam yang terpateri dalam hatinya:
“Bila engkau shalat, maka shalatlah seolah-olah yang terakhir atau hendak berpisah …. Jangan sehali-hali mengucaphan kata-kata yang menyebabhan engkau harus meminta ma’af … ! Lenyapkan harapan terhadap apa yang berada di tangan orang lain… !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dan oleh karena itulah tak pernah lidahnya terlibat dalam suatu fitnah … dan dirinya tidak terjerembab dalam kerakusan …. Ia telah menghabiskan hidupnya dalam kerinduan ahli ibadah dan ketahanan orang yang hendak berpisah. Maka sewaktu ajalnya datang tak ada keinginannya di sepanjang dan selebar dunia kecuali cita-cita yang melambangkan kepahlawanan dan kebesarannya selagi hidupnya: “Bawalah jasadku jauh-jauh … jauh masuk ke tanah Romawi, kemudian kuburkan aku di sana … !”

Ia yakin sepenuhnya akan kemenangan, dan dengan mata hatinya dilihatnya bahwa wilayah ini telah termasuk dalam taman impian Islam, dalam lingkungan cahaya dan sinarnya……

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Karena itulah ia menginginkannya sebagai tempat istirahatnya yang terakhir, yakni di ibukota negara itu, di mana akan terjadi pertempuran yang menentukan, dan dari bawah tanahnya yang subur, ia akan dapat mengikuti gerakan tentara Islam, mendengar kepakan benderanya, dan bunyi telapak kudanya serta gemerincing pedang-pedangnya Sekarang ini ia masih terkubur di sana …. Tetapi tidak lagi mendengar gemerincing pedang, atau ringkikan kuda! Keadaan telah berlalu, dan kapal telah berlabuh di tempat yang dituju, sejak waktu yang lama …. Tetapi setiap hari, dari pagi hingga petang didengarnya suara adzan yang berkumandang dari menara-menaranya yang menjulang di angkasa, bunyinya: -
“Allah Maha Besar….Allah Maha Besar…. “

Dan dengan rasa bangga, di dalam kampungnya yang kekal dan di mahligai kejayaannya ia menyahut: -
“Inilah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya ….Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya…!”

| Index Tokoh |
| Shahabat | | Tabi’in | | TabiutTabi’in | | Pasca Abad 3 H | | Kontemporer |

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Arsip Artikel Tokoh Islam (Sahabat) :

Abu Musa Al-Asy’ari
Jumat, 04 Juni 04

YANG PENTING KEIKHLASAN…, KEMUDIAN TERJADILAH APA YANG AKAN TERJADI… !

Tatkala Amirul Mu’minin Umar bin Khatthab mengirimnya ke Bashrah untuk menjadi panglima dan gubernur, dikumpulkannyalah penduduk lain berpidato di hadapan mereka, katanya:

“Sesungguhnya Amirul Mu’minin Umar telah mengirimku kepad kamu sekalian, agar aku mengajarkan kepada kalian kitab Tuhan kalian dan Sunnah Nabi kafian, serta membersihkan jalan hidup kalian… !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Orang-orang sama heran dan bertanya-tanya… ! Mereka mengerti apa yang dimaksud dengan mendidik dan mengajari mereka tentang Agama, yang memang menjadi kewajiban gubernur dan panglima. Tetapi bahwa tugas gubernur itu juga membersihkan jalan hidup mereka, hal ini memang amat mengherankan dan menjadi suatu tanda tanya … !

Maka siapakah kiranya gubernur ini, yang mengenai dirinya Hasan Basri r.a. pernah berkata: — ‘Tak seorang pengendarapun yang datang ke Basrah yang lebih berjasa kepada penduduknya selain dia … !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Ia adalah Abdullah bin Qeis dengan gelar Abu Musa al-Asy’ari. Ia meninggalkan negeri dan kampung halamannya Yaman menuju Mekah·, segera setelah mendengar munculnya seorang Rasul di sana yang menyerukan tauhid, dan menyeru beribadah kepada Allah berdasarkan penalaran dan pengertian, serta menyuruh berakhlaq mulia.

Di Mekah dihabiskan waktunya untuk duduk di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasalam menerima petunjuk dan keimanan daripadanya. Lalu pulanglah ia ke negerinya membawa kalimat Allah, baru kembali lagi kepada Rasul shallallahu alaihi wasalam tidak lama setelah selesainya pembebasan Khaibar….

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Kebetulan kedatangannya ini bersamaan dengan tibanya Ja’far bin Abi Thalib bersama rombongannya dari Habsyi, hingga semua mereka mendapat bagian saham dari hasil pertempuran Khaibar.

Kali ini, Abu Musa tidaklah datang seorang diri, tetapi membawa lebih dari limapuluh orang laki-laki penduduk Yaman yang telah diajarinya tentang Agama Islam, serta dua orang saudara kandungnya yang bernama Abu Ruhum dan Abu Burdah.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Rombongan ini, bahkan seluruh kaum mereka dinamakan Rasulullah golongan Asy’ari, serta dilukiskannya bahwa mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya di antara sesamanya. Dan sering mereka diambilnya sebagai tamsil perbandingan bagi para shahabatnya, sabda beliau: — “Orang-orang Asy’ari ini bila mereka kekurangan makanan dalam peperangan atau ditimpa paceklik, maka mereka kumpulkan semua makanan yang mereka miliki pada selembar kain, lalu mereka bagi rata ….
Maka mereka termasuk golonganku, dan aku termasuk golongan mereka… !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Mulai saat itu, Abu Musa pun menempati kedudukannya yang tinggi dan tetap di kalangan Kaum Muslimin dan Mu’minin yang ditakdirkan beroleh nasib mujur menjadi shahabat Rasulullah dan muridnya, dan yang menjadi penyebar Islam ke seluruh dunia, pada setiap masa zaman.

Abu Musa merupakan gabungan yang istimewa dari sifat-sifat utama! Ia adalah prajurit yang gagah berani dan pejuang yang tangguh bila berada di medan perang… ! Tetapi ia juga seorang pahlawan perdamaian, peramah dan tenang, keramahan dan ketenangannya mencapai batas maksimal … ! Seorang ahli hukum yang cerdas dan berfikiran sehat, yang mempu mengerahkan perhatian kepada kunei dan pokok persoalan, serta mencapai hasil gemilang dalam berfatwa dan mengambil keputusan, sampai ada yang mengatakan: “Qadli atau hakim ummat ini ada empat orang, yaitu Umar, Ali, Abu Musa dan Zaid bin Tsabit ….”.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Di samping itu ia berkepribadian suci hingga orang yang menipunya di jalan Allah, pasti akan tertipu sendiri, tak ubahnya seperti senjata makan tuan … ! Abu Musa sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya dan besar perhatiannya terhadap sesama manusia. Dan andainya kita ingin memilih suatu semboyan dari kenyataan hidupnya, maka semboyan itu akan berbunyi: — “Yang penting ialah ikhlas, kemudian biarlah terjadi apa yang akan terjadi… !”

Dalam arena perjuangan al-Sy’ari memikul tanggung jawab dengan penuh keberanian, hingga menyebabkan Rasulullah shallallahu alaihi wasalam berkata mengenai dirinya: — “Pemimpin dari orang-orang berkuda ialah Abu Musa ” Dan sebagai pejuang, Abu Musa melukiskan gambaran hidupnya sebagai berikut: “Kami pernah pergi menghadapi suatu peperangan bersama Rasulullah, hingga sepatu kami pecah berlobang-lobang, tidak ketinggalan sepatuku, bahkan kuku jariku habis terkelupas, sampai-sampai kami terpaksa membalut telapak kaki kami dengan sobekan kain… !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Keramahan, kedamaian dan ketenangannya, jangan harap menguntungkan pihak musuh dalam sesuatu peperangan Karena dalam suasana seperti ini, ia akan meninjau sesuatu dengan sejelas-jelasnya, dan akan menyelesaikannya dengan tekad yang tak kenal menyerah.

Pernah terjadi ketika Kaum Muslimin membebaskan negeri Persi, Al-Asy’ari dengan tentaranya menduduki kota Isfahan.

Penduduknya minta berdamai dengan perjanjian bahwa mereka akan membayar upeti. Tetapi dalam perjanjian itu mereka tidak jujur, tujuan mereka hanyalah untuk mengulur waktu untuk mempersiapkan diri dan akan memukul Kaum Muslimin secara curang… !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Hanya kearifan Abu Musa yang tak pernah lenyap di saat-saat yang diperlukan, mencium kebusukan niat yang mereka sembunyikan …. Maka tatkala mereka bermaksud hendak melancarkan pukulan mereka itu, Abu Musa tidaklah terkejut, bahkan telah lebih dulu siap untuk melayani dan menghadapi mereka. Terjadiiah pertempuran, dan belum lagi sampai tengah hari, Abu Musa telah beroleh kemenangan yang gemilang…. !

Dalam medan tempur melawan imperium Persi, Abu Musa al-Asy’ari mempunyai saham dan jasa besar. Bahkan dalam pertempuran di Tustar, yang dijadikan oleh Hurmuzan sebagai benteng pertahanan terakhir dan tempat ia bersama tentaranya mengundurkan diri, Abu Musa menjadi pahlawan dan bintang lapangannya … ! Pada saat itu Amirul Mu’minin Umar ibnul Khatthab mengirimkan sejumlah tentara yang tidak sedikit, yang dipimpin oleh ‘Ammar bin Yasir, Barra’ bin Malik, Anas bin Malik, Majzaah al-Bakri dan Salamah bin Raja’.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dan kedua tentara itu pun, yakni tentara Islam di bawah pimpinan Abu Musa, dan tentara Persi di bawah pimpinan Hurmuzan, bertemulah dalam suatu pertempuran dahsyat.

Tentara Persi menarik diri ke dalam kota Tustar yang mereka perkuat menjadi benteng. Kota itu dikepung oleh Kaum Muslimin berhari-hari lamanya, hingga akhirnya Abu Musa mempergunakan akal muslihatnya ….

Dikirimnya beberapa orang menyamar sebagai pedagang Persi membawa dua ratus ekor kuda disertai beberapa prajurit perintis menyamar sebagai pengembala.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Pintu gerbang kota pun dibuka untuk mempersilakan para pedagang masuk. Secepat pintu benteng itu dibuka, prajurit-prajurit pun berloncatan menerkam para penjaga dan pertempuran kecil pun terjadi.

Abu Musa beserta pasukannya tidak membuang waktu lagi menyerbu memasuki kota, pertempuran dahsyat terjadi, tapi tak berapa lama seluruh kota diduduki dan panglima beserta seluruh pasukannya menyerah kalah, Panglima musuh beserta para komandan pasukan oleh Abu Musa dikirim ke Madinah, menyerahkan nasib mereka pada Amirul Mu’minin.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Tetapi baru saja prajurit yang kaya dengan pengalaman dan dahsyat ini meninggalkan medan, ia pun telah beralih rupa menjadi seorang hamba yang rajin bertaubat, sering menangis dan amat jinak bagaikan burung merpati…Ia membaca al-Quran dengan suara yang menggetarkan tail hati para pendengarnya, hingga mengenai ini Rasulullah pernah bersabda: -

‘Sungguh, Abu Musa telah diberi Allah seruling dari seruling-seruling keluarga Daud…!”
Dan setiap Umar radhiallahu anhu melihatnya, dipanggiinya dan disuruhnya untuk membacakan Kitabullah: -
“Bangkitlah kerinduan kami kepada Tuhan kami, wahai Abu Musa… !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Begitu pula dalam peperangan, ia tidak ikut serta, kecuali Sika melawan tentara musyrik, yakni tentara yang menentang Agama dan bermaksud hendak memadamkan nur atau cahaya Ilahi…Adapun peperangan antara sesama Muslim, maka ia menyingkirkan diri dan tak hendak terlibat di dalamnya.

Pendiriannya ini jelas terlihat dalam perselisihan antara Ali dan Mu’awiyah, dan pada peperangan yang apinya berkobar ketika itu antara sesama Muslim.

Dan mungkin pokok pembicaraan kita sekarang ini akan dapat mengungkapkan prinsip hidupnya yang paling terkenal yaitu pendiriannya dalam tahkim, pengadilan atau penyelesaian sengketa antara Ali dan Mu’awiyah.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Pendiriannya ini sering dikemukakan sebagai saksi dan bukti atas kebaikan hatinya Yang berlebihan, hingga menjadi makanan empuk bagi Orang yang menipudayakannya. Tetapi sebagaimana akan kita lihat kelak, pendirian ini walaupun mungkin agak tergesa-gesa dan terdapat padanya kecerobohan, hanyalah mengungkapkan kebesaran shahabat yang mulia ini, baik kebesaran jiwa dan kebesaran keimanannya kepada yang haq serta kepercayaannya terhadap sesama kawan ….

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Pendapat Abu Musa mengenai soal tahkim ini dapat kita Simpulkan sebagai berikut: — memperhatikan adanya peperangan sesama Kaum Muslimin, dan adanya gejala masing-masing mempertahankan pemimpin dan kepala pemerintahannya, suasana antara kedua belah pihak sudah melantur sedemikian jauh serta teramat gawat menyebabkan nasib seluruh ummat Islam telah berada di tepi jurang yang amat dalam, maka menurut Abu Musa, suasana ini baru diubah dan dirombak dari bermula secara keseluruhan… !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Sesungguhnya perang saudara yang terjadi ketika itu, hanya berkisar pada pribadi kepala negara atau khalifah yang diperebutkan oleh dua golongan Kaum Muslimin. Maka pemecahannya ialah hendaklah Imam Ali meletakkan jabatannya nntuk sementara waktu, begitu pula Mu’awiyah baru turun, kemudian urusan diserahkan lagi dari bermula kepada Kaum Muslimin yang dengan jalan musyawarat akan memilih khalifah yang mereka kehendaki.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Demikianlah analisa Abu Musa ini mengenai kasus tersebut, dan demikian pula cara pemecahannya … ! Benar bahwa Ali radhiallahu anhu telah diangkat menjadi khalifah secara sah. Dan benar pula bahwa pembangkangan yang tidak beralasan, tidak dapat dibiarkan mencapai maksudnya untuk menggugurkan yang haq yang diakui syari’at … ! Hanya menurut Abu Musa, pertikaian sekarang ini telah menjadi pertikaian antara penduduk Irak dan penduduk Syria, yang memerlukan pemikiran dan pemecahan dengan cara baru ,karena pengkhianatan Mu’awiyah sekarang ini telah menjadi pembangkangan penduduk Syria, sehingga semua pertikaian itu tidaklah hanya pertikaian dalam pendapat dan pilihan saja.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Tetapi kesemuanya itu telah berlarut-larut menjadi perang saudara dahsyat yang telah meminta ribuan korban dari kedua belah pihak, dan masih mengancam Islam dan Kaum Muslimin dengan akibat yang lebih parah!

Maka melenyapkan sebab-sebab pertikaian dan peperangan serta menghindarkan benih-benih dan biang keladinya, bagi Abu Musa merupakan titik tolak untuk mencapai penyelesaian … !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Pada mulanya, sesudah menerima rencana tahkim, Imam Ali bermaksud akan mengangkat Abdullah bin Abbas atau shahabat lainnya sebagai wakil dari pihaknya. Tetapi golongan besar yang berpengaruh dari shahabat dan tentaranya memaksanya untuk memilih Abu Musa al-Asy’ari.

Alasan mereka karena Abu Musa tidak sedikit pun ikut campur dalam pertikaian antara Ali dan Mu’awiyah sejak semula. Bahkan setelah ia putus asa membawa kedua belah pihak kepada saling pengertian, kepada perdamaian dan menghentikan peperangan, ia menjauhkan diri dari pihak-pihak yang bersengketa itu. Maka ditinjau dari segi ini, ia adalah orang yang paling tepat untuk melaksanakan tahkim.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Mengenai keimanan Abu Musa, begitupun tentang kejujuran dan ketulusannya, tak sedikit pun diragukan oleh Imam Ali.
Hanya ia tahu betul maksud-maksud tertentu pihak lain dan pengandalan mereka kepada anggar lidah dan tipu muslihat.

Sedang Abu Musa, walaupun ia seorang yang ahli dan berilmu, tidak menyukai siasat anggar lidah dan tipu muslihat ini, serta ia ingin memperlakukan orang dengan kejujurannya dan bukan dengan kepintarannya. Karena itu Imam Ali khawatir Abu Musa akan tertipu oleh orang-orang itu, dan tahkim hanya akan beralih rupa menjadi anggar lidah dari sebelah pihak yang akan tambah merusak keadaan … !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dan tahkim antara kedua belah pihak itu pun mulailah …. Abu Musa bertindak sebagai wakil dari pihak Imam Ali sedang Amr bin ‘Ash sebagai wakil dari pihak Mu’awiyah. Dan sesungguhnya ‘Amr bin ‘Ash mengandalkan ketajaman otak dan kelihaiannya yang luar biasa untuk memenangkan pihak Mu’awiyah.

Pertemuan antara kedua orang wakil itu, yakni Asy’ari dan ‘Amr, didahului dengan diajukannya suatu usul yang dilontarkan oleh Abu Musa, yang maksudnya agar kedua hakim menyetujui dicalonkannya, bahkan dimaklumkannya Abdullah bin Umar sebagai khalifah Kaum Muslimin, karena tidak seorang pun di antara umumnya Kaum Muslimin yang tidak mencintai, menghormati dan memuliakannya.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Mendengar arah pembicaraan Abu Musa ini,’Amr bin ‘Ash pun meiihat suatu kesempatan emas yang tak akan dibiarkannya berlalu begitu saja. Dan maksud usul dari Abu Musa ialah bahwa ia sudah tidak terikat lagi dengan pihak yang diwakilinya, yakni Imam Ali. Artinya pula bahwa ia bersedia menyerahkan khalifah kepada pihak lain dari kalangan shahabat-shahabat Rasul, dengan alasan bahwa ia telah mengusulkan Abdullah bin Umar ….

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Demikianlah dengan kelicinannya, ‘Amr menemukan pintu yang lebar untuk mencapai tujuannya, hingga ia tetap mengusulkan Mu’awiyah. Kemudian diusulkannya pula puteranya sendiri Abdullah bin ‘Amr yang memang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan para shahabat Rasulullah saw.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Kecerdikan ‘Amr ini, terbaca oleh keahlian Abu Musa. Karena demi dilihatnya’Amr mengambil prinsip pencalonan itu sebagai dasar bagi perundingan dan tahkim, ia pun memutar kendali ke arab yang lebih aman. Secara tak terduga dinyatakannya kepada ‘Amr bahwa pemilihan khalifah itu adalah haq seluruh Kaum Muslimin, sedang Allah telah menetapkan bahwa segala urusan mereka hendaklah diperundingkan di antara mereka. Maka hendaklah soal pemilihan itu diserahkan hanya kepada mereka bersama.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dan akan kita lihat nanti bagaimana ‘Amr menggunakan prinsip yang mulia ini untuk keuntungan pihak Mu’awiyah

Tetapi sebelum itu marilah kita dengar soal jawab yang bersejarah itu yang berlangsung antara Abu Musa dan ‘Amr bin ‘Ash di awal pertemuan mereka, yang kita nukil dari buku “Al-Akhbaruth Thiwal” buah tangan Abu Hanifah ad Dainawari sebagai berikut: — Abu Musa :

+ Hai ‘Amr! Apakah anda menginginkan kemaslahatan ummat dan ridla Allah …? Ujar ‘Amr: -
– Apakah itu ?

+ Kita angkat Abdullah bin Umar. Ia tidak ikut campur sedikit pun dalam peperangan ini.
– Dan anda, bagaimana pandangan anda terhadap Mu’awiyah…?

+ Tak ada tempat Mu’awiyah di sini …, dan tak ada haknya
–Apakah anda tidak mengakui bahwa Utsman dibunuh secara aniaya…?

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

+ Benar!
–Maka Mu’awiyah adalah wail dan penuntut darahnya, sedang kedudukan atau asal-usulnya di kalangan bangsa Quraisy sebagai telah anda ketahui pula. Jika ada yang mengatakan nanti kenapa ia diangkat untuk jabatan itu, padahal tak ada sangkut pautnya dulu, maka anda dapat memberikan alasan bahwa ia adalah wail darah Utsman, sedang Allah Ta’ala berfirman: “Barang siapa yang dibunuh secara aniaya, make Kami berikan kekuasaan kepada walinya I” Di samping itu ia adalah saudara Ummu Habibah, istri Nabi shallallahu alaihi wasalam juga salah seorang dari shahabatnya.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

+ Takutilah Allah hai ‘Amr! Mengenai kemuliaan Mu’awiyah yang kamu katakan itu, seandainya khilafat dapat diperoleh dengan kemuliaan, maka orang yang paling berhaq terhadapnya ialah Abrahah bin Shabah, karena ia adalah keturunan raja-raja Yaman Attababiah yang menguasai bagian timur dan barat bumi. Kemudian, apa artinya kemuliaan Mu’awiyah dibanding dengan Ali bin Abi Thalib …? Adapun katamu bahwa Mu’awiyah wail Utsman, maka lebih utamalah daripadanya putera Utsman sendiri ‘Amr bin Utsman… ! Tetapi seandainya kamu bersedia mengikuti anjuranku, kita hidupkan kembali Sunnah dan kenangan Umar bin Khatthab dengan mengangkat puteranya Abdullah si Kyahi itu…!
–Kalau begitu apa halangannya bila anda mengangkat puteraku Abdullah yang memiliki keutamaan dan keshalehan, begitupun lebih dulu hijrah dan bergaul dengan Nabi?

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

+ Puteramu memang seorang yang benar! Tetapi kamu telah menyeretnya ke lumpur peperangan ini! Maka baiklah kita serahkan saja kepada orang baik, putra dari orang baik ,yaitu Abdullah bin Umar … !
– Wahai Abu Musa! Urusan ini tidak cocok baginya, karena pekerjaan ini hanya layak bagi laki-laki yang memiliki dua pasang geraham, yang satu untuk makan, sedang lainnya untuk memberi makan … !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

+ Keterlaluan engkau wahai ‘Amr! Kaum Muslimin telah menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada kita, setelah mereka berpanahan dan bertetakan pedang. Maka janganlah kita jerumuskan mereka itu kepada fitnah …!
– Jadi bagaimana pendapat anda … ?

+ Pendapatku, kita tanggalkan jabatan khalifah itu dari kedua mereka — Ali dan Mu’awiyah — dan kita serahkan kepada permusyawaratan Kaum NIuslimin yang akan memilih siapa yang mereka sukai.
– Ya, saya setuju dengan pendapat ini, karena di sanalah terletak keselamatan jiwa manusia .. !

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Percakapan ini merubah sama sekali akan bentuk gambaranyang biasa kita bayangkan mengenai Abu Musa al-Asy’ari, setiap kita teringat akan peristiwa tahkim ini. Ternyata bahwa Abu Musa jauh sekali akan dapat dikatakan lengah atau lalai. Bahkan dalam soal jawab ini kepintarannya lebih menonjol dari kecerdikan ‘Amr bin ‘Ash yang terkenal licin dan lihai itu Maka tatkala ‘Amr hendak memaksa Abu Musa untuk menerima Mu’awiyah sebagai khalifah dengan alasan kebangsawanannya dalam suku Quraisy dan kedudukannya sebagai wall dari Utsman, datanglah jawaban dari Abu Musa, suatu jawaban gemilang dan tajam laksana mata pedang: — Seandainya khilafat itu berdasarkan kebangsawanan, maka Abrahah bin Shabbah seorang keturunan raja-raja, lebih utama dari Mu’awiyah….!

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Dan jika berdasarkan sebagai wali dari darah Utsman dan pembela haknya, maka putera Utsman radhiallahu anhu . sendiri lebih utama menjadi wali dari Mu’awiyah …!

Setelah perundingan ini, kasus tahkim berlangsung menempuh jalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab ‘Amr bin ‘Ash seorang diri …. Abu Musa telah melaksanakan tugasnya dengan mengembalikan urusan kepada ummat, yang akan memutuskan dan memilih khalifah mereka. Dan ‘Amr telah menyetujui dan mengakui tarikatnya dengan pendapat ini ….

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Bagi Abu Musa tidak terpikir bahwa dalam suasana genting yang mengancam Islam dan Kaum Muslimin dengan mala petaka besar ini, ‘Amr masih akan bsrsiasat anggar lidah, bagaimana juga fanatiknya kepada Mu’awiyah … ! Ibnu Abbas telah memperingatkannya ketika ia kembalikepada mereka menyampaikan apa yang telah disetujui, jangan-jangan ‘Amr akan bersilat lidah, katanya: -

“Demi Allah, saya khawatir ‘Amr akan menipu anda! Jika telah tercapai persetujuan mengenai sesuatu antara anda berdua, maka silakanlah dulu ia berbicara, kemudian baru anda di belakangnya…. !”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Tetapi sebagai dikatakan tadi, melihat suasana demikian gawat dan penting, Abu Musa tak menduga ‘Amr akan main-main, hingga ia merasa yakin bahwa ‘Amr akan memenuhi apa yang telah mereka setujui bersama.

Keesokan harinya, kedua mereka pun bertemu mukalah …, Abu Musa mewakili pihak Imam Ali dan ‘Amr bin ‘Ash mewakili pihak Mu’awiyah.

Abu Musa mempersilakan ‘Amr untuk bicara, ia menolak, katanya: -
“Tak mungkin aku akan berbicara lebih dulu dari anda… ! Anda lebih utama daripadaku, lebih dulu hijrah dan lebih tua ‘”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Maka tampillah Abu Musa, lalu menghadap ke arah khalayak dari kedua belah pihak yang sedang duduk menunggu dengan berdebar, seraya katanya: -

“Wahai saudara sekalian! Kami telah meninjau sedalam-dalamnya mengenai hal ini yang akan dapat mengikat tail kasih sayang dan memperbaiki keadaan ummat ini, kami tidak melihat jalan yang lebih tepat daripada menanggalkan jabatan kedua tokoh ini, Ali dan Mu’awiyah, dan menyerahkannya kepada permusyawaratan ummat yang akan memilih siapa yang mereka kehendaki menjadi khalifah…. Dan sekarang, sesungguhnya saya telah menanggalkan Ali dan Mu’awiyah dari jabatan mereka …. Maka hadapilah urusan kalian ini dan angkatlah orang yang kalian sukai untuk menjadi khalifah kalian … !’

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Sekarang tiba giliran ‘Amr untuk memaklumkan penurunan Mu’awiyah sebagaimana telah dilakukan Abu Musa terhadap Ail, untuk melaksanakan persetujuan yang telah dilakukannya kemarin.’Amr menaiki mimbar, lain katanya: “Wahai saudara sekalian! Abu Musa telah mengatakan apa yang telah sama kalian dengar, dan ia telah menanggalkan shahabatnya dari jabatannya Ketahuilah, bahwa saya juga telah menanggaIkan shahabatnya itu dari jabatannya sebagaimana dilakukannya, dan saya mengukuhkan shahabatku Mu’awiyah, karena ia adalah wali dari Amirul Mu’minin Utsman dan penuntut darahnya serta manusia yang lebih berhak dengan jabatannya ini … !”

Abu Musa tak tahan menghadapi kejadian yang tidak disangka-sangka itu. Ia mengeluarkan kata-kata sengit dan keras sebagai tamparan kepada ‘Amr. Kemudian ia kembali kepada sikap mengasingkan diri… , diayunnya langkah menuju Mekah . . , di dekat Baitul Haram, menghabiskan usia dan hari-harinya di sana.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Abu Musa radhiallahu anhu . adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah shallallahu alaihi wasalam juga menjadi kepercayaan dan kesayangan para khalifah dan shahabat-shahabatnya . · · ·

Sewaktu Rasulullah shallallahu alaihi wasalam masih hidup, ia diangkatnya bersama Mu’adz bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. Dan setelah Rasul wafat, ia kembali ke Madinah untuk memikul tanggung jawabnya dalam jihad besar yang sedang diterjuni oleh tentara Islam terhadap Persi dan Romawi.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Di masa Umar, Amirul Mu’minin mengangkatnya sebagai gubernur di Bashrah, sedang khalifah Utsman mengangkatnya menjadi gubernur di Kufah.

Abu Musa termasuk ahli al-Quran menghafalnya, mendalami dan mengamalkannya. Di antara ucapan-ucapannya yang memberikan bimbingan mengenai al-Quran itu ialah:

“Ikutilah al-Quran … dan jangan kalian berharap akan diikuti oleh al-Quran…!”

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Ia juga termasuk ahli ibadah yang tabah. Waktu-waktu siang di musim panas, yang panasnya menyesak nafas, amat dirindukan kedatangannya oleh Abu Musa, dengan tujuan akan shaum padanya, katanya: -

“Semoga rasa haus di panas terik ini akan menjadi pelepas dahaga bagi kita di hari qiamat nanti … !”

Dan pada suatu hari yang lembut, ajal pun datang menyambut …. Wajah menyinarkan cahaya cemerlang, wajah seorang yang mengharapkan rahmat serta pahala Allah ar-Rahman.

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

Kalimat yang selalu diulang-ulang, dan menjadi buah bibimya, sepanjang hayatnya yang diliputi keimanan itu, diulang dan menjadi buah bibirnya pula di saat ia hendak pergi berlalu ….

Kalimat-kalimat itu ialah: -
“Ya Allah, Engkaulah Maha Penyelamat, dan dari-Mu-lah kumohon Keselamatan’

| Index Tokoh |
| Shahabat | | Tabi’in | | TabiutTabi’in | | Pasca Abad 3 H | | Kontemporer |

==========================
gambar pemerkosaan hot – kumpulan gambar-gambar seks pemerkosaan hot – kumpulan foto cewek pemerkosaan hot – koleksi foto-foto pemerkosaan hot telanjang (not here)
==========================

kisah diatas tidak shohih?

http://www.alsofwah.or.id

About these ads

2 Responses

 1. gambar percintaan hot – kumpulan gambar-gambar seks percintaan hot – kumpulan foto cewek percintaan hot – koleksi foto-foto per

  situs2 islam bermanfaat:
  http://www.alsofwah.or.id
  http://www.asysyariah.com
  http://www.kajian.net
  http://www.muslim.or.id
  http://www.eramuslim.com

  gambar percintaan hot – kumpulan gambar-gambar seks percintaan hot – kumpulan foto cewek percintaan hot – koleksi foto-foto per

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  gambar percintaan hot – kumpulan gambar-gambar seks percintaan hot – kumpulan foto cewek percintaan hot – koleksi foto-foto per

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  gambar percintaan hot – kumpulan gambar-gambar seks percintaan hot – kumpulan foto cewek percintaan hot – koleksi foto-foto per

 2. gambar seks penyiksaan wanita cantik ,seks erotik i , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks penyiksaan mahasiswi
  gambar seks penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks penyiksaan guru , dosen

  skandal tragis penyiksaan cewek , gambar seks penyiksaan perempuan , gambar seks penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks penyiksaan remaja , gambar seks penyiksaan gadis , gambar seks penyiksaan perawan , gambar seks penyiksaan wanita cantik , gambar seks penyiksaan gadisseks erotik i , gambar seks penyiksaan wanita binal , gambar seks penyiksaan biadab , gambar seks penyiksaan kejam , gambar seks penyiksaan liar , gambar seks penyiksaan kasar , gambar seks penyiksaan brutal , gambar seks penyiksaan skandal , gambar seks penyiksaan artis , gambar seks penyiksaan ayam kampus , gambar seks penyiksaan anak kandung , gambar seks penyiksaan sedarah , gambar seks penyiksaan incest , gambar seks penyiksaan keluarga dekat , gambar seks penyiksaan pacar , gambar seks penyiksaan perampok , gambar seks penyiksaan kakak , gambar seks penyiksaan oleh saudara , gambar seks penyiksaan teman , gambar seks penyiksaan sahabat , gambar seks penyiksaan kawan

  gambar seks penyiksaan wanita cantik ,seks erotik i , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks penyiksaan mahasiswi
  gambar seks penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks penyiksaan guru , dosen

  skandal tragis penyiksaan cewek , gambar seks penyiksaan perempuan , gambar seks penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks penyiksaan remaja , gambar seks penyiksaan gadis , gambar seks penyiksaan perawan , gambar seks penyiksaan wanita cantik , gambar seks penyiksaan gadisseks erotik i , gambar seks penyiksaan wanita binal , gambar seks penyiksaan biadab , gambar seks penyiksaan kejam , gambar seks penyiksaan liar , gambar seks penyiksaan kasar , gambar seks penyiksaan brutal , gambar seks penyiksaan skandal , gambar seks penyiksaan artis , gambar seks penyiksaan ayam kampus , gambar seks penyiksaan anak kandung , gambar seks penyiksaan sedarah , gambar seks penyiksaan incest , gambar seks penyiksaan keluarga dekat , gambar seks penyiksaan pacar , gambar seks penyiksaan perampok , gambar seks penyiksaan kakak , gambar seks penyiksaan oleh saudara , gambar seks penyiksaan teman , gambar seks penyiksaan sahabat , gambar seks penyiksaan kawan

  gambar seks penyiksaan wanita cantik , seksi , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks penyiksaan mahasiswi
  gambar seks penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks penyiksaan guru , dosen

  penyiksaan cewek , gambar seks penyiksaan perempuan , gambar seks penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks penyiksaan remaja , gambar seks penyiksaan gadis , gambar seks penyiksaan perawan , gambar seks penyiksaan wanita cantik , gambar seks penyiksaan gadis seksi , gambar seks penyiksaan wanita binal , gambar seks penyiksaan biadab , gambar seks penyiksaan kejam , gambar seks penyiksaan liar , gambar seks penyiksaan kasar , gambar seks penyiksaan brutal , gambar seks penyiksaan skandal , gambar seks penyiksaan artis , gambar seks penyiksaan ayam kampus , gambar seks penyiksaan anak kandung , gambar seks penyiksaan sedarah , gambar seks penyiksaan incest , gambar seks penyiksaan keluarga dekat , gambar seks penyiksaan pacar , gambar seks penyiksaan perampok , gambar seks penyiksaan kakak , gambar seks penyiksaan oleh saudara , gambar seks penyiksaan teman , gambar seks penyiksaan sahabat , gambar seks penyiksaan kawan

  penyiksaan
  Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
  Artikel ini tidak memiliki referensi sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa diverifikasi.
  Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak.
  Artikel yang tidak dapat diverifikasikan dapat dihapus sewaktu-waktu oleh Pengurus.

  penyiksaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  Daftar isi

  1 Definisi
  2 Sejarah
  3 Hukum mengenai penyiksaan
  3.1 Hukum Inggris
  3.2 Hukum di Amerika Serikat
  4 Jenis-jenis penyiksaan
  4.1 penyiksaan perpacaran
  4.2 penyiksaan dengan obat
  4.3 penyiksaan wanita
  4.4 penyiksaan terhadap laki-laki
  4.5 penyiksaan massal
  4.6 penyiksaan anak-anak
  4.7 penyiksaan dalam perang
  4.8 penyiksaan oleh suami/istri
  4.9 Statutory rape
  5 Orang terkenal yang pernah terlibat penyiksaan
  5.1 Catatan kaki

  [sunting] Definisi

  Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan penyiksaan sebagai “penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda — bahkan jika dangkal — dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik.” Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan penyiksaan sebagai “invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif”

  Istilah penyiksaan dapat pula digunakan dalam arti kiasan, misalnya untuk mengacu kepada tindakan-tindakan kriminal umum seperti pembantaian, perampokan, penghancuran, dan penangkapan tidak sah yang dilakukan kepada suatu masyarakat ketika sebuah kota atau negara dilanda perang.

  gambar seks seks penyiksaan wanita cantik , seksi , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks seks penyiksaan mahasiswi
  gambar seks seks penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks seks penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks seks penyiksaan guru , dosen

  seks penyiksaan cewek , gambar seks seks penyiksaan perempuan , gambar seks seks penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks seks penyiksaan remaja , gambar seks seks penyiksaan gadis , gambar seks seks penyiksaan perawan , gambar seks seks penyiksaan wanita cantik , gambar seks seks penyiksaan gadis seksi , gambar seks seks penyiksaan wanita binal , gambar seks seks penyiksaan biadab , gambar seks seks penyiksaan kejam , gambar seks seks penyiksaan liar , gambar seks seks penyiksaan kasar , gambar seks seks penyiksaan brutal , gambar seks seks penyiksaan skandal , gambar seks seks penyiksaan artis , gambar seks seks penyiksaan ayam kampus , gambar seks seks penyiksaan anak kandung , gambar seks seks penyiksaan sedarah , gambar seks seks penyiksaan incest , gambar seks seks penyiksaan keluarga dekat , gambar seks seks penyiksaan pacar , gambar seks seks penyiksaan perampok , gambar seks seks penyiksaan kakak , gambar seks seks penyiksaan oleh saudara , gambar seks seks penyiksaan teman , gambar seks seks penyiksaan sahabat , gambar seks seks penyiksaan kawan

  Sejarah

  Di zaman kuno hingga akhir Abad Pertengahan, penyiksaan pada umumnya tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap seorang gadis atau perempuan, melainkan lebih kepada pribadi sang laki-laki yang “memilikinya”. Jadi, hukuman atas penyiksaan seringkali berupa denda, yang harus dibayarkan kepada sang ayah atau suami yang mengalami “kerugian” karena “harta miliknya” “dirusak”. Posisi ini kemudian diubah di banyak lingkungan budaya karena pandangan bahwa, seperti halnya sang “pemilik”, si perempuan itu sendiripun mestinya ikut mendapatkan ganti ruginya.[rujukan?]

  penyiksaan dalam peperangan juga dapat dilihat terjadi di zaman kuno sehingga disebutkan pula di dalam Alkitab, misalnya di dalam gambar seks tentang kaum perempuan yang diculik sebagai hadiah kemenangan.[rujukan?]

  Tentara Yunani, Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi, secara rutin memperkosa kaum perempuan maupun anak-anak lelaki di kota-kota yang ditaklukkan.[rujukan?] Perilaku yang sama masih terjadi bahkan hingga tahun 1990-an, ketika pasukan-pasukan Serbia yang menyerang Bosnia dan Kosovo, melakukan kampanye yang penuh perhitungan dengan memperkosa kaum perempuan dan anak-anak lelaki di daerah-daerah yang mereka kuasai.[rujukan?]

  penyiksaan, sebagai strategi perang, dilarang oleh hukum militer yang disusun oleh Richard II dan Henry V (masing-masing tahun 1385 dan 1419). Hukum-hukum ini merupakan dasar untuk menjatuhkan hukuman dan mengeksekusi para pemerkosa pada masa Perang Seratus Tahun (1337-1453).

  gambar seks seks panas penyiksaan wanita cantik , seks panasi , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks seks panas penyiksaan mahasiswi
  gambar seks seks panas penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks seks panas penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks seks panas penyiksaan guru , dosen

  seks panas penyiksaan cewek , gambar seks seks panas penyiksaan perempuan , gambar seks seks panas penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks seks panas penyiksaan remaja , gambar seks seks panas penyiksaan gadis , gambar seks seks panas penyiksaan perawan , gambar seks seks panas penyiksaan wanita cantik , gambar seks seks panas penyiksaan gadis seks panasi , gambar seks seks panas penyiksaan wanita binal , gambar seks seks panas penyiksaan biadab , gambar seks seks panas penyiksaan kejam , gambar seks seks panas penyiksaan liar , gambar seks seks panas penyiksaan kasar , gambar seks seks panas penyiksaan brutal , gambar seks seks panas penyiksaan skandal , gambar seks seks panas penyiksaan artis , gambar seks seks panas penyiksaan ayam kampus , gambar seks seks panas penyiksaan anak kandung , gambar seks seks panas penyiksaan sedarah , gambar seks seks panas penyiksaan incest , gambar seks seks panas penyiksaan keluarga dekat , gambar seks seks panas penyiksaan pacar , gambar seks seks panas penyiksaan perampok , gambar seks seks panas penyiksaan kakak , gambar seks seks panas penyiksaan oleh saudara , gambar seks seks panas penyiksaan teman , gambar seks seks panas penyiksaan sahabat , gambar seks seks panas penyiksaan kawan

  Hukum mengenai penyiksaan

  Dalam sistem hukum di Britania Raya dan di Amerika Serikat, yang dimaksudkan dengan “penyiksaan” biasanya adalah apabila seorang laki-laki memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengannya. Hingga akhir abad ke-20, hubungan seksual yang dipaksakan oleh seorang suami terhadap istrinya tidak dianggap sebagai “penyiksaan”, karena seorang perempuan (dengan maksud tertentu) tidak dianggap mempunyai hak untuk menolaknya. Kadang-kadang juga ada anggapan bahwa hubungan pernikahan merupakan pernyataan tersirat di muka untuk suatu hubungan seksual seumur hidup. Namun demikian, hukum pidana modern di kebanyakan negara barat kini telah mengesahkan hukum yang menolak pandangan demikian. Kini penyiksaan juga diartikan sebagai hubungan paksa oleh pasangan, seperti hubungan seksual vaginal, dan tindak kekerasan seperti hubungan seksual anal yang biasanya dilarang dengan undang-undang sodomi. Hingga kini di Skotlandia hanya perempuan saja yang dapat dikategorikan mengalami penyiksaan.

  Istilah “penyiksaan” kadang-kadang diartikan dengan sangat luas, hingga mencakup pula segala bentuk serangan seksual.

  gambar seks seks dewasa penyiksaan wanita cantik , seks dewasai , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks seks dewasa penyiksaan mahasiswi
  gambar seks seks dewasa penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks seks dewasa penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks seks dewasa penyiksaan guru , dosen

  seks dewasa penyiksaan cewek , gambar seks seks dewasa penyiksaan perempuan , gambar seks seks dewasa penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks seks dewasa penyiksaan remaja , gambar seks seks dewasa penyiksaan gadis , gambar seks seks dewasa penyiksaan perawan , gambar seks seks dewasa penyiksaan wanita cantik , gambar seks seks dewasa penyiksaan gadis seks dewasai , gambar seks seks dewasa penyiksaan wanita binal , gambar seks seks dewasa penyiksaan biadab , gambar seks seks dewasa penyiksaan kejam , gambar seks seks dewasa penyiksaan liar , gambar seks seks dewasa penyiksaan kasar , gambar seks seks dewasa penyiksaan brutal , gambar seks seks dewasa penyiksaan skandal , gambar seks seks dewasa penyiksaan artis , gambar seks seks dewasa penyiksaan ayam kampus , gambar seks seks dewasa penyiksaan anak kandung , gambar seks seks dewasa penyiksaan sedarah , gambar seks seks dewasa penyiksaan incest , gambar seks seks dewasa penyiksaan keluarga dekat , gambar seks seks dewasa penyiksaan pacar , gambar seks seks dewasa penyiksaan perampok , gambar seks seks dewasa penyiksaan kakak , gambar seks seks dewasa penyiksaan oleh saudara , gambar seks seks dewasa penyiksaan teman , gambar seks seks dewasa penyiksaan sahabat , gambar seks seks dewasa penyiksaan kawan

  Hukum Inggris

  Di bawah Undang-undang Pelanggaran Seksual 2003, yang mulai diberlakukan sejak April 2004, penyiksaan di Inggris dan Wales telah diperluas artinya dari hubungan vaginal atau anal tanpa persetujuan pihak yang lain kini menjadi penetrasi penis ke dalam vagina, anus ataupun mulut orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Perubahan ini juga mencakup masa hukumannya, sehingga kini ancaman hukuman untuk kasus penyiksaan maksimum adalah hukuman seumur hidup.

  Di dalam hukum Inggris, walaupun seorang perempuan yang memaksa seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual tidak dapat dituntut telah melakukan penyiksaan, bila ternyata ia membantu seorang laki-laki dalam melakukan penyiksaan, ia pun dapat dituntut atas kejahatan itu. Seorang perempuan juga dapat dituntut apabila terbukti ia telah menyebabkan seorang laki-laki melakukan hubungan seksual tanpa kehendak laki-laki itu sendiri; ini adalah sebuah kejahatan yang juga diancam dengan hukuman seumur hidup bila hal ini melibatkan penetrasi terhadap mulut, anus, atau vagina. Peraturan ini juga mencakup sebuah kejahatan seksual baru yang disebut “serangan melalui penetrasi”, yang juga diancam hukuman yang sama seperti penyiksaan, dan dilakukan apabila seseorang melakukan penetrasi terhadap anus atau vagina secara seksual dengan bagian dari tubuhnya, atau dengan sebuah benda tertentu, tanpa persetujuan orang itu sendiri.
  [sunting] Hukum di Amerika Serikat

  Laporan kejahatan di Amerika Serikat menggunakan “penyiksaan dengan paksa”, hanya untuk menggambarkan kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun demikian, masing-masing negara bagian Amerika Serikat memperluas definisi ini secara independen. penyiksaan oleh laki-laki terhadap sejenisnya biasanya diakui sama seperti penyiksaan terhadap perempuan.

  gambar seks sex vulgar penyiksaan wanita cantik , sex vulgari , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks sex vulgar penyiksaan mahasiswi
  gambar seks sex vulgar penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks sex vulgar penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks sex vulgar penyiksaan guru , dosen

  sex vulgar penyiksaan cewek , gambar seks sex vulgar penyiksaan perempuan , gambar seks sex vulgar penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks sex vulgar penyiksaan remaja , gambar seks sex vulgar penyiksaan gadis , gambar seks sex vulgar penyiksaan perawan , gambar seks sex vulgar penyiksaan wanita cantik , gambar seks sex vulgar penyiksaan gadis sex vulgari , gambar seks sex vulgar penyiksaan wanita binal , gambar seks sex vulgar penyiksaan biadab , gambar seks sex vulgar penyiksaan kejam , gambar seks sex vulgar penyiksaan liar , gambar seks sex vulgar penyiksaan kasar , gambar seks sex vulgar penyiksaan brutal , gambar seks sex vulgar penyiksaan skandal , gambar seks sex vulgar penyiksaan artis , gambar seks sex vulgar penyiksaan ayam kampus , gambar seks sex vulgar penyiksaan anak kandung , gambar seks sex vulgar penyiksaan sedarah , gambar seks sex vulgar penyiksaan incest , gambar seks sex vulgar penyiksaan keluarga dekat , gambar seks sex vulgar penyiksaan pacar , gambar seks sex vulgar penyiksaan perampok , gambar seks sex vulgar penyiksaan kakak , gambar seks sex vulgar penyiksaan oleh saudara , gambar seks sex vulgar penyiksaan teman , gambar seks sex vulgar penyiksaan sahabat , gambar seks sex vulgar penyiksaan kawan

  Jenis-jenis penyiksaan
  [sunting] penyiksaan perpacaran

  penyiksaan perpacaran adalah hubungan seksual secara paksa tanpa persetujuan antara orang-orang yang sudah kenal satu sama lain, misalnya teman, anggota keluarga, atau pacar. Kebanyakan penyiksaan dilakukan oleh orang yang mengenal korban.
  [sunting] penyiksaan dengan obat

  Yaitu penyiksaan yang dilakukan dengan obat-obatan untuk membuat korbannya tidak sadar atau mabuk berat.
  [sunting] penyiksaan wanita

  Walaupun jumlah tepat korban penyiksaan wanita tidak diketahui, diperkirakan 1 dari 6 wanita di AS adalah korban serangan seksual. Banyak wanita yang takut dipermalukan atau disalahkan, sehingga tidak melaporkan penyiksaan.
  [sunting] penyiksaan terhadap laki-laki

  Diperkirakan 1 dari 33 laki-laki adalah korban pelecehan seksual. Di banyak negara, hal ini tidak diakui sebagai suatu kemungkinan. Misalnya, di Thailand hanya laki-laki yang dapat dituduh memperkosa.
  [sunting] penyiksaan massal

  penyiksaan massal terjadi bila sekelompok orang menyerang satu korban. Antara 10% sampai 20% penyiksaan melibatkan lebih dari 1 penyerang. Di beberapa negara, penyiksaan massal diganjar lebih berat daripada penyiksaan oleh satu orang.

  gambar seks nyata penyiksaan wanita cantik , nyatai , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks nyata penyiksaan mahasiswi
  gambar seks nyata penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks nyata penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks nyata penyiksaan guru , dosen

  nyata penyiksaan cewek , gambar seks nyata penyiksaan perempuan , gambar seks nyata penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks nyata penyiksaan remaja , gambar seks nyata penyiksaan gadis , gambar seks nyata penyiksaan perawan , gambar seks nyata penyiksaan wanita cantik , gambar seks nyata penyiksaan gadis nyatai , gambar seks nyata penyiksaan wanita binal , gambar seks nyata penyiksaan biadab , gambar seks nyata penyiksaan kejam , gambar seks nyata penyiksaan liar , gambar seks nyata penyiksaan kasar , gambar seks nyata penyiksaan brutal , gambar seks nyata penyiksaan skandal , gambar seks nyata penyiksaan artis , gambar seks nyata penyiksaan ayam kampus , gambar seks nyata penyiksaan anak kandung , gambar seks nyata penyiksaan sedarah , gambar seks nyata penyiksaan incest , gambar seks nyata penyiksaan keluarga dekat , gambar seks nyata penyiksaan pacar , gambar seks nyata penyiksaan perampok , gambar seks nyata penyiksaan kakak , gambar seks nyata penyiksaan oleh saudara , gambar seks nyata penyiksaan teman , gambar seks nyata penyiksaan sahabat , gambar seks nyata penyiksaan kawan

  penyiksaan anak-anak
  !Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pelecehan seksual terhadap anak
  Lihat pula: Hubungan sumbang

  penyiksaan anak-anak salah satu bentuk dari pelecehan seksual terhadap anak. Ketika dilakukan oleh orang tua atau kerabat seperti kakek, paman, bibi, ayah, atau ibu ia dapat menyebabkan trauma psikologis yang parah dan berjangka panjang. Bila seorang anak diperkosa oleh seorang dewasa yang bukan anggota keluarga, tetapi merupakan pengasuh atau dalam posisi berkuasa atas anak seperti guru sekolah, pemuka agama atau terapis, trauma yang diderita bisa mirip dengan trauma hubungan sumbang.
  [sunting] penyiksaan dalam perang

  Dalam perang, penyiksaan sering digunakan untuk mempermalukan musuh dan menurunkan semangat juang mereka. penyiksaan dalam perang biasanya dilakukan secara sistematis, dan pemimpin militer biasanya menyuruh tentaranya untuk memperkosa orang sipil.

  Pada tahun 1998, Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat keputusan besar yang menyatakan bahwa di bawah hukum internasional penyiksaan termasuk dalam kejahatan genosida. Dalam keputusannya Navanethem Pillay berkata: “Sejak zaman dahulu, penyiksaan dianggap sebagai rampasan perang. Sekarang ia akan menjadi kejahatan perang. Kami ingin mengirimkan pesan yang kuat bahwa penyiksaan tidak lagi merupakan tropi perang.”
  [sunting] penyiksaan oleh suami/istri

  penyiksaan ini dilakukan dalam pasangan yang menikah. Di banyak negara hal ini dianggap tidak mungkin terjadi karena dua orang yang menikah dapat berhubungan seks kapan saja. Dalam kenyataannya banyak suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan seks.

  gambar seks gambar seks nyata penyiksaan wanita cantik , gambar seks nyata i , binal , liar , lugu , alim , montok
  gambar seks gambar seks nyata penyiksaan mahasiswi
  gambar seks gambar seks nyata penyiksaan murid SD , SMP , SMA
  gambar seks gambar seks nyata penyiksaan santri , santriwati
  gambar seks gambar seks nyata penyiksaan guru , dosen

  gambar seks nyata penyiksaan cewek , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan perempuan , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan wanita setengah baya , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan remaja , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan gadis , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan perawan , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan wanita cantik , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan gadis gambar seks nyata i , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan wanita binal , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan biadab , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan kejam , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan liar , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan kasar , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan brutal , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan skandal , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan artis , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan ayam kampus , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan anak kandung , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan sedarah , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan incest , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan keluarga dekat , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan pacar , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan perampok , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan kakak , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan oleh saudara , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan teman , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan sahabat , gambar seks gambar seks nyata penyiksaan kawan

  http://id.wikipedia.org/wiki/penyiksaan

  http://www.pacaranituharam.wordpress.com

  http://www.jauhilahmusik.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: