• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,309,453 hits

gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

MUQADIMAH

SEGALA puji bagi Allah, Tuhan yang telah men-ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan memberikan tuntunan kepada mereka untuk menempuh jalan hidup yang benar melalui para rasul-Nya; agar manusia dapat maniti jalan kebenaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Shalawat dan salam, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad saw., utusan Allah terakhir yang membawa agama yang berlaku universal bagi segenap umat manusia dan men-cakup segala aspek kehidupan, orang per orang, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula, semoga para keluarga dan para sahabat beliau memperoleh rahmat, karena merekalah generasi Muslim pertama yang telah berhsil merealisasikan tatanan kehidupan Ilahiah, sehingga lahirlah masyarakat ideal, yaitu masyarakat Madinah, yang tidak pernah dikenal oleh dunia sebelumnya. Wa ba’du.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Pendekatan yang banyak ditempuh selama ini, dalam mengkaji idiologi dan dasar negara Pancasila adalah pendekatan idiologi-doktriner. Indoktrinasi dilakukan melalui segala macam sarana, penataran P4, pengajaran di sekolah-sekolah, simulasi, dan lain sebagainya. Melalui indoktrinasi terus menerus, diharapkan lahirnya manusia satu dimensi di Indonesia, yaitu manusia Pancasilais, yang memiliki sosok maupun karakter seperti bunglon.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Adalah saatnya kini, kita mencoba mengkaji Pancasila dari berbagai dimensi, seperti dimensi historis (asal-usulnya), karakteristik ajarannya, serta implementasinya di masyarakat, sebagaimana yang telah dijalankan oleh rezim Soekarno maupun Soeharto.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Dalam mengkaji asal-usul Pancasila terdapat tiga teori. Dua teori yang pertama, pernah ditulis oleh penulis dalam negeri Indonesia. Sedangkan teori ketiga, dikemukakan oleh Abdullah Patani, seorang sarjana lulusan Madinah University, yang aslinya berasal dari Patani, Thailand.
Teori pertama, menyatakan bahwa Pancasila berasal dari bumi Indonesia sendiri, yang lahir akibat proses kebudayaan bangsa Indonesia yang beragam. Kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini sejak jaman penjajah Jepang bercokol di Indonesia. Pancasila menurut teori pertama ini, merupakan ramuan yang mencakup semua ajaran agama yang hidup di Indonesia, pandangan hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan gagasan pemikiran moderen yang diperoleh para sarjana Indonesia didikan Barat pada masa penjajahan Belanda.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Berdasarkan sumber daya semacam itulah, Indonesia merdeka dibangun di atas perpaduan yang harmonis dalam menampung segala macam keya-kinan agama, idiologi perjuangan, dan paham kemasyarakatan yang tumbuh di seluruh wilayah Indonesia, selama masa perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Perpaduan ini mengambil prinsip-prinsip yang dianggap mewakili cita-cita semua golongan bangsa Indonesia yang memperjuangkan negara Indonesia merdeka, termasuk di dalamnya cita-cita umat Islam Indonesia. Menurut teori ini, dalam merumuskan Pancasila Soekarno telah berhasil memadukan aspirasi para pemimpin Islam ketika itu, yang berhasrat menja-dikan Islam sebagai idiologi dan dasar negara, dengan cara memasukkan ke-Tuhan-an sebagai salah satu silanya. Ketuhanan Model Pancasila ini, kombinasi dari banyak Tuhan dan bermacam-macam yang bernaung di bawah Pancasila. Dalam ide pokok konsepsi ini agaknya ingin berdiri sebagai wakil kepercayaan seluruh umat beragama di negeri ini. Dan dalam perkembangan berikutnya, Penguasa ingin mencari kepastian hukum atas keinginan tersebut. yang pada gilirannya, melahirkan doktrin asas tunggal dengan tujuan pokoknya adalah: “Mempancasilakan umat beragama”.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Teori kedua menyatakan, bahwa Pancasila yang dikemukakan oleh beberapa orang pemimpin pergerakan Indonesia dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh penjajah Jepang, dalam sidangnya pada bulan Juni 1945 adalah, pengaruh dari kode moral ajaran Budha yang telah menjadi tuntunan tatanan hidup sehari-hari dalam masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Teori ini diberi pen-jelasan dengan baik sekali oleh almarhum Prawoto Mangkusasmita.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Teori ketiga menyatakan, bahwa Pancasila yang digagas oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno adalah kepanjangan dari doktrin Zionis yang telah dipropagandakan oleh tokoh-tokoh Freemasonry di Asia pada umumya, dan Asia Tenggara pada khususnya. Teori ketiga ini dike-mukakan oleh Abdullah Patani dalam risalah kecil berjudul “ Freemasonry di Asia Tenggara “, yang ditulisnya di Madinah al-Munawarah pada tahun 1400 H dan diterbitkan dalam bahasa Melayu di Malaysia oleh Ali bin Haji Sulong.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Untuk membuktikan kebenaran teorinya ini, Abdullah Patani telah menunjukkan adanya per-samaan antara sila-sila Pancasila dengan Khams Qanun Zionis, dan asas-asas idiologi negara yang dikemukakan oleh Nehru di India, Dr. Sun Yat Sen di Cina, Pridi Banoyong di Thailand, dan Andres Bonivasio di Filipina. Adanya persamaan sila-sila yang lima tersebut di semua negara di atas, maka Abdullah Patani mengambil kesimpulan sementara, bahwa hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sekadar persamaan gagasan secara kebetulan, melainkan pasti terdapat pengaruh kuat doktrin Zionisme pada tokoh-tokoh tersebut.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Benarkah sila-sila Pancasila merupakan saduran dari doktrin Zionisme? Jawaban bagi pertanyaan ini, bisa ya-bisa tidak, tergantung kejujuran dan dari sudut mana kita memandangnya. Bahkan, tidak mustahil akan mendapatkan tantangan hebat dari orang-orang yang selama ini meyakini kemurnian idiologi Pancasila sebagai hasil perkembangan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang digali dari khazanah budaya nenek moyang. Hanya saja, penolakan demikian tidak cukup kuat dan tidak memiliki dasar-dasar ilmiah untuk menghapus adanya teori ketiga di atas.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Terhadap pertanyaan di atas, telah dijawab sendiri oleh Soekarno, dalam suatu pidato yang disampaikan dihadapan rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno, dengan terus terang mengakui bahwa ia terpengaruh oleh pemikiran Dr. Sun Yat Sen yang telah merumuskan dasar idiologinya dengan nama “ San Min Chu I “. Selain itu Soekarno juga mengakui, bahwa semasa ia berumur 16 atau 17 tahun telah mendapatkan ajaran tentang paham internasionalisme dari seorang guru Belanda di Surabaya bernama A. Baars.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Abdullah Patani menyatakan bahwa idiologi yang diambil oleh Dr. Sun Yat Sen berasal dari doktrin Zionisme melalui gerakan Freemasonry Asia, dimana Sun Yat Sen termasuk simpatisan atau anggotanya.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Selain dari asal-usul ini, buku ini juga mem-bicarakan mengenai karakteristik isi Pancasila yang dinyatakan oleh Soekarno sebagai dasar dan idiologi yang menampung semua aliran dan paham yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Soekarno tidak menjelaskan bagaimana konkretnya pelaksanaan sila-sila tersebut agar benar-benar dapat mewujudkan tatanan yang dikehendaki oleh masing-masing paham dan agama yang ada di Indonesia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Soekarno bahkan sering melontarkan semboyan, bahwa semua agama itu sama, karena semua agama bertujuan untuk mencapai kebaikan hidup bagi manusia. Semboyan demikian itu, menurut Abdullah Patani, persis sebagaimana doktrin Freemasonry yang disebut dengan Floatism.
Asas Floatisme bertujuan membuat semua ajaran agama harus dijadikan mengambang atau dengan kata lain, mengambangkan keyakinan semua umat beragama sehingga tidak boleh setiap pemeluk agama menyatakan keyakinannya secara khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi harus mencari titik persamaan agar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didominasi oleh suatu ajaran agama tertentu saja.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Karakteristik isi Pancasila semacam ini bukan saja dikemukakan oleh Soekarno tetapi juga oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan golongan nasionalis lainnya. Bahkan Haji Agus Salim sendiri juga berpikiran semacam itu, seperti yang dapat kita baca dalam tulisannya yang kami kutip dalam bagian kedelapan buku ini. Dengan adanya bukti semacam ini maka teori yang ketiga tentang asal-usul Pancasila tidak dapat dianggap sebagai penilaian yang tidak ilmiah atau bersifat prejudice terhadap Pancasila.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Barangkali banyak dari pembaca buku ini yang akan bersikap menolak atau meragukan teori ketiga yang dikemukakan oleh Abdullah Patani dalam risalah kecilnya di atas. Hal itu dapat dimaklumi. Namun demikian, kepada para pembaca perlu memperoleh informasi yang jelas tentang seluk-beluk Zionisme dan organisasi-organisasi “underbow”nya yang melayani kepentingan Zionisme dalam mencari mangsanya di lingkungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika ,atau Amerika Latin sebagai negara jajahan Barat.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Upaya Barat yang Palangis dan Zionis untuk tetap mencengkeramkan kekuasaannya di wilayah-wilayah jajahannya tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pendidikan, kebudayaan, dan penanaman modal. Belanda ketika menjajah Indonesia telah melakukan Politic Etisch, yaitu memberikan kesempatan kepada pribumi untuk bersekolah dengan biaya dari kolonial Belanda. Tokoh-tokoh Indonesia yang hidup di jaman penjajahan telah menikmati politik etis tersebut termasuk di dalamnya tiga orang tokoh yang telah menyampaikan gagasannya dalam sidang BPUPKI pada Juni 1945 yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Untuk mengetahui seluk-beluk Zionisme dan doktrinnya, kami ketengahkan tulisan Dr. Majid Kaylani dalam bukunya berjudul :“ Bahaya Zionisme terhadap Dunia Islam”, dan tulisan Fahim Amin tentang Freemasonry dalam bukunya “Al -Masuniyah”. Kedua penulis ini mengulas seluk-beluk gerakan Zionisme dan underbownya secara jelas sehingga dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang jati diri Zionisme.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Pada bagian kedua kami bicarakan masalah pandangan Freemasonry terhadap agama ,yang ditulis Abdullah Patani dalam risalahnya di atas. Bagian ini dapat memberikan gambaran selintas mengenai pokok-pokok pandangan gerakan tersebut terhadap semua agama di dunia, dan betapa besar pengaruhnya terhadap para pengikutnya di berbagai negara yang telah dipengaruhi oleh gerakan ini. Indonesia tidak luput dari pengaruh tersebut sehingga muncul orang–orang yang bersikap apriori terhadap agama, khususnya Islam dan meng-inginkan agar agama tidak dilibatkan dalam tata kehidupan berpolitik dan bernegara. Munculnya jargon-jargon politik seperti : “Jangan campur adukkan agama dengan politik. Agama itu urusan pribadi, dan politik itu kotor”, adalah salah satu aplikasi paham Freemasonry. Abdullah Patani menyebutkan beberapa nama orang Indonesia yang telah terbius oleh gerakan Freemasonry ini, antara lain : Nurcholis Madjid, Sarwono Kusumaatmaja, Sutan Takdir Ali Sjahbana, dan mantan wakil presiden RI pertama,Mohammad Hatta.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Pada bagian ketiga dimuat pembahasan tentang asas Zionisme dan Freemasonry yang mencantum-kan lima sila sebagai asas gerakannya. Dengan memperhatikan hal ini, maka pembaca dapat memahami dan membandingkan sila-sila yang menjadi dasar organisasi ini dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila rumusan Soekarno yang disampaikannya ketika berpidato dalam sidang BPUPKI. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang hal ini maka pidato Bung Karno tentang Pancasila tersebut secara utuh kami muat pada bagian ke 6. Seluruh isi pidato tersebut hendaklah dicermati dari sila yang pertama sampai sila yang terakhir versi Bung Karno. Apa yang dikemukakan oleh Bung Karno tentang sila ke-Tuhan-an yang berkebudayaan sebagai sila terakhir persis sama dengan sila kelima dari doktrin Zionisme yang disebut “ Monotheism Cultural “ yang secara harfiah kedua kalimat tersebut setali tiga uang.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Selanjutnya, mengenai tafsir Pancasila yang memang sejak semula mengambang karena bermak-sud untuk mengambangkan semua keyakinan agama dalam kehidupan umatnya untuk membangun tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber-negara, maka muncullah tafsiran yang bermacam-macam sesuai dengan latar belakang agama yang bersangkutan. Dalam hal ini kami kemukakan penafsiran Mr. Mohammad Roem tentang Pancasila. Kami kemukakan hal itu disini, dengan tujuan untuk memberikan gambaran bahwa Pancasila yang dijadikan sebagai idiologi negara tidak memiliki kejelasan isi dan pedoman sehingga orang semacam Mr. Roem mencoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang sila-sila Pancasila sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang Muslim. Sudah tentu penafsiran semacam ini tidak pernah dianggap sah oleh penguasa maupun golongan-golongan di luar Islam. Akibatnya kaum Muslimin sendiri terombang-ambing antara ajaran agamanya dengan isi yang dikehendaki oleh sila-sila Pancasila itu sendiri. Hal ini akhirnya menimbulkan benturan-benturan politik dan keresahan yang tidak pernah terselesaikan,antara penguasa dan semua penganut agama di Indonesia. Benturan demikian, pernah diramalkan oleh Prawoto Mangkusasmito,1 dan kemudian ditulis dalam buku yang telah disebutkan di atas, pada halaman 30 dan 31.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Pada bagian kesepuluh, buku ini menyoroti pengamalan Pancasila pada rezim Soekarno. Sebagai salah seorang pencetus gagasan tersebut, perilaku dan sepak terjang Soekarno selama memimpin orde lama, perlu mendapat sorotan. Sebab sebagai pencetus gagasan tersebut, maka ia berkewajiban untuk memberikan contoh konkret penerapan dari sila-sila Pancasila yang telah digagasnya, supaya orang memperoleh pemahaman yang jelas tentang hal tersebut. Terbukti kemudian bahwa apa yang dimaksud oleh Soekarno dengan ke-Tuhan-an yang berkebudayaan bukanlah dalam pengertian yang ada dalam agama-agama langit khususnya Islam. Karena Soekarno dengan gigih menerima Partai Komunis Indonesia untuk tetap hidup,dan mengakui eksis-tensinya di dalam negara Pancasila, padahal PKI menyatakan diri sebagai golongan tidak ber-Tuhan. Dengan penerapan seperti itu, adalah wajar mana-kala ada orang yang memiliki persepsi, bahwa sila ke-Tuhan-annya Soekarno identik dengan Mono-theisme Culturalnya Zionisme. Untuk melengkapi data sejarah, maka pada bagian ini kami sertakan riwayat hidup Soekarno kaitannya dengan gerakan Zionis yang ditulis oleh sejarawan Arab, Dr. Abdullah Tal dalam bukunya Al-’Af’a al-Yahudiyah.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Pada bagian kesebelas diketengahkan pem-bahasan tentang pengaruh Zionisme dan Free-masonry terhadap rezim Soeharto. Bagian ini menjelaskan seberapa jauh pengaruh gerakan Freemasonry terhadap kebijakan idiologis Soeharto dalam menjalankan pemerintahan orde baru. Hal ini tidaklah ganjil karena Soeharto sendiri pernah mendapatkan medali penghargaan dari Lion’s Club Internasional, sedangkan isterinya Nyonya Suhar-tinah Soeharto, termasuk salah seorang ketua Woman Lion’s Club Internasional.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Bagian terakhir dari buku ini, kami paparkan contoh penerapan Pancasila, terutama terhadap rakyat Aceh selama masa pemerintahan Soekarno dengan orde lamanya, dan Soeharto dengan orde barunya. Kami ambil contoh kasus rakyat Aceh, karena wilayah inilah yang paling gigih menuntut supaya diberi otonomi yang luas sehingga dapat menegakkan kehidupan syariat Islam bagi rakyat Aceh, karena jauh sebelum bergabung dengan negara kesatuan RI, Syariat Islam telah berlaku dalam kehidupan mereka. Namun jawaban yang diberikan oleh Soekarno maupun Soeharto adalah penindasan, kedhaliman, dan janji-janji palsu. Dengan adanya penerapan Pancasila semacam itu yang dilakukan oleh penguasa resmi, maka sulit bagi kaum Muslimin untuk mempercayai adanya jaminan kelangsungan dan eksistensi kehidupan kaum Muslimin dengan agamanya di bawah idiologi dan dasar negara Pancasila.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Akan halnya pembahasan yang kami kemukakan di dalam buku ini, adalah merupakan kompilasi bacaan dari berbagai sumber yang sengaja dipilih bagian-bagian tertentu untuk melakukan pelacakan secara seksama tentang asal-usul Pancasila yang kini menjadi dasar dan idiologi negara Indonesia.
Upaya pengumpulan ini, sudah pasti terdapat kekurangan, misalnya dalam merumuskan kesatuan pemikiran mengenai objek bahasan. Barangkali ada yang beranggapan, bahwa kompilasi berbagai tulisan dalam buku ini, terkesan dipaksakan secara tidak proporsional untuk mempengaruhi pembaca, guna mengikuti kesimpulan penyuntingnya. Sekiranya anggapan ini benar-benar ada,tentulah tidak dinafikan sama sekali. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan adalah, bahwa adanya kesamaan Khams Qanun Zionisme dengan sila-sila Pancasila yang dirumuskan Soekarno, secara harfiah tidak dapat dianggap kebetulan belaka. Karena anggapan semacam itu mencerminkan pemikiran yang absurd (lemah).

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, dan banyak pula hal yang perlu dipaparkan lebih jelas lagi tentang pembahasan pada tiap-tiap bagian, sehingga memberikan bahan yang cukup untuk dikaji lebih jauh tentang adanya korelasi baik langsung ataupun tidak langsung, antara doktrin Zionisme dengan Pancasila. Untuk hal ini kami persilakan para ahli sejarah dan politik mendalaminya lebih jauh, sehingga teori ketiga tentang asal-usul Pancasila dapat dinilai benar atau salah secara ilmiah.

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

Akhirnya, adalah bikjaksana jika kami menyam-paikan permohonan maaf kepada pembaca, bila-mana menemui kekurangan di dalam buku ini, dan kami harapkan adanya kritik, saran, dan pendapat untuk kesempurnaan penulisan buku ini pada penerbitan selanjutnya. Selain itu kami memohon kepada Allah, semoga tulisan ini dijadikan-Nya bermanfaat bagi agama, umat, dan negara kami.

Amin, Ya Mujibassailin!

Bersambung ke Bab 01

=====================================
gambar puting susu wanita – kumpulan foto puting susu montok perempuan – koleksi gambar-gambar buah dada cewek ABG mengkal – foto-foto puting susu seksi gadis mahasiswi (not here)
=====================================

artikel diatas belum tentu valid isinya

About these ads

2 Responses

 1. poto bugil bispak

 2. gambar susu montok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: