• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,216,578 hits

cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa – (not here)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Beda Pendapat Tak Harus Berpecah Belah
Kamis, 13 April 06

Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang keanekaragaman jama’ah-jama’ah Islamiyah yang tak jarang di antara mereka saling menerapkan bara’ (berlepas diri), dan juga sikap yang harus diambil ketika terjadi perbedaan pendapat. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Tidak dapat disangkal lagi bahwa perpecahan, saling memvonis sesat, permusuhan, dan kebencian yang terjadi di kalangan para pemuda yang komitmen, sebagian terhadap sebagian yang lainnya yang tidak sepaham dengan manhaj masing-masing, adalah suatu hal yang menyedihkan dan sangat disayang-kan, bahkan bisa jadi menimbulkan dampak yang serius.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Perpecahan seperti ini ibarat penyejuk mata hati para syaithan dari bangsa jin dan manusia, sebab mereka tidak menyenangi apabila ahli kebajikan bersatu. Mereka menginginkan ahli kebajikan tersebut berpecah-belah karena mereka (para syaithan tersebut) mengetahui bahwa perpecahan akan meluluhlantakkan kekuatan yang dihasilkan oleh sikap komitmen dan ketaatan kepada Allah subhanahu wata’ala. Hal ini telah disinyalir oleh firman-Nya, artinya,
“Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu”. (Q.S. Al-Anfal: 46).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

“Dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka”. (Q.S. Ali ‘Imran: 105)
“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka”. (Q.S. Al-An’am: 159)
“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”. (Q.S. Asy-Syuro: 13)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Allah subhanahu wata’ala telah melarang kita berpecah-belah dan menjelaskan tentang akibatnya yang sangat buruk. Sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk menjadi umat yang bersatu dan satu kata (bersepakat). Perpecahan hanyalah akan merusak dan meluluhlantakkan urusan serta mengakibatkan lemahnya umat Islam. Di antara para shahabat pun terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi hal itu tidak menimbulkan perpecahan, permusuhan dan kebencian. Bahkan perbedaan pendapat itu terjadi pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Sepulang beliau dari perang Ahzab (Khandaq), ketika itu, Jibril datang dan memerintahkannya agar bergerak menuju perkampungan Bani Quraizhah sebab mereka telah membatalkan perjanjian. Beliau lalu bersabda kepada para shahabatnya, “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melakukan shalat ‘Ashar kecuali (bila sudah tiba) di perkampungan Bani Quraizhah”. Mereka pun bergerak dari Madinah menuju perkampungan Bani Quraizhah, sementara waktu ‘Ashar pun sudah tiba, lalu sebagian mereka berkata, “Kita tidak boleh melakukan shalat, melainkan di perkampungan Bani Quraizhah meskipun matahari sudah terbenam sebab Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melakukan shalat ‘Ashar melainkan (bila sudah tiba) di perkampungan Bani Quraizhah”, karenanya kita harus mengatakan, “Sami’nâ wa atha’nâ” (Kami dengar dan kami patuh).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Sebagian mereka yang lain berkata, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bermaksud agar kita bergegas dan bergerak-cepat keluar, dan bukan bermaksud agar mengakhirkan shalat”. Perihal tersebut kemudian sampai ke telinga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, namun beliau tidak mencerca salah seorang pun di antara mereka, tidak pula mencemooh pemahaman mereka. Jadi, mereka sendiri tidak berpecah-belah hanya karena berbeda pendapat di dalam memahami hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Demikian juga dengan kita, wajib untuk tidak berpecah-belah dan menjadi umat yang bersatu. Sedangkan bila yang terjadi justru perpecahan, maka bahayanya sangat besar. Optimisme yang kita harapkan dan cita-citakan dari kebangkitan Islam ini akan menjadi sirna, manakala kita mengetahui bahwa ia hanya akan dimiliki oleh kelompok-kelompok yang berpecah-belah, satu sama lain saling memvonis sesat dan mencela.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Solusi dari problematika ini adalah hanya dengan meniti jalan yang telah ditempuh oleh para shahabat, mengetahui bahwa perbedaan pendapat yang bersumber dari ijtihad ini adalah dalam taraf masalah yang masih bisa ditolerir berijtihad di dalamnya dan mengetahui bahwa perbedaan pendapat ini tidak berpengaruh bahkan ia sebenarnya adalah persepakatan.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Bagaimana bisa demikian? Saya berbeda pendapat dengan anda dalam satu masalah dari sekian banyak masalah karena indikasi dari dalil yang ada pada anda berbeda dengan yang ada pada pendapat saya. Realitasnya, kita bukan berbeda pendapat sebab pendapat kita diambil berdasarkan asumsi bahwa inilah indikasi dari dalil tersebut. Jadi, indikasi dari dalil itu ada di depan mata kita semua dan masing-masing kita tidak mengambil pendapatnya sendiri saja melainkan karena menganggapnya sebagai indikasi dari dalil. Karenanya, saya berterima kasih dan memuji anda karena anda telah berani berbeda pendapat dengan saya. Saya adalah saudara dan teman anda sebab perbedaan pendapat ini merupakan bagian dari indikasi dari dalil yang menurut anda, sehingga wajib bagi saya untuk tidak menyimpan sesuatu ganjalan pun di hati saya terhadap anda bahkan saya memuji anda atas pendapat anda tersebut, demikian juga halnya dengan anda. Andaikata masing-masing kita memaksakan pendapatnya untuk diambil pihak lain, niscaya pemaksaan yang saya lakukan terhadapnya agar mengambil pendapat saya tersebut, tidak lebih utama dari sikap pemaksaan yang sama yang dilakukannya terhadap saya.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Oleh karena itu, saya tegaskan: Wajib bagi kita menjadikan perbedaan pendapat yang dibangun atas suatu ijtihad bukan sebagai perpecahan, tetapi persepakatan sehingga terjadi titik temu dan kebaikan dapat diraih.

Akan tetapi, bila ada yang berkata, “Bisa jadi solusi seperti ini tidak mudah direalisasikan oleh kalangan orang awam, lalu apa solusi lainnya?”.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Solusinya, hendaknya para pemimpin kaum dan pemukanya yang meliputi semua pihak berkumpul untuk mengadakan tela’ah dan kajian terhadap beberapa permasalahan yang diper-selisihkan di antara kita, sehingga kita bisa bersatu dan berpadu hati.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Pada suatu tahun pernah terjadi suatu kasus di Mina yang sempat saya dan sebagian saudara saya tangani. Barangkali masalahnya terdengar aneh bagi anda. Ada dua pihak dihadirkan, masing-masing pihak beranggotakan 3-4 orang laki-laki, masing-masing saling menuduh kafir dan melaknat, padahal mereka sedang melaksanakan haji. Ceritanya begini; salah satu pihak menyatakan, “Sesungguhnya pihak yang lain itu ketika berdiri untuk melakukan shalat, meletakkan tangan kanan mereka di atas tangan kiri pada posisi atas dada.” Ini adalah kekufuran terhadap sunnah di mana sunnahnya menurut pihak ini mengulur tangan ke bawah, di atas kedua paha. Sementara pihak yang lain mengatakan, “Sesungguhnya mengulur tangan ke bawah, di atas kedua paha dengan tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri merupakan perbuatan kufur yang membolehkan laknatan.” Perseteruan di antara mereka sangat tajam. Akan tetapi, berkat anugerah dari Allah subhanahu wata’ala, usaha yang dilakukan sebagian saudara saya itu dibarengi dengan penjelasan mengenai pentingnya perpaduan hati di antara umat Islam, mereka pun mau pergi dari tempat itu dan masing-masing mereka akhirnya saling ridla.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Lihatlah, betapa syaithan telah mempermainkan mereka di dalam masalah yang mereka perselisihkan ini sampai kepada taraf saling mengafirkan satu sama lainnya. Padahal sebenarnya ia hanyalah salah satu amalan sunnah, bukan termasuk rukun Islam, bukan juga fardlu atau wajibnya. Inti dari permasalahan itu, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa meletakkan tangan di atas tangan kiri pada posisi di atas dada adalah sunnah hukumnya, sementara ulama yang lain menyatakan bahwa sunnahnya adalah mengulur tangan ke bawah. Padahal pendapat yang tepat dan didukung oleh as-Sunnah (hadits) adalah meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sahl bin Sa’d radhiyallau ‘anhu, dia berkata, “Dulu orang-orang diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kirinya di dalam shalat”.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Saya memohon kepada Allah subhanahu wata’ala agar menganugerahkan perpaduan hati, kecintaan dan kelurusan hati kepada saudara-saudara kami yang memiliki manhaj tersendiri di dalam sarana berdakwah. Bila niat sudah betul, maka akan mudahlah solusinya. Sedangkan bila niat belum betul dan masing-masing di antara mereka berbangga diri terhadap pendapatnya serta tidak menghiraukan pendapat yang lainnya, maka semakin jauhlah upaya mencapai kesuksesan .

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Catatan saya: Bila perbedaan pendapat itu terjadi pada masalah-masalah ‘aqidah, maka hal itu wajib dibetulkan. Pendapat apa saja yang berbeda dengan madzhab Salaf, wajib diingkari dan diberikan peringatan terhadap orang yang meniti jalan yang menyelisihi madzhab salaf tersebut pada sisi ini.

Sumber: Fatâwa asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimîn, Dâr ‘Alam al-Kutub, Riyadh 1991, Cet. I, juz. II, hal. 939-944, dengan meringkas.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Curhat Kepada Tetanggaku
Rabu, 22 Maret 06

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang tiada Nabi setelahnya, serta atas keluarga besar dan para sahabatnya.

Tetanggaku yang Mulia!

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
Tulisan ini adalah curahan hati yang ingin aku bisikkan ke kedua pende-ngaranmu dan aku aromai dengan tetesan kasih dan keinginan kuat demi kebaikanmu. Sebab, bagaimana aku tidak berantusias untuk kebaikanmu sedang-kan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa berpesan agar memperhatikan tetangga hingga sampai-sampai para sahabat mengira bahwa beliau akan memberikan bagian warisan kepada tetangganya?!.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Bagaimana aku tidak berantusias untuk kebaikanmu, sementara aku tidak pernah melihat hal yang kurang menyenangkan engkau lakukan terhadap diriku, keluargaku dan hartaku?! Bagaimana aku tidak berantusias untuk kebaikanmu, padahal engkau selalu melakukan sesuatu demi ketenangan dan agar tidak mengganggu-ku?! Bagaimana aku tidak berantusias untuk kebaikanmu sementara engkau sanggup menahan hiruk pikuk dan gangguan yang dilakukan oleh anak-anakku?!.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Demi membalas budimu ini terhadapku, maka izinkan aku untuk melimpahkan curahan hati ini kepadamu. Hal ini semua berangkat dari kecintaanku kepadamu dan kekhawa-tiranku terhadap dirimu serta sebagai refleksi dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaqun ‘alaihi)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Tetanggaku yang Mulia!

Tentunya engkau tidak meragukan lagi bahwa shalat berjama’ah merupakan salah satu hal yang penting yang diserukan Islam dan dianjurkan kepada kaum Muslimin agar selalu konsisten terhadapnya dan tidak menyia-nyiakannya. Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menuaikan zakat, dan tidak takut (kepa-da siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS.at-Taubah:18)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Di mana lagi tempat orang-orang yang ruku’ melakukan ruku’nya dan orang-orang yang bersujud melakukan sujudnya bila tidak di masjid? Di mana lagi tempat shalat didirikan bila tidak di masjid? Di mana lagi tempat kaum Muslimin saling mengenal, akrab dan saling mengasihi bila tidak di masjid?

Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nuur: 36-37)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Berbicara tentang shalat berjama’ah berarti berbicara tentang hal yang besar. Oleh karena itu, Ulama as-Salaf ash-Shalih teramat sangat memperhatikannya dan selalu mempersiapkan diri untuknya dengan sebaik-baiknya.

Dikisahkan, bahwa di antara mereka ada yang selama 40 tahun selalu berada di masjid sebelum Muadzdzin mengumandangkan adzan. Di antara mereka ada yang sejak sekian tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Di antara mereka ada yang meski fisik sudah lemah dan sakit menahun menggerogoti tubuhnya, tak mampu mencegah dirinya untuk memenuhi panggilan adzan dan menuju masjid saat mendengar panggilan “hayya alash-shalah, hayya ‘alal falah” (mari kita shalat, mari menyongsong kemenangan) padahal sakit yang dideritanya begitu berat.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Tapi, wahai tetanggaku yang mulia, Allah subhanahu wata’ala telah menganugerahkan kese-hatan dan kebugaran kepadamu dan memudahkanmu menuju masjid karena berada di samping rumahmu. Hanya beberapa langkah kecil saja, engkau sudah sampai ke masjid dan meraih pahala besar dan berlipat jika shalat berjama’ah. Bukankah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda, “Shalat berjama’ah menggungguli pahala shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.” (Muttafaqun ‘alaihi)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Sekalipun janji pahala shalat berjama’ah sedemikian besar dan engkau mampu serta begitu mudah bisa mencapai masjid, mengapa jarang sekali aku melihatmu di sana?

Demi Allah ! Aku tahu, engkau mengerjakan shalat di rumahmu. Tetapi, bukankah shalat di rumah itu tidak diperuntukkan buat laki-laki yang kuat dan sehat? Shalat di rumah hanya khusus buat kaum wanita dan orang-orang yang memiliki ‘udzur seperti orang sakit dan lumpuh. Sementara engkau, wahai saudaraku tercinta, bukanlah seperti itu kondisimu.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Saudaraku tercinta!

Tidakkah engkau ingin meraih pahala berlipat melalui shalat berjama’ah tersebut? Tidakkah engkau mau mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wata’ala pada hari yang ketika itu tidak ada naungan di sana selain naungan-Nya sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang di dalamnya disebutkan, “…dan seorang laki-laki yang hatinya tertambat kepada masjid-masjid?”

Tidakkah engkau senang mengikuti sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan pergi ke masjid dan memenuhi panggilan adzan? Tidakkah engkau senang mengajarkan anak-anakmu bagaimana konsisten dengan shalat berjama’ah bersama kaum Muslimin dan membiasakan mereka menghormati masjid dan mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah subhanahu wata’ala?

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Tidakkah engkau rindu melihat saudara-saudaramu kaum Muslimin dan bertanya tentang kondisi mereka? Tidakkah engkau ingin malaikat memintakan ampunan untukmu sejak engkau keluar dari rumah hingga kembali seusai melakukan shalat? Tidakkah engkau ingin anugerah-anugerah Allah subhanahu wata’ala yang diraih para penghuni masjid dan orang-orang yang menghidupkan rumah-rumah Allah?

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Wahai Saudaraku!

Tidakkah engkau tahu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak memberikan dispensasi (keringanan) kepada lelaki tunanetra yang tidak memiliki penuntun jalan agar bisa melakukan shalat di rumahnya dan meninggalkan shalat berjama’ah bahkan beliau bersabda kepadanya, “Apakah engkau mendengar adzan shalat?” dan ketika dia menjawab, “ya”, beliau bersabda, “maka penuhilah (panggilan-nya)?” (HR. Muslim).

Apa yang harus kita katakan bagi orang yang berbadan sehat, kuat dan diberi nikmat oleh Allah subhanahu wata’ala dengan penglihatan yang normal, kekuatan badan, dan rizki yang melimpah?

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Tetanggaku yang Mulia!

Melaksanakan shalat berjama’ah memiliki kenikmatan tersendiri yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah terbiasa dengannya, menyongsong-nya di tengah dingin nan membeku, dan panas nan menyengat.

Sesungguhnya shalat berjama’ah dapat ‘menyuntikkan’ ketenangan dan kedamaian di hati, menyelimuti seluruh badan dengan kepuasan jiwa dan ketentraman batin. Ia adalah seberkas cahaya yang memenuhi sekujur badan dan kegembiraan abadi yang selalu berganti setiap lima kali sehari. Sesungguhnya ia adalah ‘miniatur’ kesatuan, kekuatan, dan kekompakan kaum Muslimin. Sesungguhnya ia adalah potret hidup bentuk ibadah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya ia merupakan bentuk pengakuan terhadap nikmat dan rasa syukur yang terefleksikan melalui perkataan dan perbuatan atas anugerah-anugerah dan karunia-karunia-Nya.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Ibnu Mas’ud z pernah berkata, “Siapa yang senang bertemu dengan Allah kelak dalam kondisi berserah diri (Muslim), maka hendaklah dia konsisten melakukan shalat-shalat tersebut di mana saja dia dipanggil olehnya karena sesungguhnya Allah telah mensyari’atkan Sunnah-sunnah Petunjuk tersebut. Jikalau kalian melakukan shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang melakukan shalat di rumahnya ini, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, dan jikalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian niscaya kalian telah sesat. Tidaklah seorang laki-laki bersuci lantas menyempurnakan wudhunya kemudian pergi menuju salah satu dari masjid-masjid ini melainkan Allah telah mencatatkan satu kebaikan baginya dari setiap langkah yang dia langkahkan. Dengan langkahnya tersebut, Dia Ta’ala mengangkat derajatnya dengan satu derajat dan menghapuskan satu kejelekan darinya. Sungguh aku telah melihat diri kami; tidak ada seorang pun yang ‘mangkir’ (tidak melakukan shalat di masjid) selain ia adalah sosok seorang Munafiq yang jelas-jelas kemunafikannya! Dan sungguh, seseorang akan terseret dan terapit di antara dua orang untuk berada di shaf (barisan) tersebut.” (HR. Ahmad)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Wahai Tetanggaku yang Mulia!

Ingin aku melihatmu selalu berada di masjid memenuhi panggilan ar-Rahman. Aku ingin agar kita bekerja sama membangunkan masing-masing kita untuk melakukan shalat Shubuh. Aku ingin agar kita sama-sama berlomba menuju surga dan beradu cepat di medan amal shalih dan perolehan pahala dan keuntungan. Aku ingin kegembiraanku menjadi sempurna dengan bertetangga denganmu sehingga kita bisa berkumpul untuk berbuat ta’at kepada Allah subhanahu wata’ala dan berpisah juga dalam rangka yang sama. Aku ingin mencurahkan kepadamu problematikaku, demikian pula, engkau mencurahkan problematikamu kepadaku.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Apakah engkau akan kikir terhadap tetanggamu yang ingin melengkapi kegembiraannya? Apakah engkau menghalanginya untuk menyempurnakan kesenangan dan keceriaannya? Aku kira engkau tidak akan pernah melakukan hal itu, bukankah demikian? (Dari tetanggamu yang tulus)
Sumber: Buletin berjudul Hamsah Fi Udzuni Jaari (Abu Shofiyyah)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Iblis Menyesatkan Manusia Dengan Wanita
Jumat, 24 Februari 06

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Dinding penutup antara mata jin dan aurat manusia ketika seseorang masuk jamban adalah kalau ia mengucapkan Bismillaah.” (Hr Ibnu Majah dalam Kitab Thoharoh / 242).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Iblis dan bala tentaranya adalah sosok-sosok yang jiwanya kotor terus-menerus. Mereka selalu mengintip aurat dan kejelekan. Iblis telah mencopot pakaian Adam ’alaihis salam dan isterinya sedangkan keduanya itu di surga. Lalu di dunia ini Iblis, wadya balanya, dan partainya membelejeti pakaian taqwa dari jiwa manusia, dan mencopoti pakaian penutup aurat dari badan. Sehingga keadaan telanjang menjadi pemandangan nyata yang dianggap biasa, sedang menampakkan aurat sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan manusia tanpa ada halangannya.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Tetapi kalau memang kita tetap teguh mengikuti syari’at Islam maka tidak akan terjadi yang demikian itu. Iblis tak mampu, sampai di tempat-tempat yang kita harus buka aurat pun, iblis tak mampu melihatnya, (karena ada do’a seperti tersebut di atas). Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dzikir dan keutamaan berserah diri kepada-Nya itu sebagai pencegah bagi mata barisan iblis dan partainya. (Lihat Hasan Ahmad Qothomisy, Al-Muwajahah As-Shiro’ ma’as Syaithon wa Hizbihi, Daru Thaibah Ar-Riyadh 1415H/ 1995, cet I, hal 147).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Wanita

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Wanita itu menghadap ke muka dalam bentuk syetan, dan ke belakang dalam bentuk syetan (pula).” (Hr Muslim Juz 10 Kitab Nikah, hal 177).

Mujahid rahimahullah berkata: Ketika perempuan menghadap ke depan (datang) maka syetan duduk di atas kepalanya lalu menghiasinya untuk orang yang melihatnya, dan ketika perempuan itu menghadap ke belakang (pergi) syetan duduk di atas bagian belakangnya lalu ia memperindahnya untuk orang yang melihatnya. (Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkaamil Quran juz 12/ 227).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga memperingatkan:
“Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sekalian khalifah di dunia, lalu Allah mengawasi bagaimana kamu berbuat. Maka jagalah dirimu tentang dunia dan jagalah dirimu tentang wanita. Maka sesungguhnya bencana/ fitnah Bani Israil adalah dalam hal wanita.” (HR Muslim Juz 17 Kitab Riqoq hal 55).

Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pula:
“Aku tidak meninggalkan fitnah/ bencana yang lebih berbahaya atas kaum lelaki (selain bahaya fitnah) dari perempuan.” ( Al-Fath juz 9 , Hadits 5096, dan Muslim juz 18 hal 54).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Sa’id bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, “Jika syetan putus asa mengenai sesuatu maka ia kemudian pasti mendatangi sesuatu itu dari arah perempuan. Sa’id pun berkata lagi, “Tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti di sisiku kecuali perempuan.” (Siyaru ‘a’laamin Nubalaa’ Juz 4/ 237).

Kalau syetan putus asa dalam hal tertentu, maka dia akan melancarkan godaan itu dari arah perempuan. Apa yang dikatakan Sa’id bin Al-Musayyib rahimahullah tersebut dalam kenyataan kini tampak nyata. Sudah menjadi rahasia umum, ada proyek-proyek yang dilancarkan pengurusannya pakai umpan wanita. Itulah praktek syetan. Maka Sa’id yang di zaman sahabat tidak ada kebiasaan model syetan seperti sekarang pun, dia paling takut terhadap wanita.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Dan hadits tentang wanita kadang panjang, itu tidak lain karena wanita itu adalah pengikut syetan terkutuk yang paling banyak. Wanita pengikut syetan itu adalah tali-tali dan perantara untuk para pengikut syetan. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa wanita itu penghuni neraka yang paling banyak, dan mereka tidak masuk neraka kecuali karena mengikuti iblis dan tentara-tentaranya. Dan tidaklah manusia mengikuti iblis kecuali karena iblis telah menguasai mereka. Dan iblis tidak menguasai kecuali dengan banyaknya maksiat dan dosa. Sedang kekuasaan iblis dan partainya itu dengan cara menganggap indah dan bagus dosa-dosa dan maksiat.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Dalam Hadits disebutkan:
“Wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar, diincar oleh syetan.” (Hadits Shahih Sunan Tirmidzi no 936, dan Thabrani di Al-Kabier juz 3/ 64, dan lihat Al-Irwaa’ no 273).

Perempuan sebagai salah satu sarana iblis untuk merusak

Iblis menyodorkan fitnah pada wanita guna menyesatkan dan merusak. Al-Qur’an telah mengisahkan contoh-contoh adanya bencana-bencana/ fitnah lewat wanita. Di antara kisah-kisah tersebut adalah:

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Godaan Syetan untuk Kaum Tsamud lewat wanita

Ibnu Jarir dan lain-lain dari ulama salaf (generasi Sahabat, Tabi’ien, dan Tabi’ut Tabi’ien) menyebutkan bahwa dua wanita dari kaum Tsamud, salah satunya Shoduq putri Al-Mahya bin Zuhair bin Al-Mukhtar, dia adalah bangsawan dan kaya. Sedang ia di bawah suami yang telah masuk Islam, lalu wanita ini menceraikan suaminya itu. Lalu wanita ini mengundang anak pamannya yang disebut Mashro’ bin Mahraj bin Al-Mahya, dan wanita ini menyodorkan dirinya pada lelaki anak pamannya itu bila ia berani membunuh onta (Nabi Shalih ’alaihis salam).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Wanita lainnya adalah Anbarah binti Ghanim bin Majlaz dijuluki Ummu ‘Utsman. Dia ini tua dan kafir, punya anak 4 wanita dari suaminya, Dzu’ab bin Amru, salah satu kepala kaum. Lalu si perempuan tua ini menyodorkan ke-4 putrinya kepada Qadar ibn Salif bila ia berani membunuh onta, maka ia akan kebagian putrinya mana saja yang ia ingini. Lalu 2 pemuda (Mashro’ dan Qadar) bersegera untuk membunuh onta itu, dan berusaha mencari teman di dalam kaumnya. Maka 7 orang lainnya merespon ajakannya itu, jadi jumlahnya 9 orang. Mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wata’ala:
“Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (QS. 27:48)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Dan mereka berusaha pada sisa kabilah itu dan mempropagandakan untuk membunuh onta, lalu mereka menyambutnya dan sepakat untuk membunuh onta itu. Lalu mereka berangkat mengintai onta. Ketika onta itu muncul dari kawanan yang mendatangi air, lalu Mashro’ bersembunyi untuk menyergapnya, lantas melemparkan panah padanya dan menancaplah di tulang kaki onta. Dan datanglah wanita-wanita membujuk kabilah itu untuk membunuh onta, sedang wanita-wanita itu membuka wajah-wajahnya (dari kerudungnya) untuk menyemangati kabilahnya. Lalu Qadar bin Salif mendahului mereka mengeraskan (hantaman) pedangnya atas onta itu maka putuslah urat di atas tumitnya, lalu jatuh tersungkurlah onta itu ke bumi. (Tafsir At-Thabari juz 12 / 531-534, Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir juz 1/ 127, Al-Kamil fit Taariekh Ibnul Atsier juz 1/ 51-52).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Wanita yang menyemangati Mashro’ adalah isteri pemimpin, sedang yang menyemangati Qadar adalah isteri pejabat juga. Adapun Qadar bin Salif sendiri termasuk pemimpin, jadi mereka itu orang elit semua.

Perempuan pertama telah menyodorkan dirinya kepada Mashro’, sedang perempuan kedua menyodorkan puteri-puterinya kepada Qadar. Dan perempuan-perempuan kabilah itu telah keluar dengan membujuk orang-orang agar membunuh onta dengan cara membuka wajah-wajah mereka. Sungguh telah terjadi fitnah wanita itu sebagai jalan masuknya Iblis kepada para pembesar, dan Iblis bersandar bersama mereka untuk membunuh onta yang menjadi ayat Allah subhanahu wata’ala yang disampaikan kepada nabi-Nya, Shalih ’alaihis salam.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Demikian ini tampak bagi kita, para pembesar (kaum elit) bersepakat semuanya, laki-laki maupun perempuan.

Kepala Nabi Yahya ’alaihis salam Dipenggal untuk Pelacur

Hal itu dikatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu oleh Asma’ binti Abu Bakar radhiyallahu ‘anha di suatu tempat di Masjidil Haram. Demikian itu ketika Ibnu Zubair radhiyallahu ‘anhu disalib, lalu Ibnu Umar menoleh ke Asma’ seraya berkata: “Jasad (anakmu) ini sebenarnya bukan apa-apa, sedang yang di sisi Allah adalah arwahnya. Maka bertaqwalah kamu kepada Allah subhanahu wata’ala dan bersabarlah.”

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Lalu Asma’ menjawab, “Apa yang menghalangiku (untuk bersabar), sedangkan kepala Yahya bin Zakaria ’alaihis salam (saja) sungguh telah dihadiahkan kepada seorang pelacur dari bani Israel.” (Siyaru A’laamin Nublaa’ juz 2/ 294, Al-Muhalla juz 2/22, ‘Audul Hijaab juz 2/195, dan orang-orangnya terpercaya, khabar itu tetap untuk kisah., Al-Muwajahah hal 80).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Kenyataan dari kisah ini adalah Asma’ radhiyallahu ‘anha menyebutkan dibunuhnya Yahya ’alaihis salam itu karena (permintaan) pelacur. Di sini kita lihat puncak kekuasaan iblis atas orang-orang elit dengan dorongan syahwat seks di mana sampai membunuh seorang nabi Allah yaitu Yahya bin Zakaria ’alaihis salam. Walaupun berbeda-beda kitab-kitab tarikh dalam rincian peristiwa itu hanya saja intinya adalah; Seorang raja masa itu di Damskus ada yang menginginkan kawin dengan sebagian mahramnya atau wanita yang tidak halal baginya untuk dikawini. Lalu Nabi Yahya ’alaihis salam mencegahnya, sedangkan wanita itu menginginkan raja itu, maka ada suatu (ganjalan) yang menetap di dalam jiwa wanita dan raja itu terhadap Nabi Yahya ’alaihis salam. Maka ketika antara wanita dan raja itu terjadi percintaan, wanita itu minta agar diberi darah Yahya, lalu raja akan memberikan padanya. Maka raja mengutus orang untuk mendatangi Nabi Yahya ’alaihis salam dan membunuhnya, dan membawakan kepala Yahya kepada wanita itu!!! (Lihat Tarikh At-Thabari j 1/ 586-592, Al-kamil Ibnu Atsir j 1/ 171, Al-Bidayah wan Nihayah j 1/49).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Demikianlah kondisi orang-orang terlaknat yang tidak menahan diri untuk tidak membunuh nabi-nabi Allah. Bagaimana mereka tidak dilaknat? Sedangkan Nabi-nabi Allah itu penyulut hidayah dan pemegang bendera kebenaran dan Tauhid, sedangkan iblis terlaknat itu pembawa bendera neraka dan panji-panji kekafiran serta syirik.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Isteri Al-Aziz serta Yusuf

Allah subhanahu wata’ala berfirman:
“Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggali di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: “marilah ke sini,” Yusuf berkata, “Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.” Sesungguhnya orang-orang yang zhalim tidak akan beruntung.

Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, “Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?” (QS Yusuf/ 12: 23-25).

Firman Allah subhanahu wata’ala lagi:
“Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: “Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu (wanita) adalah besar.”

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

(Hai) Yusuf: “Berpalinglah dari ini, dan (kamu hai isteri) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.” (QS Yusuf/ 12: 28-29).

Sesungguhnya kisah Yusuf ’alaihis salam adalah contoh terbesar yang menjelaskan konsentrasi iblis atas kalangan penguasa, dan iblis menguasai mereka dari segi syahwat seks. Dan barangkali dengan membaca ayat-ayat tentang kisah itu tidak perlu keterangan tambahan. Tetapi di sini tampak bagi kita gambaran dari kalangan papan atas (at-thobaqotur rooqiyyah) di masa jahiliyah ribuan tahun lalu, seakan-akan jahiliyah itu adalah yang ada hari ini pula, dengan leluasa dalam mengarahkan penyelewengan seks, dan kecenderungan untuk menutup-nutupinya dari masyarakat. Dan inilah pentingnya semua kisah itu. (Hartono)

Dipetik dari Al-Muwajahah as-Shiro’ ma’as Syaithon wa Hizbihi oleh Hasan Ahmad Qothomisy, Darut Thaibah Ar-Riyadh cet I, 1415H/ 1995.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Risalah Seputar Masjid
Jumat, 23 September 05

Masjid adalah rumah Allah nan indah, tempat ibadah nan mulia, tempat hamba mengingat Rabbnya, bersyukur dan memuji kepada-Nya. Masjid merupakan tempat kebahagiaan dan kegembiraan, lingkungan yang penuh ridha dan qabul, tempat turunnya rahmat dari Rabb yang Maha Aziz dan Ghafur.

Masjid adalah tempat santapan rohani orang-orang mukmin, bahtera keselamatan yang membawa berlayar orang-orang yang takut terhadap Allah subhanahu wata’ala, tempat perlindungan orang-orang yang menggantungkan harapan serta mencintai hanya kepada Allah Rabbul ‘alamin.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Sesungguhnya ikatan seorang muslim dengan masjid adalah sebuah ikatan yang kokoh dan kuat. Sehingga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memasukkan orang yang hatinya terpaut dengan masjid sebagai salah satu golongan dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wata’ala pada hari Akhir. Beliau bersabda,
“Tujuh golongan yang akan mendapat kan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya…(disebutkan di antaranya), “Dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid.” (Muttafaq ‘alaih).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Alangkah indah untaian sabda Nabi ini, dan alangkah bagusnya makna yang terkandung dalam ucapan beliau ini, yaitu seseorang yang senantiasa meletakkan hatinya di dalam masjid walaupun badannya berada di luar masjid. Inilah puncak segala kecintaan, ketergantungan dan keterpautan yang mendalam.

Di dalam pandangan Islam, masjid memiliki tempat yang istimewa dan tinggi, serta dikhususkan dengan berbagai macam keutamaan, adab, dan hukum yang begitu banyak. Maka selayaknya bagi setiap muslim untuk iltizam (komitmen), senantiasa menjaga adab dan hukum-hukum itu. Hendaknya dia mengangungkan masjid dan mengetahui berbagai keutamaannya, karena mengagungkan masjid berarti juga mengagungkan Allah subhanahu wata’ala.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Keutamaan Masjid

Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS. 72:18)

Juga firman Allah subhanahu wata’ala, artinya,
“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. 24:36-37)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, artinya,
“Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar.” (HR. Muslim)

Beliau juga telah bersabda,
“Masjid adalah rumah setiap orang yang beriman.” (HR. Abu Nu’aim dan dihasankan oleh al-Albani)

Dalam sabda yang lainnya disebutkan,
“Tidaklah seseorang berdiam diri di dalam masjid untuk shalat dan dzikir kecuali Allah akan menyambutnya dengan senang, sebagaimana orang- orang yang kehilangan menyambut saudaranya yang hilang apabila dia kembali kepada mereka.” (HR Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Albani)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Keutamaan Membangun Masjid.

Ajaran Islam yang penuh hikmah telah menganjurkan untuk membangun masjid serta menegakkan dzikrullah Azza wa Jalla. Dan hendaklah motivasi untuk pembangunan masjid itu adalah untuk mengharapkan wajah (ridha) Allah subhanahu wata’ala dan kampung Akhirat, bukan karena riya’, sum’ah atau untuk mencari popularitas di mata manusia.

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda,
“Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah karena semata-mata mengharap wajah (ridha) Allah maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga.” (Muttafaq ‘alaih)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Dan di dalam hadits dari Umar radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam secara marfu’, beliau bersabda,
“Barang siapa membangun untuk Allah sebuah masjid yang di dalamnya digunakan untuk berdzikir maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga.” (HR Ibnu Majah, al-Albani menyatakan shahih lighairihi)

Membangun masjid merupakan salah satu bentuk shadaqah jariyah (shadaqah yang pahalanya terus mengalir) yang kelak akan dijumpai oleh seorang mukmin setelah kematiannya.

Diriwayatklan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di antara hal yang akan dijumpai seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah dia mati adalah; Ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan; Anak shalih yang dia tinggalkan; Mushaf yang dia wariskan; Masjid yang dia bangun; Rumah untuk para musafir (Ibnu Sabil); Sungai yang dia alirkan; Shadaqah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan masih hidup, maka semua itu akan ditemui setelah kematiannya.” (HR. Ibnu Majah dahn dihasankan oleh al-Albani)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

MERAWAT DAN MENJAGA MASJID

1. Membersihkan dan Memberi Wewangian

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa ada seorang wanita yang biasa menyapu dan membersihkan masjid. Suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam merasa kehilangan wanita tersebut, maka beliau bertanya tentang keberadaannya setelah lewat beberapa hari. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwa dia telah meninggal dunia. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kuburannya lalu menyolatkan wanita itu. Kisah ini menunjukkan bahwa masjid hendaknya selalu dibersihkan dan disapu supaya tidak kotor.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Diriwayatkan pula dari Samurah bin Jundab radhiyallahu ‘anhu dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kami agar memperlakukan masjid sebagaimana (perlakuan) terhadap rumah-rumah kami, dan kami diperintahkan untuk selalu membersihkannya.” (HR Ahmad dan at-Tirmidzi, beliau (at-Tirmidzi) mengatakan hasan shahih)

Dalam hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membangun masjid di tempat berkumpulnya kabilah (kampung), dan hendaknya selalu dibersihkan dan diberi wangi-wangian.” (HR Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh al-Albani)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

2. Menjaga dari Kotoran

Disebutkan di dalam kitab al-Adab asy-Syar’iyyah karya Ibnu Muflih, “Disunnahkan untuk menjaga masjid dari segala kotoran, sampah, bulu-bulu dan rambut, ingus dan ludah. Jika ludah atau ingus terlanjur keluar, maka hendaknya dibersihkan dengan baju.

Disunnahkan juga agar tidak memotong kuku di dalam masjid. Ibnu Aqil berkata, “Makruh hukumnya membuang sampah atau kotoran di dalam masjid, seperti memotong kuku, mencukur kumis dan mencabut bulu ketiak.” (Al-Adab asy-Syar’iyyah 3/373)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Meludah di dalam masjid adalah kesalahan, dan penebusnya yaitu menimbun ludah tersebut.” (Muttafaq ‘alaih)

Al Imam an-Nawawi berkata, “Yang dimaksudkan dengan menimbun adalah jika lantai masjid berupa tanah atau pasir dan sejenisnya. Maka hendaknya ia menimbun ludah itu dengan tanah.” (Riyadhus Shalihin, hal 498)

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Adapun di masa sekarang ini pada umumnya lantai masjid terbuat dari ubin, keramik atau dilapisi/dihampari dengan karpet. Maka cara membersih kannya adalah dengan membuang kotoran tersebut dengan kain lap atau tissu lalu dibersihkan tempat yang terkena kotoran tersebut.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melihat ingus atau ludah menempel di dinding masjid, maka beliau lalu menggosok nya (membersihkannya).” (Muttafaq ‘Alaih).

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Perhatian

Setiap muslim harus menjaga kebersihan masjid, janganlah masuk masjid dengan mengenakan pakaian yang kotor.

Perhatikan juga apabila masuk masjid dengan mengenakan kaos kaki, jika sekiranya menyebarkan bau yang kurang sedap maka, sebaiknya dilepas karena akan menganganggu jama’ah lainnya terutama yang berada di belakang kita (ketika sedang sujud).

Wanita yang berparfum jangan mendatangi masjid.

Janganlah makan bawang dan semisalnya jika akan mendatangi masjid.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

Tidak boleh jual beli di dalam masjid, juga membicarakan transaksi bisnis dan keduniaan.

Jangan menjadikan masjid sebagai jalanan untuk lewat.

Tidak boleh berteriak-teriak di dalam masjid

Tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumadangkan adzan, kecuali ada udzur.

Tidak boleh bermegah-megah dan bermewah-mewah dalam menghias masjid.

Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan.

Sumber: Buku “Al-Masjid, Baitu Kulli Taqiyy”, Al-Qism al-Ilmi Darul Wathan.

===========================
cerita komik seks sedarah – kumpulan cerita-cerita komik seks sedarah – koleksi kisah dewasa komik seks sedarah diperkosa -  (not here)
===========================

http://www.alsofwah.or.id

About these ads

One Response

 1. cerita permainan seks suami isteri yang hot – kumpulan cerita-cerita permainan seks wanita binal, perempuan nakal, cewek liar,

  situs2 islam bermanfaat:
  http://www.alsofwah.or.id
  http://www.asysyariah.com
  http://www.kajian.net
  http://www.muslim.or.id
  http://www.eramuslim.com

  cerita permainan seks suami isteri yang hot – kumpulan cerita-cerita permainan seks wanita binal, perempuan nakal, cewek liar,

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  cerita permainan seks suami isteri yang hot – kumpulan cerita-cerita permainan seks wanita binal, perempuan nakal, cewek liar,

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  cerita permainan seks suami isteri yang hot – kumpulan cerita-cerita permainan seks wanita binal, perempuan nakal, cewek liar,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: