• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,316,507 hits

kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Artikel Buletin An-Nur :

Wali Allah Dan Wali Syetan
Sabtu, 03 April 04

Pengertian Wali

Wali dalam konteks sebagai pelaku (fa’il) memiliki makna an-Nashir/Penolong ( fathul bayan fi maqasidil Qur’an, 2/101, Abu Thayib al-Bukhari). al-wali juga memiliki arti al muhibb (yang mencintai), ash-shadiq (teman/rekan), serta an-nashiir (pembela/pendukung) (Tartib qamus al-muhith IV/685, ath-Thahir Ali az-Zawi). Seseorang dikatakan sebagai wali terhadap yang lainnya dikarenakan kedekatannya, keta’atannya dan karena selalu mengikutinya.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Dengan demikian, wali Allah adalah orang yang selalu menurut dan mengikuti segala yang dicintai dan diridhai Allah, menjauhi dan membenci serta melarang dari apa yang telah dilarang oleh-Nya (al furqan baina auliya’ ar-Rahman wa auliya’ asy-syaithan 53-54, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah). Mereka mendapatkan petunjuk berupa dalil yang jelas dari Allah, tunduk kepada-nya serta menegakkan yang haq yaitu beribadah, berda’wah dan menolong agama Allah.

Setiap hamba yang bertakwa kepada Allah, setia, menaati-Nya, melaksanakan perintah-Nya serta menjauhi segala yang dilarang-Nya, maka dia adalah wali Allah. Mereka tidak merasakan takut di saat menusia merasa takut dan mereka tidak gentar di kala manusia merasa gentar nanti pada Hari Kiamat (al-qaul al jalil hal 36, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Abdus Salam Khudlar)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Tanda-Tanda dan Sifat Wali Allah

Beriman dan Bertakwa
Allah Subhannaahu wa Ta’ala telah berfirman menjelas tentang wali-Nya,
“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa” (10 :62-63)

Mencintai Sesuatu yang Dicintai Allah dan Membenci Sesuatu yang Dibenci Allah
Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam telah bersabda,
“Ikatan iman yang paling kokoh adalah menyintai karena Allah dan membenci karena Allah.” (HR. At-Tirmidzi dan lainnya)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Memihak Kepada Sesama Mukmin dan Memusuhi Orang Kafir.
“Hai orang-orang yang beriman, jangan-lah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia”. (QS. 60 :1)

Senantiasa Mengikuti Syari’at yang Dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallaahu Alaihi wa Sallam , Lahir dan Batin.
Katakanlah: ”Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 3:31)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagi-mu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 4:59)

Wali Allah memiliki tingkat yang berbeda antara satu dengan yang lain-nya, puncaknya adalah Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam kemudian disusul para Nabi dan lebih khusus mereka yang mendapat predikat ulul azmi. Kemudian para shahabat terutama khulafaur rasyidin, selanjut-nya para pengikutnya menurut derajat ketakwaan masing-masing.
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Menge-tahui lagi Maha Mengenal” (QS. 49:13)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat (bersegera dan berlomba dalam kebaikan) dan ada pula yang muqtashid (orang yang hanya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram ). Dan yang ma’shum atau terjaga dari kesalahan hanyalah para nabi dan rasul saja. Allah Subhannaahu wa Ta’ala telah berfirman mengabarkan ucapan para shahabat Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam,

(Mereka berdo’a), “Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami”.(QS.2:286)
Dengan demikian untuk menentukan standar kebenaran, maka acuannya adalah Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam, karena beliau adalah ma’shum.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Berpegang dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah
Firman Allah Subhannaahu wa Ta’ala,
“Sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendi-rikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”. (QS. 2:177)

Katakanlah, ”Ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepada-mu.Dan jika kamu ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tiada lain kewajiban rasul hanya menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”. (QS. 24:54)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Selalu Bertaubat, Memohon Ampun dan Mengingat Allah
Dia menyadari, bahwa Allah adalah Maha Mengawasi dan Maha Menolong, sehingga hal ini akan mendorongnya untuk selalu melakukan kebaikan.

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS.16:128)
“Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS.24:31)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Selalu Menyadari akan Kelemahan, Kekurangan dan Kekhilafannya.
Sehingga hal itu mendorong untuk terus berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa serta memohon curahan rahmat-Nya.
Sebagaimana tercermin di dalam do’a berikut ini.

“Ya Allah sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan kezhaliman yang amat banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisi-Mu dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Muttafaq ‘alaih, dari Abu Bakar Radhiallaahu Anhu)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Dia juga menyadari, bahwa setiap kebaikan yang ada pada dirinya adalah semata-mata berasal dari rahmat Allah, sedangkan yang selain itu adalah berasal dari diri sendiri.
“Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati selain yang demikian, maka janganlah mencela kecuali terhadap dirinya sendiri.”

Sabar, Berserah diri kepada Allah, Ridha dan Bersyukur Kepada-Nya.
Allah Subhannaahu wa Ta’ala berfirman,
“Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang”. (QS. 40:55)
Firman-Nya yang lain,
“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. 64:11)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Memahami Hakikat Segala Sesuatu.
Yaitu mengetahui, bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah atas kehendak-Nya, kemudian hakikat tentang agama diatur oleh Allah berdasarkan keridhaan dan cinta-Nya.Maka tidak dibenarkan seseorang menjalankan agama berdasarkan perasaan atau kemauan pribadi masing-masing. Syariat bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang harus selalu menjadi bingkai amal ibadah seluruh umat, karena Nabi Muhammad Shallallaahu Alaihi wa Sallam membawa risalah Islam untuk seluruh bangsa jin dan manusia.
Wali Syetan

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Wali syetan adalah orang yang berpaling dari Al-Qur’an, mengingkari dan kufur kepadanya sehingga mereka dikeluarkan oleh syetan dari kebenaran menuju kebodohan, kesesatan dan kekafiran.
Allah Subhannaahu wa Ta’ala berfirman,
“Barangsiapa yang berpaling dari pe-ngajaran (Rabb) Yang Maha Pemurah (al-Qur’an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.” (QS. 43:36)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Dalam ayat yang lain disebutkan,
“Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang menge-luarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. 2:257)
Bahkan mereka semua terus dihasung oleh syetan untuk bermaksiat kepada Allah, dan apa yang mereka perbuat itu dihiasai oleh syaitan sehingga mereka merasa dalam kebenaran dan petunjuk.
Firman Allah Subhannaahu wa Ta’ala,
“Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka meman-dang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.” (QS. 41:25)
“Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira, bahwa mereka mendapat petunjuk.” (QS. 7:30)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Penutup

Umat manusia digolongkan menja-di dua golongan yaitu hizbullah (kelompok Allah) dan hizbusy syaithan (kelompok syetan).Dan ukuran seseorang disebut sebagai wali Allah atau bukan adalah berdasar pada keta’atan-nya kepada Allah, al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam seutuhnya, lahir dan batin. Semakin taat seseorang berarti semakin dekat tingkat kewaliannya, dan semakin durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia semakin dekat dengan syetan yang menipunya. Kesaktian dan kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang bukanlah ukuran untuk menentukan karamah dari kewalian. Tetapi harus dilihat keta’atan dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam.
Imam Asy-Syafi’i berkata, “… Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas permukaan air atau melayang di udara, maka janganlah terpedaya dengannya hingga kalian cocokkan keadaannya dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah”.
(Tafsir Ibnu Katsir I hal :116. QS.2:34 Cet. Darus Salam 1994. Lihat Syarah Aqidah Ath-Thahawiyah. hal:769)
(Waznin Mahfud)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Artikel Buletin An-Nur :

Cinta Dan Mencintai Allah
Kamis, 04 Maret 04

Definisi Cinta

Imam Ibnu Qayyim mengatakan, “Tidak ada batasan cinta yang lebih jelas daripada kata cinta itu sendiri; memba-tasinya justru hanya akan menambah kabur dan kering maknanya. Maka ba-tasan dan penjelasan cinta tersebut tidak bisa dilukiskan hakikatnya secara jelas, kecuali dengan kata cinta itu sendiri.

Kebanyakan orang hanya membe-rikan penjelasan dalam hal sebab-musabab, konsekuensi, tanda-tanda, penguat-penguat dan buah dari cinta serta hukum-hukumnya. Maka batasan dan gambaran cinta yang mereka berikan berputar pada enam hal di atas walaupun masing-masing berbeda dalam pendefinisiannya, tergantung kepada pengetahuan,kedudukan, keadaan dan penguasaannya terhadap masalah ini. (Madarijus-Salikin 3/11)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Beberapa definisi cinta:

Kecenderungan seluruh hati yang terus-menerus (kepada yang dicintai).

Kesediaan hati menerima segala keinginan orang yang dicintainya.

Kecenderungan sepenuh hati untuk lebih mengutamakan dia daripada diri dan harta sendiri, seia sekata dengannya baik dengan sembunyi-sebunyi maupun terang-terangan, kemudian merasa bahwa kecintaan tersebut masih kurang.

Mengembaranya hati karena mencari yang dicintai sementara lisan senantiasa menyebut-nyebut namanya.

Menyibukkan diri untuk mengenang yang dicintainya dan menghinakan diri kepadanya.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

PEMBAGIAN CINTA

Cinta ibadah
Ialah kecintaan yang menyebabkan timbulnya perasaan hina kepadaNya dan mengagungkanNya serta bersema-ngatnya hati untuk menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala larangaNya.
Cinta yang demikian merupakan pokok keimanan dan tauhid yang pelakunya akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga.
Jika ini semua diberikan kepada selain Allah maka dia terjerumus ke dalam cinta yang bermakna syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam hal cinta.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Cinta karena Allah
Seperti mencintai sesuatu yang dicintai Allah, baik berupa tempat tertentu, waktu tertentu, orang tertentu, amal perbuatan, ucapan dan yang semisalnya. Cinta yang demikian termasuk cinta dalam rangka mencintai Allah.

Cinta yang sesuai dengan tabi’at (manusiawi),
yang termasuk ke dalam cintai jenis ini ialah:
Kasih-sayang, seperti kasih-sayangnya orang tua kepada anaknya dan sayangnya orang kepada fakir-miskin atau orang sakit.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Cinta yang bermakna segan dan hormat, namun tidak termasuk dalam jenis ibadah, seperti kecintaan seorang anak kepada orang tuanya, murid kepada pengajarnya atau syaikhnya, dan yang semisalnya.

Kecintaan (kesenangan) manusia kepada kebutuhan sehari-hari yang akan membahayakan dirinya kalau tidak dipenuhi, seperti kesenangannya kepada makanan, minuman, nikah, pakaian, persaudaraan serta persahabatan dan yang semisalnya.

Cinta-cinta yang demikian termasuk dalam kategori cinta yang manusiawi yang diperbolehkan. Jika kecintaanya tersebut membantunya untuk mencintai dan mentaati Allah maka kecintaan tersebut termasuk ketaatan kepada Allah, demikian pula sebaliknya.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

KEUTAMAAN MENCINTAI ALLAH

Merupakan Pokok dan inti tauhid

Berkata Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’dy, “Pokok tauhid dan inti-sarinya ialah ikhlas dan cinta kepada Allah semata. Dan itu merupakan pokok dalam peng- ilah-an dan penyembahan bahkan merupakan hakikat ibadah yang tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dengan menyempurnakan kecintaan kepada Rabb-nya dan menye-rahkan seluruh unsur-unsur kecintaan kepada-Nya sehingga ia berhukum hanya kepada Allah dengan menjadikan kecintaan kepada hamba mengikuti kecintaan kepada Allah yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman. (Al-Qaulus Sadid,hal 110)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Merupakan kebutuhan yang sangat besar melebihi makan, minum, nikah dan sebagainya.

Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah berkata: “Didalam hati manusia ada rasa cinta terhadap sesuatu yang ia sembah dan ia ibadahi ,ini merupakan tonggak untuk tegak dan kokohnya hati seseorang serta baiknya jiwa mereka. Sebagaimana pula mereka juga memiliki rasa cinta terhadap apa yang ia makan, minum, menikah dan lain-lain yang dengan semua ini kehidupan menjadi baik dan lengkap.Dan kebutuhan manusia kepada penuhanan lebih besar daripada kebutuhan akan makan, karena jika manusia tidak makan maka hanya akan merusak jasmaninya, tetapi jika tidak mentuhankan sesuatu maka akan merusak jiwa/ruhnya. (Jami’ Ar-Rasail Ibnu Taymiyah 2/230)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sebagai hiburan ketika tertimpa musibah

Berkata Ibn Qayyim, “Sesungguh-nya orang yang mencintai sesuatu akan mendapatkan lezatnya cinta manakala yang ia cintai itu bisa membuat lupa dari musibah yang menimpanya. Ia tidak merasa bahwa itu semua adalah musibah, walau kebanyakan orang merasakannya sebagai musibah. Bahkan semakin menguatlah kecintaan itu sehingga ia semakin menikmati dan meresapi musibah yang ditimpakan oleh Dzat yang ia cintai. (Madarijus-Salikin 3/38).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Menghalangi dari perbuatan maksiat.

Berkata Ibnu Qayyim (ketika menjelaskan tentang cinta kepada Allah): “Bahwa ia merupakan sebab yang paling kuat untuk bisa bersabar sehingga tidak menyelisihi dan bermaksiat kepada-Nya. Karena sesungguhnya seseorang pasti akan mentaati sesuatu yang dicintainya; dan setiap kali bertambah kekuatan cintanya maka itu berkonsekuensi lebih kuat untuk taat kepada-Nya, tidak me-nyelisihi dan bermaksiat kepada-Nya.

Menyelisihi perintah Allah dan bermaksiat kepada-Nya hanyalah bersumber dari hati yang lemah rasa cintanya kepada Allah.Dan ada perbedaan antara orang yang tidak bermaksiat karena takut kepada tuannya dengan yang tidak bermaksiat karena mencintainya.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sampai pada ucapan beliau, “Maka seorang yang tulus dalam cintanya, ia akan merasa diawasi oleh yang dicintainya yang selalu menyertai hati dan raganya.Dan diantara tanda cinta yang tulus ialah ia merasa terus-menerus kehadiran kekasihnya yang mengawasi perbuatannya. (Thariqul Hijratain, hal 449-450)

Cinta kepada Allah akan menghilangkan perasaan was-was.

Berkata Ibnu Qayyim, “Antara cinta dan perasaan was-was terdapat perbedaan dan pertentangan yang besar sebagaimana perbedaan antara ingat dan lalai, maka cinta yang menghujam di hati akan menghilangkan keragu-raguan terhadap yang dicintainya.
Dan orang yang tulus cintanya dia akan terbebas dari perasaan was-was karena hatinya tersibukkan dengan kehadiran Dzat yang dicintainya tersebut. Dan tidaklah muncul perasaan was-was kecuali terhadap orang yang lalai dan berpaling dari dzikir kepada Allah Subhannahu wa Ta’ala , dan tidaklah mungkin cinta kepada Allah bersatu dengan sikap was-was. (Madarijus-Salikin 3/38)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Merupakan kesempurnaan nikmat dan puncak kesenangan.

Berkata Ibn Qayyim, “Adapun mencintai Rabb Subhannahu wa Ta’ala maka keadaannya tidaklah sama dengan keadaan mencin-tai selain-Nya karena tidak ada yang paling dicintai hati selain Pencipta dan Pengaturnya; Dialah sesembahannya yang diibadahi, Walinya, Rabb-nya, Pengaturnya, Pemberi rizkinya, yang mematikan dan menghidupkannya. Maka dengan mencintai Allah Subhannahu wa Ta’ala akan menenteramkan hati, menghidupkan ruh, kebaikan bagi jiwa menguatkan hati dan menyinari akal dan menyenangkan pandangan, dan menjadi kayalah batin. Maka tidak ada yang le

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Artikel Buletin An-Nur :

Antara Natal Dan Maulid Nabi
Rabu, 07 April 04

Natal

Tidak di ketahui secara pasti kapan Nabi Isa Dilahirkan, walaupun para penganut Kristiani mengklaim bahwa kelahiran Al Masih adalah tanggal 25 Desember namun keyakinan itu sama sekali tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara pasti. Yang jelas Nabi Isa dilahirkan pada musim panas, sebagaimana dikisahkan dalam Al Qur’an bahwa setelah melahirkan putranya, sang ibu Maryam bersandar di sebuah pohon kurma lalu di wahyukan kepadanya agar menggoyang batang kurma itu,maka berjatuhanlah rutob dari atas pohon tersebut. Rutob adalah buah korma yang telah masak (empuk), dan buah kurma tidak akan bisa matang jika tidak ada angin panas yang bertiup. Jika ada yang berkeya-kinan bahwa Nabi Isa lahir pada musim salju (dingin) maka itu adalah salah.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Jangankan sampai sedetil tanggal lahirnya, tahun kelahirannya saja antara Biebel dan pencetus kalender Masehi yang dipakai saat ini ada perbedaan. Dalam Matius sebutkan bahwa Isa dilahirkan pada masa raja Herodas dari Roma. Sementara itu para pakar sejarah mereka mengatakan bahwa raja Herodas mati pada tahun 4 sebelum Masehi, artinya 4 tahun sebelum kelahiran nabi Isa. Jika Biebel memang benar maka seharusnya tahun Masehi (yang sekarang 2001) seharusnya sudah 2005. dan jika yang benar adalah pencipta kalender maka Bibel (kitab suci) mereka yang salah. Ada kemung-kinan juga kedua-duanya salah, dan tidak mungkin keduanya benar.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sitem Kerahiban dan Taklid Buta

Sungguh kacaunya sebuah agama desebabkan karena sumber asli (kitab suci) dari agama tersebut telah diacak-acak dan diputar balikan oleh orang-orang yang menamakan dirinya atau dinamai ahli ilmu dan ahli ibadah. Dengan seenaknya orang-orang semacam ini membuat fatwa dan hukum yang menyelisihi sumber otentik dari agama itu sendiri. Mereka dianggap sebagai wakil Tuhan dan orang suci yang tidak punya salah atau ma’shum. Sehingga ucapan mereka ibarat wahyu yang harus ditaati meskipun itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Jika demikian maka ini berarti telah menjadikan orang alim (baik itu ulama, pendeta, rahib dan sebagainya) sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Mungkin mereka beralasan dengan mengatakan: “Kami kan tidak menyembah mereka!” Alasan serupa juga pernah disampaikan oleh seorang Ahlu Kitab yang masuk Islam, Adiy bin Hatim, tatkala ia mendengar Nabi Shallallaahu alaihi wa salam membaca firman Allah, yang artinya:
“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. 9:31)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Mendengar pembelaan diri dari Adiy, Rasulullah Shallallaahu alaihi wa salam lalu bertanya:
“Tidaklah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah lalu kamu pun mengharamkannya? Dan tidaklah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah lalu kamupun (ikut) menghalalkannya?”
Semua pertanyaan Nabi Shallallaahu alaihi wa salam dibenar-kan oleh Adiy, maka beliaupun bersabda: “Itulah ibadah (penyembahan) kepada meraka.” (HR. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan mengatakan hasan)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Fenomena seperti ini ternyata juga merebak di kalangan kaum muslimin dimana masih banyak diantara mereka terjebak dalam kultus Individu, menganggap wali ma’shum terhadap seseorang yang segala tingkah laku dan ucapannya tidak boleh disalahkan, dengan alasan takut kuwalat (tertimpa bencana), atau beranggapan mereka memiliki maqom (kedudukan) yang tidak bisa dimengerti dan dicapai orang awam.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Demikianlah sistem kerahiban dalam agama Nashara telah menjadikan penganutnya dicap Allah sebagai orang dloollin (sesat). Sistem ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al Hadid ayat 27 merupakan perkara yang diada-adakan dan sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Artinya: “Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.” (QS. 57:27)

Dengan kata lain mereka telah membuat bid’ah dalam tata cara agama mereka,sehingga mereka menjadi sesat. Oleh karena itu Rasulullah, jauh-jauh sudah mengingatkan, agar Islam terjaga kemurniannya maka beliau bersabda, yang artinya: “Setiap hal yang baru (dalam urusan agama adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat.” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Bagaimana Dengan Maulid Nabi SAW?

Maulid (peringatan Hari kela-hiran) Nabi Shallallaahu alaihi wa salam sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Hari tersebut dianggap sebagai hari besar (hari raya) yang harus diperingati secara rutin tiap tahun. Peringatan secara rutin dan terus menerus dalam istilah Arab disebut dengan Ied, sedang kalau kita mau meneliti dalam kitab-kitab hadits bab tentang hari raya disana biasanya tertulis Kitabul Idain (kitab tentang dua hari raya atau hari besar), maksudnya Iedul Fithri dan Iedul Adha. Dari sini jelas sekali bahwa hari Besar dalam Islam yang diperingati secara rutin tiap tahun hanya ada dua hari saja. Sekiranya ada hari besar lain yang waktu itu dirayakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tentu kaum muslimin mulai zaman shahabat, tabiin dan tabiut-tabiin sudah lebih dahulu melakukannya. Sebagaimana mereka merayakan Idain secara mutawatir, tanpa ada khilaf, dan sudah barang tentu juga dijelaskan adab-adabnya dan bagaimana prakteknya.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sedangakan dalam tinjauan syar’i peringatan maulid Nabi sebagaimana di kemukakan syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Rahimahullaah dalam kitabnya At Tahdzir minal Bida’, adalah merupakan hal baru dalam Islam, yang tidak pernah di contohkan oleh Rasulullah, para shahabat dan tabi’in. Ada beberapa alasan mengapa beliau tidak memperbolehkan peringatan semacam ini

Pertama: merupakan amalan baru yang tertolak, sebagaimana sabda Nabi n, yang artinya: “Barangsiapa mengada-adakan (sesuatu hal baru) adalam urusan (agama) kami, yang bukan merupakan ajarannya maka akan ditolak” (Muttafaq Alaih).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Kedua: Menyelisihi Sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Nabi Shallallaahu alaihi wa salam bersabda, artinya: “Kamu semua harus berpegang teguh pada sunnahku (setelah Al-Qur’an) dan sunnah khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk Allah setelahku.” (HR. Abu Dawud dan At Tirmidzi).

Ketiga: Mengambil ajaran bukan dari Nabi, Firman Allah. artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dila-rangnya bagimu maka tinggalkan-lah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesung-guhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. 59:7)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Keempat: Tidak pernah dicon-tohkan dan diteladankan oleh Nabi Shallallaahu alaihi wa salam padahal sebisa mungkin kita harus meneladani beliau, Firman Allah, artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (keda-tangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. 33:21)

Kelima: Agama Islam telah sempurna tidak perlu penambahan ajaran baru lagi. Firman Allah, artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.” (QS. 5:3)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Keenam: Bahwa Rasulullah telah menunjukan seluruh kebaikan kepada umatnya dan telah memperingatkan dari kejahatan yang beliu ketahui, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau tidak pernah memberi petunjuk tentang peringatan maulid ini, bahkan sebaliknya memperingatkan dari perkara-perkara baru dalam Islam.

Ketujuh: Membuat ajaran baru dalam Islam merupakan seburuk-buruk perkara, sebagaiaman penggalan sabda beliau Shallallaahu alaihi wa salam dalam sebuah khutbahnya, yang artinya: ” Dan seburuk-buruk perkara(dalam agama) ialah yang di ada-adakan (bid’ah), dan setiap bid’ah itu kesesatan.” (HR. Muslim)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Kedelapan: Merupakan sikap tasyabuh (meniru-niru) ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nashrani dalam hari-hari besar mereka.

Belum lagi jika dalam acara tersebut terdapat ghuluw (sikap berlebihan) terhadap Nabi Shallallaahu alaihi wa salam misalnya berkeyakinan kalau Nabi datang dalam acara tersebut dan bisa menjawab do’a, ikhtilath yaitu bercampur baur pria dan wanita yang bukan muhrim, atau diselingi dengan pentas musik dan sebaginya.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Kalau kita selidiki kedua kasus di atas baik itu natal maupun maulid Nabi n, ternyata sumber kekeliruannya adalah sama yaitu Niat baik yang salah cara penyalurannya.Padahal Islam telah mengajarkan bahwa suatu amal dikatakan Shalih dan akan diterima oleh Allah selain diniatkan dengan ikhlas juga harus mengikuti cara dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi n. Karena kalau kita lihat dalam Al-Qur’an, orang kafir yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang paling rugi amalnya ternyata dikarenakan salah prediksi (perkiraan). Mereka sangka apa yang mereka lakukan adalah kebaikan-kebaikan sebagaimana yang mereka niatkan, padahal sebenarnya adalah kesesatan, firman Allah, artinya: “Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” (QS. 18:103-104)

Janganlah kita seperti mereka, cocokkan cara ibadah kita dengan cara ibadah Nabi Shallallaahu alaihi wa salam dan para sahabatnya, dan sertailah dengan niat ikhlas karena Allah. (Dept. Ilmiah)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Artikel Buletin An-Nur :

Budaya Salah Figur
Sabtu, 03 April 04

Hidup ini penuh dengan pelajaran berharga dari masa lalu. Tapi sedikit sekali orang yang mau belajar dari kehidupan manusia di masa lalu. Dalam hal berlebih-lebihan menghormati orang tertentu, telah ada pelajaran dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, bahkan secara keras diperingatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasalam, namun sedikit pelajaran darinya.

Dalam terminologi (istilah) Islam, sikap di atas disebut dengan ghuluw. Yakni sikap melampaui batas (berlebihan) berdasar syari’at dalam memuji dan menyanjung, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Penghormatan secara berlebihan kepada seseorang bisa berakibat fatal. Yakni akan menjerumuskannya pada perbuatan syirik. Bahkan syirik yang pertama kali terjadi dalam sejarah kemanusiaan adalah karena penghormatan yang berlebihan. Syirik yang pertama kali tersebut terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam Ketika itu, kaum Nabi Nuh AS begitu berlebihannya dalam menghormati orang-orang shalih. Pada mulanya mereka hanya mengagumi orang-orang shalih tersebut di kala mereka masih hidup. Tatkala mereka wafat, kekaguman itu diwujudkan dengan membuat patung-patung peringatan yang dinamai dengan nama-nama orang-orang shalih tersebut. Awalnya, patung-patung itu hanya sebagai sarana mengenang mereka. Hingga ketika orang-orang yang membuat patung-patung itu meninggal dunia dan ilmu agama dilupakan orang, patung-patung itu lalu disembah dan diberhalakan. (Lihat, Kitab Tauhid, hal. 108).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Dari segi obyek yang dihormati, yakni orang shalih, apa yang dilakukan kaum Nabi Nuh itu sudah benar. Mereka tidak menghormati orang yang salah, misalnya menghormati karena jabatannya, kekuatannya, keturunannya atau lainnya. Bahkan penghormatan kepada orang shalih itu sendiri wajib diberikan. Pertanyaannya kemudian, apa yang salah? Jawabnya, yang salah adalah sikap mereka yang berlebih-lebihan (ghuluw) dalam menghormati orang-orang shalih tersebut.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Kita semua tahu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa salam adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Namun beliau shallallahu alaihi wa salam melarang umatnya larut dalam penghormatan yang berlebihan kepada beliau. Beliau tidak mau dipuji lebih dari kapasitasnya sebagai hamba dan Rasul Allah. Dengan tegas Nabi shallallahu alaihi wa salam bersabda:
” Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nashrani telah berlebih-lebihan memuji (Isa) putera Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah, ‘Abdullah wa rasuluh’ (Hamba Allah dan RasulNya).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Klasifikasi Ghuluw

Ghuluw ada dua macam, perkataan dan perbuatan. Ghuluw dalam bentuk perkataan (sanjungan dan pujian) ada tiga macam

Ghuluw yang bisa membatalkan tauhid lantaran termasuk syirik besar. Misalnya mengatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa salam mampu menolak madharat atau bisa mendatangkan manfaat, berdo’a kepadanya, meminta bantuan terhadapnya dan sebagainya.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Ghuluw yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid karena termasuk syirik kecil. Seperti bersumpah dengan menyebut nama-nama orang shalih tersebut atau mengatakan:
“Atas kehendak Allah dan kehendak si fulan.”

Ghuluw yang diharamkan. Contohnya memberikan sifat-sifat baik yang orang tersebut tidak memilikinya. Misalnya mengatakan, ia seorang pemberani padahal pengecut dsb.
Ghuluw dalam perbuatan juga ada tiga macam:

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Ghuluw yang bisa membatalkan tauhid karena termasuk syirik besar. Seperti ruku’, sujud dan bertawakkal kepada orang shalih atau lainnya.

Ghuluw yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid lantaran termasuk syirik kecil. Seperti shalat karena Allah di sisi kubur orang shalih dsb.

Ghuluw yang diharamkan, namun tidak sampai pada perbuatan syirik besar maupun kecil. Misalnya membangun kuburan orang shalih atau lainnya, menemboknya, menghiasinya dsb.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sikap Keliru dan Konyol

Berlebihan terhadap figur tertentu dengan hanya mendasarkan pada hal-hal yang sifatnya duniawi adalah sikap keliru dan konyol. Ironinya, inilah realitas yang banyak terjadi di tengah masyarakat muslim. Yang lebih mengenaskan, atas nama kebendaan dan duniawi banyak umat Islam membeo terhadap kemauan figur yang dikaguminya, meski harus mengorbankan agamanya, melanggar ajaran Allah dan menuhankan selainNya. Na’udzubillah.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Kita banyak menyaksikan sikap ghuluw (berlebih-lebihan) yang dilakukan orang sekarang terhadap figur yang dihormati dan dipujinya tidak sebatas dalam ucapan dan visi. Tetapi secara total ia hibahkan hidupnya untuk membela figur yang dicintainya itu. Bagaimana agar figurnya menjadi pemimpin (meskipun tidak pantas memimpin). Bagaimana agar figurnya mendapat loyalitas dari masyarakat (meski masyarakat muak dengannya), serta usaha-usaha lain dengan segala macam cara; uang, kekuasaan, kekerasan, teror, intimidasi dan sebagainya untuk menggolkan keinginannya.
Maka benarlah apa yang diperingatkan secara keras oleh Nabi shallallahu alaihi wa salam :
“Jauhilah sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu.” (HR. Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas RA ).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Jika menghormati secara berlebihan terhadap orang-orang shalih yang dilakukan kaum Nuh AS berimplikasi pada pemberhalaan orang-orang shalih tersebut, maka bagaimana pula dengan penghor-matan berlebihan kepada obyek yang salah dan dengan cara dan sarana yang salah pula? Sungguh kita berlindung kepada Allah dari yang demikian.
Diriwayatkan dari ‘Adiy bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi membaca firman Allah Ta’ala:
“Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.”(At-Taubah: 31)
Adiy menyanggah, ‘Sungguh kami tidaklah menyembah mereka.’ Beliau bertanya:
“Tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kamu pun mengharamkannya, dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu pun menghalalkannya?’ Aku menjawab, ‘Ya’. Maka beliau bersabda, ‘Itulah ibadah (penyembahan) kepada mereka’.” (HR. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menyatakan hasan).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Setiap muslim mengetahui keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar bin Khaththab RA, bahkan keduanya adalah sahabat paling terkemuka dan sangat besar jasanya pada Islam. Tetapi kefiguran Abu Bakar dan Umar RA tidak boleh menjadikan kita secara total mengikuti mereka tanpa reserve. Semuanya harus dirujukkan kepada perintah Allah dan perintah RasulNya. Karena itulah sehingga Ibnu Abbas RA pernah berkata:
“Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku mengatakan, ‘Telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa salam, tetapi kalian malah mengatakan, ‘Kata Abu Bakar dan Umar?!’.”

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Jika demikian halnya kita harus menyikapi orang yang sangat mulia, seperti sahabat Abu Bakar dan Umar RA, lalu bagaimana halnya terhadap orang yang difigurkan karena keduniaannya, kepang-katannya dan keningratannya, yang mereka itu jauh dari agama? Sungguh hanya kepada Allah kita memohon perlindungan.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sikap Yang Benar

Sikap yang benar dalam memperlakukan orang-orang shalih adalah dengan mencintai, menghormati dan meneladani mereka dalam hal kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Juga dengan membantah orang yang menjelek-jelekkan mereka, tetapi dengan tetap meyakini bahwa mereka tidaklah ma’sum (terpelihara dari dosa dan kesalahan).

Orang-orang shalih itu dikagumi dan diteladani hanya lantaran mereka memenuhi semua kewajiban ibadah kepada Allah dan ittiba’ (mengikuti) sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa salam juga karena mereka meyakini terhadap semua berita yang diwahyukan Allah melalui lisan RasulNya shallallahu alaihi wa salam.
Maka, memfigurkan dan mencintai orang-orang shalih tersebut adalah termasuk mencintai karena Allah dan RasulNya. Rasulullah shallallahu alaihi wa salam bersabda:
“Tali ikatan iman paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah.” (HR. Ibnu Jarir).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Dari uraian singkat di atas jelaslah bahwa memfigurkan seseorang secara berlebihan tanpa alasan yang jelas, atau karena alasan-alasan duniawi dan kepentingan sesaat, yang terkadang malah dengan melanggar syari’at agama adalah termasuk perbuatan yang jauh menyimpang dari Islam. Karena itu, setiap kita yang mengaku muslim, manakala selama ini salah mengambil figur, harus segera bertobat kepada Allah. Selanjutnya, kita tidak mencintai atau membenci kecuali karena Allah subhannahu wa ta’ala, serta tidak menyanjung puji seseorang kecuali sebatas yang dibolehkan agama. Wallahu A’lam. (Ainul Haris).

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Artikel Buletin An-Nur :

Meninggalkan Syubhat, Menumbuhkan Sikap Wara’
Sabtu, 09 April 05

Landasan Utama

Sifat wara’ dan sikap meninggalkan hal-hal yang berbau syubhat dilandasi oleh sebuah hadits Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam yang sangat terkenal, yaitu yang diriwayatkan dari an-Nu’man bin Basyir, dia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam bersabda, ‘Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Sedangkan di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar (syubhat), tidak diketahui oleh banyak orang; siapa saja yang menjauhi syubhat tersebut, maka ia telah berlepas diri bagi agama dan kehormatannya, dan siapa saja yang terjerumus ke hal yang syubhat, maka berarti ia telah terjerumus ke dalam hal yang haram, ibarat seorang penggembala yang menggembala di seputar pagar larangan di mana hampir saja gembalanya memakan tumbuhan yang ada di dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki pagar larangan. Ketahuilah bahwa pagar larangan Allah Subhannahu wa Ta’ala adalah hal-hal yang diharamkan nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging; bila ia baik, maka baiklah seluruh jasad dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, bahwa ia adalah qalbu.” (Muttafaqun ‘alaih)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Makna Syubhat

Terkait dengan hadits di atas, al-Hafizh Ibn Rajab berkata, “Maknanya adalah bahwa yang halal secara murni itu sudah jelas sekali, tidak ada kesamaran sedikit pun, demikian juga dengan yang haram, akan tetapi di antara kedua hal tersebut terdapat hal-hal yang masih samar bagi kebanyakan orang; apakah ia halal ataukah haram? Ada pun bagi orang-orang yang mumpuni ilmu (agama)-nya, maka tidak ada kesamaran sedikit pun. Mereka mengetahui mana yang termasuk dalam kedua bagian tersebut.”

Sementara Imam Ahmad menafsirkan syubhat dengan “Suatu posisi yang berada di antara halal dan haram. Yakni, antara halal murni dan haram murni.” Dalam hal ini, beliau mengatakan, “Barangsiapa yang menjauhinya, maka ia telah berlepas diri untuk agamanya.” Terkadang beliau menafsirkannya dengan “percampuran antara halal dan haram.”

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sikap Manusia terhadap Syubhat

Terdapat empat kelompok manusia dalam menyikapi syubhat:

Pertama; Orang yang mengetahui hukumnya; apakah ia halal atau haram. Artinya, ia beramal berdasarkan ilmunya. Ini merupakan kelompok yang paling baik.

Ke-dua; Orang yang tidak mengetahui hukumnya namun ia mengambil sikap menjauhi. Artinya, ia tidak mau memasukinya karena masih samar baginya. Inilah orang yang disebut telah berlepas diri untuk dien dan kehormatannya itu.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Ke-tiga; Orang yang tidak mengetahui hukumnya tetapi ia terjerumus ke dalamnya padahal baginya masih samar. Ini kelompok yang hampir terjerumus ke dalam haram murni.

Ke-empat; Orang yang terjerumus ke dalamnya padahal ia mengetahui bahwa syubhat tersebut termasuk dalam jenis haram murni. Ini adalah kelompok paling buruk.

Ada lagi kelompok ke lima, yaitu orang yang meninggalkan sesuatu yang diyakininya halal padahal menurut anggapan banyak orang termasuk syubhat. Hal ini ia lakukan (meninggalkannya) sebagai bentuk berlepas diri untuk kehormatannya. Ini pada hakikatnya dapat dimasukkan ke dalam kelompok pertama di atas.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Dalam hal ini, Ibn Rajab mengatakan bahwa orang yang semacam ini bila melakukannya, pada dasarnya tidak apa-apa di sisi Allah subhanahu wata’ala, akan tetapi bila ia khawatir mendapat tudingan miring dari orang-orang karena hal itu, maka meninggalkannya merupakan bentuk berlepas diri untuk kehormatannya dan ini adalah baik. Sama halnya dengan bila orang tersebut melakukannya karena menurut keyakinannya adalah halal, baik melalui ijtihad yang dapat ditolerir atau pun taqlid yang dapat ditolerir lalu keyakinannya itu ternyata salah. Sebaliknya, bila ijtihadnya itu lemah atau bukan termasuk taqlid yang dapat ditolerir tetapi hanya karena mengikuti hawa nafsu, maka posisinya sama dengan orang yang melakukan syubhat padahal masih samar baginya. Dan orang seperti ini sebagaimana dikabarkan Nabi shallallahu ‘alihi wasallam telah terjerumus ke dalam hal yang haram.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Di sini terdapat dua penafsiran:

Pertama; Bahwa orang tersebut melakukan syubhat disertai keyakinan bahwa ia adalah syubhat supaya dapat menjadi alasan melakukan hal yang haram di mana menurutnya hanya haram secara bertahap dan masih ada toleransi.

Ke dua; Bahwa orang yang nekad melakukan hal yang menurutnya syubhat itu tidak tahu apakah itu halal atau haram. Maka ketika itu ia juga tidak dapat menjamin keharaman urusan tersebut, lalu melanggarnya sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu haram.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Definisi Wara’

Ibrâhim bin Ad-ham berkata, “Wara’ artinya meninggalkan semua syubhat, sedangkan meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentinganmu yaitu meninggalkan hal-hal sampingan (yang melebihi dari urusan).”

Yahya bin Mu’âdz berkata, “Wara’ artinya berhenti sebatas ilmu yang dimiliki tanpa menakwilnya.”

Abu Sulaimân ad-Darâny berkata, “Wara’ adalah hal pertama dari zuhud sebagaimana qana’ah (rasa puas diri) merupakan hal pertama dari ridha.”

Yûnus bin ‘Ubaid berkata, “Wara’ adalah keluar dari semua syubhat dan menghitung diri (muhasabah) dalam setiap saat.”

Pendapat lain mengatakan bahwa Wara’ adalah keluar dari hawa nafsu dan meninggalkan hal-hal yang buruk.

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Urgensi Wara’ Dan Buahnya

Imam Ibn al-Qayyim berkata di dalam kitabnya Madârij as-Sâlikîn (II:23), “Yang dimaksud bahwa Wara’ dapat menyucikan kotoran dan najis yang menempel di hati sebagaimana air menyucikan kotoran dan najis yang ada pada pakaian. Nabi shallallahu ‘alihi wasallam telah menghimpun makna Wara’ semuanya dalam satu kalimat, “Termasuk baiknya keislaman seseorang, meninggalkan hal yang tidak menjadi kepentingannya (yang tidak perlu).” (HR.at-Turmudzi dan Ibn Majah)

Ini mencakup juga meninggalkan hal-hal seperti berbicara, melihat, mendengar, bertindak keras (dengan tangan), berjalan, berfikir dan seluruh gerakan yang kelihatan secara fisik atau pun abstrak. Kalimat tersebut sudah lebih dari cukup ketika berbicara tentang Wara’.”

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sedangkan di antara buah dari sikap Wara’ adalah:

-Sebagaimana ucapan Abu ‘Utsmân al-Hiry, “Pahala sikap Wara’ adalah mendapat keringanan hisab kelak.

-Sebagaimana ucapan al-Hasan al-Bashary, “Wara’ yang seberat Dzarrah adalah lebih baik daripada puasa dan shalat yang seberat Dzarrah.”

-Meraih surga dan menjadi dekat kepada Allah. Abu Hurairah berkata, “Teman-teman duduk Allah  kelak adalah orang-orang yang bersikap Wara’ dan zuhud.”

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

-Menghitung diri (muhasabah) dan menyesali perbuatan yang telah lalu. Abu ‘Utsman al-Hiri berkata, “Begitu aku melakukan suatu dosa, aku terus menangis sejak empat puluh tahun yang lalu. Ceritanya, suatu ketika saudaraku mengunjungiku, lalu aku membeli ikan panggang seharga seperenam dirham (satu Dâniq). Setelah selesai, aku mengambil sebongkah tanah dari dinding tetanggaku hingga ia membasuhnya dengan tangannya padahal aku belum meminta dihalalkan kepadanya.”

Kisah lainnya, diceritakan bahwa Ibn al-Mubarak pernah pulang lagi dari Marw menuju Syam gara-gara pena yang dipinjamnya belum ia kembalikan kepada pemiliknya.

-Meninggalkan hal yang sebenarnya tidak apa-apa hanya untuk menghindari hal yang ada apa-apanya. Mengenai ini, terdapat hadits dari Hanzhalah al-Usaidy, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam bersabda,
”Seorang hamba belum mencapai kedudukan orang-orang yang bertaqwa hingga ia meninggalkan hal yang sebenarnya tidak apa-apa hanya untuk menghindari hal yang ada apa-apanya.” (HR.at-Turmudzi dan Ibn Majah)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

Sebagian shahabat berkata, “Kami meninggalkan 70 pintu halal karena khawatir terjerumus ke dalam satu pintu haram.”

Tingkatan Wara’

Di dalam kitab Mukhtashar Minhâj al-Qâshidîn hal. 91 disebutkan, “Wara’ memiliki empat tingkatan:

-Pertama, Menarik diri dari setiap hal yang oleh fatwa diindikasikan haram.

-Ke dua, Wara’ dari setiap syubhat yang tidak wajib menjauhinya tetapi dianjurkan.

-Ke tiga, Wara’ dari sebagian yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram.

-Ke empat, Wara’ dari semua hal yang bukan karena Allah Ta’ala. Inilah Wara’ ash-Shiddiqin.

Sumber: Kutaib, “Khairu dinikum al-Wara’, al-Qism al-Ilmi Darul Wathan (Abu Shafiyah)

====================================
kumpulan gambar dan foto hot wanita seksi artis singapura – koleksi gambar-gambar dan foto-foto bugil cewek singapura – foto telanjang perempuan singapura – foto cantik dan manis gadis singapura (not here)
====================================

http://www.alsofwah.or.id

About these ads

One Response

 1. cerita permainan seks suami isteri yang hot – kumpulan cerita-cerita permainan seks wanita binal, perempuan nakal, cewek liar,

  situs2 islam bermanfaat:
  http://www.alsofwah.or.id
  http://www.asysyariah.com
  http://www.kajian.net
  http://www.muslim.or.id
  http://www.eramuslim.com

  cerita permainan seks suami isteri yang hot – kumpulan cerita-cerita permainan seks wanita binal, perempuan nakal, cewek liar,

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  cerita permainan seks suami isteri yang hot – kumpulan cerita-cerita permainan seks wanita binal, perempuan nakal, cewek liar,

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id
  http://www.bing.com

  cerita permainan seks suami isteri yang hot – kumpulan cerita-cerita permainan seks wanita binal, perempuan nakal, cewek liar,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: