• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,267,742 hits

sms tahun baru – puisi tahun baru – nasehat islam

sms tahun baru – puisi tahun baru – kumpulan sms ucapan selamat tahun baru 2011 yang lucu, unik, romantis untuk pacar haram kukumnya
————————————————

Kemunkaran tlah dianggap baik, sdgkan kebaikan dianggap munkar di zaman ini. Para ulama tak dihargai lagi, sedangkan orang2 bodoh/sesat mendapat kedudukan tinggi. Maka kukatakan kepada orang2 yg baik lagi bertaqwa tatkala memuncaknya kesedihan: Janganlah kalian menyesali keadaan, telah tiba giliranmu pada masa yang asing.

“Kita berdoa dan menyangka doa terangkat padahal dosa menghadangnya lalu doa tersebut kembali. Bagaimana doa kita bisa sampai sementara dosa kita menghadang di jalannya”. [Al-Azhiyah dalam Ahkamil Ad'iyah hal. 141]

Akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu, selagi tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan : Saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan”. [Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat 7/153. Shahih Muslim, kitab Do'a wa Dzikir 8/87]

Ibnu Taimiyyah berkata: “Pernikahan antara manusia dengan jin memang ada dan dapat menghasilkan anak. Peristiwa ini sering terjadi dan populer. Para ulama pun telah menyebutkannya. Namun kebanyakan para ulama tidak menyukai pernikahan dengan jin.” (Idhahu Ad-Dilalah hal. 16) – http://www.asysyariah.com

Asy-Syinqithi berkata: “Saya tidak mengetahui dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah adanya dalil yang menunjukkan bolehnya pernikahan antara manusia dan jin. Bahkan yang bisa dijadikan pendukung dari dzahir ayat adalah tidak bolehnya hal itu.” (Adhwa`ul Bayan, 3/321) – http://www.asysyariah.com

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: “Aku pernah berkata pada ayahku: ‘Sesungguhnya ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa jin itu tidak dapat masuk ke dalam tubuh manusia.’ Maka ayahku berkata: ‘Wahai anakku, mereka itu berdusta. Bahkan jin dapat berbicara melalui mulut orang yang kesurupan.’ – http://www.asysyariah.com

Islam adalah tanah air kita karena Allah tlah mempersaudarakan kita. Di belahan bumi manapun syari’at Islam ditegakkan dan kalimat Allah ditinggikan, maka di sanalah negeri kita tercinta. Di bagian bumi manapun umat islam berada, maka mereka lah saudara kita dan bangsa kita

Kami bukanlah pemilik madzhab baru ataupun aqidah baru. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baru, aqidah kami adalah aqidah Salafush Shalih yang datang di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan apa yang ditempuh oleh Salafush Shalih [Al-Wajiz Fi Siratil Malik Abdul Aziz, hal. 217]

————————————————
sms tahun baru – puisi tahun baru – kumpulan sms ucapan selamat tahun baru 2011 yang lucu, unik, romantis untuk pacar haram kukumnya
————————————————

“Telah diwajibkan berperang kepada kalian meskipun kalian tidak menyukainya, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Maha Mengetahui sementara kalian tidak mengetahui” (albaqarah 216)

Shalahudin telah membebaskan Yerussalem 800 tahun yang lalu, Al Fatih telah merebut konstantinopel 550 tahun yang lalu, kini giliran kita untuk menakhlukkan Washington, Moscow, dan Beijing.

Teman sejati.. adalah dia yang mau mengerti ketika kamu berkata “aku lupa”, menunggu selamanya ketika kamu berkata “tunggu sebentar”, tetap tinggal ketika kamu berkata “tinggalkan aku sendiri”, dan membukakan pintu meski kamu belum mengetuk dan berkata “bolehkah saya masuk?”

Dalam hidup ini ada begitu banyak pintu kebahagiaan yang terbuka untuk kita, tetapi kadang kita terpaku pada sebuah pintu yang tertutup dan terus berharap suatu saat pintu itu akan terbuka, sehingga kita malah tidak menyadari keberadaan pintu-pintu lain yang terbuka untuk kita

Jangan pernah mengucapkan selamat tinggal jika kamu masih mau mencoba, jangan pernah menyerah jika kamu masih merasa sanggup, dan jangan pernah mengatakan kamu tidak mencintainya lagi jika kamu masih tidak dapat melupakannya.

saat cinta datang ke rumah jiwa mengetuk pelan pintu hati,membawa sekeranjang perhatian dan setangkai kasih sayang, sambut dengan senyum malu silahkan duduk di sofa kalbu, suguhkan minuman ragu dan sepiring kue rindu, setelah cinta singgah di hati dunia terasa indah , sekali mendung terlihat seelok pelangi dan tak sabar esok hari datang lagi (Muhammad al Qodri)

karena ini engkau kunamakan si jantung hati, memompa lembut seperti angin memijat langit, berdenyut lincah seperti buih yg terus berkelit, dan darah cinta adlh udara dengan roh rindu yg menumpang lewat di dada (mizz_uchiha@yahoo.com)

persahabatan itu ibarat tangan dengan mata, dikala tangan kita sakit dan terluka, maka mata akan menangis,,dan apabila mata menangis, tanganpun akan menghapuskan air mata.. (unknown)

IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU, JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA! JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN-JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN ( http://www.muslim.or.id )

Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa menaikinya niscaya dia selamat dan barangsiapa yang enggan maka dia akan tenggelam……

Jika ada konglomerat muslim punya uang 1 trilyun dan punya 1 anak yg murtad (keluar dari islam), maka anak tersebut tidak berhak mendapat warisan sepeserpun saat ayahnya meninggal. Dalilnya: Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. (Shahih Muslim No.3027) -

Kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar tiga puluh, semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. (Shahih Muslim No.5205)

saat malam datang ku pandangi langit berbintang, ingin aku berada di atas awan, merasakan belaian kasih sayang, kau yg ku puja, kau yg ku damba. tanpa dirimu hatiku hampa, tanpa pelukmu aku tersiksa. kasih dlm dinginnya malam ingin aku memelukmu hingga akhir waktu ku takkan merasa jemu, kasih kau yg slalu ku tunggu dlm hatiku yang kelabu. (ana)

kewajiban kita kpd umat adalah menyampaikan sunnah dgn menjelaskan keshahihan riwayatnya dan kejelasan maknanya menurut ulama salaf. Jika mereka menerima dakwah kita, kita ucapkan “Alhamdulillah”. Dan kalau mereka menolak dgn mempermasalahkan dan memperdebatkannya dgn akal/perasaan mereka, maka tinggalkanlah mreka !!

————————————————
sms tahun baru – puisi tahun baru – kumpulan sms ucapan selamat tahun baru 2011 yang lucu, unik, romantis untuk pacar haram kukumnya
————————————————

Sampaikanlah sunnah &jgn lah kalian memperdebatkannya. Krna memperdebatkan Sunnah hanya akan membawa pd pertikaian yg berbuntut pelecehan trhd Sunnah itu sendiri. Imam Malik brkata: “Perdebatan hanyalah akan membawa pada pertikaian &menghilangkan cahaya ilmu dr dlm hati, serta mengeraskan hati &melahirkan kedengkian. (Syiar a’lamin Nubala’, 8/ 106).

Para ulama secara pasti telah bersepakat bahwa ketika seorang muslim mencela dan merendahkan agamanya atau mencela Rasul dan merendahkannya, maka dia murtad, kafir, halal darah dan hartanya. Jika bertaubat maka diterima taubatnya. Jika tidak, maka dibunuh.” (Diambil dari Fatawa Nur ‘alad Darbi (melalui) CD) – http://www.asysyariah.com

“Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat” (HR. Ahmad; At-Tirmidzi. Hasan Shahih).

Jk ada org yg mncela poligami, mk sbnrnya ia mncela syariat Islam itu sndiri, bhkn ia mncela Sang Pembuat Syariat, Alloh, yg mnciptakan alam semesta &makhluk-Nya scra brpasang2an, yg mnurunkan syariat poligami bg hamba2Nya &Dia Maha Mngetahui atas kbaikan bg makhluk2Nya, sdgkan makhlukNya tdk memiliki pngetahuan mlainkan hnya sdikit saja yg tdk lbh dr stetes air di samudera. (www.abusalma.wordpress.com)

Akan tetapi kebanyakan manusia itu sombong&membangkang, mereka lbh mengagungkan akalnya ketimbang mengagungkan Alloh &syariat-Nya, apa yg mnurut mreka buruk maka mreka anggap buruk, pdhl btapa sering trjadi apa yg mreka anggap buruk ternyata baik di sisi Alloh, &apa yg mreka anggap baik tnyata buruk di sisi Alloh, &Alloh adlh lbh mngetahui drpd mreka. (www.abusalma.wordpress.com)

“BERUSAHALAH AGAR UMAT INI LAYAK DI TOLONG OLEH ALLAH. DAN TIDAK AKAN DATANG PERTOLONGAN ALLAH, KECUALI KITA KEMBALI KE AGAMA KITA DENGAN SEBENAR-BENARNYA”

““Seseorang akan terhalang untuk memperoleh rezeki karena dosa-dosa yang ditanggungnya” (Shahih Ibnu Majah, hadits hasan, nomor 3248)”

“jlnilah hidup ini penuh dgn takwa&tawakal wahai manusia, karena bumi ini hanya titipan ALLAH SWT semata. berjihad lah fi Sabilillah dimuka bumi ini dgn mengharap keridhoan ALLAH SWT,jgn ada p’pecahan shg b’cerai berai antar saudara muslim.

“jangan pernah mengeluh atas apa yg terjadi,,tp berpikirlah untuk merubah n menikmati yg sedang terjadi….”

Ibnu Mas’ud berkata kpd para pemuda yg giat mencari ilmu agama: “Selamat datang wahai sumber2 hikmah &para penerang kegelapan. Walaupun pakaian kalian tlah usang akan tetapi hati kalian tetap baru. Kalian tinggal di rumah2 (untuk mempelajari ilmu), kalian adalah kebanggaan setiap kabilah.” [Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlih, karya Al-Imam Ibnu 'Abdil Barr,1/52]

Segala yg qt miliki adalah pinjaman dr Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani… Jika sudah tiba masanya kenikmatan itu diambil maka ridha dan bersangka baiklah kpd Allah. Dibalik kepahitan itu pasti akan ada kemanisannya…(,”

“Tidaklah ada suatu penyakit, kecuali dalam Habbatus Sauda’ (jintan hitam, nigella sativa) terdapat kesembuhan baginya, kecuali as-Saam (kematian)”
[HR. Muslim, dalam Kitab as-Salaam, bab at-Tadawi bil Habbatis Sauda’. Hadits no. 2215]

————————————————
sms tahun baru – puisi tahun baru – kumpulan sms ucapan selamat tahun baru 2011 yang lucu, unik, romantis untuk pacar haram kukumnya
————————————————

“Hai nabi, kobarkanlah semangat orang2 mukmin itu tuk berperang. Jika ada 20 orang yg sabar diantara kamu, niscaya mereka dpt mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yg sabar diantara kamu, mereka dpt mengalahkan 1000 dari orang kafir, sebab orang2 kafir itu tidak mengerti.” (Surat Al-Anfal ayat 65)

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Alloh&akherat serta tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Alloh&Rasul-Nya dan tidak beragama dgn agama yg benar, yaitu orang yg tlah diberi Al-kitab, sampai mereka mau membayar jizyah dgn patuh sedang mereka dlm keadaan tunduk.” (At-Taubah: 29)

“Sesungguhnya Alloh menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Ash-Shaf: 4)

“Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah kilatan pedang.” (HR. Bukhari-Muslim dan Abu Dawud)

“Dua mata tidak disentuh api neraka; mata yang menangis karena takut kepada Alloh dan mata yang terjaga di jalan Alloh (tidak tidur dlm rangka menjaga umat islam dr serangan tentara musuh).” (HR. Tirmidzi)

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Saya tidak mengetahui ada suatu amal yang lebih utama, setelah ibadah-ibadah wajib, kecuali jihad, dan perang di laut itu lebih utama daripada perang di darat.” – http://www.al-ikhwan.net

“Bukan suatu aib bagi seseorang untuk menampakkan manhaj Salafus Shalih, menisbatkan diri dan bersandar kepadanya bahkan wajib menerimanya dengan (menurut) kesepakatan para ulama karena sesungguhnya manhaj Salafus Shalih itu tidak lain hanyalah kebenaran.” (Al Fatawa 4/149)

Kau hadir dalam kenangan,Mengisi relung hatiku walau hanya semalam.Kau sosok lembut yang kukenal dari alam maya….Telah membuat diriku terpana akan cinta yang kau tancapkan…………….”

Puncak petaka dari pacaran ialah terjadi zina. Islam sejak dini telah melarangnya, bahkan untuk mendekatinya saja sudah dilarang. Alloh berfirman: “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk “. (QS. Al-Isra’: 32) Hukuman bagi sang pezina yaitu didera seratus kali bagi yang belum menikah atau di rajam sampai mati bagi yang sudah menikah.

” Sesungguhnya kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum besi adalah lebih baik dari pada memegang perempuan yaang tidak halal baginya ”. (Hadist Riwayat Tabrani)

” Sebaik-baiknya nama kalian adalah Abdullah, Abdurrahman, dan Al-Harist ”. (Hadist Shahih Riwayat Tabrani, lihat Shahih Jami’ 2369)

Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan bergaul dengan orang shaleh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang bermanfaat lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbincang yang buruk (HR. Al-Hakim)

Saudara/sahabatmu yg sebenarnya adalah yg bersamamu, yg sanggup berkorban demi kebahagiaanmu, kalau ada sesuatu yang menimpamu ia sanggup meninggalkan siapapun untuk bersamamu (Ali bin Abi Thalib)

Ingat 5 sebelum 5 yakni: “ Kehidupanmu sebelum datang matimu, Kesehatanmu sebelum datang sakitmu, Waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, Kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu “. (HR. Muslim).

————————————————
sms tahun baru – puisi tahun baru – kumpulan sms ucapan selamat tahun baru 2011 yang lucu, unik, romantis untuk pacar haram kukumnya
————————————————

Sekularisme yang diusung oleh para penjajah kolonialis Barat kedunia Islam telah menimbulkan bahaya serius bagi Islam dan kaum muslimin. Mereka mencabut hukum-hukum Islam dalam bidang politik, pemerintahan dan ekonomi, lalu mereka ganti dengan hukum-hukum Barat sekuler.

Islam tidak mengenal Demokrasi, sejak kelahirannya hingga hari Kiamat. Islam dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Allah, tidak di tangan rakyat maupun penguasa. Allah lah yang berhak menentukan hukum, sistem, dan aturan bagi manusia. Mereka tinggal melaksanakannya.

why say HI! if u mean I MISS U.. why say LET’S GO! if u mean I WANT 2 B With U..
why say STAY! if u can say B WITH ME… and why say I CARE wen ur heart says I
LUV U!

Saya telah mendapatkan bahwa sebaik-baik manusia seluruhnya adalah ahli sunnah dan mereka senantiasa melarang bergaul dengan ahli bid’ah.” [Al-Lalikai 1/138 no. 267]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang memanjangkan celananya hingga melebihi mata kaki. Beliau menjawab :’ Panjangnya gamis, celana dan seluruh pakaian hendaklah tidak melebihi kedua mata kaki, sebagaimana telah tetap dari hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam” [Majmu' Fatawa 22/14]

————————————————
sms tahun baru – puisi tahun baru – kumpulan sms ucapan selamat tahun baru 2011 yang lucu, unik, romantis untuk pacar haram kukumnya
————————————————

“Seandainya hari ini adalah hari terakhir engkau hidup di dunia, Hari terakhir bertemu dengan orang-orang yang engkau cintai, Seandainya hari ini adalah benar-benar hari terakhirmu, apakah yang akan engkau lakukan? Renungkanlah!”

“Hai 0rAnG Y9 LaLAi, seandainyA aNdA dPt mEndEnGar jEritan suara gesekAn QoLam kTiKa b’GeRak diLaUh MaHfUzH meNuLis TeNtaNg tAkDiR aNdA NiScAyA aNdA aKn MaTi TeRKeJut”

“Janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja (rumah-rumah ibadah) mereka pada hari besar mereka karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atas mereka” [Riwayat Imam Al-Baihaqy No. 18640]

“Barangsiapa yang berdiam di negeri-negeri orang asing, lalu membuat tahun baru dan festifal seperti mereka serta menyerupai mereka hingga dia mati dalam kondisi demikian, maka kelak dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka” ['Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Syarh hadits no. 3512]

Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya” [Al-Mujadillah : 22]

Kami maklumatkan pertempuran sengit kpd demokrasi&sekulerisme, tlah jelas hukum para penganut keyakinan tsb BATIL DAN JALAN YANG MERUGIKAN, maka kembalilah kejalan Alloh yakni ALQURAN&SUNNAH. Maka masih Kami maklumatkan agar mengadakan perlawanan sengit thd demokrasi&sekulerisme. Dan tetap pegang teguh bara api ini hingga Alloh beri keputusan

————————————————
sms tahun baru – puisi tahun baru – kumpulan sms ucapan selamat tahun baru 2011 yang lucu, unik, romantis untuk pacar haram kukumnya
————————————————

“Aib ahli bid’ah dan kesesatan buku-buku mereka harus dijelaskan kepada semua orang agar orang-orang yang lemah iman dan ilmu tidak terjerat oleh kesesatan mereka. (Imam al-Qarafi, Al-Farq 4/207-208)

Hari ini, menangislah untuk mereka yang jatuh cinta, dan bersuka-citalah untuk dia yang patah hati. Yang jatuh cinta, akan patah hatinya. Dan yang patah hati akan jatuh cinta lagi. Kepadamu, duhai patah hati, hari ini aku nyatakan cintaku.

“Sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah (bekam) dan fashdu (venesection).” (HR Bukhari – Muslim)

————————————————
sms tahun baru – puisi tahun baru – kumpulan sms ucapan selamat tahun baru 2011 yang lucu, unik, romantis untuk pacar haram kukumnya
————————————————

About these ads

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: