• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,320,706 hits

kumpulan pantun – koleksi pantun

kumpulan pantun – koleksi pantun

berikut ini kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

Unik > fun > kata kata > Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

Pantun adalah salah satu teknik bersosialisasi yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dengan Pantun, kita bisa  merangkai kata-kata yang enak di dengar tanpa mengurangi makna pesan yang disampaikan. Pantun sangat baik untuk dipakai untuk berbagai keperluan, seperti dalam rapat, dalam naskah pidato sampai saat kita tengah ngobrol dengan orang lain.

Salah satu jenis pantun yang paling di sukai adalah jenis Pantun Lucu atau Pantun Jenaka. Karena dengan pantun ini, kita bisa mencairkan suasana, merefresh suasana sejenak, atau bisa juga menarik tawa dan senyum dari orang yang mendengarkan pantun lucu jenaka kita.

Berikut ini adalah beberapa contoh Pantun Lucu atau Pantun Jenaka.

pantun jenaka – pantun lucu
PANTUN JENAKA – PANTUN LUCU
Bangkok kota seribu pagoda
Mekah adalah kota suci
Kuakui kau sungguh menggoda
Tapi sayang kau seorang banci

karung hilang dikasih semen
ditinggal ayam satu kabur
gimana ente dibilang cemen
dikasih cendol malah kabur

Malam hari main kulintang
ditemani sobat sobat tersayang
gimana hati kagak bimbang
Kepala botak minta dikepang

Daun sirih daun kelor
Ayam berkokok mau bertelor
apa isi di balik kolor
satu pistol dua pelor

seorang anak bernyanyi ria
sambil bernyanyi menari pula
siapa yang tidak bakal tertawa
disangka waras ternyata gila

perut melilit makan jengkol
orang pelit doyan miscoll

Makan Jengkol Perut Melilit
Doyan Miscall pulsa sedikit

Buah kedondong Biji selasih
Dulu bencong sekarang masihhhhhh

Buah semangka buah duren
Nggak nyangka gue keren

Ada padi, Ada jagung
Ada singkong, Ada pepaya
Panen ni yeeee!

makan kue, minum sekoteng
ternyata gue emang ganteng

Baju baru dipake sayang
beli dimall pake atm mandiri
knapa semua pada kabur sayang
itu karena kamu belum mandi

kalo mau menanam padi
lihat dulu cuacanya
kolo tau Q mau mandi
Jangan lupa, ngintip ya!

Pergi ke pasar naik onta
Membeli anting intan permata
Gak peduli situ udah tua
Yang penting saling mencinta

Buah Jeruk Buah Kedongdong
Muke loe kayak kedongdong

Buah kedongdong buah manggis
walo muka kayak gerandong, yang penting artis

Jaka Sembung bawa Golok
Mau di Asah

Buah belimbing buah rambutan
itu kumis apa hutan…

sibotak bawa sisir
gak ada kerjaan

Semoga Pantun Jenaka diatas berkenan buat anda. Sebenarnya cukup mudah untuk membuat pantun, yang jelas anda perlu kreatifitas dalam memilih kata-kata agar isi pesan yang anda coba sampaikan bisa berpola dengan akhiran dengan pola A-A-A-A, atau Pola A-B-A-B, sehingga lebih enak di dengar dan mudah dipahami.

Sibotak pake helm Baja
Niat Kepasar sama Bini
Oke Deh Segitu Aja
Jangan Lupa Mampir Lagi Kesini ! ^_^

Original Source : Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu http://www.poztmo.com/2011/10/pantun-lucu-jenaka.html#ixzz1fa3RjXPH
Under Creative Commons License: Attribution

===============================

 

Pantun
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa (baca: uppasa). Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut.

Karmina dan talibun merupakan bentuk kembangan pantun, dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun “versi pendek” (hanya dua baris), sedangkan talibun adalah “versi panjang” (enam baris atau lebih).
Daftar isi

1 Peran pantun
2 Struktur pantun
3 Jenis-jenis Pantun
4 Lihat pula
5 Pranala luar

Peran pantun

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berfikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain.

Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berfikir dan bermain-main dengan kata.

Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan.

Struktur pantun

Menurut Sutan Takdir Alisjahbana fungsi sampiran terutama menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami isi pantun. Ini dapat dipahami karena pantun merupakan sastra lisan.

Meskipun pada umumnya sampiran tak berhubungan dengan isi kadang-kadang bentuk sampiran membayangkan isi. Sebagai contoh dalam pantun di bawah ini:

Air dalam bertambah dalam
Hujan di hulu belum lagi teduh
Hati dendam bertambah dendam
Dendam dahulu belum lagi sembuh

Beberapa sarjana Eropa berusaha mencari aturan dalam pantun maupun puisi lama lainnya. Misalnya satu larik pantun biasanya terdiri atas 4-6 kata dan 8-12 suku kata. Namun aturan ini tak selalu berlaku.

Jenis-jenis Pantun

Artikel atau bagian artikel ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke Wikisource

Pantun Adat

Menanam kelapa di pulau Bukum
Tinggi sedepa sudah berbuah
Adat bermula dengan hukum
Hukum bersandar di Kitabullah

Ikan berenang didalam lubuk
Ikan belida dadanya panjang
Adat pinang pulang ke tampuk
Adat sirih pulang ke gagang

Lebat daun bunga tanjung
Berbau harum bunga cempaka
Adat dijaga pusaka dijunjung
Baru terpelihara adat pusaka

Bukan lebah sembarang lebah
Lebah bersarang dibuku buluh
Bukan sembah sembarang sembah
Sembah bersarang jari sepuluh

Pohon nangka berbuah lebat
Bilalah masak harum juga
Berumpun pusaka berupa adat
Daerah berluhak alam beraja

Pantun Agama

Banyak bulan perkara bulan
Tidak semulia bulan puasa
Banyak tuhan perkara tuhan
Tidak semulia Tuhan Yang Esa

Daun terap di atas dulang
Anak udang mati dituba
Dalam kitab ada terlarang
Yang haram jangan dicoba

Bunga kenanga di atas kubur
Pucuk sari pandan Jawa
Apa guna sombong dan takabur
Rusak hati badan binasa

Asam kandis asam gelugur
Ketiga asam si riang-riang
Menangis mayat dipintu kubur
Teringat badan tidak sembahyang

Pantun Budi

Bunga cina di atas batu
Daunnya lepas kedalam ruang
Adat budaya tidak berlaku
Sebabnya emas budi terbuang

Diantara padi dengan selasih
Yang mana satu tuan luruhkan
Diantara budi dengan kasih
Yang mana satu tuan turutkan

Apa guna berkain batik
Kalau tidak dengan sujinya
Apa guna beristeri cantik
Kalau tidak dengan budinya

Sarat perahu muat pinang
Singgah berlabuh di Kuala Daik
Jahat berlaku lagi dikenang
Inikan pula budi yang baik

Anak angsa mati lemas
Mati lemas di air masin
Hilang bahasa karena emas
Hilang budi karena miskin

Biarlah orang bertanam buluh
Mari kita bertanam padi
Biarlah orang bertanam musuh
Mari kita menanam budi

Ayam jantan si ayam jalak
Jaguh siantan nama diberi
Rezeki tidak saya tolak
Musuh tidak saya cari

Jikalau kita bertanam padi
Senanglah makan adik-beradik
Jikalau kita bertanam budi
Orang yang jahat menjadi baik

Kalau keladi sudah ditanam
Jangan lagi meminta balas
Kalau budi sudah ditanam
Jangan lagi meminta balas

Pantun Jenaka

Pantun Jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh:

Di mana kuang hendak bertelur
Di atas lata dirongga batu
Di mana tuan hendak tidur
Di atas dada dirongga susu

Elok berjalan kota tua
Kiri kanan berbatang sepat
Elok berbini orang tua
Perut kenyang ajaran dapat

Sakit kaki ditikam jeruju
Jeruju ada didalam paya
Sakit hati memandang susu
Susu ada dalam kebaya

Naik kebukit membeli lada
Lada sebiji dibelah tujuh
Apanya sakit berbini janda
Anak tiri boleh disuruh

Orang Sasak pergi ke Bali
Membawa pelita semuanya
Berbisik pekak dengan tuli
Tertawa si buta melihatnya

Jalan-jalan ke rawa-rawa
Jika capai duduk di pohon palm
Geli hati menahan tawa
Melihat katak memakai helm

Limau purut di tepi rawa,
buah dilanting belum masak
Sakit perut sebab tertawa,
melihat kucing duduk berbedak

jangan suka makan mentimun
karna banyak getahnya
hai kawan jangan melamun
melamun itu tak ada gunanya

Pantun Kepahlawanan

Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan

Adakah perisai bertali rambut
Rambut dipintal akan cemara
Adakah misai tahu takut
Kamipun muda lagi perkasa

Hang Jebat Hang Kesturi
Budak-budak raja Melaka
Jika hendak jangan dicuri
Mari kita bertentang mata

Kalau orang menjaring ungka
Rebung seiris akan pengukusnya
Kalau arang tercorong kemuka
Ujung keris akan penghapusnya

Redup bintang haripun subuh
Subuh tiba bintang tak nampak
Hidup pantang mencari musuh
Musuh tiba pantang ditolak

Esa elang kedua belalang
Takkan kayu berbatang jerami
Esa hilang dua terbilang
Takkan Melayu hilang dibumi

Pantun Kias

Ayam sabung jangan dipaut
Jika ditambat kalah laganya
Asam digunung ikan dilaut
Dalam belanga bertemu juga

Berburu kepadang datar
Dapatkan rusa belang kaki
Berguru kepalang ajar
Bagaikan bunga kembang tak jadi

Anak Madras menggetah punai
Punai terbang mengirap bulu
Berapa deras arus sungai
Ditolak pasang balik kehulu

Kayu tempinis dari kuala
Dibawa orang pergi Melaka
Berapa manis bernama nira
Simpan lama menjadi cuka

Disangka nenas ditengah padang
Rupanya urat jawi-jawi
Disangka panas hingga petang
Kiranya hujan tengah hari

Pantun Nasihat

Kayu cendana di atas batu
Sudah diikat dibawa pulang
Adat dunia memang begitu
Benda yang buruk memang terbuang

Kemuning ditengah balai
Bertumbuh terus semakin tinggi
Berunding dengan orang tak pandai
Bagaikan alu pencungkil duri

Parang ditetak kebatang sena
Belah buluh taruhlah temu
Barang dikerja takkan sempurna
Bila tak penuh menaruh ilmu

Padang temu padang baiduri
Tempat raja membangun kota
Bijak bertemu dengan jauhari
Bagaikan cincin dengan permata

Ngun Syah Betara Sakti
Panahnya bernama Nila Gandi
Bilanya emas banyak dipeti
Sembarang kerja boleh menjadi

Jalan-jalan ke kota Blitar
jangan lupa beli sukun
Jika kamu ingin pintar
belajarlah dengan tekun

Pantun Percintaan

Coba-coba menanam mumbang
Moga-moga tumbuh kelapa
Coba-coba bertanam sayang
Moga-moga menjadi cinta

Limau purut lebat dipangkal
Sayang selasih condong uratnya
Angin ribut dapat ditangkal
Hati yang kasih apa obatnya

Ikan belanak hilir berenang
Burung dara membuat sarang
Makan tak enak tidur tak tenang
Hanya teringat dinda seorang

Anak kera di atas bukit
Dipanah oleh Indera Sakti
Dipandang muka senyum sedikit
Karena sama menaruh hati

Ikan sepat dimasak berlada
Kutunggu di gulai anak seberang
Jika tak dapat di masa muda
Kutunggu sampai beranak seorang

Kalau tuan pergi ke Tanjung
Kirim saya sehelai baju
Kalau tuan menjadi burung
Sahaya menjadi ranting kayu.

Kalau tuan pergi ke Tanjung
Belikan sahaya pisau lipat
Kalau tuan menjadi burung
Sahaya menjadi benang pengikat

Kalau tuan mencari buah
Sahaya pun mencari pandan
Jikalau tuan menjadi nyawa
Sahaya pun menjadi badan.

Pantun Peribahasa

Berakit-rakit kehulu
Berenang-renang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
Bersenang-senang kemudian

Ke hulu memotong pagar
Jangan terpotong batang durian
Cari guru tempat belajar
Jangan jadi sesal kemudian

Kerat kerat kayu diladang
Hendak dibuat hulu cangkul
Berapa berat mata memandang
Barat lagi bahu memikul

Harapkan untung menggamit
Kain dibadan didedahkan
Harapkan guruh dilangit
Air tempayan dicurahkan

Pohon pepaya didalam semak
Pohon manggis sebasar lengan
Kawan tertawa memang banyak
Kawan menangis diharap jangan

Pantun Perpisahan

Pucuk pauh delima batu
Anak sembilang ditapak tangan
Biar jauh dinegeri satu
Hilang dimata dihati jangan

Bagaimana tidak dikenang
Pucuknya pauh selasih Jambi
Bagaimana tidak terkenang
Dagang yang jauh kekasih hati

Duhai selasih janganlah tinggi
Kalaupun tinggi berdaun jangan
Duhai kekasih janganlah pergi
Kalaupun pergi bertahun jangan

Batang selasih mainan budak
Berdaun sehelai dimakan kuda
Bercerai kasih bertalak tidak
Seribu tahun kembali juga

Bunga Cina bunga karangan
Tanamlah rapat tepi perigi
Adik dimana abang gerangan
Bilalah dapat bertemu lagi

Kalau ada sumur di ladang
Bolehlah kita menumpang mandi
Kalau ada umurku panjang
Bolehlah kita bertemu lagi

Pantun Teka-teki

Kalau tuan bawa keladi
Bawakan juga si pucuk rebung
Kalau tuan bijak bestari
Binatang apa tanduk dihidung ?

Beras ladang sulung tahun
Malam malam memasak nasi
Dalam batang ada daun
Dalam daun ada isi

Terendak bentan lalu dibeli
Untuk pakaian saya turun kesawah
Kalaulah tuan bijak bestari
Apa binatang kepala dibawah ?

Kalau tuan muda teruna
Pakai seluar dengan gayanya
Kalau tuan bijak laksana
Biji diluar apa buahnya

Tugal padi jangan bertangguh
Kunyit kebun siapa galinya
Kalau tuan cerdik sungguh
Langit tergantung mana talinya ?

Sastra Melayu
Sastra Indonesia
Paparikan
pantun Banjar

 

demikianlah contoh pantun-pantun, kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

 

 

About these ads

4 Responses

 1. Pantun Cinta Sejati – Kumpulan Pantun Cinta Gombal Lucu Terbaru 2011, Nah buat yang suka sama pantun jenaka cinta atau pantu jenaka yang lucu, gokil, dan kocak banget, berikut dibawah ini pantun-pantun cintanya:

  gambar pantun cinta

  =========================================

  Mata genit beradu pandang
  senyum adik menggoda abang
  ayolah dik kita melayang
  menuju negri jauh di sebrang

  ==========================================

  Ada harta tidak terjaga
  Ada peti tidak terkunci
  Bahana cinta anak remaja
  Sekejap kasih sekejap benci

  ==========================================

  Anak ayam belajar berenang
  Anak itik di paya bakau
  Mulut menyebut hati terkenang
  Rindukan adik jauh di rantau

  ==========================================

  Anak bangsawan menjahit tabir
  Sulam di tepi siku keluang
  Benci tuan cuma di bibir
  Dalam hati membara sayang

  ==========================================

  Bila cinta sudah melekat
  Tahi onta serasa coklat

  ==========================================

  Menaiki kereta merknya honda
  Pergi selayang kerumah hanapi
  Bila cinta mekar di dada
  Siang terkenang malam termimpi

  ==========================================

  Mulanya duka kini menjadi lara
  Teman tiada hanyalah sendu
  Bila rindu mulai membara
  Itulah tanda cinta berpadu

  ==========================================

  Juragan pisau makan buah
  Buah kotor kena tinta,
  Jangan risau jangan gundah
  Karena derita bumbu cinta

  ==========================================

  Paling cakep burung gelatik
  Di atas awan terbang melayang
  Emang banyak wanita cantik
  Cuman ade yang abang sayang

  ==========================================

  Pohon sagu jatoh di tebang
  Pohon duku di bikin sarang
  Jangan ragu jangan bimbang
  Cinta ku hanya untuk mu seorang

  ==========================================

  Di pinggir kolam makan bubur
  Jangan lupa pakai keripik
  Dari semalem aye ga bisa tidur
  Selalu teringat wajah mu yg cantik

  ==========================================

  Beli kain warna nya merah
  Dari kediri pake nya batik
  Di godain jangan marah
  Salah sendiri punya wajah cantik

  ==========================================

  Nasi uduk masih anget
  Beli nye di pinggir jalan
  Yang lagi duduk manis banget
  Boleh ga kite kenalan

  ==========================================

  Padi manguniang masak di sawah….
  Mancik bamain di ateh bilah….
  Hiduik la paniang dek banyak mangalah….
  Karano adiak nan banyak tingkah…

  ==========================================

  Malam minggu malam yang panjang,
  saling berkunjung jumpa kerabat..
  Yang ditunggu pun kini telah datang,
  walau hujan hati terasa hangat..

  ==========================================

  Tanjung perak kapale kobong,…
  Monggo pinarak kamare kosong..

  ==========================================

  Disana gunung, disini gunung,
  Ditengah-tengah bunga melati
  Saya bingung kamu pun bingung
  Kenapa ada bunga melati

  ==========================================

  Nasi uduk masih anget
  Beli nye di pinggir jalan
  Yang lagi duduk manis banget
  Boleh ga kite kenalan

  ==========================================
  Anak ayam turun ke bumi
  Induk ayam naik kelangit
  Anak ayam nyari kelangit
  Induk ayam nyungsep ke bumi

  ==========================================

  Jambu merah
  di dinding
  Jangan marah
  just kidding

  ==========================================

  Kalau punya gigi ompong
  cepat cepat ke dokter gigi
  kalau jadi anak sombong
  pasti nanti jadi rugi.

  ==========================================

  Nah Itulah Pantun Cinta Sejati – Kumpulan Pantun Cinta Gombal Lucu Terbaru 2011, pantun cinta atau pantu jenaka yang lucu, gokil, dan kocak banget. Ada yang mau nambahin kalau ada caranya gampang banget tinggal sobat tuliskan pantunnya di kolom komentar dibawah ini, bila sudah ada waktu luang nanti saya tambahkan pantun2 yang sobat tulis di kolom komentar tadi ke artikel pantun diatas.

 2. Pantun Indonesia

  Pantun
  Peribahasa
  Puisi
  Cerpen

  Pantun Suka Cita 1
  Pantun Bersuka Cita
  Pantun Suka Cita
  Pantun Anak-anak
  Pantun Lebaran

  Jenis Pantun

  Pantun Adat
  Pantun Agama
  Pantun Budi
  Pantun Jenaka
  Pantun Kepahlawanan
  Pantun Kiasan
  Pantun Nasihat
  Pantun Percintaan
  Pantun Peribahasa
  Pantun Perpisahan
  Pantun Teka Teki

  poem, pantun, poetry, stanza, koleksi pantun, kumpulan pantun, koleksi pantun, bahasa, bahasa indonesia, contoh pantun, download pantun, sastra
  Pantun cinta, pantun lucu, pantun humor, pantun jenaka, berbalas pantun, kata mutiara

  Cari Pantun

  Pantun Suka Cita 1

  Hiu beli belana beli,
  Udang di manggung beli pula.
  Adik benci kakapun benci,
  Orang dikampung benci pula.

  Jurangan bernama Sutan Tahrir,
  Muat beras bercampur pulut.
  Selama adikku lahir,
  Telah boleh kawan bergelut.

  Jawi hitam tidak bertanduk,
  Memakan rumput diatas munggu.
  Lihatlah ayam tidak bertanduk,
  Demikian hidup anak piatu.

  Kulit lembut celupkan samak,
  Mari dibuat tapak kasut.
  Harta dunia janganlah tamak,
  Kalau mati tidak mengikut.

  Pantun Anak-anak

  Cerana patah dipijak
  Patah dipijak ‘ncik siti’
  Saya ini bukannya bijak,
  Tambahan tidak mengerti

  Cina gemuk membuka kedai,
  Menjual embeh dengan malu
  Bertepuk adikku pandai,
  Boleh diupah dengan susu

  Cempedak diluar pagar,
  Tarik galah tolong jolokkan
  Saya budak baru belajar,
  Kalau salah tolong tunjukan

  Buah ara batang dibantu,
  Mari dibantun dengan arang
  Hai saudara dengarkan lah pantun,
  Pantun tidak mengata orang

  Pantun Lebaran

  Kebenaran sejati tak pernah berubah
  Walau telah lama dimakan sejarah
  Mohon maafkan segala salah
  Semoga di hari raya hidup kita makin terarah

  Pengetahuan memudahkan kehidupan
  Agama memberi arah peradaban
  Mohon maafkan segala laku kesalahan
  Semoga di hari raya kita tambah beriman

  Perilaku sesat selamanya sesat
  Tidak jadi benar karena perubahan jaman
  Di hari idul fitri kuucapkan selamat
  Mohon hapuskan segala kesalahan

  Kuda perang berpacu kencang
  Kuda beban berjalan pelan
  Maafkan bila aku berteriak lantang
  Mohon maafkan segala kesalahan

  Kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan
  Agamalah pembawa kebahagiaan sejati
  Mohon maafkan segala kesalahan
  Semoga berbahagia di hari raya fitri

  (Dari berbagai sumber di internet)

  Pantun Agama

  Banyak bulan perkara bulan
  Tidak semulia bulan puasa
  Banyak tuhan perkara tuhan
  Tidak semulia Tuhan Yang Esa

  Daun terap diatas dulang
  Anak udang mati dituba
  Dalam kitab ada terlarang
  Yang haram jangan dicoba

  Bunga kenanga diatas kubur
  Pucuk sari pandan Jawa
  Apa guna sombong dan takabur
  Rusak hati badan binasa

  Anak ayam turun sepuluh
  Mati seekor tinggal sembilan
  Bangun pagi sembahyang subuh
  Minta ampun kepada Tuhan

  Asam kandis asam gelugur
  Ketiga asam si riang-riang
  Menangis mayat dipintu kubur
  Teringat badan tidak sembahyang
  .

  Pantun Percintaan

  Coba-coba menanam mumbang
  Moga-moga tumbuh kelapa
  Coba-coba bertanam sayang
  Moga-moga menjadi cinta

  Limau purut lebat dipangkal
  Sayang selasih condong uratnya
  Angin ribut dapat ditangkal
  Hati yang kasih apa obatnya

  Ikan belanak hilir berenang
  Burung dara membuat sarang
  Makan tak enak tidur tak tenang
  Hanya teringat dinda seorang

  Anak kera diatas bukit
  Dipanah oleh Indera Sakti
  Dipandang muka senyum sedikit
  Karena sama menaruh hati

  Ikan sepat dimasak berlada
  Kutunggu di gulai anak seberang
  Jika tak dapat dimasa muda
  Kutunggu sampai beranak seorang

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Kirim saya sehelai baju
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi ranting kayu

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Belikan sahaya pisau lipat
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi benang pengikat

  Kalau tuan mencari buah
  Sahaya pun mencari pandan
  Jikalau tuan menjadi nyawa
  Sahaya pun menjadi badan
  .

  Pantun Teka-teki

  Kalau tuan bawa keladi
  Bawakan juga si pucuk rebung
  Kalau tuan bijak bestari
  Binatang apa tanduk dihidung ?

  Beras ladang sulung tahun
  Malam malam memasak nasi
  Dalam batang ada daun
  Dalam daun ada isi

  Terendak bentan lalu dibeli
  Untuk pakaian saya turun kesawah
  Kalaulah tuan bijak bestari
  Apa binatang kepala dibawah ?

  Kalau tuan muda teruna
  Pakai seluar dengan gayanya
  Kalau tuan bijak laksana
  Biji diluar apa buahnya

  Tugal padi jangan bertangguh
  Kunyit kebun siapa galinya
  Kalau tuan cerdik sungguh
  Langit tergantung mana talinya ?
  .

  Pantun Perpisahan

  Pucuk pauh delima batu
  Anak sembilang ditapak tangan
  Biar jauh dinegeri satu
  Hilang dimata dihati jangan

  Bagaimana tidak dikenang
  Pucuknya pauh selasih Jambi
  Bagaimana tidak terkenang
  Dagang yang jauh kekasih hati

  Duhai selasih janganlah tinggi
  Kalaupun tinggi berdaun jangan
  Duhai kekasih janganlah pergi
  Kalaupun pergi bertahun jangan

  Batang selasih mainan budak
  Berdaun sehelai dimakan kuda
  Bercerai kasih bertalak tidak
  Seribu tahun kembali juga

  Bunga Cina bunga karangan
  Tanamlah rapat tepi perigi
  Adik dimana abang gerangan
  Bilalah dapat bertemu lagi

  Kalau ada sumur di ladang
  Bolehlah kita menumpang mandi
  Kalau ada umurku panjang
  Bolehlah kita bertemu lagi
  .

  Pantun Peribahasa

  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ke tepian
  Bersakit-sakit dahulu
  Bersenang-senang kemudian

  Kehulu memotong pagar
  Jangan terpotong batang durian
  Cari guru tempat belajar
  Jangan jadi sesal kemudian

  Kerat kerat kayu diladang
  Hendak dibuat hulu cangkul
  Berapa berat mata memandang
  Barat lagi bahu memikul

  Harapkan untung menggamit
  Kain dibadan didedahkan
  Harapkan guruh dilangit
  Air tempayan dicurahkan

  Pohon pepaya didalam semak
  Pohon manggis sebasar lengan
  Kawan tertawa memang banyak
  Kawan menangis diharap jangan
  .

  Pantun Kiasan

  Ayam sabung jangan dipaut
  Jika ditambat kalah laganya
  Asam digunung ikan dilaut
  Dalam belanga bertemu juga

  Berburu kepadang datar
  Dapatkan rusa belang kaki
  Berguru kepalang ajar
  Bagaikan bunga kembang tak jadi

  Anak Madras menggetah punai
  Punai terbang mengirap bulu
  Berapa deras arus sungai
  Ditolak pasang balik kehulu

  Kayu tempinis dari kuala
  Dibawa orang pergi Melaka
  Berapa manis bernama nira
  Simpan lama menjadi cuka

  Disangka nenas ditengah padang
  Rupanya urat jawi-jawi
  Disangka panas hingga petang
  Kiranya hujan tengah hari
  .

  Pantun Adat

  Menanam kelapa di pulau
  Bukum Tinggi sedepa sudah berbuah
  Adat bermula dengan hukum
  Hukum bersandar di Kitabullah

  Ikan berenang didalam lubuk
  Ikan belida dadanya panjang
  Adat pinang pulang ke tampuk
  Adat sirih pulang ke gagang

  Lebat daun bunga tanjung
  Berbau harum bunga cempaka
  Adat dijaga pusaka dijunjung
  Baru terpelihara adat pusaka

  Bukan lebah sebarang lebah
  Lebah bersarang dibuku buluh
  Bukan sembah sebarang sembah
  Sembah bersarang jari sepuluh

  Pohon nangka berbuah lebat
  Bilalah masak harum juga
  Berumpun pusaka berupa adat
  Daerah berluhak alam beraja
  .

  , 0 comments
  Labels: Pantun Anak-anak
  Older Posts
  Subscribe to: Posts (Atom)
  Memahami Pantun

  Pantun Indonesia
  Mean of Pantun
  Berbalas Pantun
  Fungsi Pantun

  Populer

  Pantun Agama
  Pantun Nasihat
  Kumpulan Pantun Percintaan
  Pantun Teka-teki
  Pantun Jenaka
  Pantun Percintaan
  Pantun Perpisahan

  Pantun
  Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  http://pantunindonesia.blogspot.com/2011/11/pantun-anak-anak.html

 3. LANTUN MAHAKAM

  Orang kaya banyak berharta
  Ke Sumatra setiap tahun
  Bismillah saya membuka kata
  Berseni sastra membuat pantun
  *
  Daun ilalang pucuknya mati
  Buah pisang berwarna hitam
  Pantun dikarang penghibur hati
  Turut kembangkan budaya Etam
  *
  Daun ilalang taruh di topi
  Daun Kurma ditambah lagi
  Pantun kukarang di malam sepi
  Kala purnama telah meninggi
  *
  Ambil paku di Kota Raja
  Di Kota Raja mendapat intan
  Wahai saudaraku di mana saja
  Pantun kukarang untuk kalian

  BUDAYA ETAM
  Jalan-jalan sekitar taman
  Jangan patahkan mawar berduri
  Wahai kawan sesama seniman
  Mari lestarikan budaya Etam
  s
  Anak badak mencari makan
  Anak ketam di dalam tanah
  Kalau tidak dilestarikan
  Budaya Etam pastilah punah
  s
  Minum susu memakai rantang
  Tumpah di bantal di atas tilam
  Anak cucu di masa datang
  Tidak kenal budaya Etam
  s
  kalau tilam sudahlah basah
  Jemur sekarang di atas atap
  Budaya etam sangatlah indah
  Sungguh sayang, janganlah lenyap
  s
  terbang rendah burung peragam
  Dari huma terbang ke hutan
  Budaya daerah beraneka ragam
  Mari bersama kita lestarikan
  s
  main gasing janganlah rebah
  Memakai tali pelepah pisang
  Budaya asing sudah merambah
  Budaya asli janganlah hilang
  s
  Mari menyanyi sambil menari
  Suara dua tinggi dan rendah
  Budaya negeri tetap lestari
  Negeri kita semakin indah
  s
  Air terjun bertangga dua
  Tempat gadis mencuci kain
  Syair, pantun, serta mamanda
  Juga masih banyak yang lain

  s
  Buah kelat waktu dirasa
  Meludah lagi kalau tak nyaman
  Wahai pejabat serta pengusaha
  Bantulah kami para seniman
  s
  Pohon kurma sebesar paha
  Pohon Kemiri tidak berduri
  Mari bersama kita berusaha
  Mmembangun seni negeri sendiri
  s
  Anak cecak mencari makan
  Bersembunyi di bawah papan
  Orang bijak pasti pikirkan
  Hari ini dan masa depan
  s
  Ada ikan namanya tenggiri
  Ikan dibawa ke Muara Kaman
  Melestarikan budaya negeri
  Bukanlah hanya tugas seniman
  s

  http://abu_dillah.tripod.com/abu_dillah/id9.html

  Mengenal Pantun Pantun Lucu Asli Indonesia

  Indonesia kaya akan budayanya, begitupula pantun pantun lucu daerahnya. Berbagai macam pantun dijaga dan dibudayakan oleh masyarakatnya, baik untuk acara ataupun kegiatan tertentu. Dalam sesi ini akan disajikan pantun pantun lucu dengan tujuan hanya untuk menghibur. Semua pantun ini tidak bermaksud menyinggung ataupun menghina seseorang ataupun sekelompok orang. Semua pantun ini dibuat si penulis sendiri, dengan niat hanya untuk menghibur para pembaca.
  Pantun pantun lucu ini boleh diambil, dicopy, ataupun disebarkan dengan syarat mencantumkan sumbernya. Terima kasih.
  Contents at a Glance

  Pantun Pantun Nasehat Lucu
  Koleksi Pantun Pantun Nasehat Lucu
  Pantun Pantun Romantis Lucu
  Koleksi Pantun Pantun Romantis Lucu
  Informasi Lainnya Mengenai Pantun Pantun…
  Info Humor Lainnya

  More

  Pantun Pantun Nasehat Lucu
  Koleksi Pantun Pantun Nasehat Lucu

  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ketepian
  Berakit-rakit melulu
  Kapan dapat gantian? (Cape deh dari dulu-dulu merakit terus)

  Main laptop larut malam
  Besok telat masuk kerjaan
  Kalau adik keluar malam
  Pasti lagi kejar setoran (Hayooo yang suka keluar malam)

  Panas-panas kota Jakarta
  Akibat pemanasan dunia
  Bila ingin lulus sarjana
  Tidur malam tanpa celana (Biasa men, adik kecil juga butuh udara segar)

  Meler-meler ingus keteter
  Sampai sakit di kepala
  Hati-hati sering teler
  Bisa-bisa ke alam baka (Ampun DJ, ngak lagi deh janji)

  Kelap-kelip lampu diskotik
  Ada musik tambah asik
  Gimana mau nilai apik
  Makannya cuma keripik (Ingat-ingat empat sehat lima sempurna, ting)

  Pantun Pantun Romantis Lucu
  Koleksi Pantun Pantun Romantis Lucu

  Makan nasi sepiring berdua
  Rasanya enak tiada tara
  Awas cowok suka menggoda
  Diam-diam watak buaya (Kalo si cewek memang demen digodai gimana?)

  Hujan turun rintik-rintik
  Duduk berdua di teras rumah
  Ingin punya cewek cantik
  Syaratnya rumah dan mobil mewah (Wah, ini dia nih si cewek matre)

  Nonton bioskop horor Indonesia
  Bersama pacar cantik jelita
  Hidup jangan disia-sia
  Dekati wanita sebanyak-banyaknya (Motonya para playpoy cap kodok)

  Jika sudah namanya cinta
  Hati terasa berbunga-bunga
  Kalau sudah terbawa suasana
  Senyum sendiri seperti orang gila (Jangan ampe terbawa mimpi loh)

  Hari Valentine telah tiba
  Pasangan berlomba saling berbagi
  Takut cinta tak diterima
  Dukun dapat banyak rejeki (Cinta ditolak, dukun bertindak)
  Informasi Lainnya Mengenai Pantun Pantun Lucu
  Tambahan informasi lainnya mengenai pantun pantun lucu

  http://www.squidoo.com/pantun-pantun-lucu

 4. Pantun Pantun Lucu
  funny-words-sayings
  contoh pantun romantis
  humor lucu jenaka
  koleksi pantun cinta
  kumpulan pantun cinta
  kumpulan pantun cinta lucu
  kumpulan pantun romantis
  pantun cinta humor
  pantun cinta lucu
  pantun humor cinta
  pantun lucu cinta
  pantun lucu dan romantis
  pantun lucu dewasa
  pantun lucu romantis
  pantun melayu lucu
  pantun minang lucu
  pantun padang lucu
  pantun paling lucu
  pantun pendek lucu

  PANTUN JENAKA – Kumpulan 100 Pantun Lucu Pilihan

  Pantu jenaka atau pantun lucu seringkali kita dengar pada saat SD dulu. Berbeda dengan kata bijak, pantun jenaka adalah sejenis puisi lama yang bernuansa lucu. Nah kali ini saya akan mencoba berkreasi membuat 100 pantun jenaka. Mohon maaf jika saat anda menemukan blog ini proyek 100 pantun lucu belum benar2 terealisasi karena saya ingin membuatnya sendiri tidak copas dari tempat lain, jadi pelan pelan ngumpulin 100 pantun jenakanya. Karena ini hasil karya murni saya buat sendiri, yang ingin ngopi mohon minta izin ya.

  Pantun Jenaka Pilihan
  Berandai andai menjadi tukang kayu
  Apa daya badan tak mampu
  Seandainya saja kamu ayu
  Pastinya gak mau sama aku

  Pagi pagi jalan kesolo
  Siapkan diri, rumah dikunci
  Body emang kayak J-Lo
  Tapi sayang situ mah banci

  Ibas Menikah dengan Aliya
  SBY jadi besan Hatta
  Taro kata mas aku jadi meraka
  Gak tau lagi deh jadi apa nih negara

  Angota DPR pada gajebo
  Niat bolos rapat gak pernah pamit
  Lo pamer badan kayak Rambo
  Liat kecoa lu menjerit

  Kerak telor berlapis lapis
  Kerang hijau bumbu bakar
  Jangan menor, sok ngartis
  Utangmu belom dibayar

  Memang pintar burung gelatik
  pandai bersiul suara merdu
  Emang benar dik kamu cantik
  Tapi itu 30 tahun lalu

  Update Pantun Jenaka

  Laju laju perahu sampan
  Bersandar ketepi melempar jangkar
  Aku tahu mas kamu tampan
  Tapi aku sudah tak sabar, tiap makan aku yang bayar

  Update Pantun Jenaka Desember

  Oleh oleh dari Jogja
  Ada gudeg dan brongkos
  Boleh saja bang kamu bilang cinta
  Tapi sayang berat diongkos

  Makan tahu bareng si bolot
  Tahu Sumedang enak sekali
  Aku tahu Bapakmu pilot
  Tiap hari kamu melayang dihati

  Rumput ilalang dibatu kali
  Ingin bersih jangan lupa dicabut
  Kamu bilang sepatu Itali
  Tapi liat tuh capnya Cibaduyut

  Kami juga mempunyai berbagai koleksi kata kata mutiara anda bisa mengunjunginya setelah membaca pantun jenaka ini. Kedepan saya akan selalu mengupdate pantun lucu ini sampai benar2 mencukupi kuota 100 pantun jenaka. Saya mohon maaf jika ada sebagian yang gak lucu lucu banget atau bahkan dipaksakan lucu karena memang ada sebagian yang begitu mudah tertawa tetapi ada juga yang berusah tidak tertawa bahkan ketika melihat komedi jenaka lewat mivo tv misalnya. Saya juga menyadari mungkin ada sebagain yang tidak bisa disebut pantun seperti deskiripsi pantun wikipedia Namun demikian kontribusi pengunjung berupa komentar atau sumbangan pantun jenaka akan sangat saya hargai, semoga anda t

  PANTUN CINTA – Kumpulan Pantun Cinta Jenaka

  Share

  Pantun cinta yang saya sebut pantun cinta jenaka ini adalah posting lebih lanjut dari pantun jenaka yang pernah saya tulis sebelumnya. Sebagai catatan bahwa pantun cinta ini adalah murni karya saya sendiri, jadi bagi anda yang ingin menulis ulang harap menyertakan link balik ke posting pantun cinta ini. Ada beberapa pantun romantis dan ada beberapa pantun cinta jenaka, pastinya ada beberapa kelemahan yang akan anda temui nanti mengingat pantun cinta ini saya buat sendiri. Anda juga bisa mengunjungi posting lain yang tidak jauh dari untaian kata yaitu kata bijak serta posting tentang kata kata mutiara di bog ini.

  Pantun Cinta Pilihan

  Beli bawang diwadah plastik
  beli terigu dan juga lada
  Memang sayang engkau tak cantik
  Tapi bagiku kau sempurna

  Pohon kelapa pohon kapas
  Tumbuh berdampingan tampak menyatu
  Biar saja aku dibilang malas
  Karena yang bisa aku kerjakan hanya mencintaimu

  Ketika batu bersanding dengan bata
  Ketika itu peradaban jauh lebih maju
  Cinta bagiku sangat sederhana
  Yaitu ketika aku berjumpa denganmu

  Baru beberapa pantun cinta yang bisa saya tulis untuk anda, kedapan akan lebih banyak pantun cinta yang bisa anda manfaatkan untuk membangun romantisme. Bukan gombal kiranya jika anda berusaha memberikan sebuah kata manis untuk istri anda tercinta. Saya menyadari betapa banyak orang yang terjebak kepada romantisme semu selayak sinetron yang sering saya saksikan lewat mivo tv. Romantisme semu yang mengukur cinta dari berapa banyak harta yang bisa kita berikan kepada pasangan. Benar memang harta menjadi faktor penting dalam keluarga tetapi setipa pantun cinta yang tulus anda ucapkan kepada istri tercinta itu jauh lebih berharga dari segepok uang gaji bulanan anda. Semoga bermanfaat posting tentang pantun cinta.

  Pantun

  PANTUN JENAKA – Kumpulan 100 Pantun Lucu Pilihan

  http://www.gusbud.web.id/2011/11/pantun-cinta-kumpulan-pantun-cinta.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: