• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Artikel Terbaru 083821513356

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,261,084 hits

kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara cinta – kata cinta paling indah dan romantis 2012

kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara cinta – kata cinta paling indah dan romantis 2012

kata cinta , kata-kata cinta , kata kata cinta , kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta – kumpulan kata kata cinta terbaru – kata mutiara cinta – koleksi kata cinta islami – kata-kata cinta islam – kata-kata cinta religi – kata cinta religius – kata cinta agama – ungkapan kata cinta tulus ikhlas – kalimat cinta romantis – kalimat-kalimat cinta asmara romantis terbaru -

==

silahkan tuliskan kata-kata cinta anda di bagian komentar, siapa tau aja bisa jd sumber inspirasi bagi para pembaca artikel ini…

sumber: http://ayatcinta.wordpress.com/author/ayatayatcinta/
=================================

Cinta hanya akan indah pabila berpondasikan kasih sang pencipta…. Karena Cinta berasal dari-Nya… Dan cinta yg paling utama adalah cinta kepada sang pencipta cinta…

=========================

Bintang kehidupanku tlah redup, cahaya nya bgai pelita yg hampir mati dan harapan akan kehadiran mu terkubur dalam penantian tak bertepi, =(

silahkan add FB: sarah.narcizme1990@hotmail.com

=========================

p”RsahaBata N Q_ta sperty tGn & mata
aPaBiLa tangan t”rluka maka mata mEnAngIZ
DN aPabiLa maTa menaNgiZ makA tanGan mEnghapus ny

ewis_konyol@yahoo.co.id
==========================

Pagi yang cerah ketika bersamamu
malam yang indah ketika mendengarkan suara mu
hati yang bahagia ketika memiliki mu selamanya

ryan
================================

Mengenalmu adalah suatu anugerah
Menyakitimu adalah suatu larangan
Mendampingi hidupmu adalah suatu kebahagiaan
Meninggalkanmu adalah suatu kebodohan

Gadis
===================================

KaU daTan9 mEmbaWa CinTa daN kEseTiaaN . . .
DaN kaU peRgi MeniNggaLkaN Luka Dan KeHancuRan . . .
DaN aQ leBih Baik DikEnaL laLu di LupAKAN daRipada Di CinTai LalU dKhiAnaTi …………………………….
===============================

Tanamlah sebatang pohon cinta
yang berdaun kesetian
berbunga ketulusan
berakar kejujuran
siramilah dengan kasih & sayang
pupuklah dengan kepercayaan
cinta bukanlah matematika yang bisa di hitung
cinta bukanlah PPKN yang selalu di atur oleh pasal
cinta bukanlah ekonomi yang kadang untung dan rugi
tanpa cinta kita takan menjadi seperti ini

http://arsyahcom@yahoo.co.id/

===============================

aku mencintaimu,kemarin,hari ini,esok, dan yang akan datang, karna aku sayang kmu, 9a tw berapa besar sayang itu. mungkin, memang ga perlu di jalaskan, cukup untuk dimengerti……..

fira_diaz@yahoo.co.id
===================================

Barangsiapa yang membereskan hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan membereskan hubungan antara dia dan manusia semuanya. Barangsiapa yang membereskan urusan akheratnya, niscaya Allah akan membereskan baginya urusan dunianya. Barangsiapa yang selalu menjadi penasehat yang baik untuk dirinya sendiri, niscaya Allah akan menjaganya dari segala bencana.

==============================

hidup ini sesungguhnya mudah dan sederhana jika anda tidak banyak tuntutan. karena sesungguhnya hidup ini penuh dengan kebahagiaan jika anda tak dikuasai oleh ilusi,ambisi dan keakuan.

============================

Apa kabar cinta?

Masihkah tetap untuk-NYA……?

Apa kabar rindu?

Masihkah tetap untuk surgaNYA..?

Apa kabar hati?

Masihkah sesejuk dan sebening embun pagi….?
==============================

T E M A N………
Teman,
kata sederhana yang tidak mudah ditemukan dalam kenyataan

Teman,
tak semua yang dekat bisa berlabelkannya

Teman,
ada kerinduan untuk selalu dapat bertemu dengan sosok sepertinya

Pernahkah kau temukan seseorang yang
senantiasa setia di sisimu
kala kau jatuh dan hilang asa.

Pernahkah kau dapati sesosok makhluk
yang selalu tahan mendengar kisahmu
kala angin membawa berita-berita busuk tentangmu.

Pernahkah handphone berdering di tengah malam,
hanya untuk sebuah kalimat pendek
“Apa Kabar Imanmu Malam ini ?”

Pernahkah kau tangkap butiran air mata
yang disembunyikan, sehabis doa panjang
yang padanya terselip namamu.

Dialah teman sejatimu
salam cinta

mr.president

====================================

Jangan prnah merasa sepi karena hatiku, kan slalu menemanimu pejamkanlah matamu dan bermimpilah dlm tdurmu. bangunlah esok pagi dengan senyuman yg indah seindah mentari pagi yang bersinar!

===================

cinta itu seperti bunga-bunga,ia akan tumbuh di setiap hati yang ingin di mengerti di setiap hati yang rindu di dampingi,,

cinta iu seperti seekor kupu-kupuyang indah dan tak mungkin di sentuh,tapi keindahanya dapat menjadikan sebuah taman yang menenangkan..

=========================

Cinta….Dengan sayap lembutnya ia akan membawamu terbang keawan dan sebagaimana Cinta menenggelamkanmu hingga kedasar laut yang paling dalam……..

===============================

dalam kamus ada kata, dalam kata ada makna, dalam makna ada cinta, dalam cinta ada hati, dan dalam hati ada yang tercinta…………
I LOVE U so much….!!!!!

================================

Dengan senyuman, kau luluhkan hatiku…
dengan senyuman, kau perlihatkan dunia padaku….
hanya dengan sebuah senyuman….
kau berikan aku kesadaran…
begitu indah cerita hidupku oleh senyummu…..

i love u,

===========================

Cinta dapat membuat qta melayang tinggi di langit biru yang dipenuhi oleh awan penyejuk hati…….,namun terkadang cinta jua yang membuat qta menjadi insan yang terbelenggu………..

==============================

siang dalam luka, merindu senja kian menghampiri ku berharap ada pelangi mewarnai dan memberi cahaya peri di dalam lukisan hatiku, terangi warna indah dengan cinta, basuh lukaku dengan warna sahdu, aku merindumu seperti kumenanti tetesan pertama air hujan yang jatuh ke tanah, basahi dan dinginkan api hatiku yang terbakar cemburu dan dustamu.

============================

hal yang menyedihkan dalam hidup ini…
adalah
ketika kamu bertemu seseorang yang berarti bagimu,,
yang sangat kau cintai,,
yang kau sayangi,,,
hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya
menjadi tak berarti
dan kamu harus membiarkannya pergi……

==============================

cinta sejati
hanya ada
pada Allah semata..

=========================

cinta itu sumber kebahagiaan, sekaligus sumber kesedihan! karena pada saat kita mendapati cinta itu, maka saat itu lah kebahagiaan muncul..tapi pada saat cinta itu hilang maka saat itulah cinta berubah menjadi kepedihan…
===========================

ciNta itu….

ketiKa qu sLh..
dia sLaLU maafkN qu..

ketIka qu mrH…
dia sLaLu trsenYum untukKu,,

keTika qu sAkiti,,
dia sLaLu beriKn yg trbAik untuKKU…

ketiKa aq perGi,,
dia msH ‘n akn sLaLu menunGGuku,,

dan ketika cinta itu trgantikan yg Lain…..
CintanYa msH ‘n sLaLU untukku…

krn….

diaLh cinta itu…….!!!!

=============================

Datang dan pergi seperti angin
tak beraturan dan arah
merasakan cinta dalam kehidupan
kadang ku bahagia kadang ku bersedih

==============================

Bissmillahhirrahmanirrohimm….

Cintaku hanya kupersembahkan untuk …
Yang menciptakanku…
Memberiku Jiwa…
Memberiku udara…agar aq tetap hidup
Memberiku segalanya…selayaknya manusia….

Cintaku hanya untuk SANG KHALIQ….

ALLAH AZZA WA JALLA…

=========================

Cinta pada dunia, dunia akan pergi,
Cinta pada manusia, manusia akan mati,
Cintalah pada Allah kerana Dialah yang kekal abadi.
========================

Jika Kau Jadi Bintang Jadi Lah Yang Paling Terang,,,Jika Kau jadi Mimpi Jadi Lah Yang Paling Indah,,,Jika Kau Mengenal Aq Jadi Lah Yang Terbaik Yang Pernah Aq Kenal,,,,,,??????

===========================

C!NcA…
cinta berawal dari mata………..
turun kehati………
dan…..?
barakhir dengan air mata………
jadi sakit hati…….

======================

….“Ya Allah kekalkan cinta kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga Firdaus-Mu agar kami dapat terus bercinta selama-lamanya. Amin.”

========================

cinta itu seperti bunga-bunga,ia akan tumbuh di setiap hati yang ingin di mengerti di setiap hati yang rindu di dampingi,,
cinta iu seperti seekor kupu-kupuyang indah dan tak mungkin di sentuh,tapi keindahanya dapat menjadikan sebuah taman yang menenangkan..

========================
Cinta….Dengan sayap lembutnya ia akan membawamu terbang keawan dan sebagaimana Cinta menenggelamkanmu hingga kedasar laut yang paling dalam……..
========================

cinta seperti ubur-ubur…
terlihat indah di mata, namun setelah kau sentuh, kau akan merasakan sakit yang teramat sangat oleh karena sengatannya….
=========================
CiNtA TaK BuTuH
HaRtA…
KaSiH TaK BuTuH
TaHtA…
TeTaPi…
CiNtA Dan KaSiH
HaNyA BuTuH
KeSaBaRaN…
DaN…
KeIkHlAsAn…

===================

Di kala mata bertemu dengan mata………
biarkan hati yang bicara……..
terima kasih sobat……
kehadiranmu begitu berarti bagiku………

======================

Cinta ibarat menggenggam setangkai bunga mawar..semakin keras kita menggenggamnya akan semakin terasa duri yang menusuk tetapi semakin lemah kita menggenggamnya akan semakin mudah angin menerbangkannya
=======================

kasihilah Tuhan Allah mu dengan segenap hati mu, dengan segenap jiwamu dan segenapa akal budimu.
kasihilah musuh mu seperti menghasihi dirimu sendiri
======================

LARANGAN DALAM PACARAN

1. Jangan berduaan dengan pacar di tempat sepi, kecuali ditemani mahram dari sang wanita (jadi bertiga)

“Janganlah seorang laki-laki berkholwat (berduaan) dengan seorang wanita kecuali bersama mahromnya…”[HR Bukhori: 3006,523, Muslim 1341, Lihat Mausu’ah Al Manahi Asy Syari’ah 2/102]

“Tidaklah seorang lelaki bersepi-sepian (berduaan) dengan seorang perempuan melainkan setan yang ketiganya“ (HSR.Tirmidzi)

2. Jangan pergi dengan pacar lebih dari sehari semalam kecuali si wanita ditemani mahramnya

“Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sehari semalam tidak bersama mahromnya.” [HR Bukhori: 1088, Muslim 1339]

3. Jangan berjalan-jalan dengan pacar ke tempat yang jauh  kecuali si wanita ditemani mahramnya

“…..jangan bepergian dengan wanita kecuali bersama mahromnya….”[HR Bukhori: 3006,523, Muslim 1341]

4. Jangan bersentuhan dengan pacar, jangan berpelukan,  jangan meraba,  jangan mencium, bahkan berjabat tangan juga tidak boleh, apalagi yang lebih dari sekedar jabat tangan

“Seandainya kepala seseorang di tusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik dari pada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (Hadits hasan riwayat Thobroni dalam Al-Mu’jam Kabir 20/174/386 dan Rauyani dalam Musnad: 1283, lihat Ash Shohihah 1/447/226)

Bersabda Rasulullahi Shallallahu ‘alaihi wassallam: “Sesungguhnya saya tidak berjabat tangan dengan wanita.” [HR Malik 2/982, Nasa’i 7/149, Tirmidzi 1597, Ibnu Majah 2874, ahmad 6/357, dll]

5. Jangan memandang aurat pacar, masing-masing harus memakai pakaian yang menutupi auratnya

“Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya..” (Al Qur’an Surat An Nur ayat 30)

“…zina kedua matanya adalah memandang….” (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i)

6.  Jangan membicarakan/melakukan hal-hal yang membuat terjerumus kedalam zina

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jelek” (Al Qur’an Surat Al Isra 32)

“Kedua tangan berzina dan zinanya adalah meraba, kedua kaki berzina dan zinanya adalah melangkah, dan mulut berzina dan zinanya adalah …..” (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

7. Jangan menunda-nunda menikah jika sudah saling merasa cocok

“Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi).

“Yang paling banyak menjerumuskan manusia ke-dalam neraka adalah mulut dan kemaluan.” (H.R. Turmudzi dan dia berkata hadits ini shahih.)

WARNING:

sebenarnya banyak ulama dan ustadz yang mengharamkan pacaran, misalnya saja ustadz Muhammad Umar as Sewed. jadi sebaiknya segera menikahlah dan jangan berpacaran…

Bagi yang sudah terlanjur berbuat dosa maka bertaubatlah dan jangan putus asa, Allah pasti mengampuni hambanya yang bertaubat dan memohon ampun…

http://www.pacaranituharam.wordpress.com

================

kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta

==========================================

kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta

About these ads

6 Responses

 1. kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta
  ————————————

  RENUNGAN BUAT SANG SUAMI

  (Syaikh Mustofa Al-‘Adawy)

  Wahai sang suami ….

  Apakah berat bagimu, untuk tersenyum di hadapan istrimu di kala dirimu masuk menemui istri tercinta, agar engkau meraih pahala dari Allah?!!

  Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu?!!

  Apakah menyulitkanmu wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu disaat engkau menghampiri dirinya?!!

  Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri, agar engkau mendapat pahala?!!

  Apakah susah, apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap :
  “Assalamu`alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”
  agar engkau meraih 30 kebaikan?!!

  Apakah gerangan yang membebanimu, jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa, dan mengandung bohong yang dibolehkan?!!

  Tanyalah keadaan istrimu di saat engkau masuk rumah!!

  Apakah memberatkanmu, jika engkau menuturkan kepada istrimu di kala masuk rumah : “Duhai kekasihku, semenjak Kanda keluar dari sisimu, dari pagi sampai sekarang, serasa bagaikan setahun”.

  Sesungguhnya, jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah, karena Rasulullah bersabda :”Dan di dalam mempergauli isteri kalian ada sedekah”.

  Apakah melelahkanmu wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata : “Ya Allah perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya”

  Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah.

  Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah.

  Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan.

  Berjabat tangan mengugurkan dosa-dosa.

  Berhubungan badan mendapatkan pahala.

  ————————————–
  kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta

  —————————————

  RENUNGAN BUAT SANG ISTRI
  (Syaikh Mustofa Al-‘Adawy)

  Wahai sang Istri ….

  Apakah akan membahayakan dirimu, apabila engkau menemui suamimu dengan wajah yang berseri, dihiasi simpul senyum yang manis di saat dia masuk rumah?

  Apakah memberatkanmu, apabila engkau menyapu debu dari wajahnya, kepala, dan baju serta mengecup pipinya.?!!

  Mungkinkah akan menyulitkanmu, jikalau engkau berkata kepada suami : “Alhamdulillah atas keselamatan Kanda, kami sangat rindu kedatanganmu, selamat datang kekasihku”.

  Wahai sang istri…

  Berdandanlah untuk suamimu dan harapkanlah pahala dari Allah di waktu engkau berdandan, karena Allah itu Indah dan mencintai keindahan

  Pakailah parfum yang harum, dan ber-make-uplah, serta pakailah busana yang paling indah untuk menyambut suamimu.

  Jauhi dan jauhilah bermuka masam dan cemberut.

  Janganlah engkau mendengar dan menghiraukan perusak dan pengacau yang bermaksud merusak dan mengacaukan keharmonisanmu dengan suami.

  Janganlah selalu tampak sedih dan gelisah, akan tetapi berlindunglah kepada Allah dari rasa gelisah, sedih, malas dan lemah.

  Janganlah berbicara terhadap laki-laki lain dengan lemah-lembut, sehingga menyebabkan orang yang di hatinya ada penyakit mendekatimu dan menduga hal-hal yang jelek ada pada dirimu.

  Selalulah dirimu dalam keadaan lapang dada, hati tentram, dan ingat kepada Allah setiap saat.

  Ringankanlah suamimu dari setiap keletihan, kepedihan dan musibah serta kesedihan yang menimpanya.

  Suruhlah suamimu untuk berbakti kepada ibu bapaknya.

  Didiklah anak-anakmu dengan baik. Isilah rumah dengan tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir, perbanyaklah membaca Al-Quran terutama surat Al-Baqarah, karena surat itu dapat mengusir setan.

  Bangunkanlah suamimu untuk melaksanakan shalat malam, doronglah dia untuk melakukan puasa sunah, ingatkan dia akan keutamaan bersedekah, dan janganlah engkau menghalanginya untuk menjalin hubungan siraturrahim dengan karib kerabatnya.

  Perbanyaklah beristighfar untuk dirimu, suamimu, serta kedua orang tua dan seluruh kaum muslimin. Berdoalah kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala, agar dianugerahkan keturunan yang baik, niat yang baik serta kebaikan dunia dan akhirat. Ketahuilah sesungguhnya Rabbmu Maha Mendengar doa dan mencintai orang yang nyinyir dalam meminta. Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan Rabbmu berkata : “Serulah Aku niscaya Aku penuhi doamu” (Al-Ghafir : 60).

  http://www.abusalma.wordpress.com
  (e-book souvenir pernikahan)

  ————————————
  kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta

 2. kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta
  ————————————

  24 lessons in life, versi indonesia ;)

  1. Jangan tertarik kepada seseorang hanya karena
  parasnya, sebab keelokan
  paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik
  hanya kepada kekayaannya,
  karena kekayaan dapat musnah. Tertariklah
  kepada
  seseorang yang dapat membuatmu
  tersenyum, karena hanya senyum yang dapat
  membuat
  hari-hari yang gelap
  menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang
  seperti
  itu.

  2. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu sangat
  merindukan seseorang,
  sehingga ingin hati menjemputnya dari alam mimpi
  dan memeluknya dalam
  alam nyata. Semoga kamu memimpikan orang
  seperti itu.

  3. Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu
  impikan, pergilah ke
  tempat-tempat kamu ingin pergi, jadilah seperti
  yang kamu
  inginkan, karena kamu hanya memiliki satu
  kehidupan dan satu
  kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin
  kamu
  lakukan.

  4. Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan yang
  cukup
  untuk membuatmu baik
  hati, cobaan yang cukup untuk membuatmu kuat,
  kesedihan yang cukup untuk
  membuatmu manusiawi, pengharapan yang cukup
  untuk
  membuatmu bahagia dan
  uang yang cukup untuk membeli hadiah-hadiah.

  5. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu
  yang lain dibukakan.
  Tetapi acapkali kita terpaku terlalu lama pada
  pintu yang tertutup
  sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan
  bagi kita.

  6. Sahabat terbaik adalah dia yang dapat duduk
  berayun-ayun di beranda
  bersamamu, tanpa mengucapkan sepatah
  katapun, dan
  kemudian kamu
  meninggalkannya dengan perasaan telah
  bercakap-cakap lama dengannya.

  7. Sungguh benar bahwa kita tidak tahu apa yang
  kita milik sampai kita
  kehilangannya, tetapi sungguh benar pula bahwa
  kita tidak tahu apa yang
  belum pernah kita miliki sampai kita
  mendapatkannya.

  8. Pandanglah segala sesuatu dari kacamata orang
  lain. Apabila hal itu
  menyakitkan hatimu, sangat mungkin hal itu
  menyakitkan hati orang itu pula.

  9. Kata-kata yang diucapkan sembarangan dapat
  menyulut perselisihan.
  Kata-kata yang kejam dapat menghancurkan suatu
  kehidupan. Kata-kata yang
  diucapkan pada tempatnya dapat meredakan
  ketegangan. Kata-kata yang penuh
  cinta dapat menyembuhkan dan memberkahi.

  10. Awal dari cinta adalah membiarkan orang yang
  kita cinta menjadi dirinya
  sendiri, dan tidak merubahnya menjadi gambaran
  yang kita inginkan.
  Jika tidak, kita hanya mencintai pantulan diri
  sendiri yang kita temukan di dalam dia.

  11. Orang-orang yang paling berbahagia tidak
  selalu memiliki hal-hal
  terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang
  terbaik dari setiap hal
  yang hadir dalam hidupnya.

  12. Mungkin Tuhan menginginkan kita bertemu
  dengan
  beberapa orang yang
  salah sebelum bertemu dengan orang yang tepat,
  kita harus mengerti bagaimana
  berterima kasih atas karunia itu.

  13. Hanya diperlukan waktu semenit untuk
  menaksir
  seseorang, sejam
  untuk menyukai seseorang dan sehari untuk
  mencintai seseorang tetapi
  diperlukan waktu seumur hidup untuk melupakan
  seseorang.

  14. Kebahagiaan tersedia bagi mereka yang
  menangis, mereka yang disakiti
  hatinya, mereka yang mencari dan mereka yang
  mencoba.
  Karena hanya mereka itulah yang menghargai
  pentingnya
  orang-orang yang pernah hadir dalam hidup
  mereka.

  15. Cinta adalah jika kamu kehilangan rasa,
  gairah, romantika dan masih
  tetap peduli padanya.
  16. Hal yang menyedihkan dalam hidup adalah
  ketika
  kamu bertemu
  seseorang yang sangat berarti bagimu dan
  mendapati
  pada akhirnya bahwa
  tidak demikian adanya dan kamu harus
  melepaskannya.

  17. Cinta dimulai dengan sebuah senyuman,
  bertumbuh dengan sebuah
  ciuman dan berakhir dengan tetesan air mata.

  18. Cinta datang kepada mereka yang masih
  berharap
  sekalipun pernah
  dikecewakan, kepada mereka yang masih percaya
  sekalipun pernah dikhianati,
  kepada mereka yang masih mencintai sekalipun
  pernah disakiti hatinya.

  19. Sungguh menyakitkan mencintai seseorang
  yang
  tidak mencintaimu,
  tetapi yang lebih menyakitkan adalah mencintai
  seseorang dan tidak pernah
  memiliki keberanian untuk mengutarakan cintamu
  kepadanya.

  20. Masa depan yang cerah selalu tergantung
  kepada
  masa lalu yang
  dilupakan, kamu tidak dapat hidup terus dengan
  baik jika kamu tidak
  melupakan kegagalan dan sakit hati di masa lalu.

  21. Jangan pernah mengucapkan selamat tinggal
  jika
  kamu masih mau
  mencoba, jangan pernah menyerah jika kamu
  masih
  merasa sanggup jangan
  pernah mengatakan kamu tidak mencintainya lagi
  jika kamu masih tidak dapat
  melupakannya.

  22. Memberikan seluruh cintamu kepada
  seseorang
  bukanlah jaminan dia
  akan membalas cintamu! Jangan mengharapkan
  balasan
  cintanya, tunggulah
  sampai cinta berkembang di hatinya, tetapi jika
  tidak, berbahagialah karena
  cinta tumbuh dihatimu.

  23. Ada hal-hal yang sangat ingin kamu dengar
  tetapi tidak akan pernah
  kamu dengar dari orang yang kamu harapkan untuk
  mengatakannya. Namun
  demikian janganlah menulikan telinga untuk
  mendengar dari orang yang
  mengatakannya dengan sepenuh hati.

  24. Waktu kamu lahir, kamu menangis dan
  orang-orang disekelilingmu
  tersenyum – jalanilah hidupmu sehingga pada
  waktu
  kamu meninggal, kamu
  tersenyum dan orang-orang disekelilingmu
  menangis

  author: unknown

  ————————————
  kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta

 3. kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta
  ————————————

  Pergi, dan jangan banting pintunya terlalu keras, mungkin suatu saat nanti kamu akan mengetuknya lagi

  Dalam hidup ini ada begitu banyak pintu kebahagiaan yang terbuka untuk kita, tetapi kadang kita terpaku pada sebuah pintu yang tertutup, berharap suatu saat pintu itu akan terbuka

  ——————-

  Alkisah ada anak lelaki dengan watak
  buruk.
  Ayahnya memberi dia sekantung penuh
  paku, dan
  menyuruh memaku satu batang paku di
  pagar
  pekarangan setiap kali dia kehilangan
  kesabarannya atau berselisih paham
  dengan
  orang lain.

  Hari pertama dia memaku 37 batang di
  pagar.
  Pada minggu-minggu berikutnya dia
  belajar untuk
  menahan diri, dan jumlah paku yang
  dipakainya
  berkurang dari hari ke hari. Dia
  mendapatkan
  bahwa lebih gampang menahan diri
  daripada
  memaku di pagar.

  Akhirnya tiba hari ketika dia tidak perlu
  lagi
  memaku sebatang paku pun dan dengan
  gembira
  disampaikannya hal itu kepada ayahnya.

  Ayahnya kemudian menyuruhnya
  mencabut
  sebatang paku dari pagar setiap hari bila
  dia
  berhasil menahan diri/bersabar.Hari-hari
  berlalu
  dan akhirnya tiba harinya dai bisa
  menyampaikan
  kepada ayahnya bahwa semua paku
  sudah
  tercabut dari pagar.

  Sang ayah membawa anaknya ke pagar
  dan
  berkata :Anakku, kamu sudah berlaku baik,
  tetapi coba lihat betapa banyak lubang
  yang
  ada dipagar. Pagar ini tidak akan kembali
  seperti
  semula.Kalau kamu berselisih paham atau
  bertengkar dengan orang lain, hal itu
  selalu
  meninggalkan luka seperti pada pagar.

  Kau bisa menusukkan pisau di punggung
  orang
  dan mencabutnya kembali, tetapi akan
  meninggalkan luka. Tak peduli berapa
  kali kau
  meminta maaf/menyesal, lukanya
  tinggal. Luka
  melalui ucapan sama perihnya seperti
  luka
  fisik.

  Kawan-kawan adalah perhiasan yang
  langka.
  Mereka membuatmu tertawa dan
  memberimu
  semangat. Mereka bersedia
  mendengarkan jika
  itu kau perlukan, mereka menunjang dan
  membuka
  hatimu. Tunjukkanlah kepada teman-
  temanmu
  betapa kau menyukai mereka.

  Untuk mengakhiri : Keindahan
  persahabatan
  adalah bahwa kamu tahu kepada siapa
  kamu
  dapat mempercayakan rahasia.
  (Alessandro Manzoni)

  Beberapa baris untuk direnungkan
  .

  Berilah kepada orang lebih dari yang
  mereka
  harapkan, dan lakukan secara
  bijaksana.Yakinlah
  pada dirimu ketika berkata :
  Aku mencintai mu.

  Jika kau berkata : Aku menyesal, tataplah
  mata
  lawan bicaramu.Jangan permainkan
  harapan orang
  lain.Mungkin kau bisa tersinggung, tetapi
  itulah
  satu- satunya cara untuk menjalani
  hidupmu.
  Jangan adili orang lain, tetapi adili
  dirimu secara
  kritis.Bicaralah pelan, tetapi cepat dalam
  berpikir.

  Jika kau ditanya sesuatu yang tak ingin
  kau
  jawab,senyumlah, dan tanya : Mengapa
  kamu mau tahu? Ingatlah bahwa kasih
  yang
  paling indah dan sukses yang terbesar
  mengandung banyak resiko.

  Jika kau kalah, jangan lupakan pelajaran
  dibalik
  kekalahan itu. Hargai dirimu. Hargai
  orang lain.
  Bertanggung jawablah atas tindakanmu.
  Jangan
  biarkan selisih paham merusak indahnya
  persahabatan.

  ———————————————————————

  ————————————
  kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta
  ————————————–

  UnSeEn LoVe

  Kenapa kita menutup mata ketika kita tidur?
  Ketika
  kita menangis? Ketika kita membayangkan?
  Itu karena hal terindah di dunia tidak terlihat.

  Ketika kita menemukan seseorang yang
  keunikannya
  sejalan dengan kita..kita bergabung dengannya
  dan
  jatuh ke dalam suatu keanehan serupa yang
  dinamakan cinta..

  Ada hal-hal yang tidak ingin kita lepaskan.. orang-
  orang yang tidak ingin kita tinggalkan.. tapi
  ingatlah..,
  melepaskan bukan akhir dari dunia.. melainkan
  awal
  suatu kehidupan baru.. kebahagiaan ada untuk
  mereka yang menangis, mereka yang tersakiti,
  mereka yang telah mencari.. dan mereka yang
  telah
  mencoba..

  Karena merekalah yang bisa menghargai betapa
  pentingnya orang yang telah menyentuh kehidupan
  mereka..

  cinta yang agung? Adalah ketika kamu
  menitikan air mata dan masih peduli terhadapnya..
  adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan
  kamu
  masih menunggunya dengan setia.. adalah ketika
  dia
  mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa
  tersenyum sembari berkata aku turut berbahagia
  untukmu.

  Apabila cinta tidak berhasil.. bebaskan dirimu..
  biarkan hatimu kembali melebarkan sayapnya dan
  terbang ke alam bebas lagi.. ingatlah.. bahwa
  kamu
  mungkin menemukan cinta dari kehilangannya,
  tapi..
  ketika cinta itu mati.. kamu tidak perlu mati
  bersamanya.

  Orang terkuat bukan mereka yang selalu menang..
  melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka
  jatuh, entah bagaimana.. dalam perjalanan
  kehidupan, kamu belajar tentang dirimu sendiri..
  dan
  menyadari bahwa penyesalan tidak seharusnya
  ada.
  Hanyalah penghargaan abadi atas pilihan-pilihan
  yang
  telah kau buat.

  Teman sejati.. mengerti ketika kamu berkata aku
  lupa, menunggu selamanya ketika kamu
  berkata tunggu sebentar, tetap tinggal ketika kamu
  berkata tinggalkan aku sendiri, membuka pintu
  meski kamu belum mengetuk dan berkata
  bolehkah
  saya masuk?

  Mencintai bukanlah bagaimana kamu melupakan..
  melainkan bagaimana kamu mengerti.. bukanlah
  apa
  yang kamu lihat.. melainkan apa yang kamu
  rasakan..
  bukalnlah bagaimana kamu melepaskan..
  melainkan
  bagaimana kamu bertahan.

  Dalam urusan cinta, kita sangat jarang menang
  tapi ketika cinta itu tulus, meskipun kalah, kamu
  tetap
  menang hanya kerena kamu berbahagia dapat
  mencintai seseorang.. lebih dari kamu mencintai
  dirimu sendiri.

  Akan tiba saatnya dimana kamu harus berhenti
  mencintai seseorang bukan karena orang itu
  berhenti
  mencintai kita melainkan karena kita menyadari
  bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita
  melepaskannya

  author: unknown

  ————————————
  kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta

 4. kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta
  ————————————

  Cinta datang kepada orang yang masih mempunyai harapan walaupun mereka telah dikecewakan. Kepada mereka yang masih percaya, walaupun mereka telah dikhianati. Kepada mereka yang masih ingin mencintai, walaupun mereka telah disakiti sebelumnya dan kepada mereka yang mempunyai keberanian dan keyakinan untuk membangunkan kembali kepercayaan.

  Jangan simpan kata-kata cinta pada orang yang tersayang sehingga dia meninggal dunia , lantaran akhirnya kamu terpaksa catatkan kata-kata cinta itu pada pusaranya . Sebaliknya ucapkan kata-kata cinta yang tersimpan dibenakmu itu sekarang selagi ada hayatnya.

  Bukan laut namanya jika airnya tidak berombak. Bukan cinta namanya jika perasaan tidak pernah terluka. Bukan kekasih namanya jika hatinya tidak pernah merindu dan cemburu.

  Satu-satunya cara agar kita memperolehi kasih sayang, ialah jangan menuntut agar kita dicintai, tetapi mulailah memberi kasih sayang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. (Dale Carnagie)

  Jangan sesekali mengucapkan selamat tinggal jika kamu masih mau mencoba. Jangan sesekali menyerah jika kamu masih merasa sanggup. Jangan sesekali mengatakan kamu tidak mencintainya lagi jika kamu masih tidak dapat melupakannya.

  Sungguh menyakitkan mencintai seseorang yang tidak mencintaimu, tetapi lebih menyakitkan adalah mencintai seseorang dan kamu tidak pernah memiliki keberanian untuk menyatakan cintamu kepadanya.

  Hal yang menyedihkan dalam hidup adalah ketika kamu bertemu seseorang yang sangat berarti bagimu. Hanya untuk menemukan bahawa pada akhirnya menjadi tidak bererti dan kamu harus membiarkannya pergi.

  Permulaan cinta adalah membiarkan orang yang kamu cintai menjadi dirinya sendiri, dan tidak merubahnya menjadi gambaran yang kamu inginkan. Jika tidak, kamu hanya mencintai pantulan diri sendiri yang kamu temukan di dalam dirinya.

  ————————————
  kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta

  =============================================================

  singkatan2 aneh:

  DJARUM: Demi Jandamu Aku Rela Untuk Mati
  SLANK: Sudah lama Aku Naksir Kamu
  SMS: Selangkah Menuju Selingkuh
  TBC: Tekanan Batin Cinta
  TBC: Takhayul-Bid’ah-Churofat
  STMJ: Selalu Terkenang Meskipun Jauh
  STMJ: Semester Tujuh Masih Jomblo
  AIDS: Akibat Impian Dipendam Setahun
  AIDS: Aku Ingin Disini Sendirian
  PMS: Pedihnya Menanti Sentuhanmu
  SARS: Sakit Akibat Rasa Suka
  CBSA: Cinta Bersemi Sesama Aktifis
  CBSA: Cinta Bersemi Saat Aksi
  SPMB: Seperti Pungguk Merindukan Bulan
  KASET: Kenanglah Aku Sebelum Engkau Tidur
  HIV = Hanya Impian Velaka
  SAKAW = SAkit KArena engkaW
  KOLERA = KOk LoE ngga ngeRAsa sih ?
  FLU = Feeling Lonely, Uuuhh …..
  letjen = lewat jendela
  jahat = jatuh hati
  jaim = jaga iman
  sebel = seneng betul
  ATM= aku takkan memiliki (lagunya caffein)
  ITB = Ingin Tidur Bersama
  ITB = Institut Terkenal Banget
  ITB = Institut Terlanjur Beken
  ITS = Ingin Tidur Sendiri
  STAN = Sekolah Top Anti Nganggur
  sobat = bakso babat
  benci = benar2 cinta
  sufi = suka film (bwt orang yg hobi nonton)
  gadis = gagah tapi sadis
  dedi dores : dengan di sertai doa restu
  PMDK : Pria Masa Depan Ku
  romantis = rokok – makan – gratis
  abcdefg = aduh bo cape deh eike fusing gila
  santi utomo = sampe nanti see you tomorrow
  Diana = Diam-diam Mempesona,
  Ramlan = Ramai Lancar,
  Jojoba oil : jomblo-jomblo bahagia oke dan gokil.
  Ijo lumut : Ikatan jomblo lucu & imut.
  Ijo tomat : ikatan jomblo terhormat
  Kejora : kelompok jomblo ceria
  Joko tingkir : jomblo kok kikir (pelit)?
  kejut : kelompok jomblo tulen
  kejang : kelompok jomblo periang
  kejar : kelompok jomblo artistik
  Kutilang Darat = Kurus Tinggi Langsing Dada Rata (pria!!!)

  Kolang Kaling Dalam Gelas = Calling Calling Kalo Nggak Jelas

  ————————————
  kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara – kata mesra – kata kata bijak – ayat ayat cinta – motivasi – kata cinta

 5. kumpulan kata-kata cinta terindah – kata romantis – kata kata mutiara cinta – kata cinta paling indah dan romantis 2012

  silahkan buka:

  http://www.pacaranituharam.wordpress.com

  http://www.jauhilahmusik.wordpress.com

  tempat kumpulan kata-kata cinta terindah – kumpulan kata romantis – kumpulan kata kata mutiara cinta – kumpulan kata cinta paling indah dan romantis 2012

 6. cinta ittu anugrah …
  Namunn ada saat nyaa ..
  So ,, biarkan smua mengalir apa adanyaa … Dan nnty smua kan indah pada waktunyaa ;D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: