• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,320,706 hits

kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms lucu humor cinta romantis terbaru 2012

kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

kumpulan sms lucu – sms paling lucu – sms humor terlucu – sms lucu romantis – sms cinta lucu – sms gokil lucu – sms lucu lebay – sms jayus lucu – sms unik lucu – sms-sms lucu unik

———————

Pernahkan anda menerima atau mengirim SMS lucu…?

Wah kalo pernah, sharing di sini dunkkk….sapa tau aja bisa di copy paste nehhh.. :D

misalnya:

“Waktu mengandung dirimu dulu, ibumu pasti ngidamnya kopi ya? Abis gara-gara kamu aku jadi susssaaahh tidur…” :D

================================================================

“Sejuta kata cinta ingin kusampaikan. Apa daya pulsaku habis! Kirimkan pulsamu, aku akan kirimi SMS cintaku…”

======================

Teman sejati selalu berbagi, kalo saya jadi laut, kamu jadi ikan, saya jadi kumbang kamu jadi bunga, saya jadi matahari kamu jadi bumi, kalo saya jadi tarzan, kamu mau jadi monyetnya?

=====================

Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri, tapi jangan mencintai pacar sesamamu seperti kamu mencintai pacar kamu sendiri.

=====================
Saat aku sedih kau disampingku, saat aku marah kau ada di dekatku. Saat aku menangis kau disisiku, Sekarang aku sadar, jangan2 kau adalah pembawa sial untukku.
========================

Sudah sejak lama aku memperhatikanmu, mencuri pandang hanya untuk melihatmu, ku tak tahu apa yang harus aku katakan kepadamu agar kau mengerti ada UPIL di hidungmu.

=========================

Saat anda membaca SMS ini, mata anda akan terbuka, anda akan melihat tulisan ini, selanjutnya… terserah anda

============================

Burung gelatik makan keripik, elo cantik tapi munafik, makan keripik dan buah cempedak, dasar munafik muke luh badak!

============================

Sayang sering aku telp kamu… Aku sms kamu… ternyata kini aku sadar, ternyata… mmmmm aku lebih sayang sama PULSAKU.

================================

Hari ini aku kangen banget sama kamu, aku sangat merindukanmu, aku ingin kamu kerumahku, PLEASE balik sama aku karena aku benar2 butuh seorang PEMBANTU!

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

Saat aku nggak SMS ke kamu, bukan berarti aku melupakanmu, tapi aku hanya memberi waktu buat NGANGENIN AKU…!!!

==============================

INGATKAN! lebih baik pilih Presiden SIPIL yg MILITERIS, daripada MILITER yang SIPILIS.

=============================

Kalo kamu MARAH keluarkan AMARAHmu, kalo kamu sedih keluarkan tangisanmu, tapi ingat…! kalo kamu MALU jangan keluarkan KEMALUANMU…!!!

=============================

Sms ini buat besok

bacanya besok

sabar ya…..

ye…dibilangin bacanya besok !!!

maksa banget sich !!

Terserah !! tadinya mo bilang selamet pagi….

tapi jadi met malem dech….

===============================

Biarlah semua terjadi, biarlah semua berlalu, tapi aku nggak akan pernah lupa sama kamu, kareana sampai saat ini… kamu… NGGAK PERNAH BAYAR UTANG! NUMPUK TUH!!

================================

Aku g’ ngerti knp sih skrg kita jd musuhan gini?? pdhl dulu kita srg main sama2. Apa krn kita beda? memang aku manusia dan kamu MONYET, tp salahkah kt berteman??

================================

Persahabatan adalah seperti ngompol di celana. Semua orang bisa melihatnya, tapi hanya kita yang merasakan kehangatan sebenarnya. Trima kasih telah jadi ompolku!

============================

kl lo jadi bunga, gw rela jd kupu2, kl lo siang, gw rela jd malem, kl lo laut, gw rela jd ikannya, kl lo jd monyet, gw rela…
Sumpah deh … ! gw rela

===========================

Rese lu!Kg dpt dpercaya!P’hianat!Norak!Kampungan!Lu kira gw takut, hah??Knp lu kasih tau rahasia gua ke org2 kalo gua tuh…CAKEEPPP!!

==============================

Angkat tangan!!Ini perampokan! Pria kekanan, wanita kekiri, setengah pria setengah wanita ketengah! Ya kamu! Hei Kamu! Jangan pura2 baca sms,AYO KETENGAH!!

===============================

Sewaktu pagi saya tak bisa makan karena mikirin kamu. Sewaktu siang aku ngga bisa makan karena ingat kamu. Dan malamnya aku ngga bisa tidur karena aku………lapar!

==============================

gue percaya ama loe karena loe temen gue. Tapi kenapa loe kayak gitu ke gue. Gue gak percaya loe tega kayak gini ke gue. Kenapa loe tega ngomongin gue dibelakang. Gue gak abis pikir kenapa loe promosiin kalo gue itu keren

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

Kenapa koboi Meksiko kalo berpetualang selalu bawa gitar?
Emangnya disuruh bawa piano? yang bener ajaaa

==============================

uda lama aku pengen bilang ke kamu kalo selama ini aku selalu deg-deg-an kalo sms kamu karena aku sayang sekali sama….. pulsaku…

===========================

Sorry nih, sore2 gini mau ngeganggu, aku mau minta tolong nih, kalo lagi ga sibuk, kalo bisa dan ga keberatan. Kalo gak ngerepotin, tolong hapusin sms ini dong !

=============================

Kamu itu cakep, baik, ramah, lucu, menyenangkan, pintar, supel, suka menolong, mengagumkan dan aku simpatik sama kamu.
Begitu kata teman2ku tentang AKU…

===============================

Merasa sedih dan sepi?

Hubungi gue!!

Tak ada teman curhat?

Hubungi gue!!

Merasa strezz seperti mo gila?

Hubungi RUMAH SAKIT JIWA DONKKK!!!!!
JANGAN GUE MELULU!

===================================

“ini siapa sih? jawab donk, sms kalo temen, telpon kalo sodara, kalo miscall lagi berarti KEBO, kalo diem aja berarti MONYET!”

================================

SELAMAT, sekarang handphone anda sudah di lengkapi dengan puzzle game caranya mudah yaitu lempar hand phone anda ke dinding dengan keras lalu susun kembali dan seterusnya -SELAMAT BERMAIN-

=================================

Pantun PERCAYA DIRI: Buah SEMANGKA buah DUREN-gak NYANGKA gue KEREN. Buah MANGGA buah MANGGIS-gak DISANGKA gue MANIS. Ada GULA ada SEMUT-ih GILA, gue IMUT2…

==========================

Mau telp gratis? Dari Fren… Tinggal bilang aza Fren, fren pinjem telpon nya donk !!!

=================================

Meskipun kini cintamu berharga mahal, aku akan menunggu program diskon darimu.
==================================

kenapa orang solo kalah kalo ikut lomba lari? karena pada saat start dia bukannya lari tapi malah bilang monggo mas…
=====================================

KABAR GEMBIRA!!! Sekarang HP Anda telah dilengkapi fasilitas NADA SELA.Anda dapat menerima telp di SELA2 pintu,SELA2 jendela & di SELA2 meja. …

======================================

Sejak mengenalmu aku susah melupakanmu… tiap malam kau hadir dalam mimpi-mimpiku dan membuatku mengigau SETAN…SETAN… …

===================================

Selintas lalu senyummu masih terlintas basah membasuh gurun di hatiku inginku bertanya dalam keraguan………????? Semalem tidur ngiler ya..!!! …

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

Say… dikau adalah idamanku. Say… tanpamu terasa hampa. Say… daku menginginkanmu, merasakanmu, menikmatimu. Say…ur Bayam seikat berapa ya??? …

==============================

Jika hidupmu dalam kegelapan, berdoalah. Karena hanya dengan doa hidupmu akan tenang dan terang. Namun jika engkau sudah berdoa dan suasana disekitarmu masih gelap, berarti anda belum BAYAR LISTRIK. …

=============================

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789*# cuma mau ngecek tombol HP, apa berfungsi semua. Sekalian mau bilang SELAMAT PAGI!

=====================================

Jatuh cinta berjuta rasanya …kalau jatuh dari sepeda cuma satu rasanya: SAAAAAKIIIIT!

=================================

Awas !!! Jangan banting ponselmu. Nanti kamu harus beli yang baru!

===============================

“Kalau jabatan Pemimpin Cabang kuperoleh, aku akan bersikap tegas” “Kalau disuap…?” “Tegas kuterima!”

=============================

“Kita harus belajar pada negara lain agar tidak terjadi kebakaran hutan lagi!” “Negara mana?” “Arab…..”

==============================
Ketika kau akan pergi jauh
hati ini rasanya tercabik cabik, hatiku bagai
tak rela melepaskanmu pergi karena kamu MASIH
PUNYA HUTANG KEPADAKU

=================================
CiNta adaLah rasa CayaN9 YG lbh utk dpt memiliki & menJagaNya.
Tp kadang Rasa CinTa bisa di MAKAN api cemburu,di MAKAN rasa bNci
& di MAKAN nafsu, tp aP pUn MAKANANnya mnum nyA TEH BOTOL SOSRO…

=================================
From: Dieta

ke tokyo bLi Li2n !!!
Hoyo 9e Pean ???

BKiN PeTi PkE KyU !!!
PsTi MkRiN aQ ???

mAn9kOkAsEm D MkN BuAyA !!!
KoK mEsEm k9n_Y ???
================================

From: DITA OCTAVIANI

Sin9Kon9 emPuk ???
TaPe DecH !!!

Da9in9 D TusUk ???
SaTe DecH !!!

TmN_Y Jen9koL ???
peTe DecH !!!

tMn_y Bwn9 ???
CaBe DeCh !!!

y9 aQ Pn9an9 ???
Hp DecH !!!

y9 BcA cMz Ne ???
jLx DecH !!!
He….He,,,,,,,,
=================================

From: Alma

Takkan HADIR tanpa pertemuan…
Takkan TULUS tanpa kejujuran…
Takkan SUCI tanpa ikatan…
Takkan ABADI tanpa kesetiaan…
Takkan INDAH tanpa kasih sayang…
I LOVE YOU

=================================

From: Tita

tEraSi,SrIkAyA camPuR pIZza
PeRmIsi OrANG KaYa mO bUaNG pUlSa
bUah mArkIsA BuAh kEdonDOng
OrANg SusAh BaLaS doNK

=============================

From: Juan

Siapa yang pintar Hayo!, ini Bahasa Indonesia yang benar! nya bagaimana
: naik=keatas, turun=kebawah, mundur=kebelakang, maju=kedepan,
masuk-kedalam, lalu kalau keluar=… ?
=============================================

bertemu dengan mu adalah takdir
menjadi sahabat mu adalah pilihan
tapi jatuh cinta pada mu itu sungguh diluar kendaliku

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

From : Acink

fhashsu adgyugad uadhauidhua adbuadguaoadnd i bndodhao dhbuawrjiw
…………………………

……………….
bingungkan .??????
sama aku juga bingung!!!!!!
================================================

Cinta…cinta itu bagaikan kotoran dan lalat, yang selalu nempel dan tak
akan pernah lepas sebelum ada orang yang iseng mengganggunya… By. Iduy
Wia choy,,,

====================================

Bukan laut namanya jika airnya tidak berombak, bukan cinta namanya jika
perasaan tidak pernah terluka…

===================================

From : Rendra
SuaRa gaduh gerinda maruya
duh ada yg malu ya !!??

ikan BAu Kena cuka
Mau di taroo MAna tu muka ??

Ade Stroberi dari blanda
SooRY …. Ya Bcanda … :)
==================================

klo dibaca kamu utang kencan ma aku…..!!!
klo dbalez kamu utang ciuman ma aku…!!!
klo ga dibalez kamu utang pelukan ma aku…!!!
klo dihapus kamu terima cinta aku…..?

==================================

Aku suka kmu. Kl gak bls sms ini km suka ma aku,kalo jwb sms ini km trm
aku,kl km bc sms ini km respon ma aku,kl km gak bc sms ini km suruh aku
kerumah kamu.

===================================

Di malam yang sunyi,di suasana yang sepi dan tak terasa rintik hujan pun
turun entah kenapa hanya kau yang ingin kutemui, tuk mengatakan “GENTENG
RUMAH LO BOCOR”
===================================

Ketika kita saling bertatapan, kau sentuh punyaku… kusentuh punyamu… kau pegang punyaku, ku pegang punyamu… kau remas punyaku, kuremas punyamu… itulah cara bersalaman yang baik.

================================

Gue baca koran ttg bahaya rokok,
gue berhenti merokok.
Gue baca koran ttg bahaya minuman keras,
gue berhenti minum bir.
Pas gue baca koran ttg bahaya sex,
gue berhenti baca KORAN.

=================================

Kemarin aku terperangah, ada yang cakep banget di mall.

—–

Sialan, ternyata itu cermin! Oh ternyata aku sendiri!
=====================================

Q maw ngomong

Sblmq terlambat

N sblum org lain

Ktkn kpdmu

Mungkin terlalu cpt bwt u

Q gk maw bohongi ht q sendiri

Skarg saat yg tepat uyk jujur ma U

PULSAKU HABIS!!!!!!!!!

==================================

Kucing burik sakit tetanus
Jgn sirik klo q dpt BNZ..!!

Mnum es pke Bengkuang..
Q sms Cuma Ngabisin Bonus DoanK..!!

Phon palem, phon tomat..
Met malem Sobat…
Maen raket pd nyemes
Ad monyet baca sms

Ad copet jln lurus
Eh.. monyet bc terus

Tkang pellet naik motor smash,
Eh monyet ketagihan baca sms

Ha..ha…ha…
Sayang…

Sayang…..

Sayang………..

Sayang……………

Sayang bgt ya kalo ampe jam 12 bonus smsnya g diabisin.. He99X
==

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

Prshbatn qt t indah bgd

Klo k ketawa

Aq juga ktawa

Klo kamu nangis

Aq jg nangis

Tp klo km kepleset

Aq ktawa mpe nangis2

Indh bgd kn?

=============================

Snggh q cinta U

Pagi

Sianx

Malam

Ingin slalu ad U

Dr skian banyk pilihan

Hny U plhan q tak day g laen slaen dirimu

INDOMIE seleraq…….

==================================

pernah ga sih kmu mikir kalo aku lebih perhatian dan sayang sama kamu daripada sama orang lain ?

karena kata dokter pasien cacat mental seperti kamu itu butuh perhatian lebih
hehehe…

================================

Cinta jgn pernah diGANTUNG sprt MELLY GOESLAW yg akhirnya PUDAR sprt ROSSA, carilah CINTA SEJATI sprt ARI LASSO, hingga jadi KENANGAN TERINDAH sprt SAMSON. Bila kamu gk mw DI JADIKAN YANG KEDUA sprt ASTRID kamu harus JUJUR & TULUS sprt RADJAdan KENAGLAH aq sprt UNGU jgnlah kamu SELINGKUH sprt KANGEN BAND, nnt kamu KETAHUAN oleh MATTA BAND LHO…
AQ akan MENUNGGU-MU seperti PETERPAN dan AQ akan SETIA seperti JIKUSTIK…
===================================

klo bersamamu 1 menit serasa 60 detik
1 jam serasa 60 menit
sehari serasa 24 jam …. itulah keajaiban alam
kmu pake jam yang ada alarmnya ngga ?

================================

Pejamkan matamu biarkan jiwamu terbang melayang
Hiruplah udara sedalam-dalam
Dan rasakan kentut yang kau keuarkan
Betapa nikmat bukan???

Itulah kentut yang kau keluarkan
Memang baunya busuk tak karuan
Bagaikan bangkai yang membusuk di tepi jalan
Dan tak terhiraukan

Demikian puisi yang saya sampaikan
Apabila ada kata-kata yang salh mohon di maklumi
Akhir kata wasalam
============================

Saat hatimu terasa pedih
dan air mata tak dapat lagi kau bendung
maka tumpahkanlah air matamu itu
aku akan selalu menemanimu
selalu ada di sampingmu
untuk menyeka air matamu
karena aku…

jual TISSUE…
TIssue..Tissue… 2000 tiga bungkus!!
Mw g? hehe…
=============================

Answer me seriously..Do u luv me?
Be honest..Come on..Confess..Last Chance..NERVOUS?
U dun’t luv Mie?Ok lah,how about Bihun?
sumber:
http://www.ketawa.com

http://smshumor.filmpendek.org/index.php

http://sukabiru.wordpress.com/

===========

Kamu itu :
1. Istimewa
2. Baik
3. Ramah
4. lucu
5. Pintar
6. Supel
7. Mengagumkan dan aku simpatik sama kamu.
Begitu kata teman²ku tentang AKU…

Bukan tentang KAMU!!!

==============================================
Coba liat nih ada 1 pohon..

,;*”*;, kamu liat
*;,Y,;* kan??
_ )(_
Knapa kamu gk prnah sms aku lagi?
Apa lu mau

digantung disitu??

==================================================
I look at the Sun…….
The Sun is Beautiful…
I look at you
i……..
i……..
i……..
I rather look at the sun again

====================================================
Setelah Kepergianmu,
Hatiku Terasa Pilu…
Banyak Kenangan Terindah Yang Tak Bisa Kulupakan,
Apakah Semua Itu Akan Terulang Kembali…?
Pujaanku Kau Tetap Dihatiku Selalu…
Perasaanku Tetap Sama Seperti Dulu…
Apakah Kamu Merasakan Hal Yang Sama…?
Dan Kau Harus Tahu…
Bahwa Aku Akan Tetap Menunggu Kedatanganmu…
Selalu Dengan Hati Yang Berbunga-Bunga…

====================================================
keberanian hati adalah jiwa manusia sejati, kesabaran adalah pakaiannya,ketenangan adalah selimutnya,doa adalah senjatanya,dan Allah adalah penolongnya, ingatkan dia selalu padamu ya Allah… kemudian padaku
==================================================

bagi dunia,
kamu mungkin hanyalah seseorang
tapi bagi seseorang
kamu mungkin adalah dunianya.

=============================================

1 Detik..
2 Menit..
3 Jam..
4 Hari..
5 mInggu..
6 Bulan..
7 Tahun..

selama apaPun Engaku menunggu q, q tak kan berubah…
karena q bukanlah PoweR RangErz..=p

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

” I want to give my love to someone….and i hope you will be the only one to receive”

==========================================
Writen with a pen
Sealed with a kiss
if u r my love
please answer me this:

Are we?
Or are we not?
you told me once
But I forgot

So tell me now
n tell me the true
So i can say
I’m here 4 u

of all d people
I ever met
You’re d one
I won’t forget

And if i die
before u do
I’ll go to heaven
And wait 4 u

========================================

Jalan menuju NEXT LEVEL
tdk selalu lurus…

ada tikungan bernama
KEGAGALAN…

Ada bundaran bernama
KEBINGUNGAN…

Tanjakan bernama
TEMAN…

Lampu merah bernama
MUSUH…

Lampu kuning bernama
KELUARGA…

Engkau akan mengalami
ban PECAH…

itulah PROSES…

tapi jika engkau membawa
ban serep bernama
TEKAD…

Mesin bernama
KETEKUNAN…

Asuransi bernama
PERCAYA…

Penolong bernama
TUHAN…

Kau akan sampai di daerah yang
disebut…

KELULUSAN…

====================================

I hide my tears when I say your name,
but the pain in my heart is still the same. Although I Smile & Seem Carefree,
There is no one Who misses you more than ME!

======================================
aku ingin mencintaimu dengan sederhana:
dengan kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya abu

aku ingin mencintaimu dengan sederhana:
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan
awan kepada hujan yang menjadikannya tiada

===========================================

“Jika mungkin ak ingin menulis namamu dibintang agar semua orang tahu bahwa ak senang bisa mengenalmu . . .”

===========================================

“aku berusaha memberikan cinta terbaik yang aku punya buat kamu . aku pastikan klo hatiku cuma buat kamu…. jadi jgn marah lagi ya sayang….. “

=============================================

dik titip sesuatu yaaa…

titip hatiku…

============================================

A boy was about to leave. But before he did, he gave his girl a dozen roses :
11 are real and 1 is artificial. Then he told the girl ,”Don’t cry, I will love you until the last one dies..”

=========================================

i miss u like a falling star, if u c there is no star in d sky, means there’s no enough star to count how i miss u..
==========================================

Distiap doa yang trucap luruh khusyuk iringi malammu, sejahteralah tidurmu, terberkati mimpimu. Met tidur yah sayang. GBU

=======================================

Don’t ever wish a happy ending on ur love story, cause true love never have a ending ^^

======================================

Dalam sayur ada kaldu
Dalam xuxu ada madu
Dalam hatiku ada kamu

Tapi waktu melihat wajahmu, rasanya seperti aku melihat hantu

=================================================

“I’ve already given up a lot of things in my life, but you’re the last thing i won’t give up in my life”

=================================================

“In my life I learned how 2 love 2 smile 2 be happy 2 be strong 2 work hard 2 be honest 2 be faithful 2 forgive but I couldn’t learn how.. 2 stop remembering u.”
“I want to live in your eyes, die in your arms and be buried in your heart.”
“The most beautiful remembrance is the time with you. I will keep it in my heart
=====================================================

anda gagal dalam bercinta?

ragu pada kejujurannya?

kecewa pada sikapnya?

ingin bunuh diri?

just call me!
toko peti mati!!
melayani kremasi jg…

==========================================

CaTu-catu…
ak chayank km…

Dua-duA…
Ak cinta km…
Tiga-Tiga
KaNgen Ama km…

Satu-DuA-TiGa
Boonk semuany…

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

“who said english is easy?”

please fill this blank either with “YES” or “NO”
“______, i am a pig.”

=========================================

klo ku bilang gak mau ya gak mau
klo kubilang gak suka ya gak suka
klo kamu bilang aku egois itu lah aku
kayanya hub kita sampai disini aja
thanks to all.

===========================================

aq menulis namamu di langit
tp awan menghapusnya

aq menulis namamu di pantai
tp ombak menghapusnya

jadi aq menulis namamu di hatiku
biar nggak akan ada yg bisa menghapusnya..
===========================================

dont walk behind me
coz i wont lead u

dont walk in front of me
cz i wont follow u

plizz walk beside me and be my friend
==========================================
ukirlah namaku di hatimu,
kenanglah diriku selalu.
karena aku akan pergi jauh ke Jepang

untuk………

membantu Utraman taro
melawan monster kalajengking
ha……ha……….ha ……..
==============================================
“this nitez i realized sumtin, not about i love u so much and how much u love me, but about i care so much bout u and don’t want u to be hurt…. when u hurt u once… it’s hurt me twice”
===============================================
cinta itu bukan menyayangi org yang sempurna
tp cinta itu adalah menyayangi org yg tak sempurna dengan cara yang sempurna
==========================================
I sought for Love
But Love ran away from me.
I sought my Soul
But my Soul I couldn’t see.
Then I sought You,
And I found all three.

===========================================
“I’m alone…
need U beside me…
need U more wise than me…
need U 2 care bout me…
need U really love me..
& hope U never leave me”

=====================================
kupu2 yg indah trsenyum n bertnya mengapa aku ikut tersenyum?
dan aku menjawab,warnamu yg indah seperti hidupku saat ini krn aku pny dia yg mencintaiku!!dia itu kmu

======================================
luv me just the way i am n luv u just the way u r!!
its so hard..but keep try!coz we’re so complicated..were so different…but we’re one!!
am i right??

=========================================

Coklat berkata kepada Wafer..
Kita ini memang beruntung terlahir Manis..
sehingga banyak orang yang suka kepada kita..
Wafer menjawab..
Kamu sangka kita yang paling manis…?
Tidak sadarkah kamu bahwa yang membaca sms ini lebih manis dari kita..
tuhkan…dia tersenyum..coba lihat manis sekali kan senyumannya..

================================================

Jika waktu dapat berenti mengalir…
Aku berharap itu waktu kita sedang bahagia.
Jika waktu harus mengalir pergi…
Aku berharap kamu ga kan ngelupain aku.
Jika suatu hari aku harus ninggalin kamu…
Aku akan bilang ke kamu, aku ga nyesel kenal ama kamu.
===========================================

If you cant love the one you love.. Love the one you have =)
=============================================

if Life is a game, i wish u always win..
if Life is a journey, i wish u walk on roses…
if Life is joy, i wish u always smile…
Have a beautiful day!
GBU

==================================================

Suatu hari kau akan bertanya, mana yg lebih penting,
harta atw hubungan qt ?
aku jawab ‘HARTA’
Lalu kau pergi meninggalkanku tanpa tau bahwa kaulah hartaku..

==============================================

kalo kamu hidup 100tahun lamanya..
aku mau hidup 100tahun-1hari..
karena aku ga mau hidup sehari tanpa adanya kamu..
===============================================
“Km pernah mengajarkan yang terbaik dlm hidupku dan aku merasa mnjadi lebih baik, Kita saling menghargai,menjaga,setia dan saling mencinta. Apa km pernah berfikir apa jadinya diriku tanpamu?”

=============================================

there r 3 things i love : the sun, the moon, and you
the sun for the day
the moon for the night
and you, for..ever..

==============================================
Lapar ya?Udah makan belum?kalo belum gw kasih kwaci deh… kwacian deh lu…

============================================

A special breakfast 4U today..
- a glass of care
- a plate of love
- a spoon of peace
- a fork of trust
- a bowl of prayers

hopefully U enjoy it..

========================================

Jika hujan bagai KESULITAN matahari bagai KEBAHAGIAAN, maka kita membutuhkan keduanya untk bisa melihat PELANGI

===========================================
I want to live in your eyes, die in your arms and be buried in your heart.

================================================

I want u … To be with me In a nice Restaurent To have candle light dinner…. & to say those sweet three words to U…. “Pay The Bill”

=================================================

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S
T V W X Y Z
oops! i miss “U”

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

I heard someone whisper ur name..
but when I turn around to see..
Who it was??

I notice I was alone..

Then I realize it was my heart telling me that..
I MISS U!
====================================

A-lways
B-e
C-arefull
D-on’t
E-ver
F-orget me

J-uz
K-eep
L-ovin’
M-e coz
N-o
O-ther
P-erson
Q-uite
R-ight
S-hall
T-reat
U
V-ery
W-ell
X-ee
Y-ou
Z-oon
===========================================
There are many stars but the bright are few
There are many friends but the great are few
To forget me its up to you.. But to forget u.. I will never do..

===========================================

If u feel like needing someone ‘n theres 100 steps between us, U can take only 1 step to get near me and I’ll take all the 99 steps to be there for u
=============================================

When i’m walking in front of you,i’m protecting you
When i’m beside you, i’m there for you
When i’m behind you, i’m watching over you
When i’m alone, i’m thinking of you

================================================
Bunga adalah caramu tersenyum…

Sinar mentari tidak lain adalah pelukan hangat…

Bintang hanyalah gambaran caramu menjagaku sepanjang malam..

Dan menjadi dirimu adalah cara mu hadir nyata dalam kehidupanku..

-Gud Nite-

================================================

Romantis:
everytime i hear my msg tone, i always hope one of them comes from u. my phone has limited memory but my heart has unlimited space 4 someone like u

A butterfly needs its wings … an icebear needs cold weather and I … I need you!

What is a flower without the sun, what is the earth without the sky. What am I without you, that is why I tell you … I love you

==============================================

Pantun PERCAYA DIRI: Buah SEMANGKA buah DUREN-gak NYANGKA gue KEREN. Buah MANGGA buah MANGGIS-gak DISANGKA gue MANIS. Ada GULA ada SEMUT-ih GILA, gue IMUT2…

==================================================

sms humor n jayus
Good
Person.
It’s YOU !

Good
Friend
It’s YOU again

Good
Taste
That’s YOU

Good
Will
It’s also YOU

Good
Looking
Aghhhh
It’s 2 much 4 you
It’s ME…. lah!!
==============================================
“If one star will fall everytime I miss you,, all d’stars should be out of d’sky now!!So, if there’s no stars in d’sky,,it’s all your fault!! You make me miss you so much,, How You!!”
=========================================

Dlm Kolam ada berudu, dlm hati terdpt rindu, bkn prazaan cemburu or terharu..cuma kata I miss U, biar kau tau I’m still loving U..

=========================================
I waited
9 month
2c d world
1yr 2walk
2yrs 2 talk
5yrs 2 start studying
But i really waited
too many yrs 2 find
a wonderful person
like you
===========================================

I mayb far 4a minute, 4a hour, 4a day, 4a month, but i’ll always b thre 4u
i may not b able to always say gud morning, gud evening, gud night, but…
i’ll never say gud bye to you…

================================================

Di suatu malam, aku sedang duduk termenung sendiri
Seandainya datang satu bintang, dan dia bertanya kepadaku
“Jika dia telah membuatmu menangis, akankah kau tinggalkan dia?”
Dan ku pun tertunduk terdiam
Kemudian ku tatap kembali sang bintang sambil bertanya
“Wahai bintang, akankah kau tinggalkan langitmu?”
================================================
Sayang, km tau ngga..
kl km sakit, aq juga ngerasa sakit..
Aq akan lakukan apa aja u km asal km baik2 aja dan bahagia..
Makanya aq ga mau km sakit..
Yawda, pokoknya skrg km makan, trus diminum obatnya dan istirahat yang cukup..
Dan aq disini akan berdoa supaya km bisa cepet sembuh..
Luv u my prince..

===============================================

Ya Allah…
Ampunilh hamba-MU ni krn dy lbh sring bc SMS drpd bc Al-Qur’an
Ya Allah…
Sadarkanlh hamba-MU ni krn dy lbh bnyk beli pulsa drpd brsedekah
======================================

Ku iNgin
katakan
sesuatu
padamu
but
jangan
marah
yawh!
ku
tw ni3
terlalu
cepat
sebelumku
terlambat
&
sebelum
orang
lain
katakan
padamu
lebih
baik
ku
katakan
sekarang
meet bobo y, m9 mimpi indah

====================================

bwt mlm bintanglah yg special,

bwt bunga kumbanglah yg special,

but bwt aq,cuma kmulah yg plg special…
=============================

pejamkan matamu,,
bersama heningny malam
petiklah bunga mimpi
dgn jemari kelembutan
dan,,
tidurlah dgn sejuta impian,
sampai pagi kembali datang
menyapamu dgn senyuman
GOOD NIGHT n NICE DREAM yawh!!!!
===================================

Semua pelukis terkenal,
sanggup dan bisa melukis wajah cantikmu,
di atas kanvas,
Tetapi mungkin cuma aku yg bisa melukisnya,
di dalam hati.
========================================

Mungkinkah MENTARI bersanding REMBULAN?
Mungkinkah SIANG bertemu MALAM?
Mungkinkah API berteman AIR?
Mungkinkah MIMPI berubah jadi NYATA?
==========================================

“SINYAL” Rinduku sekuat “INDOSAT” seluas jangkauan “TELKOMSEL” sebening “PRO XL” yang bercahaya bagaekan “MENTARI”…Aq harap,,”VOUCHER” persahabatan kita gak pernah retak & habis karena,,,Hati ini gak semuranh “PERDANA” yang selalu “BEBAS” “ROAMING” gak pernah mati seperti “AS”.jujur semua itu karena ku minta “SIMPATIMU” tuk selalu ingat pada Q.
==========================================

Sayang..mungkin cintaku bagimu tak lebih dari sependar cahaya lilin yang redup bersinar di tengah ribuan cahaya terang lainnya..tapi aku minta biarlah cayaha itu tetap menyala dihatimu, karena suatu saat itu akan bersinar lebih terang disaat cahaya lainnya padam…Luv U..

=============================================

Setiap pagi embun datang bawa kedamaian beberapa detik..
Bersamamu kedamaian itu terasa setiap detiknya…

=========================================

“papa kamu pasti penembak ulung ya?..”
“habisnya tatapan matamu itu tepat banget menusuk jantung hatiku”

“ibu kamu tukang kebun yah?”..
“trus kenapa setiap melihat kamu hatiku jadi berbunga-bunga”
================
kumpulan sms lucu – sms paling lucu – sms humor terlucu – sms lucu romantis – sms cinta lucu – sms gokil lucu – sms lucu lebay – sms jayus lucu – sms unik lucu – sms-sms lucu unik

============================

eh tau ga sekarang aku lg buka warung kecil2an nih.yang aku jual cuma hati dan cintaku,banyak sih yang mau beli tp ga aku kasih karna aku cuma mau menjual nya sama kamu dgn cuma2.

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

malam tlah mulai larut,,,ingin ku pejam kan mata..

tapi tak juga ter lelap

kuselalu ingat akan dirimu

ingin sekali aku datang padamu untuk bertanya@

KAMU PUNYA OBAT NYAMUK NGAK..?HEHEHE…?

=============================================

aku tahu ternyata kamu anak juragan tebu ya…
soalnya kamu maniiisss banget.

======================================

abis dhuhur itu asar, ucap janji itu nadhar tetep menunggu itu sabar,lagi usaha itu iktiar yang bc sms ini apa kabar hehehehe
========================================

KU INGIN MALAM INI KAU SELIMUTI AQ DENGAN SUTERA KASIH SAYANGMU AGAR NYENYAK TDURKU

==========================================

pernah ga sih kmu mikir kalo aku lebih perhatian dan sayang sama kamu daripada sama orang lain ?

karena kata dokter pasien cacat mental seperti kamu itu butuh perhatian lebih

hehehe…
=======================================

Indah Senyummu yang menawan..
Menambah hatiku semakin penasaran..
Sulit bila, tuk ungkapkan..
Engkau gadis yang kupuja dan kusayang..

Senyuman manis tersungging bibir merah merekah bak bunga..
menjadikan ku ingin memetik dan merawatnya..
gadis dengan paras ayu slalu membayang bagai ratu..
Ingin ku slalu menjadi pendamping sebagai rajanya..
===================================

Waktu mengandung dirimu dulu, ibumu pasti ngidamnya kopi ya? Abis gara-gara kamu aku jadi susssaaahh tidur…” :D

===========================================================

pagi ini, ku tak sanggup makan karena ingat kamu.
siang ini, ku tak enak makan, karena kangen kamu.
malam ini, ku tak bisa tidur karena……
LAPARRRRRRR!

===============================================

waktu aku sedih kamu slalu menemani aku,waktu aku nangis kamu ada di samping ku,kamu selalu hadir d saat aku sedang susah,dan sekarang aku sadar kalo kamu itu pembawa sial. pergiiiiiiiii

=========================================

mAkAn pIzzA di prAnciz
sAmbiL dengAr lAgu romantiz
bukAn mO sok pUitiz or drAmatiz
tapi mAaf……. aq calon artiz
cUma pEngen bAgi sms grAtiz
kAn sayAng klO gA abIz………..

gaara_54550@yahoo.co.id

====================

jangan menulis diatas kaca
menulislah diatas meja
jangan menangis karena cinta
menangislah karena dosa….

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

=========================

Jangan pernah mengucapkan selamat tinggal jika kamu masih mau mencoba
jangan pernah menyerah jika kamu masih merasa sanggup
jangan pernah mengatakan kamu tidak mencintainya lagi
jika kamu masih tidak dapat melupakannya

===============================

“Akan tiba saatnya di mana aq harus berhenti mencintai seseorang bukan karena aq putus asa mencintainya, melainkan karena aq menyadari bahwa orang yang aq cintai akan lebih bahagia apabila aq melepaskannya””

==============================

cinta adalah kau yang ku rindu
cinta adalah kau yang ku sayang
cinta adalah kau yang ter indah
cinta adalah kau yang ter cipta

=============================

Kehidupan adalah PERJALANAN
perjalanan butuh PERJUANGAN
perjuangan perlu PENGORBANAN
diantara CINTA dan AIR MATA
sebagai jalan menuju TAQWA

acrimariadi@yahoo.co.id

=============================

saat cinta datang ke rumah jiwa mengetuk pelan pintu hati,membawa sekeranjang perhatian dan setangkai kasih sayang, sambut dengan senyum malu silahkan duduk di sofa kalbu,suguhkan minuman ragu dan sepiring kue rindu, setelah cinta singgah di hati dunia terasa indah , sekali mendung terlihat seelok pelangi dan tak sabar …esok hari datang lagi,,,,,,,, yeeeeeeeaaaaaaaaaaaaa………….

acrimariadi@yahoo.co.id

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

gAK trbUru2 tu “SABAR”, mo insyAf tu “SADAR” Ucap jAnji tu “NADZAR” Klo Blm MAkan tu trsa “LAPAR” Abiz dzuhuR tu “ASHAR” Lg Usaha tu “IKHTIAR”.. YANG BACA NI APA “KABAR”????

======================

fajar datang menjemput pagi
senja datang menjemput malam
kita hidup menjemput mati kita mati menjemput janji
nyawa sebentar akan berakhir
harta berlimpah akan sirna
seiring senja berganti malam
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1429 H.
MINAL AIDIN WALFAIZIN.

M.Asri Al-qodri

===========================

trnyta loe toe mnafik ya ..
gue g nyangka …
gue blang sma loe ya ..
g usah blagu de …
jgn sok baek ma gue ..
gue g btuh loe …
mnding loe mikir dlu klo mo ngmongin orang ..
loe kra loe spa …
pnting bgt loe kya gtu …
loe sdr g ..
loe sndri kya mna ..
muka 2 loe ..
jga tu mlut ..
kcewa gue ma loe ..
jgn hrp kita bsa kya dulu lagi ..

cut cut cut …
mna ekspresinya …
cie cie …
msa diem gtu ..
cmment dong ..
camera action …

eddy

=============================

k4t4 oR4n9 pUtU5 4s4 Itu “do5a”
pUtU5 C1nT4 1tU “b1a54″
pUtU5 per5ah4bat4n itu “m3nyik5a”
T4p1 klw Putu5 5aNd4L “C4n9kin9 4j4″
Ha….Ha…..
M.Asri Al-qodri

=======================

ancik-ancik pucuking eri
selamat hari raya idul fitri
ndas gundul di kipasi
njaluk ngapuro awaku iki
ngutik-utik macan turu
mugi Alloh nglebur dosaku
taqobballohuminna wa minkum

hadini70@yahoo.com

==========================

karena ini engkau kunamakan si jantung hati
memompa lembut seperti angin memijat langit
berdenyut lincah seperti buih yg terus berkelit
dan darah cinta adl udara
dengan roh rindu yg menumpang lewat di dada

mizz_uchiha@yahoo.com

==========================

ikan hiu makan permen, i miss u man…
ikan hiu makan roti, i miss u sweety…
jaka sembung naik ojek, gue kangen lo jack…
burung nuri burung tekukur, i miss u honey selamat tidur…

mizz_uchiha@yahoo.com

=============================

monumen tinggi namanya MONAS
buah berduri itu NANAS
yang berisi disebut BERNAS
lawan dingin itu PANAS

tpi yang baca SMS ini KURANG WARAS
haaaaaaa……………….haaaaaaaaaaaaaaaa………………

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

===========================

buah duku buah rambutan
cuci piring bawah jembatan
entah jodohku entah bukan
yang penting persahabatan

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

===========================

jKa aQ dpAt mnJdi aIr mTa..
aQ in9in mEngLir dRi mTa mu,
brJLaN dpIpimU,
n mEnepI di bIbiRmU,
tP jkA qM y9 mnJdi Air mTa..
Qu tkAn mngiS,,

cX aQ tkAn rLa khlnganmu….

tiwi_gilr@gmail.com

===========================

duren = musuh
apel = temen biasa
strawberry = temen baek
anggur = orang yang ngangenin
melon = orang yang disayang
kiwi = orang yang didambakan
jeruk = sahabat
pir = orang yang spesial

pilih satu buah untukku ?

distance_g4@yahoo.com

=============================

satu titik dua koma aqu cantik sapa yg punya

rulif

============================

aku mungkin bukan temen terbaik untukmu, dan juga bukan sahabat untukmu, tetapi aku akan menjadi pendamping hidupmu sampai akhir hayat nanti.

arfan

============================

“SAHABAT” tu seperti bintang, walau jauh dy tetap bercahaya,
Meski kadang menghilang, dy tetap ada,
Tak mungkin dimiliki tapi tak bisa dilupakan,
Nan selalu ada di dalam hati yang amat dalam….

waty

================================

melon manis di air es
kemana ajach lo ga’ pernah sms

anak tikus rindu ibunya
sombong nich ceritanya

ada kepompong ada kupu
bales donk sms dari aku

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

pagi…. q ingat kamu…..
siang… q ingat kamu…..
sore…. q ingat kamu…..
malam…. q ingat kamu…..
karena kamu…. q selalu ingat….
pada dalamnya makna memiliki….
pada dalamnya makna mengasihi……
luv u….. my sweety…….

eno_retro@plasa.com

===========================

rumah prancis,berjendela kaca
salam manis buat yg baca

======================

aq mencintaimu
lebih dari yg kau tau
tiap hari,jam,detik………
slalu memikirkanmu
tak ada kesempatan
tanpa merindukanmu

rafli

=============================

Jika hati adalah istana
maka cinta adalah singgasana
ketulusan adalah mahkota terindah
senyum seorang Kekasih
adalah tahta tiada tara
I Miss you forever.

choesiem.magic@yahoo.co.id

============================

hujan derezzzzzzzzz pikiran ngerezzzzzzzzzzzzzz
mulut pedezzzzzzzzzzzzzzz perut mulezzzzzzzzzzzzzz
nasip apezzzz zMz gak di blzz…
aduh…………..napa zieh gak di blz…???????????????
loh tu kejem buanget…ama gue…

acrimariadi@yahoo.co.id

============================

Dia
1.Yang mencintaimu
2.Menyayangimu
3.Mengawasimu
4.Juga yang selalu menjagamu

siapa dia……

ALLOH SWT

dea008@ymail.co.id

=========================

kuingin seperti kapas ada tuk membalut tubuh mu
kuingnin seprti darah mengalir di setiap nadi mu
ku ingin seprti udara mngisi setiap ruang kosong di jiwamu
tapi yang pasti kuingin menjadi sahabatmu
menemani setiap langkah kakimu

dymas_ristomoyo@yahoo.com

========================

berjuta juta juta pohon kangkung hanya satu pohon beringin
begitu banyak gadis sekampung
hanya kmu yang ku ingin
siiiiiapa niiiiii…….?

agung

======================

detik, menit, jam , hari, minggu , tahun .. smwa itu smakin cepat berlalu.. waktu cepat skali bergulir di samping qt.. perlu kamu tau ,, semakin cepatnya semua itu berlalu, semakin cepat pula perkembangan cintaku padamu..

rivkiey

==========================

stiap malam….
ku slalu terbayang….
rambutmu yang panjang….
bajumu yang putih bersinar…
suaramu yang merdu…
wajahmu yang tiba2 pucat..

hingga ku pun sering mengigau..
KUNTILANAK……???

rah_m@n.com

=========================

BOSAN
JENUH
BINGUNG
MAU HAL YANG BARU

pengen berbagi cerita dengan
artis idola mu!!!!!!

cara nya mudah banget :
Ketik REGTINO
kirim ke (085245704615)

sms yang kamu dapat langsung dari hp Q loe!!!!

di jamin 100% halal gak mengandung daging babi..

=====================================

Revolusi cinta matiku
Telah bergema ke seluruh negeri
Ini adalah tonggak sejarah hidupku
Karena ku yakin kamu adalah takdirku

Dengan tegasnya ku nyatakan
Kamulah akhir perjuanganku
Kuburkan cinta cinta yang sudah sudah
Kemerdekaan aku kamu yang ku tunggu

===============================

Merah darahku bulat tekadku
Setelah aku tatap wajahmu
Berkobar seluruh jiwa dan ragaku
Untuk perjuangkan cinta yang ku yakini

Kamu adalah perempuan paling cantik
Di negeriku indonesia kamulah yang nomor satu
Aku tak akan bisa sukai lagi perempuan yang lainnya

============================

pantun:

Makan duren sambil ngelamun,
Hati-hati ketelen ntar bijinya……

Disana gunung, disini gunung…..
Ciptaan Tuhan dech……….

Ashiko_69@yahoo.com

=======================

aq KeceWa Ma U
U ngGa mIkiRin PerasAaNku
KiTa Kan DaH PeRnaH jaNji
KaLo SetIap MasAlaH HarUs diSeleSaikAn beR2
Kmu daH ngeRusaK KebUN PerShabAtan Qt

Npa Kmu ngGa peRnah CERita kaLo
KAMU DIKUTUK JD MONYET???

dhindha_peb3@yahoo.com

================================

Ono kupat nyemplung santen
menowo lepat nyuwun pangapunten

Mlaku-mlaku ning segoro
ning segoro dino seloso
yen aku duwe salah lan duso
aku nyuwun pangapuro

http://farhantaqwa.wordpress.com/

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

persahabatan itu ibarat tangan dengan mata, dikala tangan kita sakit dan terluka, maka mata akan menangis,,dan apabila mata menangis, tanganpun akan menghapuskan air mata..

yoga
================================

“Biarkanlah mereka itu, Mereka oang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang”

============================

Selamat datang dlm penerbangan RAMADHAN AIR,dgn no 1429H dgn tujuan idhul fitri..kita akan terbang dgn ketinggian 29/30 hari keatas permukaan haus dan lapar..para penumpang di wajibkan untuk memakai sabuk PUASA dan menegakkan kursi SHOLAT..penerbangan ini bebas asap PERSELISIHAN”sy Ady selaku pilot dan keluarga sbgi awak kabin bertugas mengucapkan Slmat Mennunaikan Ibadah Puasa..MHN MAAF LHR & BATHIN..
myadi_adi@yahoo.com

==================================

aKu dAn kAu sElaLu BeR$am@
WaLaU kEm@na KiTa bErdUa
sEl@m@t h@rI daN bUlaN Pu@sA
kITa BeRmA’af @n dI Ram@dHan TiBa
bolo DW

==================================

Jika cinta itu indah namun berduri, maka biarkan aku cuma sekedar kagum akan keelokanmu. jika rindu kamu bagaikan jalan yang lurus namun berjurang, maka biarkan aku berhenti untuk tetep setia menanti tulus perlindungan darimu.

jika cinta bagi kamu hanyalah sajian indah surga dunia, maka lain halnya dengan aku yang menganggap itu segalanya. hatiku bak kayu yang lapuk termakan waktu mengharap sandaran jiwa tuk tetep bertahan dalam rentangnya hidup yang tak terbaca sisa senja!

aqila@yahoo.co.id

==============================

Cinta Dunia, Dunia Akan Musnah

Cinta Manusia, Manusia Akan Mati

Cintalah pada Allah Karena Hanya DIalah Yg Kekal Abadi

^_^

Andry_malah@yahoo.com

================================

Maaf kalo selama ini aku suka bikin kamu kesal.
Jujur juga, memang aku gak gampang ngertiin kamu.
Tapi aku 100% cinta kamu.
Met Puasa, maafkan aku lahir dan batin ya.
I Love U.

rahmat_irmadas@yahoo.co.id

================================

Semua yang kulakukan adalah untuk kebahagianmu.
Segalanya adalah untukmu.
Hanya saja aku bukan lelaki yang sempurna
selalu saja ada kata dan kesalahan
yang mungkin bisa menyakiti hatimu.
Selamat berpuasa sayang, terimalah maafku.
Bersama 1000 cinta, Aa.

rahmat_irmadas@yahoo.co.id

===========================

Ada hewan makan kedondong( Q punya temen tapi sombong)

Beli pistol sambil makan es( Dia ga’ pernah Mscl ataupun SMS)

Ada pager ada duku( Tega bener dia pada Q)

herry_capri@yahoo.com

===============================

Org kaya naik mobil suzuki
Pulang rumah goyang kaki
Org miskin jalan kaki
Pulang rumah setengah mati

LuCAs

======================

TUHAN tu memberimu :
2mata,
2tLinga,
2tangn,
2kaki pdmu,

Tp TUHAN memberi hanya 1hati pdmu,

kalo qm mo mncari hati yG satu Lg yG bnar2 bs mngerti dan mnyayangimu.. aq siap memberikan punyaku bwt km seorang

======================

Cinta adalah keikhlasan untuk menerima pasangan dan mengerti kekurangannya… Kalimat yang mudah diartikan namun sulit untuk diaplikasikan.. Cinta datang untuk saling melengkapi perbedaan dan bukan untuk memperdebatkannya…

cinta tu..disakiti tp gak merasa sakit, menunggu lama tp rasanya sbentar..
menyakitkan tp indah..
menyenangkan tp sedih..
bikin pusing!!

==============================

BuruNG camar pke celana, Pa kabar yang disana?? Ikankakap jadi radja, Q harap baik2 aja. Burung elang bawa batu,sedang apa yang disitu?? Perut mules makan pepaya, balaz yaw???

RieKa GirL

============================

undang-undang NeGara RepublikCinta 2008

“PmBkaAn” bHw sSgHnYa jTh cnT aDLH HaksTiap rMJ & oLh sBB iTu maka sLrH larNgn oRng Tua hRs dHpsKn kRn tDk sSuai dG pRKmbGn & pMBbsAn pCntaan rMj, teLh sMPyLh pD sAat yG bRbhgiA dGn pNh kSh sYg mGnTrkn Qt k pNTu gRBg pErNikaHn. KmDiaN dRpD iTu uTk dPt mNkmTi pRosesPcnTaAn yG baik hRs dsRkn kPd rSa PngErtian, KtuSAn Yg MNdlM PerSaTuAn Hti, Sqp yG roMnts Sert MewUjuDkn Kesetian yang sesungguhnya

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

‘Anda brmasalah dengan cinta?..
kini tlah hadir dikota anda “BENGKEL CINTA”
kami menerima:
- servis cinta yg macet
-las hati yg patah
-ganti oli khayal
-isi ulang air mata cinta
-pengecatan asmara yg pudar
Kami menyediakan suku cadang selingkuhan&accesoris
rayuan jika anda berminat hub:085752122131

ery__ayu bpp

=============================

roni waluya makan pizza
ini org kaya mo buang pulza
buah markisah buah kdondong
hey org susah jgn bengong gitu donk
buah cherry dimakan anakonda
eh sorry ,,, pan ane bercanda

yohana.utardi@gmail.com

==================

bila cinta harus berakhir dgan kesedihan ,,
jgn prnah menyesal dgan sebuah pertemuan ..
krna ,, org yg membuatmu sedih, adlh org
yg penah buatmu bahagia ……

vikii_cooll@yahoo.com

=======================
jalan-jalan ke kota baru
jangan lupa beli kain warna biru
kalau kau cinta padaku
katakan saja i love you

http://www.damstronk@yahoo.com

============================

knpa tetesan air mata
jatuh demi seseorang yg
tak pernah jd kepunyaan q’
knpa qu merindukan
seseorang yg tak pernh
bersama qu,
dan qu b’tnya npa qu
mencintai seseorang
yg tak mencintai qu

ryoelani@yahoo.com

=================================

pandangan mata mu bukanlah sebuah sorotan buat aku cinta padamu,

raut wajahmu yg cantik bukanlah sebuah perhatian yg membuat aku cinta padamu,

tetapi di dalam hatimu lah yg sering aku pertannyakan,

karena sifatmu yg lembutlah yg membuat aku khilaf akan cintamu

yogiak45@yahoo.com

===================================

kau membuat hati ini menjadi tak nyata,
setiap kali ku dengar suara mu di keningan malam,
setiap malam ku dengar nyanyian mu yg di temani rembulan,
kau tidak nyata di dalam mataku,
tapi kau selalu nyata di hatiku dan di hidupku,

yogiak45@yahoo.com

=====================================

ku tuliz namamu di pasir,
tapi terbawa oleh ombak…..

ku tuliz namamu di langit,
tapi terbawa oleh awan…..

ku tuliz namamu di hatiku,
disitulah tempat terindah bagi diriku…….

machau@mania.net

====================================

wajahmu memang imut…..bodimu kayak siput…..tingkahmu membuat ku salut tapi sayang! hobimu suka kentut

kedehek@yahoo.com

==================================

siang berganti malam…..
hari demi hari aku lalui….
tiada hari tanpa bayangmu…..
hembusan nafasku selalu menuntunku tuk selalu mencintaimu….
denganmu kujalani hidup ini…..
cinta dan sayangku untukmu..

panji_rock90@yahoo.co.id

================================

miliki hati yang tak pernah membenci….
miliki senyuman yang tak pernah memudar….
miliki kata yang tak pernah menyakiti hati….
miliki cinta yang tak pernah berhenti menyayangi…

panji_rock90@yahoo.co.id

==============================

panas-panas gini…………… q maunya……??????????
ice cream rasa sayang….??
dolesi rasa kasih…..
ditaburi rasa tulus….
dicampuri dengan rasa ikhlas….
trus diatasnya dikasih hati…..
dibungkus pake cinta……
klo ada aku pesen…….??????????/
he..he..he..he..he..he..he..23x.

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

engga semua bunga bisa jadi lambang cinta tapi mawar bisa,
engga semua pohon bisa berdiri kalau kehabisan air tapi kaktus bisa,
dan engga semua orang bisa jadi sahabat yang baik tapi kamu bisa.

oktaviani.yani@yahoo.co.id

==========================

Burung Hantu Terbangnya Malam.
Hinggap didahan kayu yang rindang.
Kucari-cari tempat yang tenang.
Masih saja teringat pada selingkuhan tersayang

Iqbal_along@yahoo.co.id

==========================

Cinta sejati mendengar apa yang tidak dikatakan,…..

Mengerti apa yang tidak dijelaskan,…..

Sebab cinta datang bukan dari mata & fikiran,….

Tapi cinta datang dari hati dan jiwa,…!!!!

poetrapacitan@gmail.com

==========================

tnmlah phon cinta yang brbunga ksetiaan
brdaun ktulusan
dan brkar kju2ran
siramilah dgn ksh & syng
pu2klah dgn asmara
cinta buknlah MTK yg bs di hitung
cinta bknlah PPKN yang sLLu di atur olh psal
cinta bknlah EKONOMI yg kdang untung dan rugi
Tnpa cinta hidup ta’kan seindah ini

b0y_d14n_7@yahoo.com

========================

Mengapa begitu mudah bagiku tuk mencintaimu..
Tapi begitu berat bagiku melupakanmu..
Kini ku tahu mengapa..
karna aku begitu mencintamu

javanisboyx@yahoo.com

=====================

U tau huruf yang paling bagus, imut, lucu, n keren banget…..

A, B, C, D –bukan
E, F, G, H n I — Salah
J, K, L, M, N, O — ga bener …..

hurufnya Q …..Q memang bagus, imut, lucu, n keren banget…..

Q juga baik hati loh…..he…AQU banget ….

bukan U …..

izzay_mocuni@yahoo.co.id

============================

maju = kedepan
mundur = kebelakang
naik = ke atas
turun = kebawah
masuk = kedalam
…????= keluar…

ternyata keluar tu “pergi”
keluar = pergi ^_^…. jago kan bahasa indonesia gw. hehehe….

bhierhien_puff@yahoo.com

============================

Q coba tuk lupakanmu di setiap langkahku
tapi q tak bisa……!
Q coba tuk jalani hari dengan penggantimu
aq juga tak bisa……..!
Q coba menghapus kenangan indah bersamamu,
Q coba tuk membencimu tuk bisa melupakanmu
tapi q tetap tak bisa.!
Kenapa………?
Karena q masih mencintaimu……..!?!?

ab_riesa@yahoo.co.id

===============================

Cinta pertama adalah kenangan, Cinta kedua adalah pelajaran, dan cinta yang seterusnya adalah satu keperluan
karena hidup tanpa cinta bagaikan masakan tanpa garam. Karena itu jagalah cinta yang dianugerahkan itu
sebaik-baiknya agar ia terus mekar dan wangi sepanjang musim

Danie – DaNz – JaKarTa -

=============================

Malam yang sunyi membuat Q selalu teringat padamu.
kau bagai cahaya yang selalu terangi hati Q.
Tanpa mu….
Q takkan tau SEBERAPA KUAT DiRi Q MENGHADAPI DUNiA.
Q gak munafik tuk mengakui..
Jujur KauLah PEMENANG di HATI Q…

Cin…

==========================

Q percaya, kamu melebihi apa yg orang katakan pada Q.
Q percaya, kamu tak peduli apa yang orang katakan tentang kamu.
Yang Q tau, kamu selalu sejukkan hati Q.
Yang Q tau, kamu selalu ada di saat Q butuhkan mu.
Q percaya kamu N takkan pernah berhenti tuk menyayangimu….

Cin…

==================================

suatu hari ada seorang anak yg d suruh bpkx utk bli rokok d warung…
sesampainya d wrung,dia blang klw dya mw bli rokok..
anak:tante bli rokok!!
pnjual:(diam)
anak:bli rokok!!
pnjual:(masih diam)
anak;dngan nada marah anak itu teriak taaaannnnnnntttttttttteeeeeee bbbbbbbbeeeeeeeellllllliiiiiii rrrroooooookkkkkkkkkoooooookkkkk!!!!!!!!!!!!!
pnjual:dengan kaget pnjual mnjwb”iiiiiya ngga usah teriak2…brapa LITER????

nurmalitas@yahoo.com

==============
kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012
===============

About these ads

One Response

 1. ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  Kau isi anganku dengan “Bayangan mu”
  Kau isi hati ku dengan “Sayang mu”
  Kau isi sepi ku dengan “Canda mu”
  Kau isi hidup ku dengan “Rindu mu”

  Tapi kenapa kau tak isi HP ku dengan Pulsa mu

  ==========================

  Engkau lah cintaku slamanya..
  walaupun jarak kita jauh, aku tetep sayang.
  seperti dalam nyanyian yang liriknya : JAUH DIMATA, DEKAT TAK COLOK

  BURUNG KUTILANG, BURUNG CENDRAWASIH
  AQ MAU BILANG TERIMA KASIH

  ==================

  Bila kamu bulan.. aku jd bintangnya
  Bila kamu ikan…aku airnya
  Bila kamu nasi…aku piringnya
  Bila kamu emas…kujual aja.
  Pusing2 amat sih

  ===================

  Sayang, mungkin ini sms terakhir drku..
  Aku minta maaf utk smua salahku ke kamu..
  Stiap ptemuan pasti ada perpisahan.
  Doakan agar aku dberi kekuatan dan slalu dalam lindungnNya.
  Ukirlah sll namaku dhatimu, sebagai kekasih htmu..
  Selamat tinggal sayang..

  ku kan pergi ke Jepang tuk membantu…

  ULTRAMEN TARO mlawan monster KALAJENGKING

  ===================

  Jangan hapus hadirku dr hidupmu..
  Jangan sirnakan aku dari asamu..
  Jangan hentikan ciumanku di bibirmu..
  Jangan lupakan janjimu tuk makan siang bersamaku…

  =====================

  tak ada kata2 yang dapat kuucapkan

  eh buset… dah dibilang tak ada kata yang bisa diucapkan masih aja baca…!?!?!?

  ====================================

  Saat kutatap wajahmu terlelap, penuh kedamaian…
  Aku tak pernah tega merenggut mimpi indahmu…
  Tapi bagaimanapun harus kukatakan,

  Bantalmu dah basah tuh kena iler!!!!!!!!!!!!!!!

  =======================================

  Eh kamu sekarang jadi bandar Togel ya?
  Masa setiap aku telpon selalu ada suara.
  “Nomer yang Anda tuju sudah ada yang pasang,
  silakan pasang nomer lain”

  =================================

  -5 hari g kirim sms ‘wajar aja’
  -10 hari g kirim sms ‘mungkin g punya pulsa’
  -20 hari g kirim sms ‘mungkin uda bosen’
  -klo 30 hari ‘mungkin uda g mw berteman’
  -klo 40 hari ‘yaoloh,aku harus ziarah tuh!!’
  ======================

  I wrote your name on sand, it got washed

  I wrote your name in air, it was blown away, then

  I wrote your name on my heart and I got heart attack ……………….

  ===========================

  Meski htm mwrnai mlmmu,msk dngn mnyelmtmu,msk spi mnmnimu dan mimpi mnjmptmu tapi jgn biarkn “LUKISAN PULAU”menghiasi “BANTALMU”

  ===============================

  “Met Pagi”
  kmu yg prtma ku kirimin ucapan ini
  mski
  aku pnya bnyak tman
  mulai dr yg cute, imut
  mpe yg keren
  tapi …
  aku mulai dari yg jelek dulu dech

  =======================

  ktika Q pndang langit,
  ada kamu disana..
  ktika Q pndang bulan,
  ada kamu disana..
  ktika Q pndang bintang,
  ada kamu disana..

  WOII!!!
  pls dech..
  jangan ngerusak pemandangan gt..!!
  ^o^
  =========================
  SMS LUCU – SMS HUMOR – SMS JAYUS – SMS- ANEH – SMS HUMOR – SMS CINTA – SMS GAUL –

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  Kategori : Teka Teki Lucu
  Home sms lucu
  sms lucu
  Kumpulan sms lucu
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu
  Kumpulan sms lucu terbaru

  kumpulan sms lucu
  kumpulan sms lucu ini saya posting beberapa hari setelah posting terakhir dengan judul lucu humor . Kalau di tanya joke apa sih yang paling saya sukai, saya pasti jawab paling suka kata kata lucu pendek yang bisa dijadikan sms lucu . Setelah posting sms lucu ini selesai baru saya akan mencari kembali postingan untuk kata kata cinta dan kata kata romantis biar blog ini tambah banyak pengunjungnya. amien. Saya mulai berpikir membuat akun twitter dan facebook khusus untuk blog ini. Mudah mudahan temen temen bisa menerima dan menyukai akun twitter dan pan page facebook nya nanti.

  Kumpulan sms lucu terbaik

  =========================
  Saat masih sekolah diriku menyadari, “Rajin Pangkal Pandai”. Ketika mulai bekerja aku paham, “Hemat Pangkal Kaya”. Setelah menikah aku tahu, “Nikmatnya Pangkal Paha”

  =========================
  Cinta bukanlah sesuatu hal yang harus dimiliki
  Tetapi cinta untuk kamu rasakan
  Jika kamu merasakan sesuatu getaran dalam dirimu
  Itu bukan lah cinta
  Melainkan
  Kesemutan hehe
  =============================
  Noni : Coba tebak kuatan mana antara laki laki dan perempuan
  Ajeng : Kuatan Laki laki lah, alesannya bapak saya kuat ngangkat beras, tapi kalo ibu saya ngga bisa
  Noni : Kuatan perempuan taoooo
  Ajeng :Kok bisa??
  Noni : Kan kalo perempuan bisa bawa dua gunung tanpa bantuan, sedangkan kalo laki laki cuman bisa bawa dua telor itupun di bantuin sama burung hihi
  Ajeng : Hahh!!!
  ==============================
  Aku tahu kamu lagi bersedih karena terluka..
  Maka, ijinkan Aku untuk merawat lukamu..
  Karena …
  Kebetulan …
  .Aku Jual Plester !
  ========================
  Seorang ibu bertanya pada anaknya yang berusia 6 tahun,
  “Kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa nak?”
  Sang anak menjawab dengan tegas, “Aku mau jadi polwan bu.”
  Tidak kalah tegas ibunya menjawab, “Tidak boleh!”
  Si anak bingung lalu mengganti jawabannya, “Kalau tidak boleh aku mau jadi peragawati saja bu.”
  Kini si ibu semakin marah, “Apa-apaan kamu, masa mau jadi peragawati. Tidak boleh!”
  Si anak mulai merasa takut, lalu menjawab dengan gemetar, “Kenapa semua tidak boleh bu, apa aku cuma boleh jadi ibu rumah tangga saja?”
  Si ibu sekarang tidak marah lagi. Namun ia menangis dan memeluk anaknya dan berkata, “Karena kamu laki-laki, Joko!!”
  =======================
  Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda beda
  Ada yang jelek dan juga ada yang cakep
  Kalo yang cakep yang kirim sms ini, sedangkan yang jelek baca sms ini
  Kita harus besyukur menerimanya
  =======================

  Seperti pesan dan permintaan saya sebelumnya. Jika berkenan mohon sharre blog ini di twitter , facebook , google plus atau share ke temen temennya. Ini untuk membantu blog sms lucu ini bisa terus bertahan untuk selalu bisa menghibur temen temen. Posting ini berjudul kumpulan sms lucu
  Tags:

  kumpulan sms lucu
  sms lucu
  sms lucu terbaru

  Add new comment

  kata kata lucu sms
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu
  koleksi kata kata lucu sms lucu

  kata kata lucu sms

  kata kata lucu sms saya posting untuk menghibur teman teman semua pengunjung setia blog cerita humor ini. Saya sering katakan beberapa kali bahwa saya lebih menyukai kata kata lucu yang bisa di jadikan sms lucu jika dibandingkan jokes atau humor lucu panjang. Postingan ini saya buat pagi hari setelah chatting dengan salah satu internet marketer di Indonesia. Doi sempet ngasih tau trik supaya bisa menghasilkan 15000 USD perbulan. Ane sampe nganga ngedenger pengalaman dia. Hem angkat topi buat beliau. Semoga cepat bisa menyusul. amien. Ngga panjang panjang lagi silahkan menikmati kumpulan kata kata lucu sms

  =======================

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  ==========================

  Kumpulan kata kata lucu sms

  Saya adalah orang yang pintar, hanya saja sering melakukan hal bodoh hehe

  Cara terbaik untuk terlihat muda adalah hangout sama orang yang jauh lebih tua

  Wanita hanya membutuhkan sebuah benda sepanjang 3,5 inci intuk mendapatkan kepuasan. Benda itu bernama kartu kredit

  Saya tidak akan mengulang kesalahan dua kali. Kadang tiga kali, empat kali, tapi tidak pernah dua kali

  Saya memiliki uang untuk hidup makmur sampai akhir hayat saya, itu jika saya hidup hanya sampai senin depan.

  Lelaki itu kaya bluetooth, kitika kamu disampingnya, maka kalian akan terus berhubungan. Tapi ketika kamu jauh mereka akan mencari hubungan yang baru

  Berita terbaru hari ini:
  Seorang Bapak dan anaknya tewas akibat disambar petir.
  Saat ini polisi sedang berusaha untuk mengejar petir itu

  Waktu aku liat bintang di angkasa sepertinya aku ngeliat kamu di bintang itu.
  Aku jadi berpikir kayanya aku tidur aja dech..
  nggak usah liatin bintang….
  nggak seru….

  Dibutuhkan Segera! Laki laki atau Perempuan berwajah menarik, dan bersedia melakukan casting untuk Sampul Buku ‘Yasin’ Edisi Bulan Maret

  Saat hari Terik ataupun hujan , kau selalu mengantarku dengan mobilmu
  Saat aku lapar, kamu selalu mengirim aku makanan delivery
  Saat aku ingin ganti handphone baru, kamu membelikannya untuk ku
  Disaat aku hamil, kamu dimana ?

  =================================

  Ane yakin seenggaknya senyam senyum kan baca kata kata lucu nya. hehe. Kalo agan agan tertarik untuk kirim cerita lucu kasih tau ane yah. Tunggu posting selanjutnya dalam kategori kata kata lucu sms
  Tags:

  kata kata lucu
  kata kata lucu sms
  kata lucu
  sms lucu

  Comments (1)

  sms lucu – sms gombal
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu
  sms lucu – sms gombal

  sms lucu kali lebih ke sms gombal tapi bisa juga sih di kategorikan sms romantis atau sms cinta . Beberapa hari ini memang raayuan gombal lagi populer banget. Aplagi pas si Denny Cagur yang tampilin di acara TV. Ini ada beberapa sms lucu yang gombalnya mirip mirip rayuan gombalnya si Denny Cagur

  ====================================================

  Gapapa deh kita beda kartu GSM, asalkan nantinya nama kita ada di KARTU Keluarga yang sama.

  Andai kamu jadi senar gitar, aku ngga mau jadi gitaris ah, abisnya aku ngga mau mutusin kamu.

  Kalo aku jadi gubernur BI, aku bakal bikin uang yang ada foto kita berdua.

  Nama kamu ga mungkin jadi jawaban quiz, kecuali pertanyaannya “siapa wanita yang paling cantik?

  Cintaku ke kamu cuman 1%, yang 99% cinta bangettt!!

  Wasit sepakbola punya kartu kuning dan merah, tapi aku punya kartu akses menuju hatimu.

  Kamu itu kaya hansaplast ya, selalu menutupi luka hatiku.

  Yang kamu liat di kulkas,bukan hati sapi, itu hatiku beku karena ditinggal kamu..

  Tinta apa yang gak bisa ilang? Tinta-tu padamu.

  Waktu petugas sensus ke rumahku, dia cuma menghitung ada 4 org di keluargaku. dia gak tau kalo sebenernya ada kamu di hatiku (jadi ada 5 deh).

  Bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tinta yang menyebabkan titik..

  Bukan karena kamu cantik yg menyebabkan aku cinta , tapi karena aku cinta, kamu terlihat cantik.

  =========================================================================

  dalam kategori sms lucu – sms gombal
  Tags:

  sms gombal
  sms lucu
  sms lucu – sms gombal
  sms lucu gombal
  sms lucu romantis

  Comments (2)

  Sms Lucu 2012 terbaru
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  Sms Lucu 2012 terbaru. mudah mudahan menghibur.

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  saya punya banyak sms boong boongan di hp
  tapi sayang nggak bisa kirim ke kamu semua
  saya pilah pilih
  saya kirim 1 sms ini ke kamu

  “kamu cakep”
  =================================
  apa bedanya sekertaris dengan sekertaris pribadi
  Kalau sekertaris berucap selamat pagi bos
  Kalau sekertaris pribadi berucap bangun Bos sekarang sudah pagi
  =================================
  Pembeli: “Mas, Antangin-nya dong satu”
  Penjual: “Gak Tolak Angin aja, mbak?”
  Pembeli: “Sama aja kan?”
  Penjual: “Sama aja sih. Cuma kan katanya yang minum itu pinter…”
  Pembeli: “Oh… hehehe”
  Penjual: “Kalo yang bodoh ya minumnya Baygon…”
  =================================
  Pda suatu malam Jumat Kliwon, seorang pnjaga kuburan mlihat ada seorang wanita sdg mainin HP di atas salah satu kuburan. Pnjaga kuburanpun menegur:

  “Mbak ngapain malam-malam gini mainin hape di atas kuburan?”
  Si cewek mnjwb “Iya pak, abis dibwh sinyalnya lemah..”
  ================================
  Seorang pria komplain saat ditilang polisi:
  “Apa salah saya Pak? Saya pake helm, pake jaket, punya SIM, STNK bawa, kenapa saya di tilang ?”
  Polisi menjawab dengan enteng:
  “Sebel aja gw liat lo.. muter2 pake jaket, pake helm tapi nggak pake motor”
  =================================
  Tuhan Maha Tahu.
  Dia melihatmu lapar, Dia menciptakan makanan.
  Saat kamu haus, Dia menciptakan air.
  Saat kamu butuh teman yang manis, keren, dan baik hati,
  maka Dia mengirimkan aku
  ================================
  SiNgk0ng empuk?
  Tape deh..
  Daging d’tuzuk?
  sate deh..
  Temnx jengk0l?
  Pete deh..
  Pedas d’ulek?
  Cabe deh..
  Yg qm pegang?
  Hape deh..
  Yg ngirim sms?
  Cakep deh..
  ==================================
  posted ini sms lucu 2012 terbaru
  Tags:

  sms lucu
  sms lucu 2012
  sms lucu 2012 terbaru
  sms terlucu

  Comments (1)

  sms lucu banget
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms cinta monyet

  Mata : Untuk melihatMu
  Tangan : Untuk menyentuhMu
  Pikiran : Unuk mengingatMu
  Hati : Unuk merindukanMu
  Kaki : Untuk menendangmu…
  Kalu lu lupain gua. haha sms lucu terbaik

  sms lucu anak kecil

  Seorang anak kecil berusia 7 tahun bertanya kepada gurunya. Kenapa harus ada neraka? Lalu guru itu menjawab: kalo gak ada neraka, mau dibawa kemana orang yang baca SMS ini.

  sms konfirmasi jadi artis

  Selamat anda direkomendasikan untuk bekerjasama dengan TPI untuk membintangi sebuah Film kehidupan “RAHASIA ILAHI” yang diberi judul “TANGAN MEMBUSUK AKIBAT SMS GRATIS” sms lucu terpopuler

  gw nggak sombong yah

  Senin : Syuting
  Selasa : wawancara
  Rabu : Pemotretan
  Kamis : Nge MC
  Jumat : Rekaman
  Sabtu : Jumpa Fans
  Minggu : Weekend deh
  Itulah kegiatan sehari – hari meskipun jadwalku padat tapi aku masih ingat buat bangunin kamu untuk makan sahur makanya jangan bilang aku selebritis yang sombong yach… sms lucu

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  Yang kuharap malam ini hanya tenangmu.
  Yang kuinginkan saat ini hanya damaimu.
  Yang kupinta detik ini hanya bahagiamu.
  Met tidur, sayang.

  kategori : sms romantis
  Home sms lucu
  sms lucu
  sms lucu terbaru
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms lucu mantab jaya pasti bikin ketawa sms lucu cerita lucu gambar lucu

  artikel terkait
  sms lucu cinta gombal

  sms lucu banget

  sms super lucu

  ==========================

  SELAMAT!!!!

  Anda mendapatkan kado dari Digital LG!!

  Pilih yg anda suka :

  1. Digi-Last Mobil
  2. Digi-Link Truk
  3. Digi-Ring Polisi
  4. Digi-Git Anjing
  5. Digi-Lir Banci sms lucu cerita lucu gambar lucu
  ========================================

  mw tau alasan knp aq sms qm…??

  4% mw tw kabar

  3% perhatian

  2% kangen

  1% peduli

  90% sayang

  iya,sayang banget!!!

  sayang banget kalo sms gratis ga dimanfaatin!!!

  hehehe…
  ============================================

  dokter RS jiwa melihat pasiennya buat kopi lalu memasukkan sebutir obat ke dalamnya.
  dokter: obat apa yang dimasukkan ke kopimu?
  pasien: obat penurun panas biar kopi cepet dingin!

  =============================================
  ..–””””””””””””””””|
  /__ SMS GRatis. |
  ‘-o-””””””””o””o”””

  dren.. dren.. dren..
  tiiid.. tiiid.. tiiid…
  Awas… Sms Gratis mo lewat!
  ==============================================
  Apakah Saudara tidak melihat lampu merah?” tanya

  seorang polisi kepada seorang pengendara motor.

  “Saya lihat, Pak.”

  “Lalu kenapa Saudara tidak berhenti?”

  “Saya tidak melihat Bapak.” :D sms lucu cerita lucu gambar lucu

  Tags:

  funny sms
  sms lucu
  sms lucu 2011
  sms lucu 2011 terbaru
  sms lucu terbaru
  sms paling lucu
  sms terlucu

  Comments (2)

  sms lucu 2011 july
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms lucu 2011 ternyata cukup banyak di cari. walaupun di tengah kesibukan kantor saya tetap berusaha untuk menambah jokes, sms lucu, gambar lucu maupun video lucu setiap minggunya. mudah mudahan sms lucu 2011 july ini bisa menghibur para pengunjung http://wakakak.net

  ====================================================

  -Cara terbaik untuk mengingat ulang tahun pacar atau istri kita adalah dengan melupakannya sekaliii saja

  -Sarjana – “jebolan mana?” cewe hamil – “jebolan siapa?”

  -Heh! kamu! Jangan deket2 tong sampah! Saya gak bisa membedakan mana yang sampah mana yang bukan!

  -Tali beha itu lucu ya?? kalo ditutup bisa mengencangkan 2 buah benda, tapi kalo dibuka bisa mengencangkan satu benda

  - Pelanggan Yth. Masa aktif hidup anda akan segera habis, saldo dosa anda sudah melewati batas. Segera isi ulang iman anda di rumah ibadah terdekat sebelum nyawa anda di blokir.

  -Seorang kanibal dan anaknya sedang pergi berburu manusia akhirnya menemukan seorang wanita cantik, sexy, memakai tank top yang kelihatan udel dan belahan dadanya. Jadi….. Anak :Ayah, ayo kita bawa dia pulang untuk dijadikan makan malam! Ayah : Saya mempunyai ide yang lebih baik, nak..ayo dia kita bawa pulang dia dan kita makan ibumu

  - Cara membuat cewe bahagia (untuk cowo) : peluk dia, cium dia, belai dia, rayu dia, perhatiin dia, beliin kado………….Cara membuat cowo bahagia (untuk cewe) : cukup lepaskan semua bajumu saja

  ====================================

  sms lucu 2011 sop buntut

  -sop buntut itu gak enak buntutnya karena musti bayar

  -Teori logis kenapa wanita lebih memilih kecantikan daripada kepintaran : karena jumlah cowo bodoh lebih banyak dari cowo buta

  ===============================================

  diposting dalam kategory sms lucu 2011
  Tags:

  sms lucu
  sms lucu 2011
  sms lucu 2011 july
  sms lucu banget
  sms lucu paling lucu
  sms lucu terbaru

  Add new comment

  SMS LUCU – SMS HUMOR
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu
  SMS LUCU – SMS HUMOR

  SMS LUCU – SMS HUMOR ini saya peroleh dari buku kompulan jokes cerita lucu yang pernah saya baca. isi buku itu bukan hanya mengandung cerita lucu humor tetapi banya juga “sms lucu” dan “sms humor” yang menarik untuk di bagi

  ==============================================
  SAAT ITU…SAAT PERTAMA KITA BERTEMU…KITA DUDUK BERSEBRANGAN…KU PERHATIKAN KAMU MENGHAMPIRIKU & MENGULURKAN TANGAN…”MINTA SDEKAHNYA BANG”

  PENDIRIANMU SEKOKOH ‘ CANDI BOROBUDUR ” KARISMAMU SEINDAH MENARA “EIFFEL” TATAPAN MATAMU SEPANJABG ” TEMBOK RAKSA2 CINA” TAPI SAYANG OTAKMU SEMIRING ” MENARA PISA”…

  PERINGATAN!HIMBAUAN!HABIS SAHUR UNTUK TIDAK TIDUR DIKAMAR,AGAR TIDAK TERJANGKIT DEMAM BERDARAH.TIDURLAH DIATAS BECAK.KARNA NYAMUK SINI CUMAN TAKUT SAMA 3 RODA

  BUAH2 APA YG BERKUMIS… BUAHPAK LO

  Jatuh cinta berjuta rasanya …kalau jatuh dari sepeda cuma satu rasanya: SAAAAAKIIIIT!

  Beda sayang anak dengan sayang istri? Kalo sayang anak, celananya dinaikin. Kalo sayang istri, celananya diturunin!

  “Kalau jabatan Pemimpin Cabang kuperoleh, aku akan bersikap tegas” “Kalau disuap…?” “Tegas kuterima!”

  “Kita harus belajar pada negara lain agar tidak terjadi kebakaran hutan lagi!” “Negara mana?” “Arab…..”

  Liat RUMAH MEWAH aku ngga ngiler Liat MOBIL MEWAH aku ngga ngiler Liat CEWEK KEREN aku ngga ngiler Aku ngiler kalo TIDUR MIRING

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  di posting dalam kumpulan sms lucu – sms humor
  Tags:

  sms humor
  sms lucu
  sms lucu – sms humor
  sms lucu 2011
  sms lucu banget

  Comments (4)

  sms lucu 2011 july 23
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms lucu 2011 july 23 saya posting tanggal 23 july 2011, mudah mudahan tidak duplicat content dengan sms lucu yang lain karena saking banyak nya jokes dan cerita lucu di blog ini saya sampai lupa sms lucu ataupun cerita lucu yang saya posting saat ini sudah diposting sebelumnya atau tidak. selamat membaca sms lucu nya

  ===================================================

  Wanita itu rumit. Pengen putih, tapi gak mau keputihan. Menolak kekerasan, tapi ogah sama yang lembek

  Persahabatan adalah seperti kencing di celana Anda, setiap orang dapat melihatnya, tetapi hanya Anda yang bisa merasakan kehangatannya.

  selamat anda tergabung dalam “LGPBS” (lembaga nggak peranh bales SMS ) yang didukung oleh “PT PTKP” (Persatuan Takut Kehilangan Pulsa)

  redup awan memecah bumi….
  tiupan angin membawa mimpi…
  ucapan selamat siang ingin ku beri…
  pada temen ku yang belum mandi!!!!..
  UUupZz,,,
  bau sekali….

  ika ingin membuka usaha cafe atau rumah makan, sebaiknya diberi nama “TERSERAH” karena biasanya cewek kalo diajak makan bilangnya “TERSERAH, mas…”

  setiap kamu merasa bete
  lihatlah ke kaca dan bilang
  “aku benar-benar ganteng!”
  pasti itu akan membuatmu bersemangat
  jangan lakukan terlalu sering
  soal nya ..

  BOHONG ITU DOSA

  Kita adalah teman sejati
  Kamu senang aku senang
  Kamu sedih aku ikut sedih
  Kamu ketawa aku ketawa
  Kamu menangis aku pun menangis

  Kamu Kecebur di got aku ketawa sampe nangis-nangis…

  ==============================================

  masuk dalam kategory sms lucu
  Tags:

  sms lucu
  sms lucu 2011
  sms lucu 2011 july 23
  sms lucu banget
  sms lucu terbaru
  sms paling lucu

  Comments (1)

  sms lucu 2012
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms lucu 2012 bakal kayak gimana yah hehe aya juga belum bisa pastiin. tapi pasti harus lucu semua ya nggak hehe. posting kali ini bertema sms lucu 2012

  ==================

  Redup awan memecah bumi,
  tiupan angin membawa mimpi,
  ucapan selamat pagi ingin ku beri,
  Spesial buatmu yang BELUM MAMDI,
  ===========================

  Gunung tinggi akan aku daki…
  Lautan luas akan aku sebrangi..
  kan aku kejar kemana pun kau pergi..
  Berapa kali ku coba telpon kamu tapi kamu gak peduliin aku
  dan aku pengin bilang . . . .

  Sandal Kita tertukar
  Chooy ….
  ================================

  AKU SEBEL BANGET !!
  hari ini kyanya aku terus yang salah
  apa-apa aku.
  dikit-dikit aku!
  yang NGANGENIN aku.
  yang CAKEP aku,
  yang BAEK aku,
  yang LUCU aku,
  yang IMOET juga aku . . .
  hehehehe. . . . :)
  =======================================

  Saat hatimu terasa pedih
  dan air mata tak dapat lagi kau bendung
  maka tumpahkanlah air matamu itu
  aku akan selalu menemanimu
  selalu ada di sampingmu
  untuk menyeka air matamu
  karena aku…
  jual TISSUE…
  TIssue..Tissue… 2000 tiga bungkus!
  ======================================
  Kamu itu :
  1. Istimewa
  2. Baik
  3. Ramah
  4. lucu
  5. Pintar
  6. Supel
  7. Mengagumkan dan aku simpatik sama kamu.
  Begitu kata teman²ku tentang AKU…
  Bukan tentang KAMU!!!

  ===================================

  demikian posting dalam kumpulan sms lucu 2012
  Tags:

  sms lucu
  sms lucu 2012
  sms lucu banget
  sms paling lucu

  Comments (1)
  More Articles…

  sms lucu terpopuler
  sms lucu april 2011
  sms super lucu
  SMS lucu banget dah
  sms terlucu

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  Home
  Video Lucu (BARU)
  Gambar Lucu
  Kartun Lucu
  sms lucu
  Cerita Lucu Abu Nawas
  Cerita Humor Melayu
  Cerita Lucu Dewasa
  sms cinta romantis
  Cerita Kocak Anak Kecil
  Canda Suami Istri
  Komedi Makhluk Gaib
  Kisah Humor Orang Asing
  Cerita Kocak Hewan
  Humor di Pekerjaan
  Jokes di Sekolah
  Joke Dokter
  Cerita Ngakak Abis
  Tebak Tebakan Lucu
  Cerita Humor Lucu
  ketawa ketiwi
  Komedi Wakakak
  Dagelan Politik
  Kumpulan Humor Daerah
  Humor Komedi
  Funny Jokes
  English Jokes
  Kata kata cinta lucu

  Partners

  http://www.blogcatalog.com/directory/humor/crude-humor/
  Popular

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  Cerita Lucu 2011
  sms super lucu
  Download Cerita Lucu
  SMS lucu banget dah
  sms lucu banget
  KEDIAMAN LUNA MAYA – CUT TARI

  Paling Baru

  kata katalucu
  humor humor lucu terbaru
  Sewa ruang kantor jakarta murah | wakakak.net 1
  Kumpulan sms lucu
  lucu humor
  Kumpulan cerita lucu terbaru
  kata kata cinta lucu

  Disclaimer

  Ada padi, Ada jagung. Ada singkong, Ada pepaya
  Panen ni yeeeeeeeeeeeee!
  Jauh di mata,dekat dihati. Jauh di hati,dekat dimata
  Jauh-dekat dua ribu perak -

  kategory – pantun lucu
  Home sms lucu
  sms lucu
  sms lucu terpopuler
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms lucu terbaru, di jamin makin seru hehe

  artikel terkait sms lucu

  sms lucu banget dah

  sms lucu banget

  sms super lucu

  =========================================

  Matematika cinta :
  Benci x benci = suka
  Suka + suka = cinta
  Cinta – suka = pudar
  Cinta : 2 = selingkuh
  Selingkuh 2x = ketahuan
  Ketahuan 2x = putus
  Putus 1x = ST12 (Cari Pacar Lagi) sms lucu gokil

  ================================

  Istri lihat suami asyik baca koran sore…”
  ENAK JD KORAN YAA…tiap sore DIPANDAANG.. .&
  DIPEGANGIIIIN TRSS…” Suami menjawab dgn cuek…
  “ANDAI KORAN INI ISTRIKU..TIAP SORE GANTI TERUS..

  ===================================
  ==================================
  Waktu mau sms kamu, hatiku jadi deg2an.
  Gak tau napa. Akhirnya aku beranikan tuk
  ungkapkan bahwa selama ini
  aku sayang banget ma PULSAKU
  ====================================
  HAKIM bertanya pd KORBAN perkosaan,
  ”Knp tdk kamu gigit PEN** terdakwa
  ketika DIA memaksamu melakukan ORAL sex?”
  Korban,”Saya tdk bisa yg Mulia, saya VEGETARIAN” sms lucu
  ===================================
  Tags:

  lucu sms
  sms cinta lucu
  sms jayus lucu
  sms lucu
  sms lucu banget
  sms lucu cerita lucu
  sms lucu cerita lucu gambar lucu
  sms lucu cinta
  sms lucu cinta romantis
  sms lucu gokil
  sms lucu gokil banget
  sms lucu terbaik
  sms lucu terpopuler
  sms paling lucu
  sms romatis lucu
  sms super lucu
  sms terlucu

  Add new comment

  sms lucu april 2011
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms ini seeru bangget !!!!!!!!!!!!!!!!! beneran !!!!!!!!!!!!!!!! karena banyak tanda serunya

  yank kok gak sms? marah ya yank…
  yank..udah bosen ya yank…
  kok diem..
  kamu kenapa yank..
  yank lupa ya…
  ini aku yank…
  cucu eyank…

  pohon jengkol di tembak rundal
  you miskol gak punya modal

  sial banget aku hari ini, udah kena copet, sakit mencret, jalan kepeleset, kaki lecet, muka dijepret sama karet, eh sekarang sms malah di baca sama monyet..!!!! kampret!!!!!!!!
  Tags:

  sms lucu
  sms lucu banget
  sms lucu terbaru
  sms paling lucu

  Add new comment

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  sms super lucu
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms lucu hadiah pepsodent

  Selamat! anda telah memenangkan undian

  berhadiah dari PEPSODENT. Untuk pengambilan

  hadiah, segera kirimkan biodata lengkap anda

  ke POBOX jakarta 10000 disertai 2 gigi depan &

  akarnya sms lucu

  sms kabar sakit yang lucu

  Eh Doain gua ya. Tadi gua baru chek up ke dokter, terus hasilnya gua kena penyakit BEAUTIFULIST Semacem penyakit yang bikin gua MAKIN CANTIK gitu deh. Tenang aja.Gak nular kok,Cuma gak bisa sembuh aja

  sms ucapan selamat ulang tahun lucu

  orang bilang
  mawar itu rajanya bunga
  mercy itu rajanya mobil
  emas itu rajanya logam
  dan kamu itu rajanya…….

  tega…… koq ga traktir aku ulang tahun sich????? btw happy b’day yaaa sms lucu – cerita lucu – gambar kartun lucu – kumpulan humor dewasa

  alasan kenapa aku sms kamu

  1% perhatian
  2% pengen tau kabar kamu
  3% sayang
  4% kangen

  90% GRATIS cerita lucu – gambar kartun lucu – sms lucu -kumpulan humor dewasa

  sms kocak lucu

  Dapatkan hadiah langsung UANG SETIAP HARI dari PEPSI.
  Caranya mudah, kumpulkan 10 tutup botol PEPSI,
  pasang pada sebatang kayu, lalu goyang-goyangkan di Lampu Merah teredekat

  sms cinta untuk mu

  Setiap malam
  setiap detik

  ku selalu terbayang senyummu.

  rambutmu yang sangat indah.

  ingin rasanya selalu disampingmu selamanya

  trus…………..
  Isiin Pulsa aku Yah say. kalo mau tau lanjutannya…..

  sms lucu – cerita lucu – gambar lucusms lucu – cerita lucu – gambar lucu

  Tags:

  lucu sms
  sms cinta lucu
  sms jayus lucu
  sms lucu
  sms lucu banget
  sms lucu cerita lucu
  sms lucu cerita lucu gambar lucu
  sms lucu cinta
  sms lucu cinta romantis
  sms lucu gokil
  sms lucu gokil banget
  sms lucu terbaik
  sms lucu terpopuler
  sms paling lucu
  sms romatis lucu
  sms super lucu
  sms terlucu

  Comments (28)

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

  SMS lucu banget dah
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  Ini beberapa sms lucu yang beberapa hari ini bikin ngakak. Mantab jaya kan sms lucu cerita lucu gambar lucu

  artikel terkait
  sms lucu cinta gombal

  sms lucu banget

  sms super lucu

  ==========================
  When i see baby, i remember ‘TEDDY BEAR DOLL’. When i see a
  little girl, i remember ‘BARBIE DOLL’. But when i see u, i remember
  ‘PANADOL’ sms lucu cerita lucu
  ==========================
  buah nangka buah cempedak. gak nyangka lu badak.
  =========================
  saat kulihat matamu.
  nafasku pun berhenti.
  jantngku berdetak kencang.
  benarkah semua yang kurasakan ini.
  aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepadamu..
  kau kentut ya…? sms paling lucu

  =========================

  jIka rindu,
  mIzz me..

  jika TiDuR,
  dreaM oF me..

  JIka sedih,
  Meet Me

  jiKe beTE,
  cAll mE

  jIkA laper
  rebuz iNdomIe sms lucu
  ==========================

  Ciuman indah di pipi
  Ciuman kasih sayang di kening
  Ciuman mesra di leher
  Ciuman nafsu di dada
  Ciuman panas di aspal, silakan coba….
  ==========================
  Di siang hari pd bulan puasa ada nenek2 yg lagi sakit kepala lalu minum BODRE*. Si cucu ngeliat kemudian bertanya: lo nek, kan lg puasa?. Sang nenek ngjawab: itulah okenya BODRE*, bisa diminum kapan aja.
  =========================
  T: Apa persamaan ASI dan air mineral?
  J: Sumbernya sama, dari air pengunungan sms lucu cerita lucu gambar lucu kumpulan humor dewasa
  Tags:

  lucu sms
  sms cinta lucu
  sms jayus lucu
  sms lucu
  sms lucu banget
  sms lucu cerita lucu
  sms lucu cerita lucu gambar lucu
  sms lucu cinta
  sms lucu cinta romantis
  sms lucu gokil
  sms lucu gokil banget
  sms lucu terbaik
  sms lucu terpopuler
  sms paling lucu
  sms romatis lucu
  sms super lucu
  sms terlucu

  Comments (3)

  sms terlucu
  portal cerita lucu sms lucu – sms lucu

  sms lucu terbaru, di jamin makin seru hehe

  artikel terkait

  sms lucu banget dah

  sms lucu banget

  sms super lucu

  ========================
  Eh, Ntar Kalau kita naik sepeda, kamu pegangan aku ya..
  Aku takut banget kalau kamu jatuh,
  karena kalau kamu jatuh, nanti aku disangka..

  Buang sampah sembarangan!sms lucu cerita lucu gambar lucu kumpulan humor dewasa
  =========================
  Info Jitu
  gimana cara’a ngilangin bau pete?
  makan jengkol aja!!
  wkwkwk… sms lucu

  =========================
  HUTANG

  Kalo kamu buka sms ini, berarti kamu HUTANG janji ketemu ma aku. kalo kamu baca sms ini, berarti kamu HUTANG pelukan ma aku. kalo kamu balas sms ini berarti kamu HUTANG ciuman ma aku. dan kalo kamu cuekin sms ini kamu HUTANG nyawa ma aku.”

  ========================
  Mungkin ni sms aq yg trakhir…Maaf atas smua kesalahanku…Setiap pertemuan pst da perpisahan…Do’ain aq biar aq d bri keberhasilan,kekuatan&slalu dlm lindungannya…Aq pgn crita byk…Tp aq ykn km gk bklan percaya…Ukirlah aq slalu dlm hti…Sbg shbt…Slamat tinggal…Aq hrs prg k malaysia bsk…Tuk

  Membantu Upin& Ipin nyari hrta krun… sms lucu

  ===========================

  Posted by sms lucu creator
  Tags:

  lucu sms
  sms cinta lucu
  sms jayus lucu
  sms lucu
  sms lucu banget
  sms lucu cerita lucu
  sms lucu cerita lucu gambar lucu
  sms lucu cinta
  sms lucu cinta romantis
  sms lucu gokil
  sms lucu gokil banget
  sms lucu terbaik
  sms lucu terpopuler
  sms paling lucu
  sms romatis lucu
  sms super lucu
  sms terlucu

  Comments (3)
  More Articles…

  sms lucu 2011 terbaru
  sms lucu 2011

  «
  Start
  Prev
  1
  2
  3
  4
  Next
  End
  »

  Page 3 of 4
  Cerita Lucu

  Home
  Video Lucu (BARU)
  Gambar Lucu
  Kartun Lucu
  sms lucu
  Cerita Lucu Abu Nawas
  Cerita Humor Melayu
  Cerita Lucu Dewasa
  sms cinta romantis
  Cerita Kocak Anak Kecil
  Canda Suami Istri
  Komedi Makhluk Gaib
  Kisah Humor Orang Asing
  Cerita Kocak Hewan
  Humor di Pekerjaan
  Jokes di Sekolah
  Joke Dokter
  Cerita Ngakak Abis
  Tebak Tebakan Lucu
  Cerita Humor Lucu
  ketawa ketiwi
  Komedi Wakakak
  Dagelan Politik
  Kumpulan Humor Daerah
  Humor Komedi
  Funny Jokes
  English Jokes
  Kata kata cinta lucu

  Partners

  http://www.blogcatalog.com/directory/humor/crude-humor/
  Popular

  Cara menang terus texas holdem poker di facebook tanpa sofware cheat
  Cerita Lucu 2011
  sms super lucu
  Download Cerita Lucu
  SMS lucu banget dah
  sms lucu banget
  KEDIAMAN LUNA MAYA – CUT TARI

  Paling Baru

  kata katalucu
  humor humor lucu terbaru
  Sewa ruang kantor jakarta murah | wakakak.net 1
  Kumpulan sms lucu
  lucu humor
  Kumpulan cerita lucu terbaru
  kata kata cinta lucu

  Loading…

  http://wakakak.net/sms-lucu/Page-2.html

  sms paling lucu

  Tags:

  lucu sms
  sms cinta lucu
  sms jayus lucu
  sms lucu
  sms lucu banget
  sms lucu cerita lucu
  sms lucu cerita lucu gambar lucu
  sms lucu cinta
  sms lucu cinta romantis
  sms lucu gokil
  sms lucu gokil banget
  sms lucu terbaik
  sms lucu terpopuler
  sms paling lucu
  sms romatis lucu
  sms super lucu
  sms terlucu

  Comments (5)
  More Articles…

  sms lucu terbaru
  sms lucu 2011 july
  SMS LUCU – SMS HUMOR
  sms lucu 2011 july 23
  sms lucu 2012

  ==========================

  kumpulan sms lucu – sms sms lucu unik – sms-sms paling lucu humor cinta romantis terbaru 2012

  =========================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: