• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Artikel Terbaru 083821513356

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,242,997 hits

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012

=================================

jalan-jalan kePasar malam
Jangan lupa bawain aku oleh-oleh

habis pulang dari pasar malam
caPe dech……

goThic

============================

Kar3na apz ada bata………
Klw bkn Krn TuKang…….

Kar3na apz ada CinTa….
klw Bkn kRn Cayank…..

dwiexrahmawati@yahoo.co.id

==========================

makan apel sambil minum
keselek donk?
menyelam sambil minum air
kembung donk?
berjalan sambil menoleh
nabrak donk?

aas

=============================

ikan hiu makan permen, i miss u man…
ikan hiu makan roti, i miss u sweety…
jaka sembung naik ojek, gue kangen lo jack…
burung nuri burung tekukur, i miss u honey selamat tidur…

mizz_uchiha@yahoo.com

=====================================

mAkAn pIzzA di prAnciz
sAmbiL dengAr lAgu romantiz
bukAn mO sok pUitiz or drAmatiz
tapi mAaf……. aq calon artiz
cUma pEngen bAgi sms grAtiz
kAn sayAng klO gA abIz………..

gaara_54550@yahoo.co.id

====================

jangan menulis diatas kaca
menulislah diatas meja
jangan menangis karena cinta
menangislah karena dosa….

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

=========================

ancik-ancik pucuking eri
selamat hari raya idul fitri

ndas gundul di kipasi
njaluk ngapuro awaku iki

ngutik-utik macan turu
mugi Alloh nglebur dosaku

taqobballohuminna wa minkum

hadini70@yahoo.com

============
Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
==============

buah duku buah rambutan
cuci piring bawah jembatan
entah jodohku entah bukan
yang penting persahabatan

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

===========================

melon manis di air es
kemana ajach lo ga’ pernah sms

anak tikus rindu ibunya
sombong nich ceritanya

ada kepompong ada kupu
bales donk sms dari aku

=============================

rumah prancis,berjendela kaca
salam manis buat yg baca

======================

berjuta juta juta pohon kangkung
hanya satu pohon beringin
begitu banyak gadis sekampung
hanya kmu yang ku ingin

siiiiiapa niiiiii…….?

agung

======================

Makan duren sambil ngelamun,
Hati-hati ketelen ntar bijinya……

Disana gunung, disini gunung…..
Ciptaan Tuhan dech……….

Ashiko_69@yahoo.com

=======================

Ono kupat nyemplung santen
menowo lepat nyuwun pangapunten

Mlaku-mlaku ning segoro
ning segoro dino seloso
yen aku duwe salah lan duso
aku nyuwun pangapuro

http://farhantaqwa.wordpress.com/

===============================

Ada hewan makan kedondong( Q punya temen tapi sombong)

Beli pistol sambil makan es( Dia ga’ pernah Mscl ataupun SMS)

Ada pager ada duku( Tega bener dia pada Q)

herry_capri@yahoo.com

=================================

Org kaya naik mobil suzuki
Pulang rumah goyang kaki
Org miskin jalan kaki
Pulang rumah setengah mati

LuCAs

============
Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
==============

BuruNG camar pke celana, Pa kabar yang disana?? Ikankakap jadi radja, Q harap baik2 aja. Burung elang bawa batu,sedang apa yang disitu?? Perut mules makan pepaya, balaz yaw???

RieKa GirL

============================

roni waluya makan pizza
ini org kaya mo buang pulza
buah markisah buah kdondong
hey org susah jgn bengong gitu donk
buah cherry dimakan anakonda
eh sorry ,,, pan ane bercanda

yohana.utardi@gmail.com

==================

jalan-jalan ke kota baru
jangan lupa beli kain warna biru
kalau kau cinta padaku
katakan saja i love you

damstronk@yahoo.com

============================

bunga mawar jangan di bungkus
kalau dibungkus hilang sarinya,
punya pacar jangan diputus
kalau diputus sakit hatinya”

coklatneni@gmail.com
he2, pacaran kan dosa
========================

when u miss me please call me…
when i miss u , i will miss call u…

pelit bgt ga siiii

dr.ngesot@yahoo.co.id

==========================

I have a pen
my pen is blue
I have a friend
my friend is you…

ien_funny@yahoo.co.id

=========================

wajah mu memang imut bodi mu kayak siput tingkah mu membuat ku salut tapi sayang! hobi mu suka kentut

hehoulai@yahoo.com

===================

JLN2 KE KOTA MALUKU
JGN LUPA BLI DUKU
KLU KAU CINTA PADAKU
BILANGLAH I Love U

IWAN

============
Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
==============

naSi RaMeS daRi joGjA_
yG dApEt sMs caKep juGa_

BuaH MangGis diMaKaN uLet_
yG bACa sMs CaKeP BanGeT_

aDa sNoOPy di DeKeT KinGkOnG_
TeRpAkSa Aq BoOnG_

yuliana

===========================================

pa’Jaya tukang salsa
binatang rusa makan kedondong
orang kaya mau buang pulsa
orang susah bales dongggggggggg

*sakerhetzzzz*

===========================================

POHON RANDU
CONDONG KE BARAT
BILA RINDU
TULISLAH SURAT

BATIAR.N.D IX C SMP 2 DAWE

=====================================

buah gedondong
buah aren
biar gondrong
asal keren

beli baju di semarang
bayar dulu baru pulang
sungguh lucu cewek sekarang
di cium satu minta diulang

muchammad ridwan IX E SMP 2 DAWE

=======================================

ada lilin di gereja
hanya satu yang menyala
banyak lelaki didunia
hanya satu yang ku cinta

khu_cakit@ya.com

=========================================

emas murni Dua puluh empat karat
Aku ga bisa nemeni Pulsaku lagi sekarat

=====================================

PanTUn meLAyu
mNgatakn..

Anak mOnyet
iLang disawah…

Org2 sibuK
mencari..

BILA anda tekan
kebawaH..

Anda lah mOnyet
yG kmi cari..

WakAkKaKkAK

febri

==================================

ikan hiu kena ombak
i love u mbak

dzulfikar

============
Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
==============

loe asyik
gue nyantai,
loe usik
gue bantai

hani_sW3t@yahoo.com

=============================

puun pisang, puun palem!
tadi siang sekarang malem!

gw kuda, loh kebo!
dah ya met bo2!

jngn jaim, ngMut permen!
nice dream my prenz!

good night!!!

heru_setiawan16@yahoo.com

=========================

Pak camat punya anak kembar
sepi amat ga da kabar. ????
=============
Si Rini bawa kain
siang gini gi ngapain. ???
============
Kue lepet pake singkong
kalo sempet bales dong. !!!!!!!!!!!
Yuliet@Yahoo.com ?

=============================================

Pohon sawo lagi di ukir
Ada cowo lagi gwe taksir

Makan kolak pake kolang-kaling
Jgn di tolak jgn sampe berpaling

Burung beo makan ikan pepes
Ayo sms….

Chritsz_canthique

======================================

main layang – layang
ada ikan hiu
sayang…………….
i love you

barikanhar@yahoo.co.id

==============================

Pantun PERCAYA DIRI:

Buah SEMANGKA buah DUREN-
gak NYANGKA gue KEREN.

Buah MANGGA buah MANGGIS-
gak DISANGKA gue MANIS.

Ada GULA ada SEMUT-
ih GILA, gue IMUT2…

unknown

============
Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
==============

abis dhuhur itu asar,
ucap janji itu nadhar
tetep menunggu itu sabar,
lagi usaha itu iktiar
yang bc sms ini apa kabar

unknown
================================

Burung gelatik makan keripik,
elo cantik tapi munafik,

makan keripik dan buah cempedak,
dasar munafik muke luh badak!

bcanda..

unknown

================================

From: Dieta

ke tokyo bLi Li2n !!!
Hoyo 9e Pean ???

BKiN PeTi PkE KyU !!!
PsTi MkRiN aQ ???

mAn9kOk AsEm D MkN BuAyA !!!
KoK mEsEm k9n_Y ???
================================

From: DITA OCTAVIANI

Sin9Kon9 emPuk ???
TaPe DecH !!!

Da9in9 D TusUk ???
SaTe DecH !!!

TmN_Y Jen9koL ???
peTe DecH !!!

tMn_y Bwn9 ???
CaBe DeCh !!!

y9 aQ Pn9an9 ???
Hp DecH !!!

y9 BcA cMz Ne ???
jLx DecH !!!
He….He,,,,,,,,
=================================

From: Tita

tEraSi,SrIkAyA camPuR pIZza
PeRmIsi OrANG KaYa mO bUaNG pUlSa
bUah mArkIsA BuAh kEdonDOng
OrANg SusAh BaLaS doNK

=============================

From : Rendra

SuaRa gaduh gerinda maruya
duh ada yg malu ya !!??

ikan BAu Kena cuka
Mau di taroo MAna tu muka ??

Ade Stroberi dari blanda
SooRY …. Ya Bcanda …

============
Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
==============

Kucing burik sakit tetanus
Jgn sirik klo q dpt BNZ..!!
————————————————————
Mnum es pke Bengkuang..
Q sms Cuma Ngabisin Bonus DoanK..!!
————————————————————
Phon palem, phon tomat..
Met malem Sobat…
————————————————————
Maen raket pd nyemes
Ad monyet baca sms
————————————————————
Ad copet jln lurus
Eh.. monyet bc terus
————————————————————
Tkang pellet naik motor smash,
Eh monyet ketagihan baca sms

http://sukabiru.wordpress.com/

==============================

jalan-jalan ke kota paris
banyak rumah berbaris-baris
biar mati diujung keris
asal dapat dinda yang manis…

ke cimanggis membeli kopiah
kopiah indah kan kau dapati
begitu banyak gadis yang singgah
hanya dinda yang memikat hati

jika aku seorang pemburu
anak rusa kan kudapati
jika dinda merasa cemburu
tanda cinta masih sejati

iqbal,

==================================

BURUNG KUTILANG, BURUNG CENDRAWASIH
AQ MAU BILANG TERIMA KASIH

================================

silahkan tambahkan pantun2 anda disini biar bisa dibaca bersama…
kan asyik tuh,

—————————————————————————————-

============
Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
==============

About these ads

4 Responses

 1. ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

  99 Langkah Menuju Kesempurnaan Iman

  01. Bersyukur apabila mendapat nikmat;
  02. Sabar apabila mendapat kesulitan;
  03. Tawakal apabila mempunyai rencana/program;
  04. Ikhlas dalam segala amal perbuatan;
  05. Jangan membiarkan hati larut dalam kesedihan;
  06. Jangan menyesal atas sesuatu kegagalan;
  07. Jangan putus asa dalam menghadapi kesulitan;
  08. Jangan usil dengan kekayaan orang;
  09. Jangan hasad dan iri atas kesuksessan orang;
  10. Jangan sombong kalau memperoleh kesuksessan;
  11. Jangan tamak kepada harta;
  12. Jangan terlalu ambitious akan sesuatu kedudukan;
  13. Jangan hancur karena kezaliman;
  14. Jangan goyah karena fitnah;
  15. Jangan berkeinginan terlalu tinggi yang melebihi kemampuan diri.
  16. Jangan campuri harta dengan harta yang haram;
  17. Jangan sakiti ayah dan ibu;
  18. Jangan usir orang yang meminta-minta;
  19. Jangan sakiti anak yatim;
  20. Jauhkan diri dari dosa-dosa yang besar;
  21. Jangan membiasakan diri melakukan dosa-dosa kecil;
  22. Banyak berkunjung ke rumah Allah (masjid);
  23. Lakukan shalat dengan ikhlas dan khusyu;
  24. Lakukan shalat fardhu di awal waktu, berjamaah di masjid;
  25. Biasakan shalat malam;
  26. Perbanyak dzikir dan do’a kepada Allah;
  27. Lakukan puasa wajib dan puasa sunat;
  28. Sayangi dan santuni fakir miskin;
  29. Jangan ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah;
  30. Jangan marah berlebih-lebihan;
  31. Cintailah seseorang dengan tidak berlebih-lebihan;
  32. Bersatulah karena Allah dan berpisahlah karena Allah;
  33. Berlatihlah konsentrasi pikiran;
  34. Penuhi janji apabila telah diikrarkan dan mintalah maaf apabila karena sesuatu sebab tidak dapat dipenuhi;
  35. Jangan mempunyai musuh, kecuali dengan iblis/syaitan;
  36. Jangan percaya ramalan manusia;
  37. Jangan terlampau takut miskin;
  38. Hormatilah setiap orang;
  39. Jangan terlampau takut kepada manusia;
  40. Jangan sombong, takabur dan besar kepala;
  41. Berlakulah adil dalam segala urusan;
  42. Biasakan istighfar dan taubat kepada Allah;
  44. Hiasi rumah dengan bacaan Al-Quran;
  45. Perbanyak silaturrahim;
  46. Tutup aurat sesuai dengan petunjuk Islam;
  47. Bicaralah secukupnya;
  48. Beristeri/bersuami kalau sudah siap segala-galanya;
  49. Hargai waktu, disiplin waktu dan manfaatkan waktu;
  50. Biasakan hidup bersih, tertib dan teratur;
  51. Jauhkan diri dari penyakit-penyakit bathin;
  52. Sediakan waktu untuk santai dengan keluarga;
  53. Makanlah secukupnya tidak kekurangan dan tidak berlebihan;
  54. Hormatilah kepada guru dan ulama;
  55. Sering-sering bershalawat kepada nabi;
  56. Cintai keluarga Nabi saw;
  57. Jangan terlalu banyak hutang;
  58. Jangan terlampau mudah berjanji;
  59. Selalu ingat akan saat kematian dan sedar bahawa kehidupan dunia adalah kehidupan sementara;
  60. Jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat seperti mengobrol yang tidak berguna;
  61. Bergaul lah dengan orang-orang soleh;
  62. Sering bangun di penghujung malam, berdoa dan beristighfar;
  63. Lakukan ibadah haji dan umrah apabila sudah mampu;
  64. Maafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita;
  65. Jangan dendam dan jangan ada keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi;
  66. Jangan membenci seseorang karena pahaman dan pendiriannya;
  67. Jangan benci kepada orang yang membenci kita;
  68. Berlatih untuk berterus terang dalam menentukan sesuatu pilihan
  69. Ringankan beban orang lain dan tolonglah mereka yang mendapatkan kesulitan.
  70. Jangan melukai hati orang lain;
  71. Jangan membiasakan berkata dusta;
  72. Berlakulah adil, walaupun kita sendiri akan mendapatkan kerugian;
  73. Jagalah amanah dengan penuh tanggung jawab;
  74. Laksanakan segala tugas dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan;
  75. Hormati orang lain yang lebih tua dari kita
  76. Jangan membuka aib orang lain;
  77. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita, lihat pula orang yang lebih berprestasi dari kita;
  78. Ambilah pelajaran dari pengalaman orang-orang arif dan bijaksana;
  79. Sediakan waktu untuk merenung apa-apa yang sudah dilakukan;
  80. Jangan sedih karena miskin dan jangan sombong karena kaya;
  81. Jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk agama,bangsa dan negara;
  82. Kenali kekurangan diri dan kenali pula kelebihan orang lain;
  83. Jangan membuat orang lain menderita dan sengsara;
  84. Berkatalah yang baik-baik atau tidak berkata apa-apa;
  85. Hargai prestasi dan pemberian orang;
  86. Jangan habiskan waktu untuk sekedar hiburan dan kesenangan;
  87. Akrablah dengan setiap orang, walaupun yang bersangkutan tidak menyenangkan.
  88. Sediakan waktu untuk berolahraga yang sesuai dengan norma-norma agama dan kondisi diri kita;
  89. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan fisikal atau mental kita menjadi terganggu;
  90. Ikutilah nasihat orang-orang yang arif dan bijaksana;
  91. Pandai-pandailah untuk melupakan kesalahan orang dan pandai-pandailah untuk melupakan jasa kita;
  92. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terganggu dan jangan berkata sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain terhina;
  93. Jangan cepat percaya kepada berita jelek yang menyangkut teman kita sebelum dipastikan kebenarannya;
  94. Jangan menunda-nunda pelaksanaan tugas dan kewajiban;
  95. Sambutlah huluran tangan setiap orang dengan penuh keakraban dan keramahan dan tidak berlebihan;
  96. Jangan memforsir diri untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuan diri;
  97. Waspadalah akan setiap ujian, cobaan, godaan dan tentangan. Jangan lari dari kenyataan kehidupan;
  98. Yakinlah bahwa setiap kebajikan akan melahirkan kebaikan dan setiap kejahatan akan melahirkan merusakan;
  99. Jangan sukses di atas penderitaan orang dan jangan kaya dengan memiskinkan orang

  “Sebarkanlah walau satu ayat pun” (Sabda Rasulullah SAW) “Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Surah Al-Ahzab:71)

  ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

  Pernahkan anda menerima atau mengirim pantun lucu atau sms pantun…?

  Wah kalo pernah, sharing di sini dunkkk….sapa tau aja bisa di copy paste nehhh..
  ============================================
  dulu delman
  sekarang dokar
  dulu teman
  sekarang pacar
  =====================

  makan kue, minum sekoteng
  gue emang ganteng

  =====================

  Makan Jengkol Perut Melilit
  Doyan Miscall pulsa dikit..!!

  =========================

  jualan es depan sekolah
  sms, laah……….!!!

  ===========================

  Buah jeruk buah kedondong……
  Mbah ikutan nongkrong dooong….

  =======================

  hati siapa tak bimbang
  situ botak minta dikepang
  ==========================

  Buah kedondong Buah atep
  Dulu bencong sekarang tetepp …………..
  ==========================

  Buah semangka buah duren
  Nggak nyangka gue keren
  =========================

  Buah semangka buah manggis
  Nggak nyangka gue manis
  =======================

  Buah apel di air payau
  Nggak level layauuuuuuu…..
  ==================

  Pohon kelapa, Pohon durian,
  Pohon Cemara, Pohon Palem
  Pohonnya tinggi-tinggi Bo!
  ========================

  Buah Nanas, Buah bengkoang
  Buah jambu, Buah kedondong
  Ngerujak dooooooooonggggggg…
  ==========================

  Ada padi, Ada jagung
  Ada singkong, Ada pepaya
  Panen ni yeeeeeeeeeeeee!
  ===============================

  Disini bingung, Disana linglung
  mangnya enak, engga nyambung….
  =================================

  Buah semangka berdaun sirih
  Buah ajaib kali yah?????????
  ============================

  Jalan kaki ke pasar baru
  Jauh boooooooooooo….
  ========================

  Jambu merah di dinding
  Jangan marah just kidding
  ==========================

  Jauh di mata,dekat dihati
  Jauh di hati,dekat dimata
  Jauh-dekat tujuh ratus perak
  ============================

  Nemu gesper, di pinggir jalan
  Kalo laper, makan tu gesper
  ===========================

  Men sana in corpore sano
  Gue maen kesana,
  Elo maen ke sono!
  =============================

  Disana gunung, disini gunung,
  Ditengah-tengah bunga melati
  Saya bingung kamu pun bingung
  Kenapa ada bunga melati ???!?
  ========================

  Anak ayam turun ke bumi
  Induk ayam naik kelangit
  Anak ayam nyari kelangit
  Induk ayam nyungsep ke bumi
  ==========================

  Sayur asem sayur sop
  laper nich
  ==========================

  banyak-banyak menabung
  kagak nyambung
  =========================

  dilangit ada tomat
  sengit amat
  ==========================

  buah kedong-dong buah tomat
  Elu bodong amat
  =========================

  buah duren di pohon beringin
  rese’ banget tuch duren….
  =======================

  ayam kurus bulunya banyak
  rugi banget yang beli………

  =============================

  jaka sembung naik becak
  lagi males jalan cak
  =========================
  beli duren ke irian jaya
  emang disini dak ada ya
  =============================

  jalan2 ke kota baru
  beli lontong kuahnya basi
  dasar tukang lontong kurang ajar…
  =========================

  ikan hiu makan badak, i love u mendadak…
  ikan paus makan pecel, i miss u girl…

  (dari alfian)
  ===========================

  satu ditambah satu yaitu dua
  dua ditambah dua yaitu dengan empat
  baru belajar ngitung ni yee…
  ==========================

  ada lele ada belut
  ada kerang ada siput
  mo pesan yang mana?

  ========================

  kueh cucur enak rasanya
  kueh serabi putih warnanya
  hatiku hancur karena cinta
  siapakah yg akan jadi pengobatnya
  =========================
  muter muter di pulau formosa
  memang indah pemandanganya
  ku hargai kritik dan saranya
  semoga bermanfaat bagi kita semua

  =============================
  buah jambu buah sirsak….
  buah duku buah durian….
  ya… buah2an dweh…..

  =====================

  Jalan kaki ke kalimantan…
  cepeeeee deeeeehhhh.

  =======================

  makan es perut melilit..
  mau SMS juga, pulsa tinggal dikit

  ==========================

  Pergi ke pasar, nyari obat gatal
  Dasar, Gak modal!!

  ========================

  buah mangga buah manggis
  ternyata ada cewek maniez
  ===============================
  buah manggis buah pepaya
  cewek manis siapa yg punya

  ======================

  dihutan banyak lebah madu..
  rasanya manis,disuka pemburu..
  kamu adalah cintaku dan aku amat sayang padamu..

  ========================

  ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

  kembang gula di perigi
  untuk aku minum jamu
  kemana pun kamu pergi
  aku slalu rindu kamu

  ============================
  meski hanya buah jambu
  tapi ini bisa diramu
  meskipun jarang ketemu
  cintaku hanya untukmu

  ===========================
  wahai seruling buluh perindu
  suaranya memikatku
  wahai gadis pujaanku
  aku sangat cinta kamu

  ==============================
  meski aku sudah kenyang
  tetap harus minum jamu
  perempuan yang ku sayang
  bolehkah aku bertamu
  ================================
  Kelap kelip bintang bertaburan

  hanya satu yg tampak terang

  sungguh banyak pria pilihan

  hanya kanda yg paling ku sayang

  =========================

  Kelap kelip bintang bertaburan

  begitu indah bagai berlian

  sungguh banyak pria menawan

  hanya abang yg ku rindukan

  =======================

  Kelap kelip di tengah malam

  ku lihat bintang sangat menawan

  biar cinta banyak rintangan

  ku jaga cinta dg kesetiaan

  =====================

  Kelap kelip bintang seribu

  indah menawan di tengah malam

  sunggu aku sedang merindu

  rindu di hati yg terdalam

  =========================

  Kelap kelip bintang menari

  indah bagai mata bidadari

  kanda kuharap menjaga diri

  untuk diriku sampei ku kembali
  ================================

  Sayang selasih tidak berbunga
  Engganlah kumbang untuk menyapa
  Sayang kekasih tidak setia
  Badan merana kini jadinya
  =============================
  Di sana sini bunga pun kembang
  Senanglah kumbang tinggal sendiri
  Putuslah sudah kasih dan sayang
  Jangan di harap dia kembali

  ================================
  Sungguh malangnya hidupmu bunga
  Janganlah layu sebelum kembang
  Tentulah diri akan merana
  Karena bunga tiada berdaya

  ============================
  Bunga yang malang jaga dirimu
  Jangan lah layu sebelum kembang
  Pupuklah iman dalam hatimu
  Kalau kau layu di buang orang.

  =============================
  Ukir-ukir lah si kayu jati,jadikanlah sebuah jambangan
  Pikir-pikir sebelum terjadi,janganlah menyesal kemudian,
  =========================

  Hati-hati menyeberang
  Jangan sampai titian patah
  Hati-hati di rantau orang
  Jangan sampai berbuat salah

  ================================
  Manis jangan lekas ditelan
  Pahit jangan lekas dimuntahkan
  Mati semut karena manisan
  Manis itu bahaya makanan.

  ============================
  Buah berangan dari Jawa
  Kain terjemur disampaian
  Jangan diri dapat kecewa
  Lihat contoh kiri dan kanan

  =====================

  Anak ayam turun sepuluh
  Mati satu tinggal sembilan
  Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh
  Supaya engkau tidak ketinggalan

  ===============================
  Anak ayam turun sembilan
  Mati satu tinggal delapan
  Ilmu boleh sedikit ketinggalan
  Tapi jangan sampai putus harapan

  ============================
  Anak ayam turun delapan
  Mati satu tinggal lah tujuh
  Hidup harus penuh harapan
  Jadikan itu jalan yang dituju
  ===========================

  Di tepi kali saya menyinggah
  Menghilang penat menahan jerat
  Orang tua jangan disanggah
  Agar selamat dunia akhirat

  =====================================
  Tumbuh merata pohon tebu
  Pergi ke pasar membeli daging
  Banyak harta miskin ilmu
  Bagai rumah tidak berdinding

  =============================
  Pinang muda dibelah dua
  Anak burung mati diranggah
  Dari muda sampai ke tua
  Ajaran baik jangan diubah

  ==========================

  asam kendis asam gelugur
  ke 3 asam riang riang
  badan menangis di dlm kubur
  teringat badan tak pernah sembahyang

  ===========================
  Kemumu di tengh pekan
  Di hembus angina jatuh ke bawah
  Ilmu yang tak pernah di amalkan
  Bagai pohon tak berbuah

  =============================
  Buah smangka buah labu
  Buah d ats enak rsanya
  B’bondonglh km mnuntut ilmu
  Krn wjb hukumnya

  ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

  Naik pesawat ke pakistan
  Smpaix pst cepat
  Bljrlh dr kesalahan
  Klk kbhagiaan kn d dapat

  =========================
  ada harta tidak terjaga
  Ada peti tidak berkunci
  kisah cinta anak remaja
  Sekejap kasih sekejap benci

  ==========================
  Ada pijat tuan buangkan
  Ada inti pulut direndam
  Ada hasrat tidak diucapkan
  Ada hati kenapa dipendam?

  ========================
  Anak ayam belajar berenang
  Anak itik di paya bakau
  Mulut menyebut hati terkenang
  Rindukan adik jauh di rantau
  =============================

  Anak bangsawan menjahit tabir
  Sulam di tepi siku keluang
  Benci tuan Cuma di bibir
  Dalam hati membara sayang
  =========================
  Aneka warna awan di langit
  Alam indah bak lukisan
  Harapkan cinta dari si genit
  Isteri di rumah dilupakan

  =========================

  Angin menderu pokok bergoyang
  Ribut taufan hujan berderai
  Bulan madu mengusap sayang
  Bulan depan diajak bercerai?
  =========================

  Angin sejuk menggigit tulang
  Baju tebal cepat dicari
  Cerai dirujuk kasih berulang
  Cinta sejati Cuma sekali?
  =========================

  Asam paya si asam pauh
  Limau abung beli sekati
  Tuan bahagia di benua jauh
  Saya di kampung menanti-nanti
  ===========================

  Bagai diandam daun di dahan
  Ditiup angin bunyi berdesir
  Rindu dendam tidak tertahan
  Nasi dingin terasa pasir!
  ==========================

  Basah kuyup berdiang ke api
  Kering juga kain dan baju
  Angin bertiup menyentuh pipi
  Kasih menyapa membawa rindu

  ==========================

  Belum tahu pedasnya lada
  Belum rasa pahitnya jadam
  Belum mahu digelar janda
  Belum mesra cintamu padam
  =========================

  Belum tua sudah bersabut
  Delima muda gugur merekah
  Jatuh hati kasih bersambut
  Habis sekolah kita bernikah

  ========================

  Yuminten
  Ngemut Sepur
  Cekap Semanten
  Anggen kulo matur
  =====================

  Es teh
  gulone batu
  Tiwas mekekeh
  ora biso metu
  ==========================

  sumber:
  http://selendang.wordpress.com/
  http://januardi.blogspot.com/
  http://salam-online.web.id/2008/03/01/pantun-nasihat-2.html
  http://wuryanano.blogspot.com/
  http://toppuisi.blogspot.com/

  ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

  pantun
  ===========================

  Tingkap papan kayu bersegi,
  Sampan sakat di Pulau Angsa;
  Indah tampan kerana budi,
  Tinggi bangsa kerana bahasa.
  ===========================

  Buah berangan masaknya merah,
  Kelekati dalam perahu;
  Luka di tangan nampak berdarah,
  Luka di hati siapa yang tahu.
  =============================

  Dari mana punai melayang,
  Dari paya turun ke padi;
  Dari mana datangnya sayang,
  Dari mata turun ke hati.
  ============================

  Pucuk pauh delima batu,
  Anak sembilang di tapak tangan;
  Tuan jauh di negeri satu,
  Hilang di mata di hati jangan.
  ==================================
  Kalau tuan jalan ke hulu,
  Carikan saya bunga kemboja;
  Kalau tuan mati dahulu,
  Nantikan saya di pintu syurga.
  =========================

  Halia ini tanam-tanaman,
  Ke barat juga akan condongnya;
  Dunia ini pinjam-pinjaman,
  Akhirat juga akan sungguhnya.
  ==========================
  Malam ini merendang jagung,
  Malam esok merendang serai;
  Malam ini kita berkampung,
  Malam esok kita bercerai.
  ========================
  jalan-jalan ke kota paris
  banyak rumah berbaris-baris
  biar mati diujung keris
  asal dapat dinda yang manis…

  ke cimanggis membeli kopiah
  kopiah indah kan kau dapati
  begitu banyak gadis yang singgah
  hanya dinda yang memikat hati

  jika aku seorang pemburu
  anak rusa kan kudapati
  jika dinda merasa cemburu
  tanda cinta masih sejati

  darimana datangnya sawah
  dari sawah turun ke kali
  darimana datangnya cinta
  dari mata turun ke hati

  ============================
  Bau-bau jembatan tujuh,,
  tempat memungut sebuah lolah,,
  kalau adinda udah setujuh,,
  tunggulah saya tamat sekolah,,
  Pisang nangka buat kolak
  Jambu biji diblendrin
  Kalo nona tetep galak,
  Lebaran depan ga dimaapin

  menaiki kereta merknya honda
  pergi selayang kerumah hanapi
  bila cinta mekar di dada
  siang terkenang malam termimpi

  anak unta siapa yg punya
  menangis iba kehilangan ibu
  bila cinta sudah menyapa
  rindu mulai membara dikalbu

  mulanya duka kini menjadi lara
  teman tiada hanyalah sendu
  bila rindu mulai membara
  itulah tanda cinta berpadu

  hati berdetik dalam cahaya,
  seperti belati menikam dada
  Cinta abadi kekal selamanya
  Musim berganti tapi wajah takkan lupa

  cinta datang tak berwaktu
  perasaan senang,sedih dan pilu tak menentu
  semua hadir tanpa permisi
  untuk mencoba mengisi hati

  hati-hati minum digelas
  kalau terlepas pecahlah nanti
  cinta hati selalunya ikhlas
  cinta buta yang makan hati

  cinta tak memandang bulu
  cinta juga tak mengenal waktu
  rasakan cinta dihatimu
  betapa indah mengikis kalbu

  bila terluka berkata begitu
  hingga terlupa cinta yang suci
  cinta manusia memanglah begitu
  cinta padaNYA cinta yang sejati

  terluka hati karna kata udah biasa
  namun terluka karna usia sungguh asa
  bila kata dianggap tak bermakna
  tapi usia adalah segalanya

  Untuk menjadi seorang perwira
  Harus bertapa di dalam gua
  Kalau cinta kukuh di jiwa
  Biar melayang kembali jua

  papua tanah impian jiwa
  kubermimpi melayang terbang kesana
  teman sehati selalu bersua
  karena tak bisa terpisahkan begitu saja

  panah cinta tlah menancap…
  kedua hati pun menyatu…
  asmara semakin mendekap…
  cinta takkan berlalu…

  anak ayam turun ke kali
  bermain air riang gembira
  betapa senangnya bisa ngejunk lagi
  memburu kata mengejar tawa

  minum arak pahit rasanya…
  tidak cocok untuk anak kuliah…
  apalah daya sudah usaha…
  belum apa-apa sudah binasah…

  sunggulah indah si burung pipit
  terbang yang tenang si burung dara
  bila ku tahu bercinta sakit
  takkan ku mulai dari semula

  orang palembang menanam padi
  negeri malaka negeri seberang
  putus cinta jangan bersedih
  dunia ini masih panjang

  burung kakatua
  hinggap dijendela
  siapa yang jatuh cinta
  pasti cemburu buta

  Burung kakak tua udah tak berdaya
  Burung adik muda terbang ke angkasa
  Makasi kakek telah berjuang bela negara
  Sekarang adek bahagia di hari MERDEKA

  kucing kurus mandi dipapan
  papan nya sikayu jati
  aku kurus bukan karena kurang makan
  tetapi mikirin sijantung hati

  disana gunung disini gunung
  ditengah tengah gunung berapi
  kesana bingung kesini bingung
  itulah namanya jatuh hati
  =====================================
  cinta adalah buta…
  buta adalah cinta…
  ketik C spasi D…
  cape D…

  (Ket: pantun gaya baru,pola AABB)
  ===================================

  Banyak bunga di taman cuma satu kupetik
  Banyak anak perawan cuma Adik yang cantik

  =======================

  Pria:
  Banyak bunga di taman cuma satu kupetik
  Banyak anak perawan cuma Adik yang cantik

  Wanita:
  Banyak buah semangka dibawa dalam sampan
  Banyak anak jejaka cuma Abang yang tampan

  Pria:
  Berjuta bintang di langit
  Satu yang bercahaya
  Berjuta gadis yang cantik
  Adiklah yang kucinta

  Wanita:
  Pandai Abang merayu, hatiku rasa malu

  Pria:
  Rumah atapnya tinggi terbuat dari bambu
  Cuma Adik kupilih dan yang selalu kurindu

  Wanita:
  Gunung puncaknya tinggi tertutup oleh salju
  Memang Abang kupilih dan yang selalu kurindu
  =============================

  Jika tuan mudik ke hulu
  Carikan saya bunga kemboja.
  Jika tuan mati dahulu
  Nantikan saya di pintu surga.
  ===============================
  Batang buluh berisi santan,
  Bunga mawar seri pengantin,
  Untung sungguh nasib badan,
  Ada penawar zahir batin.
  =============================

  rancak gagah silat pahlawan
  bertahan di kanan menyerang di kiri
  tatkala bulan dilindung awan
  mengapa pungguk berdiam diri?

  ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

  kumpulan pantun – koleksi pantun

  berikut ini kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

  Unik > fun > kata kata > Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

  Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

  Pantun adalah salah satu teknik bersosialisasi yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dengan Pantun, kita bisa merangkai kata-kata yang enak di dengar tanpa mengurangi makna pesan yang disampaikan. Pantun sangat baik untuk dipakai untuk berbagai keperluan, seperti dalam rapat, dalam naskah pidato sampai saat kita tengah ngobrol dengan orang lain.

  Salah satu jenis pantun yang paling di sukai adalah jenis Pantun Lucu atau Pantun Jenaka. Karena dengan pantun ini, kita bisa mencairkan suasana, merefresh suasana sejenak, atau bisa juga menarik tawa dan senyum dari orang yang mendengarkan pantun lucu jenaka kita.

  Berikut ini adalah beberapa contoh Pantun Lucu atau Pantun Jenaka.

  pantun jenaka – pantun lucu
  PANTUN JENAKA – PANTUN LUCU
  Bangkok kota seribu pagoda
  Mekah adalah kota suci
  Kuakui kau sungguh menggoda
  Tapi sayang kau seorang banci

  karung hilang dikasih semen
  ditinggal ayam satu kabur
  gimana ente dibilang cemen
  dikasih cendol malah kabur

  Malam hari main kulintang
  ditemani sobat sobat tersayang
  gimana hati kagak bimbang
  Kepala botak minta dikepang

  Daun sirih daun kelor
  Ayam berkokok mau bertelor
  apa isi di balik kolor
  satu pistol dua pelor

  seorang anak bernyanyi ria
  sambil bernyanyi menari pula
  siapa yang tidak bakal tertawa
  disangka waras ternyata gila

  perut melilit makan jengkol
  orang pelit doyan miscoll

  Makan Jengkol Perut Melilit
  Doyan Miscall pulsa sedikit

  Buah kedondong Biji selasih
  Dulu bencong sekarang masihhhhhh

  Buah semangka buah duren
  Nggak nyangka gue keren

  Ada padi, Ada jagung
  Ada singkong, Ada pepaya
  Panen ni yeeee!

  makan kue, minum sekoteng
  ternyata gue emang ganteng

  Baju baru dipake sayang
  beli dimall pake atm mandiri
  knapa semua pada kabur sayang
  itu karena kamu belum mandi

  kalo mau menanam padi
  lihat dulu cuacanya
  kolo tau Q mau mandi
  Jangan lupa, ngintip ya!

  Pergi ke pasar naik onta
  Membeli anting intan permata
  Gak peduli situ udah tua
  Yang penting saling mencinta

  Buah Jeruk Buah Kedongdong
  Muke loe kayak kedongdong

  Buah kedongdong buah manggis
  walo muka kayak gerandong, yang penting artis

  Jaka Sembung bawa Golok
  Mau di Asah

  Buah belimbing buah rambutan
  itu kumis apa hutan…

  sibotak bawa sisir
  gak ada kerjaan

  Semoga Pantun Jenaka diatas berkenan buat anda. Sebenarnya cukup mudah untuk membuat pantun, yang jelas anda perlu kreatifitas dalam memilih kata-kata agar isi pesan yang anda coba sampaikan bisa berpola dengan akhiran dengan pola A-A-A-A, atau Pola A-B-A-B, sehingga lebih enak di dengar dan mudah dipahami.

  Sibotak pake helm Baja
  Niat Kepasar sama Bini
  Oke Deh Segitu Aja
  Jangan Lupa Mampir Lagi Kesini ! ^_^

  Original Source : Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu http://www.poztmo.com/2011/10/pantun-lucu-jenaka.html#ixzz1fa3RjXPH

  ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

  Pantun
  Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

  Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa (baca: uppasa). Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut.

  Karmina dan talibun merupakan bentuk kembangan pantun, dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun “versi pendek” (hanya dua baris), sedangkan talibun adalah “versi panjang” (enam baris atau lebih).
  Daftar isi

  1 Peran pantun
  2 Struktur pantun
  3 Jenis-jenis Pantun
  4 Lihat pula
  5 Pranala luar

  Peran pantun

  Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berfikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain.

  Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berfikir dan bermain-main dengan kata.

  Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan.

  Struktur pantun

  Menurut Sutan Takdir Alisjahbana fungsi sampiran terutama menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami isi pantun. Ini dapat dipahami karena pantun merupakan sastra lisan.

  Meskipun pada umumnya sampiran tak berhubungan dengan isi kadang-kadang bentuk sampiran membayangkan isi. Sebagai contoh dalam pantun di bawah ini:

  Air dalam bertambah dalam
  Hujan di hulu belum lagi teduh
  Hati dendam bertambah dendam
  Dendam dahulu belum lagi sembuh

  Beberapa sarjana Eropa berusaha mencari aturan dalam pantun maupun puisi lama lainnya. Misalnya satu larik pantun biasanya terdiri atas 4-6 kata dan 8-12 suku kata. Namun aturan ini tak selalu berlaku.

  Jenis-jenis Pantun

  Artikel atau bagian artikel ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke Wikisource

  Pantun Adat

  Menanam kelapa di pulau Bukum
  Tinggi sedepa sudah berbuah
  Adat bermula dengan hukum
  Hukum bersandar di Kitabullah

  Ikan berenang didalam lubuk
  Ikan belida dadanya panjang
  Adat pinang pulang ke tampuk
  Adat sirih pulang ke gagang

  Lebat daun bunga tanjung
  Berbau harum bunga cempaka
  Adat dijaga pusaka dijunjung
  Baru terpelihara adat pusaka

  Bukan lebah sembarang lebah
  Lebah bersarang dibuku buluh
  Bukan sembah sembarang sembah
  Sembah bersarang jari sepuluh

  Pohon nangka berbuah lebat
  Bilalah masak harum juga
  Berumpun pusaka berupa adat
  Daerah berluhak alam beraja

  Pantun Agama

  Banyak bulan perkara bulan
  Tidak semulia bulan puasa
  Banyak tuhan perkara tuhan
  Tidak semulia Tuhan Yang Esa

  Daun terap di atas dulang
  Anak udang mati dituba
  Dalam kitab ada terlarang
  Yang haram jangan dicoba

  Bunga kenanga di atas kubur
  Pucuk sari pandan Jawa
  Apa guna sombong dan takabur
  Rusak hati badan binasa

  Asam kandis asam gelugur
  Ketiga asam si riang-riang
  Menangis mayat dipintu kubur
  Teringat badan tidak sembahyang

  Pantun Budi

  Bunga cina di atas batu
  Daunnya lepas kedalam ruang
  Adat budaya tidak berlaku
  Sebabnya emas budi terbuang

  Diantara padi dengan selasih
  Yang mana satu tuan luruhkan
  Diantara budi dengan kasih
  Yang mana satu tuan turutkan

  Apa guna berkain batik
  Kalau tidak dengan sujinya
  Apa guna beristeri cantik
  Kalau tidak dengan budinya

  Sarat perahu muat pinang
  Singgah berlabuh di Kuala Daik
  Jahat berlaku lagi dikenang
  Inikan pula budi yang baik

  Anak angsa mati lemas
  Mati lemas di air masin
  Hilang bahasa karena emas
  Hilang budi karena miskin

  Biarlah orang bertanam buluh
  Mari kita bertanam padi
  Biarlah orang bertanam musuh
  Mari kita menanam budi

  Ayam jantan si ayam jalak
  Jaguh siantan nama diberi
  Rezeki tidak saya tolak
  Musuh tidak saya cari

  Jikalau kita bertanam padi
  Senanglah makan adik-beradik
  Jikalau kita bertanam budi
  Orang yang jahat menjadi baik

  Kalau keladi sudah ditanam
  Jangan lagi meminta balas
  Kalau budi sudah ditanam
  Jangan lagi meminta balas

  Pantun Jenaka

  Pantun Jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh:

  Di mana kuang hendak bertelur
  Di atas lata dirongga batu
  Di mana tuan hendak tidur
  Di atas dada dirongga susu

  Elok berjalan kota tua
  Kiri kanan berbatang sepat
  Elok berbini orang tua
  Perut kenyang ajaran dapat

  Sakit kaki ditikam jeruju
  Jeruju ada didalam paya
  Sakit hati memandang susu
  Susu ada dalam kebaya

  Naik kebukit membeli lada
  Lada sebiji dibelah tujuh
  Apanya sakit berbini janda
  Anak tiri boleh disuruh

  Orang Sasak pergi ke Bali
  Membawa pelita semuanya
  Berbisik pekak dengan tuli
  Tertawa si buta melihatnya

  Jalan-jalan ke rawa-rawa
  Jika capai duduk di pohon palm
  Geli hati menahan tawa
  Melihat katak memakai helm

  Limau purut di tepi rawa,
  buah dilanting belum masak
  Sakit perut sebab tertawa,
  melihat kucing duduk berbedak

  jangan suka makan mentimun
  karna banyak getahnya
  hai kawan jangan melamun
  melamun itu tak ada gunanya

  Pantun Kepahlawanan

  Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan

  Adakah perisai bertali rambut
  Rambut dipintal akan cemara
  Adakah misai tahu takut
  Kamipun muda lagi perkasa

  Hang Jebat Hang Kesturi
  Budak-budak raja Melaka
  Jika hendak jangan dicuri
  Mari kita bertentang mata

  Kalau orang menjaring ungka
  Rebung seiris akan pengukusnya
  Kalau arang tercorong kemuka
  Ujung keris akan penghapusnya

  Redup bintang haripun subuh
  Subuh tiba bintang tak nampak
  Hidup pantang mencari musuh
  Musuh tiba pantang ditolak

  Esa elang kedua belalang
  Takkan kayu berbatang jerami
  Esa hilang dua terbilang
  Takkan Melayu hilang dibumi

  Pantun Kias

  Ayam sabung jangan dipaut
  Jika ditambat kalah laganya
  Asam digunung ikan dilaut
  Dalam belanga bertemu juga

  Berburu kepadang datar
  Dapatkan rusa belang kaki
  Berguru kepalang ajar
  Bagaikan bunga kembang tak jadi

  Anak Madras menggetah punai
  Punai terbang mengirap bulu
  Berapa deras arus sungai
  Ditolak pasang balik kehulu

  Kayu tempinis dari kuala
  Dibawa orang pergi Melaka
  Berapa manis bernama nira
  Simpan lama menjadi cuka

  Disangka nenas ditengah padang
  Rupanya urat jawi-jawi
  Disangka panas hingga petang
  Kiranya hujan tengah hari

  ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

  Pantun Nasihat

  Kayu cendana di atas batu
  Sudah diikat dibawa pulang
  Adat dunia memang begitu
  Benda yang buruk memang terbuang

  Kemuning ditengah balai
  Bertumbuh terus semakin tinggi
  Berunding dengan orang tak pandai
  Bagaikan alu pencungkil duri

  Parang ditetak kebatang sena
  Belah buluh taruhlah temu
  Barang dikerja takkan sempurna
  Bila tak penuh menaruh ilmu

  Padang temu padang baiduri
  Tempat raja membangun kota
  Bijak bertemu dengan jauhari
  Bagaikan cincin dengan permata

  Ngun Syah Betara Sakti
  Panahnya bernama Nila Gandi
  Bilanya emas banyak dipeti
  Sembarang kerja boleh menjadi

  Jalan-jalan ke kota Blitar
  jangan lupa beli sukun
  Jika kamu ingin pintar
  belajarlah dengan tekun

  Pantun Percintaan

  Coba-coba menanam mumbang
  Moga-moga tumbuh kelapa
  Coba-coba bertanam sayang
  Moga-moga menjadi cinta

  Limau purut lebat dipangkal
  Sayang selasih condong uratnya
  Angin ribut dapat ditangkal
  Hati yang kasih apa obatnya

  Ikan belanak hilir berenang
  Burung dara membuat sarang
  Makan tak enak tidur tak tenang
  Hanya teringat dinda seorang

  Anak kera di atas bukit
  Dipanah oleh Indera Sakti
  Dipandang muka senyum sedikit
  Karena sama menaruh hati

  Ikan sepat dimasak berlada
  Kutunggu di gulai anak seberang
  Jika tak dapat di masa muda
  Kutunggu sampai beranak seorang

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Kirim saya sehelai baju
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi ranting kayu.

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Belikan sahaya pisau lipat
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi benang pengikat

  Kalau tuan mencari buah
  Sahaya pun mencari pandan
  Jikalau tuan menjadi nyawa
  Sahaya pun menjadi badan.

  Pantun Peribahasa

  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ke tepian
  Bersakit-sakit dahulu
  Bersenang-senang kemudian

  Ke hulu memotong pagar
  Jangan terpotong batang durian
  Cari guru tempat belajar
  Jangan jadi sesal kemudian

  Kerat kerat kayu diladang
  Hendak dibuat hulu cangkul
  Berapa berat mata memandang
  Barat lagi bahu memikul

  Harapkan untung menggamit
  Kain dibadan didedahkan
  Harapkan guruh dilangit
  Air tempayan dicurahkan

  Pohon pepaya didalam semak
  Pohon manggis sebasar lengan
  Kawan tertawa memang banyak
  Kawan menangis diharap jangan

  Pantun Perpisahan

  Pucuk pauh delima batu
  Anak sembilang ditapak tangan
  Biar jauh dinegeri satu
  Hilang dimata dihati jangan

  Bagaimana tidak dikenang
  Pucuknya pauh selasih Jambi
  Bagaimana tidak terkenang
  Dagang yang jauh kekasih hati

  Duhai selasih janganlah tinggi
  Kalaupun tinggi berdaun jangan
  Duhai kekasih janganlah pergi
  Kalaupun pergi bertahun jangan

  Batang selasih mainan budak
  Berdaun sehelai dimakan kuda
  Bercerai kasih bertalak tidak
  Seribu tahun kembali juga

  Bunga Cina bunga karangan
  Tanamlah rapat tepi perigi
  Adik dimana abang gerangan
  Bilalah dapat bertemu lagi

  Kalau ada sumur di ladang
  Bolehlah kita menumpang mandi
  Kalau ada umurku panjang
  Bolehlah kita bertemu lagi

  Pantun Teka-teki

  Kalau tuan bawa keladi
  Bawakan juga si pucuk rebung
  Kalau tuan bijak bestari
  Binatang apa tanduk dihidung ?

  Beras ladang sulung tahun
  Malam malam memasak nasi
  Dalam batang ada daun
  Dalam daun ada isi

  Terendak bentan lalu dibeli
  Untuk pakaian saya turun kesawah
  Kalaulah tuan bijak bestari
  Apa binatang kepala dibawah ?

  Kalau tuan muda teruna
  Pakai seluar dengan gayanya
  Kalau tuan bijak laksana
  Biji diluar apa buahnya

  Tugal padi jangan bertangguh
  Kunyit kebun siapa galinya
  Kalau tuan cerdik sungguh
  Langit tergantung mana talinya ?

  Sastra Melayu
  Sastra Indonesia
  Paparikan
  pantun Banjar

  demikianlah contoh pantun-pantun, kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

  ============
  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis terbaru 2012
  ==============

 2. Sayur asam dlm mangkok
  mulut ku masam belum merokok,
  mintek wan rokok ??

 3. ”Buku gaMBar diaTas baNgku”
  ”pa kBr cYnk Q”

  buah Markisa buah Pepaya
  Yng bCa Lg ngpn yHaaaa

  =rUmah kaCa Rumah Baru=
  -Ynk Bca I LOVE U

 4. Jalan2 kekota belitar jg lupa bli buah sukun
  jika kmu ingin pintar belajarlh dgn tkun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: