• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,320,706 hits

sms ramadhan – kumpulan sms ucapan selamat bulan ramadhan – sms selamat puasa terbaru 2012

sms ramadhan – kumpulan sms ucapan selamat bulan ramadhan – sms selamat puasa terbaru 2012

SMS RAMADHAN – Kumpulan sms Ramadhan – Sms Ramadhan terbaru – Sms Ramadhan Terbagus

Nah, disini saya akan menyajikan beberapa sms ungkapan yang berhubungan dengan Ramadhan. Untuk anda yang mungkin tak sempat atau males untuk kreatip sendiri membuat kata-kata yang tepat untuk sebuah ungkapan boleh deh sdkit nyontek dari kumpulan sms Ramadhan yang saya kumpulkan disini, nah nih dia:

> Ada Raksasa beli pulsa,
Gak kerasa mau puasa…

Buah pepaya di makan jerapah,
Jangan lupa perbanyak pahala…

Burung kaka tua hinggap di jendela,
ma’afin aku yah jika punya salah…

> Bulan Sya’ban akan segera di mulai,
Alhmdulillah kita masih bisa di pertemukan di bulan yang di sucikan
dan banyak magfirullah ini.

Rosulullah Bersabda:

“Barang siapa yang mengingatkan sesama tentang bulan ini,
maka api neraka haram baginya”.

Marilah kita sambut bulan Ramadhan dan lalui hari-harinya dengan keikhlasan.
“Maha Suci Allah”, baiknya kita lengkapi dengan ketulusan dengan saling mema’afkan.

“Selamat menunaikan Ibadah Puasa”

> Saling mema’afkan di antara kita lahir dan bathin,
sebelum kita menjalani Ibadah Puasa,
Dari kami sekeluarga…
“Selamat Menunaikan Ibadah Puasa”

> Ramadhan segera datang, mari:

1. Seting jiwa

2. Upgrade Iman

3. Download Sabar

4. Delete Dosa

5. Approve ma’af

6. Hunting Pahala

Mohon Ma’af lahir bathin…

>  “Selamat menunaikan Ibadah Puasa”

Yoo kita sambut dan jalani Ibadah Puasa dengan tulus dan ikhlas benar-benar karena “Allah”.
Moga kita selalu di kuatkan Iman untuk rintangan-rintangan yang kemungkinan mengiring…
Dan tetap di Istiqomahkan dalam proses tujuan untuk mendapatkan Ridho-Nya…

Wss, Iman Zenit.

Nah itu lah beberapa sajian sms Ramadhan yang dapat saya posting kali ini,
buat anda yang memang gak sempat buat sedikit kreatip membuat kata-kata ungkapan yang akan anda ucapkan pada rekan, teman dekat, atau siapa saja yang anda maksud, boleh deh anda nyontek dari kumpulan sms Ramadhan ini.
Ok, Semoga bermanfaat yah!

http://www.jadilah.com/2011/08/sms-ramadhan.html

——————————-
sms ramadhan – kumpulan sms ucapan selamat bulan ramadhan – sms selamat puasa terbaru 2012

home  »  Umum  »  Kumpulan SMS Ramadhan 2011
Kumpulan SMS Ramadhan 2011

Posted on July 3, 2011 |
sponsored

90Share
Kumpulan SMS Ramadhan 2011

Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya.
Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobatlah obatnya.
Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhan lah pemutihnya.

============================

Bila kata merangkai dusta..
Bila langkah membekas lara…
Bila hati penuh prasangka…
Dan bila Ada langkah yang menoreh luka.
Mohon bukakan pintu maaf…
Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin

============================

Andai jemari tak sempat berjabat.
Jika raga tak bisa bersua.
Bila Ada kata membekas luka.
Semoga pintu maaf masih terbuka.
Selamat Idul Fitri

============================

Sebelas bulan Kita kejar dunia,
Kita umbar napsu angkara.
Sebulan penuh Kita gelar puasa,
Kita bakar segala dosa.
Sebelas bulan Kita sebar dengki Dan prasangka,
Sebulan penuh Kita tebar kasih sayang sesama.
Dua belas bulan Kita berinteraksi penuh salah Dan khilaf,
Di Hari suci nan fitri ini, Kita cuci hati, Kita buka pintu maaf.
Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir Dan batin

============================

Perkataan yg indah adlh “ALLAH”
Lagu yg merdu adlh “ADZAN”
Media yg terbaik adlh “AL QUR’AN”
Senam yg sehat adlh “SHALAT”
Diet yg sempurna adlh “PUASA”
Kebersihan yg menyegarkan adlh “WUDHU”
Perjalanan yg indah adlh “HAJI”
Khayalan yg baik adlh ingat akan “DOSA&TAUBAT”
Mudah2an bln yg suci ini bs membawa iman dan takwa, Amien..

============================

marhaban ya ramadhan….
termenung ku sejenak
mengingat akan keselahanku yang lampau
andai kalian smua ada disini sobat
maafku trucap dari hati yang paling dalam..
maafin ya… smua kesalahanku

============================

Matahari berdzikir,
angin bertasbih dan pepohonan memuji keagungan-Mu.
Semua menyambut datangnya malam Seribu Bulan.
Selamat datang Ramadhan, Selamat beribadah puasa.
Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

============================

Manusia tak pernah Luput dari salah dan hilap
karena manusai bukan mahkluk yang sempurna
di bulan yang suci ini mari kita bermaafan
agar tak ada dendam dan rasa dengki
marhaban ya ramadhan
mohon maaf lahir batin

============================

Kumpulan SMS Ramadhan 2011

============================

Marhaban yaa Ramadhan, pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong betulkan, puasa Ramadhan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat Menunaikan Ibadah puasa

============================

11 bln banyak kata sudah di ucapkan
dan dilontarkan tak semua menyejukan
11 bln banyak prilaku yang sudah dibuat
dan diciptakan tak semua menyenangkan
11 bln banyak keluhan, kebencian, kebohongan
menjadi bagian dari diri
Mari kita memaafkan, mohon maaf lahir dan batin

============================

Bila dalam kata perbuatan tergores salah & khilaf, dgn segala kerendahan hati terucap mhn maaf setulus2nya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1430 H

============================

Hari berlalu begitu cepat segudang aktivitas telah menguras tenaga & pikiran kita, hingga tanpa terasa hanya dalam hitungan berapa puluh jam lagi kita akan songsong fajar suci ramadhon yang akan mencuci lahir dan batin kita selama 1 tahun. Tapi sebelumnya dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf lahir dan batin, sebelum akhirnya kita akan berserah diri pada Allah SWT. Amin…

============================

Kumpulan SMS Ramadhan 2011

============================

Ya Allah……
Perkayalah Saudaraku ini dengan keilmuan
Hiasi hatinya dengan kesabaran
Muliakan wajahnya dengan ketaqwaan
Perindalah fisiknya dengan kesehatan
Serta terimalah amal ibadahnya dengan kelipat gandaan
Karena hanya Engkau Dzat penguasa sekalian alam
Marhaban Ya Ramadhan…
Mohon maaf lahir dan bathin….

============================
Kumpulan SMS Ramadhan 2011

============================

gersang bumi tanpa hujan..gersang akal tanpa ilmu,,gersang hati tanpa iman..gersang jiwa tanpa amal..
marhaban ya ramadhan…………….
selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan bathin

============================

jika hati seputih awan jangan biarkan ia mendung,jika hati seindah bulan hiasi dengan senyuman……..
marhaban ya ramadhan…………….
selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan bathin

============================

Bila hati saling terpaut rasa cinta terjalin indah
Bila salah & Khilaf telah terjadi maka Mohon Maaf
Lahir & Batin atas kesalahan,
“Marhaban Ya Ramadhan”
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Semoga kita selalu diberkahi dibulan yang penuh mahrifah

============================

tak terasa satu tahun telah terlewat kan kini ia mengunjungi kita lagi Ramadhan Yamarhaban Bulan Penuh Berkah, Bulan Penuh Rahmad, Bulan Penuh Ampunan ……. Sungguh mualia Bulan Suci Rahmadhan
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa…

============================

Mungkin hari-hari yang lewat telah menyisakan sebersit kenangan yang tak terlupa…..,ada salah, ada khilaf, ada dosa yang mengikuti perjalanan hari – hari itu.
agar tak ada sesal, tak ada dendam, tak ada penyesalan ….
mari kita sama-sama sucikan hati,diri,dan jiwa kita.
Marhaban Yaa Ramadha…..

============================

Esok adalah harapan sekarang adalah pengalaman kemarin adalah kenangan…yang tak luput dari kekhilafan mohon maaf lahir dan Batin., Semoga RAMADHAN kali ini lebih baik dari RAMADHAN tahun lalu.. amin….

============================

Jika HATI sejernih AIR, jangan biarkan ia keruh. Jika HATI seputih AWAN, jangan biarkan ia mendung. Jika HATI seindah BULAN, hiasi ia dengan IMAN….”diBulan yg suci ini ijinkan kami sekeleluarga MOHAN MAAF LAHIR N BATHIN.

============================

Andai semua HARTA adalah RACUN, maka ZAKATlah penawarnya. Jika seluruh UMUR adalah DOSA maka TAQWA & TOBAT obatnya, jika semua BULAN adalah NODA maka RAMADHAN adalah pembersihnya.

============================

Sebelum cahaya padam, Sebelum hidup berakhir,
Sebelum pintu tobat tertutup, Sebelum Ramadhan datang,
saya mohon maaf lahir dan bathin…

============================

Assalamu ‘alaikum.
Marhaban ya Ramadhan.
Selamat menunaikan ibadah shaum ramdhan
Serta mohon maaf atas segala kesalahan saya, terima kasih

============================

Kumpulan SMS Ramadhan 2011

============================

http://egablogspot.blogspot.com/2010/08/kumpulan-sms-ramadhan.html

================================

sms ramadhan – kumpulan sms ucapan selamat bulan ramadhan – sms selamat puasa terbaru 2012

Kumpulan SMS Ucapan Menjelang Bulan Ramadhan

July 22, 2011 22 Comments

Tidak terasa sebentar lagi bulan suci Ramadhan akan tiba, tinggal beberapa hari lagi bulan yang penuh hikmat akan datang. Nah kebiasaan menjelang bulan suci ramadhan adalah dengan mengirimkan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa atau ucapan permintaan maav sebelum puasa atau ramadhan. Nah di sini saya memiliki kumpulan kumpulan SMS Ramadhan atau yang lebih tepatnya adalah Ucapan SMS menjelang Ramadhan atau puasa. Tujuan dari mengirimkan sms ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi dengan teman atau kerabat. Mungkin untuk tahun ini SMS sedikit kurang diminati karena anda bisa mengirimkan ucapan ramadan melalui facebook, twitter atau email. Ingat ini ucapan lebaran bukan sms cinta.hehe.Nah ini dia kumpulan sms ramadhan yang saya sediakan, anda bisa kirim sebelum ramadhan atau saat puasa nanti kelak. Ucapan buka puasa juga ada di bawah silahkan menikmati:

Hidup ini hanya sebentar..
bentar marah,bentar ketawa
bentar berduit,bentar boke
bentar senang,bentar susah
ooo ye…bentar lagi bulan puasa
met ramadhan.. mohon maaf lahir bathin..

Esok adalah harapan sekarang adalah pengalaman kemarin adalah kenangan…yang tak luput dari kekhilafan mohon maaf lahir dan Batin., Semoga RAMADHAN kali ini lebih baik dari RAMADHAN tahun lalu.. amin….

The holy month of Ramadan,
For all Muslims has begun.
Praising Allah through the day,
From dawn to dusk we fast and pray.
We pay zakah (charity) for those in need,
Trying hard to do good deeds.

Hati tidak sebening XL & secerah MENTARI. Banyak khilaf yg buat FREN kecewa, kuminta SIMPATImu utk BEBASkan diri dari ROAMING dosa selama hidup. Karena kita harus FLEXIbel utk menerima pemberianNYA. Ijinkan aku untuk MENGISI ULANG Maaf dariku ini. MARHABAN YAA RAMADHAN.

Jika HATI sejernih AIR, jangan biarkan ia keruh. Jika HATI seputih AWAN, jangan biarkan ia mendung. Jika HATI seindah BULAN, hiasi ia dengan IMAN….”diBulan yg suci ini ijinkan kami sekeleluarga MOHAN MAAF LAHIR N BATHIN.

anak kodok makan ketupat, bulan puasa dan mo datang.. bilangin ke kodok nya ya…hehehe marhaban ya ramadhan.

mari mendownload pahala sebanyak2nya, mumpung Allah SWT menyediakan acces Speedy dibulan yang suci, open port maaf, di gateway ramadhan, marhaban ya ramadhan

Andai semua HARTA adalah RACUN, maka ZAKATlah penawarnya. Jika seluruh UMUR adalah DOSA maka TAQWA & TOBAT obatnya, jika semua BULAN adalah NODA maka RAMADHAN adalah pembersihnya.

Sebelum cahaya padam, Sebelum hidup berakhir,
Sebelum pintu tobat tertutup, Sebelum Ramadhan datang,
saya mohon maaf lahir dan bathin….

he poro menungso.
jaman wis ra toto
ati wis angel ditoto
maksiat nang kene kono
wis podho kakehan duso
alhamdulillah wulan poso wis teko
ayo podho elingo marang gusti kang kuoso
marhaban ya syahru romadhon

Walaupun Hati gak sebening XL dan secerah MENTARI. Banyak khilaf yang buat
FREN kecewa, kuminta SIMPATI-mu untuk BEBAS kan dari ROAMING dosa dan kita
semua hanya bisa mengangkat JEMPOL kepadaNya yang selalu membuat kita HOKI
dalam mencari kartu AS selama kita hidup karena kita harus FLEXIbel untuk
menerima semua pemberianNYA dan menjalani MATRIX kehidupan ini…dan semoga
amal kita tidak ESIA-ESIA.. MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

=========================================

Esok adalah harapan sekarang adalah pengalaman kemarin adalah kenangan…yang tak luput dari ke khilafan mohon maaf lahir dan Batin..Semoga RAMADHAN kali ini lebih baik dari RAMADHAN tahun lalu..amin….

=======================================

anak melayu mengail ikan,perahu berlabuh ditengah lautan,sambil menunggu dtgnya ramdhan jari ku susun mohon ampunan,selamat menyambut bulan suci ramadhan bagi semua umat muslim..

==================================

sobAT2 que se tanah air, marilah sama2 kita persiapkan diri menuju Bulan Penuh Rahmat Berkah AmPuNaN,,, Mari Saling Memaafkan Segala KesalaHaN dan KeKhiLaFan AgaR PenUh MaKnA dlm Menyemai Keiklasan, MeMuPuK KeSaBaRaN, MeNuMbUhKaN SeMaNgaT IbAdAH GuNa MeMeTiK “KEMENANGAN BESAR”…. Insy4JJ1.
MaRhAbAN ……………Ya…………..RaMaDhaN………..
(salam Persaudaraan Dari Aceh)

==================================

Mungkin hari-hari yang lewat telah menyisakan sebersit kenangan yang tak terlupa…..,ada salah, ada khilaf, ada dosa yang mengikuti perjalanan hari – hari itu.
agar tak ada sesal, tak ada dendam, tak ada penyesalan ….
mari kita sama-sama sucikan hati,diri,dan jiwa kita.
Marhaban Yaa Ramadhan………………

==========================

tak terasa satu tahun telah terlewat kan kini ia mengunjungi kita lagi Ramadhan Yamarhaban Bulan Penuh Berkah, Bulan Penuh Rahmad, Bulan Penuh Ampunan ……. Sungguh mualia Bulan Suci Rahmadhan
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa …
===============================

Jika hati ini seringkali jengkel,
Jadikan ia jernih sejernih XL,
Jika hati ini seringkali iri,
Jadikan ia cerah secerah MENTARI,
Jika hati ini seringkali dendam
Jadikan ia penuh kemesraan FREN
Jika hati ini seringkali dengki
Jadikan ia penuh SIMPATI
Ahlan Wa Sahlan Wa Marhaban Ya Ramadhan
Bebaskan Diri dari ROAMING dosa,
Raihlah HOKI
Raihlah JEMPOL dari Ilahy
..
..Semoga di bulan Ramadhan ini kita bisa beningkan hati seperti XL,
Dapat berpikir luas seperti SIMPATI,
memberi maaf secara cuma2 seperti AS,
memberi banyak kesempatan seperti IM3,
murah senyum seperti JEMPOL,
& yang palingg penting kita dpt berpikir cerah seeprti MENTARI.
Sebelum cahaya Illahi dipadamkan,
sebelum langit runtuh,
sebelum pintu taubat ditutup,
sebelum malaikat menjemput,
sebelum ramadhan tiba,
maaf kalau ada perkataan yg menyinggung sampai telinga panas seperti ESIA..

======================================

Berharap padi dalam lesung, yang ada cuma rumpun jerami,
harapan hati bertatap langsung, cuma terlayang e-mail ini.

Sebelum cahaya  padam, Sebelum hidup berakhir,
Sebelum pintu tobat tertutup, Sebelum Ramadhan datang,
saya mohon maaf lahir dan bathin….

========================================

Jika semua HARTA adalah RACUN maka ZAKAT-lah penawarnya,
Jika seluruh UMUR adalah DOSA maka TAQWA&TOBAT lah obatnya,
Jika seluruh BULAN adalah NODA maka RAMADHAN lah pemutihnya,MOHON MAAF LAHIR&BATHIN,SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA.

=====================================

Bila hati saling terpaut rasa cinta terjalin indah
Bila salah & Khilaf telah terjadi maka Mohon Maaf
Lahir & Batin atas kesalahan,
“Marhaban Ya Ramadhan”
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Semoga kita selalu diberkahi dibulan yang penuh mahrifah

=================================

jika hati seputih awan jangan biarkan ia mendung,jika hati seindah bulan hiasi dengan senyuman……..
marhaban ya ramadhan…………….
selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan bathin

===================================

gersang bumi tanpa hujan..gersang akal tanpa ilmu,,gersang hati tanpa iman..gersang jiwa tanpa amal..
marhaban ya ramadhan…………….
selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan bathin
=======================================

Ya Allah……
Perkayalah Saudaraku ini dengan keilmuan
Hiasi hatinya dengan kesabaran
Muliakan wajahnya dengan ketaqwaan
Perindalah fisiknya dengan kesehatan
Serta terimalah amal ibadahnya dengan kelipat gandaan
Karena hanya Engkau Dzat penguasa sekalian alam
Marhaban Ya Ramadhan,,,,,,,,
Mohon maaf lahir dan bathin…..

JALAN2 DI KOTA SEMARANG, BELI JAJAN RASA UDANG
JAGA HATI JGN SAMPAI GARANG, APA LAGI PACARAN DI JALAN Di Bulan Ramadhan

Orang ganteng orang jelek.
gue ganteng elo jelek.
lebaran dah dateng
so maafin gw jek

11 bln banyak kata sudah di ucapkan
dan dilontarkan tak semua menyejukan
11 bln banyak prilaku yang sudah dibuat
dan diciptakan tak semua menyenangkan
11 bln banyak keluhan, kebencian, kebohongan
menjadi bagian dari diri
Mari kita memaafkan, mohon maaf lahir dan batin

Bila canda membuat tertawa
Hati bahagia wajah ceria
Maaf dipinta segala dosa
Sambut gembira puasa mulia
Selamat menjalankan ibadah Ramadhan

Mencuci tangan di pinggir telaga,
Pohon serumpun indah di tepiannya,
Bulan suci Ramadhan hampirlah tiba,
Mohon ampun maaf di pinta.

Embun suci di pagi hari,
hati yg bersih ‘kan lahir kembali.
Bulan ramadhan t’lah menanti,
bersihkan diri menghadap Ilahi.
Mohon maaf atas segala khilaf yang ada,
selamat menunaikan ibadah puasa,
semoga ibadah kita diterima Allah ta’ala.

Sangatlah cantik kain pelikat…
Dipakai orang  pergi ke pekan..
Puasa Ramadhan sudahlah dekat..
Salah & khilaf mohon dimaafkan..

jika semua harta adalah racun,
maka zakatlah penawarnya.
jika seluruh umur adalah dosa,
maka tobatlah obatnya.
jika seluruh bulan adalah noda,
maka Ramadhan lah pemutihnya.

anak melayu mengail ikan,
perahu berlabuh ditengah lautan.
sambil menunggu datangnya ramadhan,
jari ku susun mohon ampunan.

Jika hati ini seringkali jengkel,
Jadikan ia jernih sejernih XL,
Jika hati ini seringkali iri,
Jadikan ia cerah secerah MENTARI,
Jika hati ini seringkali dendam,
Jadikan ia penuh kemesraan FREN
Jika hati ini seringkali dengki,
Jadikan ia penuh SIMPATI
Ahlan Wa Sahlan Wa Marhaban Ya Ramadhan
Bebaskan Diri dari ROAMING dosa,
Raihlah HOKI Raihlah JEMPOL dari Ilahy

Berharap padi dalam lesung,
yang ada cuma rumpun jerami,
harapan hati bertatap langsung,
cuma terlayang e-mail ini.

Sebelum cahaya padam,
Sebelum hidup berakhir,
Sebelum pintu tobat tertutup,
Sebelum Ramadhan datang,
saya mohon maaf lahir dan bathin

gersang bumi tanpa hujan
gersang akal tanpa ilmu
gersang hati tanpa iman
gersang jiwa tanpa amal
marhaban ya ramadhan…

Seiring terbenam mentari di akhir Sya’ban
tibalah kini bulan Ramadhan
Pesan ini sebagai ganti jabat tangan
tuk memohonkan maaf dari kekhilafan
Marhaban yaa Ramadhan
Marhaban yaa Ramadhan,

pucuk selasih bertunas menjulang,
dahannya patah tolong betulkan,
puasa Ramadhan kembali menjelang,
salah dan khilaf mohon dimaafkan.
Selamat Menunaikan Ibadah puasa

Perkataan paling berbobot adlh “ALLAH”
Lagu termerdu adlh “ADZAN”
Buku terbaik adlh “AL QUR’AN”
Senam paling sehat adlh “SHALAT”
Kebersihan paling menyegarkan adlh “WUDHU”
Perjalanan terindah adlh “HAJI”
Khayalan paling mengesankan adlh ingat akan “DOSA”
Diet paling sempurna adlh “PUASA”
Selamat merengkuh berkah Ramadhan

Selembut embun dipagi hari,
tengadah tangan sepuluh jari,
ucapkan salam setulus hati,
selamat menyambut bulan yang suci.

Jika kalian ingin menambahkan silakan di tulis di kolom komentar yach, Selamat menikmati dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.

http://pristality.wordpress.com/2011/07/22/kumpulan-sms-ucapan-menjelang-bulan-ramadhan/

sms ramadhan – kumpulan sms ucapan selamat bulan ramadhan – sms selamat puasa terbaru 2012

Browse > Home > Bebas Tulis > Lucu > Sms Lucu > Sms Puasa – Sms Ucapan Ramadhan Lucu 2011

Share
16:16
Sms Puasa – Sms Ucapan Ramadhan Lucu 2011

Sms Puasa Ramadhan Terbaru. Bulan Puasa adalah bulan yang penuh hikmah bagi umat islam, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan untuk menyambut datangnya bulan yang sangat mulia yaitu Bulan Ramadhan. Bagi temen2 yang suka smsan jangan lupa untuk mengucapkan ucapan selamat bulan puasa ramadhan dan disini saya bermaksud untuk sharing tentang Sms Bulan Ramadhan Terbaru dan mungkin sms ini ada yang lucu dan ada yang gookil, menarik dan menggelitik, agar sobat dan teman-teman anda bisa merasa senang dengan sms yang sobat kirimkan jadi silahkan di simak secuplik sms puasa ramahan terbaru ini:
sms puasa ramadhan, sms puasa, sms ramadhan, kumpulan sms puasa, kumpulan sms ramadhan, sms lucu, sms gookil, sms ramadhan terbaru
SMS PUASA RAMADHAN

Ada raksasa bLi puLsa..
Ga krasa dah mw puasa…

Brung kk Tua nempLok dijendeLa
jgn Lpa perbnyk pahaLa..

Ada pepaya dmkan jerapah..
Maf’n aq ya klo pny sLah…

happy ramadhan !

===============================================================

Marhaban Ya Romadhan

Bile Cande Membuat Ketawe
Hati Bhgie Wajah Cerie
Maaf Dpinte Segale Dose
Smbut Gmbire Puase Yang Mulie
Marhaban Ya Ramadhan 1431H
M’f lhr n bthin

===============================================================

1 month of ramadan

Wishing u 1 month of ramadan,
4 weeks of barkat,
30 days of forgiveness,
720 hours of guidance,
43200 minutes of purification,
2592000 secs of Nuur..!!

Selamat Ramadan ya

===============================================================

Istiqamah di jalan-Nya

Melihat segalanya dengan hati yang bersih, tanpa mengharap pujian sesama. Semoga menjadi Ramadhan yang berkah,& berdo’amengharap istiqamah di jalan-Nya.Taqabalallahu Minna Waminkum… Selamat Ramadhan ya..

===============================================================

Sms Keren Selamat Puasa Ramadhan Untuk Pacar

Marhaban ya rhamadan… ya Allah, kusaMbut dtg’y buLan pEnuh ampUnanmu dg sUka dLam diri beRlumUr doSa, bErharap maMpu m’jaLankn smw pErintahmu dan kembaLi fitrah. Maafkan khilafku, ikhlaskan salahku, [nama pacar kamu] yg kucintai dg hati dan sepenuh hati karnaNya… smg tiap langkah kaki kita mdptkn ridloNya…selamat Ramadhan 1431 H

===============================================================

MarHaban ya Ramadhan…

MarHaban ya Ramadhan…Telah t’buka gerbang Rajab,t’bentang jalan Sya’ban mari kita bersiap menanti hampran taman “RamaDhan” seLamat melangkah mmasukinya.. buLan yang penUh ujian sEmoga kita berhasil mEmenaNgkannya .. MOHON MAAF LAHIR & BATHIN,

===============================================================

PesoNa RaMaDHaN

LeMbaYung Raj@b MeRedUp Prlhan di SaMbuT dg PsoNa RaMaDHaN KiNi HaRi BeRgAnTi BuLaN SkaLi Lgi Di PeRTMuKaN Dg M@RHaBAN Ya RaMaDH@N SckiN HaTi Dg SgALa MeMaAfKaN…

===============================================================

Sms-Ramadhan-Sms-Puasa

Esok adalah harapan sekarang adalah pengalaman kemarin adalah kenangan…yang tak luput dari kekhilafan mohon maaf lahir dan Batin., Semoga RAMADHAN kali ini lebih baik dari RAMADHAN tahun lalu.. amin….

===============================================================

Bila dalam kata perbuatan tergores salah & khilaf, dgn segala kerendahan hati terucap mhn maaf setulus2nya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1431 H

===============================================================

Maaf saldo amal anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ke surga..untuk itu isilah segera saldo amal anda di bulan puasa ini.

===============================================================

anak melayu mengail ikan,perahu berlabuh ditengah lautan,sambil menunggu dtgnya ramdhan jari ku susun mohon ampunan,selamat menyambut bulan suci ramadhan bagi semua umat muslim..

===============================================================

Ya Allah, sayangilah sdrq ni, sehatkanlah klgnya, berkahi rezekinya, kuatkan imannya & berikan kenikmatan dalam menjalankan puasa ramadhan

===============================================================

SEIRING TERBENAM MENTARI DI AKHIR SYA’BAN,
TIBALAH KINI BULAN RAMADHAN,
PESAN INI SEBAGAI GANTI JABAT TANGAN UNTUK
MOHONKAN MAAF DAN KEKHILAFAN.
MARHABAN YA RAMADHAN.

===============================================================

Tiada kemenangan tanpa zikrullah
tiada amal tanpa keikhlasan
tiada ampunan tanpa maaf dari sesama
marhaban ya ramadhan..

===============================================================

sobAT2 que se tanah air, marilah sama2 kita persiapkan diri menuju Bulan Penuh Rahmat Berkah AmPuNaN,,, Mari Saling Memaafkan Segala KesalaHaN dan KeKhiLaFan AgaR PenUh MaKnA dlm Menyemai Keiklasan, MeMuPuK KeSaBaRaN, MeNuMbUhKaN SeMaNgaT IbAdAH GuNa MeMeTiK “KEMENANGAN BESAR”…. Insy4JJ1.
MaRhAbAN ……………Ya…………..RaMaDhaN………..

===============================================================

Ya Allah……
Perkayalah Saudaraku ini dengan keilmuan
Hiasi hatinya dengan kesabaran
Muliakan wajahnya dengan ketaqwaan
Perindalah fisiknya dengan kesehatan
Serta terimalah amal ibadahnya dengan kelipat gandaan
Karena hanya Engkau Dzat penguasa sekalian alam
Marhaban Ya Ramadhan…
Mohon maaf lahir dan bathin…

===============================================================

tak terasa satu tahun telah terlewat kan kini ia mengunjungi kita lagi Ramadhan Yamarhaban Bulan Penuh Berkah, Bulan Penuh Rahmad, Bulan Penuh Ampunan ……. Sungguh mualia Bulan Suci Rahmadhan
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa …

===============================================================

Jika semua HARTA adalah RACUN maka ZAKAT-lah penawarnya,
Jika seluruh UMUR adalah DOSA maka TAQWA&TOBAT lah obatnya,
Jika seluruh BULAN adalah NODA maka RAMADHAN lah pemutihnya,MOHON MAAF LAHIR&BATHIN,SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA.

===============================================================

Semua yang kulakukan adalah untuk kebahagianmu.
Segalanya adalah untukmu.
Hanya saja aku bukan lelaki yang sempurna
selalu saja ada kata dan kesalahan
yang mungkin bisa menyakiti hatimu.
Selamat berpuasa sayang, terimalah maafku.
Bersama 1000 cinta,.

===============================================================

Maaf kalo selama ini aku suka bikin kamu kesal.
Jujur juga, memang aku gak gampang ngertiin kamu.
Tapi aku 100% cinta kamu.
Met Puasa, maafkan aku lahir dan batin ya.
I Love U.

===============================================================

Tiada kemenangan tanpa zikrullah
tiada amal tanpa keikhlasan
tiada ampunan tanpa maaf dari sesama
marhaban ya ramadhan..

===============================================================

Fajar ramadhan segera menghampiri dunia, selembar sutra menghapus noda, sebening embun penyejuk kalbu, sucikan hati bersihkan jiwa di bulan yang suci. selamat menunaikan ibadah puasa 1429 H semoga amal kita diterima disisi Alllah SWT..Amiiin…

===============================================================

Marhaban ya Ramadhan,
semoga bulan ini penuh BBM (Bulan Barokah dan Maghfirah)
mari kita PREMIUM (Pre Makan dan Minum)
serta SOLAR (Sholat Lebih Rajin ), dan
MINYAK TANAH (Meningkatkan Iman dan Banyak Tahan Nafsu Amarah)
serta PERTAMAX (Perangi Tabiat Maksiat)
Mohon Maaf Lahir dan Bathin

===============================================================

Perkataan yg indah adlh “ALLAH”
Lagu yg merdu adlh “ADZAN”
Media yg terbaik adlh “AL QUR’AN”
Senam yg sehat adlh “SHALAT”
Diet yg sempurna adlh “PUASA”
Kebersihan yg menyegarkan adlh “WUDHU”
Perjalanan yg indah adlh “HAJI”
Khayalan yg baik adlh ingat akan “DOSA&TAUBAT”

Mudah2an bln yg suci ini bs membawa iman dan takwa, Amien..

===============================================================

Nafaspun menjadi tasbih, tidurpun menjadi ibadah, amal diterima&doa2 dijabah
bagi orang yang shaum&rajin membaca Kitab-Nya di bulan ramadhan
Marhaban ya Ramadhan, maaf lahir dan bathin, selamat menjalankan ibadah PUASA

===============================================================

kekota jakarta hari selasa
pulang pergi naik kreta
s’hari lg kt puasa
mohon mf kalo ada salah kata…

Marhaban Ya Ramadhan :-)

===============================================================

Mpok rOGAYE Tibe2 kye
TeMen2 smUe Met puAse Yeee…….
Soto TumpAh Hrus dIelaPin
Klo aDa Slan Moon DimAAfin
ZiDan SukA DanDan
MarHaban Ya rAmaDhan,

===============================================================

Gersang bumi tanpa hujan..gersang akal tanpa ilmu,,gersang hati tanpa iman..gersang jiwa tanpa amal..
marhaban ya ramadhan…………….
selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan bathin

===============================================================

Marhaban yaa Ramadhan, pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong betulkan, puasa Ramadhan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat Menunaikan Ibadah puasa

===============================================================

Hidup ini hanya sebentarlagi
bentar marah,bentar ketawa
betar berduit,bentar boke
bentar senang,bentar susah
ooo ye…bentar lagi bulan puasa
met ramadhan…mohon maaf lahir bathin

===============================================================

Gelap malamMU ku terjaga, karnaMU ku bergerak melangkah menuju mentariMU, kusambut pemberianMU , dengan harapan kudapat keridoanMU……..
Slama menunaikan Ibadah Puasa……

===============================================================

Berharap padi dalam lesung, yang ada cuma rumpun jerami,
harapan hati bertatap langsung, cuma terlayang sms ini.
Sebelum cahaya padam, Sebelum hidup berakhir,
Sebelum pintu tobat tertutup, Sebelum Ramadhan datang,
saya mohon maaf lahir dan bathin

===============================================================

Hari berlalu begitu cepat segudang aktivitas telah menguras tenaga & pikiran kita, hingga tanpa terasa hanya dalam hitungan berapa puluh jam lagi kita akan songsong fajar suci ramadhon yang akan mencuci lahir dan batin kita selama 1 tahun. Tapi sebelumnya dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf lahir dan batin, sebelum akhirnya kita akan berserah diri pada Allah SWT. Amin…

===============================================================

Sebelum HCl jadi basa, NaOH jadi asam, NaCl jadi manis n glukosa jadi asin, hati selalu tertengadah mengharap titrasi maaf dari buret hatimu. Marhaban Ya Ramadhan

===============================================================

Anak melayu mengail ikan, perahu berlabuh ditengah lautan, sambil menunggu datangnya ramdhan jari ku susun mohon ampunan, selamat menyambut bulan suci ramadhan bagi semua umat muslim

===============================================================

Semoga di bulan Ramadhan ini kita bisa beningkan hati seperti XL,
Dapat berpikir luas seperti SIMPATI,
memberi maaf secara cuma2 seperti AS,
memberi banyak kesempatan seperti IM3,
murah senyum seperti JEMPOL,
& yang palingg penting kita dpt berpikir cerah seeprti MENTARI.
Sebelum cahaya Illahi dipadamkan,
sebelum langit runtuh,
sebelum pintu taubat ditutup,
sebelum malaikat menjemput,
sebelum ramadhan tiba,
maaf kalau ada perkataan yg menyinggung sampai telinga panas seperti ESIA..

===============================================================

Perkataan yg indah adlh ALLAH
Lagu yg merdu adlh ADZAN
Media yg terbaik adlh AL QURAN
Senam yg sehat adlh SHALAT
Diet yg sempurna adlh PUASA
Kebersihan yg menyegarkan adlh WUDHU
Perjalanan yg indah adlh HAJI
Khayalan yg baik adlh ingat akan DOSA&TAUBAT

===============================================================

Jika hati ini seringkali jengkel,
Jadikan ia jernih sejernih XL,
Jika hati ini seringkali iri,
Jadikan ia cerah secerah MENTARI,
Jika hati ini seringkali dendam
Jadikan ia penuh kemesraan FREN
Jika hati ini seringkali dengki
Jadikan ia penuh SIMPATI
Ahlan Wa Sahlan Wa Marhaban Ya Ramadhan
Bebaskan Diri dari ROAMING dosa,
Raihlah HOKI
Raihlah JEMPOL dari Ilahi

===============================================================

Semoga di bulan Ramadhan ini kita bisa beningkan hati seperti XL,
Dapat berpikir luas seperti SIMPATI,
memberi maaf secara cuma2 seperti AS,
memberi banyak kesempatan seperti IM3,
murah senyum seperti JEMPOL,
& yang palingg penting kita dpt berpikir cerah seeprti MENTARI.
Sebelum cahaya Illahi dipadamkan,
sebelum langit runtuh,
sebelum pintu taubat ditutup,
sebelum malaikat menjemput,
sebelum ramadhan tiba,
maaf kalau ada perkataan yg menyinggung sampai telinga panas seperti ESIA..

===============================================================
Semoga sms ini bisa mengisi hari-hari anda dalam ber sms ria di bulan ramadhan. Sms memang sangat menyenangkan jadi buruan sms teman-teman kamu menggunakan Sms Puasa Ramadhan Terbaru ini. Semoga terhibur kawah..

http://trojandecoder.blogspot.com/2011/07/sms-puasa-ramadhan-terbaru.html

About these ads

2 Responses

 1. SMS Ramadhan. SMS Ucapan Ramadhan 2012. Berkirim SMS Ucapan Ramadhan dalam rangka menyambut bulan puasa di jaman sekarang ini merupakan hal yang biasa. Dengan SMS kita dapat lebih mudah mengirimkan kata kata ucapan selamat puasa kepada orang-rang yang kita kenal. Apalagi kini Harga hp ataupun Harga blackbery sudah cukup terjangkau. Nah apakah sobat sudah kirim kirim SMS Ucapan Ramadhan ? SMS Ucapan Ramadhan 1432 H 2012 ini cukup beragam, semoga yang menerima sms ucapan ramadhan ini jadi terhibur.. maklum isi sms ini banyak yang lucu :) Dan buat sobat yang belum tahu jadwal puasa, silahkan cek Jadwal Puasa 2011… Read more at: http://gocengblog.blogspot.com/2011/07/sms-ucapan-ramadhan.html Copyright by gocengblog.blogspot.com Terima kasih sudah menyebarluaskan aritkel ini

  Di sini bingung
  Di sana bingung
  Bila hidup tanpa pedoman
  Bulan Ramadhan kita jadikan
  tempat diri perteguh iman
  tak lupa salahku mohon dimaafkan
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Hidup ini hanya sebentar..
  bentar marah,bentar ketawa
  betar berduit,bentar boke
  bentar senang,bentar susah
  ooo ye…bentar lagi bulan puasa
  met ramadhan.. mohon maaf lahir bathin..
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Antara surga dan neraka
  Antara pahala dan dosa
  Antara bahagia dan gelisah
  Pilih yang pertama agar bahagia
  Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba
  Maafkan segala dosaku sebelum puasa
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Selembut embun dipagi hari,
  tengadah tangan sepuluh jari,
  ucapkan salam setulus hati,
  selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, mohon maaf lahir bathin
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Kalau maaf itu hujan
  Aku adalah padi yang kekeringan
  Kalau maafmu boleh kuminta
  Curahkan padaku di bulan puasa
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Tiada kemenangan tanpa zikrullah
  tiada amal tanpa keikhlasan
  tiada ampunan tanpa maaf dari sesama
  marhaban ya ramadhan..
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Terwelu itu kelinci
  Marmot itu suka berlari
  Ramadhan saat instropeksi diri
  Sgala ksalahanku mohon diampuni
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  kekota jakartahari selasa
  pulang pergi naik kreta
  s’hari lg kt puasa
  mohon mf kalo ada salah kata…

  Marhaban Ya Ramadhan :-)
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Marhaban ya Ramadhan…
  Mohon maaf lahir dan bathin
  Mari sucikan hati, pikiran, dan lisan kita
  Sambut Ramadhan dengan penuh suka cita
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Buah kopi buah campedak.. Ngopi dak!!
  Ups… ngopinya malam hari ya nanti, soalnya udah mau puasa..
  met puasa ya!
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  Cukup sekian aja dech *SMS Ucapan Ramadhan* 2012 nya. Semoga dapat
  bermanfaat :) Oia.. Admin Goceng blog juga mau mengucapkan “Selamat
  Menjalankan Ibadah Puasa Bagi Mereka yang Menjalankannya”.

  SMS UCAPAN RAMADHAN 2012

  http://gocengblog.blogspot.com/2011/07/sms-ucapan-ramadhan.html

 2. Nih bagi yang ingin menambah ide untuk menyampaikan berbagai ucapan dalam rangka bulan suci ramadhan melalui media SMS dari HP anda, cocok juga disampaikan melalui chating secara online utau dituliskan di kartu ucapan .

  Sms Keren Selamat Puasa Ramadhan Untuk Pacar

  Marhaban ya rhamadan… ya Allah, kusaMbut dtg’y buLan pEnuh ampUnanmu dg sUka dLam diri beRlumUr doSa, bErharap maMpu m’jaLankn smw pErintahmu dan kembaLi fitrah. Maafkan khilafku, ikhlaskan salahku, [nama pacar kamu] yg kucintai dg hati dan sepenuh hati karnaNya… smg tiap langkah kaki kita mdptkn ridloNya

  moHon DimaaFkan

  KeMbAn9 meLaTi sun9guhLah iNdAh,, DiTeN9aH haLaMaN jadi hiaSan,,

  haRum RamadHan TerCium Sudah,, SaLaH dAn KhiLaf moHon DimaaFkan…..

  MarHaban ya Ramadhan…

  MarHaban ya Ramadhan…Telah t’buka gerbang Rajab,t’bentang jalan Sya’ban mari kita bersiap menanti hampran taman “RamaDhan” seLamat melangkah mmasukinya.. buLan yang penUh ujian sEmoga kita berhasil mEmenaNgkannya .. MOHON MAAF LAHIR & BATHIN,

  Sms Puisi Ramadhan

  Ada raksasa bLi puLsa..
  Ga krasa dah mw puasa…

  Brung kk Tua nempLok dijendeLa
  jgn Lpa perbnyk pahaLa..

  Ada pepaya dmkan jerapah..
  Maf’n aq ya klo pny sLah…

  happy ramadhan !

  istiqamah di jalan-Nya

  Melihat segalanya dengan hati yang bersih, tanpa mengharap pujian sesama. Semoga menjadi Ramadhan yang berkah,& berdo’amengharap istiqamah di jalan-Nya.Taqabalallahu Minna Waminkum… Selamat Ramadhan 1430H..

  RAMADAN RECIPE

  A Glass of Care
  A Plate of Luv
  A Spoon of Peace
  A Fork of Truth &
  A Bowl of Duaas.

  Mix with spices of QURAAN.
  Enjoy This Meal.
  HAPPY RAMADHAN

  1 month of ramadan

  Wishing u 1 month of ramadan,
  4 weeks of barkat,
  30 days of forgiveness,
  720 hours of guidance,
  43200 minutes of purification,
  2592000 secs of Nuur..!!

  Selamat Ramadan 1430H

  Hidup ini hanya sebentar..
  bentar marah,bentar ketawa
  bentar berduit,bentar boke
  bentar senang,bentar susah
  ooo ye…bentar lagi bulan puasa
  met ramadhan.. mohon maaf lahir bathin..

  Esok adalah harapan sekarang adalah pengalaman kemarin adalah kenangan…yang tak luput dari kekhilafan mohon maaf lahir dan Batin., Semoga RAMADHAN kali ini lebih baik dari RAMADHAN tahun lalu.. amin….

  The holy month of Ramadan,
  For all Muslims has begun.
  Praising Allah through the day,
  From dawn to dusk we fast and pray.
  We pay zakah (charity) for those in need,
  Trying hard to do good deeds.

  Hati tidak sebening XL & secerah MENTARI. Banyak khilaf yg buat FREN kecewa, kuminta SIMPATImu utk BEBASkan diri dari ROAMING dosa selama hidup. Karena kita harus FLEXIbel utk menerima pemberianNYA. Ijinkan aku untuk MENGISI ULANG Maaf dariku ini. MARHABAN YAA RAMADHAN.

  Jika HATI sejernih AIR, jangan biarkan ia keruh. Jika HATI seputih AWAN, jangan biarkan ia mendung. Jika HATI seindah BULAN, hiasi ia dengan IMAN….”diBulan yg suci ini ijinkan kami sekeleluarga MOHAN MAAF LAHIR N BATHIN.

  anak kodok makan ketupat, bulan puasa dan mo datang.. bilangin ke kodok nya ya…hehehe marhaban ya
  ramadhan.

  mari mendownload pahala sebanyak2nya, mumpung Allah SWT menyediakan acces Speedy dibulan yang suci, open port maaf, di gateway ramadhan, marhaban ya ramadhan

  Andai semua HARTA adalah RACUN, maka ZAKATlah penawarnya. Jika seluruh UMUR adalah DOSA maka TAQWA & TOBAT obatnya, jika semua BULAN adalah NODA maka RAMADHAN adalah pembersihnya.

  Sebelum cahaya padam, Sebelum hidup berakhir,
  Sebelum pintu tobat tertutup, Sebelum Ramadhan datang,
  saya mohon maaf lahir dan bathin….

  he poro menungso.
  jaman wis ra toto
  ati wis angel ditoto
  maksiat nang kene kono
  wis podho kakehan duso
  alhamdulillah wulan poso wis teko
  ayo podho elingo marang gusti kang kuoso
  marhaban ya syahru romadhon

  Walaupun Hati gak sebening XL dan secerah MENTARI. Banyak khilaf yang buat
  FREN kecewa, kuminta SIMPATI-mu untuk BEBAS kan dari ROAMING dosa dan kita
  semua hanya bisa mengangkat JEMPOL kepadaNya yang selalu membuat kita HOKI
  dalam mencari kartu AS selama kita hidup karena kita harus FLEXIbel untuk
  menerima semua pemberianNYA dan menjalani MATRIX kehidupan ini…dan semoga
  amal kita tidak ESIA-ESIA.. MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
  =========================================
  Esok adalah harapan sekarang adalah pengalaman kemarin adalah kenangan…yang tak luput dari ke khilafan mohon maaf lahir dan Batin..Semoga RAMADHAN kali ini lebih baik dari RAMADHAN tahun lalu..amin….
  =======================================
  anak melayu mengail ikan,perahu berlabuh ditengah lautan,sambil menunggu dtgnya ramdhan jari ku susun mohon ampunan,selamat menyambut bulan suci ramadhan bagi semua umat muslim..
  ==================================
  sobAT2 que se tanah air, marilah sama2 kita persiapkan diri menuju Bulan Penuh Rahmat Berkah AmPuNaN,,, Mari Saling Memaafkan Segala KesalaHaN dan KeKhiLaFan AgaR PenUh MaKnA dlm Menyemai Keiklasan, MeMuPuK KeSaBaRaN, MeNuMbUhKaN SeMaNgaT IbAdAH GuNa MeMeTiK “KEMENANGAN BESAR”…. Insy4JJ1.
  MaRhAbAN ……………Ya…………..RaMaDhaN………..
  (salam Persaudaraan Dari Aceh)
  ==================================
  Mungkin hari-hari yang lewat telah menyisakan sebersit kenangan yang tak terlupa…..,ada salah, ada khilaf, ada dosa yang mengikuti perjalanan hari – hari itu.
  agar tak ada sesal, tak ada dendam, tak ada penyesalan ….
  mari kita sama-sama sucikan hati,diri,dan jiwa kita.
  Marhaban Yaa Ramadhan………………
  ==========================
  tak terasa satu tahun telah terlewat kan kini ia mengunjungi kita lagi Ramadhan Yamarhaban Bulan Penuh Berkah, Bulan Penuh Rahmad, Bulan Penuh Ampunan ……. Sungguh mualia Bulan Suci Rahmadhan
  Selamat Menunaikan Ibadah Puasa …
  ===============================
  Jika hati ini seringkali jengkel,
  Jadikan ia jernih sejernih XL,
  Jika hati ini seringkali iri,
  Jadikan ia cerah secerah MENTARI,
  Jika hati ini seringkali dendam
  Jadikan ia penuh kemesraan FREN
  Jika hati ini seringkali dengki
  Jadikan ia penuh SIMPATI
  Ahlan Wa Sahlan Wa Marhaban Ya Ramadhan
  Bebaskan Diri dari ROAMING dosa,
  Raihlah HOKI
  Raihlah JEMPOL dari Ilahy
  ..
  ..Semoga di bulan Ramadhan ini kita bisa beningkan hati seperti XL,
  Dapat berpikir luas seperti SIMPATI,
  memberi maaf secara cuma2 seperti AS,
  memberi banyak kesempatan seperti IM3,
  murah senyum seperti JEMPOL,
  & yang palingg penting kita dpt berpikir cerah seeprti MENTARI.
  Sebelum cahaya Illahi dipadamkan,
  sebelum langit runtuh,
  sebelum pintu taubat ditutup,
  sebelum malaikat menjemput,
  sebelum ramadhan tiba,
  maaf kalau ada perkataan yg menyinggung sampai telinga panas seperti ESIA..
  ======================================
  Berharap padi dalam lesung, yang ada cuma rumpun jerami,
  harapan hati bertatap langsung, cuma terlayang e-mail ini.
  Sebelum cahaya padam, Sebelum hidup berakhir,
  Sebelum pintu tobat tertutup, Sebelum Ramadhan datang,
  saya mohon maaf lahir dan bathin….
  ========================================
  Jika semua HARTA adalah RACUN maka ZAKAT-lah penawarnya,
  Jika seluruh UMUR adalah DOSA maka TAQWA&TOBAT lah obatnya,
  Jika seluruh BULAN adalah NODA maka RAMADHAN lah pemutihnya,MOHON MAAF LAHIR&BATHIN,SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA.
  =====================================
  Bila hati saling terpaut rasa cinta terjalin indah
  Bila salah & Khilaf telah terjadi maka Mohon Maaf
  Lahir & Batin atas kesalahan,
  “Marhaban Ya Ramadhan”
  Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
  Semoga kita selalu diberkahi dibulan yang penuh mahrifah
  =================================
  jika hati seputih awan jangan biarkan ia mendung,jika hati seindah bulan hiasi dengan senyuman……..
  marhaban ya ramadhan…………….
  selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan bathin
  ===================================
  gersang bumi tanpa hujan..gersang akal tanpa ilmu,,gersang hati tanpa iman..gersang jiwa tanpa amal..
  marhaban ya ramadhan…………….
  selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan bathin
  =======================================
  Ya Allah……
  Perkayalah Saudaraku ini dengan keilmuan
  Hiasi hatinya dengan kesabaran
  Muliakan wajahnya dengan ketaqwaan
  Perindalah fisiknya dengan kesehatan
  Serta terimalah amal ibadahnya dengan kelipat gandaan
  Karena hanya Engkau Dzat penguasa sekalian alam
  Marhaban Ya Ramadhan,,,,,,,,
  Mohon maaf lahir dan bathin…..
  JALAN2 DI KOTA SEMARANG, BELI JAJAN RASA UDANG
  JAGA HATI JGN SAMPAI GARANG, APA LAGI PACARAN DI JALAN Di Bulan Ramadhan
  Orang ganteng orang jelek.
  gue ganteng elo jelek.
  lebaran dah dateng
  so maafin gw jek
  11 bln banyak kata sudah di ucapkan
  dan dilontarkan tak semua menyejukan
  11 bln banyak prilaku yang sudah dibuat
  dan diciptakan tak semua menyenangkan
  11 bln banyak keluhan, kebencian, kebohongan
  menjadi bagian dari diri
  Mari kita memaafkan, mohon maaf lahir dan batin

  Tambahan

  1. Ucapan/SMS Idul Fitri I

  Senja beriring
  Ufuk telah memerah
  Ramadhan Indah telah pergi
  Hari Fitri Kini Singgah

  “Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Batin”

  2. Ucapan/SMS Idul Fitri II

  Telah kita lalui bersama
  Sudah kita lewati berdua
  Hari indah dalam cinta Ilahi
  Ramadhan yang Agung

  Kini gema takdir memenuhi langit
  Bedug bersahutan seraya bersyukur

  “Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqobalallahu Minnaa Waminkum”

  3. Ucapan/SMS Idul Fitri III

  Maafkan segala salahku
  Ampunkan segala khilafku
  “Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Batin”

  4. Ucapan/SMS Idul Fitri IV

  Kata telah terucap, tangan telah tergerak, prasangka telah terungkap, Tiada kata, Kecuali “saling maaf” jalin ukhuwah dan kasih sayang raih indahnya kemenangan hakiki,

  “Selamat Hari Raya Iedul Fitri, Mohon Maaf Lahir Batin”

  5. Ucapan/SMS Idul Fitri V

  “Sepuluh jari tersusun rapi.. Bunga melati pengharum hati .. SMS dikirim pengganti diri… Memohon maaf setulus hati … Mohon Maaf Lahir Dan Batin .. Met Idul Fitri …”

  6. Ucapan/SMS Idul Fitri VI

  Ramadhan membasuh hati yang berjelaga
  Saatnya meraih rahmat dan ampunan-Nya
  Untuk lisan dan sikap yang tak terjaga
  Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
  Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1431 H

  “Minal Aidin Wal Faidzin Taqabalallahu Minnaa Waminkum”

  7. Ucapan/SMS Idul Fitri VII <– dah kadaluarsa Walau Hati gak sebening XL dan secerah MENTARI. Banyak khilaf yang buat FREN kecewa, kuminta SIMPATI-mu untuk BEBAS-kan diri dari ROAMING dosa, kita hanya bisa angkat JEMPOL padaNya yang selalu buat kita HOKI dalam mencari kartu AS dan STAR ONE selama hidup, kita harus FLEXI-bel untuk menerima semua pemberianNYA dan menjalani MATRIX kehidupan ini… dan semoga amal kita tidak ESIA-ESIA. MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN 8. Ucapan/SMS Idul Fitri VIII Bila ada langkah membekas lara Ada kata merangkai dusta Ada tingkah menoreh luka Mohon maaf lahir dan bathin Selamat hari raya Idul Fitri 1431 H 9. Ucapan/SMS Idul Fitri IX Bila Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka tabirnya dengan maaf agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari tiap khilaf. Artikel terkait : Mutiara kata ramadhan dan idul fitri
  Sumber: http://nurmanali.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: