• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,216,578 hits

kumpulan artikel islam yang sangat menarik

kumpulan pantun – koleksi pantun

kumpulan pantun – koleksi pantun

berikut ini kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

Unik > fun > kata kata > Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

Pantun adalah salah satu teknik bersosialisasi yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dengan Pantun, kita bisa  merangkai kata-kata yang enak di dengar tanpa mengurangi makna pesan yang disampaikan. Pantun sangat baik untuk dipakai untuk berbagai keperluan, seperti dalam rapat, dalam naskah pidato sampai saat kita tengah ngobrol dengan orang lain.

Salah satu jenis pantun yang paling di sukai adalah jenis Pantun Lucu atau Pantun Jenaka. Karena dengan pantun ini, kita bisa mencairkan suasana, merefresh suasana sejenak, atau bisa juga menarik tawa dan senyum dari orang yang mendengarkan pantun lucu jenaka kita.

Berikut ini adalah beberapa contoh Pantun Lucu atau Pantun Jenaka.

pantun jenaka – pantun lucu
PANTUN JENAKA – PANTUN LUCU
Bangkok kota seribu pagoda
Mekah adalah kota suci
Kuakui kau sungguh menggoda
Tapi sayang kau seorang banci

karung hilang dikasih semen
ditinggal ayam satu kabur
gimana ente dibilang cemen
dikasih cendol malah kabur

Malam hari main kulintang
ditemani sobat sobat tersayang
gimana hati kagak bimbang
Kepala botak minta dikepang

Daun sirih daun kelor
Ayam berkokok mau bertelor
apa isi di balik kolor
satu pistol dua pelor

seorang anak bernyanyi ria
sambil bernyanyi menari pula
siapa yang tidak bakal tertawa
disangka waras ternyata gila

perut melilit makan jengkol
orang pelit doyan miscoll

Makan Jengkol Perut Melilit
Doyan Miscall pulsa sedikit

Buah kedondong Biji selasih
Dulu bencong sekarang masihhhhhh

Buah semangka buah duren
Nggak nyangka gue keren

Ada padi, Ada jagung
Ada singkong, Ada pepaya
Panen ni yeeee!

makan kue, minum sekoteng
ternyata gue emang ganteng

Baju baru dipake sayang
beli dimall pake atm mandiri
knapa semua pada kabur sayang
itu karena kamu belum mandi

kalo mau menanam padi
lihat dulu cuacanya
kolo tau Q mau mandi
Jangan lupa, ngintip ya!

Pergi ke pasar naik onta
Membeli anting intan permata
Gak peduli situ udah tua
Yang penting saling mencinta

Buah Jeruk Buah Kedongdong
Muke loe kayak kedongdong

Buah kedongdong buah manggis
walo muka kayak gerandong, yang penting artis

Jaka Sembung bawa Golok
Mau di Asah

Buah belimbing buah rambutan
itu kumis apa hutan…

sibotak bawa sisir
gak ada kerjaan

Semoga Pantun Jenaka diatas berkenan buat anda. Sebenarnya cukup mudah untuk membuat pantun, yang jelas anda perlu kreatifitas dalam memilih kata-kata agar isi pesan yang anda coba sampaikan bisa berpola dengan akhiran dengan pola A-A-A-A, atau Pola A-B-A-B, sehingga lebih enak di dengar dan mudah dipahami.

Sibotak pake helm Baja
Niat Kepasar sama Bini
Oke Deh Segitu Aja
Jangan Lupa Mampir Lagi Kesini ! ^_^

Original Source : Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu http://www.poztmo.com/2011/10/pantun-lucu-jenaka.html#ixzz1fa3RjXPH
Under Creative Commons License: Attribution

===============================

 

Pantun
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa (baca: uppasa). Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut.

Karmina dan talibun merupakan bentuk kembangan pantun, dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun “versi pendek” (hanya dua baris), sedangkan talibun adalah “versi panjang” (enam baris atau lebih).
Daftar isi

1 Peran pantun
2 Struktur pantun
3 Jenis-jenis Pantun
4 Lihat pula
5 Pranala luar

Peran pantun

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berfikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain.

Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berfikir dan bermain-main dengan kata.

Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan.

Struktur pantun

Menurut Sutan Takdir Alisjahbana fungsi sampiran terutama menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami isi pantun. Ini dapat dipahami karena pantun merupakan sastra lisan.

Meskipun pada umumnya sampiran tak berhubungan dengan isi kadang-kadang bentuk sampiran membayangkan isi. Sebagai contoh dalam pantun di bawah ini:

Air dalam bertambah dalam
Hujan di hulu belum lagi teduh
Hati dendam bertambah dendam
Dendam dahulu belum lagi sembuh

Beberapa sarjana Eropa berusaha mencari aturan dalam pantun maupun puisi lama lainnya. Misalnya satu larik pantun biasanya terdiri atas 4-6 kata dan 8-12 suku kata. Namun aturan ini tak selalu berlaku.

Jenis-jenis Pantun

Artikel atau bagian artikel ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke Wikisource

Pantun Adat

Menanam kelapa di pulau Bukum
Tinggi sedepa sudah berbuah
Adat bermula dengan hukum
Hukum bersandar di Kitabullah

Ikan berenang didalam lubuk
Ikan belida dadanya panjang
Adat pinang pulang ke tampuk
Adat sirih pulang ke gagang

Lebat daun bunga tanjung
Berbau harum bunga cempaka
Adat dijaga pusaka dijunjung
Baru terpelihara adat pusaka

Bukan lebah sembarang lebah
Lebah bersarang dibuku buluh
Bukan sembah sembarang sembah
Sembah bersarang jari sepuluh

Pohon nangka berbuah lebat
Bilalah masak harum juga
Berumpun pusaka berupa adat
Daerah berluhak alam beraja

Pantun Agama

Banyak bulan perkara bulan
Tidak semulia bulan puasa
Banyak tuhan perkara tuhan
Tidak semulia Tuhan Yang Esa

Daun terap di atas dulang
Anak udang mati dituba
Dalam kitab ada terlarang
Yang haram jangan dicoba

Bunga kenanga di atas kubur
Pucuk sari pandan Jawa
Apa guna sombong dan takabur
Rusak hati badan binasa

Asam kandis asam gelugur
Ketiga asam si riang-riang
Menangis mayat dipintu kubur
Teringat badan tidak sembahyang

Pantun Budi

Bunga cina di atas batu
Daunnya lepas kedalam ruang
Adat budaya tidak berlaku
Sebabnya emas budi terbuang

Diantara padi dengan selasih
Yang mana satu tuan luruhkan
Diantara budi dengan kasih
Yang mana satu tuan turutkan

Apa guna berkain batik
Kalau tidak dengan sujinya
Apa guna beristeri cantik
Kalau tidak dengan budinya

Sarat perahu muat pinang
Singgah berlabuh di Kuala Daik
Jahat berlaku lagi dikenang
Inikan pula budi yang baik

Anak angsa mati lemas
Mati lemas di air masin
Hilang bahasa karena emas
Hilang budi karena miskin

Biarlah orang bertanam buluh
Mari kita bertanam padi
Biarlah orang bertanam musuh
Mari kita menanam budi

Ayam jantan si ayam jalak
Jaguh siantan nama diberi
Rezeki tidak saya tolak
Musuh tidak saya cari

Jikalau kita bertanam padi
Senanglah makan adik-beradik
Jikalau kita bertanam budi
Orang yang jahat menjadi baik

Kalau keladi sudah ditanam
Jangan lagi meminta balas
Kalau budi sudah ditanam
Jangan lagi meminta balas

Pantun Jenaka

Pantun Jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh:

Di mana kuang hendak bertelur
Di atas lata dirongga batu
Di mana tuan hendak tidur
Di atas dada dirongga susu

Elok berjalan kota tua
Kiri kanan berbatang sepat
Elok berbini orang tua
Perut kenyang ajaran dapat

Sakit kaki ditikam jeruju
Jeruju ada didalam paya
Sakit hati memandang susu
Susu ada dalam kebaya

Naik kebukit membeli lada
Lada sebiji dibelah tujuh
Apanya sakit berbini janda
Anak tiri boleh disuruh

Orang Sasak pergi ke Bali
Membawa pelita semuanya
Berbisik pekak dengan tuli
Tertawa si buta melihatnya

Jalan-jalan ke rawa-rawa
Jika capai duduk di pohon palm
Geli hati menahan tawa
Melihat katak memakai helm

Limau purut di tepi rawa,
buah dilanting belum masak
Sakit perut sebab tertawa,
melihat kucing duduk berbedak

jangan suka makan mentimun
karna banyak getahnya
hai kawan jangan melamun
melamun itu tak ada gunanya

Pantun Kepahlawanan

Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan

Adakah perisai bertali rambut
Rambut dipintal akan cemara
Adakah misai tahu takut
Kamipun muda lagi perkasa

Hang Jebat Hang Kesturi
Budak-budak raja Melaka
Jika hendak jangan dicuri
Mari kita bertentang mata

Kalau orang menjaring ungka
Rebung seiris akan pengukusnya
Kalau arang tercorong kemuka
Ujung keris akan penghapusnya

Redup bintang haripun subuh
Subuh tiba bintang tak nampak
Hidup pantang mencari musuh
Musuh tiba pantang ditolak

Esa elang kedua belalang
Takkan kayu berbatang jerami
Esa hilang dua terbilang
Takkan Melayu hilang dibumi

Pantun Kias

Ayam sabung jangan dipaut
Jika ditambat kalah laganya
Asam digunung ikan dilaut
Dalam belanga bertemu juga

Berburu kepadang datar
Dapatkan rusa belang kaki
Berguru kepalang ajar
Bagaikan bunga kembang tak jadi

Anak Madras menggetah punai
Punai terbang mengirap bulu
Berapa deras arus sungai
Ditolak pasang balik kehulu

Kayu tempinis dari kuala
Dibawa orang pergi Melaka
Berapa manis bernama nira
Simpan lama menjadi cuka

Disangka nenas ditengah padang
Rupanya urat jawi-jawi
Disangka panas hingga petang
Kiranya hujan tengah hari

Pantun Nasihat

Kayu cendana di atas batu
Sudah diikat dibawa pulang
Adat dunia memang begitu
Benda yang buruk memang terbuang

Kemuning ditengah balai
Bertumbuh terus semakin tinggi
Berunding dengan orang tak pandai
Bagaikan alu pencungkil duri

Parang ditetak kebatang sena
Belah buluh taruhlah temu
Barang dikerja takkan sempurna
Bila tak penuh menaruh ilmu

Padang temu padang baiduri
Tempat raja membangun kota
Bijak bertemu dengan jauhari
Bagaikan cincin dengan permata

Ngun Syah Betara Sakti
Panahnya bernama Nila Gandi
Bilanya emas banyak dipeti
Sembarang kerja boleh menjadi

Jalan-jalan ke kota Blitar
jangan lupa beli sukun
Jika kamu ingin pintar
belajarlah dengan tekun

Pantun Percintaan

Coba-coba menanam mumbang
Moga-moga tumbuh kelapa
Coba-coba bertanam sayang
Moga-moga menjadi cinta

Limau purut lebat dipangkal
Sayang selasih condong uratnya
Angin ribut dapat ditangkal
Hati yang kasih apa obatnya

Ikan belanak hilir berenang
Burung dara membuat sarang
Makan tak enak tidur tak tenang
Hanya teringat dinda seorang

Anak kera di atas bukit
Dipanah oleh Indera Sakti
Dipandang muka senyum sedikit
Karena sama menaruh hati

Ikan sepat dimasak berlada
Kutunggu di gulai anak seberang
Jika tak dapat di masa muda
Kutunggu sampai beranak seorang

Kalau tuan pergi ke Tanjung
Kirim saya sehelai baju
Kalau tuan menjadi burung
Sahaya menjadi ranting kayu.

Kalau tuan pergi ke Tanjung
Belikan sahaya pisau lipat
Kalau tuan menjadi burung
Sahaya menjadi benang pengikat

Kalau tuan mencari buah
Sahaya pun mencari pandan
Jikalau tuan menjadi nyawa
Sahaya pun menjadi badan.

Pantun Peribahasa

Berakit-rakit kehulu
Berenang-renang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
Bersenang-senang kemudian

Ke hulu memotong pagar
Jangan terpotong batang durian
Cari guru tempat belajar
Jangan jadi sesal kemudian

Kerat kerat kayu diladang
Hendak dibuat hulu cangkul
Berapa berat mata memandang
Barat lagi bahu memikul

Harapkan untung menggamit
Kain dibadan didedahkan
Harapkan guruh dilangit
Air tempayan dicurahkan

Pohon pepaya didalam semak
Pohon manggis sebasar lengan
Kawan tertawa memang banyak
Kawan menangis diharap jangan

Pantun Perpisahan

Pucuk pauh delima batu
Anak sembilang ditapak tangan
Biar jauh dinegeri satu
Hilang dimata dihati jangan

Bagaimana tidak dikenang
Pucuknya pauh selasih Jambi
Bagaimana tidak terkenang
Dagang yang jauh kekasih hati

Duhai selasih janganlah tinggi
Kalaupun tinggi berdaun jangan
Duhai kekasih janganlah pergi
Kalaupun pergi bertahun jangan

Batang selasih mainan budak
Berdaun sehelai dimakan kuda
Bercerai kasih bertalak tidak
Seribu tahun kembali juga

Bunga Cina bunga karangan
Tanamlah rapat tepi perigi
Adik dimana abang gerangan
Bilalah dapat bertemu lagi

Kalau ada sumur di ladang
Bolehlah kita menumpang mandi
Kalau ada umurku panjang
Bolehlah kita bertemu lagi

Pantun Teka-teki

Kalau tuan bawa keladi
Bawakan juga si pucuk rebung
Kalau tuan bijak bestari
Binatang apa tanduk dihidung ?

Beras ladang sulung tahun
Malam malam memasak nasi
Dalam batang ada daun
Dalam daun ada isi

Terendak bentan lalu dibeli
Untuk pakaian saya turun kesawah
Kalaulah tuan bijak bestari
Apa binatang kepala dibawah ?

Kalau tuan muda teruna
Pakai seluar dengan gayanya
Kalau tuan bijak laksana
Biji diluar apa buahnya

Tugal padi jangan bertangguh
Kunyit kebun siapa galinya
Kalau tuan cerdik sungguh
Langit tergantung mana talinya ?

Sastra Melayu
Sastra Indonesia
Paparikan
pantun Banjar

 

demikianlah contoh pantun-pantun, kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

 

 

Kumpulan Kata Kata Romantis Buat Sms – humor rayuan gombal ala OVJ

Kumpulan Kata Kata Romantis Buat Sms – humor rayuan gombal ala OVJ

OPERA VAN JAVA

Kumpulan Kata Kata Romantis Buat Sms – humor rayuan gombal ala OVJ

OPERA VAN JAVA

co:bpk kmu orang belanda ya
ce:kok tahu
co:karena kamu telah menjajah hatiku

co:bpk kmu pahlawan ya
ce:kok tahu
co:karena kamu telah memerdekakan hatiku

co : bapak kamu tukang jualan hp yaa ?
ce : ko tau ?
co : karena kamu telah menelepon hatiku

ce: bapak kamu tukang ikan ya ?
co : nggak, cuma suka pelihara ikan knapa ?
ce: karena kamu selalu berenang-renang di hatiku sii

co:bapak kamu pembuat virus komputerya??
ce:kok,tau sih??
co:karna kau sudah membajak hatiku

co : bapak kamu tukang sulap ya?
ce : koq tau?
co : karena kamu telah menghipnotis hatiku

co: bapak kamu komandan upacara ya?
ce: koq tau?
co: karena kamu telah mengambil alih barisan hatiku..

co : neng, bapak kamu polisi ya?
ce : ihh..kok kamu tau sih..
co : iya, kan kamu telah menilang hati ku

co : bapak kamu tukang siomay yaa?
ce : ko tahu ?
co : soalnya kemarin aku kemarin beli lewat depan rumah ku..

co : bapak kamu tukang pijit ya?
ce : kok tau?
co : karena kamu pinter mengurut hati abang yang sedang kusut

Co : “Bapak kamu penjaga kuburan ya ?”
Ce : “Kok tau ?”
Co : “Karena kamu selalu menghantui ku”

Co: bapak kamu biasa maen catur ya?
Ce: kok tahu?
Co: karena kau telah menskakmat hatiku…

bapak kamu supir angkot ya
kok tau?
soalnya kamu mondar mandir dihati aku..

Cowok: Bapak kamu Polisi y?
Cewek: Kok tau??
Cowok: karna kamu telah memBORGOL hatiku,!!

Cowok: Bapak kamu Suka nonton Berita y?
Cewek: Kok tau??
Cowok: karna kamu telah memBreaking News hatiku,!!

Cowok: Bapak kamu jual Bahan bangunan y?
Cewek: Kok tau??
Cowok: karna kamu telah membangun Istana hatiku,!!

cowo : bapak mu suka dugem ya ?
cewe : ko tau ?
cowo : karna kamu telah menjedag jedug kan hati ku

Co:bapak kamu tukang listrik ya?
Ce:kok tau?
Co:karena kamu telah menyetrum hatiku..

Co:bapak kamu tentara ya?
Ce:kok tau?
Co:karena kamu telah menembak hatiku

Co:bapak kamu suka ngisi air ya?
Ce:kok tau?
Co:karena kamu telah mengisi hatiku

bapak kamu tukang sablon ya
kok tahu?
karena kamu telah menyablon hatimu didalam hatiku

Cowo: Bapaknya nelayan ya, mbak?
Cewe: Kok tau sih mas…
Cowo: Soalnya mbak bau amis….
Cewe: grrhhhh!!!!!

Co : Bapak kamu tukang jaga pom bensin ya ??
ce : kok tau sih ???
Co : Karena kamu telah jadi yang PERTAMAX di hati ku

o: papa kamu lagi disurabaya ya?
ce: aku ga punya papa *iklan mie sedap mode on*
co:

co : bapak kamu tukang baso yang..
ce : iyaaa doloo tapi sekarang udah bangkrut mas…
co :

co : Bapak kamu petani ya?
ce : ko tau?
Co : karena kamu telah menanam benih cinta di hatiku

co : Bapak kamu hacker ya?
ce : ko tau?
Co : karena kamu tau password hati aku

co : bapak kamu tkg jahit yah
ce :kok tau ?
co: karna dihatiku ada bordiran nama km ?

http://www.facebook.com/pages/Izinkan-Aku-Menikah-Tanpa-Pacaran/124803064261837

humor ALA opera van java

co: klo liat kamu rasanya pengen cepet NGABUBURIT
ce: emang knapa bang?
co: karena klo liat kamu pengen cepet NGAjak BUru BUru meRIT..

ane :neng bapak kamu atlit tinju yah?
cewe :iya emang kenapa bang
ane :karena kau telah meninju hatiku

co : bapak kamu tukang sulap ya?
ce : koq tau?
co : karena kamu telah menghipnotis hatiku

a : bapak kamu ketua pssi ya?
b : kok tw?
a : karena kau telah me-naturalisasikan hatiku !

Cwo : ” Bapak kamu sniper ya ? “
Cwe : ” Ko tau ? “
Cwo : ” Karena kamu telah tepat menembak di hatiku.. “
Cwe : ” tapi ko kamu masih idup sih ? kan hatinya kena tembak bapakku.. “
Cwo : ” “

a : bapak kamu tukang parkir ya
b : iya, ko tauu ?
a : karna kamu telah parkir dihatiku

co: bapak kamu tukang kebun ya.,??
cew: enggak.,,
(langsung pergi)
co: #nangis darah

co : bapak kmu ustad ya?
ce : kok tau?
co : kemaren nyari-nyari sendalnya yangg ilang

co : bapak kamu jual ban ya ?
ce : kok tau bang ?
co : karena kamu telah menggelindingkan hati abang

co : hmm bapak kamu pilot yaa ?
ce : kok tau ?
co : karena kamu telah menerbangkan hatiku

co : bapak kamu tukang sate ya??
ce : kok tau bang ??
co : emm,,karna kamu telah menusukkan panah asmara ke hati q. ..

cwo: bapak kamu tukang parkir yahh neng?
cwe: kok tau bang?
cwo: sebab kamu telah memaju mundurkan hatiku dan memberhentikannya padamu

co: bapak kau jualan minyak telon ya???
ce: kok tau sich???
co: karena kamu menghangatkan hatiku…..
hahahaiii…..

co : bapak kamu dokter RSJ ya ?
ce : kok tau ?
co : karena ak slalu tergila2 di dekat mu

Cowok: Bapak kamu jual Bahan bangunan y?
Cewek: Kok tau??
Cowok: karna kamu telah membangun Istana hatiku,!!

bapak kmu jualan kipas angin yak?
Soalny kmu menyejukan hatiku

Ane : bapak kamu tukang bangunnan ya?
cewe : ia ko tau?
ane : soalnya dia uda membangun kehidupan ku bersama mu

co : bapak kamu jual ban ya ?
ce : kok tau bang ?
co : karena kamu telah menggelindingkan hati abang

cowo : bapak kamu tukang listrik yah ???
Cewe’ : koq tau, ??
Cowo : karna kau telah menyetrum hatiku . .

cwo:bapak kamu polisi ya.
cwe ko tau.
cwo:karna kamu telah menangkap hati ku.

co : bapak kamu anaconda ya
ce : kok tau!
co : karna kau telah melilit lilit hatiku

Co: Bapakmu penabuh kendang ya dek?
Ce: Kok tau mas?
Co: Karena kau telah mendung-dung-plak.kan perasaanku

co : bapak kamu tukang service ya ?
ce : kok tau ?
co : karena kamu telah menservice hati ku

Cwo : Bapak kamu tukang jait yahhh neng ??
Cwe : lohh koq tau sii ??
Cwo : karna kau telah menjait hati ku ..

co : bapak kamu ganteng, baek dan kaya ya??
ce : kok tau????
co : kampret….
aku ki bapakmu nduk..

co : bapak kamu tukang mawar ya ?
ce : kok tau ?
co : karna kamu telah menusuk nusuk hatiku

cowok : Neng,,bapak kamu tukang bikin virus Ya….
cewek : Emang kenapa bang..???
Cowok : Karena Hatiku udah terjangkit virus-virus cintamu…..

co : bapak kamu tukang bunga yah?
ce : kok tau ???
co : karna setiap melihatmu hatiku slalu berbunga2 …..

Co: bapak kamu suka Sama sm@sh ya?
Ce: kok tau?
Co: Karna kamu sudah mencenat cenutkan hatiku…

cowo : bapak kamu tukang lampu ya?
cewe : kok tau sih?
cowo : karena kmu telah menerangkan hati ku

co : bapak kmu tukang kunci yah?
ce : koq tauu?
co : soal na kmu ud membuka pintu di hatiku

“aq dan kamu ibarat sumpit sayang… kalau sumpit itu dipisahkan maka tidak akan bisa digunakan..”

yang kedua

“kamu pasti sering liat bintang di malam hari ya sayang…? karena kamu selalu menyinari hatiqu di kala malam hari…”

a: bapak kamu pedagang kaki lima ya ?
b: kok abang tau ?
a: tadi aku liat ada POL PP lagi razia, kaya nya bapak kamu kena razia deh
b: gubrak, kirain mau ngerayu

cowo : bapak kamu mekanik ya ?
cewe : koq tau ?
cowo : karena kau telah menggeber geberkan hatiku..

co : bapak kamu tukang somay ya??
ce : iiaa kok tau??
co : adduuhh mau beli bakso nih, ga jd deh

cowo : bapa kamu tukang tebar paku di jalan ya?
cewe : iih abang ko tau sih
cowo : kurang ajar banget sih bapa lo,liat nih motor gw kena 2 paku nya

co: bapakmu sniper ya?
ce: kok tau?
co: karena kamu telah menembak pas d jantung hatiku

co: “bapak kamu tukang gorengan ya! “
ce: ” ko tau ??? “
co: ” kmren ane liat dkt pintu gerbang sekolah ane”
ce: ” ahhhh dasar KOPLAKKKKK

co : bapak kamu tukang sendok ya
ce : kok tau??
co : karena kamu udah mengaduk-aduk hatiku

Abang : Neng,bapa kamu dokter ya
Eneng : Iya,ko tau si bang
Abang : Karena,kamu telah mengobati hatiku
Eneng : Bapaku dokter hewan bang
Abang : ???

co : bapak kamu maling yaa ??
ce : kok tau sih ??
co : karena kau telah mencuri hatiku

co : bapak kamu dulu nya pemulung ya?
ce : ih ko kamu tau?
co : karena kamu telah memungut mungut hatiku yang berceceran

A : km dokter ya?
C : kok tau?
A : karena kau telah membius hatiku

co: Bapak Kamu David Naif ya?
ce: Kok tau?
co: Karena kamu adalah Pusaka Sejuta Umat Manusia Yang Ada di Seluruh Dunia
ce:

co : bapak kamu hakim ya?
ce : kog tau ?
co : soalnya kamu telah mengetuk pintu hatiku

1.

Cowo : Bapak kamu jadi guru ya?
Cewe : Kok tau sih.
Cowo : karena engkau telah mengajarkan cara untuk mencintaimu

2.

Cowo : bapak kamu jualan cat ya?
Cewe : Kok tau sih.
Cowo : karena kamu telah membuat hidupku berwarna.

3.

Cowo : Bapak kamu polisi ya?
Cewe : kok tau sih?
Cowo : sebenernya bapak kamu itu tukang apa sih pekerjaannya banyak banget

A: Bapak kamu yg punya ponds ya ?
B : kok tau sih ?
A: abisnya wajahmu mengalihkan duniaku sih

A: bapak kamu pemburu ya ?
B: kok tau?
A : soalnya aku ga bisa lari dari jeratan jaring cintamu sih

Ane: Bapak kamu kerja di perusahaan minyak yaa?
Pacar ane: Kok kamu tau?
Ane: Karena kamu telah mengebor hatiku

co: bapak kamu tukang soto yak?
ce: hem.,….hebat sekali abang bs tau….knp bang?
co: kagak apa apa, cuma mo pesen soto 3 mangkuk….

WWW.PACARANITUHARAM.WORDPRESS.COM

Jangan depan komputer terus….
sudahkan Anda sholat?
Ingat hidup cuma sekali saja,
di akhirat nanti kamu gak ditanya berapa script yang udah kamu kuasai….
Banyak-banyak beramal selagi masih hidup di dunia

sumber: http://www.kaskus.us

Izinkan Aku Menikah Tanpa Pacaran

Lelaki yang gentleman bukanlah yang membukakan pintu mobil untukmu ketika kalian hendak masuk
Lelaki yang Romantis bukanlah yang menyanyikan untukmu lagu cinta yang membuatkanmu hanyut, luluh bersama maruah dan kehormatanmu..
Tapi, lelaki yg Gentleman & Romantik, adalah lelaki yang tidak akan menyentuhmu, jiwa dan raga, dengan perbuatan maupun kata-kata, sebelum dia mampu bersumpah di depan Allah Azza wa Jalla dan manusia di pelaminan, untuk menjagamu dan keturunanmu sampai ke syurga
Subhanallah iia..? :”)
(Annisa Mutiara Hati)

http://www.facebook.com/pages/Izinkan-Aku-Menikah-Tanpa-Pacaran/124803064261837

Katakan dengan keyakinan (bagi para ikhwan) :
Tak akan kubiarkan wanita yang kucintai bergelimang dalam dosa, bahkan tak akan kubiarkan sedikitpun mahkota kemuliaannya retak hanya karena secuil nafsuku. biarlah kesabaran terasa pahit, ketika akan buah itu masak aku akan segera memetiknya agar ia tidak terjatuh dan menjadi busukஜ¸.•’´ ¯)
(Annisa Mutiara Hati)

Mengapa tidak Pacaran?? Semoga pernikahan kita diberkahi.. Ridha Allah selalu menyertai, Cinta Allah menjadi yang tertinggi… Murka Allah dapat kita hindari, Semoga Dosa bs kita kurangi, Surgapun dapat kita huni.. Aamiin.

Cinta itu adalah fitrah. Jagalah ia jangan sampah jadi FITNAH. Jangan mentang-mentang cinta itu fitrah, kita jadikan alasan untuk bebas mencintai dan mengemas hubungan dgn pacaran. Bukan dengan alasan itu kemudian berdalih apa yang kita lakukan dalam pacaran adalah sebagai wujud dari sifat fitrah yang kita milikiஜ¸
(Annisa Mutiara Hati)

Banyak perbuatan yang akan mendatangkan dosa bila d’lakukan dalam pacaran, namun manakala perbuataan d’lakukan dalam pernikahan justru malah akan mendatangkan pahala.
Dan Islam telah menjawabnya dengan sebutan solusi, Islam mempermudah jalan pernikahan dan menutup rapat-rapat jalan perzinahan. Maka, bersegeralah menikah dan TINGGALKAN DUNIA PACARAN, karna selain tidak menjanjikan kenikmatan, PACARAN menjanjikan dosa yang berujung pada siksaan d’akhirat-Nya
(Annisa Mutiara Hati)

Jika lelaki yg mencintaimu datang mengajakmu PACARAN, itu artinya lelaki itu belum bisa bertanggung jawab dgn mu karena dia masih kecil

jika lelaki yg mencintaimu datang mengajakmu MENIKAH, itu artinya dia bersedia menjagamu selama hidupnya dan inilah yg disebut lelaki dewasa dan bertanggung jawab :”)
(Annisa Mutiara Hati)

Sebelum Ijab kabul terucap terucap dr lisan, cinta yg kau rasakan adalah sebuah cobaan…
Berlindunglah pada Allah dr CINTA yg MENYESATKAN
(Kartika Cahya Pertiwi)

http://www.facebook.com/pages/Izinkan-Aku-Menikah-Tanpa-Pacaran/124803064261837

- Berkumpul dengan orang-orang sholeh adalah
salah satu cara untuk mngobati hati yang sakit
dan berteman dengan orang yang sholeh adalah
salah satu cara untuk mencapai surga-Nya

- Ikhlaskanlah kepada Allah atas segala amalan kita,
niscaya hati kita kan kembali suci

http://www.facebook.com/pages/SMS-Dakwah-Al-Hijaz/170884229609580

Yusuf bin Husain berkata, Aku bertanya kepada Dzun Nun ketika ingin berpisah dengan beliau, “Dengan siapa aku mesti bermajlis/bergaul?” , beliau menjawab, “Hendaknya kamu bermajlis dengan orang yang hanya dengan melihatnya saja sudah mengingatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla, kewibawaannya membekas di dalam hatimu, ucapannya menambah motivasimu dalam beramal, amalnya membuatmu zuhud di dunia, dan kamu tidak bermaksiat kepada Allah selama kamu berada di dekatnya. Dia menasehatimu dengan perbuatan, tidak (hanya) dengan perkataan.”

http://www.facebook.com/pages/Al-Ukhuwah-Wal-Ishlah/118924971457368

======================

Maksiat…?! Boleh-boleh aja..Asalll….!!!Penuhi dulu syaratnya…!

Suatu ketika seorang lelaki mendatangi Ibrohim bin Ad-ham… ia mengatakan: “Wahai Abu Ishaq (panggilan kesayangan Ibrohim)! Sungguh, aku ini orang yang terlalu menuruti hawa nafsuku, maka ku mohon berikan aku nasihat yang dapat mencegah dan menyelamatkan hatiku!

Maka Ibrohim mengatakan: “Jika kamu setuju dan mampu menerapkan lima perkara ini, maka kemaksiatan tidak lagi membahayakanmu, dan kenikmatan tidak lagi menjerumuskanmu”.

Lelaki itu mengatakan: “Wahai Abu Ishaq, Sebutkanlah lima perkara itu!”
Ibrohim mengatakan: “Yang pertama: Jika kamu ingin melakukan maksiat kepada Alloh azza wajall, maka janganlah makan dari rizki-Nya!”

Maka lelaki itu mengatakan: “Lantas dari mana aku akan makan, sedang semua yang ada di bumi ini termasuk rizki-Nya?!”

Ibrohim menimpali: “Jika demikian, Apakah pantas kamu makan dari rizki-Nya, lalu kamu melakukan maksiat pada-Nya?!”

Lelaki itu mengatakan: “Tentunya tidak… Sebutkanlah yang kedua!”

Ibrohim mengatakan: “Jika kamu ingin bermaksiat pada-Nya, maka jangan menempati negeri milik-Nya!”

Maka lelaki itu mengatakan: “Ini malah lebih berat dari yang pertama… Jika semua negeri dari timur sampai barat itu milik-Nya, lantas dimana aku akan bertempat?!”

Ibrohim menimpali: “Jika demikian, Apakah pantas kamu makan dari rizki-Nya dan menempati negeri milik-Nya, lalu kamu melakukan maksiat pada-Nya?!”

Lelaki itu mengatakan: “Tentunya tidak… Sebutkanlah yang ketiga!”

Ibrohim mengatakan: “Jika kamu ingin bermaksiat pada-Nya, sedang kamu mendapat rizki dari-Nya dan menempati negeri milik-Nya, maka carilah tempat yang tidak bisa terlihat oleh-Nya, lalu lakukanlah maksiat di tempat itu!”

Maka lelaki itu mengatakan: “Wahai Ibrohim, bagaimana ini mungkin, sedang Dia bisa melihat apapun yang tersembunyi?!”

Ibrohim menimpali: “Jika demikian, apakah pantas kamu makan dari rizki-Nya, dan menempati negeri milik-Nya, kemudian kamu melakukan maksiat kepada-Nya padahal Dia melihatmu dan semua gerak-gerikmu?!”.

Lelaki itu menjawab: “Tentunya tidak… Sebutkanlah yang keempat!”

Ibrohim mengatakan: “Jika nanti datang Malaikat Kematian untuk mencabut nyawamu, maka katakan padanya: ‘Tanggguhkanlah kematianku, sehingga aku bisa menjalani taubat nasuha dan melakukan amalan-amalan yang baik’!”

Maka lelaki itu mengatakan: “Ia takkan menuruti permintaanku”

Ibrohim menimpali: “Jika kamu tidak mampu menolak kematian untuk bertaubat, dan kamu tahu bahwa jika datang kematian maka tidak mungkin lagi ditangguhkan, lantas bagaimana kamu akan menyelamatkan diri?!”

Lelaki itu mengatakan: “Sebutkanlah yang kelima!”

Ibrohim mengatakan: “Jika Malaikat Zabaniyah nanti datang untuk menggiringmu ke Neraka, maka jangan mau pergi bersamanya!”

Lelaki itu mengatakan: “Mereka tidak akan membiarkan dan mendengarkan ucapanku”

Ibrohim menimpali: “Lantas bagaimana kamu mengharapkan keselamatan?!”

Maka lelaki itu mengatakan: “Wahai Ibrohim, cukup… cukup… Aku sekarang mohon ampun dan bertaubat kepada-Nya”

Akhirnya lelaki itu selalu menemani Ibrohim dalam ibadah, hingga kematian memisahkan keduanya…

(Diterjemahkan oleh: Abu Abdillah Addariny, dari Kitab at-Tawwaabiin, karya al-Muwaffaq Ibnu Qudamah al-Maqdisi, hal: 285-286)

http://www.facebook.com/pages/SMS-Dakwah-Al-Hijaz/170884229609580

Yang Salah Memang Bukan Rok Mini, Tapi Pemakainya

Yang Salah Memang Bukan Rok Mini Tapi Pemakainya

Sekumpulan perempuan kurang iman membentangkan spanduk bertuliskan, ‘My rok is my right’ dan ‘Don’t tell us how to dress Tell them not to rape’, ada pula yang berteriak: ”jangan salahkan rok mini kami, salahkan otaknya”. Demikian yang terlihat di Bundaran HI hari ini dalam rangka demo menentang ucapan gubernur DKI Jakarta yang dianggap menyalahkan para wanita berpakaian minim sehingga memicu terjadinya pemerkosaan di angkot yang marak belakangan ini.

Sekilas memang suara-suara ini bisa dimaklumi sebagai reaksi dari pernyataan sang gubernur. Tapi kalau mau dicermati lebih jauh sebenarnya ada hidden agenda dibalik demo semacam ini yaitu kampanye liberalisme berselubung pembelaan terhadap hak asasi. Apalagi terungkap dalam spanduk berbahasa Inggris itu yang kalau diartikan, ”Rokku adalah hakku” dan ”Jangan ajari kami bagaimana berpakaian, ajari saja mereka supaya tidak memperkosa”. Pemerkosa itu memang jahanam, bajingan, brengsek, bangsat, kampret putra kalong dan makian lainnya, tapi bukan berarti pakai rok mini jadi sebuah kebenaran.

Perumpamaan mereka sama dengan orang yang menaruh sepeda motor tanpa dikunci di jalanan lalu motornya diambil pencuri. Kemudian datanglah pejabat mengatakan hendaknya motor dikunci lalu ditaruh di tempat yang aman. Eh, yang motornya dicuri malah protes, ”Jangan ajari kami cara menyimpan motor, ajari mereka supaya tidak mencuri”. Sama bukan permisalannya? Kalau sudah sama berarti anda bisa paham dimana letak salahnya. Apakah dengan menyalahkan pemilik motor yang menaruh motor sembarang berarti kita membenarnya tindakan si pencuri? Orang yang masih punya otak tahulah jawabannya.

Memakai rok mini di tempat umum jelas sebuah kesalahan baik dilakukan oleh pria maupun wanita muslim. Kalau dilakukan oleh pria maka tak perlu repot mencari dalil agama untuk membuktikan kesalahannya. Sedangkan kalau dipakai oleh wanita barulah memerlukan dalil agama untuk membuktikannya, dan itu sudah cukup jelas tak perlu dibahas. Sebagai muslim kita yakini bahwa Tuhan mengajarkan para wanita muslimah untuk menutup aurat. Nah, berani ngak para wanita sekuler ini mengatakan kepada Tuhan, ”Hey Tuhan, jangan ngajari kami cara berpakaian, hukum saja pemerkosanya”?!

Lalu apakah wanita non muslim punya hak untuk itu? Masalah membangkitkan gairah bukan lagi masalah agama, tapi masalah karakter manusia. Yang namanya laki-laki tentu akan terbangkit birahi bila melihat yang seksi. Tak peduli apakah dia orang biasa ataukah ulama, semuanya sama selama orientasi seksualnya normal adanya.

Pernah terjadi dialog antara seorang ulama dengan orang sekuler di dalam kereta. Si sekuler mengatakan apa salahnya perempuan buka aurat, yang salah adalah pikiran pria yang tak mampu mengendalikan diri. Lalu si ulama mengeluarkan jeruk nipis dan memotongnya di hadapan si sekuler. Terlihat bagaimana si sekuler ini menahan liurnya. Si ulama ini bertanya, ”Mengapa kamu tidak bisa menahan air liurmu saat ku potong jeruk ini?” Dia menjawab, ”Sudah menjadi fitrahnya air liur akan berair melihat sesuatu yang masam”. Si Ulama menimpali, ”Begitu pula fitrah pria akan terangsang kalau melihat keseksian di hadapannya. Kalau dipancing terus lama-lama imannya akan goyah juga. Apalagi yang memang tidak beriman.”

Tentu bukan salah rok mininya. Karena rok mini boleh saja dipakai kalau di hadapan suami, bahkan tak berpakaian sekalipun tentu akan lebih disukai (oleh suaminya tentunya).

Menyalahkan rok mini bukan berarti mencari pembenaran untuk tindak perkosaan, tapi adanya otak porno juga tak bisa dilepaskan dari pancingan pihak-pihak yang sengajat mempertunjukkan keseksian di hadapan si otak porno tadi. Lalu coba tanya kepada para pemakai rok mini, apa tujuannya memakai pakaian seperti itu? Tentu ada yang ingin ditunjukkan bukan? Kalau tidak ada yang ingin ditunjukkan bukankah lebih baik pakai celana panjang, lebih bebas bergerak dan tak risih dipandang orang.

Aneh juga sikap sebagian wanita yang suka pamer anggota tubuh, di saat laki-laki tentunya malu pakai celana pendek naik kendaraan umum atau pergi ke kantor (kecuali Bob Sadino). Seolah mereka bangga mempertunjukkan bagian seksi itu kepada para pria, kalau tidak bangga lalu apa dong tujuannya?

Bekasi 18 September 2011

Anshari Taslim.

http://www.eramuslim.com

http://www.facebook.com/Taman.Hidayah

daftar kumpulan artikel islam yang sangat bermanfaat dan sangat menarik dari www.alimalbantuliy.blogspot.com

berikut ini daftar kumpulan artikel islam yang sangat bermanfaat dan sangat menarik dari http://www.alimalbantuliy.blogspot.com , silahkan klik judul masing2 artikel untuk membacanya

 

 

 1. Kaya Tanpa ImanNew !!
 1. Kaya Tanpa ImanNew !!

Jadikan Hari-hari anda lebih Bermakna dengan menyimak Radio Rodja 756 AM (berisi ceramah2 agama)

Jadikan Hari-hari anda lebih Bermakna dengan menyimak Radio Rodja 756 AM

untuk mendengarkan siaran radio ahlus sunnah (kajian2 agama) lewat internet yang sangat bermanfaat silahkan buka:

http://www.radiorodja.com/live​-streaming/

silahkan dengarkan siaran radio dakwah islam yang sangat bermanfaat

Rodja On Air

Anda bisa mendengarkan radio Rodja di gelombang 756 AM.

Rodja Via Satelit

Alhamdulillah saat ini siaran radio Rodja bisa diterima diseluruh pelosok tanah air dengan kualitas digital melalui transmisi Uplink satelit Palapa D, berikut adalah parameter seting Uplink radio Rodja :
Nama Satelit : Palapa D at 113.0°E
Frekwensi : 4080 Mhz
Polaritas : Horizontal
Symbol Rate : 28125

Rodja Via Internet

Bagi anda yang mempunyai PC, Laptop dan perangkat lainnya yang mendukung koneksi internet, bisa mendengarkan live streaming Rodja di alamat :

http://www.radiorodja.com/​live-streaming/

Rodja Via Mobile

Alhamdulillah kami juga menyediakan solusi untuk mendengarkan radio Rodja yang dapat diakses secara nasional dengan cara yang murah dan mudah. Yaitu dengan menggunakan operator CDMA, Flexi.

Berbeda dengan layanan radio streaming yang memerlukan koneksi internet, Flexi Radio memberikan akses mudah dan murah untuk mendengarkan radio Rodja dari handset, baik di dalam maupun di luar jangkauan broadcasting radio Rodja selama anda berada pada coverage Flexi.

Layanan Flexi Radio ini berlaku di semua area layanan Flexi untuk pelanggan Flexi Prabayar (Flexi Trendy) maupun Flexi Paskabayar (Flexi Classy), dan dapat dinikmati pelanggan yang sedang dalam kondisi COMBO.

Untuk mendengarkan Radio Rodja melalui Flexi Radio yaitu dengan cara mendial :
*55*210756

Tarif akses berdasarkan minutes of usage :

Flexi Pascabayar (Classy) : Rp 4,9 per menit (belum termasuk PPN)

Flexi Prabayar (Trendy) : Rp 5,4 per menit (sudah termasuk PPN)

Bagi anda pengguna iPhone yang ingin mendengarkan live streaming radio Rodja cukup dengan mengetikan alamat live.radiorodja.com/listen​.pls di Safari
Dan bagi pengguna Nokia atau yang lainnya bisa menggunakan alamat http://live.radiorodja.com​:80/;stream.nsv

Rodja Via BlackBerry

Bagi pengguna Blackberry dengan OS v5 kebawah bisa menggunakan aplikasi launcher untuk mendengarkan live streaming radio Rodja 756 AM. Aplikasi ini bisa anda download di link

http://radiorodja.com/rodj​a.jad

Sedangkan untuk Blackberry dengan OS 6 bisa menggunakan url http://live.radiorodja.com​:80/;stream.nsv untuk mendengarkan live streaming radio Rodja 756 AM.

Bagi pengguna iPhone dan Blackberry, sekarang anda bisa menyimak streaming Radio Rodja tanpa harus mendownload aplikasi dan cukup untuk membuka link dibawah ini dengan browser anda.

http://radiotuner.mobi/rad​iorodja

,,,

DAFTAR ARTIKEL YANG MENJELASKAN MENGENAI HARAMNYA MUSIK, TERMASUK MUSIK RELIGI SEMUANYA HARAM

BERIKUT INI DAFTAR ARTIKEL YANG MENJELASKAN MENGENAI HARAMNYA MUSIK, TERMASUK MUSIK RELIGI SEMUANYA HARAM.

silahkan klik judul masing-masing artikel untuk membacanya:

 

artikel terbaru

 

DAFTAR ARTIKEL YANG MENJELASKAN MENGENAI HARAMNYA PACARAN , ajakan berpacaran adalah ajakan iblis dan setan, maka jangan tergoda

DAFTAR ARTIKEL YANG MENJELASKAN MENGENAI HARAMNYA PACARAN , ajakan berpacaran adalah ajakan iblis dan setan, maka jangan tergoda

 

silahkan klik judul artikel untuk membacanya:

Recent Posts

INDEKS ARTIKEL-ARTIKEL ISLAM YANG MENARIK DAN SANGAT BERMANFAAT DARI gizanherbal.wordpress.com

BERIKUT INI INDEKS ARTIKEL-ARTIKEL ISLAM YANG MENARIK DAN SANGAT BERMANFAAT DARI gizanherbal.wordpress.com , kumpulan judul artikel2 menarik

SILAHKAN KLIK JUDUL ARTIKEL UNTUK MEMBACANYA:

daftar isi;

Recent Posts :

Recent Posts :

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers