• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Artikel Terbaru 083821513356

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,255,068 hits

kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok

kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
—————————————

Kandas Di Ranjang Tetangga

Bertolong-tolongan antar tetangga memang sudah merupakan kewajiban bermasyakat. Tapi kalau pertolongan itu dalam urusan ranjang, urusannya bisa jadi lain. Oknum TNI AU bernama Bromo, 46, ini kena batunya. “Menolong” bini tetangga yang kesepian, akhirnya dilaporkan oleh suami Ny. Dahlia, 39, yang diselingkuhi. Maka karier kemiliteran Bromo kandas di ranjang tetangga!

Asmara bertabur dosa itu dimulai dari kehidupan rumahtangga keluarga Dahlia-Ibrahim yang kurang bahagia belakangan ini. Soal materil ibu muda dari Desa Maguwoharjo, Sleman (DIY) ini terjamin. Tapi soal onderdil, lha ini yang payah. Akibat kesibukan kerjanya, Ibrahim, 45, jarang “mengunjungi” bininya. Tapi bila tugas mulia itu dijalankan, hasilnya mengecewakan karena terkena penyakit DRS Med alias: Dereng Rampung Sampun Medal, (ejakulasi dini) itu tadi.

Dahlia yang masih muda dan enerjik di usia belum kepala empat, pusing juga menyikapi kondisi suaminya. Telah dicoba minum berbagai obat, tapi tak ada hasilnya. Dia lalu ingat masa-masa mudanya dulu. Dalam urusan satu itu tak pernah kantu (terlambat). Belum sampai minta, Ibrahim sudah memasoknya minimal seminggu tiga kali. Lha sekarang, setiap Dahlia minta sudah kehabisan stock.

Akibat ketidakpuasan dalam bidang satu ini, Dahlia suka ngalamun sendiri di teras rumah. Nah, sekali waktu terlihat oleh tetangga dekatnya, Bromo, yang pekerjaan sehari-harinya menjadi TNI-AU dengan pangkat Kopka alias Kopral Kepala. “Ngelamuni apa ta mbak? Soal negara jangan dipikirkan, sudah ada Pak SBY ini……,” goda si tetangga yang TNI AU itu.

Ingin sebetulnya Dahlia berterus terang. Tapi soal begituan kan tidak etis diceritakan pada pihak ketiga, maka dia memilih diam. Ternyata Bromo terus merayu. Siapa tahu bisa memberikan masukan pada tetangganya itu. Karena ada jaminan “off the record” seumpama pers, akhirnya Dahlia cerita juga soal suaminya yang jadi “sarjana tanggung” alias DRS Med itu tadi.

Bagi Bromo, itu pertanda rejeki nomplok. Kalau hanya problem begituan, dengan suka rela dirinya mau siap jadi dewa penolong. Apa lagi Ny. Dahlia tersebut orangnya juga cantik, betis mbunting padi, kulit nemu giring (putih bersih), bodi seksi dan tumit merah jambu. Makanya, kapan saja Dahlia mau, Bromo siap nyebrang ke rumah tetangganya itu.

Etika, moral dan keyakinan kemudian bertarung dalam sanubari Dahlia. Sekian lama tidak memperoleh kehangatan memadai dari suami, dapat tawaran begitu lumayan juga. Apa lagi Bromo juga tampan, dalam pakaian seragam TNI AU, tambah ganteng bagaikan Omar Dhani (KSAU zaman Bung Karno – Red) dulu. “Alangkah gagahnya, miring topinya, kunamakan dia Gatutkaca Indonesia….,” kata Dahlia berkhayal sebagaimana lagunya Ismail Marzuki.

Resiko di belakang, tak lagi dipikirkan Dahlia. Lain hari dia lalu janjian di Warungboto, Kecamatan Umbulharjo. Di sebuah hotel kelas melati, oknum TNI AU itu melepaskan “tembakan”-nya yang pertama. Sepak terjang Bromo memang luar biasa. Ibarat motor, Bromo jenis Honda yang makin panas tambah kenceng. Sebaliknya si sumi, seperti motor model lama, asal kepanasan mati.

Lain hari mereka berpacu lagi di lain tempat. Pendek kata hotel-hotel pinggiran di Kaliurang dan Bantul, sudah pernah dibuat kencan Dahlia dengan oknum TNI-AU itu. Asal butuh, Dahlia tinggal SMS pada TTM (Tetangga Tapi Mesra)-nya. Kopka Bromo pun lalu meluncur menjemput. Selanjutnya, “Honda” seri Bromo itu berpacu memuaskan si tetangga yang haus asmara.

Akan tetapi, tak selamanya mulus praktek selingkuh mereka. Sekali waktu, pas HP tak di tangan Dahlia, SMS Bromo yang berisi ngajak kencan masuk dan kebaca oleh Ibrahim suaminya. Tentu saja suaminya jadi marah. Sayangnya, ketika ditanyai soal hubungan itu Dahlia tak mau mengaku. Tak puas dengan jawaban bininya, Ibrahim lalu melapor ke komandan Kopkda Bromo.

Lembaga tempat kerja Bromo lalu mengadakan penjebakan. Benar saja, pas Dahlia-Bromo kencan di hotel Kaliadem daerah Kaliurang, keduanya digerebek. Kali ini tak bisa mungkir lagi. Dalam pemeriksaan, Bromo mengaku sudah tak kehitung jumlahnya mengencani tetangga sebelah rumah. Dan akibat skandalnya itu, oknum TNI AU yang ganteng dan miring topinya tersebut kariernya kandas di ranjang tetangga.

Bromo memang ganteng, tapi sayang miring ……otaknya.

——————————————
kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
—————————————–

Gantungan Penebus Malu

Menyelingkuhi atau mengganggu bini orang, sudah menjadi menu sehari-hari, Anoman, 50 tahun, warga Grobogan (Jateng). Tapi ketika kepergok ngeloni janda Watinah, 40 ahun, tetangga sendiri, masih juga merasa malu dia. Tak tahan rumahnya digruduk (diserbu) masa, Anoman memilih menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri. Dia ambil tali, lalu gantung diri salah satu kamar di rumahnya, hingga wasalam.

Etika dan moral, selama ini hanya hanya menjadi penghias bibir bagi Anoman yang tinggal di sebuah desa di Kecamatan Grobogan Kabupaten Purwodadi. Sudah tahu mengganggu bini orang, nggodain perawan atau janda lewat, adalah merupakan perbuatan dosa ditilik dari kacamata agama, mbelgedes bagi Anoman. Asal ada kesempatan, dia selalu berulah. Apa lagi jika perempuannnya nanggapi, ya makin menjadi-jadi.

Nafsu Anoman dalam bidang keperempuanan memang tinggi sekali. Apa lagi selama ini dia hidup menduda, sehingga setiap melihat makhluk lawan jenisnya lewat, matanya jadi liar macam kucing lihat ikan peda. Jika situasi dan kondisinya sangat kondusif, pasti diseragapnya hip. Bisa itu terjadi manasuka, tapi bisa pula dalam bentuk perkosaan. Untungnya, warga desa dan tetangganya masih bersabar, sehingga ulah Anoman belum sampai berurusan dengan hukum.

Duda sialan ini sering disarankan tetangganya, agar menikah saja. Kalau tak ada biaya, warga sanggup membiayai, atau cari sponsor ke rokok Dunhill. Tapi Anoman tak pernah berminat. Dia punya alasan, punya bini sama saja memelihara kambing, harus memberi rumput dan menyediakan kandang segala. “Jadi selagi masih ada sate, buat apa memelihara kambing segala?” begitu katanya.

Usaha warga untuk menyadarkan Anoman mentoklah sudah. Tapi akibatnya, hampir tiap minggu korban baru berjatuhan. Kalau tidak mengganggu bini si A, ya mengganggu bini si B. Kabar terakhir mengatakan, Anoman kini juga punya WIL di Semarang. Padahal wanita gendakan barunya tersebut masih meger-meger punya suami.

Nekadnya Anoman sebagai petualang asmara, akhirnya kena batunya juga. Beberapa hari lalu dia tertangkap basah tengah menggauli janda dekat rumahnya. Dia kemudian dibawa ke balai desa, dipaksa segera menikahi. Tapi ternyata Anoman hanya nggah-nggih ra kepanggih (janji dong). Warga pun rame-rame menyerbu rumah Anoman sambil menggelar yel-yel: Anoman jago demenan, hore, Anoman jago demenan, hore!

Gerah juga saban hari diolok-olok warga sebagai tukang selingkuh dan mengganggu bini orang. Malu terus-terusan diledek warga, bahkan mulai dikucilkan dari pergaulan, Anoman nekad menyelesaikan kasusnya dengan caranya sendiri. Dia lalu mengambil tali, gantung diri di kamar rumahnya. Esok paginya keluarga mendapatkan tubuh Anoman tergantung dengan lidah terjulur, sementara air mani juga keluar dari sumber masalah dan persoalan.

——————————————
kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
—————————————–

Tetangga Tapi Mesra

Malang benar nasib si Andri, 45 tahun, centeng pasar dari Bandar Lampung ini. Sekali mau diajak selingkuh dengan bini orang, begitu ketahuan dilaporkan Endah, 30 tahun, gendakannya sebagai memperkosa. Keruan saja dia digebuki ramai-ramai. Anehnya, tak peduli badannya tinggi besar, dia menangis meraung-raung seperti anak kecil, agar dikasihani oleh para pengeroyoknya.

Endah merupakan ibu rumahtangga malang dari kota Bandar Lampung. Kehidupan keluarganya bermasalah akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Punya suami satu saja, Pepeng, 35, suka main pukul. Menyiapkan minuman terlambat, tinju melayang. Makan belum siap di atas meja ketika dia pulang, tendangan mendarat di pantat. Apa lagi tak dilayani makan bawah, woo……, Pepeng bisa ngamuk luar biasa.

Rumahtangga bahagia sebagai surganya sebuah perkawinan, hanya teori saja. Endah telah mencoba menyatakan keberatan atas perilaku suaminya itu, tapi tak digubris. Pepeng terus mau menang sendiri, selalu merasa paling benar. Sehala masukan istrinya tak pernah diterima, apa lagi mendengarkan curhatnya. “Jadi harus mengadu kepada siapa?” keluh Endah nelangsa.

Akhirnya dia ketemu Andri, tetangga sendiri yang selama ini jadi centeng pasar di Bandar Lampung. Dia selama ini memang cukup akrab dengan lelaki itu, meskipun tak ada apa-apanya. Maka sekali waktu ketika ketemu, Endah pun curhat pada Andri tentang bagaimana mengembalikan rumahtangganya agar bahagia kembali. “Itu sih gampang, tapi syaratnya kamu harus ginian sama aku,” kata Andri sambil terus berlalu.

Nasihat yang sekadar guyonan itu ternyata ditanggapi serius oleh Endah. Dia mau melakukannya, asalkan rumahtangganya kembali mesra. Apalagi selama ini centeng pasar itu memang dikenal sebagai dukun. Meskipun awalnya terkaget-kaget, akhirnya Andri jalan juga. Begitulah kemudian yang terjadi, Andri-Endah begituan di kamar kos Andri. Dua kali malah mereka melakukannya, sehingga yang tadinya bertetangga biasa, kini jadi tetangga mesra.

Akan tetapi apesnya orang siapa tahu. Ketika Andri hendak menggarap Endah untuk ketiga kalinya, tertangkap basah oleh Pepeng. Yang membuat centeng pasar itu terkaget-kaget, di depan suami Endah mengaku sedang diperkosa Andri. Pepeng pun mengerahkan warga sekitarnya, sehingga konsultan rumahtangga itu babak belur dihajar. Yang paling aneh, meski dia tinggi besar, saat itu Andri meraung-raung bagaikan anak kecil, agar dikasihani warga. Tapi tak ada artinya. Baru setelah wajah siampang siur tubuh ancur-ancuran, dia diserahkan ke Polsek Bandar Lampung.

——————————————
kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
—————————————–

Cintanya Fata Morgana

Panas hati Manto, 25 tahun, nggak ketulungan. Dia yang selama ini memanjakan Etik, 22 tahun, sebagai kekasihnya. Dari biaya kuliah sampai dicarikan pekerjaan, dialah yang berjasa. Tahu-tahu sang kekasih malah “jadian” dan ciuman dengan Dadang, 22 tahun, sahabatnya. Kontan Manto ngamuk, dia sakit hati cintanya pada Etik hanya membentur fatamorgana!

Etik memang gadis yang didambakan dan diidolakan Manto selama ini. Namanya orang jatuh cinta, baru melihat rumahnya, baru nenggak bekas sisa minumnya, hatinya sudah bahagia luar biasa. Tiada hari bagi Manto tanpa mengingat Etik. Hatinya selalu ser-serran manakala kata Etik diucapkan orang. “Kiraha kuring bisa mipiboga anjeun, sayang (kapan aku berhasil memilikimu, sayang),” batin Manto berandai-andai.

Ngenesnya Manto, meski tergila-gila pada Etik, selama in baru dipendam dalam hati, belum sampai dideklarasikan dalam kata, apa lagi disiarkan di alun-alun sebagaimana partai baru. Tapi dari gerak dan sikapnya selama ini, mustinya Etik tanggap akan gejolak aspirasi arus bawah Manto. Ah, pemuda dari Tasikmalaya ini memang masih takut mendekati cewek. Dia terlalu banyak pertimbangan dan terkesan lamban.

Ingin cintanya terakomodasi Etik, dia suka menulis puisi, lalu diserahkan padanya dengan kata tambahan: buat si dia pada ujung puisinya. Tapi Etik dingin saja. Bahkan ketika dia menelepon dengan kata sedikit nakal, gadis idolanya kurang responsive. “Nyium kok lewat telepon, ari kitu nepi (cium kok lewat telepon, memangnya nyampai)?” jawab Etik di seberang sehingga membuat Manto tambah salah tingkah.

Ngapa sih sehingga Manto tak mau ceplas-ceplos seperti politisi Senayan? Dia takut cintanya ditolak mentah-mentah, dia mencemaskan setelah itu Etik lalu menjauhinya. Padahal bagi Manto, dijauhi atau berhari-hari tak ketemu Etik, itu sudah merupakan siksaan maha dahsyat. Untuk saat ini, bisa menatap wajah sang idola saja sudah bahagia luar binasa.

Gagasan dan harapan harapan Manto terus berkembang. Untuk menggali simpati si doi, dia berusaha memanjakan Etik sepanjang kemampuannya. Ketika gadis dari Jalan Perintis Kemerdekaan, Kawalu, itu pengin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, dia ikut membantu bayar uang semesternya. “Maka cara kie, sugan bae bisa ngaid manehna (dengan cara begini siapa tahu nanti kan bisa “nyemes” dia),” katanya penuh harap.

Ada lagi jasa Manto yang lain. Ketika Etik pengin bisa kerja kantoran, Manto lalu menitipkannya pada teman yang bekerja di radio swasta Tasikmalaya. Alhamdulillah kini si doi sudah jadi reporter lapangan radio itu. Suaranya sering terdengar di radio, dan itu kebanggaan tersendiri bagi Manto. Setiap kangen kekasih, bisa diwakili dengan menyetel ke gelombang radio tersebut. Kapan suara Etik lesu, kapan lagi pusing, Manto jadi tahu.

Konyolnya Etik tak pernah juga memperluas harapan bagi Manto. Sikapnya tetap saja jinak-jinak merpati dan berjaga-jaga jangan sampai nelur sendiri. Kalau Manto main ke rumah, yang diumpankan justru bapak atau ibunya untuk menemui. Keruan saja pemuda itu tak betah jadinya. Lagi pula kalau dipamiti, Etik hanya bilang, ya ya. “Kahayang kuring Etik ngomong, enggal-enggal teuing ngobrol hela atuh (maunya saya, mbok Etik bilang: buru-buru amat, ngobrol dulu kenapa),” batin Manto penuh khayal.

Ujian mental terus menerpa Manto. Kemarin itu, hari sangat menyesakkan dadanya. Pas dia hendak apel ke rumah Etik, ruang tamu diketuk pintu tak dibuka juga. Saat dibuka sendiri, ternyata di dalam dia melihat Etik asyik berciuman dengan Dadang, sahabatnya selama ini. Hancur bagai split hatinya, ternyata cintanya selama ini pada Etik hanya membentur fatamorgana. Kelihatannya ada, ternyata sebetulnya tiada.
Manto marahnya tak terkendali lagi. Tak mau rugi materil dan moril, dia segera menghajar Dadang, pleg-pleg. Etik pun berteriak, sehingga jadi layatan orangtua dan tetangga. Tapi pemuda yang sudah tekor secara multi dimensi itu makin kalap, yang hendak memisah malah dihajarnya sekalian. “Lamun perlu bapak jeung mama maju kadieu kuring teu sieun ieu (kalau perlu bapak ibunya maju sini, memangnya aku takut),” tantang Manto.

Akhirnya habis kesabaran warga. Bukan lagi mereka memisah, malah balik mengeroyok si lelaki nurus tunjung (kurang ajar) tersebut. Untung saja Manto berhasil kabur dan minta perlindungan pada Pak RT. Lebih dari itu, dia juga hendak melaporkan Etik ke polisi, atas tuduhan penipuan cinta.
Memangnya ambon sorangan (cinta sepihak) ada pasalnya? Auah gelap.

——————————————
kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
—————————————–

Bila Pengusaha Banyak Usaha

Kalau saja Kamil, 30 tahun, tak mengizinkan istrinya membantu pengusaha itu mencarikan kapling untuk villa, niscaya “kapling” Ismi, 26 tahun, istrinya takkan diobok-obok oleh lelaki lain. Tapi itulah yang terjadi. Teja, 45 tahun, pengusaha muda dari Serang ini memang banyak “usaha”-nya, sehingga setelah muter-muter cari lokasi villa, bini Kamil yang cantik itu dibawa ke hotel dan dikeloni. Sialnya, uang komisi tanah gagal diperoleh, kumis Teja sudah mendarat ke mana-mana!

Antara Kamil dan Teja sebelumnya tidak pernah kenal sama sekali. Yang satu pengusaha real estate di Serang, sementara satunya lagi hanya petani biasa di Padarincang. Jadi levelnya memang jauh sekali. Tapi ketika untung gede terbayang di depan mata, keduanya pun menjadi sangat akrab. Kerja sama bahu membahu untung memperoleh untung yang demikian menjanjikan tersebut.

Pada suatu hari nah cerah, staf terpercaya di PT. Griya Unggul Sarana mendapat tugas bossnya mencari lokasi villa. Teja pun berangkat ke daerah Padarincang dengan mobil bagus lengkap dengan sopir perusahaan. Tiba di Padarincang dia segera mencari seseorang warga setempat untuk membantu mencarikan lokasi. Masuklah kemudian Teja ke sebuah kebun timun, yang ditunggui oleh Kamil, petani muda.

Apa yang menjadi tujuannya ke Padarincang dibeberkan semua. Dan Kamil pun sangat tertarik, karena Teja menjanjikan komisi 2,5 persen bila transaksi tanah villa itu terjadi. Wah, petani timun itu langsung membayangkan keuntungan di depan mata. Bila harga tanah itu Rp 500 juta saja, komisi Rp 12,5 juta bersih bakal masuk kantongnya. “Aku bisa membelikan biniku baju-baju yang bagus,” batin Kamil.

Numpang mobil pengusaha real estate itu, Kamil pulang dulu ke rumah, mau ganti baju sebelum muter-muter mencari lokasi. Di rumahnya Teja lalu diperkenalkan dengan Ismi, istri Kamil. Dari obrolan sejenak, diketahui bahwa Ny. Kamil ini lebih menguasai medan. Dia lebih tahu daerah mana yang cocok untuk villa dan harganya lebih murah. Maka Kamil pun lalu mengajak bininya ikut berburu tanah calon villa tersebut.

Jalan telah panjang ditempuh, waktu telah lama dilewati, tapi lokasi yang cocok hari itu belum diperoleh. Maka ketika berburu lokasi dilanjutkan di hari lain, Kamil tak bisa lagi menemani karena urusan panen timunnya. Ismi pun kemudian yang menjadi guide, mengantar Teja ke sana kemari. Awalnya pengusaha real estate itu tidak enak. Tapi dengan cepat Kamil bilang: “Nggak apa-apa Pak, istri saya lebih tau medan kok.”

Akhirnya Teja pun jalan berdua saja dengan Ny. Ismi. Ini sungguh mengasyikkan. Sebab sesungguhnya sejak pertama kali ketemu kemarin, Teja sudah tertarik pada sosok dan penampilan istri Kamil. Biar hanya orang kampung, dia memiliki daya pesona luar binasa. Wajahnya ayu, bodinya seksi, kulitnya putih bersih. Hanya baju pembungkusnya yang dikenakan selama ini memang tak mendukung. Maklum hanya istri petani timun.

Lalu otak Teja pun mulai ngeres. Wanita secantik dan seputih dia, bila dikupas tanpa pembungkus lagi, ambooi betapa asyoinya! Maka sejak saat itu niat pengusaha real estate tersebut telah bercabang dua. Selain mencari kapling untuk vila, juga mencari “kapling” untuk burung cocakrawa miliknya yang dijamin bebas flu burung. “Tenang aja Bleh, kamu mesti kebagian jatah,” kata batin Teja ketika pendulumnya mulai kontak.

Akal dan siasat pun mulai digelar. Bila kemarin Ismi duduk di jok depan, kini diminta jejer di belakang. Sambil ngobrol membahas perkaplingan untuk villa, tangan Teja mula geratakan dengan misalnya, meremas tangan mulus istri petani timun itu. Ternyata dia tak bereaksi. Hanya ketika tangan nan lembut itu hendak dicium, Ismi berbisik: jangan ah Pak!

Namun bagi Teja itu pertanda bagus. Lain hari kembali cari lokasi. Karena sampai sore tak ada yang cocok, Ismi kemudian diajak mampir di sebuah hotel di Serang. Ee, ternyata mau dia. Maka di dalam kamar, pengusaha real estate itu jadi banyak “usaha”. Apa yang dibayangkan Teja pun akhirnya dicapai sudah. Bodi Ismi yang putih bersih, rasanya yang lezat kaya vitamin A-Z, berhasil direguk sepuasnya.

Malangnya, keasyikan cari kapling bersama Teja, Ismi jadi sering pulang kemalaman. Lama-lama Kamil pun jadi curiga, apa lagi ketika dia menuntut “jatah”-nya sering ditolak dengan alasan capek. Ketika didesak-desak, akhirnya Ismi pun mengaku bahwa sudah berulangkali berhubungan intim dengan Teja. Kamil pun marah. Selain mengadu ke PT-nya, juga melaporkan ulah pengusaha real estate itu ke Polres Serang.

Aduh duh, mau cari kapling vila malah dapat kapling cocokrawa.

——————————————
kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
—————————————–

Buat “Penakan” Wak Dukun

Dari dulu dukun kalau tidak cabul kok rasanya jadi kurang sip. Meski sudah dipenjarakan, digebuki, dukun-dukun yang terlibat porno aksi masih saja terjadi. Terakhir adalah pengalaman Midun, 57 tahun, dukun celamitan dari Tangerang (Banten), dia babak belur dikeroyok warga juga. Pasalnya baru saja “menelateni” ponakan sendiri yang minta konsultasi. Gila nggak, ponakan malah buat penak-penakan!

Etikanya seorang dukun, menolong pasien tanpa mengkomersilkan profesi. Diberi imbalan banyak, alhamdulillah. Diberi imbalan sedikit, tak perlu menggerutu. Bahkan bila ada pasien yang minta tolong cuma-cuma, dukun sejati harus siap sedia. Jika menolak menolong pasien bersifat perjuangan, itu berarti dukun kepanjangan kata: asal udu (keluar biaya) ya rukun (akur).

Midun, bukan dukun yang begituan, meski pernah pula nggituin pasiennya. Di rumahnya Desa Kedaung Baru Kecamatan Neglasari, dia oleh para tetangga dikenal sebagai paranormal. Padahal dia sama sekali tak pasang plang tanda buka praktek. Pasien nya ada saja yang datang, terutama dari lingkungan sekitar yang mengenal dirinya. Dia memang tak pernah pasang tarif, diberi berapa saja akan diterima dengan senang hati.

Eloknya, sesuai dengan nama yang disandang, Midun ini suka berpikiran mesum. Mana kala ketemu pasien cantik, otaknya jadi ngeres melulu. Maka sepanjang praktek pengobatanannya, sudah dua pasien yang “kena” sama dia. Maksudnya, selain diobati juga sekaligus dinikmati. Untung selama ini skandal ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun pengalaman pahit itu tak membuatnya kapok. Ketika dia menginap di rumah keponakannya beberapa hari lalu, kembali bikin ulah. Ini terjadi ketika si Endang, 20, sang ponakan iseng-iseng minta konsultasi tentang kehidupannya yang belakangan tambah sulit. Bukan saja secara materi, tapi suaminya si Yanto belakangan juga kurang mesra terhadap dirinya. “Di mana yang salah, tolong disiasati Oom,” kata Endang memohon.

Agaknya tubuh mulus si Endang membuat dukun Midun lupa akan status, mana paman mana ponakan. Yang penting bisa dibuat penak-penakan. Maka kemudian sarannya, hal itu mudah sekali mengatasinya. Asalkan Endang mau menuruti segala terapinya. Di antaranya siap dicium bibir, untuk mengalirkan ilmu dan tenaga dalamnya. Saking percaya akan ketulusan paman, Endang pun menjawab: okle, okle…!

Terapi pun dimulainya. Dalam kamar pribadinya, ponakan itu diminta minum air putih, lalu ritual cium bibir. Anehnya, setelah dicium dengan buas oleh dukun Midun, Endang lalu tak sadarkan diri. Entah itu pingsan, entah itu tertidur, semuanya tidak jelas. Dan ini memang tak perlu bagi Midun. Sebab yang penting, dalam kondisi ponakan seperti itu, selanjutnya ya terserah Anda!

Ilmu Cabulogi yang kemudian berperan. Bak istri sendiri saja, Endang yang pingsan itu lalu dilucuti pakaiannya. Setelah itu Midun menggauli sepuasnya, tak peduli berhadapan dengan maklhuk bak gedebok pisang. Usai berbuat dukun cabul tersebut pergi begitu saja, tanpa berusaha merapikan dulu medan pertempurannya.

Ketika Endang siuman dari pingsannnya, atau terjaga dari tidurnya, dia kaget sekali mendapatkan dirinya dalam kondisi bugil. Makin kaget lagi, di pahanya ditemukan cairan misterius. Sadarlah dia kini bahwa baru saja diperkosa oleh paman sendiri. “Ya Tuhan, kenapa pamanku tega dengan ponakan sendiri,” ratap Endang.

Awalnya dia berusaha menyimpan rapat-rapat skandal itu. Tapi lama-lama tak tahan juga, sehingga akhirnya dia bercerita pada Yanto suaminya. Tentu saja suami Endnag ini jadi mencak-mencak. Paman celamitan itu lalu disusul ke rumahnya. Begitu ketemu segera dihajar. Para tetangga demi tahu kelakuan Midun juga ikut berpartisipasi nggebuki. Baru setelah dukun cabul itu babak belur diserahkan ke Polsek Neglasari.

Hawa nafsu jangan dimanjakan. Enaknya hanya sebentar, sengsaranya berbulan-bulan, atau malah bertahun-tahun?

——————————————
kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
—————————————–

Melepas Dendam Tertahan

Agaknya kasus Siti Nurjazilah yang mukanya rusak disiram air keras oleh suami, mengilhami Warti, 40 tahun, untuk berbuat serupa. Kesal suami selingkuh dan berlaku kasar, warga dari kota Malang (Jatim) ini nekad menyiram muka Partono, 45 tahun, pakai minyak goreng mendidih. Meski akhirnya harus masuk tahanan, dia merasa lega berhasil melampiaskan dendam kesumatnya yang tertahan.

Tanda-tanda keretakan rumahtangga Warti-Partono selama ini memang tak pernah nampak. Di mata para tetangga, mereka adalah pasangan yang guyub rukun, bahagia sejahtera hingga kaken-ninen kelak. Mereka tak pernah nampak berantem, atau padu. Kalau pun ada padu, hanyalah yang dalam arti: sikil papat diedu alias (kaki empat beradu) alias menjalankan sunah rosul!

Itu semua ternyata, sandiwara yang bertahun-tahun diperankan oleh Warti. Semua yang disaksikan sejuta mata tetangga, hanyalah rekayasa politik semata, agar rumahtangganya tidak memalukan di mata orang. Padahal sesungguhnya, sudah lama Warti merasa berjodoh salah dengan Partono. “Kalau tidak ingat anak-anak, entahlah,” begitu kata Warti sekali waktu.

Kalau Partono nampak mesra pada istri, itu hanya pengamatan salah para tetangga. Aslinya, dia lelaki paling sadis se kota Malang. Bagaimana tidak? Kalau sedang marah, dia tak segan-segan menempeleng. Bahkan bukan sekali dua Warti dicekiknya hingga nyaris kehabisan napas. Padahal napas kan selamanya hanya lewat hidung dan mulut. Belum ada ceritanya dicekik lehernya, napas bisa pindah haluan ke bawah!

Anehnya, bila pas butuh menjalankan “sunah rosul”, Partono menjadi lelaki paling lembut dalam sejarah. Hilang kegarangannya, tersembunyi wataknya yang bagaikan singa di padang pasir. Partono lalu merayu-rayu istrinya, ditambah kata-kata yank dan mah. Padahal usai dilayani, dia malah tidur mendengkur sambil memantati bininya. Dimintai duit setelah itu malah menghardik. “Kamu ini seperti WTS saja!”.

Huh, lelaki apa ini? Bonggol selalu dipasok, tapi benggol jarang-jarang memberi. Maka Warti suka menyesal, kenapa dia dulu mau kawin sama dia. Tahu bakal begini jadinya, mendingan kawin sama pemujanya yang lain. Tapi Warti juga menyadari, penyesalan di belakang tiada guna. Mendingan nikmati saja apa yang sudah terjadi. Gerak wanita kan sangat terbatas, jadi pasrah sajalah.

Dasar Partono. Tiap hari disabari dan dikalahi, tak merasa juga. Malah belakangan diperoleh kabar, bapak dari 3,5 anak ini kini sedang main selingkuh. Ibarat kucing, meskipun di rumah Warti selalu memberikan dendeng yang digemari suami, di luaran Partono masih juga makan ikan peda. Padahal ikan yang di luar itu dijamin tidak halalan tayiban sebagaimana yang di rumah.

Edan memang suamiku, begitu Warti pernah mengeluh. Bini sedang hamil bukannya ikut prihatin, malah main perempuan di luaran. Maunya Warti, mbok iyao sadarlah sebagai suami. Setelah kandungannya menginjak 7 bulan, dia memang tak selalu melayani ajakannya. “Aku hamil begini, maunya tiap malam masih minta juga,” curhat Warti pada wanita tetangganya.

Warti tak percaya istilah “nyepuh” yang katanya untuk memperkuat janin. Mbelgedes, itu semua hanya slogan yang sengaja dipertajam kalangan lelaki. Itu sih bukan memperkuat, hanya nafsu lelaki saja yang terlalu kuat. Kalau memperkuat janin, mestuinya ibu bayi makan menu penuh gizi, yang empat sehat lima sempurna, bukan lalu melayani suami tiap malam!

Isyu selingkuh yang berhembus itu lalu diklarifikasi Warti pada suaminya. Tapi lelaki warga Desa Gadingkembar Kecamatan Jabung (Malang) ini tak mau mengaku. Ketika dicecar terus dengan pertanyaan yang menukik, Partono malah lalu main pukul dan cekik. “Mau macem-macem, tak bunuh kamu,” kata Partono seakan niru Kadir.

Kesabaran Warti pun habis. Tengah malam seusai dilayani, Partono tidur. Warti lalu ingat akan nasibnya yang selalu disia-siakan. Segera saja dia memanaskan minyak jelantah dalam wajan. Begitu telah mendidih langsung dibawa ke kamar dan diguyurkan ke muka suaminya. Byurrrrr…., atoooooo, atoooo!

Wajah Partono langsung mlonyoh tak berbentuk. Dia dilarikan ke RS. Saeful Anwar Malang, sementara Warti diamankan ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan polisi Polsek Jabung dia mengaku, puas setelah berhasil membalas sakit hatinya. “Saya sudah mencoba sabar dan memendam deritaku sendiri, dia tak mau tahu juga,” katanya.

——————————————
kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
—————————————–

Asmara Antarbesan

Perselingkuhan memang tak mengenal status. Bila setan tengah mendominasi otak, jangankan anak menantu, besan pun bisa disikat habis. Lihat kelakuan Wilopo, 58 tahun, dari Semarang ini. Ny. Mawar, 50 tahun, yang merupakan ibu dari menantunya sendiri, “ditelateni” juga. Skandal antar besan ini baru terungkap ketika Wilopo-Mawar kencan di hotel tapi lakinya mati di atas perut gara-gara minum obat kuat.

Enak ngkali ya selingkuh itu (tahuuuuk-Red), buktinya kolom ini tak pernah kekurangan bahan. Dari selingkuh satu ke selingkuh lainnya selalu ada menghiasi dunia mesum. Pendatang barunya salah satunya dari Semarang, yakni Wilopo penduduk Jalan Gajah Raya. Mungkin saking nafsunya yang segede gajah, besan sendiri dilirak-lirik melulu. “Hasil produknya saja cakep, mesti pabriknya juga enak,” begitu Wilopo beranalisa.

Lima tahun lalu anak lelaki Wilopo memang kawin dengan putrinya Ny. Mawar. Tiga tahun setelah perkawinan tersebut, pasangan itu menghadiahkan seorang cucu bagi Wilopo dan Ny. Mawar selaku para besan. Sejak ada cucu tersebut, Wilopo suka berkunjung ke rumah anaknya, dengan alasan kangen cucu. Kebetulan yang ngemong cucu itu adalah Ny. Mawar sendiri, karena bapak dan ibu si bayi memang semua pekerja kantoran.

Umumnya kakek, mesti ingin menggendong cucunya begitu ketemu. Begitu juga Wilopo, setiap ke rumah anak lelakinya dia langsung merebut si Otong cucu pertamanya itu dari gendongan Ny. Mawar sang besan. Setelah itu si bayi lalu dikudang-kudang, dinyanyikan lagu-lagu Jawa kegemarannya, dari “montor-montor cilik” hingga lagu “ tak lela ledung”. “Putuku sing njloned dhewe (cucuku paling ganteng sendiri),” kata Wilopo selalu.

Korsleting antar besan itu terjadi ketika sekali waktu Wilopo hendak mengambil si cucu dari gendongan Ny. Mawar. Kebetulan si bayi sedang tidur nyenyak, sehingga Wilopo terpaksa harus puas hanya ngelus-elus pipi cucunya yang menempel di dada besannya. Nah, di sinilah mulai timbul masalah. Tanpa sengaja tangan Wilopo menyenggol “indomilk” milik Ny. Mawar. Ada rasa kenikmatan di situ, sehingga dia tak beranjak “ngelus-elus” pipi cucunya.

Amboi, meski usianya sudah 48 tahun kala itu, indomilk sang besan masih nampak kenceng dalam sentuhan tangan Wilopo. Uniknya, meskipun lama-lama terasa bahwa elusan buat cucu sekadar kamuflase, Ny. Mawar tak mencoba menepiskan tangan nakal besan. Bahkan tangan itu makin mendesak, dia tetap membiarkan saja. “Kayaknya ini enak diselingkuhi dan perlu,” begitu kata batin Wilopo kemudian.

Mawar selanjutnya masuk pembahasan Wilopo untuk medan selingkuh. Dibanding istrinya di rumah, wanita itu jauh lebih muda. Selain itu, wajahnya juga masih lumayan ayu, dan kulitnya juga putih bersih, meski sudah mulai kusut sedikit. Nilai tambah besan itu adalah, dia dalam status janda. Dus bila terjadi apa-apa di kemudian hari, resikonya paling-paling ke penghulu bukan ke kantor polisi!

Itu titik awal Wilopo berbuat serong. Dan sejak kejadian itu, dia menjadi makin sering nengok cucunya. Selaian ingin memanjakam si Otong, sang kakek ini juga ingin memanjakan “si entong” miliknya. Sebab dari gerak-geriknya, Ny. Mawar memang bisa digarap. Kelihatannya pembawaan si besan memang jinak-jinak merpati, tapi jangan salahkan orang bila nanti nelur sendiri!

Keluarga mantunya memang tak punya pembantu, sehingga praktis Ny. Mawar sendirian di rumah itu antara jam 08.00 hingga pukul 16.00. Ini medan yang sangat ideal bagi Wilopo. Mulailah dia menggerilya besannya. Awalnya memang menolak, tapi setelah ketemu “pengapesannya” di ujung telinga, dia hanya klepeg-klepeg ketika dibimbing Wilopo ke kamar. Di situlah kemudian terjadi aksi pornoaksi tidak resmi.

Aksi selingkuh di rumah menantu dengan lawannya besan pula, memang sangat riskan. Maka setelah dua tahun “dimakan di tempat”, beberapa hari lalu Mawar dibawa ke sebuah hotel di Gombel, Semarang selatan. Di sanalah kemudian mereka berpacu dalam birahi secara total. Di samping suasananya sangat baru, Wilopo kala itu memang memaki obat perangsang. “Aku belakangan memang sudah mengalami perjuangan hidup,” katanya terus terang.

Hari itu agaknya kesialan menyapa. Ketika Wilopo hendak mengulang sukses di ronde ke dua, tiba-tiba dia kejang-kejang tepat di atas perut Ny. Mawar, lalu terkulai sebelum mencapai finish. Besan gatelan itu mengemasi bajunya, baru lapor ke satpam hotel. Sungguh Ny. Mawar tak bisa membayangkan, resiko apa yang bakal diterima setelahnya. Masak anak satu ranjang, antar besan ikutan pula dalam satu ranjang?

http://beritaseru.blogspot.com/

——————————————
kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok

About these ads

One Response

 1. ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Lampiran 2 :
  Hermeneutika dan Infiltrasi Kristen

  Majalah GATRA edisi 3 April 2004 menurunkan laporan cukup panjang tentang fenomena kajian hermeneutika di kalangan perguruan Islam di Indonesia. Disebutkan, dua perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Islam Negeri Jakarta dan IAIN Yogyakarta sudah mengajarkan mata kuliah Hermenutika untuk mahasiswanya. Laporan GATRA itu menarik untuk dicermati, di tengah-tengah hingar bingar pemilu 2004. Mengapa? Sebab, fenomena ini menunjukkan, betapa lemahnya pertahanan kaum Muslim dalam aspek yang sangat strategis, yakni cara pemahaman (epistemologis) terhadap sumber utama Islam, yakni al-Quran.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Laporan GATRA mengulas terbitnya satu majalah pemikiran dan peradaban Islam, ISLAMIA, awal Maret 2004, yang nomor perdananya mengulas secara mendalam masalah hermeneutika.

  Pada dasarnya, hermeneutika adalah metode tafsir Bible, yang kemudian dikembangkan oleh para filosof dan pemikir Kristen di Barat menjadi metode interpretasi teks secara umum. Oleh sebagian cendekiawan Muslim, kemudian metode ini diadopsi dan dikembangkan, untuk dijadikan sebagai alternatif dari metode pemahaman al-Quran yang dikenal sebagai ilmu tafsir. Jika metode atau cara pemahaman al-Quran sudah mengikuti metode kaum Yahudi-Nasrani dalam memahami Bible, maka patut dipertanyakan, bagaimanakah masa depan kaum Muslim di Indonesia? Pertanyaan ini perlu disampaikan, kepada kita semua, termasuk kepada para politisi Muslim, yang sedang aktif menggalang dukungan suara untuk partai dan dirinya. Bahwa, ada kanker ganas yang sedang bekerja sangat cepat menggeregoti organ-organ vital kaum Muslimin.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Apakah hermeneutika dapat diadopsi untuk menggantikan tafsir al-Quran? Sebuah ulasan ringkas dan komprehensif tentang hermeneutika dan al-Quran disusun oleh Syamsuddin Arif, kandidat doktor bidang pemikiran Islam di ISTAC-IIUM, yang sedang melakukan penelitian di Johann Wolfgang Goethe-Universitet, Frankfurt am Main, Jerman. Syamsuddin Arif termasuk salah satu cendekiawan Muslim langka yang kini dimiliki kaum Muslim. Selain menguasai bahasa Arab dan Inggris dengan fasih, lisan dan tulisan, alumnus Pondok Gontor ini juga menguasai bahasa Latin dan Yunani. Di Jerman, di tengah-tengah kesibukan penelitiannya, sedang menekuni bahasa Hebrew dan Syriac.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Catatan Syamsuddin Arief berikut ini sangat menarik dan penting untuk dicermati, mengingat, bahwa biasanya, banyak pemikir dan tokoh Islam, sangat peduli dengan wacana pemikiran Islam yang terkait dengan aspek fiqih dan politik, seperti isu perkawinan antar agama atau masalah penerapan syariat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, jarang sekali yang peduli atau memahami masalah-masalah kajian metodologis atau epistemologis yang sebenarnya lebih mendasar dan berdampak besar dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia di masa depan.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Contohnya masalah hermeneutika. Tampak, bagaimana banyak ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia, terlambat memahami masalah yang sangat fundamental tersebut. Padahal, beberapa institusi pendidikan Islam sudah mengajarkan hermeneutika sebagai alternatif bagi metode penafsiran al-Quran yang selama ini dikenal oleh umat Islam pada umumnya. Bahkan, sekarang sudah banyak muncul cendekiawan dan tokoh-tokoh organisasi Islam, yang begitu bersemangat menyebarkan dan mengajarkan hermeneutika, dengan menyerukan agar metode tafsir klasik al-Quran tidak digunakan lagi.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Semestinya, umat Islam tidak menunjukkan sikap ekstrim dalam menyikapi setiap gagasan baru, baik bersikap latah untuk menerima atau menolaknya. Yang diperlukan adalah sikap kritis. Sikap inilah yang telah ditunjukkan oleh para ulama Islam terdahulu, sehingga mereka mampu menjawab setiap tantangan zaman, tanpa kehilangan jatidiri pemikiran Islam itu sendiri.

  Apalagi, di kalangan umat Islam, mulai muncul gejala umum yang mengkhawatirkan, yakni mudahnya mengambil dan meniru metodologi pemahaman al-Quran dan al-Sunnah yang berasal dari pemikiran dan peradaban asing.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Gerakan impor pemikiran semakin gencar dilakukan, terutama oleh kalangan yang menggeluti Islamic Studies. Sayangnya, tidak banyak yang memiliki sikap teliti sebelum membeli gagasan-gagasan impor yang sebenarnya bertolak-belakang dengan dan berpotensi menggerogoti sendi-sendi akidah seorang Muslim. Salah satu produk asing tersebut adalah hermeneutika, yang belum lama ini dipasarkan dalam sebuah seminar nasional Hermeneutika al-Qur’an: Pergulatan tentang Penafsiran Kitab Suci di sebuah perguruan Tinggi.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Konon tujuannya antara lain mencari dan merumuskan sebuah hermeneutika al-Quran yang relevan untuk konteks umat Islam di era globalisasi umumnya dan di Indonesia khususnya. Terlanjur gandrung pada segala yang baru dan Barat (everything new and Western), sejumlah cendekiawan yang nota bene Muslim itu menganggap hermeneutika bebas-nilai alias netral. Bagi mereka, hermeneutika dapat memperkaya dan dijadikan alternatif pengganti metode tafsir tradisional yang dituduh ahistoris (mengabaikan konteks sejarah) dan uncritical (tidak kritis). Kalangan ini tidak menyadari bahwa hermeneutika sesungguhnya sarat dengan asumsi-asumsi dan implikasi teologis, filosofis, epistemologis dan metodologis yang timbul dalam konteks keberagamaan dan pengalaman sejarah Yahudi dan Kristen.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Istilah dan Sejarahnya
  Secara etimologi, istilah hermeneutics berasal dari bahasa Yunani (ta hermeneutika), (bentuk jamak dari to hermeneutikon) yang berarti hal-hal yang berkenaan dengan pemahaman dan penerjemahan suatu pesan. Kedua kata tersebut merupakan derivat dari kata Hermes, yang dalam mitologi Yunani dikatakan sebagai dewa yang diutus oleh Zeus (Tuhan) untuk menyampaikan pesan dan berita kepada manusia di bumi.
  Dalam karya logika Aristoteles, kata hermeneias berarti ungkapan atau pernyataan (statement), tidak lebih dari itu.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Bahkan para teolog Kristen abad pertengahan pun lebih sering menggunakan istilah interpretatio untuk tafsir, bukan hermeneusis. Karya St. Jerome, misalnya, diberi judul De optimo genere interpretandi (Tentang Bentuk Penafsiran yang Terbaik), sementara Isidore dari Pelusium menulis De interpretatione divinae scripturae (Tentang Penafsiran Kitab Suci). Adapun pembakuan istilah hermeneutics sebagai suatu ilmu, metode dan teknik memahami suatu pesan atau teks, baru terjadi kemudian, pada sekitar abad ke-18 Masehi. Dalam pengertian modern ini, hermeneutics biasanya dikontraskan dengan exegesis sebagaimana ilmu tafsir dibedakan dengan tafsir.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Adalah Schleiermacher, seorang teolog asal Jerman, yang konon pertama kali memperluas wilayah hermeneutika dari sebatas teknik penafsiran kitab suci (Biblical Hermeneutics) menjadi hermeneutika umum (General Hermeneutics) yang mengkaji kondisi-kondisi apa saja yang memungkinkan terwujudnya pemahaman atau penafsiran yang betul terhadap suatu teks.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Schleiermacher bukan hanya meneruskan usaha Semler dan Ernesti untuk membebaskan tafsir dari dogma,ia bahkan melakukan desakralisasi teks. Dalam perspektif hermeneutika umum,semua teks diperlakukan sama, tidak ada yang perlu di-istimewakan, apakah itu kitab suci (Bible) ataupun teks karya manusia biasa.
  Kemudian datang Dilthey yang menekankan historisitas teks dan pentingnya kesadaran sejarah (Geschichtliches Bewusstsein). Seorang pembaca teks, menurut Dilthey, harus bersikap kritis terhadap teks dan konteks sejarahnya, meskipun pada saat yang sama dituntut untuk berusaha melompati jarak sejarah antara masa-lalu teks dan dirinya. Pemahaman kita akan suatu teks ditentukan oleh kemampuan kita mengalami kembali (Nacherleben) dan menghayati isi teks tersebut.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Di awal abad ke-20, hermeneutika menjadi sangat filosofis. Interpretasi merupakan interaksi keberadaan kita dengan wahana sang Wujud (Sein) yang memanifestasikan dirinya melalui bahasa, ungkap Heidegger. Yang tak terelakkan dalam interaksi tersebut adalah terjadinya hermeneutic circle, semacam lingkaran setan atau proses tak berujung-pangkal antara teks, praduga-praduga, interpretasi, dan peninjauan kembali (revisi).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Demikian pula rumusan Gadamer, yang membayangkan interaksi pembaca dengan teks sebagai sebuah dialog atau dialektika soal-jawab, dimana cakrawala kedua-belah pihak melebur jadi satu
  (Horizontverschmelzung), hingga terjadi kesepakatan dan kesepahaman. Interaksi tersebut tidak boleh berhenti, tegas Gadamer. Setiap jawaban adalah relatif dan tentatif kebenarannya, senantiasa boleh dikritik dan ditolak.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Habermas pergi lebih jauh. Baginya, hermeneutika bertujuan membongkar motif-motif tersembunyi (hidden interests) yang melatarbelakangi lahirnya sebuah teks. Sebagai kritik ideologi, hermeneutika harus bisa mengungkapkan pelbagai manipulasi, dominasi, dan propaganda dibalik bahasa sebuah teks, segala yang mungkin telah mendistorsi pesan atau makna secara sistematis.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Asumsi dan Implikasinya
  Dengan latarbelakang seperti itu, hermeneutika jelas tidak bebas-nilai. Ia mengandung sejumlah asumsi dan konsekuensi. Pertama, hermeneutika menganggap semua teks adalah sama, semuanya merupakan karya manusia.

  Asumsi ini lahir dari kekecewaan mereka terhadap Bible. Teks yang semula dianggap suci itu belakangan diragukan keasliannya. Campur-tangan manusia dalam Perjanjian Lama (Torah) dan Perjanjian Baru (Gospels) ternyata didapati jauh lebih banyak ketimbang apa yang sebenarnya diwahyukan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa as. Bila diterapkan pada al-Quran, hermeneutika otomatis akan menolak status al-Quran sebagai Kalamullah, mempertanyakan otentisitasnya, dan menggugat ke-mutawatir-an mushaf Usmani.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Kedua, hermeneutika menganggap setiap teks sebagai produk sejarah—sebuah asumsi yang sangat tepat dalam kasus Bible, mengingat sejarahnya yang amat problematik. Hal ini tidak berlaku untuk al-Qur’an, yang kebenarannya melintasi batas-batas ruang dan waktu (trans-historical) dan pesan-pesannya ditujukan kepada seluruh umat manusia (hudan li-n naas).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Ketiga, praktisi hermeneutika dituntut untuk bersikap skeptis, selalu meragukan kebenaran dari manapun datangnya, dan terus terperangkap dalam apa yang disebut sebagai lingkaran hermeneutis, dimana makna senantiasa berubah. Sikap semacam ini hanya sesuai untuk Bibel, yang telah mengalami gonta-ganti bahasa (dari Hebrew dan Syriac ke Greek, lalu Latin) dan memuat banyak perubahan serta kesalahan redaksi (textual corruption and scribal errors). Tetapi tidak untuk al-Qur’an yang jelas kesahihan proses transmisinya dari zaman ke zaman.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Keempat, hermeneutika menghendaki pelakunya untuk menganut relativisme epistemologis. Tidak ada tafsir yang mutlak benar, semuanya relatif. Yang benar menurut seseorang, boleh jadi salah menurut orang lain. Kebenaran terikat dan bergantung pada konteks (zaman dan tempat) tertentu. Selain mengaburkan dan menolak kebenaran, faham ini juga akan melahirkan mufassir-mufassir palsu dan pemikir-pemikir yang tidak terkendali (liar).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Dampak penggunaan metode hermeneutika terhadap pemikiran Islam sudah sangat mencolok di Indonesia. Misalnya, pemikiran tentang kebenaran satu agama, serta tidak boleh adanya truth claim (klaim kebenaran) dari satu agama tertentu. Paham ini disebarkan secara meluas. Pada 1 Maret 2004 lalu, dalam sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, seorang profesor juga mengajukan gagasan tentang tidak bolehnya kaum Muslim melakukan truth claim. Sebab, hanya Allah yang tahu kebanaran.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Pada tataran fiqih, semakin gencar disebarkan pemahaman yang mendekonstruksi hukum-hukum fiqih Islam, yang qath’iy, seperti kewajiban jilbab, haramnya muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, dan sebagainya.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Jika metodologi pemahaman al-Quran sudah dirusak oleh para ulama, cendekiawan, dan tokoh Islam, yang semestinya menjaga umat, maka keadaan ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Tentunya kaum Muslimin sangat perlu mencermati dan melakukan tindakan pencegahan dan penyembuhan terhadap serbuan penyakit yang sudah begitu jauh mencengkeram dan merusak tubuh umat Islam.
  Wallahu a’lam. (KL, 31 Maret 2004). (Ulasan ringkas Adian Husaini tentang hermeneutika dari Syamsuddin Arif yang sudah dibuat Catatan Akhir Pekan di Radio Dakta dan hidayatullah.com/ Catatan Akhir Pekan ke-48 Radio Dakta 92,15 FM, Oleh: Adian Husaini).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Lampiran 3 :
  Sejarah Singkat IAIN

  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sekarang berjumlah 14 mungkin bukan merupakan bentuk kelembagaan yang final dalam perkembangan kelembagaan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Seperti tercatat dalam sejarah, nama Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia terus berubah sebagai upaya meresponi perkembangan masyarakat dan sekaligus juga sebagai obyek tarik menarik antara berbagai kekuatan atau kelompok dalam masyarakat.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Kehadiran IAIN di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dari suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia. Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirjosandjoyo dalam Pedoman Masyarakat No. 15 Tahun IV (1938) pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum Muslim di tanah Hindia Belanda yang terjajah itu. Dikatakan oleh Satiman antara lain bahwa sewaktu Indonesia masih tidur, onderwijs (pengajaran) agama di pesantren mencukupi keperluan umum. Akan tetapi setelah Indonesia bangun, maka diperlukan adanya sekolah tinggi agama. Apalagi dengan kedatangan kaum Kristen yang banyak mendirikan sekolah dengan biaya rendah dan dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka keperluan akan adanya sekolah tinggi agama Islam itu semakin terasakan lagi dan kalau tidak, pengaruh Islam akan semakin kecil. Demikian alasan Satiman.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Gagasan tersebut kemudian terwujud pada tanggal 8 Juli 1946 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakkir, sebagai realisasi kerja sebuah yayasan (Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam) yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua dan M. Natsir sebagai sekretaris. Dalam memorandumnya Drs. Moh. Hatta menyatakan bahwa agama adalah salah satu tiang kebudayaan bangsa. Oleh karena penduduk Indonesia 90 % beragama Islam maka pendidikan agama Islam adalah salah satu soal maha penting dalam memperkokoh kedudukan masyarakat. Untuk itu perlu didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). Pada masa revolusi STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota itu.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Pada November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Pada 20 Februari 1951 Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII), yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950, bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Sebagai wujud penghargaan pemerintah bagi Yogyakarta sebagai Kota Revolusi, kepada golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949. Ini bermula dengan pendirian Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada pada 17 Pebruari 1946 yang kegiatannya tertunda karena Belanda menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Setelah persetujuan Roem Royen ditanda tangani pada 7 Mei 1949 muncul keinginan untuk segera menyelenggarakan kembali pendidikan tinggi nasional. Pada awalnya keinginan itu berhimpitan dengan rencana perbaikan Perguruan Tinggi federal sesuai dengan bentuk negara yang diusulkan Belanda ketika itu, tetapi para republikan tetap menginginkan Republik Indonesia memiliki Perguruan Tinggi sendiri di Yogyakarta.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Atas bantuan Sultan Hamengkubuwono IX, beberapa bangunan milik kraton Yogyakarta digunakan untuk kegiatan Perguruan Tinggi dan sejak 7 Desember 1949 semua lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada di Yogyakarta digabungkan di bawah satu atap dalam naungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang kemudian dikukuhkan dengan PP No. 23 tanggal 16 Desember 1949 tersebut dan sejak 14 Desember 1949 Pemerintah RI secara resmi mulai menyelenggarakan Perguruan Tinggi Negeri yang dikenal dengan Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada 1954 kata Universiteit diganti dengan kata Universitas dan kata Negeri dihilangkan sehingga menjadi Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, kepada golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas Agama UII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Peresmian PTAIN dengan jurusan Da’wah (kelak Ushuluddin), Qodlo (kelak menjadi Syari’ah) dan Pendidikan (Tarbiyah) menjadi Perguruan Tinggi Negeri dilakukan pada 26 September 1951. Sementara di Jakarta, enam tahun kemudian berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Dalam rangka menjadikan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta lebih memenuhi kebutuhan umat Islam akan pendidikan tinggi Agama Islam, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri. Menurut dokumen ini, penggabungan itu diberi nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jami’ah al-Islamiah al-Hukumiyah_ yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan PTAIN Yogyakarta sebagai Induk dan ADIA Jakarta sebagai fakultas dari Institut baru tersebut. IAIN ini akhirnya diresmikan pada 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama, K. H. Wahib Wahab.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Perkembangan IAIN yang pesat dengan bermunculannya fakultas-fakultas cabang di berbagai pelosok tanah air menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963, yang memungkinkan didirikannya suatu IAIN yang terpisah dari pusat. Sudah barang tentu, berdasarkan pertimbangan historis, Jakartalah yang pertama mendapatkan kesempatan untuk memiliki IAIN baru ini. Dengan demikian, IAIN Jakarta adalah IAIN kedua yang berdiri setelah IAIN Yogyakarta. Kini, IAIN sudah berjumlah 14 buah dengan dibukanya IAIN terakhir di Sumatra Utara pada 1973 oleh Menteri Agama waktu itu, Prof. Dr. H. A. Mukti Ali.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965, maka terhitung sejak 1 Juli 1965 IAIN Al-Jami’ah di Yogyakarta diberi nama Sunan Kalijaga, nama salah seorang tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. Kini hampir 49 tahun sudah usia IAIN Sunan Kalijaga, dihitung sejak diresmikannya PTAIN pada 26 September 1951.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Penetapan tanggal ini dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Agama No. 399 Tahun 1993 tentang Statuta IAIN Sunan Kalijaga. IAIN-IAIN lain juga diberi tambahan nama seperti Syarif Hidayatullah untuk IAIN Jakarta, Walisongo untuk Semarang, Sunan Gunung Jati, Bandung dan sebagainya.***

  Disadur dari Artikel Atho Mudzhar Kedudukan IAIN sebagai Perguruan Tinggi.
  (DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA – BIRO HUKUM DAN HUMAS
  Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat)

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Kasus Masjid Dhirar

  Di Madinah, sebelum Rasulullah saw berhijrah ke sana, ada seorang lelaki bernama Abu Amir Ar-Rahib (pendeta), dari suku Khazraj. Dia pernah menganut agama Nasrani, dan mengajarkan ilmu-ilmu Ahlul Kitab, serta mempunyai kedudukan yang penting dalam kalangan mereka. Setelah Rasulullah saw berhijrah ke Madinah dan memperoleh pengikut yang banyak dari penduduk Madinah itu, sehingga kaum Muslimin telah menjadi kuat, dan Allah telah memenangkannya terhadap kaum musyrikin, maka Abu Amir keluar dari kota Madinah, melarikan diri ke Makkah. Ia membujuk kaum musyrikin untuk menciderai Rasulullah dalam perang Uhud. Bahkan ia berpidato kepada kaumnya yang terdiri dari orang-orang Anshar supaya mereka berpihak kepadanya. Akan tetapi kaumnya itu menolak dengan tandas. Dan setelah peperangan itu (Uhud) selesai, maka Abu Amir melarikan diri serta meminta perlindungan kepada Heraclius, raja Romawi. Dia meminta bantuan kepada raja tersebut untuk memerangi Rasulullah dan kaum Muslimin. Raja tersebut mengabulkan permintaannya, serta menjanjikan kepadanya untuk memberikan bantuan. Abu Amir lalu berkirim surat kepada sekelompok kaumnya yang terdiri dari orang-orang munafiq, mengabarkan kepada mereka bahwa ia akan datang membawa pasukan untuk memerangi dan mengalahkan Nabi Muhammad saw. Dan ia memerintahkan agar mereka (orang-orang munafiq) membuat sebuah benteng sebagai tempat perlindungan bagi orang-orangnya yang nanti akan datang kepada mereka dengan membawa surat-suratnya; dan tempat itu kelak akan digunakannya sebagai kubu pertahanan, apabila nantinya ia datang kepada mereka.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Hasutan dan anjuran Abu Amir ar-Rahib yang demikian itu dapat menarik hati dan mempengaruhi jiwa orang-orang Banu Ghunam, sehingga mereka lalu bersama-sama mendirikan masjid baru itu, dengan tujuan seperti yang dikehendaki oleh Abu Amir.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Maka mulailah para pengikutnya itu membangun sebuah masjid yang berdekatan letaknya dengan masjid Quba’. Mereka membuat bangunan itu sedemikian rupa kokohnya dan selesai mereka kerjakan sebelum berangkatnya Rasulullah ke Peperangan Tabuk. Mereka datang kepada Rasulullah saw dan meminta agar beliau bershalat di masjid tersebut, sebagai tanda bahwa beliau merestui pembangunan masjid itu. Mereka menyebutkan kepada Rasulullah saw bahwa bangunan tersebut mereka dirikan hanyalah semata-mata untuk menampung orang-orang lemah di antara mereka dan orang-orang yang menderita sakit pada malam-malam musim dingin. Untunglah pada saat itu Rasulullah mendapat perlindungan dari Allah SWT sehingga beliau terhindar dari tipu daya orang-orang munafiq itu dan tidak bershalat di tempat itu. Rasulullah menjawab tawaran mereka untuk shalat dalam masjid tersebut dengan katanya :

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  “Innii ‘alaa junahi safarin wa haali syughlin, walau qod qodimnaa in sya-a lloohu la atainaakum fa shollainaa lakum fiihi.”

  “Sesungguhnya saya sekarang ini sedang berhalangan dan akan pergi untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang menghajatkan penuh perhatian. Jika kami nanti telah datang, insya Allah tentu mendatangi kamu, lalu kami mengerjakan shalat di dalamnya bersama-sama kamu.”

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Demikianlah jawab Nabi saw atas permintaan mereka. Oleh sebab itu, maka ketika Nabi saw bersama tentara kaum Muslimin kembali dari Tabuk, perjalanan beliau sedang sampai di satu tempat yang bernama Zi Awan, sebuah tempat di luar kota Madinah, kira-kira sejauh perjalanan satu jam lagi, datanglah serombongan kaum munafiqin kepada beliau dengan mengemukakan permintaan, supaya beliau memerlukan datang ke masjid Quba’ –yang kedua–, yang baru didirikan oleh mereka itu, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh beliau ketika hendak berangkat ke Tabuk. Permintaan mereka yang demikian itu oleh Nabi saw ketika itu akan dikabulkan, dan beliau bercita-cita di dalam hati akan mendatanginya juga, sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan oleh mereka; tetapi mendadak seketika itu juga beliau menerima wahyu dari Hadirat Allah , yang bunyinya:

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  107. “Dan (dia antara orang-orang munafiq itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin) dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan RasulNya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan”. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah berdusta (dalam sumpahnya).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  108. Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba’), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.

  109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhoan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dhalim.

  110. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
  (At-Taubah/ 9: 107-110).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Setelah ayat-ayat yang tersebut itu diterima oleh Nabi saw maka sudah barang tentu beliau ketika itu tidak jadi berangkat ke Quba’ untuk memenuhi panggilan dan permintaan kaum munafiqin mendatangi masjid yang baru itu. Bahkan lantaran Allah telah menyatakan dengan sabdaNya bahwa masjid itu adalah Masjid Dhirar, yang berarti bahaya dan celaka, tegasnya membahayakan atau mencelakakan bagi kaum Muslimin, maka ketika itu Nabi saw memerintahkan kepada beberapa orang dari kaum Muslimin, di antaranya seorang yang beranama Wasyi.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Dalam riwayat lain dikatakan , bahwa kaum Muslimin yang diperintahkan oleh Nabi supaya membakar dan menghancurkan masjid dhirar itu ialah Malik bin Dukhsyum dan Ma’an bin ‘Adi atau saudaranya, ‘Ashim bin ‘Adi. Beliau bersabda kepada mereka berdua:

  “Intholiqoo ilaa haadzal masjididh dhoolimi ahluhu fahdimaahu waharriqoohu.”

  “Berangkatlah kamu berdua ke masjid yang ahlinya dholim itu, lalu binasakanlah dan bakarlah oleh kamu berdua akan dia.”

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Para sahabat yang menerima perintah itu dengan segera lalu berangkat ke Quba’, dan sesampainya di sana, lalu masing-masing mengambil daun-daun atau pelepah-pelepah kurma yang sudah kering guna alat membakar masjid dhirar itu. Kemudian dengan diam-diam mereka lalu membakarnya dan merobohkannya sampai habis menjadi abu, pada waktu antara maghrib dan `isya’.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Ingin Membunuh Nabi SAW dan Jadi Kaki Tangan Asing

  Sementara itu Hamka mengemukakan, setelah menilik penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Baghawi, bertambah pentinglah penglihatan kita tentang kedudukan keempat ayat ini di dalam surat Al-Bara’ah (At-Taubah), khusus membicarakan orang-orang munafiq. Bahwa selain daripada munafiq yang hendak membunuh beliau (Nabi saw) di tempat curang di perjalanan pulang, ada pula yang menjadi kaki tangan asing (subversi) di Madinah sendiri, dengan membuat camouflase (pura-pura) mendirikan masjid, padahal masjid palsu itu hendak dijadikan markas apabila tentara Rum datang.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Selanjutnya Hamka mengemukakan: Setelah kita ketahui tadi siapa Abu ‘Amir Ar-Rahib dan kita pertalikan dengan 12 orang munafik yang menjadi kaki tangannya di Madinah itu, mengertilah kita sekarang bagaimana duduk soal Masjid baru ini didirikan ialah dengan 4 maksud jahat. Pertama, hendak membuat dhiraar. Artinya bencana atau bahaya. Terutama ialah bahaya niat jahat dan pengkhianatan yang dipelopori oleh seorang kafir yang telah mengkhianati kaumnya. Abu ‘Amir bukan saja munafiq lagi, tetapi lebih dari itu, musuh besar kaki tangan Kerajaan lain. Yang munafiq ialah 12 orang penyambutnya di Madinah itu. Yang kedua, niscaya teranglah bahwa maksud mendirikan masjid ini bukan dari iman, tetapi dari kufur. Ketiga, dengan mendirikan masjid ini masyarakat yang tadinya satu menjadi pecah. Yang keempat, telah terang lagi puncak kejahatan tertinggi dari maksud itu, yaitu hendak dijadikan tempat pengintip (irshad) gerak-gerik Rasul dan orang-orang beriman, yang menjadi anjuran dari Abu ‘Amir tadi. Yaitu orang yang sejak sebelumnya memang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya, sejak perang Uhud sampai perang Hawazin dan berharap Madinah diserang Rum, supaya dengan paksa penduduk Madinah dapat dijadikan pemeluk Nasrani. Mungkin ada niat jika mereka menang, masjid itu langsung kelak dijadikan gereja dengan pengakuan kerajaan Rum, dan Abu ‘Amir diangkat menjadi Uskupnya.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Kemudian datanglah sambungan ayat: “Namun mereka akan bersumpah, tidak ada maksud kami, kecuali kebaikan.” Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, seketika mengundang Nabi saw supaya sudi shalat di sana, mereka menyatakan bahwa maksud mendirikan masjid itu adalah baik, yaitu untuk orang-orang lemah, atau orang sakit atau orang yang tidak tahan dingin keluar malam di musim dingin. Pendeknya ada-ada saja alasan yang mereka kemukakan. “Dan Allah menyaksikan, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta.” (ujung ayat 107).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  “Jangan engkau shalat padanya selama-lamanya” (pangkal ayat 108). Inilah larangan tegas dari Allah kepada Rasul saw, supaya sekali-kali jangan shalat ke sana, walaupun sebelum berangkat ke Tabuk sudah dijanjikan akan shalat ke sana, sebab Rasul saw waktu itu belum diberi tahu oleh Allah, dan beliau pun tengah repot. Malahan setelah mendapat wahyu ini, demi mengetahui keempat maksud jahat yang terkandung di dalam mendirikan masjid itu, terus Rasulullah saw memerintahkan beberapa orang sahabat pergi ke tempat itu dan segera meruntuhkan masjid berbahaya (dhiraar) itu, sampai rata dengan bumi.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Mencuri Keimanan dan Pemurtadan

  Kisah yang diabadikan dalam Al-Qur’an itu merupakan contoh nyata betapa liciknya musuh Islam yang bersekongkol dengan kekuatan kekaisaran Rum Nasrani serta orang dalam negeri yang munafiq untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Berbagai dalih dan alasan dikemukakan, seolah pembangunan masjid dhiraar itu adalah satu bentuk upaya mensejahterakan Ummat, meringankan beban Ummat, membantu orang-orang lemah, orang-orang yang tak tahan dingin, dan sebagainya.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Persekongkolan antara musuh Islam dari dalam negeri dengan kekuatan besar di luar negeri kemudian dijalin secara berkelindan dengan munafiqin-munafiqin dalam negeri adalah satu model yang pas dalam gambaran Al-Qur’an tersebut, yang kalau model sekarang adalah berbentuk proposal yang telah rapi, kemudian diujudkan dalam program suatu proyek yang diberi jangka waktu secara terinci. Data-data pun dikompliti, disertai foto-foto dan petanya, serta program-program yang telah dirinci jangka waktunya, beayanya, dan prediksi hasil pemurtadannya.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Program canggih yang serba komputerise itu pun masih dicarikan dekengan dan dukungan sana sini, kalau bisa sampai ke titik puncak pimpinan, baik di dalam maupun di luar.

  Semangat tinggi untuk memurtadkan kaum Muslimin itu tidak bisa dipungkiri, baik secara kenyataan maupun secara khabar kepastian dari wahyu Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa sebagian besar Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu ingin memurtadkan kaum Muslimin karena kedengkian dari diri mereka. Ayatnya sebagai berikut:

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  “ Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma`afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 109).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Tafsir Departemen Agama menjelaskan: Ayat ini mengandung peringatan kepada orang-orang Islam agar supaya mereka waspada terhadap tipu muslihat Ahli Kitab. Tipu muslihat yang mereka lakukan itu adakalanya dengan jalan mengeruhkan ajaran Islam, dan adakalanya dengan menimbul-nimbulkan keragu-raguan di kalangan Ummat Islam sendiri.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Mereka melakukan tipu muslihat itu disebabkan karena kedengkian semata, tidak timbul dari pandangan yang bersih. Kedengkian mereka bukanlah karena keragu-raguan mereka terhadap kandungan isi Al-Qur’aan, atau bukan karena didorong oleh kebenaran yang terdapat dalam Kitab Taurat, akan tetatapi disebabkan karena dorongan hawa nafsu, kemerosotan mental dan kedongkolan hati mereka. Itulah sebabnya maka mereka terjerumus dalam lembah kesesatan dan kebatilan.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Dalam ayat lain lebih ditegaskan lagi:

  “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (Al-Baqarah: 120).

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Dalam menafsirkan ayat itu, Kiai Misbahul Musthofa Bangilan Tuban Jawa Timur dalam kitab tafsirnya, Tajul Muslimin, berbahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon, menjelaskan dengan memberikan tanbih (peringatan/ perhatian) sebagai berikut:

  “Ayat ini walaupun yang diucapi itu Nabi Muhammad saw, tetapi yang dimaksud yaitu ummatnya Nabi, yakni Ummat Islam, karena tidak mungkin kalau Nabi Muhammad itu ikut terhadap kesenangan nafsu orang Yahudi dan Nasrani.

  Jadi dengan ayat ini, Ummat Islam harus mengerti kalau orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak puas, tidak henti-hentinya dalam upaya supaya Ummat Islam menjadi Yahudi atau Nasrani. Macam-macam tipu daya dari dua golongan ini, guna mempengaruhi Ummat Islam.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Kalau Ummat Islam sampai terjerat ikut, maka tidak akan ada yang menolongnya atau menjaganya dari siksa Allah. Dan dengan adanya ayat ini, Ummat Islam harus hidup pakai garis Islam, yaitu garis-garis yang ditentukan oleh Al-Qur’an. Sebaliknya, kalau Ummat Islam bersedia mengikuti petunjuk Allah Ta’ala maka dirinya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta’ala.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Peringatan yang lebih tandas lagi dikemukakan oleh Prof Dr Hamka sebagai berikut:

  “Dan dengan ayat ini kita telah diberi peringatan, bahwasanya Lan tardha, sekali-kali tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikuti agama mereka. Menurut loghat, huruf Lan itu berarti Nafyin- waistiqbalin, yaitu mereka tidak akan ridha, tidak, untuk selama-lamanya.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Ayat ini telah memberikan pesan dan pedoman kepada kita, buat terus menerus sampai hari kiamat, bahwasanya di dalam dunia ini akan tetap terus ada perlombaan merebut pengaruh dan menanamkan kekuasaan agama. Ayat ini telah memberi ingat kepada kita, bahwasanya tidaklah begitu penting bagi Yahudi dan Nasrani meyahudikan dan menasranikan orang yang belum beragama, tetapi yang lebih penting ialah meyahudikan dan menasranikan pengikut Nabi Muhammad saw sendiri. Sebab kalau Islam merata di seluruh dunia ini, pengaruh kedua agama itu akan hilang. Sebab apabila akidah Islamiyah telah merata dan diinsafi, kedua agama itu akan ditelannya. Sebab pemeluk Islam berarti kembali kepada hakikat ajaran yang sejati daripada Nabi Musa dan Nabi Isa. Niscaya pemeluk kedua golongan itu tidak senang, sebab agama yang mereka peluk itu telah mereka pandang sebagai golongan yang wajib dipertahankan. Dengan tidak usah mengaji lagi benar atau tidak benar.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Menurut Hamka, isyarat yang diberikan oleh ayat inilah yang telah kita temui dalam perjalanan sejak Islam bangkit dan tersebar di muka bumi ini sampai sekarang. Kalau sekiranya kita lihat kegiatan pengkristenan yang begitu hebat, sejak dari Perang Salib pertama pada 900 tahun yang lalu, sampai kepada ekspansi zending dan missi Protestan dan Katholik ke negeri-negeri Islam dengan membelanjakan uang berjuta-juta Dolar untuk mengkristenkan agama Islam, semuanya ini adalah isyarat yang telah diberikan oleh ayat ini, bahawasanya mereka belum ridha dan belum bersenang hati, sebelum umat Muhammad menurut agama mereka.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Pekerjaan mereka itu berhasil pada negeri-negeri yang orang Islamnya hanya pada nama, tetapi tidak mengerti asli pelajarannya. Kadang-kadang mereka berkata, biarkanlah orang Islam itu memeluk agama Islam pada lahir, asal kebatinan mereka telah tertukar jadi Kristen.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Orang Yahudi tidaklah mengadakan zending dan missi. Pemeluk agama Yahudi lebih senang jika agama itu hanya beredar di sekitar Bani Israel saja, sebab mereka memandang bahwa mereka mempunyai darah istimewa. Tetapi mereka memasukkan pengaruh ajaran mereka dari segi lain.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Bukan saja di dunia Islam, bahkan pada dunia Kristen mereka pun mencoba memasukkan pengaruh, sehingga merekalah yang berkuasa. Kita masih ingat bahwa dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang menjadi pegangan mereka, tidak ada pengajaran tentang hari kiamat. Agama orang Yahudi itu terlebih banyak mementingkan kepada urusan dunia, kepada harta benda. Kehidupan riba (rente) adalah ajaran orang Yahudi. Negeri Amerika Serikat yang begitu besar dan berpengaruh, terpaksa menutup kantornya dua hari dalam seminggu. Bukan saja pada hari Ahad, sebagai hari besar Kristen, tetapi Hari Sabtu pun tutup. Sebab yang memegang keuangan di Wallstreet (New York) adalah bankir-bankir Yahudi. (Kini di Indonesia ditiru juga, sejak tahun 1996-an, bahkan kantor-kantor pemerintah pun sebagian ikut tutup pada hari Sabtu, dan tetap buka pada Hari Jum’at, bahkan biasanya Satpam/ penjaga keamanannya sangat sulit untuk berjum’atan, sekalipun mereka Muslim dan bekerja di Departemen Agama, pen). Sebab itu maka segala sesuatu kelancaran ekonomi di tangan Yahudi. Sedangkan di Amerika lagi demikian, apatah lagi di negeri-negeri lain.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Gerakan Vrijmetselar, gerakan Masoniah (Freemasonry, pen), dan beberapa gerakan internasional yang lain, tempuknya dalam tangan Yahudi. Dunia Islam tidak perlu masuk agama mereka, asal turutkan pengaruh mereka. Negeri-negeri Islam yang besar-besar terpaksa mendirikan bank-bank, menjalankan niaga dan ekonomi berdasarkan kepada riba, baik riba besar atau riba kecil; terpaksa memperlicin hukum riba supaya bernafas untuk hidup, tidak dapat mencari jalan lain, sebab seluruh dunia telah dikongkong oleh ajaran Yahudi.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Sedikit orang Yahudi yang berpencar-pencar di seluruh dunia dapat mendirikan sebuah negara Yahudi, mereka beri nama Israel, di tengah-tengah negeri orang Arab, dengan dibantu oleh Kerajaan Inggeris dan Amerika, bahkan mendapat pengakuan pertama dari Rusia Komunis.

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

  Semuanya inilah yang diisyaratkan oleh ayat yang tengah kita tafsirkan, bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani belum merasa puas hati, sebelum kita penganut ajaran Muhammad mengikuti ajaran mereka. Ini bukanlah ancaman yang menimbulkan takut, tetapi sebagai perangsang supaya kaum Muslimin terus berjihad menegakkan agamanya, dan melancarkan dakwahnya. Karena selama kaum Muslimin masih berpegang teguh kepada ajaran agama yang dipeluknya, mengamalkannya dengan penuh kesadaran, tidaklah mereka akan runtuh lantaran usaha kedua pemeluk agama itu. Sebab ayat telah menegaskan, bahwasanya petunjuk yang sejati tidak ada lain, melainkan petunjuk Allah.

  - Berasal dari MCB Swaramuslim – Navigasi & Konversi ke format chm oleh: pakdenono

  ===================================
  kumpulan cerita seronok – kisah seronok – cerita-cerita seronok – kisah-kisah seronok
  ===================================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: