• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Artikel Terbaru 083821513356

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,252,305 hits

kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan

kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
—————————————————–

Kerokan Paling Mewah

Rupanya hidup bermewah-mewah bukan monopoli orang kaya saja. Meski Fulanah – Jhoko hanya guru madrasah, mereka menyempatkan diri “kerokan” dalam sebuah hotel di Kediri (Jatim). Tapi karena mereka bukan suami istri, kerokan paling mewah sepanjang sejarah Kediri ini jadi urusan polisi.

Ini memang kisah aneh, tapi sekaligus memalukan. Sebab baik Fulanah, 50, maupun Jhoko, 55, adalah seorang guru. Guru pun bukan sembarang guru, melainkan guru madrasah tsanawiyah di kota Nganjuk. Dengan predikat yang sarat bermuatan agama tersebut, mestinya tali moral dan iman mereka tak diragukan lagi. Tapi ternyata, godaan setan lebih kuat sehingga menggelincirkan mereka ke hubungan yang terlarang. Padahal, kenikmatan sesaat itu menyebabkan citra kedua guru ini jatuh di masyarakat.

Fulanah dan Jhoko memang teman sepekerjaan. Mereka juga sama-sama sudah punya keluarga masing-masing. Tapi bagi setan, menggarap mereka menjadi pasangan selingkuh bukan soal sulit. Apa lagi Jhoko ini termasuk lelaki yang kelewat normal, mudah tergiur konde bulat dan pantat besar. Sekali kena lirik Bu Fulanah, langsung klepeg-klepeg lali purwa duksina (lupa arah) dan keluarga. Ketika setan merekomendasikan mereka untuk bermesum ria, langsung saja meng-hooh-kan diri.

Dalam lingkungan sekolah mereka, Bu Guru ini memang nampak paling menonjol. Meski usia Fulanah sudah pas kepala lima, tapi bodinya masih sekel nan cemekel. Didukung oleh perwajahan dan penampilan yang cukup menakjubkan, banyak lelaki yang tertarik untuk menikmati wajahnya berlama-lama. Cuma kebanyakan dari rekan guru ini hanya sekadar mengagumi, bukan untuk menggumuli. Maklum, mereka selalu ingat akan batasan-batasan moral dan agama.

Untuk guru yang “kesedikitan” ini adalah Jhoko itu tadi. Dalam usia 11 pelita sekarang, dia masih suka mbagusi (sok ganteng) terhadap makhluk lawan jenisnya yang nampak mulus. Diam-diam dia menaksir berat Fulanah dengan target dikemah-kemah (disantap) sampai ke tulang-tulangnya. Apa lagi Jhoko menengarai, dari gerak-geriknya Bu Guru rekan sekerja ini siap “dikerjain” bila timing dan tempatnya memungkinkan. “Sekali-sekali diajak jalan-jalan kenapa….,” bujuk setan.

Mulailah Pak Guru asal Ngronggot ini hendak nyronggot (makan) Bu Fulanah. Ternyata dia memang memberi angin segar, terbukti ketika diajak jalan bareng di luar sepengetahuan suami, dia hooh saja. Akhirnya, dari jalan bareng itu pun meningkat jadi tidur bareng dengan segala variasi dan konsekuensinya. Tempatnya sengaja dipilih di luar kota, bukan di Nganjuk daerah asalnya. Maklum, bagi kalangan peselingkuh kota tempat tinggal menjadi demikian sempit, sehingga takut-takut bila kepergok rekanan dan kenalan.

Agaknya, meski Fulanah – Jhoko cukup rapi mengemas skandal asmaranya, lama-lama tercium juga oleh suami Bu Guru. Hanya saja dia belum menemukan bukti akurat, sehingga belakangan ini hanya diwaspadai saja seperti anggota Petisi 50 di zaman Orde Baru dulu. Dan karena Fulanah masih merasa aman dalam debut selingkuhnya, beberapa hari lalu mengajak gendakannya santai di sebuah hotel di kota tahu, Kediri. Jhoko tentu saja semrintil (spontan mau), karena “tahu”-nya Fulanah jauh lebih kenyi-kenyil dari tahu kacung.

Malang nian nasib mereka. Baru saja Jhoko – Fulanah “warming up” di kamar Hotel Adi Surya, tahu-tahu digerebek polisi Samapta Kediri atas laporan suami Bu Guru. Ketika pintu didobrak, keduanya nyaris dalam kondisi bugil. Namun demikian Fulanah masih juga bisa berdalih ketika diperiksa di Polres Kediri. “Kami nggak berbuat apa-apa, kecuali hanya kerokan saja,” katanya serius. Tentu saja polisi tak begitu saja percaya. Masak, hanya untuk kerokan saja kok mesti dilangsungkan di sebuah hotel, dari Nganjuk ke Kediri segala. Sekaya apapun boss Gudang Garam, pastilah belum pernah melakukannya.

Ada nggak bukti lain, misalnya punggung Bu Guru nampak seperti sebra, gitu?

—————————————————-
kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
—————————————————–

Petaka Di Depan Mata

Keterlaluan betul si Den Bagus, 46, ini. Istri sendiri tak kunjung hamil, anak tiri pun “ditelateni”. Lebih gila lagi, hubungan intim bak suami istri itu dilakukan dalam satu kamar. Akibat ketidak berdayaan Ny. Mawardani, 37, dia berlagak pilon saja ketika Sarah, 18, putrinya ah uh ah uh…. digauli ayah tirinya di depan mata.

Perkawinan selalu membawa target untuk berketurunan, beranak pinak di bumi Allah. Memang tak bisa dipungkiri, ada kalanya ada juga laki perempuan menempuh jalur itu sekedar untuk melegalisir sebuah nafsu. Daripada masuk kategori zina, kawin siri bahkan mut’ah pun dilakukan, yang penting menjadi halalan tayiban wa asyikan. Bila kemudian hadir si upik, ya itulah resiko ungkapan:ayah ibu bercinta, si anak menderita!

Den Bagus yang dari Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (Jatim), apakah juga bermotif demikian? Bukan! Dia menikahi janda Mawardani 10 tahun lalu sungguh-sungguh murni karena cinta. Tak ada sebiji sawi pun ada niatan sekadar untuk mengumbar nafsu. “Kalau aku hanya butuh “itu”-nya, kawin saja dengan perempuan yang masih perawan buntelan plastik,” kata Den Bagus sekian tahun lalu.

Barangkali benar alasan Den Bagus. Sebab sampai jadi bujang lapok dalam usia 36 tahun kala itu, dia karena terlalu selektif mencari calon istri. Banyak perawan kinclong yang siap diperistri, tapi tak satupun belum ada yang memenuhi kriterianya. Lha kok ketika ketemu Ny. Mawardani yang bekas TKW dan sudah punya anak usia kelas II SD, dia malah tertarik. Maka tanpa melalui fit and proper test di DPR segala, janda muda itu pun dinikahinya dengan segala resikonya.

Ee ternyata, keputusan memilih Mawardani bukanlah pilihan yang tepat. Bukan soal mental dan perilaku, tapi soal 3 M (masak, manak, macak) dalam filosofi Jawa. Soal masak, Mawardani pandai; semur jengkol pun terasa ati di tangannya. Macak juga jagonya, karena bila sudah bersolek bini Den Bagus ini bak Putri Solo saja laiknya. Tapi soal manak, lha ini yang payah. Dikeloni sepanjang usia perkawinannya, hasilnya hanya keringatan doang!

Lima tahun pertama, Den Bagus masih bisa berdalih “Gusti Allah durung maringi”. Tapi menginjak 8 tahun rumahtangganya kok perut istri masih datar-datar saja, mulailah dia menggugat. Sikap pasrah-pasrah saja ternyata tidak menolong keadaan. Bukankah Allah telah mengingatkan: tidak akan aku ubah nasib sebuah kaum, kecuali mereka berniat mengubah nasibnya sendiri. “Wah, kalau begini aku mendingan kawin lagi saja,” begitu kata Den Bagus kemudian.

Akan tetapi niat itu terpaksa surut, sebab ketika diajukan pada istri tercinta, ditolak mentah-mentah macam 2 calon gubernur BI. Kalau begini harus bagaimana? Mungkinkan trah Den Bagus Projopangarsan harus cures (punah) begitu saja. Nah, dalam kondisi bimbang dan ragu tersebut, setan segera masuk memberikan solusi. Namanya juga setan, tentu saja solusinya yang mboten-mboten saja. Katanya: tengoklah Bleh, anak tirimu kan begitu mulus menjanjikan!

Den Bagus imannya memang masih setebal triplek, karenanya gampang dikompori setan. Ketika istrinya tidur pules, anak tiri yang kini sudah usia 17 tahun itupun “ditelateni”-nya. Awalnya berontak, tapi lama-lama tak pernah melawan, bahkan tuman (ketagihan). Saking seringnya menggauli Sarah di kamar yang sama, sekali waktu kepergok juga oleh sang ibu. “Habis, aku mau kawin lagi nggak boleh,” dalih Den Bagus sambil maju terus pantang mundur.

Jejak-jejak selingkuh Den Bagus makin terbuka saja sejak itu, maksudnya: di depan istri pun dia tega menggauli Sarah. Dan karena ketidak berdayaannya, Mawardani hanya berlagak pilon saja ketika petaka rumahtangga itu selalu hadir di depannya. Bahkan sering pula terjadi. Belum puas atas pelayanan anak tiri, Ny. Mawardani pun ditariknya untuk melanjutkan kisah asmaragama session kedua. Tali iman dan malu Den Bagus memang kadung putus.

Akan tetapi kemesuman ayah tiri bejad ini pun tamat ketika tiba-tiba perut Sarah membuncit dan dipergunjingkan warga. Karena Mawardani diam saja, pamong desa pun ambil tindakan. Sarah diperiksa dan ngocehlah dia bahwa yang menggauli selama ini adalah Den Bagus ayah tirinya. Praktis bapak celamitan itu segera digelandang ke Polsek Gondang. “Habisnya, sama ibunya “puso” melulu Pak,” kata Den Bagus membela diri saat diperiksa.

—————————————————-
kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
—————————————————–

Siapa Gerangan Wanita Itu?

Dari dulu hingga sekarang, perangai sopir tak pernah berubah, setiap ngaso pastilah mampir! Sujono, 40, sopir dari Trenggalek (Jatim) begitu pula. Mana kala ngaso dia tak hanya makan minum, tapi pakai “nyetrom” segala. Akibatnya, istri di rumah nyap-nyap ketika didatangi wanita hamil mencari sang suami.

Apa yang dilakukan Ny. Atmini, 36, memang tidaklah salah. Maklumlah, Sujono suaminya selama ini kondang sebagai lelaki tukang kawin bin mata keranjang. Setiap melihat perempuan cantik, ngiyip (doyan) banget dia. Maka sebagai istri kesekian kalinya, Atmini merasa perlu untuk meningkatkan kewaspadaan nasional, demi kelangsungan rumahtangga. Sudah habis air matanya untuk meratapi kebengalan suami.

Lelaki yang tinggal di Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek ini memang lumayan cakep. Karenanya, meski profesinya hanya sopir angkot Munjungan – Kampak, banyak juga wanita yang menaruh hati. Khususnnya para perempuan gatel yang rindu belaian lelaki, yang setiap ketemu lawan jenis berwajah keren langsung ngejeplak: halo cowok, godain gue dong!

Akan tetapi, meski kondang mata keranjang, Sujono tidak asal caplok saja. Dia tak mau “nyetrom” di warung makan mana kala dia ngaso, karena biasanya tidak dijamin hiegenis-nya. Maka sasarannya adalah kaum wanita yang jadi langganan angkotnya, yang dijamin wangi dan cantik-cantik. Salah satunya adalah Suwitri, 27, janda muda yang lumayan cantik, yang sering ketemu dengannya ketika hendak belanja ke pasar Munjungan.

Memang yang namanya rejeki takkan lari ke mana. Setiap numpang angkotnya, Suwitri sering dapat kesempatan duduk di samping sopiran. Lama-lama mereka jadi kenal akrab. Saking akrabnya, Sujono sudah berani sembranan (sedikit kurang ajar) dengan main towel lengan dan kadang pantat segala. Anehnya Suwitri tak memberikan penolakan. “Ssst, nanti ada yang lihat lho,” paling begitu kata-kata sang janda.

Yang namanya lelaki dapat angin, tentu saja tambah mburog (nekad). Di kala Sujono sedang off (tidak narik), Suwitri diajak jalan-jalan cari pemandangan indah. Tapi pada akhirnya, “pemandangan indah” itu justru terletak di daerah tertentu di tubuh Suwitri sendiri. Ya sudah, setan ketemu lelaki mata keranjang, akurlah jadinya. Pada kesempatan itu pula Suwitri dilalap habis oleh Sujono. Biasanya di angkot si janda duduk di jok depan, kini gantian Sujono yang minta “gendong” depan.

Anehnya, sejak acara jalan-jalan lihat “pemandangan indah” tersebut, Suwitri tak pernah lagi nampak batang hidungnya. Sampailah kemudian 6 bulan berikutnya, tiba-tiba dia muncul di rumah Sujono menanyakan keberadaannya. Merujuk dengan kelakuan suamnya selama ini, Ny. Atmini pun curiga bahwa wanita hamil dan cukup cantik itu pastilah gendakan Sujono juga. “Jangan-jangan janin di perut itu juga hasil karya suamiku,” batin Ny. Atmini.

Nah, ketika suami pulang narik angkot, langsung saja diklarifikasi tentang siapakah gerangan wanita hamil dan cantik itu. Tapi ternyata jawaban Sujono mbulet saja, sehingga Atmini makin curiga. Belum dapat jawaban kok malah ditinggal mencuci mobil, istri Sujono langsung memburunya ke tempat cucian mobil di Desa Bangun. Tapi jawaban itu tak didapat, bahkan Sujono tega menempeleng istrinya hingga jatuh terjengkang. Sementara Atmini ditolong orang, Sujono minggat meninggalkan angkotnya yang tengah dicuci.

Kalau pulang, siapkan saja palang pintu, Bu!

—————————————————-
kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
—————————————————–

Diarak Sebagai Penyelesaian

Sebagai teman guru yang mengajar di SD yang sama, hubungan Elia – Julius cukup akrab. Apa lagi mereka tinggal sekampung, keakraban mereka semakin nyata. Cuma yang tak masuk di moral, keakraban itu juga berlanjut dengan saling tindih di atas ranjang. Diaraklah jalan penyelesaiannya!

Elia, 44, memang seorang guru SD di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung (Jatim). Profesi itu digeluti dengan setia sejak 23 tahun lalu, meski penghasilannya secara umum hanya pas-pasan. Bahkan karena banyaknya potongan dan beban tugas yang menumpuk mana kala ganti mentri, ada yang berolok dan mempelesetkan, GURU itu kepanjangan: Gede Utange Rekasa Uripe (banyak utang hidup menderita). Tapi, Elia tak pernah menyesali profesi mulia tersebut.

Masalah penghasilan, Elia memang tak begitu mempermasalahkan, karena suaminya juga seorang pegawai negeri. Dengan demikian, penghasilan lumayan cukuplah, karena diperoleh dari dua jurusan. Apa lagi Matius, 54, suaminya termasuk lelaki yang bertanggungjawab. Istrinya yang cantik itu sangat dimanjakan, apa saja yang diminta dikabulkan. Gaji bulanan Elia selama ini, boleh dikata hanya untuk seneng-seneng thok (untuk bersuka ria saja), termasuk membiayai adik-adiknya.

Akan tetapi, ada sisi lain yang tak bisa dipenuhi Matius. Soal materil dia memang jagonya, tapi soal “onderdil” dia sungguh kedodoran alang kepalang. Dalam usia kepala empat, Elia memang sedang maju-majunya. Tapi sebaliknya Matius, dalam usia kepala lima, filosofinya bukan lagi pandangan hidup, tapi sudah “pegangan hidup”. Akibatnya, Bu Guru yang masih enerjik itu sering dibuat kecewa. “Bojoku saiki ming bisa ngayani thok dudu ngayeli (suamiku kini hanya mampu menjamin kehidupan saja, bukan kenikmatan),” gumam Elia selalu.

Kemudian munculah lelaki Julius, 48, yang selama ini sama-sama jadi teman mengajar di SD yang sama. Dengan alasan tugas kantor, Pak Guru ini sering main ke rumah Elia, untuk membicarakan dunia ajar mengajar yang mereka geluti. Karena itu urusan dinas, Matius sering tidak menemui mereka di ruang tamu. Nah, di sinilah petaka itu mulai hadir. Dasarnya Julius memang celamitan, ketika Bu Guru teman sepekerjaan itu di luar pengawasan, tangannya suka nggrathil masuk ke daerah nan nyempil. Herannya, Elia tak menghindarinya secara serius. Ada setrom-setrom indah merasuk ke sanubarinya.

Ini terus berlanjut. Karena tak ada perlawanan berarti, Julius menjadi semakin berani. Di kala situasinya begitu aman secara mantap terkendali, artinya Matius suami Elia tak di rumah, Julius makin agresip. Teman gurunya itu langsung dibimbing ke kamar, dan selanjutnya terserah Anda, ….. eh mereka! Dan ternyata Bu Guru sangat menikmati. Segala sesuatu yang selama ini tak bisa diperoleh maksimal dari suami, Julius mampu menjawabnya. Pendek kata, kicak jenang jae, krasa penak meneng wae (merasa keenakan diam saja).

Namun sial, teman-teman! Ketika Julius hendak mendulang sukses untuk kesekian kalinya, Elia lupa mengunci pintu rumah. Saat keduanya sedang ketanggungan, tiba-tiba Matius suami Bu Guru masuk. Melihat dua makhluk berlainan jenis saling tindhih dengan kondisi bugil, tentu saja emosi. Julius ditempeleng berulang kali, disusul dengan teriakan yang cukup mengagetkan warga. Dengan pakaian yang awut-awutan, beberapa hari lalu Julius digelandang ke Polsek Kauman untuk menjalani proses perbal. Pihak polisi sudah menyiapkan pasal 284 untuk oknum guru. Maksudnya, karena menyetubuhi wanita bukan istrinya tersebut bisa dikenai ancaman penjara maksimal 9 bulan.

—————————————————-
kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
—————————————————–

Gadis Bisu Pun Dicemplak

Lukas, 50, memang tak tahu malu. Menejemen seksualnya sungguh amburadul. Hanya dengan alasan istri sudah tidak enak, gadis tetangga pun “dicemplak”. Padahal Bunga, 20, bukanlah gadis nurmal. Sejak bayi dia bisu tuli,. Atau Lukas mengacu prinsip asas manfaat: biar bisu yang penting rasanya Bung!

Ini kisah lelaki yang menganggap istri bak sepeda motor saja. Ketika masih kinclong dan baru, tiap hari dinaiki terus menerus. Olienya tak pernah telat, siang sore malam selalu dilap, sambil dimainkan klakson: tet tot tet tot. Tapi ketika sudah tidak nyaman dikendarai, buru-buru dilego, ditukar dengan yang baru, yang masih bisa ngacir di bawa di jalan raya.

Namun Rosa, 45, memang manusia biasa bukan sepeda motor, sehingga ketika sudah tak bisa memuaskan nafsu suami di ranjang, tak bisa didepak begitu saja. Lukas sebagai suami, tahu banget akan hal itu. Tapi lalu bagaimana solusinya? Maksudnya, rumahtangga tetap bisa dipertahankan, tapi aspirasi urusan bawah juga tidak terganggu karenanya. “Cari lagi yang lain, gitu saja kok repot,” begitu saran setan saat jadi juru bisik.

Dunia setan memang tak mengenal dosa dan haram. Karenanya Lukas yang nafsunya masih menggebu-gebu itu direkomendasikan untuk menelateni Bunga perawan tetangga sendiri yang dalam kondisi bisu tuli. Karena apa? Karena menurut petunjuk bapak setan, Lukas bisa meraih keuntungan ganda di sini. Di samping nafsunya bisa tersalur, juga takkan menimbulkan gejolak sosial di lingkungannya. Bukankah orang bisa akan selalu diam meski diapakan juga? Karenanya dijamin hal itu tak ketahuan orang lain.

Untuk melampiaskan nafsunya tersebut, benar-benar Lukas menelateni si Bunga. Dalam sebuah kesempatan yang begitu mantap terkendali, si bisu ditubruk lalu diengkuk-engkuk. Dia memang tak bisa berteriak, kecuali hanya ah uh ah uh melulu. Dan karena sukses secara gemilang, Lukas jari ketagihan. Asal ada peluang, Bunga lalu dicemplak. Peduli setan dengan moral, peduli setan dengan dosa. “Yang penting rasanya Bung!” kata Lukas.

Keseringan dijadikan medan pelampiasan nafsu, perut Bunga pun menggelembung. Warga Desa Legok Kecamatan Sukadana Sidoarjo pun terkaget-kaget. Bagaimana mungkin anak bisu dan belum bersuami kok bunting? Ketika didesak, dengan bahasa isyarat dia menunjuk Lukas tetangga sendiri. Tak ayal lagi dia dipanggil dan diinterogasi. Dia pun lama-lama mengaku. Tapi katanya, semua itu dilakukan karena bininya, Ny. Rosa, sudah tidak enak lagi digauli.

Umur sudah tua, Kang. Masak harus semlintir (enak dikendarai) terus!

—————————————————-
kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
—————————————————

Racun Serangga Pilihanku

Menikah itu asyik, tapi janganlah hobi nikah. Ingat anak-anak yang masih kecil, jangan hanya mikirin “adik” dalam sarung. Itulah nasihat Ny. Warni, 40, pada suaminya yang mau mengawini pacar barunya. Tapi Baron, 45, nekad terus sehingga ibu 3 anak itu pilih minum racun serangga, glek, glek, glek!

Umur sudah 45 tahun, mestinya sebagai lelaki Baron jadi makin menep (kaya pengalaman) dan mapan (tenang), mantep (tak tergoyahkan). Namun yang terjadi justru sebaliknya: mbagusi (sok aksi), mbregudul (keras kepala) dan kepengin mboknom (istri muda). Padahal secara ekonomi, sama sekali dia tidak memenuhi syarat. Jangankan dua istri, satu istri saja hidupnya serba pas-pasan. Ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, kurus-kurus dan ingusnya montlo-montlo (mau keluar melulu).

Dalam kehidupan sehari-hari, lelaki akan digoda oleh tiga hal, yakni: harta, tahta dan wanita. Baron yang hanya pekerja swasta dengan posisi biasa-biasa saja, tak pernah punya peluang digoda soal tahta (jabatan). Soal harta idem ditto, sebagai pegawai dengan gaji baru kepala dua, juga tak memungkinkan ke arah sana. Tapi soal wanita, nggak kaya, nggak miskin, nggak tua nggak muda, tiap lelaki doyan semua!

Itulah fenomena yang sedang dihadapi Baron. Gaji kecil, hidup miskin, kok ada saja wanita yang menggoda hatinya. Padahal sebetulnya apa yang bisa diandalkan dan dilihat dari sosok Baron ini? Tampang juga biasa saja. Tapi tak tahulah, sepertinya dia punya ajian Semar Mesem atau Jaran Guyang, setiap wanita yang dipandangnya, langsung jatuh terpikat masuk perangkap. Tak peduli Baron sudah punya buntut (baca: anak), cewek masih mendambakan “buntut” Baron yang lain.

Bungawangi, 29, begitu cewek yang sedang mendambakan cinta Baron. Dan karena baik usia, bodi dan penampilan gadis itu memang serba lebih dibanding istri di rumah, Baron pun tertelikung masuk ke dalam sarung. Bila situasi sangat memungkinkan, keduanya masuk kamar hotel dan memuaskan nafsu bak pasangan suami istri. Makin lama semakin terpikat saja Baron, sehingga bila tadinya Bungawangi yang tergila-gila, kini gantian dialah yang lupa anak istri. Bahkan ketika ditantang Bungawangi untuk mengawininya, jawabnya: siapa takut!

Ya, untuk melancarkan program “slendro pelog”-nya alias poligami, Baron memang harus minta izin prinsip pada istri. Tapi ketika dia mengajukan maksud tersebut, tentu saja langsung ditolak mentah-mentah, macam 2 calon gubernur BI yang diemohi DPR. Bahkan selanjutnya Ny. Warni menguliahi suami sebagai lelaki buta akan kenyataan. Dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, kok malah mikir kawin lagi. “Ingat Mas, sekarang baru Jakarta, nanti sebentar lagi minyak tanah Rp 8.000,- seliter juga masuk kampung kita,” kata Ny. Warni mengajak suaminya peka keadaan.

Urusannya apa, soal mau kawin lagi kok dikaitkan dengan minyak tanah segala. Kalau nggak mau dipoligami, ya sudah, istri dana anak akan ditinggalkan sekalian. Edan memang Baron, kena ajian apa dia ini kok sekarang jadi tega anak bini demi Bungawangi. Ketika Warni nglulu (rela nggak rela) untuk minta cerai saja, lha kok Baron benar-benar meninggalkannya. Bahkan sebelum pergi, Baron sempat bilang: solusinya semua ini hanyalah poligami. Wah, wah, kok jadi niru kasus Dhani – Maia saja laiknya.

Kecewa sekali hati Warni, ketika benar-benar sudah berminggu-minggu ini Baron tak pulang karena ngethapel (tak mau turun) dari gendongan pacar barunya. Sejak itu dia menjadi frustrasi. Lupa pada ketiga anaknya yang masih kecil-kecil dan kurus, dia nekad mereguk racun serangga, glek, glek, glek. Klengerlah dia. Beruntung tetangganya di Desa Tambaksari Kecamatan Pakisaji ada yang memergokinya. Warni pun dilarikan ke RSU Saiful Anwar Malang, dan alhamdulilah masih bisa diselamatkan dari renggutan malaikat Izroil. “Buat satu istri saja tak cukup, kok mas Baron mau kawin lagi….,” keluh Warni setelah sadarkan diri.

http://beritaseru.blogspot.com/

—————————————————-
kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan

About these ads

15 Responses

 1. http://www.ainuamri.blogsome.com

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..)

  PROMO..GRATIS..!!!

  daftarkan diri anda dan bergabung segera ke dalam ISLAM
  karena ISLAM adalah jalan keselamatan..DIJAMIN..!!

  cepetan..JANGAN TUNDA lagi..karena waktu anda TERBATAS..!!!

  keuntungan yang anda peroleh jika bergabung dengan ISLAM:
  1. Hati tenang
  2. Kesempatan menjadi saudara kaum muslimin di seluruh dunia.
  3. Anda akan dibimbing langsung oleh ALLAH dan Rasulullah melalui buku panduan yang ada (Al-Qur’an dan hadis)
  4. dan masih banyak keuntungan lainnya yang akan anda ketahui setelah register..

  TIDAK HANYA ITU..!!
  anda juga akan mendapatkan BONUS..
  1. BONUS tiket ke syurga bersama kawan-kawan muslim seluruh dunia. (ketentuan berlaku-bisa dibaca di buku panduan “AL-Quran dan Hadis”)
  2. BONUS reseller..jika anda mendapatkan downline melalui anda, maka anda akan memperoleh pahala yang luar biasa BESAR..senilai “Unta Merah” (lambang kekayaan orang ARAB) semakin banyak downline semakin besar BONUS pahala yang akan anda terima

  cukup dengan mengajak 2 orang teman anda bergabung..tidak sulit kan??
  kemudian 2 orang teman anda masing2 mengajak 2 orang lagi untuk bergabung,,kemudian begitu seterusnya..

  BAYANGKAN berapa BONUS yang akan anda terima???
  luar biasa bukan??
  rekening pahala anda bisa anda lihat NANTI di PADANG MASYHAR

  simak testimonial dari orang2 yang telah bergabung bersama ISLAM. bisa dibaca di

  Buku : Saya Memilih Islam (Kisah Orang-orang yang Kembali ke Jalan
  Allah)
  Penyusun : Abdul Baqir Zein
  Penerbit : Gema Insani Press Jakarta 1999

  dan buku sejenis lainnya

  INGAT..WAKTU ANDA TERBATAS..karena promo ini berlaku sampai matahari terbit dari barat (mungkin tak lama lagi).. dan anda akan trus diberi kesempatan seumur hidup..

  WARNING..!!
  PROMO INI TIDAK BERLAKU BUAT ANDA YANG NAFASNYA SUDAH DI KERONGKONGAN..!!

  jadi,,jangan tunda lagi
  GRATIS dan caranya sangatlah MUDAH..
  anda tidak perlu menghabiskan waktu 1 jam di depan komputer..dimanapun anda berada(selama masih di dunia)..anda bisa bergabung bersama kami..

  caranya :
  klik (ketuk) pintu hati anda, kemudian akan muncul kotak kecil yang berisi pertanyaan “anda yakin ingin register” jagan ragu untuk klik “YAKIN” kemudian ucapkanlah “ASYHADU ALLA ILAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH”

  dan dalam waktu kurang dari 1 detik pesan akan masuk ke hati anda..periksa di kotak masuk dan buka,,insyaALLAH hati anda akan tenang…
  langkah selanjutnya bisa di baca di buku panduan..(AL-QUr’an dan Hadis) yang bisa anda peroleh di toko buku terdekat..atau hubungi kami

  KABAR GEMBIRA..
  masih ada BONUS buat anda
  ANDA akan mendapatkan bonus produk PENGHAPUS DOSA sekali pakai..yang secara otomatis akan bekerja setelah anda selesai register..dan secara otomatis dosa-dosa anda yang telah lalu TERHAPUS..
  LUAR BIASA..!!

  INGAT..hanya sekali pakai..jika anda masih ingin memiliki produk tersebut..anda bisa download gratis dari AL-QUR’AN dan HADIS..temukan caranya di sana.

  JANGAN remehkan buku panduan..karena tanpa buku panduan anda tidak akan bisa menjalani program ini dengan benar..dan bonus2 yang telah dijanjikan bisa hangus.

  BUKU PANDUAN SANGAT PENTING..
  karena berisi :
  1. petunjuk ke arah kebenaran
  2. kisah2 orang2 terdahulu yang telah sukses menjalankan program ni..n kita bisa petik pelajaran darinya.
  3. gambaran tentang kejadian hari akhir
  4. gambaran tentang indahnya SYURGA dan DAHSYATnya NERAKA
  5. do’a-do’a yang bisa anda panjatkan kepada ALLAH jika anda mengalami kesulitan dalam menjalani program kehidupan ini..
  6. dan lain-lain

  ARE YOU READY??
  jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan..anda bisa add di alternative_id_18@yahoo.com

  atau email ke bismillah_bpp@yahoo. com

  terimakasih,,,n semoga sukses dunia akhirat.

  AMIN

  siapa saya??
  Kenalin nama saya Hary Kurniawan, klo siang dipanggil Hary, klo malam dipanggil Hary..Aq terlahir ke dunia ini dengan membawa banyak sifat buruk…n aku pun menyadari tapi gak taubat-taubat…Tapi klo masalah penampilan fisik Insya Allah buruk juga sih…ups..iya ya ..gak boleh terlalu merendah…ntar malah jadinya Kufur Nikmat..klo gitu Insya Allah aq orangnya ga buruk-buruk amat kok..(tapi itu menurutku)…klo mo lebih kenal dengan aku …add aja di

  Alternative_ID_18@yahoo.com

  and

  Hary_akper@plasa.com

  atau liat di blog

  http://www.my-balikpapan.blogspot.com

  sumber: http://profiles.friendster.com/30868852

  my blog:

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/09/

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/08/

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/04/

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/03/

  http://ainuamri.blogsome.com/2009/02/

 2. CriTa apaan nTu?
  Q k9ak n9rTi

  situs mantan kyai NU berisi kritikan terhadap ajaran2 NU: http://www.mantankyainu.blogspot.com

  situs yg menjelaskan haramnya musik, termasuk musik religi juga haram: http://www.jauhilahmusik.wordpress.com

  ketahuilah bahwa pacaran itu haram, jadi jangan pacaran: http://www.pacaranituharam.wordpress.com

  ===============================

  cerita kamasutra 4
  pemerkosaan ‘nyata’ 3
  cerita woman on top 2
  puas setelah petting dengan pacar 2
  koleksi pantun sex 2
  cerita panas akhwat 2
  ngeseks tp ga hamil 1
  cerita anime dewasa 1
  kumpulan cerita2 seks kedokteran 1
  rahasia kehidupan seks akhwat 1
  cerita ngentot sadis 1
  pakai vakum penis merusak jaringan saraf dan impoten apa betul 1
  gaya ngentot bikin anak 1
  tata cara bertaubat 1
  vagina menyembul disukai pria 1
  foto jamaah tabligh kerun 1
  cara mengatasi buah pelir mengecil karena onani 1
  tradisi ngentot 1
  cerita sex sodomi 1
  cerita sensual 1
  pengertian pantyliner 1
  cerita bikin semangat 1
  pelukan dengan cowok payudara menempel. seks naik 1
  cerita seks nakal 1
  janda cari jodoh 1
  cerita foreply 1
  bantu wanita mencapai multiorgasme 1
  digerebek saat ngentot 1
  http://www.sex dgn abg umur 12 tahun 1
  kisah diajari caranya onani 1
  cerita seks oral pada perempuan 1
  cerita sex pemerkosaan oleh banyak orang 1
  penelitian anemia ibu hamil dg case control matching 1
  ngentot sehat berapa hari sekali 1
  tanda pada tubuh wanita yang pernah bersetubuh 1
  kiat-kiat sukses tinggal bersama mertua dalam islam 1
  cerita perkosa keponakan 1
  tehnik percintaan dan asmara 1
  denyutan yang dirasakan mulut vagina wanita saat transang 1
  cerita2 me2k yg diperkosa 1
  cerita cowok digoda banyak cewek lalu dingentot 1
  cra cpat atasi kekeringan sperma 1
  kisah sex vagina di masukin pisang 1
  ngentot tetangga kos hamil 1
  situs cerita pemerkosaan hilangnya kehormatan 1
  cerita seks menggugah gairah 1
  cerita sex model di majalah playboy 1
  pijitan supaya cewe merangsang 1
  adegan hot reproduksi manusia 1
  sex pria 19 tahun 1
  sms isra’ mi’raj 1
  artikel cerita rasanya bersetubuh 1
  mempercayai mitos seputar kehamilan apakah dibenarkan menurut islam? 1
  cara membuat mr.p tegang 1
  tips tentang isra’ dan mi’raj 1
  http://www.google cowok kontol@yahoo.co.id 1
  kumpulan komik sex 1
  cerita sex anyar 1
  cara merasakan kenikmatan seks tanpa ml untuk remaja yang masih perawan 1
  alat bantu wanita bila ingin bersetubuh 1
  memikat wanita dengan cara islam 1
  cerita dewasa di cekik 1
  variasi senggama 1
  tata cara analisa sperma di rumah sakit 1
  sms isra mi’raj 1
  apa benar payudara d pegang laki-laki menyebabkan kanker 1
  gambaran kondom making love (sex) 1
  cara menggelikan payudara 1
  http://www.18 cerita sex 1
  teknik foreplay yang lama agar pria merasa nikmat. 1
  cerita sexs perawan hot 1
  anak remaja diperkosa 1
  cerita kawin muda 1
  cerita ngentot orang bunting 1
  cerita panas dipelukan kepala desa

  2011-06-22 to Hari ini
  Cari Kunjungan
  cerita kamasutra 31
  cerita seks pemerkosaan 17
  akhwat ngentot 9
  cerita ngentot sadis 8
  cerita sensual 8
  tata cara bertaubat 6
  menjilat penis 6
  cerita nafsu ngentot 5
  cerita seks nikmat 5
  ngentot sadis 5
  ngentot akhwat 5
  cerita sex sodomi 5
  kisah seks dewasa 5
  kumpulan kisah seks 5
  apakah perjaka pria hilang karena penis sering dihisap 4
  akhwat sex 4
  cerita binal hot 4
  tata cara sebelum melakun hubungan suami istri secara islam 4
  trik ngentot 4
  cerita sex usia dini vs dewasa 4
  cerita hilangnya ke perawan cewek jilbab coombs 4
  kumpulan artikel cerita sex 4
  cerita seks kamasutra 4
  cerita sex pergaulan bebas 4
  cerita sex senam kegel 3
  cerita sex penyiksaan 3
  cerita sex santriwati 3
  kumpulan novel sex 3
  cara menjilat penis 3
  cerita ngentot anak tiri 3
  pendapat islam tentang sperma yang ditelan wanita 3
  makalah seksualitas pada lansia 3
  bayi yang dicabuli usia 8 bulan 3
  kebahagiaan yg hakiki ada pada hati yang senantiasa bersyukur… 3
  ceritanafsungentot 3
  kisah seks panas 3
  cerita sex pencabulan 3
  cerita seks hebat 3
  pemerkosaan ‘nyata’ 3
  cerita seks pergaulan bebas 3
  kumpulan status fb terlucu 3
  puisi tentang isra mi’raj 3
  cerita ngesex yang meningkatkan nafsu birahi 3
  cerita seks yang erotis dan panas 3
  kumpulan cerita sex 3
  ngentot super panas 3
  cerita hubungan sex 3
  sms isra’ mi’raj 3
  cerpen seks lucah 3
  cerita kegadisan di renggut 3
  cerita gelora seks 3
  cerita porno perselingkuhan sedarah 3
  cerita sex favorit 3
  cerita ngentot siswi 3
  cara menjilat mr p 3
  apakah payudara wanita yang telah dipegang pria akan membesar 3
  cerita jadi budak seks 2
  kisah seks romantis 2
  cerita gairah sex muslimah 2
  mengapa susah ereksi dan sering kendor 2
  site:wordpress.com tentang kisah seks dengan vibrator 2
  wajarkah pria usia 37 tahun berhubungan seks 1 kali 2 bulan 2
  ramuan agar toket jadi super besar 2
  pil kb ganggu libido 2
  membangkitkan birahi pria 2
  riwayat toto imam soeparmono 2
  panduan seks terkuno 2
  cerita kemandulan 2
  cara ngentot yang bin cepat wanita orgasme 2
  teknik rangsang sek wanita 2
  cerita sex binal 2
  kisah ngentot sadis 2
  zodiak 2013 2
  kumpulan kisah seks dewasa 2
  obat lambat keluar air mani 2
  konsultasi sex dewasa 2
  kumpulan cerita bercinta hot 2
  cerita sex perawan hot 2
  curhat cerita sex anak pelajar 2
  novel nafsu 2
  cerita nyepong 2
  kumpulan cerita kamasutra 2
  ngentot anak tiri 2
  cerita sex sisiwi sd 2
  cara bikin kelentit jadi besar 2
  cerita sex 20 2
  daerah rangsangan pada wanita berdasarkan warna kulit 2
  cerita dewasa digerebek 2
  bagai isteri hypersex suami banyak perkerjan isteri tidak puas diranjang 2
  kumpulan status facebook koplak 2
  tip istri minta ngesek 2
  robbana la taqobal minna shalatana wa siamana waruku’ana wa sujudana 2
  cerita dewasa 15 tahun 2
  andani citra 2
  jilbab yang lagi masturbasi 2
  cerita kepuasan seks 2
  ngentot cewek hot 2
  cerita cerita seks kamasutra 2
  kosmopolitan: cerita 18 mencumbu payudara 2
  sensasi ciuman dan hubungan seksual 2
  cerita seks mengandung kembar 2
  cerita hot terdahsyat 2
  sex orgaesme 2
  lirik sir para manungsa jaler enom lan tuwo 2
  http://www.ngentot guru sd 2
  akhwat yg gila ngewe 2
  memek engeluarkan cairan 2
  cara menangkal guna-guna melalui minuman 2
  kumpulan cerita mesum wanita sholehah 2
  operasi pengembalian kulup 2
  http://www.sex pelajar.com warnet 2
  jamu herbal sebelum ngentot 2
  dr lucah 2
  gambar patoflow sectio caesaria 2
  cerita kurenggut keperawanan santriwati 2
  apa penyebab mr.p selalu tegang setelah kita bangun tidur 2
  cerita hot anak kos 2
  kisah seks diperkosa 2
  sex kasar 2
  cerita ngentot penyiksaan 2
  cerita-cerita oral seks terbaru 2
  cerita panas akhwat 2
  cerita seks nakal 2
  cerita woman on top 2
  koleksi pantun sex 2
  cerita ngentot cewek binal 2
  puas setelah petting dengan pacar 2
  artikel cinta bersemi sesama aktivis 2
  teori supaya pasangan puas di ranjang 2
  kumpulan cerpen sex pemerkosaan 2
  tips hot di ranjang 2
  kumpulan cerita seks perkosaan 2
  gambar vagina montok 2
  cerita sex pemerkosaan supir dan temannya 2
  cerita+anak tiri+budak seks 2
  cerita ngentot akhwat 2
  cerita sex penis kecil 2
  curhat pijat sensual 2
  cerita sex muslim berjilbab 2
  cerita cara berhubungan intim 2
  cerita ngentot ade 2
  apakah mempebesar alat vital haram 2
  gambar tubuh telanjang 2
  apakah 3kali ml vagina bisa dikatakan masih rapat? 2
  amankah sek oral kalau sperma terminum 2
  gambar obat antidepresan 2
  mengeluarkan sperma untuk tes kesuburan menurut syariat 2
  cerita sex 20 tahun 2
  cerita ngentot muslimah 2
  http://www.kumpulan cerita sex spesial junior.com 2
  dokter ngentot ibu hamil 2
  ngentot 3 anak 2
  pengajian habib wirosari purwodadi 2
  kumpulan cerita ngewe 2
  suami tidak bergairah 2
  mengapa hawanapsu sex perempuan terpendam ? 2
  cerita memuaskan wanita 2
  maksud masmukal 2
  cerita seks percintaan 2
  cerita jari masuk vagina 2
  cerita dewasa jadi budak sex jin 2
  tradisi ngentot 2
  jnda suka oral sex 2
  fhoto hubungan sex dengan rekan kerja 2
  cerita diperkosa waktu sma 2
  apakah jika payudara dipegang cowo akan bertambah besar 2
  komik sex pemerkosaan 2
  sms menggairahkan 2
  konsultasi payudara wanita 2
  percakapan pasangan sedang ngentot 2
  trimester 1 wajarkah perut membesar 2
  tips ngentot 2
  ngeseks,dgn,akhwat 2
  cerita seks sehat 2
  cerita panas muslimah 2
  bantahan hajar aswad mirip vagina 2
  tips pijitan yang merangsang wanita 2
  ulama samarinda 2
  ciri-ciri cewek sering petting 2
  mualim kades campurdarat 2
  trik seks ampuh 2
  cerita wanita dengan lelaki bikin anak di ranjang 2
  cerita fakta seks + foto 2
  cerita ngentot pegawai 2
  cerita sex paling bagus gadis kecil hot nude 2
  haramnya berhubungan intim saat haid 2
  gambar cumbuan eva green 2
  cara pria memainkan payudara wanita di ranjang 2
  ngentot hot petani lugu 2
  istri muda tetangga ngentot. 2
  konsultasi pegang payudara 2
  cerita ngentot binal 2
  vidio ngntot islami 2
  cerita bitahi janda 2
  cerita sex oral 2
  bisakah sms tanpa id 2
  kumpulan cerita bodor 2
  kisah seks 2
  cerita wanita selingkuh 2
  cerita kentu tak terduga 2
  wikipedia function of aroma terapi stroberi vanila for human 2
  cerita seks pemerkosaan sadis 2
  cerita ngentot kejam 2
  cerita lucu ketuhanan yesus 2
  cerita mesum wanita hamil 2
  ‘kontrakan bergetar’ gegerkan sumenep 2
  cerita. hubungan suami istri yang romantis 2
  ciri anak yang matanya terkena virus rubela 2
  kisahpenyiksaankejam 2
  tata cara pemantau denyut jantung janin 2
  cerita sex pelecehan 2
  cerita sex ml waria sangat erotis 2
  cerita sex anyar 2
  cerita terbaru ml 2
  cerita seks perkosaan sadis 2
  kumpulan cerita kama sutra 2
  isah sex 2
  supaya tidak mengalami kelainan kromosom 2
  cerita anak dibawah umur yang diperkosa 1
  ngewe saat hamil 1
  kumpulan kisah sexs 1
  cerita nikmatx vagina 1
  cara ngentot dengan benda-benda sekitar 1
  gadis kelpa swit sex 1
  www zina hot sex com 1
  cerita ngentot di bus 1
  cara menakhlukkan hati sang pacar 1
  cerita dewasa incest 1
  surga bagi mualaf 1
  apa hukumnya memainkan vagina pd saat haid 1
  amankah mengeluarkan sperma di dalam ms.v setelah menstruasi 1
  viva news segama 1
  gambar dan cerita bercinta di saat hamil tua 1
  sex kaki dan tangan diikat 1
  cewek indehoi 1
  cerita bodor udin 1
  cerita sek q saat di mau di perkosa 1
  cerita sex missionaris 1
  kasus zina ulama 1
  cerita sms erotis 1
  mengurangi sperma akibat onani 1
  cumbui mama 1
  posisi ngentot yg memuaskan 1
  janin 12 minggu sudah bergerak,wajarkah? 1
  anti selingkuh yang masalah suami istri tunarungu 1
  cara membuat cewe mau di pegang dadanya 1
  kata kiasan seks 1
  cerita spa vagina 1
  kisah bermesraan 1
  pusing ngeseks 1
  panduan pendidikan seks di sekolah 1
  kisah seks dewasa 2011 1
  foto proses penis menyentuh mulut rahim 1
  gambar suami istri sedang making love 1
  data usia lanjut di dinas kesehatan di kabupaten indragiri hilir propinsi riau 1
  nge sex dengan anak laki-laki 1
  artikel kemandulan 1
  cerita sex tkw di malayasia 1
  http://www.cantikkah wanita berjilbab 1
  posisi senggama paling baik 1
  cerita ngentot kamasutra 2011 1
  dampak payudara dipegang-pegang cowok 1
  waktu cepat berlalu islam 1
  artikel bersengama 1
  cerita seks nafsu 1
  foto gadis sexy dengan puting susu 1
  payudara saya sering di remas 1
  sehat-sehat penuh cinta 1
  gudang puisi sex 1
  kenapa cewek pas di pegang langsung basah 1
  memindahkan sperma keperempuan lain atau binatang dalam kontek islam 1
  cerita dewasa gadis hipersek 1
  cerita diperkosa pelajar smp 1
  toket akhwat 1
  cerita’rok tersingkap 1
  perkosa adik kelas berjilbab 1
  sms saru ngentot 1
  humor kocak waria dan hansip 1
  kumpulan cerita sex pemerkosaan yg menyenangkan 1
  cara bercumbu agar nyaman 1
  cerita sex istri gangbang 1
  kisah teladan kejujuran 1
  paha wanita 1
  berita non stress test 1
  http://www.bagai mana superma laki supaya lambat kelur.com 1
  cerita hot terbaru cepet bangkitkan nafsu 1
  mahkluk edan 1
  cara memuaskan nafsu pacaran 1
  cara menangkal gangguan setan bagi wanita hamil muda 1
  7 cara ngeseks 1
  bersetubuh dlm islam kala hamil 1
  cerita ngentot dengan penjual pulsa 1
  masalah selingkuh yang pasangan suami dan istri tunarungu 1
  koleksi gairah sex membara 1
  cerita keperawanan yang terenggut 1
  arena cerita ngentot 1
  http://www.cara lelaki berhubungan sex com 1
  pijitan pembangkit sex pada wanita 1
  romantis jayus gokil 1
  cerita ngentot 3 kali 1
  apakah horny itu diperbolehkan oleh islam 1
  posisi kamasutra terpanas 1
  perbedaan payudara alami dan sering diremas pria 1
  rahasia memanjakan suami 1
  memberi kepuasan mengentot lubang kenikmatan 1
  gambar posisi bersetubuh dalam aturan islam 1
  penis yang disukai wanita umumnya 1
  cerita seks anak umur 8 tahun 1
  anggota nakal polres nganjuk 1
  mr p tegang di dalam celana 1
  cerita seks sebagai bisnis 1
  cerita sex jadi budak nafsu 1
  posisi ngentot yang bikin hamil 1
  ramuan ketahanan pria bersenggama 1
  cerita seks pemula 1
  tata cara bersetubuh agar dapat memuaskan istri 1
  situis porn penis kecil 1
  hukum sex oral guna kondom 1
  pegang payudara wanita 1
  agar sexsual wanita hot 1
  cara menjaga stamina jika sering bercinta 1
  libido kakek 60 an 1
  oral sex global ikhwan 1
  firanda.com 1
  apa maksud fitoestrogen 1
  cerita sex aman 1
  sex yg membuat istri ketagihan 1
  ciri darah kotor 1
  kumpulan cerita ngesex 1
  apakah payudara dapat bertambah besar jika sering di pegang? 1
  telanjang dada wanita 1
  kata mutiara ajakan menghadiri pernikahan 1
  nasehat cwe tomboy 1
  kisah taubat zina 1
  http://www.cara mengatasi lelah setelah ngentot.com 1
  membantu pasangan yang ejakulasi lambat 1
  pria yg kuat ngentot 10 wanita sekaligus 1
  bahaya orang yang suka melihat gambar sex 1
  fakta bahwa “peting bisa sebabkan kehamilan 1
  normalkah vagina bergetar kesehatan 1
  kumpulan cerita sex penyiksaan 1
  kesehatan bayi terganggu karna sex 1
  kisah saat ngentot 1
  http://www.cara terjitu mengembalikan posisi bayi kembali normal.com 1
  cerita seks dialam bebas 1
  kenapa harus mengganti posisi sex 1
  ramalan jodoh menurut para ulama 1
  istri hamil males di ajak ngesek 1
  bukan follower lady gaga 1
  kumpulan derita persetubuhan ibu dan anak terbaru 1
  obat flu yang aman bust ibu menyusui 1
  cerita pemerkosaan sadis 1
  nyepong bidan 1
  kisah hamil sperma diluar 1
  cerita dewasa pergoki istriku ml dengan anakku 1
  perkosa anak smp perawan umur 13 tahun badung 1
  pacaran di kamar mandi 1
  bagaimana rasanya ngentot boneka sex silikon 1
  sex usia menapouse 1
  cerita seks yuanita 1
  apakah dada wanita yang di pegang akan membesar 1
  terjadi kontraksi saat ngesex 1
  foto pijat erotis seks 1
  novel panas romantis 1
  aku ngentot sama pria lain dilihat suami 1
  apakah payudara yang di elus bisa kendor 1
  seks menyiksa pasangan 1
  cerita sex dingin 1
  cara pemasangan kardiotokografi 1
  cerita istri dingin 1
  trik untuk pengang dada wanita tak kethuan 1
  menormalkan kembali setelah kb vasektomi 1
  cara menolak ajakan pelukan alias ml 1
  pria yg kuat ngentot sekaligus 5 wanita 1
  mengurangi sprema akibat onani 1
  gairah nakal ukhti 1
  cerita bercumbu cowok 1
  cerita sex dlm kontrakan 1
  cerita remaja masturbasi 1
  perselingkuhan istri berjilbab 1
  contoh cerita incest 1
  bagaimana cara mebuat suami senang sama istrinya persi islam 1
  belum pernah ml tapi kok longgar 1
  cara senggama menopause 1
  foto aksi ranjang bintang porno asal meksico 1
  waktu ngeseks terbaik 1
  crita sek maniak 1
  cara membahagiakan suami di ranjang 1
  bikin cowok terangsang 1
  pacaran lendir 1
  cerita sex terdasyat 1
  trik mengentot 1
  gambar telanjang dada wanita 1
  cerita gairah ibu hamil 1
  kenikmatan ciuman 1
  kumpulan cerita oral seks 1
  cara membuat cowok terangsang dan nyaman ketika pacaran 1
  cerita sex depan anak 1
  cerita sex kilat 1
  status fb tentang keluhan berat badan 1
  ciuman selamat malam dan hisap payudara kepada pasangan 1
  cerita yang bikin orgasme 1
  trik menjilat penis 1
  cerita gelora seks terbaru 1
  manfaat naik turun tangga bagi orang yang sudah hamil tua? 1
  blog yang ada kisah-kisah seks 1
  kumpulan cerita-cerita seks yg hot terbaru 1
  data penunjang seksio sesarea 1
  kumpulan cerita cinta khilaf 1
  kenapa ya air mani disukai semut? 1
  ngeseks panas 1
  mengapa lelaki suka perempuan kata ulama 1
  bocah laki ngentot 1
  tips senggama yang sukses 1
  perilaku burung pacaran 1
  cerita sex maniak 1
  http://www.ceritasuperhot.com 1
  cerita seks di tempat treatment payudara 1
  pengaruh habis melahirkan kb suntik vagina kering seks sakit tidak bergairah 1
  cium bibir seks 1
  cerita ngentot istri syekh 1
  capai jadi keputihan wajarkah 1
  amankah aborsi urut 1
  lubang vagina membesar saat hamil 1
  artikel pornografi dan pornoaksi 1
  dosa pasangan bercinta 1
  cerita sex pemerkosaan 1
  vagina siswi sd 1
  cerita ranjang hot 1
  cerita cewek menggoda cowok paling hot 1
  cerita ngentot dan penyiksaan 1
  batasan pergaulan pria dengan wanita 1
  cara meuaskan nafsu wanita berhubungan intim 1
  cerita sex dari hollywood 1
  hal yang di lakukan pasangan saat akan ngentot 1
  manfaat menjilat penis 1
  normalkah jika labia minora kiri dan kanan berbeda 1
  kumpulan cerita lucu tentang hubungan intim 1
  alat terapi setrum 1
  cerita cewek dihamili 1
  gambartubuh wanita telanjang 1
  kata motivasi musik 1
  sekumpulan kata cintailah aku 1
  posisi sex yang jitu 1
  artikel melakukan mesum h0t 1
  cerita gairah nafsu birahi hebat hot 1
  antri ngentot psk anak 1
  cerita syiur menggairahkan hawa nafsu 1
  makalah penyimpang suka melihat orang bersenggama 1
  cerita seks nyepong 1
  posisi ngentot saat hamil 1
  diperkosa ayah kandung 1
  gairah sex wanita bunting 1
  cerita sex di keroyok 1
  onani baru 1 menit udah keluar 1
  cerita kelahiran bayi normal 1
  kulit sensitif dalam islam 1
  mitos istiqoroh 1
  cerita perkosaan dicekoki minuman keras 1
  cerita ngentot d warnet hot 1
  pengertian senam ulama 1
  umur sperma setelah keluar dari penis 1
  cerita sex anggota polisi 1
  soap tentang post partum baby blues dengan budaya keluarga negatif 1
  kumpulan cerita onani 1
  status fb romantis lucu 1
  bentuk organ intim wanita dg pria 1
  kumpulan teka teki seks 1
  mengapa cowok suka menjilati miss v 1
  hot seks 1
  cerita seks menperkosa 4 pembantu 1
  kumpulan cerita fantasi sex 1
  foto cara ngentot usia 45 tahun 1
  http://www.ngentot istri kedua.com 1
  ngentot terdahsyat 1
  kumpulan cerita sex pendeta dan biarawati 1
  seorang wanita yang masi perawan, penis lum dimasukan kedalam vagina, tapi spermanya tumpah diatas vagina, apakah bisa menimbulkan kehamilan? 1
  cara merayu teman untuk making love 1
  ereksi saat menyetir 1
  cara ngentot yang aman tanpa makai kondom 1
  menaklukan suami di ranjang 1
  bekas seksio sesarea 1
  cerita dukun palsu 1
  usia di bolehkan senam kegel 1
  kata mutiara kagum 1
  cerita sex hypersekx 1
  pantun jenaka jodoh 1
  injeksi testosteron 1
  kata mutiara lo aneh plesetan 1
  cerita sex di kantor camat 1
  yesus,aku datang bukan sebagai penghilang ajaran injil mealinkan menggenapi 1
  informasi seputar seputar kisah seks orang hamil 1
  hubungan seks zakar digesekkan diluar vagina 1
  cerita seks ayah perkosa anak tiri tiap hari 1
  cerita di perkosa paman 1
  yang dimaksud ketuban pecah dini 1
  cerita sex cewek nakal 1
  mengapa gadis harus mastrubasi? 1
  http://www.cerita ngentot siswi sma.com

  2011-05-30 to Hari ini
  Cari Kunjungan
  cerita kamasutra 76
  cerita seks pemerkosaan 53
  cerita sex pemerkosaan 39
  cerita ngentot sadis 30
  akhwat ngentot 27
  kisah seks dewasa 25
  tata cara bertaubat 23
  ngentot akhwat 23
  cerita sensual 22
  menjilat penis 20
  cerita sex pencabulan 19
  cerita nafsu ngentot 17
  cerita seks perkosaan 17
  kumpulan novel sex 17
  cara menjilat penis 16
  cerita seks kamasutra 15
  cerita panas akhwat 15
  cerita sex sodomi 13
  cerita sex binal 13
  ngentot sadis 12
  cerita sex santriwati 12
  cerita ngentot anak tiri 11
  cerita seks nikmat 9
  kumpulan kisah seks 9
  cerita ngentot penyiksaan 9
  muslimah binal 9
  cerita seks nakal 8
  cerita phone sex 8
  cerita sex nakal 8
  sejarah kardiotokografi 8
  cerita sex manga 8
  kumpulan cerita saru 7
  muslimah ngentot 7
  hymen 7
  cerita sex kilat 7
  ceritanafsusex 7
  sensasi ciuman dan hubungan seksual 7
  cerita anime hentai 7
  kumpulan artikel cerita sex 7
  cerita sex nyepong 7
  trik ngentot 6
  ingin awet muda ala dr naek l tobing 6
  cerita sex anyar 6
  ceritanafsungentot 6
  dientot ayah tiri 6
  cerita ngentot siswi 6
  cerita pemerkosaan sadis 6
  cerita ngentot akhwat 6
  cerita seks kasar 6
  cerita sex toys 6
  cerita sex pergaulan bebas 6
  cerita kisah sex wanita 30an 6
  cerita ngentot siswi smu 5
  cerita seks ternikmat 5
  gambar tubuh telanjang 5
  cerita seks sehat 5
  cerita hubungan sex 5
  kumpulan cerita sex pemerkosaan 5
  cerita sex penyiksaan 5
  akhwat sex 5
  cerita hot kamasutra 5
  cerita libido 5
  cerita sex 20 5
  cerita seks pemerkosaan sadis 5
  cerita ngentot kasar 5
  cerita ngentot muslimah 5
  perkosaan jadi ngeseks. 5
  kumpulan cerita seks pemerkosaan 5
  kumpulan kisah seks dewasa 5
  kisah seks 5
  kisah seks panas 5
  cerita panas gadis smu 5
  cerita seks pergaulan bebas 5
  posisi sek penyakit jantung 5
  kumpulan cerita seks perkosaan 5
  cerita seks perawan hot 5
  cerita nyepong 5
  cerita sex dewasa 5
  apakah mandul punya sperma 5
  cerita sex pemerkosaan sadis 5
  kumpulan cerita kamasutra 5
  cerita infertilitas dan wanita 4
  cerita sex usia dini vs dewasa 4
  foto feces bayi 4
  cerita kamasutera 4
  http://www.jilbab dihamili.com 4
  puisi tentang isra mi’raj 4
  kisah seks romantis 4
  cerita sex perkosaan 4
  cerita komik sex 4
  cerita binal hot 4
  tata cara sebelum melakun hubungan suami istri secara islam 4
  cerita morning sex 4
  kisah mesum pelajar 4
  kisah gairah sex membara 4
  hymen robek 4
  kisah kisah seks 4
  gambar vagina 4
  cerita hot akhwat 4
  seks cerita payudaranya saya bekerja di rumah hamba 4
  bersetubuh yang hot 4
  kisah seks pemerkosaan 4
  cerita sex penis kecil 4
  cerita sex pelecehan 4
  cerita panas sma 4
  kumpulan foto cewek telanjang dada 4
  cerita sex ternikmat 4
  kumpulan cerita perkosaan sadis 4
  cerita muslimah ngentot 4
  novel nafsu 4
  konsultasi sex wanita maniak onani 4
  cara menjilat mr p 4
  cerita seks hebat 4
  gambar puting abg 4
  cerita gelora seks 4
  kisah tentang manisnya iman 4
  cerita panas muslimah 4
  kumpulan cerita ngewe 4
  cerita sex perawan hot 4
  sex terpendam 4
  adakah ‘fingering’ juga dikategorikan melakukan seks 4
  cerita sex perkosa anak tiri 4
  apakah perjaka pria hilang karena penis sering dihisap 4
  cerita sex sehat 4
  artikel ngentot 4
  status fb kdrt plesetan 4
  kumpulan cerita sex 4
  cerita ngentot binal 4
  cerita hilangnya ke perawan cewek jilbab coombs 4
  kumpulan cerita sex nafsu birahi istri 4
  kosmopolitan: cerita 18 mencumbu payudara 4
  cerita ngentot bebas 4
  http://www.google.com spanyol id 4
  telanjang dada wanita 4
  cerita hot muslimah 4
  cerita sex pengangguran 4
  cerita sex favorit 4
  kisah manepouse 4
  ceritasexbaru 4
  suami tidak bergairah 3
  persiapan malam pertama islami 3
  telanjang dada cewek 3
  cerita anime dewasa 3
  bercinta saat menyusui 3
  apakah wanita manopause 50 tahun keatas sudah tidak punya gairah untuk berhubungan intim dengan suaminya? 3
  cerita erotis hamil 3
  gairah seks wanita berdasarkan warna kesukaan 3
  bentuk viagra 3
  cerita woman on top 3
  cerita seks yang erotis dan panas 3
  kumpulan cerita onani 3
  cerita kegadisan di renggut 3
  zodiak 2013 3
  kumpulan cerita seks nakal 3
  cerita bercinta di tempat umum 3
  cerita seks yuanita 3
  cerita phonesex 3
  kisah sex dukun cabul 3
  cewek seks 3
  cerita ngesek di swalayan 3
  foto kemaluan montok 3
  cerita sex ekstrim 3
  foto abg dientot 3
  hipospadi 3
  penyebab istri malas ngentot 3
  ukuran normal kontol 3
  cerita penyiksaan sadis 3
  cerita sex aman 3
  kosmopolitan: cerita dewasa mencumbu payudara 3
  makalah tentang nifas dalam agama islam 3
  ceritasexpanasdewasa 3
  tips ngentot 3
  artikel penyakit menular seks 3
  cerita nafsusex 3
  cerita cara berhubungan intim 3
  pemerkosaan ‘nyata’ 3
  ngentot super panas 3
  selaput dara 3
  jurus menjilat penis 3
  cerita hot anak kos 3
  cerita seks percintaan 3
  proses ngaceng 3
  iud dan kenikmatan sex 3
  ngentot muslimah 3
  gejala raadang panggul 3
  cerita seks terdahsyat 3
  kumpulan cerita incest 3
  cerita sex senam kegel 3
  kenapa cewek suka potong rambut vagina 3
  ngentot waktu baru melahirkan 3
  ebook 37 artikel seks pilihan 3
  cerita seks ngentot di semak semak 3
  lagu religi ky abdurrahman wahid 3
  kumpulan cerita pemerkosaan 3
  cerita dewasa 15 tahun 3
  www blok ngecrot 3
  naskah pidato dengan tema kewajiban melaksanakan shalat 3
  sejarah alat kardiotokografi 3
  konsekstasi 3
  cerita bercinta di kamar mandi dengan pacar 3
  kumpulan status gak nyambung 3
  kisah imam syafii mencintai orang baik 3
  gambar tubuh telanjang wanita 3
  cerita jari masuk vagina 3
  kumpulan cerita anal sex 3
  gaya bercinta penis kecil 3
  gaya ngeseks nakal 3
  kiat – kiat biar suami jadi gila sex 3
  cerita sex gadis sd sekolah dasar 3
  cerita sex wanita berpayudara besar 3
  cerita seks binal 3
  ceritasuperhot 3
  cerita sex incert 3
  makalah tentang fungsi sosial makanan yang tabu 3
  sex dok 3
  cerita sex kasar 3
  kebahagiaan yg hakiki ada pada hati yang senantiasa bersyukur… 3
  perkosaan jadi ngeseks 3
  cerita phone seks 3
  cerita porno perselingkuhan sedarah 3
  makalah seksualitas pada lansia 3
  cerita sex cewek nakal 3
  makalah kespro perkawinan usia muda dan tua fkunhas.com 3
  cerita sex dengan mahasiswi jogjakarta 3
  certa nafsu selama 4 tahun jadi budak seks guru 3
  cerita seks perkosaan sadis 3
  cerita seks suka diperkosa 3
  cerita multi orgasme 3
  cerita birahi wanita hamil 3
  cerita sex gadis cilik 3
  cerita sek pemerkosaan 3
  kisah seks fiksi 3
  kisah sex terpopuler 3
  cerita sensasi sex 3
  hukum jima bertelanjang bulat 3
  cerpen seks lucah 3
  sex kasar 3
  cerita fakta sex 3
  cerita pemerkosaan siswi sma 3
  cerita pemerkosaan ayah kandung 3
  wajarkah cowo meremas dada pacarnya 3
  bayi yang dicabuli usia 8 bulan 3
  kisah kaum mualaf 3
  buah dada mengkal 3
  puisi hasrat seksual 3
  kumpulan status fb terlucu 3
  di perkosa ayah kandung 3
  cerita pornoaksi hot 3
  bapak ngentot anak tiri 3
  konsultasi islam kristen 3
  ngentot anak tiri 3
  trik bersenggama 3
  apakah payudara wanita yang telah dipegang pria akan membesar 3
  pendapat islam tentang sperma yang ditelan wanita 3
  seks dewasa daftar isi 3
  cerita seks nyepong 3
  cerita sex ditelanjangi 3
  cerita2 seks dewasa 3
  hot sex dengan cara sodomi 3
  kumpulan komik sex 3
  sms isra’ mi’raj 3
  cerita ngesex yang meningkatkan nafsu birahi 3
  cerita merangsang klitoris pacar 2
  mengapa hawanapsu sex perempuan terpendam ? 2
  wasir menghambat kehamilan 2
  bikin wanita muslim puas saat dientot 2
  cara merangsang suami di ranjang 2
  cerita lucu ketuhanan yesus 2
  ‘kontrakan bergetar’ gegerkan sumenep 2
  cerita seks akhwat 2
  58 langka asuhan persalinan normal 2
  cerita akhwat panas 2
  cerita panas cewek sma 2
  http://www.kumpulan cerita sex spesial junior.com 2
  cerita kamasutra yg hot. 2
  berapa kali kita sebaiknya bersetubu dalam satuminggu 2
  bagaimana menjadi pasangan sensual 2
  cerita sex 20 tahun 2
  ngentot 3 anak 2
  kisah dewasa malam sensual 2
  pijat sensual untuk seks menakjubkan 2
  gambar dakhir kehamilan 2
  selaput dara keperawanan 2
  jejaring sosial sex 2
  cerita sex terbaru sodomi anus ibu muda 2
  cerita ngentot ade 2
  apakah 3kali ml vagina bisa dikatakan masih rapat? 2
  maksud masmukal 2
  cara memainkan payudara menurut islam 2
  mengeluarkan sperma untuk tes kesuburan menurut syariat 2
  cerita memuaskan wanita 2
  fenomena klitoris miss v 2
  misnan58@yahoo.com 2
  cerita ngeseks liar 2
  cerita pacar mandi 2
  artikel tentang keluarga hormonis mempengaruhi prestasi belajar siswa 2
  cerita. hubungan suami istri yang romantis 2
  dokter ngentot ibu hamil 2
  kumpulanceritasexdewasa.com 2
  kumpulan cerita sex perkosaan sadis 2
  cara menjilat kemaluan wanita 2
  awet muda ajaran islam 2
  kumpulan cerita sek dipaksa jadi psk 2
  artikel persetubuhan 2
  tips pijitan yang merangsang wanita 2
  dari mana datangnya mani 2
  koleksi foto buah payudara 2
  lambat pembukaan pada persalinan pertama 2
  cerita sex dukun palsu 2
  cerita seks wanita hyperseks dan lelaki hyperseks 2
  cerita terbaru ml 2
  kaitan umur dengan kemampuan penetrasi laki laki 2
  akhwat ranjang 2
  cerita dukun tua kuat sex 2011 2
  aksi seksual pria 2
  memek jilbab abg 2
  cerita sex luar 2
  tehnik usapan erotis pd klitoris 2
  seks dan sarung 2
  kandungan rokok dalam penurunan libido 2
  kumpulan cerita sex anus 2
  kumpulan cerita ngentot dan perkosaan anak-anak abg 2
  berita pemerkosaan siswi 2
  sensasi ngentot 2
  kumpulan kisah seks panas 2
  jadwal ngentot hari ini 2
  amankah pada saat berhubungan intim dengan wanita hamil muda lalu sperma dimasukan ke dalam 2
  ulama stres 2
  cerita memperkosa ketika yang diperkosa hamil tidak bertanggung jawab 2
  kecanduan seks cyber (bagian 2) 2
  alasan wanita tidak mau melaksanakan ml (senggama) 2
  kumpulan cerita rakyat kalbar jenaka pak ali-ali 2
  cerita hot panas mahasiswi 2
  cerite sex diharamkan 2
  http.cerita dewasa gairah terlarang penyesalan tiada akhir istriku 2
  kumpulan cerita seks pemerkosaan 2011 2
  cara memakai robot seks 2
  cerita cerita diperkosa oleh bapak kandung. 2
  cerita ngentot cewek binal 2
  cerita boneka seks 2
  cara jitu istri melayani birahi suami 2
  cerita remaja porno 2
  firanda.com 2
  cerita dihamili pacar 2
  cerita seks disekap 2
  tips ngesex 2
  jenis-jens problem seksual 2
  cerita dewasa sex santriwati 2
  kisah panas gara-gara pulang malam jadi di perkosa pakai vibrator 2
  cerita wanita di jadikan bonekah 2
  pil pemecah sel telur bahayakah 2
  posisi sex sodomi 2
  novel sex 18+ super hot 2
  bag sensitif laki laki 2
  cerita sex anak umur 8 tahun 2
  riya, ulama 2
  cerita sex tak diduga 2
  kumpulan cerita2 sex dewasa 2
  jamu herbal sebelum ngentot 2
  sms menggairahkan 2
  tips hot di ranjang 2
  ngentot super memuaskan dan berhasrat 2
  operasi pengembalian kulup 2
  http://www.cerita sex saat memandikan kakek.com 2
  cerita ngentot cewek bunting 2
  cerita santriwati diperkosa 2
  cerita sex priasejati 2
  video cerita panas dan hot 2
  kumpulan cerita oral sex 2
  ngentot cewek hot 2
  gambar vagina montok 2
  panduan sex hebat 2
  ceritanafsu membara 2
  cerita seks zaman kerajaan 2
  suami isteri kisah seks 2
  cerita sex gadis 20 tahun 2
  cerita kurenggut keperawanan santriwati 2
  memek engeluarkan cairan 2
  gambar patoflow sectio caesaria 2
  akhwat yg gila ngewe 2
  haramnya berhubungan intim saat haid 2
  cerita sex paling bagus gadis kecil hot nude 2
  fhoto hubungan sex dengan rekan kerja 2
  cerita bitahi janda 2
  idola mebuat kecewa 2
  cerita pengalaman ngentot muslimah 2
  puisi meninggalkan kekasih 2
  bisakah sms tanpa id 2
  cara jitu ngentot cewek 2
  kumpulan cerita bodor 2
  cerita nonton bf 2
  konsultasi seks wanita 2
  cerita perkosaan sadis 2
  senam kegel menurut pandangan islam 2
  ciri anak yang matanya terkena virus rubela 2
  cerita kentu tak terduga 2
  kumpulan cerita kama sutra 2
  cerita sex gancet 2
  cerita sex ml waria sangat erotis 2
  supaya tidak mengalami kelainan kromosom 2
  cerita sex pemerkosaan supir dan temannya 2
  ngentot hot petani lugu 2
  cerita sex oral 2
  nasehat indah para ulama 2
  cerita canda 2
  ngesek saat masturbasi 2
  apa masih perawan jika vagina pernah dimasuki jari 2
  berita seks yang merusak islam terbaru 2
  incest nyata 2
  cerita sex di tempat umum 2
  tangan di mr.p 2
  artikel seks dan pornografi 2
  filosofi cinta wanita terhadap pria yang dia cintai 2
  dimana cari cerita porno akhwat muslimah 2
  sex rara 2
  cerita pijat mr p 2
  cerita sex di kamar hotel 2
  suamiku peneduh jiwaku 2
  http://wwwkajian-kajian tentang masala-masalah dalam pemeriksaan dalam psikologis 2
  cerita distosia bahu 2
  cari cerita sexs hot bikin orgasme 2
  cerita perkosa karyawati 2
  azoospermae 2
  gaya sexi 2
  cerita panas gadis sma berjilbab 2
  cerita phone sms seks 2
  kalau hanya omong, semua juga bisa 2
  cerita sex maniak 2
  www cerita wanita dewasa com. 2
  cerita pemburu sex 2
  robbana la taqobal minna shalatana wa siamana waruku’ana wa sujudana 2
  cerita sex orang cacat 2
  sex binal agar tidak menyakiti pasangan 2
  berita tentang orang lemah 2
  komik sex pemerkosaan 2
  cerita hubungan sex hot 2
  http://www.google.co.id pemeriksaan fisik post partum 2
  kumpulan cerita sodomi 2
  ceritaseksincest 2
  pantun jenaka malem minngu 2
  tips-tips bercumbu payudara 2
  cara operasi virginitas 2
  etiologi fraktur basis cranii 2
  cerita sex putingku 2
  cerita sek perselingkuhan sedarah 2
  kisah seks toys 2
  cerita sexs dengan dua pria 2
  puisi ajakan bercumbu 2
  ukuran penis yang disenangi wanita 2
  onani mengambil kalsium untuk pertumbuhan tulang 2
  http://www.efek terlalu sering ngeseks 2
  cerita seks hot cewe usia 30 2
  pengkajian data fokus pada kunjungan ulang 2
  cerita sex oknum 2
  cerita dewasa ngentot akhwat 2
  wanita tertahan ngeseks 2
  cerita sex psk 2
  apa itu varikosel 2
  artikel cerita ngentot 2
  pengajian habib wirosari purwodadi 2
  variasi senggama 2
  cerita malam gairah nafsu birahi multi orgasme 2
  komik anime sex 2
  cerita cunnilingus 2
  http://www.sex pelajar.com warnet 2
  puisi keperawanan 2
  kisah seks paling hot dan kenikmatan yang dirasakan 2
  kajian puisi semangka 2
  kisah siswi dinodai 2
  celana dalam tersensor 2
  cerita super hot 2
  kisahpenyiksaankejam 2
  cerita sex perselingkuan sedarah 2
  cerita seru muslimah 2
  cerita remaja masturbasi 2
  gairah ukhti nakal 2
  peranan bedah laparoskopi pada disfungsi dasar panggul 2
  tips menantang lawan jenis dengan lingerie di kamar tidur 2
  kenapa gadis harus bercinta 2
  hukum mengurut maaf”penis” menurut ahlus sunnah 2
  karangan-hubungan 2
  berjilbab yang baik 2
  cerita sex penyiksaan sadis 2
  kajian teori pemenuhan kebutuhan seksual 2
  ngeseks,dgn,akhwat 2
  obat nutrafor balance 2
  foreplay paling hot 2
  phonesex haram ga 2
  kumpulan cerita ngentot hot 2
  virgin hymen 2
  ramuan alamivagina berdenyut 2
  cerita sex perkosaan sadis 2
  cewek lebih suka posisi ngentot apa saja? 2
  cerita bercnta jarak jauh dngan pcar melalui hp 2
  cara membuat wanita orgasme berkali kali 2
  cerita melampiaskan nafsu jilbab 2
  pegang payudara wanita 2
  makalah pemenuhan kebutuhan seksual 2
  cerita hot persetubuhan suami istri

  tata cara bertaubat 143
  cerita kamasutra 106
  ngentot akhwat 79
  akhwat ngentot 77
  cerita sex pencabulan 61
  cerita seks pemerkosaan 61
  cerita sex penyiksaan 49
  cerita sex pelajar 47
  cerita sex pemerkosaan 42
  cerita sex santriwati 41
  kumpulan novel sex 41
  kisah seks dewasa 40
  cerita ngentot sadis 40
  cerita seks gangbang 35
  cerita ngentot akhwat 33
  cerita seks kamasutra 30
  cerita nafsu ngentot 28
  cerita porno remaja 28
  cerita sensual 27
  ceritasexterbaru 26
  cerita panas akhwat 26
  cerita sex terbaru 26
  menjilat penis 25
  cerita sex sodomi 25
  ceritanafsusex 24
  muslimah binal 24
  cerita sex yuanita 22
  cerita sex 20 22
  cara menjilat penis 22
  cerita nyepong 20
  selaput dara 20
  cerita sex remaja 19
  cerita seks perkosaan 19
  hymen 19
  artikel ngentot 18
  ngentot sadis 18
  cerita panas gadis smu 18
  novel sex dewasa 18
  sensasi ciuman dan hubungan seksual 17
  cerita sex binal 17
  kumpulan cerita seks pemerkosaan 17
  cerita seks nikmat 17
  cerita ngentot muslimah 16
  cerita anime hentai 16
  cerita sex sadis 16
  cerita komik hentai 15
  cerpen sex dewasa 15
  muslimah ngentot 14
  cerita sex manga 14
  kumpulan cerita oral sex 14
  cerita phone sex 14
  cerita seks nyepong 14
  cerita hot akhwat 14
  kumpulan kisah seks 14
  cerita ngentot penyiksaan 14
  cerita ngentot sales 13
  kisah nafsu seks 13
  cerita sex fiksi 13
  cerita seks santriwati 13
  cerita sex perselingkuhan sedarah 12
  cerita sex anyar 12
  cerita sex 20+ 12
  cerita seks perselingkuhan sedarah 12
  kisah nafsu dewasa 12
  cerita sex nyepong 12
  cerita ngentot anak tiri 12
  novel nafsu 12
  cerita pemerkosaan siswi sma 11
  perselingkuhan sedarah 11
  cerita seks nakal 11
  cerita di nodai kekasih 11
  cerita seks pencabulan 11
  cerita hot kamasutra 11
  cerita adegan mesum 11
  kumpulan kisah seks dewasa 11
  cerita seks ternikmat 11
  cerita ngentot siswi sma 11
  cerita muslimah ngentot 10
  cerita sex kakak beradik 10
  cerita manga hentai 10
  hymen robek 10
  kisah seks romantis 10
  kumpulan cerita oral seks 10
  kumpulan cerita sex 10
  cerita sex perkosa anak tiri 10
  cerita sex ternikmat 10
  ceritasexbaru 10
  trik ngentot 10
  kisah seks 9
  cerita sex perawan hot 9
  cerita seks yuanita 9
  cerita sodomi 9
  kumpulan cerita seks dewasa 9
  cerita libido 9
  cerita seks 9
  kisah mualaf denmark 9
  cerita sex kilat 9
  cerita sex cabul 9
  kumpulan artikel cerita sex 9
  kisah seks panas 9
  cerita sex dikeroyok 8
  cerita mesum 8
  kumpulan manga hentai 8
  selaput dara robek 8
  cerita sex pemerkosaan sadis 8
  teknik menjilat penis 8
  cerita penyiksaan sadis 8
  cerita panas sma 8
  cerita sex nakal 8
  ukuran normal kontol 8
  koleksi kisah seks 8
  cerita seks anyar 8
  cerita seks perawan hot 8
  sejarah kardiotokografi 8
  kumpulan cerita sex smp 8
  kumpulan cerita gangbang 8
  kisah kisah seks 8
  cerita seks sodomi 8
  cerita sex baru 8
  kumpulan cerita saru 7
  cerita cewek lonte 7
  cerita porno perselingkuhan sedarah 7
  cerita sex di pondok 7
  cerita adegan sex 7
  cerita ngentot siswi 7
  kumpulan cerita sodomi 7
  cerita sex toys 7
  muslimah mesum 7
  ceritanafsungentot 7
  kumpulan cerita seks perkosaan 7
  komik anime jepang 7
  cerita seks wanita dewasa 7
  dientot ayah tiri 7
  seks cepat 7
  cerita seks sehat 7
  konsultasi seks wanita 7
  komik hentai 7
  cerita sensasi sex 7
  cerita diperkosa ayah kandung 7
  sex kasar 7
  cerita sex hebat 7
  tata cara bertaubat yang benar 7
  cerita sex gangbang sedarah 7
  cerita ngentot siswi smu 6
  cerita seks kasar 6
  cerita sex pergaulan bebas 6
  cerita santriwati diperkosa 6
  cerita seks pergaulan bebas 6
  cerita birahi wanita hamil 6
  cerita wanita nakal 6
  cerita oral sex 6
  cerita seks pemerkosaan sadis 6
  ingin awet muda ala dr naek l tobing 6
  cerita kisah sex wanita 30an 6
  yuanita sex 6
  cerita seks perselingkuhan 6
  gairah akhwat 6
  tempat produksi sperma 6
  kumpulan cerita hentai 6
  cerita pemerkosaan hingga hamil 6
  cerita seks kejam 6
  cerita seks anak tiri 6
  cerita sex pengangguran 6
  cerita seks incest 6
  hiperseks adalah 6
  cerita sex rara 6
  cerita sex dukun palsu 6
  kumpulan cerita anal seks 6
  ceritaseksporno 6
  orgasme akhwat 6
  cerita ngentot gadis di bawah umur 6
  cerita pemerkosaan ayah kandung 6
  cerita penyiksaan cewek 6
  cerita seks hebat 6
  kosmopolitan: cerita 18 mencumbu payudara 6
  selaput dara wanita 6
  dientot ayah 6
  kumpulan cerita kamasutra 6
  cerita sex hot kamasutra 6
  cerita pemerkosaan sadis 6
  kumpulan cerita mesum dewasa 6
  kisah-kisah seks 6
  bersetubuh yang hot 6
  cerita sex favorit 6
  cerita seks smp dan sma 6
  kunci kenikmatan sex wanita 6
  telanjang dada cewek 5
  cerita siswi sma diperkosa 5
  cerita sex kasar 5
  kumpulan cerita sex pemerkosaan 5
  hentai komik 5
  penis lembek 5
  cerita sex di keroyok 5
  akhwat sex 5
  kisah mesum pelajar 5
  artikel cara menyelamatkan bumi 5
  akhwat suka ciuman 5
  wanita dalam berbagai masa kehidupan 5
  cerita dewasa 15 tahun 5
  kumpulan cerita ml hot 5
  gambar tubuh telanjang 5
  “26 penyebab merajalelanya kesesatan di indonesia (3)” 5
  kumpulan cerita ngentot 5
  cerita sex penyiksaan sadis 5
  cerita memek sd 5
  cerita sex gadis cilik 5
  frekuensi bersetubuh 5
  sex santriwati 5
  kumpulan cerita seks anal 5
  cerita ngentot diperkosa 5
  kumpulan cerita seks kamasutra 5
  cerita seks kakak beradik 5
  cerita seks mahasiswi 5
  cerita sex ditelanjangi 5
  cerita sex kuburan 5
  koleksi cerita seks 5
  cerita dientot ayah tiri 5
  kumpulan cerita gairah sex 5
  akhwat orgasme 5
  panduan ngentot 5
  ngentot dengan akhwat 5
  cerita remaja porno 5
  apakah mandul punya sperma 5
  seks dewasa daftar isi 5
  perkosaan jadi ngeseks. 5
  persiapan malam pertama islami 5
  cerita sex dewasa 5
  cerita seks orgasme 5
  posisi sek penyakit jantung 5
  proses ngaceng 5
  cerita sex smp diperkosa 5
  kumpulan kisah seks panas 5
  kisah sex dukun cabul 5
  novel sex romantis 5
  cerpen pemerkosaan 5
  cerita morning sex 5
  cerita muslimah mesum 5
  kosmopolitan: cerita dewasa mencumbu payudara 5
  cerita seks percintaan 5
  kumpulan cerita perselingkuhan sedarah 5
  cerita hubungan sex 5
  cerita hot berjilbab 5
  ranjang suami isteri 5
  kumpulan cerita ngewe 5
  nikmatnya tubuh adek kecilku 5
  almanhaj.or.id artikel jauhkan sifat sombong 5
  cerita seks dikeroyok 5
  cerita panas muslimah 5
  puisi tentang isra mi’raj 5
  cerita sex di kebun sawit 5
  cerita ngentot kasar 5
  cerita hot muslimah 5
  kumpulan cerita sex penyiksaan 4
  cerita sex pemula 4
  cerita dewasa di hamili 4
  cerita sex cewek nakal 4
  cerita woman on top 4
  cerita sex kejam 4
  cerita hot anak abg 4
  kumpulan cerita sex nafsu birahi istri 4
  cerita dukun perkosa pasien 4
  variasi senggama 4
  cara merayu ml 4
  cerita penyelewengan istri selingkuh 4
  ngentot sales 4
  cerita gadis dinodai 4
  kumpulan cerita incest 4
  cerita dewasa anime 4
  kumpulan cerita seks 4
  cerita sex ekstrim 4
  video seks porno di tahun 2011 4
  cara menjilat mr p 4
  cerita ngewek 4
  tkw indonesia enak di gauli 4
  rahasia ngentot lama 4
  cerita sex wanita berpayudara besar 4
  manfaat kondom wanita 4
  cara menyetubuhi pacar 4
  cerita seks penyiksaan sadis 4
  ceritasexpanasdewasa 4
  variasi ngentot 4
  artikel remaja gaul 4
  benarkah wanita gemuk lebih jago bercinta 4
  cerita seks cewek smu 4
  ngentot penyiksaan 4
  cerita sex bispak sma 4
  cerita polisi cabul 4
  gairah sepasang guru 4
  http://www.artikel ngentot 4
  cerita hilangnya ke perawan cewek jilbab coombs 4
  buah dada mengkal 4
  cerita seks terdahsyat 4
  kisah seks mesum 4
  cerita sexterbaru 4
  cerita sex anak tiri 4
  cerita hot tabu 4
  kisah perempuan nakal 4
  gambar puting abg 4
  komik sedarah 4
  cerita sex penis kecil 4
  kisah cewek binal 4
  cerita kamasutera 4
  cara mengajak seks bebas saudara cewek 4
  kumpulan cerita oral sek 4
  tempat sensitif bagi wanita 4
  status fb kdrt plesetan 4
  cerita ngentot bebas 4
  gadis nakal 4
  kumpulan foto toket montok 4
  cerita sex di perkosa dukun cabul 4
  cerita sex disekap 4
  dukun sex 4
  cerita sex 8 4
  kumpulan foto cewek telanjang dada 4
  tips ngentot 4
  cerita tentang alasan wanita mudah terangsang 4
  tehnik ngentot n ciuman 4
  kisah mesum dewasa 4
  cerita sex 4
  apakah perjaka pria hilang karena penis sering dihisap 4
  kisah foreplay 4
  percintaan sedarah 4
  tatacara bertaubat 4
  cerita dukun palsu 4
  kumpulan cerita sex anal 4
  kisah kepuasan seks 4
  gambar vagina 4
  telanjang dada wanita 4
  sex terpendam 4
  cerita panas islam 4
  cerita perawan hot 4
  kisah tentang manisnya iman 4
  cerita sex sehat 4
  kumpulan cerita seks perselingkuhan 4
  hasrat bersetubuh 4
  cerita cyber sex 4
  cerita sek pencabulan 4
  cerita ngentot perkosa pembantu 4
  cerita ngentot cewek di hotel 4
  almanhaj.or.id.- mengatasi keputihan masa kehamilan 4
  foto feces bayi 4
  cerita sex sumenep 4
  betulkah menopos melemahkan gairah sex 4
  kumpulan cerita sex anus 4
  cerita pegang payudara 4
  cerpen sex panas 4
  ilmu kristologi 4
  kenikmatan ngentot 4
  ngentot lewat facebook 4
  cerita sex usia dini vs dewasa 4
  cerita sex wanita 30an 4
  cerita komik sex 4
  kisah sex dewasa 4
  cerita kisah asmara kontrakan 4
  kosmopolitan: cerita 17 mencumbu payudara 4
  cerita-cerita hubungan sex 4
  cerita sex putingku 4
  sex bokong 4
  seks cerita payudaranya saya bekerja di rumah hamba 4
  cerita sex dengan santriwati 4
  adakah ‘fingering’ juga dikategorikan melakukan seks 4
  gairah muslimah 4
  cerita infertilitas dan wanita 4
  konsultasi sex dewasa 4
  di perkosa ayah kandung 4
  kisah manepouse 4
  artikel adil 4
  cerita sex dukun cabul terbaru 4
  kontol ikhwan 4
  cerita rahasia seks 4
  cerita indehoi 4
  ngentotakhwat 4
  pegang payudara wanita 4
  cerita ngentot binal 4
  kisah kenikmatan bercinta 4
  cerita gelora seks 4
  feses bayi 4
  cerita seks muslimah 4
  kumpulan cerita seks sodomi 4
  http://www.google.com spanyol id 4
  cerita gangbang 4
  cerita sex sma dengan smp 4
  kisah gairah sex membara 4
  cerita seks di pondok 4
  konsultasi seks dewasa 4
  kumpulan cerita perkosaan sadis 4
  cerita nafsu sex wanita 4
  komik anime hentai 4
  puisi pasrah kepada allah 4
  trik bersenggama 4
  gambar selaput dara 4
  kumpulan cerita komik hentai 4
  cerita sex hana lulu yang ganti ganti pasangan 4
  konsultasi sex wanita maniak onani 4
  cerita sex perkosaan 4
  gairah sex muslimah 4
  cerita binal hot 4
  cerita seks lecet 4
  cerita sex fiksi artis 4
  kumpulan cerita anime 4
  kisah nyata perselingkuhan sedarah 4
  amankan ludah sebagai pelumas seks 4
  warna feses bayi 4
  cerita sma diperkosa 4
  cerita sex pelecehan 4
  fakta seks wanita 4
  http://www.jilbab dihamili.com 4
  cerita wanita pake gigolo 4
  ngentot muslimah 4
  kisah mualaf itali 4
  hasrat ngentot 4
  gaya bercinta penis kecil 4
  kumpulan cerita sex perselingkuhan 4
  efek pegang payudara 4
  tata cara sebelum melakun hubungan suami istri secara islam 4
  cerita sex bapak perkosa anak 4
  cerita karyawati diperkosa 4
  bapak ngentot anak tiri 4
  kontradiksi dalam alkitab 4
  cerita ngentot lewat facebook 3
  kumpulan cerita sex nakal 3
  kisah sex kasar 3
  cerita dewasa anime hentai 3
  cerita kepuasan seks 3
  cerita ngentot ade 3
  gambar gaya foreplay 3
  menunjukan tata cara bertaubat 3
  http://www.muslim.or.id 3
  cerita sex tak diduga 3
  pengalaman ngentot fengan lima cowok 3
  gambar buah dada wanita 3
  perempuan nakal dan hot 3
  gambar kebakaran sinaboi kemarin 3
  cara membuat wanita orgasme berkali kali 3
  cara unik mememakai jilbab 3
  kisah asmara ranjang suami isteri 3
  cerita sex erotis ibu ibu muda berjilbab sensual 3
  cerita sex penis bengkok 3
  akhwat hot 3
  cerita cinta bergairah 3
  cerita sex 2011 3
  koleksi cerita seks kamasutra 3
  cerita ngentot di taman rekreasi 3
  sms kepergian 3
  cerita sex tulungagung 3
  cara untuk memerangi seks bebas 3
  kumpulan cerita nyata incest 3
  cerita pembangkit nafsu sex 3
  cerita dewasa alam ghib 3
  cerita sex pria dengan payudara 3
  santriwati ngesex 3
  cerita diperkosa bos 3
  berita tentang penyakit menular seks 3
  konsultasi sex cewek 3
  film hollywood haram 3
  cerita sex remaja 12 tahun 3
  setelah prolaktin tinggi 3
  cerita cinta paling hot 3
  cerita sex by phone 3
  ukuran penis yang disukai wanita 3
  kumpulan ilmu pengetahuan modern 3
  tips bercumbu 3
  pemerkosaan nyata 3
  kisah cinta id hotel 3
  tips persetubuhan 3
  novel sex panas 3
  cerita seks bogor 3
  cerita ml kamasutra 3
  cerita cerita romantis wanita alim 3
  kumpulan cerita kakek hamili cucunya 3
  benarkah laki laki lebih egois daripada perempuan? 3
  cerita cinta mesum 3
  cerita sex siswi sd 3
  kisah percintaan sex pelajar sma 3
  makalah disfungsi seksual pada wanita 3
  mengapa penis lembek 3
  cerita sex pondok pesantren 3
  toket santriwati 3
  cerita seks gang bang 3
  trik ngesex 3
  pengalaman ejakulasi ditelan pasangan 3
  cerita mahkota terenggut 3
  kumpulan cerita pemerkosaan sadis 3
  kisah nafsu sex 3
  cerita nafsu ngeseks 3
  rahasia seks kamasutra 3
  cerita seks gadis 17 tahun 3
  cerita dewasa fiksi 3
  type payudara yanghot 3
  cerita ngeseks kamasutra 3
  cerita panas sd 3
  cerita mr.p 3
  cerita sex di makam 3
  cerita sex di kontrakan 3
  cerita anime seks 3
  berita seks bebas remaja bangkalan madura 3
  seks kejam 3
  kisah seks nakal

  =======================================

  situs mantan kyai NU berisi kritikan terhadap ajaran2 NU: http://www.mantankyainu.blogspot.com

  situs yg menjelaskan haramnya musik, termasuk musik religi juga haram: http://www.jauhilahmusik.wordpress.com

  ketahuilah bahwa pacaran itu haram, jadi jangan pacaran: http://www.pacaranituharam.wordpress.com

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com
  http://www.yahoo.co.id

 3. kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Wahai yang mencari kebahagiaan dan berusaha menuju surga

  Ukhti Muslimah !!

  Semoga Allah menjagamu dan menghiasimu dengan taqwa!. Laluilah jalan keselamatan! Bangkitlah dari tidurmu! Jauhilah apa yang dapat menggiringmu kepada kehancuran dan membawamu kepada kehinaan. Diantara jalan keselamatan adalah sebagai berikut:

  1.Tidak berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, selamanya…, baik di rumah, di mobil, di toko, di pesawat dan di tempat lainnya. Jadilah satu umat yang taat kepada Allah azza wa jalla dan Rasul-Nya. Maka janganlah dengan mudah melanggar perintah keduanya. Rasulullah bersabda: Tidaklah seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah syaitan

  2.Tidak sering keluar rumah kecuali sebatas keperluan penting, dan beribadahlah kepada Allah dengan tetap tinggal dirumah, dengan mengikuti perintah Allah azza wa jalla: Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian(Al-Ahzab:33)

  Abdullah bin Mas’ud berkata: Tidak ada taqarub seorang wanita kepada Allah melebihi tinggalnya di rumah. (taqarub: pendekatan diri)

  Dan ketika keluar, hendaklah bersama muhrimmu atau wanita yang dapat dipercaya dari keluargamu. Dan janganlah merendahkan suara dan berlemah lembut dalam bertutur kata kepada penjual. Tidak apa anda rugi beberapa rupiah dari pada kerugian menimpa agamamu, na’udzu billahi min dzalik

  3.Hindarilah Tabarruj (berhias diri) dan Sufur (tidak menutup aurat) ketika keluar rumah, karena itu menyebabkan fitnah dan menarik perhatian. Rasulullah bersabda: Ada 2 golongan penghuni neraka -dan disebutkan salah satu diantaranya- wanita yang berpakaian tapi telanjang dan berjalan miring berlenggak-lenggok.

  Dan pakaian yang paling dianjurkan adalah ‘abaa yang sederhana (pakaian berwarna hitam yang menutupi seluruh tubuh), menutup kedua tangan dan kaki, serta tidak menggunakan wangi-wangian. Hendaklah anda mencontoh Ummahatul Mu’minin dan Shahabiyat, bila keluar rumah mereka itu bagaikan burung gagak karena memakai pakaian hitam, tidak sesuatupun dari tubuh mereka yang terlihat.

  4.Hindarilah wahai ukhti muslimah! Membaca majalah-majalah yang merusak dan menonton film-film yang terdapat adegan porno, karena itu akan membangkitkan nafsu seks dan meremehkan perbuatan keji dengan menamakannya sebagai cinta dan persahabatan, dan menampakkan perbuatan zina dengan menamakannya hubungan kasih sayang yang matang antara seorang laki-laki dan wanita. Janganlah merusak rumahmu, hatimu dan akalmu dengan hubungan-hubungan yang diharamkan.

  5.Allah azza wa jalla berfirman: Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu bahan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan (Lukman:6)

  Maka hindarilah mendengarkan lagu-lagu dan musik, hiasilah pendengaranmu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an, rutinlah membaca dzikir dan istighfar, perbanyaklah dzikrul maut (mengingat mati) dan Muhasabtun Nafs (evaluasi diri). Ketahuilah bahwa ketika anda berbuat maksiat kepada Allah, maka sesungguhnya anda bermaksiat kepada-Nya dengan nikmat yang Ia berikan kepadamu, maka hati-hatilah, jangan sampai nikmat itu dicabut dari diri Anda.

  6.Takutlah kepada Allah Yang Maha Tinggi, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Ini adalah rasa takut yang paling tinggi yang menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Anggaplah bahwa suatu ketika anda tergelincir pada seperseribu perbuatan zina. Maka bagaimana jika seandainya hal itu diketahui oleh bapakmu, ibumu, saudara-saudaramu, kerabatmu atau suamimu? Dalam pandangan dan buah bibir mereka ketika anda meninggal, mereka akan menganggap anda sebagai seorang pezina, na’udzu billahi min dzalik

  7.Hendaklah Anda memiliki temah shalehah yang menolong dan membantu Anda, karena manusia itu lemah sementara syaitan siap menerkam dimana saja. Hindarilah teman yang jelek moralnya, karena ia akan datang kepada Anda bagaikan seorang pencuri yang masuk secara sembunyi-sembunyi mencari kesempatan hingga ia menggelincirkanmu pada sesuatu yang diharamkan. Ingatlah paman Nabi saw, ia adalah lelaki tua dan memiliki akal yang lurus, tetapi walaupun demikian karena adanya teman yang jelek yaitu Abu Jahal yang hadir di sampingnya ketika wafat, menjadi penyebab meninggalnya ia dalam keadaan syirik.

  8.Perbanyaklah berdoa, karena Nabi umat ini termasuk orang yang senantiasa membaca doa dan banyak istighfar

  9.Janganlah dibiarkan waktu senggang berlalu kecuali anda membaca Al-Qur’an. Berusahalah menghafal apa yang mudah dari Al-Qur’an. Kalau Anda memiliki semangat yang tinggi, maka bergabunglah dengan kelompok Tahfidzul Qur’an khusus wanita, karena jika diri Anda tidak disibukkan dengan ketaatan dan ibadah, maka anda akan disibukkan oleh kebathilan

  10.Sesungguhnya apa yang kalian cari dalam hubungan-hubungan yang diharamkan untuk mengisi waktu atau memenuhi rasa kasih sayang pada hakekatnya adalah akibat dari kekosongan rohani dan hati, serta kesempitan dada yang bersumber dari jauhnya seseorang dari ketaatan dan ibadah. Allah azza wa jalla berfirman: Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (Thaha:124)

  11.Ingatlah bahwa Anda akan meninggalkan dunia ini dengan lembaran-lembaran yang Anda tulis sepanjang hari-hari kehidupan Anda, bila lembaran-lembaran itu penuh dengan ketaatan dan ibadah, maka bergembiralah. Dan bila sebaliknya maka segeralah bertaubat sebelum meninggal. Karena hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Allah berfirman: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. (Maryam:39)

  Yaitu hari dibukanya (segala hal yang tersembunyi) dan lembaran-lembaran yang beterbangan. Hari dimana seorang ibu yang menyusui melupakan anaknya yang sedang ia susui.

  Ingatlah wahai ukhti muslimah!, hari dimana anda terbaring di dalam kubur sendirian

  12.Ukhti Muslimah !! Telepon telah menjerumuskan banyak wanita, maka janganlah Anda menjadi salah satu dari mereka. Bila Anda diuji oleh seekor serigala berwajah manusia dan anda telah memulai hubungan yang diharamkan dengannya, maka hendaklah segera memutuskan hubungan itu sebelum berlanjut. Dan ketahuilah bahwa Allah akan memberikan anda jalan keluar dan keselamatan dari padanya.

  13.Ingatlah ! Wahai yang mencari kebahagiaan dan berusaha menuju surga, bahwa itu semua dalam rangka taat kepada Allah dan menjalani perintah-perintah-Nya. Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (An-Nahl:97)

  Ingatlah bahwa meninggalkan maksiat lebih ringan dari pada meminta taubat. Saya mengingatkan Anda dengan hadits Rasulullah saw: Bila seorang wanita shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan memasuki pintu-pintu surga mana saja yang ia kehendaki

  Semoga Allah memberimu petunjuk yang dapat memberikan petunjuk kepada orang lain, menjadikanmu wanita mulia, bertakwa dan suci, menghiasi dirimu dengan iman dan menjadikanmu wanita shalehah dan taat serta termasuk orang-orang yang diseru nanti pada hari kiamat: Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak (pula) kamu bersedih hati. (Al-A’raaf:49)

  (Diambil dari buletin Daar Al-Gasem, For Publishing & Distribution, Saudi Arabia. Penyusun Abdul Malik Al-Qosim)

  [ustadz Puji Hartono, 07 Juli 2002 ]

  dikutip dari: http://www.perpustakaan-islam.com

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 4. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Telah berkata Abdullah bin Aun Al-Bashri Rahimahullah:

  “Jika hawa nafsu telah menguasai hati, maka seseorang akan menganggap baik sesuatu yang buruk”

  (Sallus Suyuf:24)

  ============================================

  MUTIARA KENABIAN

  Al-Imam Ahmad Rahimahullah berkata: Abdush Shamad mengatakan kepada kami: Al-Mustamir mengatakan kepada kami: Berkata kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa’id Al-Khudri :

  Rasulullah bersabda:

  ”Janganlah salah seorang dari kalian terhalang untuk menyampaikan kebenaran, manakala kebenaran itu ia lihat dan ketahui, atau ia lihat dan dengar”

  (Al-Musnad, 3/46-47)

  Di dalam Sunan Ibnu Majah dari jalan Ali bin Zaid bin Jad’an, dari Abi Nadhrah,

  dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah sedang berdiri berkhutbah dan diantaranya bersabda:

  “Ketahuilah, janganlah kamu terhalang rasa segan kepada manusia untuk menyatakan kebenaran manakala ia telah mengetahui kebenaran itu”

  (Kitabul Fitan, hadits no.4007)

  MUTIARA FATWA

  Dalam surat Asad bin Musa yang ditujukan kepada Asad bin Furaat berbunyi:

  ”Wahai saudaraku, yang menjadi pendorong aku menulis surat kepadamu tidak lain hanyalah karena banyaknya orang yang memujimu tentang ketegasanmu dan sikap obyektifmu dalam menghidupkan sunnah dan menampakkan aib ahli bid’ah. Engkau seringkali menyebut-nyebut dan menghujat mereka, semoga Alah menghancurkan mereka lantaran kamu dan menguatkan pengikut kebenaran. Semoga Allah Ta’ala memberi kekuatan kepadamu dalam memerangi dan menghujat ahli bid’ah. Dan semoga Allah menghinakan mereka sehingga tidak melakukan bid’ah kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Bergembiralah wahai saudaraku dengan balasan baik dan semoga masuk dalam amalan kebaikan paling utama dari shalat, puasa, haji dan jihad, manakah yang lebih baik daripada menegakkan Kitabullah dan Sunnah Rasul?” (Al-Bida’ wa an-Nahyu ‘anha, Ibnu Wadhdhah, hal.6)

  Imam Al-Qahthani dalam Nuniyah menghujat Asy’ari :

  ”Aku akan potong-potong kehormatan kalian selagi nyawaku masih di kandung badan

  Aku akan menyerang hizbi kalian dengan syairku hingga badanku dibungkus kain kafan

  Aku akan robek-robek penutup aibmu hingga titik darah yang penghabisan

  Aku akan menulis kepada penduduk negeri ini yang berisi hujatan kepada kalian hingga kalian berjalan terseok-seok laksana onta yang keletihan

  Aku akan bongkar seluruh syubhat kalian dengan hujjah-hujjahku hingga kebodohan kalian tertutupi dengan pengetahuanku”

  (Nuniyah Al-Qahthani, hal.52)

  Imam al-Qarafi berkata:

  “Aib ahli bid’ah dan kesesatan buku-buku mereka harus dijelaskan kepada semua orang agar orang-orang yang lemah iman dan ilmu tidak terjerat oleh kesesatan mereka. Tetapi harus dipisahkan kejujuran obyektif dan tidak gampang melempar tuduhan fasik dan kekejian tanpa bukti. Oleh karena itu kita tidak boleh menuduh ahli bid’ah berzina atau minum khamr tanpa bukti yang nyata.”

  (Al-Farq 4/207-208)

  Demikian itu pernyataan Salaf yang terkenal taat beragama, bertaqwa, zuhud dan wara. Mereka secara terang-terangan membolehkan menghujat dan menyebarkan aib ahli bid’ah, bahkan termasuk kewajiban yang berpahala besar. Begitu juga para ulama’ setelah mereka, mengeluarkan pernyataan yang sama.

  (Dinukil dari Kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jama’ah min Ahlil Ahwa’ wal Bida’, Maktabah Al Ghuraba’ Al Atsriyah 1415 H, Penulis Syaikh Dr. Ibrahim Bin Amir ar Ruhaili1, doktoral jurusan Aqidah dari Jami’ah Islamiyyah Madinah yang lulus dengan predikat Summa Cum Laude, edisi Indonesia Manhaj Ahli Sunnah Menghadapi Ahli Bid’ah, Bab Sikap Ahli Sunnah Tentang Menggunjing Ahli Bid’ah Agar Umat Selamat Dari Pengaruh Mereka)

  http://www.salafy.or.id/print.php?id_artikel=416

  ==========================================================

  ”Diantara bukti nyata kesungguhan ahlul hadits yang sangat mulia ialah : Ilmu Naqd, Al-Jarh wat Ta’dil terhadap para perawi hadits, atsar, aqidah, kelompok, bid’ah dan kesesatan. BAHKAN KRITIK, JARH DAN TIKAMAN MEREKA TERHADAP AHLI BID’AH SANGATLAH KUAT DAN MANTAP. INILAH KRITIKAN MEREKA, JARH WAT TA’DIL MEREKA KEPADA PARA PERAWI DAN AHLI BID’AH.

  Perpustakaan-perpustakaan penuh-padat dengan kitab-kitab al-Jarh wat Ta’dil, Jarhul Khash, dan juga kitab-kitab aqidah yang MENCELA AHLI BID’AH. MEN-JARH DAN MENGGEMPUR MEREKA DENGAN GEMPURAN YANG LUAR BIASA, TERFOKUS PADA CELAAN DAN PENGHINAAN MEREKA TERHADAP AHLI BID’AH, TANPA BASA BASI DAN MUWAZANAH.

  MEREKA MENGANGGAP HAL ITU ADALAH JIHAD DAN TAQARRUB YANG PALING UTAMA. APALAGI JIKA JARH DITUJUKAN KEPADA DA’I-DA’I KEBID’AHAN. Mereka tidak akan peduli cercaan orang (ketika berjuang) di jalan Allah . TANPA MENARUH BELAS KASIHAN KEPADA MEREKA DEMI AGAMA ALLAH , karena kebid’ahan yang ada pada mereka jauh lebih berbahaya daripada kemaksiatan yang paling maksiat sekalipun. Dan karena ahli bid’ah itu lebih berbahaya terhadap agama Allah daripada ahli maksiat. Sebab, orang yang bermaksiat akan mengakui bahwa dirinya sedang menyelisihi perintah Allah dan sedang melanggar apa yang menjadi larangan Allah .

  Adapun ahli bid’ah yang senantiasa mengamalkan kebid’ahannya yang jelek dan menimbulkan kemurkaan Allah, justru meyakini bahwa perbuatan tersebut merupakan pendekatan diri kepada Allah.

  Tatkala kaum Muslimin lain menyerunya kepada ajaran yang benar, dia akan menjawab dengan sikap dan perkataannya:”(Yang ada pada kami) Inilah agama Allah!”

  Dia mengingkari kebenaran yang telah disyariatkan Allah di dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasulullah , sementara pada saat yang sama ia menuduh sesat kepada Al-Haq dan siapa yang membelanya.

  Maka adakah bahaya yang lebih besar terhadap Islam daripada ini?!

  Dari sinilah MAYORITAS ULAMA MEMANDANG BAHWA BAHAYA YANG DITIMBULKAN AHLI BID’AH TERHADAP ISLAM JAUH LEBIH DAHSYAT DARIPADA BAHAYA ORANG-ORANG KAFIR!!”

  (Al-Mahajjatul Baidla’, Syaikh Rabi’, Maktabah Al-Ghuraba’ Al-Atsariyyah, Cetk.3, 1418H/1997, hal.52-53)

  sumber:
  http://fakta.blogsome.com/2006/12/17/mutiara-fatwa/

  =======

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 5. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  RENUNGAN BUAT SANG SUAMI
  (Syaikh Mustofa Al-‘Adawy)

  Wahai sang suami ….

  Apakah berat bagimu, untuk tersenyum di hadapan istrimu di kala dirimu masuk menemui istri tercinta, agar engkau meraih pahala dari Allah?!!

  Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu?!!

  Apakah menyulitkanmu wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu disaat engkau menghampiri dirinya?!!

  Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri, agar engkau mendapat pahala?!!

  Apakah susah, apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap :
  “Assalamu`alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”
  agar engkau meraih 30 kebaikan?!!

  Apakah gerangan yang membebanimu, jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa, dan mengandung bohong yang dibolehkan?!!

  Tanyalah keadaan istrimu di saat engkau masuk rumah!!

  Apakah memberatkanmu, jika engkau menuturkan kepada istrimu di kala masuk rumah : “Duhai kekasihku, semenjak Kanda keluar dari sisimu, dari pagi sampai sekarang, serasa bagaikan setahun”.

  Sesungguhnya, jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah, karena Rasulullah bersabda :”Dan di dalam mempergauli isteri kalian ada sedekah”.

  Apakah melelahkanmu wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata : “Ya Allah perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya”

  Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah.

  Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah.

  Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan.

  Berjabat tangan mengugurkan dosa-dosa.

  Berhubungan badan mendapatkan pahala.

  ————————————-
  RENUNGAN BUAT SANG ISTRI
  (Syaikh Mustofa Al-‘Adawy)

  Wahai sang Istri ….

  Apakah akan membahayakan dirimu, apabila engkau menemui suamimu dengan wajah yang berseri, dihiasi simpul senyum yang manis di saat dia masuk rumah?

  Apakah memberatkanmu, apabila engkau menyapu debu dari wajahnya, kepala, dan baju serta mengecup pipinya.?!!

  Mungkinkah akan menyulitkanmu, jikalau engkau berkata kepada suami : “Alhamdulillah atas keselamatan Kanda, kami sangat rindu kedatanganmu, selamat datang kekasihku”.

  Wahai sang istri…

  Berdandanlah untuk suamimu dan harapkanlah pahala dari Allah di waktu engkau berdandan, karena Allah itu Indah dan mencintai keindahan

  Pakailah parfum yang harum, dan ber-make-uplah, serta pakailah busana yang paling indah untuk menyambut suamimu.

  Jauhi dan jauhilah bermuka masam dan cemberut.

  Janganlah engkau mendengar dan menghiraukan perusak dan pengacau yang bermaksud merusak dan mengacaukan keharmonisanmu dengan suami.

  Janganlah selalu tampak sedih dan gelisah, akan tetapi berlindunglah kepada Allah dari rasa gelisah, sedih, malas dan lemah.

  Janganlah berbicara terhadap laki-laki lain dengan lemah-lembut, sehingga menyebabkan orang yang di hatinya ada penyakit mendekatimu dan menduga hal-hal yang jelek ada pada dirimu.

  Selalulah dirimu dalam keadaan lapang dada, hati tentram, dan ingat kepada Allah setiap saat.

  Ringankanlah suamimu dari setiap keletihan, kepedihan dan musibah serta kesedihan yang menimpanya.

  Suruhlah suamimu untuk berbakti kepada ibu bapaknya.

  Didiklah anak-anakmu dengan baik. Isilah rumah dengan tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir, perbanyaklah membaca Al-Quran terutama surat Al-Baqarah, karena surat itu dapat mengusir setan.

  Bangunkanlah suamimu untuk melaksanakan shalat malam, doronglah dia untuk melakukan puasa sunah, ingatkan dia akan keutamaan bersedekah, dan janganlah engkau menghalanginya untuk menjalin hubungan siraturrahim dengan karib kerabatnya.

  Perbanyaklah beristighfar untuk dirimu, suamimu, serta kedua orang tua dan seluruh kaum muslimin. Berdoalah kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala, agar dianugerahkan keturunan yang baik, niat yang baik serta kebaikan dunia dan akhirat. Ketahuilah sesungguhnya Rabbmu Maha Mendengar doa dan mencintai orang yang nyinyir dalam meminta. Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan Rabbmu berkata : “Serulah Aku niscaya Aku penuhi doamu” (Al-Ghafir : 60).

  http://www.abusalma.wordpress.com
  (e-book souvenir pernikahan)

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 6. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Untaian-untaian Tausyiah (Nasehat)

  Al-Imam Asy-Syafi’i Rahimahulloh Berkata:

  “ Ilmu Bagaikan hewan buruan, mencatat ilmu sama dengan mengikatnya “.

  “ Aku tidak melihat kebahagiaan karena mengumpulkan harta tapi ketakwaan itulah kebahagiaan sejati “.

  Asy-Syaikh Al-Allamah Faishal Maulawi Hafidzhahulloh Ulama Mesir Berkata: “ Dan orang-orang yang menjauhi Thoghut yaitu tidak menyembahnya dan dia kembali kepada Alloh saja dan Ajaran Rasululloh Muhammad Ibnu Abdillah Shallallahu’ Alaihi wa Sallam bagi mereka berita gembira “maka sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku”
  (yakni umat Islam yang mulia bukan umat lain-red) “.

  ” Kami maklumatkan pertempuran sengit terhadap sistem demokrasi, partai, parlemen, sekulerisme, Liberal, Komunisme!, telah jelas hukum para penganut keyakinan tersebut BATIL DAN JALAN YANG MERUGIKAN, maka kembalilah kejalan Alloh yakni Kitabulloh dan Rasululloh yakni Sunnahnya yang mulia. Maka masih Kami maklumatkan agar mengadakan perlawanan sengit terhadap sistem demokrasi, partai, parlemen, sekulerisme, Liberal, Komunisme. Dan tetap pegang teguh bara api ini hingga Alloh beri keputusan ”.

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  PERNYATAAN JAMA’AH ANSHORUT TAUHID (JAT)

  PERNYATAAN JAMA’AH ANSHORUT TAUHID No. : 02 / XII /1429 Tentang Penghinaan Kepada Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wa salam

  Firman Alloh Subhanahu wa Ta’ala :

  إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

  إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

  “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang–orang yang memerangi Alloh dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka itu dibunuh dan disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negri ( tempat kediamannya ). Yang demikian itu adalah suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akherat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang–orang yang taubat ( diantara mereka) sebelum kamu dapat ( menguasai ( menangkap ) mereka , ketahuilah bahwasanya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.“ ( Qur-an Surat Al Maa-idah (5) : 33 – 34 )

  Dalam kitab Nailul Authar jilid VII, halaman 213-215, Imam as-Syaukani mengemukakan hadits tentang hukuman bagi orang yang menghina Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam . Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra. yang berbunyi:

  “Bahwa ada seorang wanita yahudi yang sering mencela dan menjelek-jelekkan Nabi sholallohu ‘alaihi was salam. (oleh karena perbuatannya itu), maka perempuan itu telah dicekik sampai mati oleh seorang laki-laki. Ternyata Rasulullah sholallohu ‘alaihi wa sallam. menghalalkan darahnya”. (HR Abu Daud)

  Ibnu Abbas juga telah meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan, bahwa ada seorang laki-laki buta yang istrinya senantiasa mencela dan menjelek-jelekkan Nabi sholallohu ‘alaihi was salam. Lelaki itu berusaha melarang dan memperingatkan agar istrinya tidak melakukannya. Sampai pada suatu malam (seperti biasanya) istrinya itu mulai lagi mencela dan menjelek-jelekkan Nabi sholallohu ‘alaihi was salam. (Merasa tidak tahan lagi), lelaki itu lalu mengambil kapak kemudian dia tebaskan ke perut istrinya dan ia hunjamkan dalam-dalam sampai istrinya pun mati. Keesokan harinya, turun pemberitahuan dari Allah swt kepada Rasulullah sholallohu ‘alaihi was salam yang menjelaskan kejadian tersebut. Lantas, hari itu juga beliau sholallohu ‘alaihi was salam. mengumpulkan kaum muslimin dan bersabda:

  “Dengan menyebut asma Allah, aku minta orang yang melakukannya, yang sesungguhnya tindakan itu adalah hakku; mohon ia berdiri.“

  Kemudian (kulihat) lelaki buta itu berdiri dan berjalan dengan meraba-raba sampai ia turun di hadapan Rasulullah sholallohu ‘alaihi was salam , kemudian ia duduk seraya berkata: “Akulah suami yang melakukan hal tersebut ya Rasulullah sholallohu ‘alaihi was salam. Kulakukan hal tersebut karena ia senantiasa mencela dan menjelek-jelekkan dirimu. Aku telah berusaha melarang dan selalu mengingatkannya, tetapi ia tetap melakukannya. Dari wanita itu, aku mendapatkan dua orang anak (yang cantik) seperti mutiara. Istriku itu sayang padaku. Tetapi kemarin ketika ia (kembali) mencela dan menjelek-jelekkan dirimu. Lantas aku mengambil kapak, kemudian menebaskannya ke perut istriku dan menghujamkan kuat-kuat ke perut istriku sampai ia mati. “Kemudian Rasululah sholallohu ‘alaihi was salam. bersabda: “Saksikanlah bahwa darahnya (wanita itu) halal.” (HR. Abu Daud dan An Nasa’i)

  Melalui dalil–dalil qoth’i diatas maka Syari’at Islam sangat jelas dan tegas dalam mensikapi orang–orang yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam yakni:

  Hukuman mati bagi orang yang semula muslim tapi menjadi kafir murtad karena telah melakukan perbuatan atau perkataan kekufuran dengan menghina Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam, baik perkataan atau perbuatan itu serius maupun main–main. Dimana orang murtad semacam ini tidak diberi tenggang waktu atau kesempatan untuk bertaubat .

  Begitupun terhadap orang–orang kafir asli dari kalangan Yahudi, Nasrani dan lain–lain maka hukuman mati adalah pembalasan yang pantas bagi mereka atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam kecuali ia mau menarik perkataan dan perbuatannya serta masuk Islam.

  Memperhatikan adanya orang–orang yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam dimana dalam hari–hari terakhir ini diwujudkan dalam bentuk Komik Online dalam sebuah blog di Internet dan dibuat dalam bahasa Indonesia, dimana macam dan bentuk penghinaan terhadap nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam selalu saja muncul dan berulang–ulang. Maka kami selaku Amir Jama’ah Anshorut Tauhid yang merupakan bagian dari kaum muslimin Indonesia dan Dunia, menyatakan:

  Perilaku yang memprovokasi Ummat Islam dalam bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam adalah kebiasaan para pengecut dan hina serta menjijikkan yang telah terjadi sejak jaman Rasululloh sholallohu ‘alaihi was salam, sebagaimana tercatat dalam Kitab–kitab Siroh Nabawiyah .

  Sistem kafir dan bathil yang diadopsi sebahagian kaum muslimin yakni sistem Demokrasi adalah awal mula dan tempat inkubasi berbagi kesesatan pemahaman yang memberikan ruang seliar-liarnya bagi kebebasan berekspresi seseorang atau sebuah komunitas jika hal itu merugikan kaum muslimin namun sebaliknya , kebebasan tidak akan diberikan kepada kaum muslimin untuk menampakan ekspresi dan aspirasinya terhadap kebenaran agama Islam yang mereka anut.

  Syari’at Islam yang kami yakini kebenaran, keunggulan dan kesempurnaan diatas sistem–sistem hukum lain yang bathil itu, telah menempatkan kehormatan dan keselamatan Agama diatas segala–galanya termasuk diatas nyawa, akal, keturunan dan harta kami sendiri.

  Oleh karena itu, Jama’ah Anshorut Tauhid menyerukan dan mengingatkan dengan tegas dan berani kepada siapa saja yang berani melakukan penghinaan terhadap nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam, yakni bahwa jika kalian tidak segera berhenti dari melakukan hal itu maka kami menyatakan perang terhadap kalian semua dan berdasarkan ketentuan Syari’at Islam, kami menganggap bahwa hukuman mati sajalah yang pantas untuk orang yang melakukan penghinaan kepada nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam!

  Kepada kaum muslimin terutama mereka yang memiliki keutamaan ilmu dan pemikiran, mereka yang sedang diamanahi harta dan jabatan serta kekuasaan, dengarkanlah dakwah kami, yakni bahwa seluruh apa yang anda pegang dan miliki hari ini akan dimintakan pertanggungjawaban disisi Alloh ‘Azza wa Jalla di Yaumil Hisaab kelak. Maka tunjukkan loyalitas dan sikap seorang Mujahid untuk membela kehormatan Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam dan jangan takut celaan orang–orang yang suka mencela ketika antum melakukan kewajiban mulia antum sebagai ummat Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi was salam!

  Akhirnya, kami juga menyerukan kepada diri kami dan anda untuk terus bertaubat serta memperbanyak amal sholeh dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kita kepada Alloh ‘Azza wa Jalla sebagai bekal kita dalam mengarungi samudra kehidupan yang menjadi medan ujian akan keimanan yang telah kita ikrarkan. Hasbunalloh wa ni’mal wakil, ni’mal maula wan ni’man nashiir , laa haula wa laa quwwata illa billah!

  Wassalamu’alaikum warohmatullohi wa barokatuh!

  Solo Dzulhijjah 1429 / Desember 2008 Amir Jama’ah Anshorut Tauhid

  ( KH. Abu Bakar Ba’asyir )

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 7. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  sekulerisme bertentangan dengan ajaran islam

  Sekularisme adalah ide kufur yang wajib dihancurkan oleh kaum muslimin. Sekulerisme adalah thaghut yang kita telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu. Sekulerisme wajib dihapuskan dari muka bumi, dalam segala bentuk dan manifestasinya.

  A. Sekularisme Adalah Ide Kufur

  Sekularisme adalah ide kufur yang tidak didasarkan pada apa yang diturunkan Allah. Segala sesuatu pemikiran tentang kehidupan yang tidak didasarkan pada apa yang diturunkan Allah adalah kufur dan thaghut yang harus diingkari dan dihancurkan. Allah SWT berfirman:

  “Barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. al-Maa’idah [5]: 44).

  “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thaghut itu…” (Qs. an-Nisaa` [4]: 60).

  B.Sekularisme Bertentangan Dengan Khilafah

  Sekularisme jika diyakini dan diterapkan, akan dapat menghancurkan konsep Islam yang agung, yaitu Khilafah. Jadi sekularisme bertentangan dengan Khilafah. Sebab sekularisme melahirkan pemisahan agama dari politik dan negara. Ujungnya, agama hanya mengatur secuil aspek kehidupan, dan tidak mengatur segala aspek kehidupan. Padahal Islam mewajibkan penerapan Syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan, seperti aspek pemerintahan, ekonomi, hubungan internasional, muamalah dalam negeri, dan peradilan. Tak ada pemisahan agama dari kehidupan dan negara dalam Islam. Karenanya wajarlah bila dalam Islam ada kewajiban mendirikan negara Khilafah Islamiyah. Sabda Rasulullah SAW:

  “…dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” [HR. Muslim].

  Dari dalil yang seperti inilah, para imam mewajibkan eksistensi Khilafah. Abdurrahman Al Jaziri telah berkata:

  “Para imam (Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’i, dan Ahmad) –rahimahumulah— telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah fardhu, dan bahwa tidak boleh tidak kaum muslimin harus mempunyai seorang Imam (Khalifah)…
  (Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, V/308)

  Maka, sekularisme jelas bertentangan dengan Khilafah. Siapa saja yang menganut sekularisme, pasti akan bersemangat untuk menghancurkan Khilafah. Jika sekularisme ini dianut oleh orang Islam, maka berarti dia telah memakai cara pandang musuh yang akan menyesatkannya. Inilah bunuh diri ideologis paling mengerikan yang banyak menimpa umat Islam sekarang.

  Padahal, Rasulullah SAW sebenarnya telah mewanti-wanti agar tidak terjadi pemisahan kekuasaan dari Islam, atau keruntuhan Khilafah itu sendiri. Sabda Rasulullah :

  [alaa innal kitaab was sulthoona sayaftariqooni falaa tufaariqul kitaaba]

  “Ingatlah! Sesungguhnya Al Kitab (al-Qur`an) dan kekuasaan akan berpisah. Maka (jika hal itu terjadi) janganlah kalian berpisah dengan al Qur`an!” [HR. Ath Thabrani].*19)

  Sabda Rasulullah SAW:

  [latanqudhonna ‘urol islami ‘urwatan ‘urwatan fakullamaa intaqadhat ‘urwatun tasyabbatsan naasu billatii taliihaa fa-awwaluhunna naqdhon al hukmu wa aakhiruhunna ash sholaatu]

  “Sungguh akan terurai simpul-simpul Islam satu demi satu. Maka setiap kali satu simpul terurai, orang-orang akan bergelantungan dengan simpul yang berikutnya (yang tersisa). Simpul yang pertama kali terurai adalah pemerintahan/kekuasaan. Sedang yang paling akhir adalah shalat.” [HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim].*20)

  C. Umat Islam Menyerupai Kaum Kafir (tasyabbuh bi al kuffar)

  Sekularisme mungkin saja dapat diterima dengan mudah oleh seorang beragama Kristen, sebab agama Kristen memang bukan merupakan sebuah sistem kehidupan (system of life). Perjanjian Baru sendiri memisahkan kehidupan dalam dua kategori, yaitu kehidupan untuk Tuhan (agama), dan kehidupan untuk Kaisar (negara). Disebutkan dalam Injil:

  “”Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan” (Matius 22 : 21).

  Dengan demikian, seorang Kristen akan dapat menerima dengan penuh keikhlasan paham sekularisme tanpa hambatan apa pun, sebab hal itu memang sesuai dengan norma ajaran Kristen itu sendiri. Apalagi, orang Barat –khususnya orang Kristen– juga mempunyai argumen rasional untuk mengutamakan pemerintahan sekular (secular regime) daripada pemerintahan berlandaskan agama (religious regime), sebab pengalaman mereka menerapkan religious regimes telah melahirkan berbagai berbagai dampak buruk, seperti kemandegan pemikiran dan ilmu pengetahuan, permusuhan terhadap para ilmuwan seperti Copernicus dan Galileo Galilei, dominasi absolut gereja Katolik (Paus) atas kekuasaan raja-raja Eropa, pengucilan anggota gereja yang dianggap sesat (excommunication), adanya surat pengampunan dosa (Afflatbriefen), dan lain-lain.*21)

  Namun bagi seorang muslim, sesungguhnya tak mungkin secara ideologis menerima sekularisme. Karena Islam memang tak mengenal pemisahan agama dari negara. Seorang muslim yang ikhlas menerima sekularisme, ibaratnya bagaikan menerima paham asing keyakinan orang kafir, seperti kehalalan daging babi atau kehalalan khamr. Maka dari itu, ketika Khilafah dihancurkan, dan kemudian umat Islam menerima penerapan sekularisme dalam kehidupannya, berarti mereka telah terjatuh dalam dosa besar karena telah menyerupai orang kafir (tasyabbuh bi al kuffar).

  Sabda Rasulullah SAW:

  [man tasyabbaha bi qawmin fahuwa minhum]

  “Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut.” [HR. Abu Dawud].

  Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah mengatakan dalam syarahnya mengenai hadits ini:

  “Hadits tersebut paling sedikit mengandung tuntutan keharaman menyerupai (tasyabbuh) kepada orang kafir, walaupun zhahir dari hadits tersebut menetapkan kufurnya bertasyabbuh dengan mereka…”*23)

  Dengan demikian, pada umat Islam menerapkan sekularisme dalam pemerintahannya, maka mereka berarti telah terjerumus dalam dosa karena telah menyerupai orang Kristen yang memisahkan urusan agama dari negara.*24) (Nauzhu billah min dzalik!)

  http://www.hizbut-tahrir.or.id
  http://www.swaramuslim.net

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 8. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50)

  Partai-partai politik di Indonesia yang menolak penerapan syariat islam layak disebut partai setan. Parpol-parpol yang menolak hukum islam adalah partai sesat yang tak pantas dicoblos oleh seseorang yang mengaku beragama islam dan menganggap dirinya muslim. Haram hukumnya mencoblos partai-partai yang anti dengan syariat islam.

  Sedangkan tokoh-tokoh politik yang membenci penegakan syariat/hukum islam maka mereka adalah setan yang berwajah manusia, jasad mereka manusia tetapi jiwa mereka setan. Mereka adalah setan-setan yang berwujud manusia.

  Sesungguhnya sekulerisme adalah kekafiran, dan partai-partai sekuler di Indonesia adalah partai kafir karena Allah telah menyatakan “barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (QS Al Maidah:44).

  Bukankah partai-partai itu sengaja tidak berhukum dgn hukum Allah? dan tidak memperjuangkan syariat islam?
  tetapi mereka tidak divonis murtad jika di dalam hati mereka tidak menghalalkan sekulerisme, sebagaimana orang islam yang berbuat maksiat tidak divonis murtad jika dalam hatinya masih mengakui perbuatan maksiatnya itu dosa. Tapi jika mereka menganggap perbuatan mereka halal maka mereka lebih bodoh dari binatang ternak dan mereka itu kafir murtad (kecuali jika mereka bodoh dan tidak pernah ada yang menasehati)

  Sejak tahun 1955 sampai 2004 mayoritas rakyat Indonesia adalah pendukung sekulerisme, buktinya partai-partai islam dalam pemilu selama ini gagal meraih suara mayoritas. Jadi kerusakan bangsa Indonesia bukan pada aparat pemerintahnya saja, bahkan mayoritas rakyat Indonesia itu sendirilah yang rusak. Jika ingin menyalahkan, jangan salahkan penguasa saja, bahkan mayoritas rakyat Indonesia lah yang harus disalahkan karena menyimpang dari ajaran islam dengan cara mendukung sekulerisme. Semoga di tahun 2009 partai islam yang paling “islami” menang dalam pemilu.

  Tidak halal bagi setiap muslim di Indonesia mencoblos partai-partai sekuler dalam pemilu karena mereka menolak penerapan syariat islam secara konsekuen di Indonesia.

  Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229)

  Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50)

  Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. (QS An Nisa:61)

  Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1)

  Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (QS Al An’aam:57)

  Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45)

  Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS Al Maidah:47)

  ——————————————————————————

  Menurut Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz tentang kedudukan hukum orang yang berhukum dengan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah,
  “Barangsiapa yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah, maka tidak keluar dari empat hukum:

  1. Barangsiapa menyatakan, “Aku berhukum dengan hukum ini, karena ia adalah hukum yang
  lebih utama dari syariat Islam”.
  Maka orang yang demikian adalah kafir dan keluar dari Islam.

  2. Barangsiapa menyatakan, “Aku berhukum dengan hukum ini, karena ia adalah sama baiknya
  dengan hukum syariat Islam, sehingga boleh berhukum dengan hukum ini dan boleh pula
  berhukum dengan hukum syariat Islam.”
  Maka orang yang demikian adalah kafir dan keluar dari Islam.

  3. Barangsiapa berkata, “Aku berhukum dengan hukum ini dengan keyakinan bahwa hukum
  syariat Islam lebih utama dari hukum ini. Akan tetapi, berhukum dengan selain yang diturunkan
  Allah adalah boleh.”
  Maka orang yang demikian adalah kafir dan keluar dari Islam.

  4. Barangsiapa berkata, “Aku berhukum dengan hukum ini dengan keyakinan bahwa berhukum
  dengan selain yang diturunkan Allah adalah tidak boleh dan hukum syariat Islam itu lebih utama. Akan
  tetapi dia berhukum dengan selain Syariat Allah karena menganggap enteng dosanya atau dia
  melakukan hal itu karena perintah yang datang dari atasannya, maka yang demikian ini telah
  melakukan perbuatan kekafiran tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.
  ————————————————————————————

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 9. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  jangan bertamasya ke negara-negara kafir saat bulan madu

  BEPERGIAN KE NEGARA-NEGARA NON ISLAM

  Oleh
  Syaikh Abdul Aziz bin Baz

  Pertanyaan
  Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : Banyak orang yang bepergian ke luar negeri non Islam yang tidak memperdulikan perbuatan-perbuatan maksiat, terutama mereka yang bepergian untuk merayakan bulan madu. Saya mohon perkenan Syaikh yang mulia untuk berkenan memberikan nasehat kepada anak-anak dan saudara-saudara kaum muslimin serta para pengusaha untuk memperhatikan masalah ini.

  Jawaban.
  Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang meniti petunjuknya. Amma ba’du.

  Tidak diragukan lagi bahwa bepergian ke negeri kafir mengandung bahaya besar, tidak hanya untuk saat pernikahan, atau yang disebut dengan istilah bulan madu, tapi juga untuk saat-saat lainnya. Seharusnya seorang mukmin bertaqwa kepada Allah dan mewaspadai faktor-faktor yang bisa menimbulkan marabahaya. Bepergian ke negara-negara yang menganut faham kebebasan mutlak dan yang tidak ada pengingkaran terhadap prilaku kemungkaran, mengandung bahaya besar yang mengancam agama dan moralnya, termasuk juga terhadap agama isterinya jika turut serta bersamanya.

  Maka seharusnya semua pemuda kita dan semua saudara kita, tidak bepergian ke sana dan memalingkan angan-angan dari itu serta tetap tinggal di negeri mereka saat pernikahan dan lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah melindungi mereka dari keburukan bisikan-bisikan syetan.

  Bepergian ke negara-negara yang banyak kekufuran, kesesatan, kebebasan dan merajalelanya kerusakan, seperti ; perzinaan, minum khamr dan berbagai macam kekufuran dan kesesatan lainnya, mengandung bahaya yang besar baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Berapa banyak orang shalih yang bepergian ke sana lalu kembali menjadi orang yang rusak. Berapa banyak orang muslim yang kembali telah menjadi seorang kafir. Bahayanya bepergian yang demikian ini sungguh sangat besar. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda.

  “Artinya : Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin” [Hadits Riwayat Abu Dawud dalam Al-Jihad 2645, At-Tumudzi dalam As-Sair 1604, An-Nasa’i dalam Al-Qasamah 8/36]

  Dalam hadits lain beliau bersabda.

  “Artinya : Allah tidak akan menerima amal dari seorang musyrik yang berbuat syirik setelah sebelumnya memeluk Islam sehingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin dan kembali kepada kaum muslimin” [Hadits Riwayat An-Nasa’i dalam Az-Zakah 5/83, Ibnu Majah dalam Al-Hudud 2536, Ahmad 5/504]

  Maksud ‘sehingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin’ adalah, bahwa seharusnya ia waspada untuk tidak bepergian ke negara-negara mereka, tidak hanya pada saat bulan madu saja, tapi juga di saat-saat lainnya.
  Para ahli ilmu telah menyatakan hal ini dengan jelas dan memperingatkannya. Sungguh, kecuali seseorang yang memiliki ilmu yang mantap yang boleh pergi ke sana untuk menyerukan dakwah ke jalan Allah dan mengeluarkan manusia dari kegelapan ke jalan yang terang benderang, menjelaskan kebaikan-kebaikan Islam kepada mereka, mengajari kaum muslimin tentang hukum-hukum agama mereka yang disertai dengan membimbing dan membina mereka dengan berbagai kebaikan.

  Orang seperti itu, mudah-mudahan mendapat balasan pahala dan kebaikan yang besar. Biasanya, bagi orang yang seperti itu tidak membahayakannya karena ia telah memiliki ilmu, ketakwaan dan hujjah yang mantap. Tapi jika ia mengkhawatirkan terjadinya bencana terhadap agamanya, maka ia tidak boleh bepergian ke negera kaum musyrikin, hal ini untuk menjaga agamanya dan untuk menyelamatkan diri dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan bencana dan kemurtadan. Adapun bepergian karena dorongan kecenderungan hawa nafsu, tentu mengandung bahaya besar dan akibat yang mengerikan serta bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang sebagiannya telah kami tuturkan tadi.

  Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Begitu pula bepergian ke negara musyrik untuk tujuan wisata, berniaga, mengunjungi seseorang atau lainnya, semua itu tidak boleh, karena mengandung bahaya besar dan bertentangan dengan sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang melarangnya.

  Maka nasehat saya untuk setiap muslim, hendaklah tidak bepergian ke negara-negara kafir dan negara yang menganut faham kebebasan mutlak serta membiarkan kerusakan dan tidak dipedulikannya kemungkaran, hendaknya tetap tinggal di negerinya sediri yang banyak mengandung keselamatan dan sedikit kemungkarannya, karena yang demikian ini lebih baik dan lebih selamat baginya serta lebih menjaga agamanya.

  Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk ke jalan yang benar.

  [Fatawa Syaikh Ibnu Baz, Juz 3, hal 1066]

  [Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini-2, hal 347-349 Darul Haq]

  Sumber : http://almanhaj.or.id/

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 10. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  BEBERAPA TANDA YANG DAPAT DIJADIKAN BAROMETER UNTUK MENGENALI TUKANG SIHIR

  Oleh
  Wahid bin Abdissalam Baali

  Jika Anda mendapat satu tanda dari tanda-tanda berikut ini pada orang-orang yang melakukan pengobatan, maka tidak diragukan lagi dia adalah seorang tukang sihir. Berikut ini tanda-tanda tersebut.

  [1]. Menanyakan nama pasien dan nama ibunya

  [2]. Meminta salah satu dari beberapa benda bekas dipakai si pasien (baik itu baju, topi, sapu tangan, atau kaos).

  [3]. Terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah padanya dan terkadang darah binatang sembelihan itu dioleskan pada beberapa tempat penyakit yang dirasakan oleh pasien atau melempar binatang itu ke tempat puing-puing bangunan.

  [4]. Penulisan mantra-mantra tertentu.

  [5]. Membaca jimat-jimat dan mantra-mantra yang tidak dapat difahami.

  [6]. Memberi suatu pembatas yang terdiri dari empat persegi, kepada pasien yang di dalamnya terdapat huruf-huruf atau angka-angka.

  [7]. Dia menyuruh pasien untuk mengurung diri dari orang-orang untuk waktu tertentu di suatu ruangan yang tidak dimasuki sinar matahari, yang kaum awam menyebutnya dengan hijbah.

  [8]. Terkadang si penyihir itu menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air untuk waktu tertentu.

  [9]. Memberi beberapa hal pada pasien untuk ditimbun di dalam tanah.

  [10]. Memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asap.

  [11]. Berkomat-kamit dengan kata-kata yang tidak difahami.

  [12]. Terkadang si penyihir memberi tahu pasien nama dan kampung halaman pasien tersebut. Serta permasalahan yang akan dikemukakannya

  [13]. Si penyihir juga menuliskan untuk pasien beberapa huruf terputus-putus di sebuah kertas (jimat). Atau di lempengan tembikar putih, lalu menyuruh pasien melarutkan dan meminumnya.

  Jika anda mengetahui bahwa seseorang adalah Tukang Sihir, maka hindarilah dan jaganlah anda mendatanginya, dan jika tidak, maka anda termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

  “Artinya : Barangsiapa mendatangi seorang dukun, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkankan kepada Muhammad” [1]

  [Disalin dari kitab Ash-Shaarimul Battaar Fit Tashaddi Lis Saharatil Asyraar edisi Indonesia Sihir & Guna-Guna Serta Tata Cara Mengobatinya Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah, Penulis Wahid bin Abdissalam Baali, Terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i]
  __________
  Foote Note
  [1]. Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dengan beberapa penguatnya, hadits ini hasan dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan al- Hakim, dishahihkan oleh al-Albani: Lihat Shahihul Jaami’ (no. 5939)

  Sumber : http://www.almanhaj.or.id/content/2055/slash/0

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 11. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Itsar Meluluhkan Individualisme
  Rabu, 07 April 04

  Lembaran kita kali ini akan mengangkat sebuah tema yang mengingatkan kita kepada salah satu sisi kehidupan para shahabat dan pengikut mereka as salafus shalih. Hadits-hadits yang akan kami kemukakan kepada para pembaca merupakan sebuah sikap dan perangai yang secara langsung telah diterjemahkan oleh para shahabat Nabi Shalallaahu alaihi wasalam di dalam kehidupan mereka. Sikap dan perilaku tersebut tak lain adalah “itsar” yakni mendahulukan kepentingan dan kebutuhan orang lain sekalipun dia sendiri sangat membutuhkannya, dan ini merupakan tingkatan tertinggi dari sifat derma. Sebab memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan merupakan hal yang amat berat. Allah Subhannahu wa Ta’ala telah memuji para shahabat ra karena sikap itsar yang melekat pada diri mereka, sebagaimana firmannya:
  “Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri.Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. 59:9)

  Itsar adalah salah satu akhlaq mulia dan luhur, ia merupakan salah satu sifat Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam sehingga Allah menyebut beliau sebagai ‘ala khuluqin ‘adzim, senantiasa berada di atas akhlaq yang luhur. Maka tidak mengherankan jika para shahabat yang merupakan hasil didikan dan gemblengan beliau menjadi manusia-manusia pilihan. Sehingga sejarah kemanusiaan rasanya sulit sekali dapat melahirkan manusia-manusia semisal mereka.

  Hal itu sangatlah berbeda jauh dengan realita kehidupan di masa kini, dimana egoisme, individualisme, mau menang sendiri dan tidak memikirkan orang lain benar-benar telah melanda sebagian besar umat manusia, tak terkecuali umat Islam pun banyak yang terkena virus ini. Asalkan dirinya telah kaya raya, dapat menumpuk harta, hidup serba enak dan kecukupan, maka sudah cukup, itulah kira-kira prinsip mereka. Orang lain susah, tetangga kelaparan, miskin dan menderita itu urusan mereka sendiri, tidak ada urusan dengan dirinya. Jangankan sampai ke tingkat itsar, sekedar sedikit membantu atau meringankan beban saja terkadang enggan, alasannya karena harta yang didapat adalah hasil kerja dan usahanya sendiri, sehingga sayang kalau diberikan dengan percuma dan cuma-suma kepada orang lain. “Enak saja, saya yang bekerja mengapa orang lain ikut-ikutan menik-matinya,” demikian kira-kira ungkapan yang mungkin keluar dari mereka. Sungguh memprihatinkan memang.!!

  Maka membuka kembali lembar kehidupan para shahabat yang menggambarkan sikap pengorbanan, mendahulukan orang lain dan mengalah adalah sangat perlu bagi kita, apalagi ketika krisis dan kemiskinan tengah melanda bangsa kita seperti saat ini. Dari mereka dan juga para ulama, kita akan mendapatkan pelajaran dan teladan yang berharga, sebagaimana tersebut di dalam riwayat-riwayat berikut ini.

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Seorang Shahabat dengan Tamunya

  Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu bahwa suatu ketika ada seorang tamu datang kepada Nabi Shalallaahu alaihi wasalam, seluruh istri beliau tidak memiliki apa-apa, kecuali hanya air. Maka Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bersabda,
  “Barang siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu ini, maka Allah akan merahmatinya.” Seorang laki-laki kaum Anshar berdiri dan berkata, “Saya akan menjamunya wahai Rasulullah.” Maka diajaknya tamu tersebut ke rumahnya. Sesampai di rumah dia berkata kepada istrinya, “Apakah engkau masih memiliki sesuatu? Sang istri menyahut, “Tidak, selain sedikit jatah buat anak kita.” Maka diapun berkata kepada istrinya, “Bujuk dan iming-imingi anak-anak dengan sesuatu, kemudian apabila tamu kita masuk rumah matikanlah lampu dan buatlah kesan, bahwa kita juga sedang makan. Apabila nanti tamu sudah siap makan, maka kamu segera mematikan lampu tersebut. Berkata perawi, “Mereka sekeluarga hanya duduk-duduk saja (tidak makan), sedangkan tamunya makan. Lalu pada pagi harinya orang tersebut datang kepada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam, Nabi bersabda, “Allah heran dengan tingkah kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam,” maka Allah menurunkan ayat (QS. Al Hasyr ayat 9).
  (HR. Al Bukhari dan Muslim)

  Kisah Sa’ad bin ar-Rabi’ dengan Abdur Rahman bin Auf

  Abdur Rahman bin Auf mengisahkan, “Ketika kami sampai di Madinah, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam mempersaudarakan aku dengan Sa’ad bin ar Rabi’, maka Sa’ad bin ar Rabi’ mengatakan, “Sesungguhnya aku adalah orang Anshar yang paling kaya, maka aku akan bagikan untukmu separuh hartaku, dan silakan kau pilih mana di antara dua istriku yang kau inginkan, maka akan aku lepaskan dia untuk engkau nikahi. Perawi mengatakan, “Abdur Rahman berkata, “Tidak usah, aku tidak membutuhkan yang demikian itu.”
  (HR al Bukhari dan Muslim, lafal hadits milik al Bukhari)

  Umar Ibnul Khaththab dengan saudaranya Zaid Ibnul Khaththab

  Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umarzdia berkata, “Umar bin Khaththab berkata kepada saudaranya Zaid Ibnul Khaththab pada waktu perang Uhud,” Aku bersumpah agar kamu mau memakai baju besiku ini, maka Zaid pun memakai baju besi itu namun ia melepaskannya lagi. Maka Umar berkata kepadanya, “Ada apa denganmu (mengapa kau lepas)?“ Maka zaid menjawab, “Aku menghendaki terhadap diriku sebagaimana yang engkau kehendaki terhadap dirimu.”
  (HR Ibnu Sa’d dan ath Thabrani dalam al Ausath)

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  [Tiga Shahabat Menjelang Naza’

  Dari Abdullah bin Mush’ab Az Zubaidi dan Hubaib bin Abi Tsabit, keduanya menceritakan, “Telah syahid pada perang Yarmuk al-Harits bin Hisyam, Ikrimah bin Abu Jahal dan Suhail bin Amr. Mereka ketika itu akan diberi minum, sedangkan mereka dalam keadaan kritis, namun kesemuanya saling menolak. Ketika salah satu dari mereka akan diberi minum dia berkata, “Berikan dahulu kepada si fulan, demikian seterusnya sehingga semuanya meninggal dan mereka belum sempat meminum air itu. Dalam versi lain perawi menceritakan, “Ikrimah meminta air minum, kemudian ia melihat Suhail sedang memandangnya, maka Ikrimah berkata, “Berikan air itu kepadanya.” Dan ketika itu Suhail juga melihat al-Harits sedang melihatnya, maka iapun berkata, “Berikan air itu kepadanya (al Harits). Namun belum sampai air itu kepada al Harits, ternyata ketiganya telah mening-gal tanpa sempat merasakan air tersebut (sedikitpun).
  (HR Ibnu Sa’ad dalam ath Thabaqat dan Ibnu Abdil Barr dalam at Tamhid, namun Ibnu Sa’ad menyebutkan Iyas bin Abi Rabi’ah sebagai ganti Suhail bin Amr)

  Abu Thalhah dengan Nabi Shalallaahu alaihi wasalam

  Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah pada perang Uhud menjadi pasukan panah dengan posisi di depan Nabi Shalallaahu alaihi wasalam, dia memang seorang yang ahli memanah. Apabila Abu Thalhah memanah maka Rasulullah memperhatikan kemana sasaran anak panahnya mengena. Maka Abu Thalhah mengangkat dadanya (untuk melindungi Nabi) seraya berkata, “Begini wahai Rasulullah, supaya engkau tidak terkena sasaraan panah musuh, biarlah yang terkena adalah leherku bukan lehermu.”
  (HR Ahmad dan selainnya, sanadnya shahih)

  Hadiah Kembali Kepada si Pemberi

  Dari Ibnu Umar Radhiallaahu anhu berkata, “Salah seorang dari shahabat Nabi Shalallaahu alaihi wasalam diberi hadiah kepala kambing, dia lalu berkata, “Sesungguhnya fulan dan keluarganya lebih membutuhkan ini daripada kita.” Ibnu Umar mengatakan, “Maka ia kirimkan hadiah tersebut kepada yang lain, dan secara terus menerus hadiah itu di kirimkan dari satu orang kepada yang lain hingga berputar sampai tujuh rumah, dan akhirnya kembali kepada orang yang pertama kali memberikan.”
  (Riwayat al Baihaqi dalam asy Syu’ab 3/259)

  Ibnu Umar dan Pengemis

  Nafi’ maula (klien) Ibnu Umar meriwayatkan, “Ibnu Umar suatu ketika sakit, dia sangat menginginkan anggur pada awal musimnya. Maka dia mengutus Shafiyah (istrinya) dengan membawa satu dirham untuk membeli anggur segar. Ketika pelayan (utusan) mengantarkan anggur, dia diikuti oleh seorang pengemis. Setelah sampai di pintu rumah, maka utusan masuk. Dari luar berkata pengemis, “Ada pengemis.” Maka Ibnu Umar berkata, “Berikan anggur itu kepadanya.” Maka utusan itu memberikan anggur tersebut kepada si pengemis.(HR al Baihaqi dalam asy Syu’ab 3/260).
  Dan demikian itu terulang hingga dua kali, sehingga Shafiyah meminta agar pengemis itu tidak kembali lagi untuk ketiga kalinya.

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Ummul Mukminin Aisyah Radhiallaahu anha dan Orang Miskin

  Anas bin Malik meriwayatkan dari Aisyah Radhiallaahu anha, bahwa ada seorang miskin meminta-minta kepadanya padahal dia sedang berpuasa, sementara di rumahnya tidak ada makanan selain sekerat roti kering, berkata Aisyah kepada pembantunya, “Berikan roti itu kepadanya,” si pembantu menyahut, “Anda nanti tidak memiliki apa-apa untuk berbuka puasa. Maka beliau berkata lagi, “Berikan roti itu kepadanya.” Perawi mengatakan, “Maka pembantu itu melakukannya, dan dia berkata, “Belum menjelang sore ada salah satu dari keluarga Nabi, atau seseorang yang pernah memberi hadiah mengantarkan daging kambing (masak) yang telah ia bungkus. Maka beliau memanggilku dan berkata, “Makanlah engkau, ini lebih baik daripada rotimu tadi.”
  (HR Malik dalam al Muwaththa’ 2/997)

  Bersama Para Salaf.

  Al-Haitsam bin Jamil meriwayatkan bahwa Fudhail bin Marzuq datang kepada al Hasan bin Huyaiy karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan dia tidak punya apa-apa. Maka al Hasan memberikan enam dirham dan dia memberitahukan, bahwa ia tidak memiliki selain itu. Maka Fudhail berkata, “Subhanallah, Saya mengambil semuanya sedangkan engkau tidak punya yang lain?” Namun al Hasan enggan mengambil semua nya, dan Fudhail juga enggan. Akhirnya dinar itu dibagi dua, dia ambil tiga dinar dan dia tinggalkan tiga dinar.(Tahdzib al Kamal 23/308)

  Diriwayatkan dari Yahya bin Hilal al Warraq dia berkata,”Saya datang kepada Muhammad bin Abdullah bin Numair untuk mengadukan sesuatu kepadanya, maka dia mengeluarkan empat atau lima dirham seraya berkata, “Ini separuh harta yang ku miliki. Dan dalam kesempatan lain aku mendatangi Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, dia mengeluarkan empat dirham dan berkata, “Ini keseluruhan yang aku miliki.” (riwayat Ibnul Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad hal 320)

  Dari Aun bin Abdullah dia berkata, “Seseorang yang sedang berpuasa berteduh, ketika menjelang berbuka seorang pengemis datang kepadanya, ketika itu dia memiliki dua potong kue. Maka salah satunya diberikan kepada si pengemis, namun sejenak ia berkata, “Sepotong tidaklah membuatnya kenyang, dan sepotong lagi tidak membuatku kenyang, maka kenyang salah satu lebih baik daripada kedua-duanya lapar.” Akhirnya ia berikan yang sepotong lagi kepada si pengemis. Kemudian ketika tidur dia bermimpi didatangi seseorang dan berkata, “Min-talah apa saja yang kau kehendaki.” Dia menjawab, “Aku minta ampunan. Orang tersebut berkata, “Allah telah melakukan itu untukmu, mintalah yang lain lagi!” Dia berkata, “Aku memohon agar orang-orang mendapatkan pertolongan.” (riwayat ad Dainuri dalam al Mujalasah 3/47)
  Wallahu a’lam bish shawab
  Sumber : Kutaib “Mawaaqif min Itsar as-Shahabah was salafus shaleh” al-Qism al-Ilmi Darul Wathan, bittasharruf wazziyadah (Ibnu Djawari) (18 Sya’ban 1424 H)

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 12. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  PENUNTUT ILMU TIDAK BOLEH PUTUS ASA DALAM MENUNTUT ILMU DAN WASPADA TERHADAP BOSAN

  Sebab, bosan adalah penyakit yang mematikan, membunuh cita-cita seseorang sebesar sifat bosan yang ada pada dirinya. Setiap kali orang itu menyerah terhadap kebosanan, maka ilmunya akan semakin berkurang. Terkadang sebagian kita berkata dengan tingkah lakunya, bahkan dengan lisannya, “Saya telah pergi ke banyak majelis ilmu, namun saya tidak bisa mengambil manfaat kecuali sedikit.”

  Ingatlah wahai saudaraku, kehadiran Anda dalam majelis ilmu cukup membuat Anda mendapatkan pahala. Bagaimana jika Anda mengumpulkan antara pahala dan manfaat? Oleh karena itu, janganlah putus asa. Ketahuilah, ada beberapa orang yang jika saya ceritakan kisah mereka, maka Anda akan terheran-heran. Di antaranya, pengarang kitab Dzail Thabaqaat al-Hanabilah. Ketika menulis biografi, ia menyebutkan banyak cerita unik beberapa orang ketika mereka menuntut ilmu.

  ‘Abdurrahman bin an-Nafis -salah seorang ulama madzhab Hanbali- dulunya adalah seorang penyanyi. Ia mempunyai suara yang bagus, lalu ia bertaubat dari kemunkaran ini. Ia pun menuntut ilmu dan ia menghafal kitab al-Haraqi, salah satu kitab madzhab Hanbali yang terkenal. Lihatlah bagaimana keadaannya semula. Ketika ia jujur dalam taubatnya, apa yang ia dapatkan?

  Demikian pula dengan ‘Abdullah bin Abil Hasan al-Jubba’i. Dahulunya ia seorang Nashrani. Kelurganya juga Nashrani bahkan ayahnya pendeta orang-orang Nashrani sangat mengagungkan mereka. Akhirnya ia masuk Islam, menghafal Al-Qur-an dan menuntut ilmu. Sebagian orang yang sempat melihatnya berkata, “Ia mempunyai pengaruh dan kemuliaan di kota Baghdad.”

  Demikian juga dengan Nashiruddin Ahmad bin ‘Abdis Salam. Dahulu ia adalah seorang penyamun (perampok). Ia menceritakan tentang kisah taubatnya dirinya: Suatu hari ketika tengah menghadang orang yang lewat, ia duduk di bawah pohon kurma atau di bawah pagar kurma. Lalu melihat burung berpindah dari pohon kurma dengan teratur. Ia merasa heran lalu memanjat ke salah satu pohon kurma itu. Ia melihat ular yang sudah buta dan burung tersebut melemparkan makanan untuknya. Ia merasa heran dengan apa yang dilihat, lalu ia pun taubat dari dosanya. Kemudian ia menuntut ilmu dan banyak mendengar dari para ulama. Banyak juga dari mereka yang mendengar pelajarannya.

  Inilah sosok-sosok yang dahulunya adalah seorang penyamun, penyanyi dan ada pula yang Nashrani. Walau demikian, mereka menjadi pemuka ulama, sosok mereka diacungi jempol dan amal mereka disebut-sebut setelah mereka meninggal.

  Jangan putus asa, berusahalah dengan sungguh-sungguh, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Walaupun Anda pada hari ini belum mendapatkan ilmu, maka curahkanlah terus usahamu di hari kedua, ketiga, keempat,…. setahun, dua tahun, dan seterusnya…[4]

  Seorang penuntut ilmu tidak boleh terburu-buru dalam meraih ilmu syar’i. Menuntut ilmu syar’i tidak bisa kilat atau dikursuskan dalam waktu singkat. Harus diingat, bahwa perjalanan dalam menuntut ilmu adalah panjang dan lama, oleh karena itu wajib sabar dan selalu memohon pertolongan kepada Allah agar tetap istiqamah dalam kebenaran.

  [Disalin dari buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga “Panduan Menuntut Ilmu”, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka At-Taqwa, PO BOX 264 – Bogor 16001 Jawa Barat – Indonesia, Cetakan Pertama Rabi’uts Tsani 1428H/April 2007M]
  __________
  Foote Notes
  [1]. Lihat al-Futur Mazhaahiruhu wa Asbaabuhu wal ‘Ilaaj (hal. 22).
  [2]. Lihat al-Futur Mazhaahiruhu wa Asbaabuhu wal ‘Ilaaj (hal. 43-71).
  [3]. Ibid (hal. 88-119) dengan diringkas.
  [4]. Ma’aalim fii Thariiq Thalabil ‘Ilmi (hal. 278-279

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 13. ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Sebagian Riwayat Tentang Peringatan Para Ulama Salaf Agar Jangan Bergaul Dengan Ahlul Bid’ah (pengikut kesesatan)

  Al Hasan dan Ibnu Sirin, keduanya berkata: “Janganlah kalian duduk bersama para pengikut hawa nafsu, jangan mendebat mereka dan jangan mendengar ucapan mereka.” (Riwayat Ad Darimi dalam sunannya 1/110 dan Al Lalika’i dalam Syarh Ushul I’tiqad Ahlus sunnah wal jama’ah 1/133).

  Abu Qilabah berkata: “Jangan kalian duduk dan bergaul dengan ahlul bid’ah, karena aku merasa tidak aman kalau mereka akan membenamkan kalian dalam kesesatan dan mengaburkan kepada kalian banyak hal yang telah kalian ketahui.” (Riwayat Ad Darimi 1/108 dan Al Lalika’i 1/134).

  Yahya bin Abi Katsir berkata: “Kalau engkau berpapasan dengan Ahli bid’ah di satu jalan, maka carilah jalan lain.” (Riwayat Al Lalika’i 1/1137).

  Abdullah bin Al Mubarak berkata: “Hendaklah majlismu bersama orang-orang miskin dan janganlah engkau bermajlis dengan Ahlul bid’ah.” (Al Lalika’i 1/137).

  Al Fudhail bin ‘Iyadh berkata: “Siapa yang didatangi oleh seseorang dan meminta pendapatnya tapi dia malah menyuruh orang yang datang itu untuk mendatangi Ahli bid’ah, berarti dia telah menipu Islam. Hati-hati, jangan mendatangi Ahli bid’ah, karena mereka menghalangi kalian dari kebenaran.” (Al Lalika’i 1/137).

  Beliau berkata juga: “Jangan engkau duduk bersama Ahlul bid’ah, karena aku takut laknat Allah turun kepadamu.” (Al Lalika`i 1/137).

  Beliau berkata lagi: “Aku menemui manusia yang baik-baik, mereka semua adalah Ahlus sunnah dan mereka melarang bergaul dengan ahlul bid’ah.” (Al Lalika`i 1/138).

  Ibrahim bin Maisarah berkata: “Siapa yang menghormati Ahli bid’ah, berarti dia telah membantu untuk menghancurkan Islam.” (Al Lalika’i 1/139).

  Al Hasan Al Bashri berkata: “Melaknat Ahlul bid’ah dan orang fasiq karena kefasikannya bukan termasuk ghibah.” (Al Lalika’i 1/140).

  Ada seseorang bertanya kepada Sa’id bin Jubair tentang sesuatu tapi dia tidak menjawabnya. Ada yang menanyakan tentang sikapnya itu kepadanya, maka dia mengatakan: “Dia (si penanya) adalah Azayisyan (dalam bahasa Persia yang berarti dari mereka, yaitu dari ahlul bid’ah).” (Ad Darimi 1/109).

  Mujaddid abad 20, syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam risalahnya kepada penduduk Qashim yang berisi tentang aqidahnya: “Dan saya berpendapat bahwa ahlul bid’ah harus diisolir dan dijauhi hingga mereka bertaubat.” (Rasa’ilusy Syakhshiyyah hal. 11 yang berisi kumpulan karangan-karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikumpulkan oleh Universitas Al Imam Muhammad bin Su’ud Al Islamiyyah).

  “Hendaklah mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna dan dosa- dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak tahu sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruk sekali apa yang mereka pikul itu.” (An Nahl: 25). (Waqafat hal. 17-41 dengan beberapa ringkasan)

  Sumber: Buletin Islamy Al Manhaj edisi VI/1419 H/1998 M

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  Abu Hanifah berkata: Kalau saya mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tinggalkanlah pendapatku itu

  Imam Syafi’i berkata: Bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan Hadits Rasulullah, peganglah Hadits Rasulullah itu dan tinggalkanlah pendapatku itu

  Imam Syafi’i berkata: Bila suatu masalah ada Haditsnya yang sah dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menurut kalangan ahli Hadits, tetapi pendapatku menyalahinya, pasti aku akan mencabut pendapatku, baik selama aku hidup maupun setelah aku mati

  Imam Syafi’i berkata: Bila kalian mengetahui aku mengatakan suatu pendapat yang ternyata menyalahi Hadits Nabi yang shahih, ketahuilah bahwa hal itu berarti pendapatku tidak berguna

  Imam Syafi’i berkata: Setiap Hadits yang datang dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, berarti itulah pendapatku, sekalipun kalian tidak mendengarnya sendiri dari aku

  Imam Syafi’i berkata: Setiap perkataanku bila berlainan dengan riwayat yang shahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Hadits Nabi lebih utama dan kalian jangan bertaqlid kepadaku

  Imam Malik bin Anas berkata: Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, ambillah ; dan bila tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, tinggalkanlah

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  “Ketika hati diperbaiki maka dosa-dosa besar terampuni… dan jika seorang hamba bertekad meninggalkan dosa, maka ia akan diliputi hati yang selalu terjaga.

  Jangan lupa wahai saudara-saudaraku, bahwa kemewahan dunia akan menyibukkan hati dari memikirkan akhirat… setiap nikmat yang tidak menjadikanmu dekat dengan Allah maka sebenarnya itu adalah bencana.”

  tidaklah mentari bersinar di pagi hari melainkan pada hari itu nafsu dan ilmu akan menghampiri penuntut ilmu, lalu keduanya saling bertarung dalam dadanya dengan dahsyatnya… jika ilmunya mengalahkan nafsunya maka hari itu adalah hari keberuntungannya… tetapi jika nafsunya yang mengalahkan ilmunya maka hari itu adalah hari kerugiannya.

  Hamdun bin Ahmad pernah ditanya : “Kenapa perkataan salaf lebih bermanfaat daripada perkataan kita?”
  Hamdun menjawab, “Karena mereka berbicara demi kemuliaan Islam, keselamatan manusia dan keridhaan Allah. Sedangkan kita berbicara demi kemuliaan diri sendiri, mencari dunia dan ketenaran di hadapan manusia.”

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

  SETANGKAI MAWAR CINTA

  al-Imaam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah rohimahulloh

  Jika orang lain merasa cukup dengan dunia, maka hendaknya engkau merasa cukup dengan Alloh. Jika mereka berbangga dengan dunia, maka berbanggalah engkau dengan Alloh. Jika mereka merasa tenang dengan orang-orang yang mereka cintai, maka jadikanlah ketenanganmu dengan Alloh.

  Jika mereka berusaha mengenal dan mendekati raja-raja dan para pembesar mereka untuk meraih kemuliaan dan derajat yang tinggi, maka usahakanlah mengenal dan mencintai Alloh niscaya engkau mendapatkan puncak kemuliaan dan derajat yang tinggi.

  Sebagian orang yang zuhud berkata:
  “Aku tidak pernah mengetahui ada seorang yang mendengar tentang surga dan neraka kemudian waktu yang dia miliki tidak dia gunakan untuk mentaati Alloh, berdzikir, sholat, membaca al-Qur’an atau berbuat baik.”

  Lalu seorang lelaki berkata kepadanya:
  “Sesungguhnya aku banyak menangis.”

  Orang zuhud tadi berkata:
  “Sesungguhnya jika engkau tertawa sedangkan engkau mengakui kesalahanmu, maka hal itu lebih baik dari pada engkau menangis namun engkau mengungkit-ungkit amalanmu. Karena orang yang suka mengungkit amalannya, maka amalannya tidak akan naik melampaui kepalanya.”

  Maka lelaki tadi berkata:
  “Berikanlah aku nasihat.”

  Orang zuhud itu berkata:
  “Tinggalkanlah dunia untuk ahli dunia, sebagaimana mereka meninggalkan akhirat untuk ahli akhirat. Jadilah engkau di dunia ini seperti lebah, jika engkau makan, engkau makan sesuatu yang baik, jika engkau memberi makan, engkau memberi makan sesuatu yang baik dan jika engkau jatuh di suatu tempat, engkau tidak akan merusak dan merobeknya.

  Diterjemahkan dari kitab “al-Fawaaid” karya al-Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah rohimahulloh, cetakan Daarul ‘Aqiidah halaman 113.

  http://gugundesign.wordpress.com/2008/01/10/merasa-cukup-dengan-alloh-2/

  sumber:
  http://www.almanhaj.or.id
  http://www.salafy.or.id

  ==========================================================
  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan
  ====================================================

 14. http://diaryjogja.blogspot.com/

  kumpulan cerita seks dewasa yang menggiurkan , cerita seks merangsang , cerita seks memalukan , kisah seks tabu menjijikkan , kisah seks menegangkan , kisah-kisah seks mendebarkan , cerita-cerita seks menyakitkan dan memuaskan

 15. * alasan seks (16)
  * alat bantu seks (8)
  * aturan bercinta (21)
  * bahaya bercinta (6)
  * bercinta (94)
  * daya tarik seks (20)
  * disfungsi seksual (11)
  * dorongan seks (22)
  * fakta seks (7)
  * fantasi seks (22)
  * film porno (10)
  * foreplay (12)
  * frekuensi bercinta (3)
  * g-spot (7)
  * gairah bercinta (33)
  * gairah seks (73)
  * gaya bercinta (23)
  * hamil (15)
  * hasrat seks (23)
  * hubungan seks (20)
  * kecanduan seks (9)
  * kenikmatan seks (15)
  * kepuasan seks (25)
  * kesalahan pria (9)
  * kondom (28)
  * libido (27)
  * lokasi bercinta (11)
  * manfaat seks (19)
  * masturbasi (13)
  * miss v (13)
  * mitos seks (6)
  * mood bercinta (8)
  * morning sex (9)
  * mr. p (15)
  * multi orgasme (11)
  * orgasme (29)
  * pasangan seks (7)
  * payudara (6)
  * pornografi (6)
  * pria jantan (6)
  * rahasia seks (9)
  * ranjang (26)
  * seks kilat (7)
  * sensasi seks (14)
  * situs porno (8)
  * teknik ciuman (7)
  * tips bercinta (6)
  * trik bercinta (8)
  * viagra (12)
  * wanita (100)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: