• semua artikel dalam situs ini boleh dicopy dan disebarluaskan tanpa perlu minta izin kepada saya, saya juga cuma ngopi dari situs-situs lain ============================================== pacaran adalah haram, zina haram, seks bebas haram, minuman keras haram ========================================== jika ada tulisan dalam blog ini yang bertentangan dgn ajaran islam maka haram dipraktekkan.
 • www.hatibening,com

 • Artikel Terbaru 083821513356

 • Arsip artikel 083821513356

 • kategori artikel 083821513356

 • Halaman/pages facebook islami yang sangat menarik dan bermanfaat untuk anda add/like:

 • www.kajian.net

  Surah Al-Baqarah ayat 216: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
 • ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)”

  ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ==================================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 • inilah Dakwah Kami:

  ------------------------------------------------------------------ Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih ------------------------------------------------------------------ Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. ------------------------------------------------------------------ Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. ------------------------------------------------------------------ Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). ------------------------------------------------------------------ Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ------------------------------------------------------------------ -------------
 • Motto kami

  ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- Hidupkan Sunnah Nabi serta para Salafush Ash-Shalih, --------------------------------------------------------------- Hindari Fanatisme Golongan & Partai. --------------------------------------------------------------- Wujudkan Persatuan Umat Islam --------------------------------------------------------------- Serta Jauhilah 3 T Yakni: Taklid, Ta’ashub (Fanatisme Golongan/Partai), serta Taffaruq (Memecah belah Umat). --------------------------------------------------------------- sms/call:081511542355 ------------------------------------------------------
 • ittiba’ di atas manhaj salaf dan menyelisihi selainnya

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah.” [HR. Abu Dawud (no. 4597), Ahmad (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimy (II/241)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Barangsiapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: "Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Imam Ahmad rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata: “Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim ajma’in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah oleh al-Laalikaa-iy I/175-185 no. 317] ----------------------------------------------------------------------------------
 • PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ILMU IKHLAS

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata: Seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak! ======================================================================= Abu Sulaiman Ad-darani berkata: Beruntunglah bagi orang yang mengayunkan kaki selangkah, dia tidak mengharapkan kecuali mengharap ridha Allah! ======================================================================== ““Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”(HR. MUSLIM)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 • PESAN DARI UMAT ISLAM YANG DITINDAS MUSUH

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “wahai saudaraku seIslam di Indonesia..disini kami ditembaki peluru, rumah kami diledakkan, ayahku sengaja ditembak dikepalanya, adikku diperkosa oleh tentara kafir laknatullah itu.., apakah kamu disana sedang bersenang senang ? aku tunggu jawabanmu” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • KETAHUILAH BAHWA HANYA UMAT ISLAM YANG BISA MASUK SURGA

  wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (QS Ali Imraan : 85) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ------------------------------------------------------ KUMPULAN CERITA CINTA , PUISI CINTA , SMS CINTA , KATA CINTA , CURHAT CINTA
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) -------------------------------------------------------
 • ruang konsul dokter

 • Blog Stats 083821513356

  • 10,263,464 hits

kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi

kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012

Pernahkan anda menerima atau mengirim pantun lucu atau sms pantun…?

Wah kalo pernah,  sharing di sini dunkkk….sapa tau aja bisa di copy paste nehhh.. :D

===========================

Tingkap papan kayu bersegi,
Sampan sakat di Pulau Angsa;
Indah tampan kerana budi,
Tinggi bangsa kerana bahasa.
===========================

Buah berangan masaknya merah,
Kelekati dalam perahu;
Luka di tangan nampak berdarah,
Luka di hati siapa yang tahu.
=============================

Dari mana punai melayang,
Dari paya turun ke padi;
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.
============================

Pucuk pauh delima batu,
Anak sembilang di tapak tangan;
Tuan jauh di negeri satu,
Hilang di mata di hati jangan.
==================================
Kalau tuan jalan ke hulu,
Carikan saya bunga kemboja;
Kalau tuan mati dahulu,
Nantikan saya di pintu syurga.
=========================

Halia ini tanam-tanaman,
Ke barat juga akan condongnya;
Dunia ini pinjam-pinjaman,
Akhirat juga akan sungguhnya.
==========================
Malam ini merendang jagung,
Malam esok merendang serai;
Malam ini kita berkampung,
Malam esok kita bercerai.
========================
jalan-jalan ke kota paris
banyak rumah berbaris-baris
biar mati diujung keris
asal dapat dinda yang manis…

ke cimanggis membeli kopiah
kopiah indah kan kau dapati
begitu banyak gadis yang singgah
hanya dinda yang memikat hati

jika aku seorang pemburu
anak rusa kan kudapati
jika dinda merasa cemburu
tanda cinta masih sejati

darimana datangnya sawah
dari sawah turun ke kali
darimana datangnya cinta
dari mata turun ke hati

=================
kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012
================

Bau-bau jembatan tujuh,,
tempat memungut sebuah lolah,,
kalau adinda udah setujuh,,
tunggulah saya tamat sekolah,,
Pisang nangka buat kolak
Jambu biji diblendrin
Kalo nona tetep galak,
Lebaran depan ga dimaapin

menaiki kereta merknya honda
pergi selayang kerumah hanapi
bila cinta mekar di dada
siang terkenang malam termimpi

anak unta siapa yg punya
menangis iba kehilangan ibu
bila cinta sudah menyapa
rindu mulai membara dikalbu

mulanya duka kini menjadi lara
teman tiada hanyalah sendu
bila rindu mulai membara
itulah tanda cinta berpadu

hati berdetik dalam cahaya,
seperti belati menikam dada
Cinta abadi kekal selamanya
Musim berganti tapi wajah takkan lupa

cinta datang tak berwaktu
perasaan senang,sedih dan pilu tak menentu
semua hadir tanpa permisi
untuk mencoba mengisi hati

hati-hati minum digelas
kalau terlepas pecahlah nanti
cinta hati selalunya ikhlas
cinta buta yang makan hati

cinta tak memandang bulu
cinta juga tak mengenal waktu
rasakan cinta dihatimu
betapa indah mengikis kalbu

bila terluka berkata begitu
hingga terlupa cinta yang suci
cinta manusia memanglah begitu
cinta padaNYA cinta yang sejati

terluka hati karna kata udah biasa
namun terluka karna usia sungguh asa
bila kata dianggap tak bermakna
tapi usia adalah segalanya

Untuk menjadi seorang perwira
Harus bertapa di dalam gua
Kalau cinta kukuh di jiwa
Biar melayang kembali jua

papua tanah impian jiwa
kubermimpi melayang terbang kesana
teman sehati selalu bersua
karena tak bisa terpisahkan begitu saja

panah cinta tlah menancap…
kedua hati pun menyatu…
asmara semakin mendekap…
cinta takkan berlalu…

=================
kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012
================

anak ayam turun ke kali
bermain air riang gembira
betapa senangnya bisa ngejunk lagi
memburu kata mengejar tawa

minum arak pahit rasanya…
tidak cocok untuk anak kuliah…
apalah daya sudah usaha…
belum apa-apa sudah binasah…

sunggulah indah si burung pipit
terbang yang tenang si burung dara
bila ku tahu bercinta sakit
takkan ku mulai dari semula

orang palembang menanam padi
negeri malaka negeri seberang
putus cinta jangan bersedih
dunia ini masih panjang

burung kakatua
hinggap dijendela
siapa yang jatuh cinta
pasti cemburu buta

Burung kakak tua udah tak berdaya
Burung adik muda terbang ke angkasa
Makasi kakek telah berjuang bela negara
Sekarang adek bahagia di hari MERDEKA

kucing kurus mandi dipapan
papan nya sikayu jati
aku kurus bukan karena kurang makan
tetapi mikirin sijantung hati

disana gunung disini gunung
ditengah tengah gunung berapi
kesana bingung kesini bingung
itulah namanya jatuh hati

=================
kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012
================

cinta adalah buta…
buta adalah cinta…
ketik C spasi D…
cape D…

(Ket: pantun gaya baru,pola AABB)
===================================

Banyak bunga di taman cuma satu kupetik
Banyak anak perawan cuma Adik yang cantik

=======================

Pria:
Banyak bunga di taman cuma satu kupetik
Banyak anak perawan cuma Adik yang cantik

Wanita:
Banyak buah semangka dibawa dalam sampan
Banyak anak jejaka cuma Abang yang tampan

Pria:
Berjuta bintang di langit
Satu yang bercahaya
Berjuta gadis yang cantik
Adiklah yang kucinta

Wanita:
Pandai Abang merayu, hatiku rasa malu

Pria:
Rumah atapnya tinggi terbuat dari bambu
Cuma Adik kupilih dan yang selalu kurindu

Wanita:
Gunung puncaknya tinggi tertutup oleh salju
Memang Abang kupilih dan yang selalu kurindu

=================
kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012
================

Jika tuan mudik ke hulu
Carikan saya bunga kemboja.
Jika tuan mati dahulu
Nantikan saya di pintu surga.
===============================
Batang buluh berisi santan,
Bunga mawar seri pengantin,
Untung sungguh nasib badan,
Ada penawar zahir batin.
=============================

rancak gagah silat pahlawan
bertahan di kanan menyerang di kiri
tatkala bulan dilindung awan
mengapa pungguk berdiam diri?

============================

=================
kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012
================

===================

LANTUN MAHAKAM

Orang kaya banyak berharta
Ke Sumatra setiap tahun
Bismillah saya membuka kata
Berseni sastra membuat pantun
*
Daun ilalang pucuknya mati
Buah pisang berwarna hitam
Pantun dikarang penghibur hati
Turut kembangkan budaya Etam
*
Daun ilalang taruh di topi
Daun Kurma ditambah lagi
Pantun kukarang di malam sepi
Kala purnama telah meninggi
*
Ambil paku di Kota Raja
Di Kota Raja mendapat intan
Wahai saudaraku di mana saja
Pantun kukarang untuk kalian

BUDAYA ETAM
Jalan-jalan sekitar taman
Jangan patahkan mawar berduri
Wahai kawan sesama seniman
Mari lestarikan budaya Etam
s
Anak badak mencari makan
Anak ketam di dalam tanah
Kalau tidak dilestarikan
Budaya Etam pastilah punah
s
Minum susu memakai rantang
Tumpah di bantal di atas tilam
Anak cucu di masa datang
Tidak kenal budaya Etam
s
kalau tilam sudahlah basah
Jemur sekarang di atas atap
Budaya etam sangatlah indah
Sungguh sayang, janganlah lenyap
s
terbang rendah burung peragam
Dari huma terbang ke hutan
Budaya daerah beraneka ragam
Mari bersama kita lestarikan
s
main gasing janganlah rebah
Memakai tali pelepah pisang
Budaya asing sudah merambah
Budaya asli janganlah hilang
s
Mari menyanyi sambil menari
Suara dua tinggi dan rendah
Budaya negeri tetap lestari
Negeri kita semakin indah
s
Air terjun bertangga dua
Tempat gadis mencuci kain
Syair, pantun, serta mamanda
Juga masih banyak yang lain

s
Buah kelat waktu dirasa
Meludah lagi kalau tak nyaman
Wahai pejabat serta pengusaha
Bantulah kami para seniman
s
Pohon kurma sebesar paha
Pohon Kemiri tidak berduri
Mari bersama kita berusaha
Mmembangun seni negeri sendiri
s
Anak cecak mencari makan
Bersembunyi di bawah papan
Orang bijak pasti pikirkan
Hari ini dan masa depan
s
Ada ikan namanya tenggiri
Ikan dibawa ke Muara Kaman
Melestarikan budaya negeri
Bukanlah hanya tugas seniman
s

http://abu_dillah.tripod.com/abu_dillah/id9.html

Mengenal Pantun Pantun Lucu Asli Indonesia

Indonesia kaya akan budayanya, begitupula pantun pantun lucu daerahnya. Berbagai macam pantun dijaga dan dibudayakan oleh masyarakatnya, baik untuk acara ataupun kegiatan tertentu. Dalam sesi ini akan disajikan pantun pantun lucu dengan tujuan hanya untuk menghibur. Semua pantun ini tidak bermaksud menyinggung ataupun menghina seseorang ataupun sekelompok orang. Semua pantun ini dibuat si penulis sendiri, dengan niat hanya untuk menghibur para pembaca.
Pantun pantun lucu ini boleh diambil, dicopy, ataupun disebarkan dengan syarat mencantumkan sumbernya. Terima kasih.
Contents at a Glance

Pantun Pantun Nasehat Lucu
Koleksi Pantun Pantun Nasehat Lucu
Pantun Pantun Romantis Lucu
Koleksi Pantun Pantun Romantis Lucu
Informasi Lainnya Mengenai Pantun Pantun…
Info Humor Lainnya

More

Pantun Pantun Nasehat Lucu
Koleksi Pantun Pantun Nasehat Lucu

Berakit-rakit kehulu
Berenang-renang ketepian
Berakit-rakit melulu
Kapan dapat gantian? (Cape deh dari dulu-dulu merakit terus)

Main laptop larut malam
Besok telat masuk kerjaan
Kalau adik keluar malam
Pasti lagi kejar setoran (Hayooo yang suka keluar malam)

Panas-panas kota Jakarta
Akibat pemanasan dunia
Bila ingin lulus sarjana
Tidur malam tanpa celana (Biasa men, adik kecil juga butuh udara segar)

Meler-meler ingus keteter
Sampai sakit di kepala
Hati-hati sering teler
Bisa-bisa ke alam baka (Ampun DJ, ngak lagi deh janji)

Kelap-kelip lampu diskotik
Ada musik tambah asik
Gimana mau nilai apik
Makannya cuma keripik (Ingat-ingat empat sehat lima sempurna, ting)

Pantun Pantun Romantis Lucu
Koleksi Pantun Pantun Romantis Lucu

Makan nasi sepiring berdua
Rasanya enak tiada tara
Awas cowok suka menggoda
Diam-diam watak buaya (Kalo si cewek memang demen digodai gimana?)

Hujan turun rintik-rintik
Duduk berdua di teras rumah
Ingin punya cewek cantik
Syaratnya rumah dan mobil mewah (Wah, ini dia nih si cewek matre)

Nonton bioskop horor Indonesia
Bersama pacar cantik jelita
Hidup jangan disia-sia
Dekati wanita sebanyak-banyaknya (Motonya para playpoy cap kodok)

Jika sudah namanya cinta
Hati terasa berbunga-bunga
Kalau sudah terbawa suasana
Senyum sendiri seperti orang gila (Jangan ampe terbawa mimpi loh)

Hari Valentine telah tiba
Pasangan berlomba saling berbagi
Takut cinta tak diterima
Dukun dapat banyak rejeki (Cinta ditolak, dukun bertindak)
Informasi Lainnya Mengenai Pantun Pantun Lucu
Tambahan informasi lainnya mengenai pantun pantun lucu

http://www.squidoo.com/pantun-pantun-lucu

=================
kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012
================

Pantun Indonesia

Pantun
Peribahasa
Puisi
Cerpen

Pantun Suka Cita 1
Pantun Bersuka Cita
Pantun Suka Cita
Pantun Anak-anak
Pantun Lebaran

Jenis Pantun

Pantun Adat
Pantun Agama
Pantun Budi
Pantun Jenaka
Pantun Kepahlawanan
Pantun Kiasan
Pantun Nasihat
Pantun Percintaan
Pantun Peribahasa
Pantun Perpisahan
Pantun Teka Teki

poem, pantun, poetry, stanza, koleksi pantun, kumpulan pantun, koleksi pantun, bahasa, bahasa indonesia, contoh pantun, download pantun, sastra
Pantun cinta, pantun lucu, pantun humor, pantun jenaka, berbalas pantun, kata mutiara

Cari Pantun

Pantun Suka Cita 1

Hiu beli belana beli,
Udang di manggung beli pula.
Adik benci kakapun benci,
Orang dikampung benci pula.

Jurangan bernama Sutan Tahrir,
Muat beras bercampur pulut.
Selama adikku lahir,
Telah boleh kawan bergelut.

Jawi hitam tidak bertanduk,
Memakan rumput diatas munggu.
Lihatlah ayam tidak bertanduk,
Demikian hidup anak piatu.

Kulit lembut celupkan samak,
Mari dibuat tapak kasut.
Harta dunia janganlah tamak,
Kalau mati tidak mengikut.

Pantun Anak-anak

Cerana patah dipijak
Patah dipijak ‘ncik siti’
Saya ini bukannya bijak,
Tambahan tidak mengerti

Cina gemuk membuka kedai,
Menjual embeh dengan malu
Bertepuk adikku pandai,
Boleh diupah dengan susu

Cempedak diluar pagar,
Tarik galah tolong jolokkan
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukan

Buah ara batang dibantu,
Mari dibantun dengan arang
Hai saudara dengarkan lah pantun,
Pantun tidak mengata orang

Pantun Lebaran

Kebenaran sejati tak pernah berubah
Walau telah lama dimakan sejarah
Mohon maafkan segala salah
Semoga di hari raya hidup kita makin terarah

Pengetahuan memudahkan kehidupan
Agama memberi arah peradaban
Mohon maafkan segala laku kesalahan
Semoga di hari raya kita tambah beriman

Perilaku sesat selamanya sesat
Tidak jadi benar karena perubahan jaman
Di hari idul fitri kuucapkan selamat
Mohon hapuskan segala kesalahan

Kuda perang berpacu kencang
Kuda beban berjalan pelan
Maafkan bila aku berteriak lantang
Mohon maafkan segala kesalahan

Kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan
Agamalah pembawa kebahagiaan sejati
Mohon maafkan segala kesalahan
Semoga berbahagia di hari raya fitri

(Dari berbagai sumber di internet)

Pantun Agama

Banyak bulan perkara bulan
Tidak semulia bulan puasa
Banyak tuhan perkara tuhan
Tidak semulia Tuhan Yang Esa

Daun terap diatas dulang
Anak udang mati dituba
Dalam kitab ada terlarang
Yang haram jangan dicoba

Bunga kenanga diatas kubur
Pucuk sari pandan Jawa
Apa guna sombong dan takabur
Rusak hati badan binasa

Anak ayam turun sepuluh
Mati seekor tinggal sembilan
Bangun pagi sembahyang subuh
Minta ampun kepada Tuhan

Asam kandis asam gelugur
Ketiga asam si riang-riang
Menangis mayat dipintu kubur
Teringat badan tidak sembahyang
.

Pantun Percintaan

Coba-coba menanam mumbang
Moga-moga tumbuh kelapa
Coba-coba bertanam sayang
Moga-moga menjadi cinta

Limau purut lebat dipangkal
Sayang selasih condong uratnya
Angin ribut dapat ditangkal
Hati yang kasih apa obatnya

Ikan belanak hilir berenang
Burung dara membuat sarang
Makan tak enak tidur tak tenang
Hanya teringat dinda seorang

Anak kera diatas bukit
Dipanah oleh Indera Sakti
Dipandang muka senyum sedikit
Karena sama menaruh hati

Ikan sepat dimasak berlada
Kutunggu di gulai anak seberang
Jika tak dapat dimasa muda
Kutunggu sampai beranak seorang

Kalau tuan pergi ke Tanjung
Kirim saya sehelai baju
Kalau tuan menjadi burung
Sahaya menjadi ranting kayu

Kalau tuan pergi ke Tanjung
Belikan sahaya pisau lipat
Kalau tuan menjadi burung
Sahaya menjadi benang pengikat

Kalau tuan mencari buah
Sahaya pun mencari pandan
Jikalau tuan menjadi nyawa
Sahaya pun menjadi badan
.

Pantun Teka-teki

Kalau tuan bawa keladi
Bawakan juga si pucuk rebung
Kalau tuan bijak bestari
Binatang apa tanduk dihidung ?

Beras ladang sulung tahun
Malam malam memasak nasi
Dalam batang ada daun
Dalam daun ada isi

Terendak bentan lalu dibeli
Untuk pakaian saya turun kesawah
Kalaulah tuan bijak bestari
Apa binatang kepala dibawah ?

Kalau tuan muda teruna
Pakai seluar dengan gayanya
Kalau tuan bijak laksana
Biji diluar apa buahnya

Tugal padi jangan bertangguh
Kunyit kebun siapa galinya
Kalau tuan cerdik sungguh
Langit tergantung mana talinya ?
.

Pantun Perpisahan

Pucuk pauh delima batu
Anak sembilang ditapak tangan
Biar jauh dinegeri satu
Hilang dimata dihati jangan

Bagaimana tidak dikenang
Pucuknya pauh selasih Jambi
Bagaimana tidak terkenang
Dagang yang jauh kekasih hati

Duhai selasih janganlah tinggi
Kalaupun tinggi berdaun jangan
Duhai kekasih janganlah pergi
Kalaupun pergi bertahun jangan

Batang selasih mainan budak
Berdaun sehelai dimakan kuda
Bercerai kasih bertalak tidak
Seribu tahun kembali juga

Bunga Cina bunga karangan
Tanamlah rapat tepi perigi
Adik dimana abang gerangan
Bilalah dapat bertemu lagi

Kalau ada sumur di ladang
Bolehlah kita menumpang mandi
Kalau ada umurku panjang
Bolehlah kita bertemu lagi
.

Pantun Peribahasa

Berakit-rakit kehulu
Berenang-renang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
Bersenang-senang kemudian

Kehulu memotong pagar
Jangan terpotong batang durian
Cari guru tempat belajar
Jangan jadi sesal kemudian

Kerat kerat kayu diladang
Hendak dibuat hulu cangkul
Berapa berat mata memandang
Barat lagi bahu memikul

Harapkan untung menggamit
Kain dibadan didedahkan
Harapkan guruh dilangit
Air tempayan dicurahkan

Pohon pepaya didalam semak
Pohon manggis sebasar lengan
Kawan tertawa memang banyak
Kawan menangis diharap jangan
.

Pantun Kiasan

Ayam sabung jangan dipaut
Jika ditambat kalah laganya
Asam digunung ikan dilaut
Dalam belanga bertemu juga

Berburu kepadang datar
Dapatkan rusa belang kaki
Berguru kepalang ajar
Bagaikan bunga kembang tak jadi

Anak Madras menggetah punai
Punai terbang mengirap bulu
Berapa deras arus sungai
Ditolak pasang balik kehulu

Kayu tempinis dari kuala
Dibawa orang pergi Melaka
Berapa manis bernama nira
Simpan lama menjadi cuka

Disangka nenas ditengah padang
Rupanya urat jawi-jawi
Disangka panas hingga petang
Kiranya hujan tengah hari
.

Pantun Adat

Menanam kelapa di pulau
Bukum Tinggi sedepa sudah berbuah
Adat bermula dengan hukum
Hukum bersandar di Kitabullah

Ikan berenang didalam lubuk
Ikan belida dadanya panjang
Adat pinang pulang ke tampuk
Adat sirih pulang ke gagang

Lebat daun bunga tanjung
Berbau harum bunga cempaka
Adat dijaga pusaka dijunjung
Baru terpelihara adat pusaka

Bukan lebah sebarang lebah
Lebah bersarang dibuku buluh
Bukan sembah sebarang sembah
Sembah bersarang jari sepuluh

Pohon nangka berbuah lebat
Bilalah masak harum juga
Berumpun pusaka berupa adat
Daerah berluhak alam beraja
.

, 0 comments
Labels: Pantun Anak-anak
Older Posts
Subscribe to: Posts (Atom)
Memahami Pantun

Pantun Indonesia
Mean of Pantun
Berbalas Pantun
Fungsi Pantun

Populer

Pantun Agama
Pantun Nasihat
Kumpulan Pantun Percintaan
Pantun Teka-teki
Pantun Jenaka
Pantun Percintaan
Pantun Perpisahan

Pantun
Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

http://pantunindonesia.blogspot.com/2011/11/pantun-anak-anak.html

=================
kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012
================

Daripada bengong internet-an depan monitor ga ada kerja-an, mending kirim pantun buat temen lewat comment blog di bawah postingan ini. lumayan bermanfaat buat kita semua sekalian menghibur hati dan lomba-lomba mencapai kecakapan dalam berbahasa. Bermanfaat juga bagi pengunjung/visitor lain yang kekurangan inspirasi buat SMS temen, pacar, sanak sodara dan yang lainnya

kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal
sumber:

http://badruszaman.blog.unair.ac.id/

http://www.jeffooi.com/

http://getgadget.blogsome.com/

Caffe Pojok Community

http://www.kapanlagi.com/lirik/artis/rhoma_irama

http://pantunonline.com/v2/pantunonline/

About these ads

3 Responses

 1. kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012

  Pantun Cinta Sejati – Kumpulan Pantun Cinta Gombal Lucu Terbaru 2011, Nah buat yang suka sama pantun jenaka cinta atau pantu jenaka yang lucu, gokil, dan kocak banget, berikut dibawah ini pantun-pantun cintanya:

  gambar pantun cinta

  =========================================

  Mata genit beradu pandang
  senyum adik menggoda abang
  ayolah dik kita melayang
  menuju negri jauh di sebrang

  ==========================================

  Ada harta tidak terjaga
  Ada peti tidak terkunci
  Bahana cinta anak remaja
  Sekejap kasih sekejap benci

  ==========================================

  Anak ayam belajar berenang
  Anak itik di paya bakau
  Mulut menyebut hati terkenang
  Rindukan adik jauh di rantau

  ==========================================

  Anak bangsawan menjahit tabir
  Sulam di tepi siku keluang
  Benci tuan cuma di bibir
  Dalam hati membara sayang

  ==========================================

  Bila cinta sudah melekat
  Tahi onta serasa coklat

  ==========================================

  Menaiki kereta merknya honda
  Pergi selayang kerumah hanapi
  Bila cinta mekar di dada
  Siang terkenang malam termimpi

  ==========================================

  Mulanya duka kini menjadi lara
  Teman tiada hanyalah sendu
  Bila rindu mulai membara
  Itulah tanda cinta berpadu

  ==========================================

  Juragan pisau makan buah
  Buah kotor kena tinta,
  Jangan risau jangan gundah
  Karena derita bumbu cinta

  ==========================================

  Paling cakep burung gelatik
  Di atas awan terbang melayang
  Emang banyak wanita cantik
  Cuman ade yang abang sayang

  ==========================================

  Pohon sagu jatoh di tebang
  Pohon duku di bikin sarang
  Jangan ragu jangan bimbang
  Cinta ku hanya untuk mu seorang

  ==========================================

  Di pinggir kolam makan bubur
  Jangan lupa pakai keripik
  Dari semalem aye ga bisa tidur
  Selalu teringat wajah mu yg cantik

  ==========================================

  Beli kain warna nya merah
  Dari kediri pake nya batik
  Di godain jangan marah
  Salah sendiri punya wajah cantik

  ==========================================

  Nasi uduk masih anget
  Beli nye di pinggir jalan
  Yang lagi duduk manis banget
  Boleh ga kite kenalan

  ==========================================

  Padi manguniang masak di sawah….
  Mancik bamain di ateh bilah….
  Hiduik la paniang dek banyak mangalah….
  Karano adiak nan banyak tingkah…

  ==========================================

  Malam minggu malam yang panjang,
  saling berkunjung jumpa kerabat..
  Yang ditunggu pun kini telah datang,
  walau hujan hati terasa hangat..

  ==========================================

  Tanjung perak kapale kobong,…
  Monggo pinarak kamare kosong..

  ==========================================

  Disana gunung, disini gunung,
  Ditengah-tengah bunga melati
  Saya bingung kamu pun bingung
  Kenapa ada bunga melati

  ==========================================

  Nasi uduk masih anget
  Beli nye di pinggir jalan
  Yang lagi duduk manis banget
  Boleh ga kite kenalan

  ==========================================
  Anak ayam turun ke bumi
  Induk ayam naik kelangit
  Anak ayam nyari kelangit
  Induk ayam nyungsep ke bumi

  ==========================================

  Jambu merah
  di dinding
  Jangan marah
  just kidding

  ==========================================

  Kalau punya gigi ompong
  cepat cepat ke dokter gigi
  kalau jadi anak sombong
  pasti nanti jadi rugi.

  ==========================================

  Nah Itulah Pantun Cinta Sejati – Kumpulan Pantun Cinta Gombal Lucu Terbaru 2011, pantun cinta atau pantu jenaka yang lucu, gokil, dan kocak banget. Ada yang mau nambahin kalau ada caranya gampang banget tinggal sobat tuliskan pantunnya di kolom komentar dibawah ini, bila sudah ada waktu luang nanti saya tambahkan pantun2 yang sobat tulis di kolom komentar tadi ke artikel pantun diatas.

  kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012

 2. kumpulan pantun – koleksi pantun

  kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012

  berikut ini kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

  Unik > fun > kata kata > Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

  Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

  Pantun adalah salah satu teknik bersosialisasi yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dengan Pantun, kita bisa merangkai kata-kata yang enak di dengar tanpa mengurangi makna pesan yang disampaikan. Pantun sangat baik untuk dipakai untuk berbagai keperluan, seperti dalam rapat, dalam naskah pidato sampai saat kita tengah ngobrol dengan orang lain.

  Salah satu jenis pantun yang paling di sukai adalah jenis Pantun Lucu atau Pantun Jenaka. Karena dengan pantun ini, kita bisa mencairkan suasana, merefresh suasana sejenak, atau bisa juga menarik tawa dan senyum dari orang yang mendengarkan pantun lucu jenaka kita.

  Berikut ini adalah beberapa contoh Pantun Lucu atau Pantun Jenaka.

  pantun jenaka – pantun lucu
  PANTUN JENAKA – PANTUN LUCU
  Bangkok kota seribu pagoda
  Mekah adalah kota suci
  Kuakui kau sungguh menggoda
  Tapi sayang kau seorang banci

  karung hilang dikasih semen
  ditinggal ayam satu kabur
  gimana ente dibilang cemen
  dikasih cendol malah kabur

  Malam hari main kulintang
  ditemani sobat sobat tersayang
  gimana hati kagak bimbang
  Kepala botak minta dikepang

  Daun sirih daun kelor
  Ayam berkokok mau bertelor
  apa isi di balik kolor
  satu pistol dua pelor

  seorang anak bernyanyi ria
  sambil bernyanyi menari pula
  siapa yang tidak bakal tertawa
  disangka waras ternyata gila

  perut melilit makan jengkol
  orang pelit doyan miscoll

  Makan Jengkol Perut Melilit
  Doyan Miscall pulsa sedikit

  Buah kedondong Biji selasih
  Dulu bencong sekarang masihhhhhh

  Buah semangka buah duren
  Nggak nyangka gue keren

  Ada padi, Ada jagung
  Ada singkong, Ada pepaya
  Panen ni yeeee!

  makan kue, minum sekoteng
  ternyata gue emang ganteng

  Baju baru dipake sayang
  beli dimall pake atm mandiri
  knapa semua pada kabur sayang
  itu karena kamu belum mandi

  kalo mau menanam padi
  lihat dulu cuacanya
  kolo tau Q mau mandi
  Jangan lupa, ngintip ya!

  Pergi ke pasar naik onta
  Membeli anting intan permata
  Gak peduli situ udah tua
  Yang penting saling mencinta

  Buah Jeruk Buah Kedongdong
  Muke loe kayak kedongdong

  Buah kedongdong buah manggis
  walo muka kayak gerandong, yang penting artis

  Jaka Sembung bawa Golok
  Mau di Asah

  Buah belimbing buah rambutan
  itu kumis apa hutan…

  sibotak bawa sisir
  gak ada kerjaan

  Semoga Pantun Jenaka diatas berkenan buat anda. Sebenarnya cukup mudah untuk membuat pantun, yang jelas anda perlu kreatifitas dalam memilih kata-kata agar isi pesan yang anda coba sampaikan bisa berpola dengan akhiran dengan pola A-A-A-A, atau Pola A-B-A-B, sehingga lebih enak di dengar dan mudah dipahami.

  Sibotak pake helm Baja
  Niat Kepasar sama Bini
  Oke Deh Segitu Aja
  Jangan Lupa Mampir Lagi Kesini ! ^_^

  Original Source : Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu http://www.poztmo.com/2011/10/pantun-lucu-jenaka.html#ixzz1fa3RjXPH
  Under Creative Commons License: Attribution

  ===============================

  Pantun
  Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

  Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa (baca: uppasa). Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut.

  Karmina dan talibun merupakan bentuk kembangan pantun, dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun “versi pendek” (hanya dua baris), sedangkan talibun adalah “versi panjang” (enam baris atau lebih).
  Daftar isi

  1 Peran pantun
  2 Struktur pantun
  3 Jenis-jenis Pantun
  4 Lihat pula
  5 Pranala luar

  Peran pantun

  Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berfikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain.

  Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berfikir dan bermain-main dengan kata.

  Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan.

  Struktur pantun

  Menurut Sutan Takdir Alisjahbana fungsi sampiran terutama menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami isi pantun. Ini dapat dipahami karena pantun merupakan sastra lisan.

  Meskipun pada umumnya sampiran tak berhubungan dengan isi kadang-kadang bentuk sampiran membayangkan isi. Sebagai contoh dalam pantun di bawah ini:

  Air dalam bertambah dalam
  Hujan di hulu belum lagi teduh
  Hati dendam bertambah dendam
  Dendam dahulu belum lagi sembuh

  Beberapa sarjana Eropa berusaha mencari aturan dalam pantun maupun puisi lama lainnya. Misalnya satu larik pantun biasanya terdiri atas 4-6 kata dan 8-12 suku kata. Namun aturan ini tak selalu berlaku.

  Jenis-jenis Pantun

  Artikel atau bagian artikel ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke Wikisource

  Pantun Adat

  Menanam kelapa di pulau Bukum
  Tinggi sedepa sudah berbuah
  Adat bermula dengan hukum
  Hukum bersandar di Kitabullah

  Ikan berenang didalam lubuk
  Ikan belida dadanya panjang
  Adat pinang pulang ke tampuk
  Adat sirih pulang ke gagang

  Lebat daun bunga tanjung
  Berbau harum bunga cempaka
  Adat dijaga pusaka dijunjung
  Baru terpelihara adat pusaka

  Bukan lebah sembarang lebah
  Lebah bersarang dibuku buluh
  Bukan sembah sembarang sembah
  Sembah bersarang jari sepuluh

  Pohon nangka berbuah lebat
  Bilalah masak harum juga
  Berumpun pusaka berupa adat
  Daerah berluhak alam beraja

  Pantun Agama

  Banyak bulan perkara bulan
  Tidak semulia bulan puasa
  Banyak tuhan perkara tuhan
  Tidak semulia Tuhan Yang Esa

  Daun terap di atas dulang
  Anak udang mati dituba
  Dalam kitab ada terlarang
  Yang haram jangan dicoba

  Bunga kenanga di atas kubur
  Pucuk sari pandan Jawa
  Apa guna sombong dan takabur
  Rusak hati badan binasa

  Asam kandis asam gelugur
  Ketiga asam si riang-riang
  Menangis mayat dipintu kubur
  Teringat badan tidak sembahyang

  Pantun Budi

  Bunga cina di atas batu
  Daunnya lepas kedalam ruang
  Adat budaya tidak berlaku
  Sebabnya emas budi terbuang

  Diantara padi dengan selasih
  Yang mana satu tuan luruhkan
  Diantara budi dengan kasih
  Yang mana satu tuan turutkan

  Apa guna berkain batik
  Kalau tidak dengan sujinya
  Apa guna beristeri cantik
  Kalau tidak dengan budinya

  Sarat perahu muat pinang
  Singgah berlabuh di Kuala Daik
  Jahat berlaku lagi dikenang
  Inikan pula budi yang baik

  Anak angsa mati lemas
  Mati lemas di air masin
  Hilang bahasa karena emas
  Hilang budi karena miskin

  Biarlah orang bertanam buluh
  Mari kita bertanam padi
  Biarlah orang bertanam musuh
  Mari kita menanam budi

  Ayam jantan si ayam jalak
  Jaguh siantan nama diberi
  Rezeki tidak saya tolak
  Musuh tidak saya cari

  Jikalau kita bertanam padi
  Senanglah makan adik-beradik
  Jikalau kita bertanam budi
  Orang yang jahat menjadi baik

  Kalau keladi sudah ditanam
  Jangan lagi meminta balas
  Kalau budi sudah ditanam
  Jangan lagi meminta balas

  Pantun Jenaka

  Pantun Jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh:

  Di mana kuang hendak bertelur
  Di atas lata dirongga batu
  Di mana tuan hendak tidur
  Di atas dada dirongga susu

  Elok berjalan kota tua
  Kiri kanan berbatang sepat
  Elok berbini orang tua
  Perut kenyang ajaran dapat

  Sakit kaki ditikam jeruju
  Jeruju ada didalam paya
  Sakit hati memandang susu
  Susu ada dalam kebaya

  Naik kebukit membeli lada
  Lada sebiji dibelah tujuh
  Apanya sakit berbini janda
  Anak tiri boleh disuruh

  Orang Sasak pergi ke Bali
  Membawa pelita semuanya
  Berbisik pekak dengan tuli
  Tertawa si buta melihatnya

  Jalan-jalan ke rawa-rawa
  Jika capai duduk di pohon palm
  Geli hati menahan tawa
  Melihat katak memakai helm

  Limau purut di tepi rawa,
  buah dilanting belum masak
  Sakit perut sebab tertawa,
  melihat kucing duduk berbedak

  jangan suka makan mentimun
  karna banyak getahnya
  hai kawan jangan melamun
  melamun itu tak ada gunanya

  Pantun Kepahlawanan

  Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan

  Adakah perisai bertali rambut
  Rambut dipintal akan cemara
  Adakah misai tahu takut
  Kamipun muda lagi perkasa

  Hang Jebat Hang Kesturi
  Budak-budak raja Melaka
  Jika hendak jangan dicuri
  Mari kita bertentang mata

  Kalau orang menjaring ungka
  Rebung seiris akan pengukusnya
  Kalau arang tercorong kemuka
  Ujung keris akan penghapusnya

  Redup bintang haripun subuh
  Subuh tiba bintang tak nampak
  Hidup pantang mencari musuh
  Musuh tiba pantang ditolak

  Esa elang kedua belalang
  Takkan kayu berbatang jerami
  Esa hilang dua terbilang
  Takkan Melayu hilang dibumi

  Pantun Kias

  Ayam sabung jangan dipaut
  Jika ditambat kalah laganya
  Asam digunung ikan dilaut
  Dalam belanga bertemu juga

  Berburu kepadang datar
  Dapatkan rusa belang kaki
  Berguru kepalang ajar
  Bagaikan bunga kembang tak jadi

  Anak Madras menggetah punai
  Punai terbang mengirap bulu
  Berapa deras arus sungai
  Ditolak pasang balik kehulu

  Kayu tempinis dari kuala
  Dibawa orang pergi Melaka
  Berapa manis bernama nira
  Simpan lama menjadi cuka

  Disangka nenas ditengah padang
  Rupanya urat jawi-jawi
  Disangka panas hingga petang
  Kiranya hujan tengah hari

  Pantun Nasihat

  Kayu cendana di atas batu
  Sudah diikat dibawa pulang
  Adat dunia memang begitu
  Benda yang buruk memang terbuang

  Kemuning ditengah balai
  Bertumbuh terus semakin tinggi
  Berunding dengan orang tak pandai
  Bagaikan alu pencungkil duri

  Parang ditetak kebatang sena
  Belah buluh taruhlah temu
  Barang dikerja takkan sempurna
  Bila tak penuh menaruh ilmu

  Padang temu padang baiduri
  Tempat raja membangun kota
  Bijak bertemu dengan jauhari
  Bagaikan cincin dengan permata

  Ngun Syah Betara Sakti
  Panahnya bernama Nila Gandi
  Bilanya emas banyak dipeti
  Sembarang kerja boleh menjadi

  Jalan-jalan ke kota Blitar
  jangan lupa beli sukun
  Jika kamu ingin pintar
  belajarlah dengan tekun

  Pantun Percintaan

  Coba-coba menanam mumbang
  Moga-moga tumbuh kelapa
  Coba-coba bertanam sayang
  Moga-moga menjadi cinta

  Limau purut lebat dipangkal
  Sayang selasih condong uratnya
  Angin ribut dapat ditangkal
  Hati yang kasih apa obatnya

  Ikan belanak hilir berenang
  Burung dara membuat sarang
  Makan tak enak tidur tak tenang
  Hanya teringat dinda seorang

  Anak kera di atas bukit
  Dipanah oleh Indera Sakti
  Dipandang muka senyum sedikit
  Karena sama menaruh hati

  Ikan sepat dimasak berlada
  Kutunggu di gulai anak seberang
  Jika tak dapat di masa muda
  Kutunggu sampai beranak seorang

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Kirim saya sehelai baju
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi ranting kayu.

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Belikan sahaya pisau lipat
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi benang pengikat

  Kalau tuan mencari buah
  Sahaya pun mencari pandan
  Jikalau tuan menjadi nyawa
  Sahaya pun menjadi badan.

  Pantun Peribahasa

  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ke tepian
  Bersakit-sakit dahulu
  Bersenang-senang kemudian

  Ke hulu memotong pagar
  Jangan terpotong batang durian
  Cari guru tempat belajar
  Jangan jadi sesal kemudian

  Kerat kerat kayu diladang
  Hendak dibuat hulu cangkul
  Berapa berat mata memandang
  Barat lagi bahu memikul

  Harapkan untung menggamit
  Kain dibadan didedahkan
  Harapkan guruh dilangit
  Air tempayan dicurahkan

  Pohon pepaya didalam semak
  Pohon manggis sebasar lengan
  Kawan tertawa memang banyak
  Kawan menangis diharap jangan

  Pantun Perpisahan

  Pucuk pauh delima batu
  Anak sembilang ditapak tangan
  Biar jauh dinegeri satu
  Hilang dimata dihati jangan

  Bagaimana tidak dikenang
  Pucuknya pauh selasih Jambi
  Bagaimana tidak terkenang
  Dagang yang jauh kekasih hati

  Duhai selasih janganlah tinggi
  Kalaupun tinggi berdaun jangan
  Duhai kekasih janganlah pergi
  Kalaupun pergi bertahun jangan

  Batang selasih mainan budak
  Berdaun sehelai dimakan kuda
  Bercerai kasih bertalak tidak
  Seribu tahun kembali juga

  Bunga Cina bunga karangan
  Tanamlah rapat tepi perigi
  Adik dimana abang gerangan
  Bilalah dapat bertemu lagi

  Kalau ada sumur di ladang
  Bolehlah kita menumpang mandi
  Kalau ada umurku panjang
  Bolehlah kita bertemu lagi

  Pantun Teka-teki

  Kalau tuan bawa keladi
  Bawakan juga si pucuk rebung
  Kalau tuan bijak bestari
  Binatang apa tanduk dihidung ?

  Beras ladang sulung tahun
  Malam malam memasak nasi
  Dalam batang ada daun
  Dalam daun ada isi

  Terendak bentan lalu dibeli
  Untuk pakaian saya turun kesawah
  Kalaulah tuan bijak bestari
  Apa binatang kepala dibawah ?

  Kalau tuan muda teruna
  Pakai seluar dengan gayanya
  Kalau tuan bijak laksana
  Biji diluar apa buahnya

  Tugal padi jangan bertangguh
  Kunyit kebun siapa galinya
  Kalau tuan cerdik sungguh
  Langit tergantung mana talinya ?

  Sastra Melayu
  Sastra Indonesia
  Paparikan
  pantun Banjar

  demikianlah contoh pantun-pantun, kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

  kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012

 3. ====================

  Pantun Pantun Lucu
  funny-words-sayings
  contoh pantun romantis
  humor lucu jenaka
  koleksi pantun cinta
  kumpulan pantun cinta
  kumpulan pantun cinta lucu
  kumpulan pantun romantis
  pantun cinta humor
  pantun cinta lucu
  pantun humor cinta
  pantun lucu cinta
  pantun lucu dan romantis
  pantun lucu dewasa
  pantun lucu romantis
  pantun melayu lucu
  pantun minang lucu
  pantun padang lucu
  pantun paling lucu
  pantun pendek lucu

  PANTUN JENAKA – Kumpulan 100 Pantun Lucu Pilihan

  Pantu jenaka atau pantun lucu seringkali kita dengar pada saat SD dulu. Berbeda dengan kata bijak, pantun jenaka adalah sejenis puisi lama yang bernuansa lucu. Nah kali ini saya akan mencoba berkreasi membuat 100 pantun jenaka. Mohon maaf jika saat anda menemukan blog ini proyek 100 pantun lucu belum benar2 terealisasi karena saya ingin membuatnya sendiri tidak copas dari tempat lain, jadi pelan pelan ngumpulin 100 pantun jenakanya. Karena ini hasil karya murni saya buat sendiri, yang ingin ngopi mohon minta izin ya.

  Pantun Jenaka Pilihan
  Berandai andai menjadi tukang kayu
  Apa daya badan tak mampu
  Seandainya saja kamu ayu
  Pastinya gak mau sama aku

  Pagi pagi jalan kesolo
  Siapkan diri, rumah dikunci
  Body emang kayak J-Lo
  Tapi sayang situ mah banci

  Ibas Menikah dengan Aliya
  SBY jadi besan Hatta
  Taro kata mas aku jadi meraka
  Gak tau lagi deh jadi apa nih negara

  Angota DPR pada gajebo
  Niat bolos rapat gak pernah pamit
  Lo pamer badan kayak Rambo
  Liat kecoa lu menjerit

  Kerak telor berlapis lapis
  Kerang hijau bumbu bakar
  Jangan menor, sok ngartis
  Utangmu belom dibayar

  Memang pintar burung gelatik
  pandai bersiul suara merdu
  Emang benar dik kamu cantik
  Tapi itu 30 tahun lalu

  Update Pantun Jenaka

  Laju laju perahu sampan
  Bersandar ketepi melempar jangkar
  Aku tahu mas kamu tampan
  Tapi aku sudah tak sabar, tiap makan aku yang bayar

  Update Pantun Jenaka Desember

  Oleh oleh dari Jogja
  Ada gudeg dan brongkos
  Boleh saja bang kamu bilang cinta
  Tapi sayang berat diongkos

  Makan tahu bareng si bolot
  Tahu Sumedang enak sekali
  Aku tahu Bapakmu pilot
  Tiap hari kamu melayang dihati

  Rumput ilalang dibatu kali
  Ingin bersih jangan lupa dicabut
  Kamu bilang sepatu Itali
  Tapi liat tuh capnya Cibaduyut

  Kami juga mempunyai berbagai koleksi kata kata mutiara anda bisa mengunjunginya setelah membaca pantun jenaka ini. Kedepan saya akan selalu mengupdate pantun lucu ini sampai benar2 mencukupi kuota 100 pantun jenaka. Saya mohon maaf jika ada sebagian yang gak lucu lucu banget atau bahkan dipaksakan lucu karena memang ada sebagian yang begitu mudah tertawa tetapi ada juga yang berusah tidak tertawa bahkan ketika melihat komedi jenaka lewat mivo tv misalnya. Saya juga menyadari mungkin ada sebagain yang tidak bisa disebut pantun seperti deskiripsi pantun wikipedia Namun demikian kontribusi pengunjung berupa komentar atau sumbangan pantun jenaka akan sangat saya hargai, semoga anda t

  PANTUN CINTA – Kumpulan Pantun Cinta Jenaka

  Share

  Pantun cinta yang saya sebut pantun cinta jenaka ini adalah posting lebih lanjut dari pantun jenaka yang pernah saya tulis sebelumnya. Sebagai catatan bahwa pantun cinta ini adalah murni karya saya sendiri, jadi bagi anda yang ingin menulis ulang harap menyertakan link balik ke posting pantun cinta ini. Ada beberapa pantun romantis dan ada beberapa pantun cinta jenaka, pastinya ada beberapa kelemahan yang akan anda temui nanti mengingat pantun cinta ini saya buat sendiri. Anda juga bisa mengunjungi posting lain yang tidak jauh dari untaian kata yaitu kata bijak serta posting tentang kata kata mutiara di bog ini.

  Pantun Cinta Pilihan

  Beli bawang diwadah plastik
  beli terigu dan juga lada
  Memang sayang engkau tak cantik
  Tapi bagiku kau sempurna

  Pohon kelapa pohon kapas
  Tumbuh berdampingan tampak menyatu
  Biar saja aku dibilang malas
  Karena yang bisa aku kerjakan hanya mencintaimu

  Ketika batu bersanding dengan bata
  Ketika itu peradaban jauh lebih maju
  Cinta bagiku sangat sederhana
  Yaitu ketika aku berjumpa denganmu

  Baru beberapa pantun cinta yang bisa saya tulis untuk anda, kedapan akan lebih banyak pantun cinta yang bisa anda manfaatkan untuk membangun romantisme. Bukan gombal kiranya jika anda berusaha memberikan sebuah kata manis untuk istri anda tercinta. Saya menyadari betapa banyak orang yang terjebak kepada romantisme semu selayak sinetron yang sering saya saksikan lewat mivo tv. Romantisme semu yang mengukur cinta dari berapa banyak harta yang bisa kita berikan kepada pasangan. Benar memang harta menjadi faktor penting dalam keluarga tetapi setipa pantun cinta yang tulus anda ucapkan kepada istri tercinta itu jauh lebih berharga dari segepok uang gaji bulanan anda. Semoga bermanfaat posting tentang pantun cinta.

  Pantun

  PANTUN JENAKA – Kumpulan 100 Pantun Lucu Pilihan

  http://www.gusbud.web.id/2011/11/pantun-cinta-kumpulan-pantun-cinta.html

  kumpulan pantun – koleksi pantun

  kumpulan pantun cinta romantis – pantun-pantun cinta romantis lucu – pantun romantis unik – pantun cinta religi terbaru 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: